Selecteer een pagina

Archieven

André Vergeer over het meisje van Nulde

Vanmorgen ontving ik een artikel over het meisje van Nulde, geschreven door André Vergeer, met daarbij een e-mail:

Bijgaand een artikel over het meisje van Nulde waaruit naar voren komt dat ook hier sprake is van een satanische doofpot. Ik verzoek jullie er op je site aandacht aan te besteden.
Ik heb het voorlopig geanonimiseerd maar de bron is mij bekend. Wil het stap voor stap in het nieuws brengen. Deels omdat zij gevaar loopt en deels omdat zij nog aarzelt of zij helemaal in de openbaarheid wil treden. Wat ik hier schrijf kan ik 100% staven op basis van onderzoek op internet, brieven (aan en van haar advocaat) en een gesprek met haar.
Groeten,
André Vergeer.

In die satanische doofpot blijken vijf CD-roms met kinderporno te zitten, die vergezeld van een aangifte door een van de slachtoffers op 9 juli 2007 zijn overhandigd aan justitie. De CD-roms werden in beslag genomen en zaak werd geseponeerd! Dit artikel staat ook reeds, met reacties, op Klokkenluideronline.

Het meisje van Nulde

Door André Vergeer

Door een tip werd ik laatst op het spoor gezet van de zaak Nulde. Wie herinnert zich niet meer de commotie in de pers over het bevroren en in stukken gezaagde en ontzielde lichaampje, waarbij ogen, haren en botten ontbraken en het hoofdje dat uiteindelijk door een leerkracht via het programma Opsporing Verzocht werd herkend als dat van de vierjarige Rowena Rikkers. Gedumpt, in het bijzijn van haar eigen moeder en zusje (3), op verschillende locaties in Nederland. Voor mensen die dat niet meer zo helder voor ogen staat verwijs ik naar een zeer gedetailleerde samenvatting:

http://www.dordt.nl/nieuws/dossiers/rowenarikkers/home_frameset.htm?page=home

Vanuit mijn eigen herinnering wist ik nog op te diepen dat de daders, zowel moeder Wanda R. als Mike J., waren veroordeeld wegens doodslag. Achteraf tot respectievelijk 6 jaar na hoger beroep en 12 jaar met TBS waar Mike in ‘berustte’ door geen hoger beroep aan te tekenen. Inmiddels loopt Wanda al weer jaren vrij rond maar ook Mike heeft blijkbaar al regelmatig ‘proefverlof’ opgenomen zonder begeleiding ondanks zijn TBS. Dat laatste pikte ik op via een comment bij Argusoog.org en uit een publicatie uit april 2011:

http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index6375.html?pagina=13091

“Moordenaars maken het goed!

DUNS OURAY – 10 APRIL 2011

U moet de hartelijke groeten hebben van de moordenaars van Rowena Rikkers (het meisje van Nulde).

U denkt natuurlijk dat de man en vrouw die de vierjarige Rowena sexueel misbruikten, vermoordden en in stukken sneden veilig in de gevangenis zijn opgeborgen. Maar zou dat niet wat al te hardvochtig zijn? Mensen maken fouten, en die moet je dan niet nodeloos hard straffen.

Gelukkig werkt onze barmhartige overheid zo niet. HVV [Het Vrije Volk] dook in de zaak en heeft goed nieuws: de moordenaars lopen al weer vrij rond!

De moeder, Wanda Rikkers, werkt tegenwoordig als ‘schuldhulpdeskundige’ … Ze schrijft onder de naam van Wanda Matena voor Bonjo (zie pagina 3) Het subsidie-blaadje Bonjo legt criminelen in de watten, want – zeg nu zelf – criminelen hebben het ook niet makkelijk. Gelukkig blijken alle criminelen gratis medische zorg te krijgen … natuurlijk op kosten van u, de belastingbetaler.

O ja, de criminelen willen u hier nog hartelijk voor bedanken. Wanda drukte me op het hart dit niet vergeten te schrijven.

En hoe zit het dan met de vriend van Wanda, Mike Jansen? Die misbruikte niet alleen de 4-jarige Rowena, maar ook haar 2-jarige zusje Rochelle.

In de gevangenis liet Mike geen mogelijkheid onbenut om te verkondigen wat hij allemaal met de meisjes gedaan had. Mike Jansen was er met name trots op dat hij het meisje had doodgestompt. Tientallen krantenartikelen had hij als tropheën op de muur geplakt.

Mike zit officieel nog in TBS maar dat betekent natuurlijk niet dat hij opgesloten zit. Dat zou barbaars zijn! Mike heeft de weekenden vrij. Begeleiding is daar niet bij nodig, naar oordeel van de deskundige hulpverleners. En voor ik het vergeet: van Mike moet u ook de allervriendelijkste groeten hebben.

Saillant detail overigens is dat de politie vlak voor de moord op Rowena een inval bij de familie Rikkers had gedaan. Men rolde toen een hennepplantage op. Dat leidde echter niet tot strafvervolging omdat men uitlegde dat ‘iemand anders’ die hennepplantage in hun huis had aangelegd, toen zij op vakantie in Spanje was. Vanzelfsprekend nam de politie genoegen met deze uiterst geloofwaardige verklaring.

De biologische vader, Martin Huisman (ook al voorzien van een strafblad voor ‘schennispleging’) heeft zich ook vergevingsgezind getoond. Volgens het roddel-circuit heeft Martin weer een relatie met Wanda. Dat moet voor de authoriteiten verborgen blijven, want op deze manier heeft Wanda ook weer toegang tot haar dochtertje Rochelle. Zullen we dat dus niet doorvertellen?

Kortom, het gaat allemaal prima met deze happy family! Eind goed, al goed”.

Nu zal iedereen denken (deed ik ook), dat het gerecht zijn beloop had gehad en dat het nog slechts een politiek besluit is om nog eens na te denken over de strafmaat en de uitvoering daarvan. Misbruik, mishandeling, opsluiting in een hondenhok en moord (teruggebracht tot doodslag wegens gebrek aan bewijs) op een vierjarige wordt dus ijskoud ‘omgerekend’ naar enkele jaren opsluiting. Om van de wekenlange opslag in een vriezer en het in stukken zagen van haar lichaampje nog maar niet te spreken.

Tipgevers:

Laatst werd ik dus attent gemaakt op deze zaak door tipgevers die daar veel meer over bleken te weten. Volgens deze bronnen was er meer aan de hand en was alles in de doofpot gestopt. Niet alleen was het jongste dochtertje, Rochelle, ook langdurig misbruikt en mishandeld maar dat misbruik en al die mishandelingen waren zeker niet alleen te wijten aan Wanda en Mike. Nee, hier was wel degelijk sprake van een uitgebreid pedo-netwerk dat al vrij snel na de moord was gemeld aan Justitie, met bewijzen en al. Mike J. blijkt zelf aangegeven te hebben dat er meerdere daders betrokken waren bij de moord op Rowena maar Justitie liet na dit te onderzoeken. Men had immers al 2 daders voor deze gruweldaad.

Zaken als die van Dutroux en die van Zandvoort drongen zich bij mij op. Na enig onderhandelen werd ik in contact gebracht met een betrokkene waar ik een zeer indringend gesprek mee heb gehad. Ik heb uitgebreid kennis kunnen nemen van ordners vol brieven van haar advocaat aan Justitie en van foto’s en bewijzen van het onbetwistbare gelijk van deze betrokkene waar, door Justitie, letterlijk niets mee is gedaan.

Nu stond ik, na de Deventer moordzaak en de zaak Marianne Vaatstra, niet te springen om direct weer in een andere zedenzaak te worden ‘getrokken’ omdat het een zeer intensieve klus is en het heel veel vergt van mijn toch al karige sociale leven. We worden heden ten dage bovendien overstelpt met zedenzaken die nooit door Justitie werden onderzocht, laat staan door de MSM worden verslagen. “Ze bestaan gewoonweg niet. Geen spoor van bewijs. En nee, Robert M. had geen hooggeplaatste opdrachtgevers”. Of, zoals de AG bij de Hoge Raad stelde: “Het zal toch niet zo zijn dat al die officieren en politieambtenaren corrupt zijn, etc.”. Het ‘onderzoek’ naar Joris Demmink en het werk van de commissies Deetman en Samson zijn echter het levende bewijs van de damage-control. Ook Marcel Vervloesem heeft onder het oog van de camera (ook via Justitie België) talloze bewijzen aan de politie overhandigd over de zaak Zandvoort die vervolgens spoorloos verdwenen. En daarmee is het inmiddels bijna een gevecht tegen de bierkaai geworden. Maar nadat mij duidelijk werd dat o.a. de ‘besmette’ prof. dr. Wim Wolters hier opnieuw negatief bij betrokken was (zoals psycholoog prof. Ruud Dullens bij de Schiedammer moord en de zaak Lancee):

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/622957/2002/11/30/College-berispt-psycholoog-van-Rochelle-Rikkers.dhtml

EN nadat ik in dit dossier ook weer bureau Jeugdzorg, de Kinderbescherming, intimidatie van de politie en vooral rechtspsycholoog prof. Peter van Koppen tegenkwam die deze zaak weer eens afdeed als ‘ongeloofwaardig’, werd ik extra getriggerd. Toeval bestaat immers niet…

Uit het door betrokkene aan mij gemelde wordt het hele scala weer zichtbaar van de ultieme doofpot. Niet alleen was dit alles (vergezeld van zeer sterke bewijzen) al in het begin van deze eeuw gemeld aan o.a. het landelijk parket, het College van PG-‘s en bekend aan Joris Demmink, maar ook de Politiek weigerde elke reactie. En, eneJeroen’ van de NOS en een journaliste van het AD zitten blijkbaar ook al jaren roerloos op dit dossier zonder er ook maar een letter over te hebben geschreven. De bewijzen die ik heb gezien (waar zij ook allemaal over beschikken) zou toch de scoop van de eeuw moeten zijn. En als ‘misdaadverslaggevers’ Peter R. de Vries en Gerlof Leistra van Elsevier dan tenslotte slechts schrijven wat het OM hen influistert over de zaak Nulde is mijn bewijs van die doofpot eigenlijk al rond…

Maar het meest frappante bewijs van deze doofpot (en daarmee de rode draad uit al mijn andere onderzoeken) werd laatst geleverd door Micha Kat op Klokkenluideronline.net:

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18564/nog-geen-spoor-van-rook-7

Hierin schetst Micha een tijdlijn waarbij nauwkeurig wordt vastgesteld dat tussen medio juni, begin juli 2007 de omslag zichtbaar is van de ‘witwasoperatie’ van Joris Demmink in de media. Niet in de laatste plaats door Stan de Jong die Demmink plotseling verwisselde met ene Joris Francken. Een ondermaatje bij een geheel ander ministerie (VROM), zonder auto met chauffeur, die zelfs bereid bleek om alle schuld op zich te nemen voor alle pedo-daden van zijn partner in crime Joris Demmink, nota bene de S.G. van Justitie. En door Arendo Joustra van Elsevier die ‘out of the blue een witwas-commentaar schreef ter bescherming van diezelfde Joris Demmink’.

Nu zal dus ook niemand het meer toevallig vinden dat de advocaat van mijn bron nu juist op 9 juli 2007 (na enige briefwisselingen) een vijftal CD-roms met kinderporno had overhandigd aan de zedenofficier van justitie, mevrouw A.L. van Lawick-Hoekstra, van parket Dordrecht. Op deze CD-roms waren niet alleen (jonge) kinderen zichtbaar in beeld maar ook een aantal misbruikers zelf. Deze afschuwelijke beelden moeten een schok teweeg hebben gebracht bij het parket in Dordrecht en bij het landelijke parket. Het is dus evident dat er medio 2007 een enorme paniek uitbrak bij het openbaar ministerie en dat er blijkbaar alsnog tal van journalisten bereid moesten worden gevonden om Joris Demmink ‘te ontlasten’ en/of met onmiddellijke ingang op hun handen te gaan zitten, ondanks hun kennis van deze zaak. Een aantal geanonimiseerde citaten uit de bevestigingsbrief van deze zeden-officier, inclusief schrijf- en stijlfouten. (Vetgedrukt, vraagtekens en onderstreept van mij, AV):

“Weledelgestrenge mevrouw Y,

Op 9 juli 2007 heeft u op uitnodiging van het parket een gesprek gevoerd met ondergetekende, zedenofficier van justitie en mw. S. ter Horst, beleidsmedewerker. Het doel van dit gesprek was het materiaal van uw cliënte, mw. X, dat mogelijk kinderpornografie bevatte, te toetsen op strafbare feiten die vervolgd kunnen worden. Met dit schrijven bevestig ik hetgeen besproken is en de afspraken die zijn gemaakt tijdens het overleg.

Tijdens het overleg verstrekte u 5 Cd-roms die mogelijk kinderpornografisch materiaal zouden bevatten. Ter plekke is een deel van één Cd-rom bekeken waarop fragmenten te zien waren van filmpjes waar seksuele handelingen werden gepleegd met jonge kinderen, onder andere een jong meisje. U heeft aangegeven dat uw cliënte heeft meegedeeld dat zij dat jonge meisje is.

Ter staving daarvan werden door u foto’s getoond van een jong meisje waarbij u heeft aangegeven dat uw cliënte hierop afgebeeld staat op jonge leeftijd (4 of 5 jaar) zijn. Deze foto’s heeft u na het gesprek weer mee genomen. [……]

Na constatering dat de door mij bekeken CD-ROM kinderpornografische beelden bevatte zijn de door u verstrekte CD-ROMs door mij in beslag genomen. Enerzijds omdat het ongecontroleerde bezit van kinderporno strafbaar is, en u nog uw cliënt derhalve deze beelden voorhanden mag hebben, anderzijds om nader onderzoek te kunnen laten doen naar deze kinderpornografische beelden. […..]

U kunt uw cliënte verzekeren dat er zeer zorgvuldig met het materiaal wordt omgegaan. De CD-roms mogen niet vermenigvuldigd worden (????) en zullen niet aan het dossier worden toegevoegd (????). In het dossier wordt volstaan met omschrijving van de beelden (????). Desgevraagd kunnen mocht het tot een terechtzitting komen alleen de rechtbank en de verdediging inzage krijgen in het materiaal (????).

De CD-ROMs zullen worden onderzocht door gespecialiseerde politieambtenaren. We spraken af dat u, na overleg met uw cliënte, morgen per fax zal aangeven van welke politiekorps(en) uw cliënt niet wil, dat zij het onderzoek uitvoeren”. /Einde citaten.

De oplettende lezer zal uit bovenstaande o.a. oppikken dat de datum van het gesprek met die OvJ en haar beleidsmedewerker exact gelijk valt met de witwasoperatie van medio 2007 van Joris Demmink die door Arendo Joustra op 17 juni werd ingeleid en sindsdien door alle media wordt ondersteund. Een aantal andere conclusies dringt zich nu ook op:

 1. Waarom werd dit materiaal niet onderzocht door het NFI op gezichtsherkenning? Waarom een zogenoemd speciaal politieteam? Het NFI is al jaren gespecialiseerd in gezichtsherkenning. (Later werd zelfs aangeboden om het gezicht van betrokkene uit haar jeugdjaren – negatief !! – te vergelijken met de camerabeelden. Een voorbeeld van de pure onwil om ècht onderzoek te doen naar de authenticiteit daarvan omdat Justitie dus botweg weigerde om de foto’s met de videobeelden te vergelijken om een herkenbare match met het jonge meisje vast te stellen).
 2. Betrokkene was vanuit eigen misbruikervaringen en vanuit haar familieverband zeer nauw betrokken bij de zaak Nulde en kon dat op basis van documenten, foto’s en videobeelden bewijzen. Nog eens beaamd door journalisten van de NOS en van het AD, maar vanwege mogelijke schadeclaims zijdens de advocaat van Joris Demmink (mr. Harro Knijff) wordt dit blijkbaar door hen tot vandaag letterlijk doodgezwegen.
 3. Betrokkene had voordien al herhaaldelijk en vergeefs aangifte gedaan en vertrouwde niemand meer van de politiekorpsen waar zij al eerder haar klachten had geuit. Uit voorzorg had zij al haar bewijzen in het buitenland gestald en waakte er sindsdien voor om die zonder slag of stoot te overhandigen. Tegenover mij stelde zij bovendien dat zij al verscheidene keren was aangehouden, langdurig opgesloten en verhoord om namen te noemen van de misbruikers op die video’s en om haar letterlijk te breken. Redenen voor haar om geen medewerking meer te verlenen aan dergelijke onderzoeken zonder de garantie dat dit op een eerlijke manier gebeurde. Wie herkent hierin niet de situatie van Marcel van Vloesem?
 4. Dat zij daar blijkbaar ook gelijk in had blijkt wel uit het feit dat ook mevr. mr. A.L. van Lawick-Hoekstra haar in 2007 alsnog volledig in de steek liet. Sterker nog, de door haar advocaat getoonde beelden op 5 CD-roms werden in beslag genomen en er werden (met of zonder instemming van haar advocaat) zeer vergaande restricties opgelegd t.a.v. een mogelijke vervolging van de vermoedelijke misbruikers:

“De CD-roms mogen niet vermenigvuldigd worden en zullen niet aan het dossier worden toegevoegd. In het dossier wordt volstaan met omschrijving van de beelden. Desgevraagd kunnen mocht het tot een terechtzitting komen alleen de rechtbank en de verdediging inzage krijgen in het materiaal.

Het enige wat ik op dit moment voor u kan doen is de KLPD verzoeken om aan de hand van de geelgearceerde aantekeningen na te gaan of het kind op de beelden te zien is, uw cliente NIET is”. (????)/einde citaten.

Deze reactie is niet alleen verbijsterend maar zeker ook alarmerend voor onze rechtstaat. Men laat de KLPD het materiaal enkel onderzoeken om vast te laten stellen dat dit cliënte niet is? En dat is blijkbaar het enige dat men voor deze cliënte kan doen? De bedoeling van deze actie is mij meer dan duidelijk. Want als een meisje van 4 of 5 jaar kan worden herkend op die videobeelden a.d.h. van foto’s, dan is het ook mogelijk om de daders te herkennen. Is dit niet juist het ultieme bewijs dat waarheidsvinding van Justitie zover gaat als de status van de crimineel? “Kees B. oké, maar niet een BoBo van de VVD…?”.

Het zal jullie dan ook allang niet meer verbazen dat deze hele discussie op 22 januari 2009 (ruim anderhalf jaar later!) werd afgesloten met de volgende opmerking van zedenofficier mevr. mr. A.L. van Lawick-Hoekstra van arrondissementsparket Dordrecht:

“Aangaande uw voorstel dat ik kennis neem van het door uw cliënt opgebouwde dossier om te bezien of een aangifte zin heeft moet ik u zeggen dat ik dat niet zal doen. Het is aan u om naar aanleiding van de stukken te beslissen of u haar aanraadt om aangifte bij de politie te doen. De politie zal in dat geval onderzoek doen. Pas als dat onderzoek gereed is komen de stukken bij het parket en beslist de officier van justitie of er vervolgd moet worden”.

Elke garnaal snapt hieruit dat zedenofficier mevr. mr. A.L. van Lawick-Hoekstra haar handen hiermee in onschuld waste zoals Pontius Pilatus in dat beroemde boek. Want het is juist de zeden-officier (!) die een onderzoek moet gelasten op basis van Wetboek van Sv, artikel 160 e.v. en niet de dienstdoende brigadier. Sterker nog, bij twijfel wordt altijd contact gezocht met de OvJ of een aangifte wel of niet moet worden opgenomen! Door de zaak echter heel sluw te verwijzen naar het één of andere politiebureau was zij er dus vanaf. Zij had dus wel degelijk de ambtshalve plicht om een nader onderzoek in te stellen naar het materiaal, de documenten en de CD-roms en er is nergens bij wet vastgelegd dat een slachtoffer zich alsnog moet melden met een aangifte bij de politie. En al helemaal niet nadat dit slachtoffer, via haar advocaat, al had aangegeven dat haar veiligheid in gevaar was vanwege haar kennis over deze zaak. En ook zeker niet, nadat zij had aangegeven dat zij de politie niet meer vertrouwde!

Deelconclusie

Het moge duidelijk zijn dat de zaak Nulde dus ook al een doofpot-onderzoek betreft die (opnieuw) mogelijke verbanden blootlegt met de zaak Dutroux en Zandvoort. En, in lijn daarmee, met Joris Demmink. Zo zijn de vermeende daders al na enkele jaren op vrije voeten gesteld en de hoofddader, Mike J., wordt ondanks zijn irritante grootspraak in de P.I. over de gruwelijke moord op zijn stiefdochter, al ver binnen de daarvoor gestelde termijn en zonder begeleiding op proefverlof gestuurd. Iedereen die de voorwaarden kent van TBS weet dat ‘erkenning van de daad, schuldgevoel en spijt’ de enige redenen kunnen vormen voor een vervroegd verlof, laat staan zonder begeleiding. Dat dit in dit geval niet opgaat voor Mike J. is evident waardoor hij dus moet zijn beschermd door hooggeplaatste ambtenaren binnen Justitie. Psychiaters die werkzaam zijn voor de overheid hebben immers al eens eerder ‘geblunderd’ bij vervroegd verlof.

http://krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/bin.rowena.mike.wanda.rikkers.html

Daarnaast zijn de zeer sterke bewijzen van mijn bron over een pedo-netwerk in deze zaak dus niet alleen door het openbaar ministerie aantoonbaar genegeerd maar ook door enkele gerenommeerde journalisten. En vooral de ‘kanteling’ in het onderzoek naar Joris Demmink, medio 2007 in de media en exact op hetzelfde moment dat er 5 CD-roms van kindermisbruik aan het OM werden overhandigd, bewijst de panische angst bij het OM dat het pedo-netwerk dreigde te worden blootgelegd.

Ik zal daarom niet rusten tot ik jullie ook de documenten, foto’s en beelden kan tonen van mijn bron, zeker die van de misbruikers. Al was het maar om haar geloofwaardigheid alsnog te herstellen. Het is niet mijn hobby maar dat er, sinds de verdwenen videobanden van de zaak Zandvoort, één keer iets moet worden getoond aan het Nederlandse publiek, lijkt mij duidelijk. Vertoning van foto’s of een film over kindermisbruik of zelfs van een snuff-movie is werkelijk te afschuwelijk voor woorden maar ik ben er inmiddels van overtuigd dat wanneer die beelden niet getoond worden, ze voor het grote publiek niet eens bestaan. Juist de wijze waarop Justitie deze beelden blijkbaar consequent weghoudt van het grote publiek, voor de rechtbank en uit de strafdossiers van de plegers, bewijst voor mij dat die pedo-netwerken dus ook werkelijk bestáán! En dat die daders beschermd worden. Ook de inbeslagname van dat beeldmateriaal en de consequente vervolging van klokkenluiders als mijn bron en van  bijvoorbeeld Marcel Vervloesem, bewijzen mijn gelijk.

Wordt vervolgd.

8 Reacties

 1. `Harriët

  Ik kan niet wachten, niet om de filmpjes te zien,maar om alle daders en betrokkenen aan de hoogste boom te zien hangen.

  ik wens u heel veel energie en vechtlust om dit te bewerkstelligen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Harriët, de hoogste boom werkt niet. De Guillotine heeft ook niet gewerkt. Lees De Sade, dan weet je dat het toen al net zo erg was. De enige remedie is dat we licht laten schijnen op deze duistere kanten van onze seksuele orde. Nou ja, orde? Zeg maar wanorde!!!

   Antwoord
 2. Anna

  Wat we moeten leren is om niet naar de politie te stappen in het geval van pedo-problematiek en overheidscorruptie. Voor bovenstaande betrokkene is ook de pers een risicofactor (hetzij omdat deze praat met justitie, hetzij omdat het materiaal naar buiten wordt gebracht op een wijze die betrokkene niet wil). Ze zal dus zelf een vorm moeten vinden waarin ze dit wil en dan de touwtjes maximaal in handen houden. Haar keuze om niet met naam en gezicht bekend te worden is begrijpbaar. Moet je denk ik ook niet willen, want van een dergelijk stigma kom je niet meer af, helaas. Dame: maak je eigen boek, anoniem, zet de plaatjes erin, met je gezicht volledig bedekt!

  Antwoord
 3. maneschijn

  André,
  dank voor het wijzen op die tijdslijn, medio 2007
  Is het jou ook opgevallen, dat in die periode vrijwel alle kamervragen over Demmink zijn gesteld? Daarna niks meer…
  Alles wat ik kon vinden staat hier (lijstje):
  http://www.boublog.nl/06/10/2012/de-zaak-demmink-voor-de-helsinki-commissie-vs/comment-page-1/#comment-17194

  De vragen (Q) werden gesteld tussen 4 april en 22 juni 2007, en alle in laatste instantie (nader) beantwoord (A) door Hirsch Ballin op 6 augustus van dat jaar.
  Het is uitermate verdacht, dat daarmee de kous af was voor de 2e kamer.

  Antwoord
 4. Andre Vergeer

  Maneschijn, je hebt gelijk dat er een enorme radiostilte ontstond in de Kamer na 2007. Maar gelukkig zit er weer schot in sinds een paar weken:

  http://ikregeer.nl/documenten/kv-191897

  Dit zijn de vragen van Pieter Omtzigt en Peter Oskam (CDA). Frappant detail is dat Oskam als OvJ heeft deelgenomen aan het HIK-onderzoek (Handel in Kinderen) en later werkzaam is geweest als kinderrechter.

  Dit zijn de vragen:

  2012Z18757
  Vragen van de leden Omtzigt en Oskam (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de brief die ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012 schreef aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts (ingezonden 5 november 2012)
  1
  Bent u bekend met de brief die ambassadeur Bekink op 17 augustus 2012 schreef aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts? Is er overleg geweest over de inhoud van de brief met het ministerie van Buitenlandse Zaken en/of het ministerie van Veiligheid en Justitie? 1)
  2
  Kunt u een kopie van de voornoemde brief aan de Kamer doen toekomen?
  3
  Deelt u volledig de inhoud van de brief en bent u hiervoor ministerieel verantwoordelijk?
  4
  Kunt u de tekst van het statement dat de heer H.P. Schreienemacher op 4 oktober 2012 bij de hearing van de Amerikaanse Helsinki commissie in Washington maakte aan de Kamer doen toekomen?
  5
  Bent u het volledig eens met dat statement?
  6
  Kunt u de volledige brief- en mailwisseling tussen leden van het Amerikaanse congres en de Nederlandse ambassade in Washington inzake de beschuldigingen over pedofilie en de reactie van de Nederlandse overheid van de afgelopen maanden doen toekomen aan de Tweede Kamer?
  7
  Is het waar dat ambassadeur Bekink in zijn brief van 17 augustus schrijft: “The allegations against Mr. Demmink were thoroughly investigated by the Public Prosecution Service, in full accordance with the Dutch Criminal Code and Code of Criminal Procedure”?
  8
  Welk diepgaand onderzoek heeft het Openbaar Ministerie gedaan naar de beschuldigingen en wat was daar de uitkomst van? Kunt u de onderzoeken en de resultaten doen toekomen aan de Kamer?
  9
  Welke juridische vorm nam dat onderzoek aan? Welke bijzondere opsporingsmiddelen zijn gebruikt bij die onderzoeken?
  10
  Is het waar dat ambassadeur Bekink schrijft: “The prosecution service … established that Mr. Demmink was not in Turkey in the period in question”?
  11
  Kunt u aangeven welke periode bedoeld wordt met “period in question” en waar het Openbaar Ministerie die conclusie publiekelijk getrokken heeft?
  12
  Is het waar dat de heer Demmink in de eerste helft van 1997 voorzitter was van de zogenaamde K4 troika? 2) Wanneer begon en eindigde zijn voorzitterschap?
  13
  Is het waar dat er in 1998 een bijeenkomst in Turkije was met K4 en EU Officials, op 9 en 10 maart in Istanbul en in Ankara? Wie waren daar vanuit de Nederlandse overheid uitgenodigd en wie waren aanwezig?

  1) http://dc.the-netherlands.org
  2) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=574639&Site=COE)

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Die zedenOvJ is ook een rare!

  officier van justitie mr. A.L. van Lawick van Pabst-Hoekstra

  Officier van justitie door politierechter (ambtshalve) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een verdachte van diefstal van een zogenoemde “lokfiets”. Door verdachte te vervolgen voor de diefstal van een fiets die – zonder enig bijkomend motief – door de politie is neergezet met de verwachting en met het enkele doel dat verdachte deze zou meenemen, is sprake van een zodanig ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke strafrechtspleging en de belangen van verdachte dat de officier van justitie de toegang tot de strafvervolging van verdachte terzake dit feit dient te worden ontzegd.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AX0773

  Antwoord
  • Olav

   Goede uitspraak van de politierechter. Hier is duidelijk sprake van uitlokking van een strafbaar feit. Wel een omissie van de betrokken advocaat, dat hij direct op vrijspraak is gaan zitten en niet eerst op niet-ontvankelijkheid, daar dit laatste een voorvraag is die als eerste moet worden behandeld.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

een × 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën