Selecteer een pagina

Archieven

Misdaad loont voor Peter R. de Vries

Peter R. de Vries, onze meest beroemde onderzoeksjournalist en misdaadverslaggever, zegt het: “Misdaad loont! Voor mij in ieder geval wel.” Zijn collega John van den Heuvel zegt echter: “Misdaad loont niet! Ja, hoogstens voor misdaadjournalisten misschien…” Misdaad loont in elk geval voor Peter R. de Vries, maar een criminele winst gaat meestal ten koste van anderen. Om te weten of misdaad echt loont, moet men het verlies van die anderen aftrekken van de winst van de misdadigers. Mij dunkt dat het verlies dan groter is dan de winst. Ergo: misdaad loont totaal niet!

In september 2007 maakte KRO Profiel een reportage over de misdaadjournalistiek, met in de hoofdrol uiteraard PR de Vries, maar ook met de misdaadjournalisten John van den Heuvel en Bart Middelburg, die beiden naast hun reportages ook een aantal boeken hebben geschreven. Ook zij hebben hun sporen verdiend in dit vak.

Aan het woord komt ook Michiel Romijn, die kunstenaar die gefascineerd is door de misdaad en als toneelspeler in Jiskefet meewerkte aan de persiflage op de PR show, als Charlie da Silva. Dan volgt Klaas Wilting, een oud politiewoordvoerder, als zodanig bekend van de TV. En Jawel, Fred Teeven, de huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die wel weet welke rol Demmink heeft gespeeld en die nu zelfs een Engelstalige Wikipedia heeft. En Kees van der Spek, de naaste medewerker van de grote PR, maar verder een vrij kleine jongen.

Dit programma van 5 jaar geleden is weliswaar niet bijzonder kritisch, maar er worden wel dingen gezegd die tot nadenken stemmen over de rol die PR de Vries op dit moment speelt. De nauwe relaties van PR met Klaas Bruinsma, met Charlie da Silva en Cor van Hout zijn bedenkelijk, zo vinden de deelnemers aan dit programma. De vraag is daarom in hoeverre PR chantabel is en zo ja door wie hij gechanteerd wordt. Die uitzending over Marianne Vaatstra was bepaald niet de eerste kletskoek die PR presenteerde. Wellicht dat hij al jaren wordt gedwongen om uitzendingen te maken die louter berusten op propaganda voor de misdaden van het OM.

Peter R de Vries 2008 afl eind nov ”Profiel” nl gesproken duurt 35 minuten.

Toegift: Jiskefet – Peter R. de Vries en Charlie da Silva duurt 7 minuten.

114 Reacties

 1. Echte Fries

  André,

  Prima uitzending gisteravond, jammer genoeg wat weinig bellers in de uitzending met een Fries accent.
  Op Waldnet was men wat voorkomender……..

  Aan het einde van de lange zit wordt nog eens de link gelegd naar het satanisme en het ritueel offeren.
  Wat ik me daarbij kan voorstellen is dat zo’n offer niet alleen verkracht en vermoord wordt, maar ook lichamelijk wordt voorzien van tekens, symbolen etc. en wellicht op vreselijke wijze wordt verminkt.

  Ik begreep al dat het autopsierapport zelfs door de ouders niet eens volledig mocht worden gelezen.

  N.m.m. zou het van grote waarde kunnen zijn in het bewijs van een eventueel ritueel-satanisch moordspel, om de beschikking te krijgen over dat rapport.

  Hebben jullie dat al eens overwogen of krijg je zo’n rapport sowieso niet/nooit, tenzij je PR de Vries heet??

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Echte Fries,
   Dat autopsierapport is een van de eerste zaken die boven water moeten komen! Als Vlug dat niet doet, dan is het een slak! Boer Jasper heeft als verdachte recht op inzage! Maar onze burger-onderzoekers hebben helaas geen recht op dat rapport…

   Wat die gruwelijke satanische moord betreft, kijk nou eens naar deze foto van het lichaam van Marianne! Lees meteen het hele artikel, dan begrijp je wat ik bedoel. Geruchten als zou het lichaam “gruwelijk verminkt” zijn, komen niet overeen met wat ik zie op die foto. Ze ligt er nogal keurig bij voor een meisje dat gruwelijk verminkt is.

   De ouders van Marianne hebben wel een autopsierapport gekregen, maar daarvan waren gedeeltes onleesbaar gemaakt. Het OM zei er bij dat dit was om hen de gruwelijke details te besparen. Welke details dat waren, weten we niet, maar Marianne had twee prikjes in haar dijbeen.

