Archief
Artikelen

Baybasin is in 2002 veroordeeld tot levenslang wegens van een reeks van misdaden, met als enig bewijs telefoongesprekken die hij nooit had gevoerd. In Turkije was naar aanleiding van het Susurluk ongeval (1996) een uitgebreid onderzoek gedaan en een lijvig rapport verschenen. Op 2 april 2007 deed Baybasin aangifte (pdf) tegen Demmink en een aantal anderen bij Justitie. Deze aangifte was gebaseerd op een aanvulling op het Turkse rapport van het Susurluk onderzoek. Dit Aanvullende Rapport gaat over drugs en corruptie in Turkije, over pedo-seks en chantage van Demmink, en over een complot dat werd gesmeed om Baybasin monddood te maken. Alle bewijzen voor zijn veroordeling zouden zijn vervalst!

Deze aangifte leidde uiteraard tot commotie! Demmink was immers in 2003 ook al ernstig in opspraak gekomen, maar minister Donner rook toen slechts lont en geen vuur! Ook minister Hirsch Ballin nam in 2007 geen maatregelen tegen Demmink, maar het OM, oftewel Harm Brouwer, besloot tot een “oriënterend onderzoek”, oftewel een juridisch wassen neus.

EenVandaag 13 april 2007:

Tegen de hoogste ambtenaar van Justitie (Secretaris-Generaal Joris D.), is vorige week aangifte gedaan wegens pedofilie. De Rijksrecherche heeft inmiddels een (oriënterend) onderzoek ingesteld. D. zou sinds 1995 chantabel zijn en dit zou blijken uit een geheim rapport van de Turkse overheid dat advocate Van der Plas in handen kreeg. Minister van Justitie, Hirsch Ballin, ziet geen reden om maatregelen te nemen.

13 april 2007: Geen maatregelen, wel onderzoek duurt 9 minuten. Deze video kan ik niet vinden op YouTube! Wie load hem even down en up?

sitestat

Daarop bracht Demmink een bezoek aan de gevangenis waar Baybasin zat. Deze vond dat intimiderend, er volgde een kort geding, dat Baybasin natuurlijk verloor. Er volgde een artikel 12 procedure op die aangifte, waarvan de negatieve uitspraak door Hof den Haag (pdf) in Nederland niet mocht worden gepubliceerd! En hoewel er onder de as nog van alles broeide, werd het na 2007 stil in de media.

In de periode 2008 – 2010 deden twee Turkse slachtoffers van pedo-seks door Demmink aangifte bij het Nederlandse OM. Tevergeefs! Eind augustus 2011 deed Baybasin opnieuw aangifte (pdf) tegen Demmink, nu wegens (onder meer) meineed, uitlokking, valsheid in geschrifte, mishandeling en ambtsmisdrijven. Een volledig verslag van deze juridische ellende staat op de website Bakker-Schut.

Omdat Baybasin in de gevangenis zit, komt vrijwel al het werk neer op zijn advocate, mr. Adèle van der Plas, die de ene procedure na de andere voert, terwijl ze intussen Baybasin beschermt tegen alle pesterijen van Justitie!

Op dit moment ligt Demmink internationaal onder vuur, maar ook minister Opstelten heeft lont geroken en doet nu alsof zijn neus bloedt! Het kindermisbruik in Nederland loopt intussen de spuigaten uit en in de zaak Vaatstra is een valse bekentenis afgelegd. Intussen zit Baybasin nog altijd in de gevangenis. Stuur hem dus een kaart om hem te steunen in zijn strijd tegen dit onrecht: Free Baybasin Now!!!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

21 Reacties op “Baybasin en de aangiften tegen Demmink c.s.”

 • opstand!:

  Ik vraag mij af waarom Baybasin geen ‘ongeluk’ krijgt. Die man weet zoveel in deze zaak. Wanneer dit uitkomt kan er eindelijk een stand gemaakt worden tegen de corrupte overheid. Bou misschien is het een idee om een pagina grote advertentie in de krant te zetten met een link naar dit blog zodat alle mensen de feiten eens onder ogen kunnen zien.

 • Arie Goedhart:

  De kaart is reeds verzonden!

 • yvonne:

  Als deze beerput openbarst, houden de dijken het dan nog wel…

  Groet Yvonne

 • Arie Goedhart:

  Yvonne,

  Dat risico voor wat betreft de dijken neem ik graag voor lief! Een gecalculeerd risico dus!

 • Xeentwit:

  Ondertussen een zeer schadelijke motie in het Amerikaanse congres tegen Nederland door Demmink-zaak: Onderzoek Demmink case anders het VN Internationale Strafhof weg uit Nederland. https://dl.dropbox.com/u/1260693/H%20Res%20%20838%20Netherlands%20ICJ.pdf

  • mr. drs. Bou:

   Dank je wel, Xeentwit! Dat is wel een MUST READ! Heeft iemand zin om deze resolutie te vertalen? Dan zetten we dat op BOUblog! 😉

   • maneschijn:

    Wat een weelde, we hebben er opeens twee nieuwe Ministers van Staat bij, Els Borst en Herman Tjeenk Willink.
    Waarom deze dubbele benoeming, en waarom nu?

    De titel werd voor het laatst toegekend op 13 juli 2007(!) aan Pieter Kooijmans, voormalig minister van BuZa (1993-1994), een functie die hij volgens Zaplog slechts op aandringen van de Koningin zou hebben geaccepteerd.

    Hij beëindigde zijn loopbaan bij uitgerekend het Internationaal Gerechtshof (2006), waarover nu de Amerikaanse resolutie gaat.
    Enkele prestaties uit de ministersperiode van deze frisse staatsman geven aanleiding om diplomatieke opzet te vermoeden:

    als bewindspersoon (wetgeving)
    Bracht in 1993 samen met staatssecretaris Dankert een wet tot stand ter goedkeuring van associatie-overeenkomsten tussen de E.G. en Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije

    Bracht in 1994 samen met minister Pronk de wet Goedkeuring van het op 18 juni 1992 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland en Suriname tot stand. Deze overeenkomst werd gesloten na het herstel van de democratie in Suriname in 1991 en biedt een kader voor de samenwerking tussen Suriname en het gehele Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van economie, democratie, buitenlandse betrekkingen, defensie, cultuur, milieu en personenverkeer.

    Wat wil je nog meer? Hopla, gauw een paar nieuwe generaals aanstellen?

 • Vuur:

  Een deelnemer aan een vergadering van het K4 Comité in maart 1998, die verklaard heeft dat Demmink bij deze bijeenkomst aanwezig is geweest.

  Een deelnemer van een Interpol-bijeenkomst in juli 1996, die óók heeft verklaard dat Demmink daarbij aanwezig was.

  Deze zijn nieuw voor mij. Wie weet hier meer over? Wanneer zijn deze getuigen naar voren gekomen? Wie zijn het?

 • mr. drs. Bou:

  Amerikanen bezorgd over bedreigde aangevers van Demmink

  De Amerikaanse congresleden Ted Poe, Jim Costa en Christopher H. Smith hebben in een brief aan de Turkse ambassadeur in Washington hun zorg uitgesproken over het welzijn van de Turkse mannen, die de voormalige Nederlandse secretaris-generaal van Justitie mr. Joris Demmink ervan beschuldigen hen verkracht te hebben.
  Zoals Katholiek Nieuwsblad eerder ook al meldde, zouden zij ernstig worden bedreigd en geintimideerd om de beschuldiging in te trekken.

  ‘Openlijk aangevallen’

  “Naar verluid is de slachtoffers geld aangeboden en zijn hun levens en gezinsleden bedreigd. Volgens de advocaat van de slachtoffers zijn de bedreigingen en intimidaties gemeld bij de openbaar aanklager in Diyarbakir, maar de slachtoffers hebben nog geen bescherming gekregen of enige andere vorm van ondersteuning,” aldus de congresleden, in de vertaling van de brief door website De Demmink Doofpot. “Als leden van de werkgroep Slachtofferrechten in het Congres baart het ons grote zorgen dat deze kwetsbare individuen openlijk worden aangevallen en geen rechtsbescherming krijgen doordat Turkije verzuimt te antwoorden op zowel de aanklachten als op de bescherming die deze slachtoffers behoren te krijgen.”

  Diverse getuigen

  “De slachtoffers zijn zo moedig geweest aanklachten in de dienen tegen een machtige overheidsfunctionaris in een ander land, Joris Demmink. Deze slachtoffers (Mustafa en Osman) en de politiefunctionaris die beide jongens naar verluidt bij Demmink heeft gebracht, zijn in Turkije naar voren getreden met gedetailleerde aanklachten van verkrachting door Demmink tijdens diens bezoeken aan Turkije in de tweede helft van de jaren ’90. Het Nederlandse onderzoek naar deze zaken is gestaakt op grond van de beweringen van Demmink dat hij na 1987 niet meer in Turkije is geweest. Echter, diverse getuigen van zowel overheidswege als daarbuiten hebben zich in Turkije gemeld en deze bewering van Demmink tegengesproken”, aldus de drie Amerikaanse politici.

  Met dank aan Henk Rijkers!

 • mr. drs. Bou:

  In het Katholiek Nieuwsblad:
  Omtzigt: ‘Welke rol speelt Amerikaanse ambassade in affaire Demmink?’

  “Wie heeft NOS opgebeld om dat te melden? En in welke openbare bron laat VS ambassade zich uit over juistheid niet-uitgevoerd onderzoek?”
  Op Twitter vraagt CDA’er Pieter Omtzigt zich openlijk af waarom de NOS het bericht over de motie over Demmink in het Amerikaanse Congres afsluit met de afzwakkende opmerking: “Het is nog maar de vraag of de motie politieke gevolgen heeft. De Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft de conclusies van de Nederlandse justitie altijd onderschreven.”

  Ernstige twijfels

  Omtzigt toonde zich eerder al bezorgd over de motie om het Internationaal Gerechtshof uit Nederland weg te halen. Hij noemde die “zeer schadelijk”. Zoals blijkt uit door Nederlandse media over het algemeen genegeerde hoorzitting in het Congres, leven er in Amerika ernstige twijfels over de grondigheid van het justitiële onderzoek naar oud-topambtenaar Demmink.

  Verantwoording

  In de motie, die hij ook aan het Katholiek Nieuwsblad liet sturen, stelt de Republikeinse politicus Chris Smith dat Nederland ongeschikt is voor het huisvesten van een VN-hof, zolang het geen bevredigend verantwoording aflegt voor de wijze waarop het de affaire Demmink heeft afgehandeld. Het is nog onduidelijk of deze motie in stemming wordt genomen.

  Geen bewijs

  “Uit antwoorden op mijn Kamervragen blijkt toch echt dat er geen grondig onderzoek geweest is”, twittert Omtzigt vandaag. Eerder wees het Katholiek Nieuwsblad in een commentaar al op het feit dat de Amerikaanse ambassade aan het State Department precies dezelfde misleidende informatie geeft over Demminks aanwezigheid in Turkije, als eerder de Nederlandse ambassade in Washington verspreidde. Namens de Nederlandse regering wordt ten onrechte gesteld dat Demmink met zekerheid niet in Turkije was ten tijde van het kindermisbruik waarvan hij wordt beticht. In feite heeft een onderzoek – waarvan de grondigheid nu juist ter discussie staat – slechts opgeleverd dat men daarvoor geen bewijs zegt te kunnen vinden.

 • mrpettjo:

  De Albayrakjes zijn definitief ontmaskerd door het Katholiek Nieuwsblad als gatekeepers in de zaak Demmink, de zaak Baybasin (en de zaak Marianne Vaatstra als onderdeel van de zaak Demmink). Gedegen onderzoeksjournalistiek werk van het KN zoals we dat niet meer gewend zijn van de reguliere pers. De link staat in onderstaand artikel:
  http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21600/breaking-albayrak-definitief-exposed

 • Adrie:

  Turkse slachtoffers bedreigd na verzoek Demmink te vervolgen
  De twee Turkse mannen, Mustafa Y. en Osman B., die op 24 oktober 2012 het Gerechtshof in Den Haag hebben verzocht alsnog de vervolging van Demmink te bevelen wegens seksueel misbruik midden jaren negentig – toen zij 12 respectievelijk 14 jaar oud waren – zijn in Turkije ernstig bedreigd en mishandeld.
  Dat meldt hun advocaat Adele van der Plas. Van hun verzoek werd mede in de Turkse media melding gemaakt. Met name de Turkse krant VATAN deed op 27 oktober 2012 uitgebreid verslag van de klachten van de twee Turkse mannen en de weigering van het Nederlands Openbaar Ministerie deze officieel te onderzoeken. Lees verder >>

 • Joris:

  Zojuist heb ik een reactie geplaats in Trouw:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3372093/2013/01/04/Turkije-is-al-te-werelds-islamisme-kan-niet-meer.dhtml
  Deze reactie moet daar nog goed gekeurd worden.
  Ik heb daarin met een link verwezen naar het artikel van Adèle van der Plas:
  http://www.bs-foundation.nl/turkse-slachtoffers-bedreigd-na-verzoek-demmink-te-vervolgen/

  Het lijkt me een uitgelezen kans om een breder publiek te bereiken over Baybasin.

  Wie volgt?
  Dit verzoek heb ik ook op argusoog geplaatst.

 • mr. drs. Bou:

  DEMMINK WAS IN TURKIJE [NIEUW BEWIJS]

  Tijdens de uitzending van Hüseyin Baybasin X Myra van maandag 13 Mei 2013 hoorde ik Baybasin zeggen dat er nieuw bewijs naar voren is gekomen en dat Joris Demmink wel degelijk in Antalya was in Juli van 1996 en dat hij voor de Turkse rechtbank moest verschijnen.

  Vanaf 43:44 minuten zegt Hüseyin Baybasin het volgende.

  Quote “and now recently we have very important document from Ministry of Justice from Turkey, yes, that Demmink was in Turkey in a criminal procedure against him in Turkey. So who’s lying? Those ministers in Turkey and those officials in Holland who gave us the statement, are they lying? Well then you have to prosecute them because they are lying wrongly accusing Joris Demmink.”

  Het nieuws moest natuurlijk eerst geverifieerd worden en Myra mocht de uitzending niet eerder plaatsen tot ze toestemming had gekregen van Hüseyin Baybasin en zijn Advocaat Adèle van der Plas.

  Lees vooral verder!

  Morgen zal ik de hele uitzending op BOUblog bespreken.

 • yvonne:

  Bou je was me net even voor dit is echt fantastisch nieuws, ben zo verschrikkelijk blij hiermee…
  Ga morgen de uitzending verspreiden net als de laatste uitzending met Robert Rubinstein!

  Groet Yvonne

 • Dossier Baybasin lange tijd bij Demmink op hoofdkantoor (2007)
  Zie crimesite:
  http://www.crimesite.nl/dossier/baybasin/26571-demmink-hield-dossier

 • Annemail:

  getverdemme, wat wordt ik toch onpasselijk van al die macht en intimidatie spelletjes, alhoewel er ondertussen dus wel iemand voor het leven in de cel zit en dat dus geen spelletje is.
  Het is ondertussen niet meer bij te houden, je hebt letterlijk een dagtaak om alles door te nemen in verband met deze Demmink.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Patrick,

  Dank voor de link! Ook dat nieuws moet zich verspreiden. Demmink heeft zich trouwens met meer zaken persoonlijk bemoeid. Zo mengde hij zich ook in een procedure die Robert Hörchner had aangespannen bij de ombudsman! Dat ging over een vervalst tapverslag. Toeval? Bestaat niet!

  Beste Annemail, het wordt hoog tijd dat Demmink door de mand valt!

  FREE BAYBASIN NOW !!!

Laat een reactie achter