Selecteer een pagina

Archieven

De antwoorden op Kamervragen (CDA) over Demmink

Gisteren hebben minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Opstelten van Justitie de Kamervragen (pdf) beantwoord die op 7 november j.l. werden gesteld door de Kamerleden Omtzigt en Oskam (CDA). Het ging om een brief die Bekink, de Nederlandse ambassadeur in Washington, had geschreven aan het Amerikaanse congres, dit naar aanleiding van de hoorzitting van de Helsinki Commissie. Bekink schreef dat de aantijgingen van pedofilie aan het adres van Joris Demmink “diepgaand” (‘thoroughly’) zijn onderzocht door het OM. Volgens minister Opstelten liegen ministers niet. De vragen logen er beslist niet om, maar de antwoorden van de ministers even min! Ik citeer:

Vraag 8 Welk diepgaand onderzoek heeft het Openbaar Ministerie gedaan naar de beschuldigingen en wat was daar de uitkomst van? Kunt u de onderzoeken en de resultaten doen toekomen aan de Kamer?

Vraag 9 Welke juridische vorm nam dat onderzoek aan? Welke bijzondere opsporingsmiddelen zijn gebruikt bij die onderzoeken?

Antwoorden vragen 8 en 9 Het openbaar ministerie heeft naar aanleiding van aangiften in 2007 en 2011 oriënterende feitenonderzoeken verricht.

De uitkomst van het onderzoek in 2007 was, dat het openbaar ministerie geen aanleiding zag tot het gelasten van een opsporingsonderzoek of tot het instellen van een strafrechtelijke vervolging. Over de uitkomst van dat onderzoek heeft de toenmalige Minister van Justitie, Hirsch Ballin, uw Kamer geïnformeerd bij brief van 16 juli 2007 (Aanhangsel Handelingen 2006-2007, nrs. 2295 t/m 2298).

De uitkomst van het onderzoek in 2011 was, dat het openbaar ministerie concludeerde dat er geen reden was om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Over deze uitkomst heeft de Minister van Veiligheid en Justitie uw Kamer geïnformeerd bij brief van 2 februari 2012.

De juridische vorm van beide onderzoeken was die van een zogenaamd oriënterend feitenonderzoek. Bij een dergelijk onderzoek kunnen door de rijksrecherche en door het openbaar ministerie personen worden gehoord en kan feitelijk onderzoek worden verricht, maar daarbij worden geen bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden is vereist dat minimaal sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering, dat wil zeggen een uit feiten en omstandigheden voortvloeiend redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Dit was naar het oordeel van het openbaar ministerie niet het geval.

Over die juridische vorm heb ik een vraag. Welke artikelen van het Wetboek van Strafvordering gaan over dat zogenaamd oriënterend feitenonderzoek? Want ik kan dat nergens vinden! En dat terwijl ik toch afgestudeerd ben aan de Erasmus. Vakgenoten, HELP!

Bijzondere opsporingsbevoegdheden vond ik gelukkig wel. Dat gaat over zaken als schaduwen, afluisteren en zo voort, dat heeft men bij Demmink dus allemaal niet gedaan. Een onderzoek zonder onderzoek en een juridische vorm die ik nergens kan vinden. Weliswaar liegen ministers niet, maar de waarheid spreken ze evenmin!

De ministers verwijzen daarbij naar art. 27 Wvs, over de rechten van de verdachte. Joris D. is géén verdachte, maar Jasper S. wel! Dus, mijne heren, dank u wel!

Vraag 10 Is het waar dat ambassadeur Bekink schrijft: “The prosecution service … established that Mr. Demmink was not in Turkey in the period in question”?

Antwoord Ja.

Vraag 11 Kunt u aangeven welke periode bedoeld wordt met “period in question” en waar het Openbaar Ministerie die conclusie publiekelijk getrokken heeft?

