Archief
Artikelen

Toen Baybasin in april 2007 aangifte deed tegen Demmink, circuleerde het Aanvullende Rapport reeds minstens een jaar in Turkije. De journalist Burhan Kazmali had inmiddels onderzocht of dit verhaal over drugs en corruptie, pedo-seks door Demmink, chantage en een complot om Baybasin op te sluiten, op waarheid berustte. Hij had getuigen opgespoord en geïnterviewd. Hun verklaringen kwamen neer op: Ja, dat is waar! Demmink is een pedofiel en Baybasin is mede en vooral door hem veroordeeld op varvalste telefoontaps.

Toen in 2007 het kort geding speelde, wilde Kazmali naar Nederland komen om te getuigen, maar hij werd in Istanboel bij de douane gearresteerd en pas de volgende dag weer vrijgelaten. Zijn getuigenis ging daarom niet door. Die herfst verscheen er echter een reeks van artikelen van Kazmali over Demmink en de zaak Baybasin op de website van de Cizgi Gazet. In Nederland lazen de Turken natuurlijk mee. De detective Langendoen ging daarna naar Turkije om te praten met Burhan Kazmali. Deze stelde hem voor aan zijn getuigen, die daarop ook door de ervaren politieman Langendoen werden ondervraagd. Medio 2008 verscheen het rapport Langendoen.

Dit rapport citeert Langendoen soms het Aanvullend Rapport. Deze citaten vormen de ruggengraat van het onderzoek. In het kort zeggen die citaten: Uit een onderzoek van het OM naar de financiën van Baybasin is gebleken dat Baybasin zijn geld niet verdiende met drugshandel. Er is tegen hem daarentegen een complot gesmeed, om hem het zwijgen op te leggen. Minister van Justitie Winnie Sorgdrager werd daartoe aangezet door haar eigen bemoeienis met drugs en door Minister President Tansu Çiller, met als drukmiddel het feit dat Joris Demmink in Turkije had deelgenomen aan een seks-party. Het complot werd uitgevoerd door Officier van justitie Hillenaar en anderen, dit alles onder supervisie van Joris Demmink. Hillenaar werkte daartoe samen met de Turkse politie functionaris Ferruh Tankuş, onder wiens leiding de telefoontaps werden vervalst. Sommige van de misdaden waarop Baybasin werd veroordeeld, blijken zelfs nooit gepleegd! Dat alles is niet alleen een schande, maar ook een strafbaar feit!

De “misdaden” waarvoor Baybasin levenslang kreeg, zijn voor het merendeel “gepleegd” in Turkije. Voor een veroordeling in Nederland is dat echter niet voldoende. De Nederlandse rechter is niet bevoegd tot oordelen over misdaden gepleegd in Turkije. Dat de neef van Baybasin niet meewerkte, was daarom wel een tegenslag, want die kilo was gepleegd in Nederland! Daarom improviseerde men dat Baybasin vanuit Nederland telefonisch iemand had aangezet tot moord op mensen in Kentucky, in de VS. Omdat deze daad vanuit Nederland tot over de landsgrenzen reikt, kon men Baybasin dan beschuldigen van internationale criminele organisatie.

Nee, er is niemand vermoord in Kentucky! Het bewijs bestond uit een telefoontap met iemand uit Israël die zich op dat moment bevond in Kentucky, waarbij Baybasin het gesprek beëindigde met: “Just make them call.” Dit werd slordig omgezet in “Just make them cold” en vertaald met: “Maak hen alleen maar koud.” Dat was het enige bewijs voor een massamoord in Kentucky… Of het Hof of de HR deze onzin heeft gecorrigeerd, weet ik niet meer, maar de uitdrukking “iemand koud maken” bestaat niet in het Engels, noch in het Koerdisch of Turks. De Israëlische hoge militair met wie Baybasin dit gesprek voerde, is dan ook heel erg boos geworden, toen hij hiervan hoorde.

De rest van de taps was vervalst in Turkije. Kazmali had de man opgespoord die de taps had vervalst. Deze brave diender, die zo trots was op zijn vak, handelde in opdracht van Ferruh Tankuş. Hij kreeg echter spijt toen hij begreep waar zijn werk voor gediend had. In de zomer van 2008 heeft hij bij de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken het verzoek ingediend waarop het mislukte onderzoek naar die valse taps volgde.

Een andere Turkse politieman klapte eveneens uit de school. Ook hij werkte onder Ferruh Tankuş, die volgens hem dik betaald was, terwijl zijn ondergeschikten daar niet in deelden. Hij wenste anoniem te blijven, want hij was bedreigd. In 1998 is Tankus ontslagen en strafrechtelijk vervolgd wegens drugshandel.

Baybasin is o.a. veroordeeld voor internationale drugshandel. Daartoe kreeg hij een smokkel van 22 kilo heroïne in de schoenen geschoven, die in Turkije was gepleegd door twee Roemenen die geen woord Turks verstonden, maar die na een flink pak slaag wel een voor hen onleesbare bekentenis ondertekenden waarin stond dat zij hadden gehandeld in opdracht van Baybasin. Even doorzichtig bleek de moord in de theetuin. Baybasin zou twee mannen telefonisch opdracht hebben gegeven voor deze moord, maar de ene “dader” werd zelfs nooit vervolgd en de andere werd vrijgesproken. De man die wel vervolgd werd, was zwaar gemarteld, omdat vanuit Nederland berichten kwamen dat hij de dader was! Ook zou Baybasin opdracht hebben gegeven tot gijzeling van Mehmet Celik, maar dat bleek een niet bestaande persoon. Was in de theetuin ten minste nog een echte moord gepleegd, die gijzeling was echt volledig verzonnen!

Vlak voor zijn arrestatie werd Baybasin bedreigd door de Grijze Wolven en zelfs daar wist men een aanklacht uit te puren. Baybasin werd telefonisch gewaarschuwd door een vriend, die hem vertelde dat de Wolven hem op het spoor waren. Hij belde vanuit het koffiehuis waar de mannen naar Baybasin hadden gevraagd, maar de twee Wolven vielen hem aan en er volgde een vechtpartij. De aanklacht luidde dat hij deze vriend had aangezet tot moord op deze Grijze Wolven, die na dit incident met een speciaal paspoort terug vlogen naar Turkije!

Inmiddels had men voldoende vervalste bewijzen in handen om Baybasin te beschuldigen van leiding geven aan een criminele organisatie, waarop hij werd veroordeeld tot levenslang! Daarom zit Baybasin nu reeds 15 jaar onschuldig in de cel.

Het ergste is echter dat er kinderen mee gemoeid waren, die zijn gedwongen tot seks met een hoge Nederlandse functionaris in Turkije. Een politieman uit Istanboel, die diende als lijfwacht voor iemand waarvan hij pas later begreep dat deze Demmink heette (want Demmink reisde onder een andere naam!), vertelde dat hij een kind had geregeld voor Demmink: de jonge Mustafa. Deze jongen was daar volstrekt niet blij mee! Hij heeft in 2008 in Nederland aangifte gedaan! Er volgde geen strafrechtelijke vervolging van Demmink. In juni 2010 deed nog een ander slachtoffer aangifte, ook tevergeefs. Daarop heeft mr. Adèle van der Plas, de advocate die ook Baybasin verdedigt, eind oktober 2012 een artikel 12 procedure aangespannen. Deze loopt nog…

Intussen zit Baybasin nog steeds in de gevangenis, terwijl Demmink met een goed pensioen en de noorderzon kan vertrekken naar een zonnige plek met veel blote kinderen! Eergisteren heeft de Hoge raad besloten dat dit voorlopig ook zo blijft: Baybasin blijft zitten en Demmink blijft vrij. Als u het niet eens bent met dit onrecht, stuur Baybasin dan een kaartje met Free Baybasin Now!!!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Baybasin en het rapport Langendoen”

 • Diewer:

  Wat een geweldig goed overzicht, Bou!
  Dieptriest deze hele gang van zaken en een enorme ongerechtigheid tegenover de heer Baybasin, wiens leven vergald is en (nog steeds!) wordt door lafaards, misdadigers, geesteszieken, struisvogels en ander gespuis. Hulde aan de Turkse ex-handlangers van Tankus die alles eerlijk hebben opgebiecht en alle andere moedigen die de kant van de waarheid en/of de openheid hebben gekozen en zelfs daarvoor hebben moeten lijden. Ik schaam mij diep voor het Nederlandse onrechtssysteem.

 • Lidy:

  Precies, het Nederlandse onrechtsysteem, maakt talloze slachtoffers. Rechter Davids die deze zaak op zijn geweten heeft zal er geen borrel minder om drinken en geen minuut om wakker liggen. Dat is de staat van onze rechtsstaat.

  Rechter Davids van de commissie Davids die onderzoek deed naar onze deelname aan de Irakoorlog.
  Arnold Heertje schreef het volgende over het werk van de commissie:’

  De commissie Davids heeft er bewust voor gekozen niet te spreken met de soldaten en korporaals op de militaire werkvloer, die in het veld staan en uitvoerend bezig zijn. Door die werkwijze stond de conclusie dat geen bewijzen zijn gevonden bij voorbaat vast.’

  Dat deed me weer denken aan de passage in het arrest van Baybasin, waarin deze rechter dezelfde truc toepaste met het opnemen van deze alinea:
  ‘Vooropgesteld moet worden dat het aan de rechter die over de feiten oordeelt, in casu dit hof, is voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te bezigen hetwelk hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht. Deze beslissing behoeft, behoudens bijzondere gevallen, geen motivering.’

  Ik vind het van belang om personen verantwoordelijk te maken en het deze rechter Davids die Baybasin heeft veroordeeld tot levenslang op basis van materiaal dat hij als bewijs dienstig achtte om tot dat oordeel te komen.

 • Groene Wolf:

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3082-pvv-blij-met-resolutie-tegen-demmink.html
  Blij word je in iedergeval niet van het leed dat zoveel kinderen en aanverwante slachtoffers is aangedaan. En dat de affaire zo lang heeft door kunnen woekeren en etteren. Ik schaam me er ondertussen voor de Nederlandse Nationaliteit te bezitten. Free Baybasin!

 • Arie Goedhart:

  Moet de tekst niet zijn: “Free Baybasin and us now!” ?

 • yvonne:

  Kunnen ze er niet meer onderuit? http://nos.nl/artikel/453803-zorgen-om-demminkmotie-in-vs.html

  Lieve groet voor al die harde werkers hier!

  Yvonne

 • Nan:

  Geweldige illustraties bij dit stuk over Baybasin!

 • van Tours:

  In april 2007 was het aanvullende rapport bekend. En toen heeft Baybasin ook zijn klacht ingediend. Ik denk op basis van dit aanvullende rapport. Ik heb het aanvullende rapport gelezen en gezien de inleiding was het niet de bedoeling dat het geheim zou zijn.
  In het rapport staan keihard vermeld dat in de jaren ’90 Demmink meerdere keren in Turkije was. Met ander woorden de Turkse overheid heeft bewijzen van zijn aanwezigheid. In 2008 hebben de twee turkse jongens aangifte gedaan. Toen wist Justitie al dat ze fout zaten.
  Ze hebben dit gespeeld: ze kunnen een “geheim” rapport niet als bewijsvoering accepteren!! Dus is er geen zaak. Een uitspraak die mogelijk niet in overeenstemming was met het verdrag van Lanzarote.

  Waarom moest dit rapport “geheim” zijn? Lag dat aan Nederland of Turkije. Ik heb zo mijn mening dat het Nederland goed uitkwam als het geheim zou zijn. Geen problemen met BIBOB enzovoort.
  In dit rapport staat ook dat de vervolging tot stand is gekomen met druk uit de drugswereld. Baybasin zou voor die drugswereld lastig zijn, dus moest hij aan de kant, want dan konden de drugstransporten naar Nederland door gaan!! Ik weet niet of dit zo is, maar ik krijg wel het beeld. Intussen is het aanvullende rapport allang niet meer geheim en kan Justitie zich niet meer op dat geheim zijn beroepen.
  Kortom, sinds 2007 liggen bij de Nederlandse overheid de Turkse aanwijzingen dat Demmink in de bedoelde periode in Turkije was.
  Dan heeft Opstelten op de vragen van Omzigt de kamer aantoonbaar verkeerd voorgelicht. Dat is een doodzonde in de politiek.
  Zou Omzigt nog een discussie kunnen aanvragen, het aanvullende rapport verspreiden onder de kamerleden met het bewijs dat Jusitie dit rapport heeft en dat een motie van wantrouwen kunnen indienen??

 • mr. drs. Bou:

  Beste van Tours, welkom op BOUblog en dat “aanvullende rapport” is niet geheim, maar het is niet toegevoegd aan het officiële regeringsrapport over “Susurluk”. Het heeft daarom een lagere status.

  Baybasin heeft zijn aangifte tegen Demmink op dat rapport gebaseerd, maar justitie accepteert dit rapport niet als bewijsvoering. Ze accepteerden ook de artikelen van Burhan Kazmali niet als bewijsvoering. Ze accepteerden het rapport Langendoen niet als bewijsvoering. Ze accepteerden zelfs de aangiften van Mustafa en Osman niet als bewijsvoering. Alles verdween in de bak “geseponeerd”.

  Baybasin moest tot zwijgen gebracht, omdat hij wist dat “drugswereld” en “regering” dezelfde personen zijn. Is het niet, Winnie Sorgdrager? Want die dame deed er als minister van Justitie in Nederland aan mee!

  Omtrent de inreisdata van Demmink in Turkije, deze zijn bekend bij de Turkse instanties, maar een verzoek om deze via officiële kanalen naar Nederland te laten komen, bleef onbeantwoord. In plaats daarvan ging de koningin weer eens op knuffel-bezoek in Turkije. Omdat in Nederland de reis-data van Demmink vernietigd/verloren/verdwenen zijn, of in elk geval kwijt, is Demmink nog nooit op reis geweest!

  Lees vooral ook deze pdf: https://dl.dropbox.com/u/1260693/H%20Res%20%20838%20Netherlands%20ICJ.pdf

  Een Amerikaanse senator heeft de zaak Demmink in de senaat gebracht, met nog een extra aantal bewijzen en getuigen die in Nederland niet meer kunnen worden ingebracht, omdat het herzieningsverzoek al in april 2011 is ingediend. Aanvullende verklaringen zijn daarin niet toegestaan.

  Opstelten doet trouwens niet anders dan “niet liegen”. Volgens mij is verkeerde of halfslachtige voorlichting ook een vorm van liegen, maar ministers liegen immers niet…

 • Onno Dekker:

  Prima werk Bou,

  Echter, het blijft het beschamend dat het “volk”
  haar gekozen volksvertegenwoordigers niet
  redresseerd.
  Een volk dat niet zwicht voor tyrannen, maar
  zich lijdzaam laat verteren door schimmels
  en parasieten.

  Plato benoemde het al, als je blanco cheques
  uitdeelt aan politici word je door de geestelijk
  – en spiritueel – minderen geknecht!

  Vul bij deze de namen maar in… en de marionetten=
  spelers erbij. Inteelt van eeuwen!

Laat een reactie achter