Selecteer een pagina

Archieven

Elektromagnetisme, een andere kijk op de kosmos

In twee oudere artikelen, De Exodus-controverse en De Velikovsky-controverse, besteedde ik al eens aandacht aan het werk van de Joodse arts en psychoanalyticus Immanuel Velikovsky, die in 1979 is overleden. Het ging toen om de invloed die deze geleerde heeft gehad op de archeologie. Volgens Velikovsky was de huidige chronologie niet juist en hij wees daarbij op talloze anachronismen. Dit probleem wordt nu in elk geval onderkend en al is het daarmee nog niet opgelost, er wordt wel aan gewerkt. Velikovsky bestudeerde echter niet alleen de oude geschiedenis, maar ook de kosmos. Volgens hem was deze doortrokken van elektromagnetisme, hetgeen het Bijbelse verhaal over de exodus zou kunnen verklaren.

Velikovski meende dat de god Jhwh die soms in de Bijbel verscheen, een komeet was. De verschijnselen die worden beschreven in het boek Exodus, wijzen volgens Velikovsky op een bijna botsing tussen deze komeet en de aarde. De komeet raakte de aarde daarbij niet, want dat zou in strijd zijn met de wetten van de zwaartekracht, maar die komeet zou wel binnen het elektromagnetische veld van de aarde zijn gekomen. Niet de zwaartekracht, maar het elektromagnetisme zou dan de meest dominante kracht zijn in ons zonnestelsel en het heelal. Uiteraard spelen beide krachten een rol!

Dat de aarde wordt omringd door een elektromagnetisch veld, is tegenwoordig een feit van algemene bekendheid, al wist men daar in 1969 tijdens de maanlanding hoax nog onvoldoende van. De zogenaamde “mannen op de maan” hadden het elektromagnetische schild rond de aarde nooit kunnen overleven! Uit de richting van het magnetisme van ijzer in stollingsgesteenten van vulkanen kon men later wel afleiden dat dit veld zich soms plotseling omkeert. Het is onbekend waardoor deze herpolarisatie wordt veroorzaakt en wat de gevolgen zijn. Er zit in deze omslagen ook geen enkel ritme, er is geen cyclus vast te stellen. Deze omslagen zijn tot op heden onvoorspelbaar, dus wees vooral BANG. 😉

De volgende documentaire gaat over het elektromagnetisme als kosmische kracht. In een vorige documentaire over de kosmos gezien vanuit de door de wetenschap volledig aanvaarde Hubble-telescoop, kwam deze kracht nauwelijks voor. Volgens de makers van Thunderbolts of the Gods is dat ten onrechte. Zij denken dat elektromagnetisme een betere verklaring biedt voor de kosmische verschijnselen die we waarnemen, dan de zwaartekracht, die nu nog de gangbare verklaring is. Zij verbinden de universele mythologische voorstellingen van de kosmos met de verschijnselen die in laboratoria worden waargenomen bij de bestudering van plasma.

Plasma is materie die niet bestaat uit moleculen of atomen, maar uit losse protonen en elektronen. De kern van Jupiter bestaat uit waterstof, dat onder de hoge druk veranderd is in plasma. Men noemt dit ook wel metallische waterstof, omdat de waterstof onder deze omstandigheden de eigenschappen van een metaal krijgt. Het magnetische veld van de aarde wordt opgeroepen doordat de aarde een kern van nikkel en ijzer heeft en daarbij snel genoeg rond zijn as draait. Ook Jupiter heeft een kern van metaal, het metallische waterstofplasma, en Jupiter draait nog veel sneller rond zijn as. Het magnetische veld van Jupiter is daarom enorm!

Ook in en rond de zon spelen zich de meest wonderlijke elektromagnetische verschijnselen af. Het magnetische veld van de zon raakt op of in de zon in zichzelf verstrengeld, wat gepaard gaat met een toename van het aantal zonnevlekken. Dit zijn gigantische erupties van plasma. Vervolgens slaat het magnetische veld om en de zon komt weer wat tot rust. Deze cyclus herhaalt zich ongeveer elke 11 jaar. Ook de zonnewind bestaat uit plasma en is elektromagnetisch geladen. Deze creëert een heliosfeer, een bel van geladen deeltjes die op grote afstand van de zon botsen op de stroom van geladen deeltjes uit de ruimte. Daar waar de schokgolf of branding van deze twee golven van geladen deeltjes overheerst, is de straling werkelijk enorm!