Antwoord Het oriënterend feitenonderzoek door de rijksrecherche naar aanleiding van de aangifte in 2011 had betrekking op de aangifte van seksueel misbruik van een minderjarige in Turkije in de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw. In dat onderzoek zijn personen gehoord en is onderzoek gedaan naar mogelijke reisbewegingen van betrokkene in die periode.

Het openbaar ministerie heeft de minister van Veiligheid en Justitie medegedeeld dat dit onderzoek op geen enkele wijze een bevestiging heeft opgeleverd dat betrokkene in de bedoelde periode in Turkije geweest zou zijn, om welke reden het openbaar ministerie de conclusie trok dat er geen reden was om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Deze conclusie van het openbaar ministerie heeft de minister van Veiligheid en Justitie openbaar gemaakt in zijn brief van 2 februari 2012 aan uw Kamer.

Vraag 12 Is het waar dat de heer Demmink in de eerste helft van 1997 voorzitter was van de zogenaamde K4 troika? 2) Wanneer begon en eindigde zijn voorzitterschap?

Antwoord Ja. De heer Demmink, op dat moment directeur-generaal Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, was voorzitter tijdens het Nederlandse Voorzitterschap, dat begon op 1 januari 1997 en eindigde op 1 juli 1997.

Vraag 13 Is het waar dat er in 1998 een bijeenkomst in Turkije was met K4 en EU Officials, op 9 en 10 maart in Istanbul en in Ankara? Wie waren daar vanuit de Nederlandse overheid uitgenodigd en wie waren aanwezig?

Antwoord Een delegatie uit de EU heeft inderdaad op 9 maart en 10 maart 1998 een bezoek afgelegd aan Istanbul en Ankara. De delegatie bestond uit de vigerend voorzitter van het K4-comité, de voorzitter van de raadswerkgroep migratie, medewerkers van het Secretariaat-Generaal van de Raad en van de Europese Commissie. Voor de goede orde wijs ik er in dat verband op dat het Verenigd Koninkrijk op dat moment het EU-voorzitterschap bekleedde. Het Nederlandse Voorzitterschap was op dat moment al meer dan 9 maanden achter de rug. De heer Demmink maakte geen deel uit van de delegatie.

Dat K4-comité gaat over de Koerden! Maar daar heeft Demmink niets mee te maken, niet waar mister Baybasin? Hij was er immers niet bij… Ministers mogen dan niet liegen, want dat privilege is voorbehouden aan rechters, maar volgens mij was Demmink er wel gloeiend bij!

Zo gaat dat dus in Den Haag. En Erdogan zwijgt, want Turkije zit in de NATO en Nederland wil Turkije graag in de EU. Turkije in de EU? Nooit! Inmiddels figureert Demmink nu wereldwijd als de beroemde levende pedofiel, nog slechts met een sigaarlengte verslagen door de beroemde dode pedo Jimmy Saville.

Met dank aan de Huffington Post.

A Powerful Pedophile duurt 30 minuten.

54 Reacties

 1. Lidy

  Goedemorgen Bou. Er is onderzoek gedaan naar ‘ mogelijke reisbewegingen’ . Waarom niet: ‘ Er is onderzoek gedaan naar de reisbewegingen, punt. ‘Mogelijke’ is een vaag gegrip in dit verband. Dit onderzoek naar ‘mogelijke’ reisbewegingen heeft dus geen ‘bevestiging’ opgeleverd. Volkomen nietszeggende formuleringen die de suggestie bij de lezers moet wekken dat Demmink er niet is geweest, maar feitelijk wordt het niet door de verantwoordelijke ministers beweerd, immers er staat niet dat hij er niet is geweest. Ik ben wel benieuwd naar de onderzoeksrapporten op basis waarvan de respectievelijke ministers zo achter hun PG zijn blijven staan.

  Antwoord
 2. Mystery Man

  Als je de gemiddelde jurist zou vragen wat een oriënterende feitenonderzoek is en waar het precies staat, dan zouden ze dit niet weten. Ik ben redelijk ver in mijn studie rechten, maar ik heb hier echt nooit van gehoord. Volgens mij strooide Hirsch Ballin ook met een soortgelijke term toen hij ook antwoord gaf op kamervragen.

  Verder zou ieder ander allang van zijn bed zijn gelicht bij zulke beschuldigingen, maar Demmink is geen verdachte in de zin van artikel 27 Sv. Ik zou wel eens willen weten waar Demmink is gebleven? Zit hij gewoon nog in Den Haag of is hij bijvoorbeeld naar een ander land gegaan?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Klopt! Met deze lege doos kwam Hirsch Ballin al aanzetten! In 2007!

   Antwoord
 3. P.S.M. Welbergen

  Als de opzet van een onderzoek, het is maar wat men daaronder verstaat, is, om niets te vinden, dan vindt men ook niets. Logisch! Vraagt U zich persoonlijk maar eens af, waarom die Joris Demmink, pedofiel en kinderverkrachter, volgens AD en KN geen dagvaarding laat uitgaan, gelijk door zijn advocaat werd toegezegd. Tot op de dag van vandaag niet! Kan het duidelijker, dacht van niet.

  Antwoord
 4. Frank

  Beste Bou,

  Bij de Turkse autoriteiten wordt exact bijgehouden wanneer iemand (legaal) het land binnenkomt. Ongeacht welk paspoort. Dus ook mensen met een dubbele nationaliteit (bijv. Turk en Nederlander) of (Diplomaat en Toerist) komen gewoon in de database te staan. Wat de overheid maar hoeft te doen is een uitdraai op te vragen. Deze ziet er alsvolgt uit:
  Om je dan als overheid te verschuilen achter “getuigenverklaringen” is een zwaktebod en sterkt mij in de gedachte dat ze wat te verbergen hebben. Vooral ook omdat in de Turkse kranten heeft gestaan dat Demmink tussen 1995 en 2002 maar liefst 13 keer in Turkije is geweest. Iemand is hier een jokkebrok.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Frank, dank je wel, ook voor deze link naar een inreisdatum. (jpg) 1995, maar zonder maand, dag of uur. Wat is de status van dit document?

   Er moet nog ergens een link zijn, naar alle inreisdata. Wie zoekt die even voor ons op?

   Antwoord
   • Frank

    Dan is mijn boodschap verkeerd overgekomen. Dit is een voorbeeld rapport. Mijn stelling is: in plaats van “dagenlang” getuigenverklaringen opvragen en bladeren door paspoorten op zoek naar stempeltjes, had de overheid een enkel e-mailtje/brief kunnen sturen naar de vreemdelingenpolitie met het verzoek een uitdraai te geven. De afbeelding is een werkelijke uitdraai (van een andere persoon) waarvan ik de originele data heb verwijderd en een VOORBEELD heb gegeven hoe dat in het geval van Demmink er uit gezien zou kunnen hebben. Volgens de krant vatan is Demmink in de periode 1995-2002 13 keer in Turkije geweest. In dit voorbeeld hadden dan 26 registraties moeten staan. Ik kan die niet opvragen, ik ben geen belanghebbende, noch de persoon in kwestie. De “onderzoekende” overheid kan dat wel doen, maar heeft dat kennelijk nagelaten.

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     De afbeelding is een werkelijke uitdraai (van een andere persoon) waarvan ik de originele data heb verwijderd en een VOORBEELD heb gegeven hoe dat in het geval van Demmink er uit gezien zou kunnen hebben.

     Het is dus NEP en FAKE. Daar hebben we NIETS aan. NOOIT meer DOEN !!! 🙁

    • Frank

     Sorry Bou, maar kennelijk begrijp je nog steeds niet wat ik wil zeggen. Het document zoals dat in de Demminkdoofpot staat herken ik niet (en ik woon in Turkije, dus ik weet hoe ze er uit moeten zien). Logisch ook want het is een bewerkte vertaling van een tolk. Het originele document ontbreekt. En de vertaling ziet er qua structuur ook enigszins vreemd uit. Die gegevens worden namelijk niet geregistreerd.
     Wat ik je heb toegezonden is een ORIGINEEL document, maar…. ik heb de data (van mijzelf) verwijderd en daarvoor een UITLEG gegeven van wat er had moeten staan. Dus niets fake of nep. Hartstikke echt, authentieker dan die in het boek, alleen niet met de juiste data. Vandaar ook dat ik expres de data uit het boek niet heb ingevuld. Zodat er geen misverstand kan ontstaan. En nu ontstaat dat toch? Nogmaals mijn boodschap: de overheid had zo’n gelijksoortig document (als de afbeelding) moeten opvragen.

    • mr. drs. Bou

     Dank je wel, Frank!
     Door jou toe te laten gaf ik je het voordeel van de twijfel. Volgens mij ben je dat voordeel wel waard. 😉

    • maneschijn

     Frank,
     bedoel je, dat een Turks in- en uitreisdocument er heel anders uitziet, dan in https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-20-25-12-02-inreisdata-demmink-aldus-document-van-de-gouverneur-van-istanbul-directeur-van-politie-in-de-provincie-gouverneur-van-istanbul-directeur-van-politie.pdf
     van de demminkdoofpot, en dat je dat hebt willen demonstreren door een eigen, geanonimiseerd, document als voorbeeld daarvan te geven?
     Je hebt een goed punt, in reactie 2 vragen:

     1) Jouw “uitdraai” van nu (anno 2012?) kan er heel anders uitzien dan in de jaren ’90. (Dit even in vergelijking met onze OV-kaartgegevens, daarvan kan ieder nu zelf een uitdraai maken, zal je schrikken wat er allemaal op staat. Maar toen nog niet!)
     Het standaard-formaat kan dus veranderd zijn (of tijdelijk met een ouder systeem overlappen). Een voorbeeld uit bij wijze van spreken 1997 zou dan duidelijker zijn geweest.

     2) Dat document hoeft nog geen falsificatie te zijn, ook vanwege https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-20-25-12-02-inreisdata-demmink-aldus-document-van-de-gouverneur-van-istanbul-directeur-van-politie-in-de-provincie-gouverneur-van-istanbul-directeur-van-politie.pdf
     Dat is een document van het zelfde vertaalburo, waarbij wel het origineel is meegescand. Kan best per abuis een velletje zijn overgeslagen in die andere.

 5. Andre Vergeer

  Bou,

  Het fenomeen (oriënterend) vooronderzoek is een verzinsel van Harm Brouwer cs. Men laat de rijksrecherche onderzoek doen naar onderdelen die al zijn geselecteerd. Na rapportage worden die dienders op het matje geroepen en wordt er alsnog geschrapt in het rapport. Zo gaat dat ook bij het NFI zodat nooit de hele waarheid boven komt.

  In de antwoorden van de ministers is ook duidelijk leesbaar dat zij niet willen liegen. Een dergelijke situatie hebben we meegemaakt in ons onderzoek naar de Deventer moordzaak. Alle betrokken ambtenaren en dienders moeten dan hun uiterste best doen om hun bevindingen zodanig te formuleren dat zij nooit op leugens betrapt kunnen worden. En juist daardoor zijn ze allemaal nat gegaan. Want als je zo dicht langs de waarheid moet zeilen raak je vanzelf verstrikt…

  http://www.geenonschuldigenvast.nl/start_pagina.php

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, André!

   Nu weet ik eindelijk wat een zogenaamd oriënterend feitenonderzoek is:

   Een lege doos met een strik!

   🙂 🙂 🙂

   Antwoord
 6. Wils

  Een oriënterend feitenonderzoek is een onderzoek waarbij de uitkomst al bij voorbaar vaststaat. 😉

  Hierbij de gevraagde link naar de inreisdata:
  https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-20-25-12-02-inreisdata-demmink-aldus-document-van-de-gouverneur-van-istanbul-directeur-van-politie-in-de-provincie-gouverneur-van-istanbul-directeur-van-politie.pdf

  Demmink maakte dus geen deel uit van de delegatie.
  Onder een ander topic schreef ik eerder:
  Blijft de vraag met welk doel en in welke hoedanigheid Demmink dan was afgereisd naar Turkije op die 8e maart 1998, als hij er ambtshalve niets te zoeken had. Want een dag voordat op 9 en 10 maart 1998 een Europese delegatie Turkije bezoekt, komt Demmink volgens de inreisdata in Turkije aan.
  Opgegeven doel: bijeenkomst in Ankara.
  Tja…

  Als Demmink toen niet in Turkije was, dan klopt het document niet.
  Als het document niet vals is dan is er iets heel erg mis met het geheugen van Demmink.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Wils! Die bedoelde ik!

   Een oriënterend feitenonderzoek is een onderzoek waarbij de uitkomst al bij voorbaat vaststaat.

   Dat dachten zij ook, maar volgens mij raken ze er nu toch behoorlijk in verstrikt! 😉

   Antwoord
  • sancho panza

   Er is niets mis met het geheugen van Demmink maar met het geheugen van het hele OM. Heel toevallig zijn alle agenda’s van Demmink uit die tijd verloren en zijn de te bewaren bestanden bij het OM met alle reisgegevens van Demmink in die periode ook per ongeluk gewist. Alleen met die gegevens ben je al verdachte!!!! Niet alleen als Demmink maar als organisatie in zijn geheel. Als ik een meloen had zette ik dat op het hoofd van Demmink maar helaas, ik arme sloeber, knecht van Don Quijotte. Ik zoek mijn zingeving dus maar in andere zaken.

   Antwoord
 7. Olav

  Beste Bou,

  De ministers noemen een “oriënterend feitenonderzoek” een “juridische vorm”, maar dat kan m.i. helemaal niet zo genoemd worden. Het is gewoon een in de strafrechtelijke praktijk uitgevonden feitelijke aanduiding, en niet in het Wetboek van Strafvordering geregeld. Men wil per se a priori Demmink niet officieel als “verdachte” aanmerken, zodat men daarmee niet (politiek) gedwongen kan worden opsporingsbevoegdheden als afluisteren en schaduwen in te zetten. Is dat even handig! Men zou toch per ongeluk op verdachte zaken stuiten!
  Het is al met al duidelijk dat de ministers en het OM geen werkelijke moeite WILLEN doen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Ze noemen het zelfs een “zogenaamd oriënterend feitenonderzoek”.
   Jawel! Een lege doos, verpakt in mooie woorden en voorzien van een vrolijke strik! En wie er in deze strik trapt… is dus het haasje…
   😉

   Antwoord
 8. maneschijn

  Na een korte teleurstelling (wat had je dán verwacht?) blijken de ministers precies gedaan te hebben, wat iedereen al verwachtte.
  (Voorspelbaarheid is strategisch vrij dom trouwens…)

  De vraag is nu vooral of de kamer, de politiek en de media zich niet opnieuw met een kluitje in het riet laten sturen.

  Antwoord
 9. anna

  Op elsevier verscheen dit jaar met koninginnedag een pol.

  Wat vindt u van het koningshuis?
  a. de koningin moet meer te zeggen hebben, ze staat immers boven de partijen.
  b. zo lang ze politiek niets te zeggen hebben, mag het van mij
  c. niet van deze tijd.

  om 10h in de ochtend hadden 500 mensen gestemd. 63% stemde: “c. Niet van deze tijd”. de rest van de 37% was gelijk verdeeld tussen antwoord a en b.

  Dit was dus op koninginnedag! De pol was om 12.00h niet meer te vinden op de site.
  In mijn eigen omgeving is 80% voor de republiek. Het bewustzijn is best groot, zeker onder academisch geschoolden. De meeste beseffen alleen niet hoeveel invloed de K-familie heeft in dit land, dat beseffen ze niet.

  Antwoord
 10. dree

  Ach Anna ook ik ben een anarchist. Want wie heeft het recht te regeren uit ONZE naam?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dree, het is nog veel erger!
   1-2-3- in GODS naam!

   Antwoord
 11. mr. drs. Bou

  Anna,
  BOUblog is een site zonder reclame.
  Dat wil ik graag zo houden, dus je zit hier wel op de wip!
  Als je je boek zo graag wil verkopen, begin dan een eigen blog. 🙁

  Antwoord
  • sancho panza

   Ook geen reclame voor WC-eend??

   Antwoord
 12. anna

  Het is geen reclame, want ik verlies er geld op. Ik wou dat ik nooit een boek had hoeven schrijven, dat zou fijn geweest zijn. Het is dus een beerput en een doofpot, waar ikzelf kennis van heb. Hierdoor snap ik ook heel goed, hoe doofpotten werkt in ons land en wie er allemaal aan meedoen.

  Antwoord
  • maneschijn

   Anna,
   ik was eerst echt geïnteresseerd in je boek, maar kon er niet veel over vinden. Op diverse sites telkens een tijdje “aanbieden” in meerdere threads valt eerder onder spam dan onder reclame. Zelf kreeg ik er een punthoofd van.
   Met dat uit de weg: je boek zou veel waardevolle informatie kunnen bevatten. Waarom zet je geen gedeelten ergens online?
   Dan raken mensen gemotiveerd (in plaats van het tegenovergestelde) om voor een paar centen de rest ook te kunnen lezen.
   Constructief voorstel?

   Antwoord
 13. mrpettjo

  Reactie van kamerlid Omzigt op antwoorden van de minister;

  De antwoorden zijn in zover opvallend dat het zogenaamde grondige onderzoek dat gedaan is, een oriënterend feitenonderzoek is (dat ik niet kan terugvinden als juridische vorm in het wetboek van strafvordering). Hierbij kunnen dus hooguit mensen gehoord worden (kennelijk niet onder ede?) en er kunnen geen bijzondere opsporingsmethoden ingezet worden.
  dit heeft men in de VS verkocht als een “thorough investigation” ofwel een grondig onderzoek.
  verder is het uiterst merkwaardig dat het bewijs dat JD niet in Turkije geweest is nu veranderd is dat er in het oriënterend feitenonderzoek geen bewijs gevonden is dat hij er wel geweest is.

  http://www.cda.nl/Omtzigt/Actueel/Blog/2012/11/48/Antwoorden_vragen_Bekink_brief_over_Demmink.aspx

  Antwoord
 14. anna

  Op basis van de reactie van zowel Peter r de Vries als H.J. Korterink op de zaak Demmink, concludeer ik dat “Echte mannen eten geen kaas” ook in de doofpot is beland. Heeft dat meisje destijds ook iets gezegd over Demmink of andere invloedrijke mensen in haar boek? Er is door zowel Peter r de Vries als door Hendrik-Jan Korterink zogenaamd ‘onafhankelijk van elkaar’ onderzoek gedaan naar het boek van Mosterd “Echte mannen eten geen kaas”. Dit is kennelijk een duo dat ingeschakeld wordt als iets de doofpot in moet.

  Een Stine Jensen is naief genoeg om die mannen te geloven. Een deel va de media is gewoon ook echt naief en gelooft de leugens van die mensen.

  Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Op basis van de reactie van zowel Peter r de Vries als H.J. Korterink op de zaak Demmink, concludeer ik dat “Echte mannen eten geen kaas” ook in de doofpot is beland. Heeft dat meisje destijds ook iets gezegd over Demmink of andere invloedrijke mensen in haar boek?

  Nee, Anna. Dat hele boek bleek afkomstig uit de dikke duim!
  En ja, ik heb het gelezen, daarna bij het oud papier gegooid… 😉

  Antwoord
  • Anna

   Ik twijfel of het ‘duim zuigerij” is, omdat zowel Peter de V als Henk-Jan K. consequent hetzelfde doen in de zaken Demmink, Vaatstra en ook die Mosterd. Dat was mijn punt.

   Antwoord
   • mrpettjo

    Ik moet hier Anna toch even wat bijvallen. Petertje heeft er in 2010 wel een extra lange uitzending (reclameblokken!) van gemaakt en Korterink heeft er zogenaamd (ja,ja)los van Petertje een boek over geschreven.. Maar geen doofpot natuurlijk. Maria heeft zeker ondrnemerskwaliteiten. Waar aandachtshoer PR zich al niet druk over maakt..

    Ehh, Peter helpt dus juist NIET die vent te pakken, door die focus op wat er allemaal mogelijk niet waar is in het verhaal van Maria gaat de aandacht juist verloren van het feit dat er veel loverboys zijn, en wat zij allemaal uitspoken. Juist die negative aandacht voor Maria doet de zaak tegen loverbys geen goed, want straks vertrouwt niemand meisjes meer die hun verhaal over loverboys durven te vertellen! Peter R de Vries helpt in dezen juist de criminelen, niet de slachtoffers. Maar hij is zo gek op mediaaandacht dat hem dat niet opvalt. Dit soort aandacht voor wat er mogelijk niet aan klopt doet de strijd tegen loverboys echt geen goed…

    reactie uit NRC next

    Antwoord
    • Anna

     @pettjo
     Ik heb wel eens gedacht dat je trol was, maar is dus niet zo. 🙂

     Of Mosterd helemaal kosjer is weet ik niet, maar iemand helemaal afknallen die claimt loverboy slachtoffer te zijn, op basis van enkele details die niet kloppen, dat is ook niet oke.

     Als Peter en HJ dit ethisch wel serieus bedoelden, dan hadden ze stukjes geschreven waaruit blijkt dat ze “wel vraagtekens hebben bij op zijn minst een deel vh verhaal”. Zij hebben niet bewezen dat alles niet waar is en dan is het gewoon walgelijk om iemand helemaal naar het land der fabelen te verwijzen…

     Zowel Peter als HJ zijn ineens zeer selectief bezig op het terrein van de georganiseerde kinderseks misdaad (Demmink, Vaatstra, Mosterd).

   • mr. drs. Bou

    Anna, ik heb dat boek gelezen. Er komt geen politiek in voor. Achteraf bleek het hele verhaal uit de duim gezogen.

    Wat de grote PR en zijn Hendrik Jan de Tuinkabouter daarover hebben gezegd, is me ontgaan. Maar dat boek had ik gekocht voor een moeder met een dochter van 13. Eerst wel even zelf gelezen, daarna in de oud papierbak gemieterd. Te slecht om cadeau te doen!

    Vervolgens bleek het allemaal FAKE. Lees het boek zelf maar, als het nog ergens rondzwerft.

    Antwoord
  • mrpettjo

   Kunje wat meer vertellen over hoe de overheid je carriere kapotgemaakt heeft?

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Sancho Panza. Vragen over Demmink in het Europese Parlement!

   Antwoord
   • sancho panza

    Zou me niet verbazen als de VVD binnenkort ook uit de EU wil stappen. Heul snel! 😉

    Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Nu ook op Zaplog, met een duidelijke uitleg in het Nederlands! 🙂

    Antwoord

Laat een reactie achter voor mr. drs. Bou Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee + vijftien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën