Archief
Artikelen

Vandaag vergaat de wereld volgens de gelovigen in bij voorbeeld in de Maya kalender, de Rapture, het laatste oordeel of de Openbaringen van Johannes. De wederkomst van de Mahdi mag ook. In elk geval vergaat volgens hen de wereld vandaag, zodat we morgen weten of ze gelijk hadden! Zelf denk ik niet dat de wereld vergaat op een dag, het vergaan van de wereld is meer een langzaam proces dat steeds sneller gaat. Als we niet willen dat de wereld vergaat, dan zullen we dat proces moeten stoppen, want grote delen van de wereld zijn reeds vergaan!

De volgende documentaire gaat over het vergaan van de wereld, over de manier waarop bossen worden gekapt, rivieren worden vervuild, oceanen worden leeggevist, hele gebieden worden afgegraven om hun delfstoffen, waaronder teerzand. Onze industriële “beschaving” is gebaseerd op grondstoffen, die men vindt in de grond van onze aarde. Ons leven en ons welzijn, ook dat van de dieren, zijn echter afhankelijk van de aarde. Deze “beschaving” houdt daar geen rekening mee. Daarom zal er onvermijdelijk een einde komen aan deze “beschaving”. De vraag is dan, of dat einde een pijnlijke ineenstorting zal zijn, of een proces van verandering waardoor er een betere beschaving ontstaat.

De meeste mensen die geloven dat vandaag de wereld vergaat, geloven ook in allerlei andere sprookjes. Zo zouden de “rechtvaardigen” na hun dood in de hemel komen, waar vrede en gelukzaligheid heersen. Hun geloof in een leven na de dood gaat echter samen met een ongeloof in het leven. Het gemak waarmee men mensen, dieren en planten van het leven berooft, vormt een roofmoord op de hele natuur. Het resultaat is een “beschaving” die langzaam maar zeker zelfmoord pleegt.

Deze docu stemt niet optimistisch, want de “beschaving” bestaat uit macht die wordt gesteund door legers met wapens. De oplossing ligt dan ook niet bij een gevechtsvliegtuig op biobrandstof! Als we niet willen dat de wereld vergaat, dan zal er een einde moeten komen aan alle oorlogen, aan alle verspilling van energie voor wapentuig waarmee men alleen maar kan moorden en vernielen. Er zal ook een einde moeten komen aan de consumenten-maatschappij, waarin mensen “dingen” kopen die ze niet nodig hebben en voedsel waar ze niet gezond bij blijven, terwijl anderen deze “dingen” produceren voor een loon waarvan ze nauwelijks kunnen eten! Er zal een einde moeten komen aan de roofbouw, waardoor hele gebieden onbewoonbaar worden (behalve misschien voor mieren!). Wie heeft gehoopt of geloofd dat de wereld vandaag vergaat, kan aan deze docu zijn of haar hart ophalen.

De wereld vergaat wel degelijk! En niet alleen vandaag!

END CIV Resist Or Die duurt een uur en 15 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “De wereld is nog niet vergaan…”

 • Gelukkig geloven lang niet alle mensen die zich serieus verdiepen in de maya kalender dat de wereld vergaat. De maya’s zeggen dat ook niet. Alleen als wij passieve toeschouwers blijven bij wat er allemaal gebeurt dan loopt het verkeerd af. De wereld wordt wél getransformeerd en wij kunnen er gezamelijk op allerlei manieren voor zorgen dat er een positieve kentering komt. Door ons met elkaar te verbinden. Mijn vraag is of mensen daar vandaag mee willen beginnen door mee te doen met deze oproep voor liefde en licht die mijn moeder heeft gemaakt.
  Op 21 december worden er over de hele wereld verspreid ceremonies, meditaties, bijeenkomsten en festivals georganiseerd om de overgang naar het nieuwe tijdperk te vieren of te begeleiden. Meer dan 100 miljoen mensen zullen eraan deelnemen en er komen nog steeds nieuwe mensen bij.
  Na 26.000 jaar keert onze zon terug in het hart van de Melkweg en dat is het begin van een nieuw tijdperk. Het wordt wel het “Gouden Tijdperk” genoemd. Dat er iets moet veranderen op onze planeet is ons bijna allemaal wel duidelijk, maar hoe… dat weten we niet. We moeten van verdeel en heers naar samen eerlijk delen; van afgescheidenheid naar eenheid en saamhorigheid; van schaarste naar overvloed en van crisis naar wonder. De aarde heeft op ons gewacht om dat wonder te laten geschieden en dat is nu precies wat we zouden moeten doen.
  Het idee is het volgende:
  Op de avond van 21 december sturen wij om 11.11 u (lokale tijd) allemaal samen in gedachten, door de voeten heen, licht en liefde naar de planeet Aarde en al haar bewoners. Als je dat liever doet kan je de liefde en het licht ook naar een bepaald energiecentrum zoals de tempel van Chichen Itza in Mexico sturen.
  Het is belangrijk dat iedereen op hetzelfde moment, hetzelfde doet. Er zal dan een 24 uur durend keten van licht over de wereld gaan. Ik ben ervan overtuigd dat alle deelnemers de liefde zullen voelen en het licht boven hun hoofd zullen kunnen zien.
  Deze schijnbaar kleine daad van het doen van een wens van liefde en licht naar moeder aarde en de mensen die erop leven, zal dan een wonder veroorzaken dat nog niemand ooit heeft gezien of er ook maar over heeft durven dromen.
  STUUR S.V.P. LIEFDE EN LICHT OM 11.11 u. in de avond van 21-12-2012. Het zal adembenemend zijn !
  Bedankt vanuit de grond van mijn hart.
  Liefde en licht !
  Marjan Meuwissen

 • yvonnne:

  Ik kon niet naar de documentaire kijken Bou, zag al vrij snel dieren aan haken hangen en word dan kotsmisselijk…

  Groet Yvonne

 • Miriam:

  Hoi Bou,

  jammer dat je het geloof in een hiernamaals linkt aan het veronachtzamen van dit leven en deze wereld. Als je je enigszins hebt verdiept in religie’s, en dat heb je ook wel, dan weet je dat deze in essentie juist voorschrijven dat je met het koesteren en waarderen van leven en alle moois wat dat met zich meebrengt je júíst een mooie plek in het hiernamaals verdient.

  Dit mag in jouw oren dan als een sprookje klinken, maar om dat dan ook zo uit te spreken komt toch wel een beetje denigrerend over op mij, een weldenkend, kritisch, intelligent en weldenkend mens. Die óók gelooft in een hiernamaals. Vind je dat tegenstrijdig?

  De wanorde en verwoesting die de mens aanricht op deze mooie aarde is geheel te wijten aan een overvloed aan hoogmoed en een gebrek aan nederigheid. Er mag dan veel in Gods naam uitgevreten worden, maar dit is niet meer dan een gevolg van onwetendheid en/of gemakzucht. Het is niet anders dan de misdaden die worden uitgevoerd in naam van bijv. democratie of vrede. De mens vind zichzelf altijd wel makkelijk een reden om zijn en andermans geweten te sussen. Verachtelijk.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Miriam,

  Wat jij gelooft, moet je zelf weten. Ik bedoelde eigenlijk meer de Christenfundamentalisten in de VS met hun geloof in de Rapture, de Allah Akbar hooligans van Al Qaida die Syrië nu kapot schieten, en de rabiate rabbi’s die de raketten zegenen die door Israël worden afgeschoten op Libanon of Palestina.

  Ik geloof in een leven vóór de dood, zo simpel ligt dat. Wat er na mijn dood met mij gebeurt, is mijn zaak niet, want dan ben ik immers dood! Of er dan nog iets komt, dat zien we dan wel weer… 🙂

  • Miriam:

   Beste Bou,

   Wat er na je dood met je gebeurd, is meer jouw zaak dan de mijne. Waar jij in gelooft, moet je zelf weten..

   Mijn punt is dat het je zou sieren te vermijden de (alom bekende) suggestie te doen dat religie oorzaak is van ale sores op aarde. Jij en ik verschillen maar weinig van elkaar, we zijn mensen die elkander als medemens beschouwen, nietwaar? Ongeacht (on) geloof.

   Laten we saamhorigheid bevorderen in plaats van elkaars geloofsovertuigingen mekaar proberen aan te smeren 😉

   Prettige feestdagen en hoop voor de toekomst toegewenst! Als het ook maar íéts beter wordt op deze wereld het komende jaar, ben ik al blij, maar ik houdt mijn hart vast. Maar ach, hoop doet ten slotte leven!

   • mr. drs. Bou:

    Miriam, ik heb nooit gezegd of zelfs maar gesuggereerd dat religie de oorzaak is van alle sores op aarde. Het zou jou sieren om mij geen uitspraken toe te dichten waar ik volstrekt niet achter sta. Hoewel ik niet geloof in een “leven na de dood”, heb ik wel degelijk een religie! Die gaat over het leven, niet na de dood, maar vooral daarvóór!!!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Miriam,

  Hoewel ik het op vele punten oneens ben met professor Dawkins, zet ik deze video toch maar even hier. Dawkins is een atheïst en volgens hem is religie een schadelijk iets. Hij gelooft ook niet in de Bijbel, maar volgens mij gooit hij met het badwater ook het kind weg.

  Volgens mij staan in de Bijbel ware verhalen, terwijl de geschiedenisboeken over deze gebeurtenissen niet alleen zwijgen, maar er zelfs zodanig overheen kijken dat hun jaartallen niet kloppen! Er ontstaat dan zelfs een heel scheef wereldbeeld.

  Putting Faith On Trial
  Is Religion a Force For Good Or Evil?
  duurt 48 minuten.

 • Als gelovigen -in de gebiedende wijs- hun voorgangers -in het gebed- naspreken tegen een ongelovige of atheïst dan heb ik het al met ze gehad. Gelovigen zouden eens wat meer moeten geloven -als alternatief- in de intrinsieke humaniteit van hun medemens. Er is maar één probleem tussen mensen als het fout gaat, en dat is het misverstand tussen gelovigen in een bovennatuurlijk wezen die -met al z’n/h’r beperkingen- het hele universum zou besturen via wat plaatsvervangers op aarde verkondigen en voorspreken in gebed, en het zeker weten van de empirische wetenschap. Daarvoor heeft de ongelovige of atheïst niemand en niks méér nodig dan tijd van leven om z’n/h’r humaniteit gestalte te geven in goede daden die onze materiële wereld waarin we maar hebben te leven verbetert voor onze medemens. En dan heb ik het beslist niet over liefdadigheid. Als ik straks even tijd heb zal ik kijken of deze video hierop een beetje aansluit. Misschien had ik ‘m nog niet gezien.

Laat een reactie achter