Het einde van de documentaire gaat over Venus, de planeet die volgens Velikovsky ooit een komeet was. Volgens mij is dat volstrekt onmogelijk. Ten eerste klopt de baan van Venus niet met de manier waarop kometen door een zwaarder hemellichaam worden ingevangen, maar ook was Venus reeds in de vroegste historie bekend als ochtendster of avondster. In de oude mythen en geschriften wordt Venus beschreven als een vlammende toorts, een angstaanjagende godin en een machtige koningin des hemels. Dat kan er op wijzen dat Venus in vroeg historische tijden door de staart van de komeet werd geraakt en daardoor overkookte. De dampkring van Venus kan door de zonnewind door de ruimte naar de aarde zijn geblazen.

De atmosfeer van Venus heeft een zwaar wolkendek, niet van waterdamp, maar van zwavelzuur. Dit zuur is sterk en stabiel, net als zoutzuur en salpeterzuur. De laatste twee zijn echter gassen, terwijl zwavelzuur een vloeistof is die er uitziet als water. Zwavelzuur brandt overal doorheen en het verandert alles in zouten, de zogenaamde sulfaten die in de homeopathie worden geprezen om hun heilzame werking. Alleen koper en goud worden door dit zuur niet aangetast. Als er zwavelzuur naar de aarde zou worden geblazen, dan valt er werkelijk een regen van brandende zwavel uit de hemel! Venus zou zich dan gedragen zoals in de oude mythen en in het Bijbelboek Genesis hoofdstuk 19 wordt beschreven. Die regen van brandende zwavel waardoor de vrouw van Lot veranderde in een “zoutpilaar”, was dan een kosmische ramp, veroorzaakt door de verschijning van de komeet Jhwh, en die regen van brandende zwavel was afkomstig van Venus.

Hoewel ik het niet helemaal eens ben met de volgende docu, komt hij volgens mij toch wel dicht bij de waarheid. Geniet!

Thunderbolts of the Gods duurt een uur en 4 minuten.

25 Reacties

 1. Geronimo

  Als Mr. Drs. Bou ook Inanna is is dit voor u. Ik wist even niet waar ik het plaatsen moest maar op Zaplog zag ik de reactie op artikeltje over Tunguska? Daar kan ik niet reageren(?) dus plaats ik het maar hier. Foto,s van die kristallen staan op bijgevoegde link.
  Kijk ook even naar dit liveleak filmpje, eerst die meteorietdinges dan een UFO. (statt niet op Wikipedia, haha …)
  http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=147603
  kristallen:
  http://macedoniaonline.eu/content/vieuw/6868/56/

  Antwoord
 2. Geronimo

  Macedonialink doet het niet, wel die in het artikel.

  Antwoord
 3. Marc

  Ik houd het open, dat de aarde een kern van ijzer heeft …

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Marc, in de aardkern zit ijzersulfide en een verbinding met veel nikkel, maar in elk geval veel ijzer en zwavel = zwavelijzer. Het ijzer en nikkel zorgen samen met de snelle draaiing voor een magnetisch veld. Denk aan een fietsdynamo. Dit magnetische veld beschermt ons kleine planeetje tegen het geweld van de zonnewind en de kosmische straling. Aan de rand van dat veld ontstaan de Van Allen Gordels.

   Ook rond de zon ligt een veld, de heliosfeer. Binnen dit veld heeft de zonnewind de ruimte, maar ver voorbij de planeten botst de zonnewind op de stroom van kosmische straling. Er ontstaat ook daar een gordel (denk aan een ballon) waar de elektromagnetische straling wordt afgebogen. Zonder de zonnewind zouden we veel meer kosmische straling ontvangen.

   Besef dat de ruimte voornamelijk is gevuld met plasma (losse atoomkernen en elektronen) en dat vaste, vloeibare en gasvormige materie zoals wij die normaal vinden, in ons heelal een uitzondering is!

   Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Deze documentaire staat nu ook op Zonnewind, met een prima artikel over de ontwikkeling van de elektromagnetische theorie. Daarom heb ik dit artikel, door mij geplaatst in 2009, weer naar boven gehaald.

  De reden dat ik niet geloof in UFO’s en buitenaardse bezoekers ligt voor een groot deel in het besef dat kosmische straling net zo schadelijk is voor levende wezens als radioactiviteit. Het is in feite hetzelfde fenomeen! Daarom denk ik niet dat er ooit mensen op de maan zijn geland. Rond de aarde ligt een magnetisch veld en in de Van Allan gordels is de straling zo hoog, daar komt niemand veilig doorheen.

  Antwoord
 5. Nexus

  Het probleem van vrijwel ale stellingen m.b.t. buitenaards leven is dat deze allemaal ervanuit gaan dat de wezens van andere planeten op ons gelijken met vrijwel dezelfde technieken. Ik denk dat ruimtereizen wel degelijk mogelijk is via vortexen op elke planeet. In Vulkanische gebieden worden de meeste Ufomeldingen gedaan. Reizen via vortexen mijdt de vanallan gordel.

  Allemaal de beste wensen nog trouwens!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Nexus, misschien heb je wel gelijk, maar dat kan ik niet beoordelen.

   Volgens mij is de enige manier om de Van Allan gordels te ontwijken, binnenkomen via een pool van het magnetische veld, maar zelfs dat weet ik niet zeker. De ruimte is echter doortrokken met plasma en dat is een gevaarlijk goedje. Elektronen of alfadeeltjes vliegen er met grote snelheid rond. Dat we op aarde zo weinig last hebben van de kosmische straling, komt omdat de Van Allen Gordels een beschermend schild rond de aarde vormen. Deze gordels vangen de kosmische straling op en leiden de alfadeeltjes rond de aarde. In deze gordels is de straling daarom zeer hoog. Ik zou dan ook niet graag in een raket door die gordels heen vliegen, zoals onze “maanmannen” zouden hebben gedaan! De beste bescherming biedt een bekleding van lood, maar dat is nogal zwaar!

   Kun je mij uitleggen hoe er in een vulkanisch gebied vortexen kunnen ontstaan in het elektromagnetische veld?

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Nexus, helaas geen antwoord voor het slapen gaan.
   Misschien wordt het morgen beter! 😉

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Helemaal geen antwoord, dus!

   Een vortex ontstaat in een dynamisch krachtenveld, bij voorbeeld als ik de stop uit mijn bak met afwaswater trek. Dan gaat het water draaien! Er ontstaat een vortex naar de afvoer en op het noordelijk halfrond draait deze linksom, maar op het zuidelijk halfrond rechtsom. Het heeft lang geduurd voor ik begreep waarom en ik weet nog steeds niet wat het water zou doen op de evenaar.

   Dat er door een vulkaan een vortex ontstaat in de Van Allen Gordels snap ik nog steeds niet. Volgens mij is het ook gewoon niet waar! Dat er zoveel meer UFO’s worden gezien in vulkanische gebieden, is me nooit opgevallen. Misschien is ook dat wel niet waar.

   Het probleem met het geloof in die Aliens of Annunaki is dat de mensen die dit beweren zo’n dikke duim hebben. Jammer, jammer, jammer…

   Antwoord
 6. Arie Goedhart

  Een ander punt dat dit artikel onderstreept is dat magnetisme en/of electromagnetisme in het heelal en op onze planeet gigantische krachten voortbrengt. Interessant genoeg om daar uitgebreid onderzoek naar te doen om te bekijken hoe wij een gedeelte van die aanwezige krachten kunnen aanwenden als ‘free energy’ ofwel energie, die ons ‘gratis’ ter beschikking staat, omdat de Schepper zelf constateerde dat de schepping ‘goed’ was.

  Antwoord
 7. Nexus

  Beste Boudine,

  Ja, ik kan het proberen maar ik denk dat Nassim Haramein dit vel beter kan. Bij deze een link naar een video van Nassim Haramein waarin hij verschillende onthullingen doet en ook de vortextheorie behandelt.
  http://www.youtube.com/watch?v=nH7F36gAs8M

  Dit is de gehele lezing, een zeer interessante en onthullende lezing met veel toetsbare informatie. Bekijk ook zeker deel 2.
  http://www.youtube.com/watch?v=79_HwQ-92f8

  Vriendelijke groeten,

  Nexus

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Nexus,

   Die hele lezing duurt 4 uur! Daar ga ik echt geen tijd aan besteden. In bovenstaande video heb ik helaas geen vortex voorbij zien komen, alleen een ruimteschip ter grootte van de aarde, dat verdwijnt in de zon.

   Van welke bovennatuurlijke materie zou dat ruimteschip gemaakt zijn? Want de zon bestaat een uit zeer radio-actieve bol van plasma! Alle materie zoals wij die kennen wordt in de zon uit elkaar gerukt tot atoomkernen en losse elektronen. De enige binding is dan het elektromagnetisme plus de zwaartekracht.

   Kortom, Nassim Haramein kan het wel mooi vertellen, maar ik geloof er niets van! Het strijdt volledig met wat ik weet (of denk te weten) van de natuur en de kosmos.

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   p.s.: Omdat ik wel degelijk serieus wil weten waar Haramein het over heeft, heb ik nog even gezocht op “singularity”. Dat woord blijkt in vele contexten bruikbaar! Ik kende het slechts in de theorie van zwarte gaten, waarin alle materie en energie verdwijnt in een punt.

   Hoe wil je een ruimteschip zo groot als de aarde reduceren tot een singularity? Om nog maar niet te spreken van de vraag of dat ruimteschip een reis dwars door de zon zou overleven…

   Kortom: Volgens mij verkondigt Haramein pseudo-wetenschap! De werkelijkheid is al ingewikkeld genoeg, zonder al die vage buitenaardse ingrepen in onze beschaving.

   Antwoord
 8. mr. drs. Bou

  Toch nog even over nagedacht, want ik kon er geen chocola van maken! Maar Haramein begint als volgt:

  If you want to travel trough te universe, and everything in the universe is a singularity…

  Dat is volgens mij niet waar. Lang niet alles in het universum is een singulariteit! Dat zou net zo dwaas zijn als te zeggen dat het hele universum bestaat uit plasma!

  Singulariteiten bestaan wel en misschien eindigt de kosmos op den duur wel als singulariteit. Er zijn geleerden die denken dat het heelal nu explodeert, maar na verloop van tijd (miljarden jaren) weer zal imploderen. Dat snap ik nog…

  Wiskundig gezien is een singulariteit een algebraïsche functie die niet in een curve kan worden uitgezet. Zo is 1:2 gewoon een half, 1:1 is een heel, maar 1:0 is plotseling oneindig. Deze functie heeft een singulariteit voor x=0.

  In mathematics, a singularity is in general a point at which a given mathematical object is not defined, or a point of an exceptional set where it fails to be well-behaved in some particular way, such as differentiability.

  Een singulariteit gedraagt zich onvoorspelbaar. Uit de quantumtheorie blijkt dat er een niveau is waarop eigenlijk alles zich onvoorspelbaar gedraagt. God dobbelt inderdaad! Maar dat wil niet zeggen dat het hele universum uit singulariteiten bestaat!

  Aan Haramein wil ik daarom geen tijd meer besteden. Het klinkt leuk, maar het klopt niet!

  Antwoord
 9. Nexus

  Beste Boudine,

  Als je de video in zijn totaliteit zou bekijken, dat zijn trouwens 9 uren aan informatie, dit is slechts deel 1, dan zou het je wellicht duidelijker worden wat Haramein vertelt. Hij stelt dat zelfs een quark, momenteel het kleinste ondeelbare deeltje dat bekend is, zelfs een singulariteit is. Alles is opgebouwd uit quarks dus alles is een signulariteit. Wat betreft dat ‘ruimteschip’dat de Zon invliegt. Hij stelt dat zonnevlammen vortexen zijn van ruimtereizen. Hij laat dit ook zien aan de hand van beelden. Wanneer aan de ene kant van de Zon een zonnevlam ontstaat is aan de andere kant precies zo’n vlam zichtbaar, beiden creeëren zij een vortex. Allemaal onbewezen en behoorlijk afwijkend van de gangbare wetenschappelijke consensus maar dat is net waar mijn reactie over ging. Wij gaan altijd uit van onze huidige kennis, kunnen ons niet voorstellen dat er meer is of dat zaken misschien helemaal anders liggen dan wij denken.

  Mocht je echt eens veel tijd hebben is de hele lezing in de Valley echt een aanrader. Ik hoor dan heel erg graag je commentaar.
  Vriendelijke groet en wat leuk dat ik je aan het denken heb kunnen zetten.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Nexus,

   Ik denk hier al veel langer over na. Een aantal jaren geleden was Patman van Zaplog opeens helemaal weg van Haramein. Toen heb ik geprobeerd om zijn lezing te volgen, maar ik kon er geen chocola van maken. Ik begin nu te begrijpen waarom!

   Hij stelt dat zelfs een quark, momenteel het kleinste ondeelbare deeltje dat bekend is, zelfs een singulariteit is.

   Binnen de quantum-theorie klopt dat volgens mij! Quarks zijn volstrekt onvoorspelbaar. Op het kleinste niveau bestaat onze werkelijkheid uit singulariteiten.

   Alles is opgebouwd uit quarks dus alles is een signulariteit.

   Deze conclusie klopt volgens mij niet! De manier waarop quarks op een hoger niveau samenwerken, is wel degelijk voorspelbaar! Dus niet alles is een singulariteit! Het is een denkfout waaruit Haramein de meest wonderlijke conclusie trekt.

   Ik geef je even een analoge redenering:

   Zoals je waarschijnlijk wel weet, bestaat ieder atoom voornamelijk uit leegte. Rond een atoomkern draaien elektronen in schillen rond. Tussen die schillen ligt een steeds grotere ruimte, die in vergelijking tot de atoomkern echt immens groot is. Het atoom wordt samengehouden door elektromagnetische krachten, maar in termen van “materie” is er toch voornamelijk leegte!

   Daaruit volgt echter niet dat alles eigenlijk leegte is en dat we dus dwars door de muren kunnen lopen…

   Antwoord
 10. Twinsel

  Dit filmpje helpt ook wel een beetje om dit gemakkelijker in je gedachten te kunnen opnemen. Ik ben geen wetenschapper, en op het moment dat er met moeilijke termen rond gesmeten word, dan zal ik ze een wederwoord verschuldigd blijven.
  Ik hou van simpel, en een plaatje erbij maakt het allemaal weer wat makkelijker.
  Ik denk dat wij nog veel van Nassim Haramein gaan horen de komende tijd.

  Vortex – The helical model – our solar system is a vortex

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Twinsel,

   Dank je wel voor de YouTube en welkom op BOUblog.

   Dit filmpje laat wel heel duidelijk zien wat een vortex is. Ook de beweging van de planeten vormt een vortex, wanneer je de snelheid van ons zonnestelsel daarbij in beschouwing neemt.
   Maar de zon is zeker geen komeet! Net als de planeten draait een komeet rond de zon. De zon is een elektromagnetische plasma-bel. Deze roept een veld op dat heliosfeer wordt genoemd. Het filmpje laat dus wel de juiste beweging zien, maar niet de elektromagnetische krachten. Bovenstaande docu gaat over elektromagnetisme.

   Mijn bezwaar tegen het verhaal van Haramein is niet dat ik niet geloof in vortexen, maar dat hij zegt dat alles bestaat uit singulariteiten. Volgens mij is dat niet correct.

   Antwoord
 11. Twinsel

  Dank je wel Bou 🙂
  Ik ben al heel lang een stille lezer, lees je blogs met veel plezier. Altijd met een (Zeeuwse 😉 ) nuchterheid, berichten vanuit een andere perspectief weten te belichten.

  Ik begrijp je standpunt hierin, wil je alleen op het hart drukken dat als je eens tijd hebt, om eens wat in Nassim’s werk te verdiepen. Ik weet dat hij met radicale verklaringen komt, maar des ter meer interessant om vanuit die visie de hudige wetenschap hierover tegen het licht te houden.

  Warme groet,

  Twinsel (Dennis)

  Antwoord
 12. Orwell

  Interessante kijk van Joseph P. Farrell op het Higgs-boson, elektrische universum en het huidige standaardmodel van de natuurkunde.

  “It may turn out that what CERN may really be seeing, therefore, are not so much statistical flukes, nor even a challenges to the standard model, but rather (and with a big “perhaps’) a new extension of the uncertainty principle itself with respect to mass(and that, of course, would have huge implications). If that be the case, then, yes, aspects of the standard model may have to be extended and other aspects profoundly modified… almost certainly. But it’s far too early to leap on an alternative bandwagon. Indeed… what may be needed is really a synthesis of the contending cosmologies…

  And for that, folks, we’ll need another Newton, another Einstein, another Heisenberg, another Bell (and I don’t mean the Nazi one either!)”

  http://gizadeathstar.com/2013/01/problems-with-the-higgs-two-photon-decay-may-be-showing-up-a-bit-too-much/

  Wees gegroet Bou!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Orwell.

   2012 was an unusual year for physics. It was, then wasn’t, and then again was, the year that the God particle, the Higgs boson, the particle responsible for mass in the quantum mechanical zoo of particles, was found.

   Or was it?

   The problem was, or rather is, that CERN’s large hadron collider found something, this much is true, and it moreover found something that looks like the Higgs. But the problem is, what it found isn’t behaving exactly like the model predicted:

   http://guardianlv.com/2012/12/the-higgs-fiasco-and-the-electric-sun-w-videos/

   As the article notes, the problem is that whatever it is that CERN found, it is decaying into two photons rather more often than it should, calling forth the usual response: contaminated equipment, faulty measurements, anything to save the theory itself:

   Achter de schermen staat nog veel meer nieuwe wetenschap te trappelen om toegang. Helaas ben ik slechts een minuscuul doorgeef-blogje. Maar ach, het komt wel…

   Antwoord
   • Orwell

    Het komt Bou. Beetje bij beetje. Het internet helpt. Jouw blog ook!

    Antwoord
 13. Olav

  Hoezo zou elektromagnetisme “het Bijbelse verhaal van de exodus verklaren”? Afgezien van het feit dat de Bijbel alles behalve precieze geschiedschrijving is!

  In principe zou een komeet inderdaad wel degelijk in botsing kunnen komen met de aarde (anders dan Velikofsky stelt)! Zo is in 1994 een (een jaar tevoren in stukken uiteengevallen) komeet op de planeet Jupiter gevallen (Shoemaker-Levy).

  Het elektromagnetisch veld rond de aarde, en de twee Van Allen-gordels met geladen deeltjes, afkomstig van de zonnewind, zijn al vrij lange tijd bekend (1958). Het noorder- en zuiderlicht zijn het gevolg ervan.
  Zie b.v.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Allen-gordels

  Citaat:
  “Niet de zwaartekracht, maar het elektromagnetisme zou dan de meest dominante kracht zijn in ons zonnestelsel en het heelal.”
  Dit is onjuist, maar bovendien: deze generalisatie vloeit helemaal niet voort uit het tevoren gestelde.

  Citaat:
  “De zogenaamde “mannen op de maan” hadden het elektromagnetische schild rond de aarde nooit kunnen overleven!”
  Ook dit is echt onzin, Bou. Zie b.v.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo-maanlandingscomplottheorie
  (waarnaar ik ook heb verwezen onder: “De Apollo 11 astronauten 40 jaar later”, 20 juli 2009), en dit serieuze wetenschapsforum: http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/16360-wat-gebeurt-er-met-een-satelliet-in-de-van-allen-gordel/.

  Die verwisseling van de polen, enkele malen in de al 4,5 miljard jaar oude geschiedenis van de aarde, is inderdaad geconstateerd. Maar dat betekent echt niet dat de aarde ineens op haar kop gaat staan, zoals sommigen schijnen te denken! Het betekent alleen dat de elektrische lading van de polen verwisselt!

  De zwaartekracht is een alom empirisch geconstateerd wetenschappelijk feit, Bou. Alleen het WAAROM ervan is inderdaad nog niet verklaard. Het is daardoor een ontbrekende schakel in een wetenschappelijk sluitende theorie van “ALLES” in de natuurkunde.

  Het is inderdaad onzin dat Venus oorspronkelijk een komeet zou zijn. Kometen zijn een soort bollen van ijs, gas en stof (“vuile sneeuwballen”), die vanuit de buitenranden van ons zonnestelsel (de z.g. Oortwolk en Kuipergordel) door diverse oorzaken naar binnen vallen en via een elliptische baan in de buurt van de zon komen. De “staarten” ervan zijn miljoenen kilometers lange stromen van materie die door de straling van de zon loskomt. (En daarom ook zijn ze altijd van de zon af gericht). Venus is een hete planeet omdat ze relatief dicht bij de zon staat en doordat het dichte wolkendek een enorm broeikaseffect op het oppervlak ontstaat.
  Alle planeten zijn tegelijkertijd ontstaan met onze bloedeigen ster, de zon.

  Dit zijn zo maar wat losse opmerkingen (die ik beperkt houd) over jouw verhaal, Bou. Pas op voor vermenging van natuurkunde/astronomie en theologie! En die Velikovsky van jou neem ik in elk geval niet serieus wat betreft astronomie.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Olav,

   Zelf neem in Velikovsky wel degelijk serieus. Ik bestudeer zijn werk al tientallen jaren! Daarom weet ik nu ongeveer welke fouten hij maakt, begrijpelijke fouten gezien het feit dat hij zijn theorie opstelde in de jaren ’40 en ’50.

   Dat wetenschapsforum waar je naar verwijst, neem ik niet serieus, want wat moet ik in ‘s hemelsnaam met de volgende uitleg:

   Ik denk niet dat er iets gebeurt met het ruimteship als het in de Van Allen gordels zit. Ieder ruimteship moet toch door deze gordels gaan om bijvoorbeeld naar de maan te gaan.
   Wat men bedoelt met “geladen deeltjes” is toch wel overduidelijk, het zijn gewoon “gordels” rond de aarde, eentje van elektronen en eentje van protonen dacht ik.
   Bij de polen zijn deze gordels vele malen dunner dat op de evenaar, dit verklaart het “poollicht”. Als zonnewind richting aarde komt zal het aardmagnetischveld de zonnewind (protonen en neutronen) afleiden naar de plaatsten met dunnere Van Allen gordels, de polen dus. Eenmaal hier zullen de deeltjes de atmosfeer in proberen te gaan, omdat hier geen gordels zijn die de deeltjes tegen houden. Als de deeltjes in de ionosfeer komen zullen ze regeren met de ionen hierin (vandaar de naam). Dit is het lichtspektakel wat ook wel noorderlicht wordt genoemd.

   Klinkt niet bijzonder wetenschappelijk, vind je wel? Maar je kunt straks op BOUblog je hart ophalen, want ik werk op dit moment aan artikelen over de kosmos. Hen dus nog even geduld!

   Antwoord
   • Olav

    Dat is inderdaad niet zo goed verwoord en klinkt niet zo wetenschappelijk, maar het klopt in principe wel!
    Overigens schreef ik: WAT BETREFT ASTRONOMIE neem ik Velikovsky niet serieus. En dat op grond van wat jij hierboven over hem schreef. Over andere opvattingen van hem heb ik geen oordeel, omdat ik daarvan niet op de hoogte ben.

    Antwoord

Laat een reactie achter voor Olav Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

2 × vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën