Selecteer een pagina

Archieven

Maand: januari 2013

De Leeuwarder Courant als spreekbuis van het OM

Door André Vergeer

Afgelopen donderdag, 24 januari, publiceerde de Leeuwarder Courant (LC) opnieuw een leugenachtig, tendentieus en vooral eenzijdig artikel over de zaak Vaatstra van de hand van Jantien de Boer. Nu was ons al opgevallen dat artikelen van dit niveau door de LC pas na een maand op internet worden geplaatst maar in dit geval was een teleurgestelde lezer graag bereid om het even voor ons over te typen want anders hadden wij er nooit kennis van gehad. Hieronder vind je de vileine tekst die alleen bedoeld was voor de lezers van de papieren editie in Friesland e.o.:
Lees meer…

‘Ik ben bang voor de Nederlandse staat’

Door Wim van de Pol op Crimesite

vrijdag 25 januari 2013 14:05

Ten tijde van het onderzoek naar Hüseyin Baybasin zijn in de jaren negentig ‘misdrijven’ gepleegd door de Nederlandse politie en leden van het Openbaar Ministerie. Dat heeft een Turks-Nederlandse ex-politieman gezegd in een onderzoek door de Procureur-Generaal van de Hoge Raad, zo is aan Crimesite bevestigd. Een aantal officieren van justitie hebben volgens deze T.C. meineed gepleegd. Ook de huidige korpschef van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg, moet van de strafbare gang van zaken op de hoogte zijn geweest, aldus C. tegenover de PG van de Hoge Raad.
Lees meer…

Slavenhandel en de Joden in de Verenigde Staten

De Verenigde Staten van Amerika met hun reputatie van “vrijheid en democratie” zijn in feite gegrond op het uitmoorden van Indianen en de slavernij van Afrikaanse negers. In de huidige politiek lijken deze historische aspecten geen rol meer te spelen, maar de feitelijke situatie van veel Indianen en negers is nog altijd bedroevend. In die zelfde hedendaagse politiek is de Joodse lobby machtig en de staat Israël ontvangt van de VS miljarden aan subsidie en moderne wapens. De vraag waarom de Joden in de VS zo’n machtige positie hebben, wordt wellicht iets verhelderd door de geschiedenis van de slavernij. Het blijkt dat de Joden in het verleden de grootste slavenhandelaren waren. Zij danken hun rijkdom aan het transport naar en de verkoop van negers aan de VS.
Lees meer…

Slavernij als basis van de geschiedenis van de VS

De Verenigde Staten van Amerika zijn ontstaan op grond van slavernij. Van de 16e tot de 19e eeuw werden ongeveer 12 miljoen mensen in Afrika gevangen genomen, verkocht en verscheept naar Amerika. Deze zwarte slaven werden min of meer gedwongen bekeerd tot het Christendom, maar in een groot gedeelte van Afrika was de Islam reeds de dominante religie en de Moslims lieten zich niet zo gemakkelijk bekeren. Nadat de slavernij in 1865 officieel was afgeschaft, bleven de negers tweederangs burgers. Hun emancipatie is een proces dat tot op heden voortduurt, maar hoewel er verbeteringen zijn bereikt, is er nog een lange weg te gaan. De tegenkrachten zijn enorm!
Lees meer…

Rupert Sheldrake en de kracht van gedachten

Onlangs stond er op BOUblog een boeiend gesprek tussen Rupert Sheldrake en Bruce Lipton. Rupert Sheldrake is een Engelse bioloog die o.a. onderzoek doet naar telepathie. Middels wetenschappelijke experimenten bewees hij dat dit inderdaad bestaat. Omdat veel mensen telepathische ervaringen hebben, zal dit weinigen verbazen, al geloofde de wetenschap er tot voor kort niet in. Belangrijker is zijn theorie achter deze ervaringen: onze gedachten bevinden zich niet alleen in ons hoofd, maar roepen een veld op dat door anderen kan worden ontvangen. Afstand doet daarbij niet ter zake, emotionele betrokkenheid wel.
Lees meer…

Het Westerse misverstand rond de oorlog in Mali

Als men de Westerse pers mag geloven, heeft men in Mali te kampen met Islamitische rebellen die met geweld het land veroveren en de sharia willen invoeren. Daarom heeft de regering van Mali het bevriende land Frankrijk om hulp gevraagd. President Hollande is toen zo vriendelijk geweest om bommen te laten werpen op steden in het noorden van Mali, dat in handen was gevallen van de rebellen. Daarna heeft Frankrijk grondtroepen gestuurd. De regering van Mali is echter geen democratisch gekozen regering, want deze werd in maart 2012 omver geworpen met steun van de NATO-landen die Libië hadden bezet. Om te begrijpen wat er gaande is, moeten we eerst weten wat er gebeurde in maart vorig jaar!
Lees meer…

Het goud van Mali en de “strijd tegen de radicale Islam”

In Mali is het Franse leger ingezet tegen de “Islamitische rebellen”, dat zouden de Toearegs zijn die in de woestijn wonen. Wie de kaart van Mali bekijkt, ziet dat de grenzen nogal raar lopen. Het noorden is woestijn en dun bevolkt, het zuiden is vruchtbaar, met rivieren als de Niger, en de vorm van het land lijkt op een zandloper. De rechte lijnen zijn getrokken toen Mali nog een Franse kolonie was. De voertaal in Mali is Frans en deze invasie van Frankrijk komt weliswaar letterlijk uit de lucht vallen, maar wie heeft begrepen wat er in Libië gebeurt, kon deze aanval maanden van tevoren zien aankomen. Bij deze een overzicht, let ook op de datums van publicatie.
Lees meer…

Rupert Sheldrake en Bruce Lipton in gesprek

Bruce Lipton is op BOUblog geen onbekende. Deze Amerikaanse microbioloog ontdekte dat genen reageren op hun omgeving. Daaruit volgt dat de mens niet willoos bestuurd wordt door de genen, maar dat men zelf kan bepalen hoe deze genen zich gedragen. Dat heeft verstrekkende consequenties! Op BOUblog heeft Rupert Sheldrake nog geen aandacht gekregen, terwijl hij dat toch wel verdient. Deze Engelse microbioloog is bekend door zijn onderzoek naar morfogenetische velden, een “onzichtbare” kracht die alle gedrag beïnvloedt.
Lees meer…

Propaganda en de criminele staat Israël in Palestina

Hoewel Israël de ene oorlogsmisdaad na de andere begaat en alle VN-resoluties aan zijn laars lapt, wordt Israël in de Westerse pers nog altijd afgeschilderd als de dappere kleine Joodse David tegen de wrede en bloeddorstige Arabische Goliath. De staat Israël is echter in het leven geroepen door het imperialistische Groot Brittannië en wordt bewapend en financieel gesteund door de VS. De bezetting van Palestina en de meedogenloze onderdrukking van de Palestijnse bevolking hebben een haat tegen de Israëlische politiek gekweekt die zich nu ook richt tegen Joden. Wie op deze politiek teveel kritiek uit, wordt al snel beschuldigd van antisemitisme, maar ook de meeste Palestijnen zijn Semieten.
Lees meer…

De crisis van de beschaving

Het kan nog enige decennia duren, maar dan komt er echt een einde aan onze barbaarse beschaving. Wie eind vorig jaar teleurgesteld werd omdat de wereld niet verging, kan in de toekomst nog het een en ander verwachten. De aarde vervuilt, de fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert en de wereldeconomie stort in. Dat alles zal leiden tot problemen die door de huidige eigenaren van de natuurlijke hulpbronnen wel worden erkend, maar waar men geen ander antwoord op heeft dan meer militaire macht, meer controle over de bevolking en vooral meer winst! Meer van hetzelfde…
Lees meer…

Categorieën