Archief
Artikelen

Het kan nog enige decennia duren, maar dan komt er echt een einde aan onze barbaarse beschaving. Wie eind vorig jaar teleurgesteld werd omdat de wereld niet verging, kan in de toekomst nog het een en ander verwachten. De aarde vervuilt, de fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert en de wereldeconomie stort in. Dat alles zal leiden tot problemen die door de huidige eigenaren van de natuurlijke hulpbronnen wel worden erkend, maar waar men geen ander antwoord op heeft dan meer militaire macht, meer controle over de bevolking en vooral meer winst! Meer van hetzelfde…

Natuurlijk zijn er oplossingen te bedenken voor deze problemen. Locale productie van voedsel en kleren kost minder brandstof voor vervoer, samen delen (bij voorbeeld de auto of wasmachine) kost minder dan ieder gezin of individu voor zich, samen wonen bespaart veel energie. Maar zo is onze “moderne” maatschappij niet ingericht. We zijn gewend aan het “ieder voor zich en God voor ons allen”, hoewel de meesten reeds weten dat God niet bestaat. Het kan wel anders, maar we doen het niet, omdat we denken dat ons gelukt ligt in het hebben van ons eigen huisje boompje beestje. Uit de hoeveelheid antidepressiva die in onze maatschappij wordt geslikt, blijkt echter dat al die persoonlijke eigendommen ons niet gelukkig maken. Toch gaan we door met consumeren, als een verslaving, maar op een dag is het op!

Een auto rijdt niet zonder benzine, een tractor evenmin. De huidige voedselproductie is afhankelijk van de fossiele brandstoffen. Vrachtwagens komen zonder diesel tot stilstand, de schappen van de supermarkt zullen leeg raken. Wanneer dit precies gaat gebeuren, valt niet te zeggen, want het is een proces dat zich langzaam zal voltrekken. Men kan daar somber over zijn, maar men kan ook iets anders gaan doen, anders gaan leven.

In de volgende documentaire worden de problemen nogmaals op een rijtje gezet. We mogen verwachten dat onze manier van leven de komende decennia drastisch zal veranderen. Dit is onvermijdelijk, want de economie van deze technologische beschaving is gebaseerd op rente en permanente groei, maar dat leidt niet tot stabiliteit en duurzaamheid. De natuurlijke hulpbronnen worden in een steeds sneller tempo verslonden, tot de hele aarde is uitgeput en vervuild. Als we niet stoppen met deze geldeconomie met rente, de ongelijke eigendomsverhoudingen en de uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen, dan is het einde der tijden inderdaad nabij.

Gebaseerd op het boek van Nafeez Mosaddeq Ahmed

The crisis of civilisation duurt een uur en 17 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “De crisis van de beschaving”

 • Groene Wolf:

  Het Brusselse gercht heeft een megafraude met CO2-emissierechten opgerold. Het grootste slachtoffer was Fortis dat 72 miljoen euro verloor:

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130111_00430979&word=co2+emissierechten

  Daarom worden we nog steeds verslaafd gemaakt aan fossiele brandstoffen. Eerst ‘aan de pomp’ je blauw betalen, dan nogmaals kassa doormiddel van de CO2-emissierechten.

 • Arie Goedhart:

  Kijk, aan de ene kant hebben we de zorg voor het milieu en aan de andere kant economische winsten en belastinginkomsten.
  De zorg voor het milieu is gediend met brandstofbesparing; de economische winsten en belastinginkomsten hebben daar hinder van.
  Wat gebeurt er in de praktijk?
  Het invoeren van (zo veel mogelijk) éénrichtingsverkeer, het creëren van woonwijken met één in- en uitgang, het opwerpen van verkeersdrempels en andere soorten verkeersbelemmeringen.
  Afgezien van een diversiteit aan andere nadelen, vraag maar eens bij de brandweer en de ambulancediensten, kenmerkt deze ‘zorg voor het milieu’ zich nadrukkelijk door een ander punt, namelijk een hoger brandstofverbruik en ‘latent’ hogere onderhoudskosten.
  Het frappante in deze kwestie is hert stilzwijgen door de milieubeweging.

 • Grroene Wolf:

  Tuaregs woestijnvolk in de Sahara (Blauwe mannen)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tuareg_people

  The position of amghar is hereditary through the matriachal principle, it is usual for the son of a sister of the incubent chieftain to succeed his position.

  The Tuareg are largely matrilinial, Tuaeg women have high status compared with their Arab counterparts.

  Religie: Animism (Latijn anima – soul life)

 • Beste BOU
  Deze film ga ik vaker zien. Is afgezien van het onderwerp namelijk ontzettend leuk!

  Alle problemen, ook klimaatproblemen zijn bouwkundige problemen die eigenlijk betrekkelijk eenvoudig opgelost kunnen worden. Namelijk met planning en architectuur om daarmee voorwaarden te scheppen waaronder mensen de planeet succesvol kunnen blijven bewonen zonder onze planeet’s natuur geweld aan te doen. Bij dit bouwkundige probleem komen maar betrekkelijk eenvoudige technieken kijken die bijdragen aan de constructie en de bewoning van een gebouw dat betrekkelijk eenvoudig de oppervlakte van onze planeet kan verdubbelen terwijl zo’n gebouw verder geen aanslag doet op de grondstoffen die het nodig heeft voor bewoning van onze planeet. Schaalvergroting en meer centralisme in het bestuur van een dergelijk gebouw waarin wel een miljoen mensen inclusief vee, gelegenheden voor voedselproductie, energievoorziening en industrie plus een dienstensector etc., comfortabel en gezond kunnen wonen. Een eerste aanzet van mij tot deze mogelijkheid leek een beetje over de top maar hoe meer ik er over denk hoe beter het mij lijkt. Het moet alleen maar uitgewerkt worden tot een werkelijkheid voor mensen om hen te laten inzien dat het toch echt niet anders kan, en dat het in feite niet meer is dan een voortzetting van onze cultuur die begon met het bouwen van gebouwen om in te wonen en in te werken. Er zijn, en velen zullen juist dit als onze cultuur bestempelen, ook gebouwen om in te bidden maar die hebben helaas geen andere functie dan dat en het draagt op geen enkele wijze bij aan de bewoonbaarheid van onze planeet zonder deze uit te putten. In plaats daarvan kunnen beter satelietgebouwen geplant worden voor zieken of gepensioneerden e.d. Type ik daarintegen op een nieuw tabblad de woordjes “paternosterlift sjuul van dissel” in dan verschijnt er op de eerste pagina al de oplossing die ik al een tijdje geleden bedacht en die alleen maar uitwerking behoeft. Onder nummertje 27 http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/zon-en-wind-vormen-een-doodlopende-weg/
  [klik ook even op mijn naam voor de oorsprong van mijn gedachtenGoed 🙂 ]

 • mr. drs. Bou:

  Beste Paul,

  Het klimaat verandert wel degelijk. De oorzaak is echter niet de CO2, want dat zogenaamde broeikasgas kan weinig kwaad. Maar het klimaat verandert. De oorzaak kan gewoon natuurlijk zijn, maar deze maatschappij met mega-steden langs de kusten kan zelfs geen kleine zeespiegelstijging verdragen! Omstreeks 10.000 jaar geleden is de zeespiegel in vrij snel tempo 100 meter gestegen. Misschien zijn er toen ook mensen omgekomen in de overstromingen, dat weet ik niet, maar de meeste mensen zullen naar hoger gelegen gebieden zijn vertrokken.

  Oorzaken die aan de mens te wijten zijn: massale ontbossing, verwoesting van het natuurlijke landschap, stuwmeren, verwarmde steden, uitstoot van allerlei giftige stoffen door de industrie en zo voort. Er zijn echter ook positieve klimaatveranderingen mogelijk door ingrijpen van de mens.

  Nederlander wil Kilimanjaro besneeuwde top teruggeven

  TEDxAmsterdam – Peter Westerveld – 11/30/2010

  Verder verzoek ik je om beleefd en vriendelijk te blijven, niet te schreeuwen of schelden, maar om te komen met argumenten en informatie.

 • Annemail:

  Tegenlicht op ned 2, heel interessant.

 • Boudine:

  Deze video is nu Nederlands ondertiteld.

Laat een reactie achter