   Tot die “gruwelijke details” zou wel eens kunnen behoren dat Marianne twee maal met een injectie gedrogeerd was…

   Antwoord
   • De Groene

    Die twee prikjes zou men via verbeterde foto technieken pas nu ontdekt hebben, volgens PR. Je zou zeggen dat dit destijds in het mortuarium toch al lang vaststelden? En je zou bijna alweer argwanend na alles worden over de weg gestreepte gegevens. En ja… heeft de familie er ooit iets belangrijks over los gelaten wat naar buiten mag? En dit vind ik juist nu nogal kwetsbaar…

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Groene, het vet is door mij gezet, maar maak dat de Kat wijs! 😉

   • Echte Fries

    Gedrogeerd, tja, maar André wist gisteren die insteek te -excusez le mot- ontkrachten.
    Volgens hem waren deze prikjes afkomstig van het mes en ontstaan toen men (?) het ondergoed van Mariannes lichaam sneed.

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Echte Fries, of André dit gezegd heeft, weet ik niet. Dit is wat PR de Vries beweerde in zijn laatste Marianne Vaatstra show. Deze prikjes hadden volgens PR zelfs niet gebloed. Ook vertelde hij dat deze prikjes waren ontdekt met de nieuwste foto-technieken!

     Deze prikjes horen in het autopsierapport te staan! En daarbij zou ik, als ik de advocaat was, graag die kapot gesneden broek of onderbroek willen zien.

     Volgens mij is PR ingezet als midvoor in het paniekvoetbal van “Justitie”.

   • Anna

    Twee injecties. Dat is professioneel. Dat Peter r. dat heeft laten zien.
    Geen boer Jaspers die op de fiets springt, gezellig wat zoent met een meisjes en het dan uit de hand laat lopen…

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Anna, het reageren onder verschillende namen is een vorm van trollen. Niet meer doen!

 2. Andre Vergeer

  Geplaatst op Argusoogradio:

  @Jan Verheul,

  Heb je bijdragen gelezen en waardering voor je mening. Twee dingen zou ik nog willen aanstippen:

  1. Fraude d.m.v. het planten van (sperma)DNA is helemaal niet nodig. Niemand krijgt ooit inzage in de DNA-profielen van de verdachte, laat staan van het slachtoffer, zodat het NFI/OM ongestraft kunnen beweren wat ze willen.

  2. De echte controle (voor mr. Jan Vlug) is daarom veel eenvoudiger en efficiënter dan je zou denken. En ook daar heeft hij twee mogelijkheden:

  a) hij laat het onderzoek nog eens helemaal overdoen door een buitenlands laboratorium. Een goed advies daarvoor zou kunnen zijn de Amerikanen prof. dr. Dan Krane en dr. Jason Gilder van The Innocent Project die al honderden ‘veroordeelden’ vrijgekregen hebben op basis van DNA-dwalingen. Het onderzoek zelf wordt, op grond van de wet, door de overheid vergoed als second opinion en het NFI is verplicht om een tweede monster te bewaren en te verstrekken aan andere onderzoekers.

  b) Maar nog vele malen simpeler: Het OM claimt dat zij – op basis van artikelen in De Telegraaf en de uitzendingen van EenVandaag uit maart 2010 – die asielzoeker in Noorwegen zou hebben uitgesloten op basis van zijn DNA in de databank en omdat hij zich ten tijde van de moord al in Noorwegen bevond.

  Zelf beschikken wij over informatie van de resp. directeuren van het AZC en van de gevangenis in Noorwegen dat zij daar nooit over benaderd zijn. Vervolgens ontkende de Kripo een rechtshulpverzoek te hebben ontvangen van het Nederlandse OM over de DNA-databank en zelfs de rechtbank in Kristiansand ontkende dat er op genoemde datum (19 mei 1999) een asielzoeker zou zijn veroordeeld (vanwege een bedreiging d.m.v. een ‘keelsnijdend’ gebaar).

  Mr. Jan hoeft dus alleen maar even de documentatie op te vragen bij het OM van die ‘rechtshulpverzoeken’ aan Noorwegen. En doet mr. Jan dat niet, dan weten we hoe de vlag er werkelijk voor hangt.

  Antwoord
  • P.S.M. Welbergen

   Geachte Heer Vergeer,
   Naar mijn inschatting, wil mr Vlug, enkel een vlugge veroordeling van S. gelijk het O.M. en daarin zullen zij bediend worden -naar wens- door de Rechterlijke Macht, U weet wel, onafhankelijk en onpartijdig. Case closed en complotdenkers, Shut up! Want de zaken (o.a. Demmink) worden, zo langzamerhand onbeheersbaar.

   Antwoord
  • anna

   De Belgische media is doodsbang, net als in Nederland. Pas toen Dutroux naar buiten kwam, en het volk de straat op ging, toen pas kwam er nieuws.
   Ik snap dat er corruptie is en dat niet alles altijd naar buiten hoeft te komen (soms is het beter als niet iedereen alles weet, ok). Maar GVD : dit gaat om mensenlevens van kleine kinderen. En niet 1 keer, het is een hele industrie waar veel geld in omgaat.

   Antwoord
 3. Anna

  @Bou,

  Ik blijf erover denken, de doofpot van Vaatstra en Jaspers wordt namelijk ontzettend goed opgezet, waarbij iedereen meedoet, echt iedereen doet mee (niet alleen de standaarddoofpot kranten).

  Kunnen in theorie 4 redenen voor zijn:
  a. Bij de 2 Duitsers, maar die zijn resp. dood en niet zo belangrijk. Desnoods krijgt nummer 2 ook een ongelukje. Geen reden om zo ver te gaan met een doofpot.
  b. Feik en Ali. Hoe belangrijk zijn die? Qua familie? Qua rol in de NL-Turkse lijnen? Als dat het zou zijn, dan kies je ook eerder voor een andere soort doofpot (laat ze lekker in een ander land wonen en zeg dat ze niet meer te vinden zijn…)
  c. Teveel ambtenaren hebben meegedaan met de doofpot in 1999, wat op zich al weer een probleem kan zijn. Tja, we hebben de namen van de hoofdschuldige ambtenaren niet. En ambtenaren blijven dus voor het volk veelal anoniem en intern helpt het ze juist als ze mee hebben gedaan met een cover-up. Ook niet zo logisch.
  d. Er is een opdrachtgever geweest voor de actie van Feik, Ali, en de twee pornobazen. Dat zie ik nog steeds als een goede reden.

  Weet iemand of het eventueel ook (b) kan zijn? Is die Ali of Feik echt afkomstig uit een belangrijke familie voor de contacten van NL met Turkije? De vader van Feik was wel een Koerdisch leider geloof ik, maar welk niveau moet ik dan aan denken? Wat maakt dat Feik een bijzonder beschermde status heeft?

  Antwoord
  • Olav

   @ Anna:

   Al enige tijd volg ik op enkele websites de zaak-Vaatstra. Zelf heb ik nooit onderzoek hierin gedaan. Wel komt het mij voor, dat je in jouw “4 redenen in theorie” die de doofpot, en niet te vergeten: de misleidingen en vervalsingen, kunnen verklaren, de kwestie te veel in aparte groepen beschouwt.
   Hieronder geef ik voor het eerst een beschouwing, die ik niet met bewijzen kan staven, maar die mij wel alleszins plausibel voorkomt gezien wat al op tafel ligt. Hierbij gebruik ik feitelijkheden, argumenten en veronderstellingen die door anderen al zijn aangedragen. Ik probeer het alleen maar helder te krijgen.

   Op zich kunnen m.i. noch de Duitsers, noch de asielzoekers Feik en Ali, noch een groep ambtenaren voldoende redenen opleveren voor de gang van zaken.
   Ik denk dat de betrokkenheid van ex-secretaris-generaal Demmink een hoofdelement moet zijn. We weten dat hij o.a. door zijn strapatsen in Turkije chantabel was, en dat de Turkse regering het e.e.a. als prijs vroeg, nl.: de veroordeling van Baybasin. We weten verder, dat de achtereenvolgende politieke bazen van Demmink (de ministers van justitie) hem koste wat het kost hebben gesauveerd. Waarom?
   Ik kan maar één voldoende zwaar wegende mogelijke omstandigheid bedenken: Demmink op zijn beurt kan personen op zeer hoge posities chanteren. Wellicht heeft hij desbetreffende bewijzen waarover hij beschikt ergens “veilig gesteld”. Zo wordt zijn positie een staatszaak.

   Demmink moet als hoofdverantwoordelijke voor vreemdelingen- en asielkwesties ten tijde van de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra betrokken zijn geweest bij het vliegensvlug wegsluizen van Feik en Ali. Wat kan zijn motivatie hierin zijn geweest?
   Het lijkt mij mogelijk dat er op enigerlei wijze een contact bestond tussen Demmink en de twee beruchte Duitsers, die zich op het AZC-terrein bezig konden houden met porno en drugs. Misschien wisten die, door hun praktijken, veel over Demmink, en gaf dat hun de mogelijkheid zich te gedragen zoals zij deden, zonder dat hen kennelijk iets in de weg werd gelegd. Het is zeker mogelijk dat de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra is voorbereid, uitgevoerd (en eventueel zelfs gefilmd) in de caravan van de Duitsers, en dat Demmink bijstand verleende in de vorm van wegsluizen van de uitvoerders Feik en Ali.

   De theorie, dat het om een satanisch Walpurgisnacht-ritueel zou zijn gegaan, opgezet en bijgewoond door zeer hoog geplaatste personen, vind ik zeer speculatief en nogal gekunsteld, en er lijken mij geen harde argumenten te zijn om dat te kunnen staven.

   Maar waarom uitgerekend boer Jasper S. erbij is betrokken? Hij lijkt ook mij zeer onwaarschijnlijk als dader, maar het is natuurlijk niet geheel uitgesloten dat ook hij connecties had met de twee beruchte Duitsers. Hij kan zijn uitgekozen als Barbertje, die moet hangen. Wel handig natuurlijk, als ze een op zichzelf staande man als enige dader veroordeeld weten te krijgen, met een zeer merkwaardige DNA-match als toverstok, in de hoop dat daarmee de zaak is afgedaan….

   Antwoord
  • anna

   @olav

   ik ben het met alles eens wat je stelt. Mijn vermoeden is alleen dat Demmink “hand en spandiensten verrichtte” om alles te coordineren in Kollum. De afgelopen weken zijn mij 3 zaken opgevallen:
   – Demmink doofpot is bijna mainstream nieuws en bekend bij breed publiek.
   – Boer Jaspers is een wel erg vergaande wending van de zaak (ik kan me bijna niet voorstellen dat hij het is geweest, gezien alles…)
   – De gehele MSM, advocatuur en politiek spreekt met 1 tong (dat is bij Demmink niet meer het geval, en het gebeurt zelden in deze mate, alleen bij Lucia de B gebeurde dit ook).

   Bij mij rijst het vermoeden dat er een opdrachtgever is geweest die vandaag iets machtiger is dan Demmink. Dat er slechts 1 verdachte is, te weten een lokale boer, is zeer onwaarschijnlijk, om niet te zeggen compleet ongeloofwaardig.

   Antwoord
 4. mrpettjo

  Agent verdachte bij schietpartij op Hollands Spoor
  http://www.camilleri.nl/2012/11/agent-formeel-verdachte-in-rishi-chandrikasing-zaak/

  Officier van Justitie, de Hindoestaan Richard Joesoef Djamil, is door het OM naar voren geschoven om het vuiltje van de fascistische Haagse politie, de politie-moord op Rishi Chandrikasing, weg te poetsen.

  (Haagse Harry op weblog van Steve Brown).
  Joesoef Djamil is ook bij Micha (Demmink) goed bekend..

  Antwoord
  • mrpettjo

   Officieel dat laatste, maar mr. Vlug kent natuurlijk de rol van PR de Vries na het Toninho incident

   Antwoord
  • Olav

   Het doet er niet eens toe wat advocaat Jan Vlug precies heeft gezegd bij RTVOost. Het feit alleen al, dat hij bericht P.R. de Vries “wat veren in zijn ….gestoken” te hebben, maakt hem ongeloofwaardig als advocaat van Jasper S.
   Steven Brown heeft volkomen gelijk.

   Antwoord
 5. mrpettjo

  PR de Vries wekt woede op twitter nadat hij zich vergallopeert zich met tweet in zaak van dood geslagen grensrechter:

  Peter R. de Vries heeft dinsdag veel losgemaakt met zijn tweet naar aanleiding van de dood van een mishandelde grensrechter: ‘Feit is ook dat veel clubgrensrechters stuitend partijdig zijn en grenzeloos onsportief. Zie het elke week’, schreef hij.

  http://www.ad.nl/ad/nl/11966/Dossier-Voetbalgeweld/article/detail/3358128/2012/12/04/Verontwaardiging-na-tweet-Peter-R-Ben-je-erbij-geweest-met-je-grote-waffel.dhtml?utm_source%3DRSSReader%26utm_medium%3DRSS

  Antwoord
 6. Wils

  mr. drs. Bou: 28 november 2012 op 14:38
  En wat bedoel je met de Friese bloedbank?

  Ik vroeg mij af welke rol de Friese bloedbank heeft gespeeld in de zaak Vaatstra, dit naar aanleiding van onderstaande link.
  Een insider, althans iemand die weet hoe forensisch onderzoek werkt, stelt dat het bewuste DNA-profiel al jaren geleden in het donorbloed van de Friese bloedbank is teruggevonden.

  Op de vraag “Sedert wanneer lenen bloedbanken zich als verlengstuk van justitie? En zo ja, wordt dit de donoren ook verteld?”, antwoordt hij:
  “Bloedbanken verkopen anoniem bloed aan laboratoria voor researchdoeleinden. Het is inderdaad belachelijk dat een donor dit gratis geeft en de bloedbanken hier grof geld voor vragen. Ik ben geen donor, maar ik geloof wel dat het enigszins verdekt onder de aandacht gebracht wordt.”

  Er zou met die vondst helemaal niets gedaan zijn, ook nergens officieel bekendgemaakt. “Het lab gaat daar discreet mee om en weet ook niet van wie het bloed afkomstig is.”

  Hij benadrukt nogmaals dat het allemaal anoniem is en vervolgt: “Dit profiel is jaren geleden al gevonden en als men er misbruik van had gemaakt was nu het grootschalig onderzoek niet nodig geweest. Ondanks scepsis van velen gaat men er toch zorgvuldig mee om.”

  Als iemand het nogal een vaag verhaal vindt, dat het DNA-profiel toevallig bij de Friese bloedbank is teruggevonden, “Alsof de analisten op een rustige regenachtige vrijdagmiddag tegen elkaar zeiden, laten we eens het DNA profiel van de Vaatstra zaak met onze DNA profielen vergelijken”, antwoordt hij:
  “Ik kan me voorstellen dat het als een vaag verhaal klinkt, maar zo is het ook niet gegaan. In het kader van research naar nieuwe technieken op het gebied van verwantschapsonderzoeken en etniciteit is dit blijkbaar wel meegenomen. Mogelijk is men hier wel buiten zijn boekje gegaan. Maar misschien ook niet, aangezien de bloedmonsters van de bloedbank volledig anoniem zijn. Ik heb de info uit de eerste hand, rechtstreeks uit het betreffende lab (ik werk zelf ook in de genetica, vandaar de contacten).”

  Zie onderstaande link van 6 oktober 2012 (4 pagina’s):

  http://nl.politiek.narkive.com/aLdHSTEy/marianne-vaatstra-vermoord-door-irakese-asielzoekers

  Antwoord
 7. Olav

  “DE MOORD IS OPGELOST”

  Wie is hier aan het woord? Een politie-inspecteur? Een officier van justitie? Nee, de advocaat van een verdachte van moord! Ik kan mij niet herinneren zo’n schending van de grondbeginselen van de rechtsbijstand in strafzaken te hebben gezien als in het TV-programma “Nieuwsuur” afgelopen avond. Gepleegd door de advocaat van Jasper S., de huidige verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Enkele malen zei mr. J. Vlug: “Daarover wil ik niet al te veel uitweiden”, om vervolgens honderduit te praten over gesprekken met zijn cliënt, zelfs met letterlijke citaten. Ook zei hij: “Het is een dader, en hij heeft het wél gedaan”, terwijl Japser S. juridisch nog steeds alleen verdachte is.
  Vlug zei al twintig jaar advocaat te zijn , en “100 % partijdig” voor zijn cliënt (wat inderdaad zo hoort), maar hij liet met zijn uitlatingen bij voorbaat allerlei mogelijkheden voor verdediging uit handen vallen.
  Als advocaat hoef je in zeer duidelijke gevallen natuurlijk niet vruchteloos te gaan pleiten voor vrijspraak, als daarvan geen enkele sprake kan zijn. Maar b.v. twijfel ten gunste van de cliënt, verzachtende omstandigheden en een strafmaatpleidooi blijven ook belangrijk. Welke speelruimte bewaar je als je zegt: “Ik twijfel niet aan de schuld van mijn cliënt, en de moord is opgelost” (sic!)? En: “Hij bekende al binnen een kwartier” in het eerste gesprek ?

  Peter R. de Vries vond het in het TV-programma “Pauw en Witteman” allemaal prima –het paste mooi in het straatje van zijn visie op de zaak-, en deze gepretendeerd altijd kritische journalist sprak zelfs van een “gedurfd interview” en “een nieuwe lijn” van deze advocaat, in een situatie waarin een verdachte schoon schip zou willen maken. Is hij plotseling b.v. de Puttense moordzaak vergeten, of de Schiedamse parkmoord, waarin mensen ten onrechte verklaarden strafbare feiten te hebben begaan waarvan zij werden verdacht?

  Met zo’n soort advocaat heb je geen Openbaar Ministerie meer nodig…..

  Antwoord
 8. Anna

  Dit is een schandalig optreden als advocaat en dat ligt er dik op.
  Ik hou mijn hart vast wat er nu gebeurt.

  Antwoord
 9. mr. drs. Bou

  Een nieuw SBS6, met Peter R. de Vries op prime time

  Door Thijs Baas
  19 december 2012 12:41 | bnr.nl

  Peter R. de Vries
  Veel nieuwe plannen, maar ook oog voor het succesvolle verleden van SBS6. “Natuurlijk willen we Peter R. de Vries terug en we voeren daar ook gesprekken over, maar het moet ook iets zijn wat hij graag wil doen. We missen hem enorm. Hij heeft heel veel jaar hele mooie programma’s gemaakt en echt besloten om in ieder geval met dát programma te stoppen. Ik zou hem het liefst op prime time hebben.”

  Antwoord
 10. Vuur

  Op maandagavond 19 november keek ik uiteraard naar P&W en alle overige nieuws gerelateerde programma’s.
  Ik was eigenlijk meteen geshockeerd door de uitspraken van Peter R de Vries. Ik heb eigenlijk niemand hier over gehoord en ben blijkbaar nu pas van mijn shock bekomen, dat ik het bewuste fragment even heb opgezocht en uitgeschreven. Let met name ook op de lichaamstaal van Korpschef van de politie in Friesland, Nathalie Kramers.

  http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28097&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=dad30d6584373e71be21cdc433823f2e

  Peter R d Vries en Nathalie Kramers in Pauw & Witteman, 19 november 2012
  Minuut 9:26

  Witteman : “ Maar als er nu niets meer gevonden wordt,…. Kan die dan worden veroordeeld wegens moord en verkrachting?”

  PrdV: ”Nou ja, in principe is er steunbewijs nodig, heb je twee bewijzen nodig, maar soms….”

  Witteman: ”Is dat er?”

  PrdV: ”Nou ja, soms kun je dat ook … uhhh… nou ja, dat klinkt een beetje dubieus, maar kan je dat construeren door dingen een beetje uit te splitsen, waardoor er er twee..uuhh.. bewijzen zijn..(bijvoorbeeld,slecht hoorbaar).

  Witteman: ”Dat begrijp ik niet, leg uit, hoe gaat dat, hoe gaat dat?”

  PrdV: ”Nou ja, er is bijvoorbeeld sprake van DNA, hè, op uhhh, wat op de PD is gevonden in de vorm van sperma, maar ook nog ander DNA….”

  Witteman: ” .. En is dat, dat zijn dan twee dingen? Dat is dan niet één bewijs, één DNA bewijs….?”

  PrdV: ”Nou ja, dat zou je zo kunnen zien, ik zeg niet dat de rechter dat accepteert, dat zou arbitrair zijn, maar…”

  Jeroen: ”Wat is dat andere DNA, behalve een haar die dan in de aansteker in dat tasje zat?”

  PrdV: ”Nou ja, er is ook nog DNA gevonden op een tas van Marianne……(op een hengsel)…..”

  Jeroen: ”Op de tas waar die aansteker in zat?”

  PrdV: ”Ja..”

  Jeroen: ”Juist…. En dat is allemaal hetzelfde DNA?”

  PrdV: ”Ja…dat is allemaal eeh…”

  Jeroen: ”Dus dat zijn drie DNA sporen die overeenkomen?”

  Vanaf minuut 3:
  Get Microsoft Silverlight
  Bekijk de video in andere formaten.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Vuur! Het fragment is intussen van internet verwijderd. Zo doen ze dat bij de VARA! 🙁

   Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Dank je wel, Plato! Inmiddels heb ik hem embed.
     Zo doen we dat op BOUblog. 🙂

 11. Vuur

  Bou,

  Ik krijg de hele tijd, Hello spambot melding. Had een heel verhaal met linkjes en al. Maar krijg het niet voor elkaar. Kan ik je mailen?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Vuur,

   Als je meer dan drie links in een reactie plaatst, dan denkt WordPress dat het spam is! Daar kan ik dan wel wat aan doen, dus dank voor deze reactie. Anders had ik hem pas morgenochtend ontdekt… 😉

   Antwoord
 12. Vuur

  In de gehele uitzending kun je het weergegeven gesprek terugvinden vanaf minuut 12:09.

  Dit heeft mij wel weer aangezet om de opmerkelijk reis van het tasje en de aansteker terug te lezen. Immers hier wordt verwezen door Peter R. naar gevonden DNA op het tasje (hengsel).

  Om te beginnen dit tasje is gevonden op PD in 1999 bij Marianne. Deze is vrijwel direct teruggegeven aan de familie, zonder enig sporen onderzoek. In dit tasje zit ook de, inmiddels beruchte, aansteker.
  In 2006 stuurt de familie Vaatstra het tasje naar het IFS van Richard Eijkelenboom, dit gegeven komt uit een artikel van de Leeuwarder Courant van 27 maart 2007:

  Hierin geeft het OM aan dat ze de kosten voor dit onderzoek gaan betalen omdat:
  “Het heeft sporen opgeleverd die wij verder laten onderzoeken” aldus het OM op 27 maart 2007

  Vervolgens verschijnt in dezelfde krant, precies een maand later op 27 april 2007, het volgende artikel:

  “Het NFI heeft de biologische sporen onderzocht. Dit leidde niet tot bruikbare aanwijzingen”, aldus Martine Verhaag van het OM.

  Dan de aansteker, 15 december 2007 wederom Leeuwarder Courant:

  “Justitie heeft het voorwerp eerder laten onderzoeken op DNA-sporen. Dit leverde destijds geen compleet profiel op dat vergeleken kon worden met de sporen van de dader.”

  Dus hier hebben ze geen haar gevonden, anders hadden ze destijds wel een compleet profiel gehad.

  Dan duurt het weer een paar jaar totdat op 17 september 2011 er weer een officieel statement van het OM komt:

  “In 2007 onderzocht onderzoeksinstituut IFS de tas alsnog op verzoek van onder andere Hilbrand Nawijn.
  Zij vonden een zogenoemd gedeeltelijk, partieel spoor. Het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut hebben vervolgens bekeken of dit vergeleken kon worden met DNA dat op het lichaam van de zestienjarige Marianne werd gevonden.

  ,,Dat kan niet, want het resultaat zou onbetrouwbaar zijn. Het spoor is te klein”, aldus officier van justitie Henk Mous.”

  Echter dit was een reactie op een artikel in de telegraaf (welke ik niet kan terug vinden, wie heeft hem?), waarin werd gesteld: “In het onderzoek naar de moord op het Friese meisje Marianne Vaatstra (16) hebben justitie en NFI niets gedaan met sporen die een ander lab vond en die mogelijk van de dader zijn. Dit meldt De Telegraaf zaterdag.” Bron Hart van Nederland (sbs6).

  Bekijk het item van Hart van Nederland en interview met advocaat Job Knoester (advocaat familie Vaatstra):

  “…. En op dat tasje DNA aangetroffen van een ANDERE man, en bovendien heeft het IFS de conclusie getrokken dat het hoogstwaarschijnlijk gebruikt is bij de moord op Marianne Vaatstra.”

  Conclusie:
  Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te concluderen dat de DNA bewijzen rondom het tasje en aansteker totaal geen stand zullen houden voor de rechtbank. Een eerstejaars student rechten zal zelfs de vloer aanvegen met het OM.
  In geen enkele rechtbank, waar ook ter wereld, houdt dit stand…… behalve natuurlijk in Demminkland.

  Antwoord
 13. Vuur

  Sorry Bou, het lijkt een beetje misgegaan te zijn met de linkjes. Heb zo zorgvuldig mogelijk gedaan, zelfs in word in HTML nagelopen maar toch ging het niet helemaal goed. Zoals ik al zei kreeg ik ook al de spambot melding. Hopelijk is het toch nog leesbaar.

  Antwoord
 14. Vuur

  In de gehele P&W uitzending kun je het weergegeven gesprek terugvinden vanaf minuut 12:09.

  Dit heeft mij wel weer aangezet om de opmerkelijk reis van het tasje en de aansteker terug te lezen. Immers hier wordt verwezen door Peter R. naar gevonden DNA op het tasje (hengsel).

  Om te beginnen dit tasje is gevonden op PD in 1999 bij Marianne. Deze is vrijwel direct teruggegeven aan de familie, zonder enig sporen onderzoek. In dit tasje zit ook de, inmiddels beruchte, aansteker.
  In 2006 stuurt de familie Vaatstra het tasje naar het IFS van Richard Eijkelenboom, dit gegeven komt uit een artikel van de
  Leeuwarder Courant van 27 maart 2007:

  Hierin geeft het OM aan dat ze de kosten voor dit onderzoek gaan betalen omdat:
  “Het heeft sporen opgeleverd die wij verder laten onderzoeken” aldus het OM op 27 maart 2007

  Vervolgens verschijnt in dezelfde krant, precies een maand later op 27 april 2007,
  het volgende artikel:

  “Het NFI heeft de biologische sporen onderzocht. Dit leidde niet tot bruikbare aanwijzingen”, aldus Martine Verhaag van het OM.

  Dan de aansteker, 15 december 2007 wederom Leeuwarder Courant:

  “Justitie heeft het voorwerp eerder laten onderzoeken op DNA-sporen. Dit leverde destijds geen compleet profiel op dat vergeleken kon worden met de sporen van de dader.”

  Dus hier hebben ze geen haar gevonden, anders hadden ze destijds wel een compleet profiel gehad.

  Dan duurt het weer een paar jaar totdat op 17 september 2011 er weer een
  officieel statement van het OM
  komt:

  “In 2007 onderzocht onderzoeksinstituut IFS de tas alsnog op verzoek van onder andere Hilbrand Nawijn.
  Zij vonden een zogenoemd gedeeltelijk, partieel spoor. Het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut hebben vervolgens bekeken of dit vergeleken kon worden met DNA dat op het lichaam van de zestienjarige Marianne werd gevonden.

  ,,Dat kan niet, want het resultaat zou onbetrouwbaar zijn. Het spoor is te klein”, aldus officier van justitie Henk Mous.”

  Echter dit was een reactie op een artikel in de telegraaf (welke ik niet kan terug vinden, wie heeft hem?), waarin werd gesteld: “In het onderzoek naar de moord op het Friese meisje Marianne Vaatstra (16) hebben justitie en NFI niets gedaan met sporen die een ander lab vond en die mogelijk van de dader zijn. Dit meldt De Telegraaf zaterdag.” Bron Hart van Nederland (sbs6).

  Bekijk het item van Hart van Nederland en interview met advocaat Job Knoester (advocaat familie Vaatstra):

  “…. En op dat tasje DNA aangetroffen van een ANDERE man, en bovendien heeft het IFS de conclusie getrokken dat het hoogstwaarschijnlijk gebruikt is bij de moord op Marianne Vaatstra.”

  Conclusie:
  Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te concluderen dat de DNA bewijzen rondom het tasje en aansteker totaal geen stand zullen houden voor de rechtbank. Een eerstejaars student rechten zal zelfs de vloer aanvegen met het OM.
  In geen enkele rechtbank, waar ook ter wereld, houdt dit stand…… behalve natuurlijk in Demminkland!

  Antwoord
 15. Vuur

  Bou,

  Gelukt! Alle inrelevante posts hieromtrent kun je wissen. Anders lijkt het zo’n zooitje.

  Fijne Feestdagen!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Vuur, ik wens je een midwinterlicht waarin jouw vuur niet zal doven, maar fel zal vlammen!!! Dank je wel voor deze reacties en blijf LICHT! 🙂

   Antwoord
 16. Jan

  MISDAADJOURNALIST IS ZELF EEN HELER EN EEN CRIMINEEL * WAAROM GEEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK TEGEN PETER R. DE VRIES?

  Het programma van Peter R. had namelijk als vaste praktijk informatie ‘in te kopen’ via Michel Kraay die ‘het vak’ leerde bij het zwaar in opspraak geraakte ‘informatiebureau’ Mariendijk. Dit bureau handelde in illegaal verkregen persoonsgegevens met vooral advocatenkantoren en journalisten. De grootste heler was misdaadjournalist Peter R. de Vries.

  http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1345/het-einde-van-de-journalistiek-4.html

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twintig − zestien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën