Selecteer een pagina

Archieven

André Vergeer: Joris Demmink en de zaak Vaatstra (5)

Betrokkenheid van Joris Demmink bij de zaak Vaatstra?

Door André Vergeer

De mogelijke betrokkenheid van Joris Demmink

Geen van de tot nog toe genoemde functionarissen en organisaties (burgemeester Visser, directrice Nettie Groeneveld van het AZC Kollum, het COA, hoofdofficier van justitie Harm Brouwer, het IND of DT&V) konden zonder eigen bevoegdheden of mandaten en zonder informatie of bevel vanuit een hoger niveau de uitzetting van een asielzoeker bewerkstelligen. Nederland is een regelland met streng bewaakte bevoegdheden en protocollen. Het is bovenal een land van elkaar sterk beconcurrerende en bestrijdende diensten, zodat ‘samenwerking’ van bovenaf moet worden opgedragen. Toch is Ali H. in de dagen na de moord op Marianne Vaatstra in het diepste geheim het land uit gezet.

Op de late avond van 1 of 2 mei 1999 kreeg de piket-coördinator van het G.H. (zijn naam is bij ons bekend) een telefoontje dat er nog een ‘vrachtje’ onderweg was. Zijn protesten dat de administratie al lang naar huis was en dat het nogal ongewoon was om op dit late tijdstip nog iemand aan te leveren op het G.H., werden overruled door een nog hogere leidinggevende van de dienst. Zo meldde hij dat dan ook aan de dienstdoende beveiligers op het G.H.: “Sorry, ik heb mijn best al gedaan maar dat hielp allemaal niet. Zet hem maar voorlopig in de isoleercel….”.

En één of twee dagen later werd diezelfde asielzoeker al op het vliegtuig gezet, m.m.v. de Marechaussee (wéér een andere dienst) en mogelijk zelfs begeleid tot zijn andere bestemming. De beveiligers van het G.H., die enkele dagen later bij de directie protesteerden omdat zij het vermoeden kregen dat zij mee hadden geholpen om een mogelijke moordenaar uit “het open kamp uit Kollum” het land uit te helpen, kregen te horen “dat zij hun mond moesten houden en hun werk moesten doen”. Zelfs deze laatste mogelijkheid van de directie van het G.H. om tegenover de beveiligers tekst en uitleg te geven over het hoe en waarom van deze uitzonderlijke actie werd in dit geval niet benut.

De enige persoon die al deze personen/diensten kon aansturen was Joris Demmink, de directeur-generaal van het Directoraat Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Door middel van ‘tussenpersonen’ onder zijn directe bereik: burgemeester van Kollum (Piet Visser), HOvJ Leeuwarden Harm Brouwer en de politiecommissaris (gezamenlijk de Driehoek genoemd), de recherche, de directies van het AZC, het COA en het AMOG, de IND, het Grenshospitium A’dam, DT&V en als laatste zelfs van de Marechaussee. Geen enkele andere persoon of organisatie in deze hele keten was daar individueel toe bij machte zonder tenminste een coördinerend bevel van ‘bovenaf’. En dat niet in de laatste plaats op zo’n korte termijn, in datzelfde weekend, binnen ca. twee uur na de vondst van het lichaam van Marianne Vaatstra in een weiland in Friesland.

Het meest frappante bewijs tegen Demmink wordt echter geleverd door zijn zgn. ‘Turkse connectie’. Want ook de doelbewuste aanhouding van twee aantoonbaar onschuldige verdachten in Istanbul (op 28 augustus en 9 oktober 1999) wijst op de zeer goede contacten van Demmink in Turkije, temeer daar er zelfs geen uitleveringsverdrag bestond. Zonder dat het OM over een dossier, laat staan over een pasfoto beschikte, werden er twee personen in Istanbul aangehouden met ongeveer dezelfde naam die niets met deze zaak te maken hadden.

De eerste aanhouding moest worden afgeblazen omdat Peter R. de Vries een dag later, op 29 augustus 1999, een foto op TV toonde van de echte hoofdverdachte en hem Ali Hoessein Hassan noemde. Nadat er al tientallen, zo niet honderden DNA-onderzoeken waren uitgevoerd, verkoos het RBT-team op 28 augustus 1999 echter af te reizen naar Istanbul voor de uitsluiting van deze persoon “op basis van zijn vingerafdrukken” omdat hij “dezelfde naam droeg als de hoofdverdachte”. Met de foto van Ali H. gooide SBS6 roet in het eten en zou dat enkele weken later opnieuw doen.

De tweede ‘verkeerde verdachte’ werd twee dagen na het oproer van 7 oktober in Kollum in Istanbul aangehouden. Iedereen weet inmiddels dat deze verdachte al niet meer verdacht was vóórdat het team opnieuw afreisde naar Istanbul. Dit werd in 2001 nog erkend door zaaksofficier mr. De Graaf tegenover Omrop Fryslân op basis van 4 (!) getuigen in Haarlem. Blijkbaar werd De Graaf alsnog gedwongen om die persoon toch aan te laten houden om opnieuw het publiek te bespelen en de rust in Kollum te herstellen.

Daarmee wordt ook de opmerking tegen Veldman in 2010 door leden van het cold caseteam opeens veel duidelijker: “Wist je dat het [RBT] team in Turkije zelfs zwaar werd tegengewerkt, ernstig bedreigd zelfs? En dat we nog in 2003 aan die Turken hebben verzocht om alsnog zijn vingerafdrukken op te sturen, omdat we er niet van overtuigd waren dat we het juiste DNA meegekregen hadden…?”.

En opnieuw gooide SBS6 roet in het eten, door een TV-ploeg naar Istanbul te sturen voor een interview met deze Ali Hoessein Hassan. Deze man was vriendelijk, goed gekleed, 1.90 m. lang, had een smal gezicht en was werkzaam in de kledingbranche. Hetgeen een gigantische tegenhanger was van de ‘korte, vadsige en altijd vieze en agressieve’ Ali Hassan uit het AZC in Kollum. En werkelijk niemand in Kollum herkende deze persoon van SBS6. Sterker nog, deze lange, verzorgde ‘Turkse Ali’ was slechts van september 1998 tot eind april 1999 in Nederland geweest voor een gratis hartoperatie “omdat hij op instorten stond”, waarna hij direct weer naar zijn land terugkeerde. De ‘Kollumse’ Ali woonde echter al jaren op het AZC, was bij zijn begeleiders en vrijwilligers bekend als een gedreven sporter, voetballer, en leende regelmatig fitnessapparatuur bij de begeleiding.

Mogelijk niet geheel toevallig ging het bij één van de twee hoofdverdachten om een 17-jarige, agressieve asielzoeker Feik M., die in zijn jeugd ernstig was misbruikt (een ‘dansjongen’? Zie: Bacha Bazi). Door zijn onbehoorlijke en uiterst agressieve gedrag, bleek hij twee dagen voor de moord zelfs van school te zijn gestuurd. Diens ‘vader’ stond bekend als een hoge Turkse Koerd en was eveneens in AZC Kollum gehuisvest. Van de tweede (27-jarige) hoofdverdachte Ali H. werd stellig beweerd dat het wel leek alsof hij was aangesteld als ‘oppasser’ van de jongste waarbij hij overal verscheen waar deze zich ook maar vertoonde. De beschermde status van de jonge Feik M. lijkt op tal van manieren te worden bevestigd. Al was het maar omdat hij vanaf dag één in bescherming werd genomen door het OM en een aangifte van verkrachting tegen hem in diezelfde nacht bij herhaling (!) werd geseponeerd. Anders dan zijn ‘oppasser’, kon hij zich later alsnog regulier in Nederland vestigen.

Nu blijkt al in de zaak Baybasin, dat de agenda van Demmink ergens in de afgelopen jaren wel of niet bewust is vernietigd, zodat hij ook niet meer beschikt over een sluitend alibi voor de nacht en de dag van 1 mei 1999. Daar zijn diverse andere personen in het verleden al eens op veroordeeld voor de Nederlandse rechter: geen sluitend alibi. Het gaat hier vooral om de combinatie van alle elementen in dit onderzoek.

Meerdere motieven zijn aanwijsbaar, nu vooral voor Joris Demmink:

– Het gaat in deze casus om drie ernstig misbruikte, minderjarige slachtoffers (Marianne Vaatstra, Stefanie van R. en Feik.M. zelf) en om aantoonbare ‘rituele’ en ‘niet Westerse’ aspecten. Nog afgezien van andere – en ook al genegeerde – incidenten met jonge asielzoekers in de omgeving van het AZC, waaronder de hardhandige aanranding van een 13-jarig meisje, nadat zij bij de politie had verklaard tegen deze Feik.M.. Zij was daarvoor zelfs door Feik.M. met de dood bedreigd “als zij nog eens met de politie zou praten”. Door de politie niet onderzocht en volgens o.a. de politie wordt dit ontkend door haar eigen ouders.

Wie herinnert zich nog de berichten over mysterieuze verdwijningen en misbruik en prostitutie van jonge AMA’s uit de kampen? De (inter)nationale contacten van Joris Demmink, mogelijk op basis van chantage, zowel als zijn bewezen voorkeur voor minderjarige jongens, sluiten zijn betrokkenheid op basis van het motief niet uit. Daarnaast lijkt een caravan op het AZC-terrein een centrale rol te hebben gespeeld in deze zaak. De Duitse eigenaar en zijn Duitse vriend worden in verband gebracht met kinderporno en in de caravan was een ruimte ingericht voor filmopnamen. Een grondig onderzoek naar de connectie van Demmink met de Turks/Koerdse ‘vader’ van Feik.M. zou zomaar nieuw licht kunnen werpen op zijn motieven, cq. zijn chantage.

– Demmink beschikte in ieder geval over de macht, de gelegenheid en de middelen om alle diensten aan te sturen in deze zeer geheime operatie. Vooral de snelheid waarmee dit gebeurde (binnen 2 uur na de vondst van Marianne) wijst eerder op voorbedachte rade, dan op eventuele paniekerige telefoontjes heen en weer. Door ons zijn diverse andere aanwijzingen gevonden dat deze doofpot inderdaad al in de nacht of zeer vroege ochtend van de moord is georganiseerd. Waaronder niet in de laatste plaats het langdurige zwijgen en de daarop volgende, aperte leugens van het OM.

Frappant in deze is vooral de ‘afdekcultuur’ door opeenvolgende ministers ten faveure van Demmink en de schier oneindige pedo-onderzoeken die vanuit de top van Justitie werden getorpedeerd. Behalve het AD en het Katholiek Nieuwsblad volgen tal van media de ontwikkelingen op de voet zonder daar een letter over te (mogen) publiceren.

– Hilbrand Nawijn heeft, naast anderen, een perfecte beschrijving gegeven van het verdorven karakter en de gemoedstoestand van Demmink: “Hij hield zich altijd op de achtergrond, was sluw en gewetenloos waardoor iedereen zijn bloed wel kon drinken. Bovendien gaat hij letterlijk over lijken. Zijn pedoseksuele geaardheid was een taboe, maar van algemene bekendheid onder collega’s”.

Ook in de zaak Baybasin komen deze karaktertrekken naar voren. Demmink is volgens mr. Van der Plas niet alleen chantabel door zijn pedoseksuele uitspattingen in o.a. Turkije, maar hij heeft op al die beschuldigingen nooit weerwoord willen geven. Laat staan dat getuigen en slachtoffers tegen hem werden gehoord. Ook niet door het tCEAS. Andere getuigen en slachtoffers hebben hem vergeefs beschuldigd van ‘child trafficking’ vanuit Oost-Europa en o.a. van frequent misbruik in het Anne Frank plantsoen in Eindhoven. Twee van de aangevers zijn vervolgd; de één op het doen van een valse aangifte en de ander in Turkije, waar deze zelfs werd gemarteld. Na de Gaykrant en Panorama wordt nu ook het AD door Demmink vervolgd.

– Komen we op de ‘modus operandi’, de wijze waarop. Ook nu dringt zich de zaak Baybasin op. Volgens mr. Van der Plas en Baybasin zelf, ondersteund door een tiental getuigen en slachtoffers, zou Demmink zich chantabel hebben gemaakt in o.a. Turkije door zijn jarenlange misbruik van zeer jonge jongens. Waarschijnlijk zelfs d.m.v. filmopnamen in het bezit van de Turken, waarop zichtbaar zou zijn dat hij een jonge jongen verkracht. Door o.a. zijn lidmaatschap van de K4-commissie en door diverse privé bezoeken was hij daar een VIP geworden die op zijn wenken moest worden bediend. In ruil voor….

Zijn leugen, dat hij na 1987 niet meer in Turkije was geweest, is recent (en hierboven) volledig ontkracht en zelfs een bewijs temeer van zijn chantabele positie. Het verdwijnen van zowel zijn agenda als zijn ‘reisgegevens’ bij het reisbureau van het ministerie ondersteunen slechts de gedachte dat hij liegt dat hij scheel ziet, maar vooral ook van zijn macht over andere ambtenaren en diensten.

Uit de zaak Baybasin leren wij dat er in Istanbul tapgesprekken werden ‘gefixet’ om Hüseyin Baybasin in Nederland levenslang achter de tralies te laten plaatsen. Ondersteund door medewerkers van onze eigen Justitie (onder leiding van Demmink) en jarenlang zelfs afgedekt door de respectievelijke ministers en staatssecretarissen van Justitie. En door een schier eindeloze schare rechters en de Hoge Raad. Sinds medio 2007 bovendien afgedekt door onze eigen ‘onafhankelijke media’.

Zijn ‘modus operandi’ in de zaak Vaatstra, uitgelegd in mijn eigen woorden: Om de één of andere duistere reden (weer chantage?) werden zowel Feik.M. als Ali.H. direct na de moord op Marianne weggesluisd uit het AZC te Kollum. Een eindeloze reeks leugens moest via de media worden ‘gevoerd’ aan het grote publiek en telkens en telkens werd het OM geconfronteerd met de onmogelijkheden van hun eigen leugens, tot de dag van vandaag. Op 28 augustus 1999 werd besloten, na een dringend telefoontje van Gerrit Veldman vanuit Noorwegen, om de ‘bevriende Turken’ weer in te schakelen: “Zoek even een persoon met eenzelfde naam en presenteer hem als DE hoofdverdachte van de moord. En sluit hem vervolgens uit op basis van zijn DNA”. En weer liep dat mis, op alle fronten..

Conclusie

Demmink was ten tijde van de moord directeur-generaal Vreemdelingenzaken. Als zodanig had hij, als op één na hoogste ambtenaar van Justitie, gezag over alle betrokken diensten die om welke reden dan ook zicht hadden op het asielbeleid en de uitvoering daarvan. Als Joris Demmink NIET bij deze doofpot van de moord op Marianne Vaatstra betrokken zou zijn, loopt er letterlijk niemand anders in Nederland rond die deze pot vol leugens bij elkaar kon verzinnen. En Joris heeft tenminste de afgelopen 13 jaar ook nog boven op de deksel gezeten…

Altijd bereid tot verdere uitleg,

André Vergeer

Telefoon 030 – 6917013

68 Reacties

 1. Lidy

  Er vallen steeds meer puzzelstukjes op zn plaats. Alle vijf met aandacht gelezen André!…

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Op Klokkenluider staat dit:

  Op 6 oktober 2002 overleed Prins Claus.

  De eerste maatregel was: Demmink benoemen tot SG. Toen Claus werd bijgezet in Delft op 15 oktober, was de benoeming van Demmink al in kannen en kruiken. Ondanks forse tegenstand. Van Demmink’s voorganger Borghouts, van de BVD/AIVD en van tal van Haagse insiders die op de hoogte waren van Joris’ levenswandel. Volgens de Runderkamp papers kwamen er 40 meldingen binnen inzake de ‘integriteit’ van Demmink. Maar er was geen keuze. Demmink moest worden benoemd. Piet Hein Donner, speciale gezant van Beatrix, drukte de benoeming door. Hiermee had Beatrix de facto een staatsgreep gepleegd. Want vanaf dat moment is er nooit meer sprake geweest van een eerlijk en oprecht beleid op het ministerie. In plaats daarvan had Demmink slechts een enkele missie: de delicten van de pedo-netwerken die Nederland al jaren teisterden -en ondermeer de moord op Marianne Vaatstra op hun geweten hadden- toe te dekken en strafvervolging te saboteren. Niet alleen Prins Claus had deelgenomen aan de activiteiten van de netwerken, maar tal van andere zeer hoge functionarissen, diplomaten en politici. In dit zeer goede artikel wordt dit alles verder uiteengezet met dit artikel als belangrijk achtergondmateriaal. Hier de vertaling van Duitse artikel over Claus Linksgestrickt.

  Zie voor de links: Klokkenluider.
  Zie voor de datum van de benoeming van JD: Parlement en Politiek: vanaf 1 november 2002.

  Antwoord
 3. Douwe Ritsema

  Allereerst mijn respect voor het werk van de heer Vergeer, al ben ik het totaal niet met zijn verhaal eens.

  Het lijkt allemaal heel logisch, maar het tegenovergestelde is waar.
  Als je een klein stapje achteruit doet om deze reconstructie te bekijken dan zie je goed, dat er op hoofdlijnen helemaal niets van deugt.

  Quote:
  Vooral de snelheid waarmee dit gebeurde (binnen 2 uur na de vondst van Marianne) wijst eerder op voorbedachte rade, dan op eventuele paniekerige telefoontjes heen en weer.

  Met voorbedachten rade een meisje vermoorden.
  In plaats van het lichaam van de aardbodem te laten verdwijnen, wordt het met veel gehannes samen met de kleding en de tas vanaf de Folgelsanghloane honderden meters diep in een weiland gebracht.
  Verder wordt aan de andere zijde van het weiland op de Keningswei een fiets in de greppel geplaatst, kennelijk met het doel om mensen op die plek te attenderen.
  Met succes; het lichaam wordt snel gevonden.

  Tientallen mensen verdwijnen per jaar zonder ooit een spoor achter te laten.
  Joran van der Sloot wist het al: geen lichaam, geen moord.
  En in Kollum, bij een van te voren als een militaire missie geplande actie, waarbij de hoogste toplieden van justitie en recherche zijn betrokken wordt het lichaam in no time gevonden, inclusief het DNA van Ali Hassan en inclusief aanwijzingen, dat het duidelijk geen typisch westerse moord is.
  Met als resultaat, dat de jongens toch echt halsoverkop moesten verdwijnen.

  Tot in de puntjes voorbereid allemaal?
  Dan wel door een aantal mensen, die eigenlijk geen flauw idee hadden wat ze met deze klucht eigenlijk wilden bereiken.

  In welke bochten moet ik mij wringen om hier de logica van in te kunnen zien?
  Ik zou deze club moordenaars nog niet eens in durven te huren om mijn kippenhok te verven.

  vriendelijke groeten, Douwe

  Antwoord
 4. Andre Vergeer

  @Anna en Patrick,

  “Waarom zou een asielzoeker een lijk zo neerleggen dat het snel gevonden wordt?”

  Goeie vraag. Om dat te weten zou je er eigenlijk bij geweest moeten zijn. Vandaar dat ik het ook omdraai. Het laten verdwijnen van het lichaam zou tenminste tijdwinst zijn geweest, zo niet dat de moord voor eeuwig verborgen had kunnen blijven. Er zijn in de (directe) omgeving grote gierputten, een aantal bossen en verschrikkelijk veel water. Het wegmaken van een lichaam zou dan ook een ‘koud kunstje’ zijn. Desondanks werd zij niet alleen in het weiland achtergelaten (gedumpt) maar er werd een fiets langs de weg achtergelaten als een soort baken. En, verdwenen de daders (!) juist spoorloos zodat het op een locale moord moest wijzen, met fietsenverhaal en al.

  “Hoe kan zo’n schoffie zo snel de doofpot opzetten (dat zou als hij chantabel materiaal heeft wel een dag duren voor het tactisch geregeld is…)”.

  Vandaar ook dat ik ook de stellige indruk heb dat er veel meer personen bij betrokken waren en dat dit scenario zelfs al klaarlag. Het gaat niet om dit enkele feit alleen. Alle schakels passen namelijk precies in elkaar, geen enkele uitgezonderd. En daar heb je het weer, één telefoontje naar Demmink en die wist op zijn beurt wèl in no-time aan alle touwtjes te trekken! En geloof me, dat waren er héél veel.

  Kijk wat dat betreft eens naar Feik Mustafa. Hij zou (pas) op maandag 3 mei worden overgeplaatst naar Musselkanaal. Dat past ook precies in de ‘administratieve’ afhandeling van aanvragen en bureaucratische regels bij het AMOG. Daar werd een asielzoeker pas ‘aangenomen’ na een zeer strenge selectie op zijn gedrag. Nee, nu is Feik er letterlijk doorheen ‘gejorist’ onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. En dat gebeurde ook al op het G.H. met Ali H. Midden in de nacht, geen bagage, geen paspoort of geld, noch op basis van een reguliere overdracht.

  En, wanneer je dat dan ook hier omdraait kom je op het volgende: Ook als het Ali H. en Feik M. niet waren, is het nog steeds een feit dat er zowel vanuit het G.H. als vanuit Musselkanaal melding is gemaakt dat er in dat weekend in mei 1999 iemand was binnengebracht onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. Dat het OM deze feiten blijft ontkennen, cq. niet onderzoeken wil spreekt dan alleen hierom al boekdelen..

  Patrick,

  Even voor de goede orde, de vader van Marianne heeft nooit bij de politie gewerkt naar mijn weten. En het motief voor de dubbele verkrachting EN moord op een 16-jarig meisje is bijna altijd een verwrongen mens- en laag eigenbeeld en seksuele frustratie van zieke mensen. Slachtoffers worden niet zelden ook dader. Komt letterlijk in de ALLERbeste families voor…

  De burgemeester was minstens voorbereid op heibel bij het AZC vanwege tal van kleine en grotere incidenten met asielzoekers uit dat centrum. Marianne werd binnen 900 meter van het AZC aangetroffen. Bovendien kreeg hij ongetwijfeld al direct te horen dat de geurhonden een spoor hadden opgepikt naar het AZC. Dan is een conclusie al gauw getrokken en een telefoontje snel gepleegd.

  En dat Marianne geen ‘meegaand’ type was heeft haar mogelijk juist daarom tot slachtoffer gemaakt. Zij was door de twee hoofdverdachten enkele weken daarvoor al met de dood bedreigd vanwege haar onafhankelijke opstelling tegenover die personen, zeg maar grote bek.

  Feik M. heeft na de moord, nog minimaal 2 jonge meiden telefonisch zowel als schriftelijk met de dood bedreigd als zij hun mond open zouden doen…

  Antwoord
 5. Janneke

  Beste André

  [Q] “En in Kollum, bij een van te voren als een militaire missie geplande actie, waarbij de hoogste toplieden van justitie en recherche zijn betrokken wordt het lichaam in no time gevonden, inclusief het DNA van Ali Hassan en inclusief aanwijzingen………

  Het DNA van Ali moet dan al bekend zijn geweest voor de moord op Marianne. Hoe weet je dat zo zeker André?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Het DNA van Ali moet dan al bekend zijn geweest voor de moord op Marianne.

   Niet het DNA, maar de dader moet al bekend zijn geweest vóór de moord op Marianne… De snelle verdwijning van Ali H. wijst op voorbedachten rade!

   Verder zegt André zelf dit:

   Ik heb nooit gesproken over een ‘militaire missie’ maar hou het wel degelijk voor mogelijk dat Marianne vooraf is “besteld”. Dat de moord niet gepland was maar de verkrachting wèl hou ik dan ook open.

   De woorden van Douwe worden nu door jou in de mond van André gelegd.

   Je moet wel eerst goed lezen, Janneke! 🙁

   Antwoord
 6. anna

  Eens, @vergeer,

  Dit betekent ook dat de feitelijke lokatie van de moord niet geschikt was om het lijk te laten. Niet omdat het dan te snel gevonden zou zijn, maar waarschijnlijk omdat de link met de dader(s) te duidelijk zou zijn.

  Antwoord
 7. anna

  Ik zit zelf nog met een kwestie.

  Wie kent de namen/fotos van een anti-pedo-netwerk team (politie/BVD) misschien HIK team rotterdam, van 2000-2002? Ik zoek een vrouw, 50 jr, infiltrant, psycholoog/mapij werkster, dikke kont, heel lang lichtbruin haar, grote neus, geen schoonheid, wel zongebruind, blanke dame… Iemand enig idee? Deze dame is bij wat foute dingen betrokken (uitlokken van geweld, cover-up van moord etc). Wie o wie weet iets?

  Antwoord
 8. Vicky

  Fijn voor de lezers om zo al die details mee te krijgen.
  Maar: is daar dan geen risico aan verbonden?
  Zijn jullie [mr Bou en Andre Vergeer] niet bang dat van de andere kant wordt meegelezen,
  en dat eventuele vergeten sporen alsnog gewist worden?
  Of hebben jullie nog details achter de hand?

  Antwoord
  • Andre Vergeer

   Nee Vicky, ben ik niet bang voor. Wat nodig was hebben we vastgelegd en getuigenverklaringen liggen in de kluis.

   Verder is alles terug te lezen op internet (De Krant van Toen, Telegraaf) en bij het OM op haar eigen site, ook vastgelegd.

   Maar het beste bewijs is wel het dagboek van de moeder van Marianne waarin zeer nauwkeurig beschreven is wat zij hebben gehoord, met wie ze gesproken hebben en wie zich bij hen hebben gemeld met verklaringen. Met data en al. Al in september 1999 meldde justitie aan hen dat zij een verdachte hadden maar die kwam niet meer in aanmerking omdat hij zich op het moment van de moord in het Westland bevond. Om hem desondanks begin oktober alsnog op te pakken….

   Antwoord
 9. mr. drs. Bou

  Nog niemand heeft mij kunnen uitleggen wat die fiets in de greppel op de Keningswei te zoeken had. Laten we er voor het gemak van uitgaan, dat Marianne, die daar niet neer heeft gezet. Wie dan wel? Waarom die moeite gedaan? Als het de bedoeling was, om de plek te markeren, is dat gelukt; ze is snel gevonden.
  Maar waarom moest zij snel gevonden worden?

  Beste Douwe, deze dingen heb ik mezelf ook afgevraagd. Mijn antwoord is: Men ging er van uit dat Marianne op de fiets zou komen! Met haar eigen fiets in de berm zou iedereen tot op heden hebben geloofd dat Marianne van haar fiets getrokken is, om in het weiland te worden verkracht en vermoord.

  Waarom werden de banden van Spencer en Wietse onklaar gemaakt? Omdat men dacht dat Marianne dan alleen naar huis zou fietsen! Maar Marianne was niet op de fiets. Er kwam dus een kleine kink in de kabel. Maar het was wel degelijk de bedoeling dat Marianne de volgende morgen werd gevonden! Dus heeft men een andere fiets in de berm gezet.

  Zie ook:
  http://www.boublog.nl/10/04/2012/marianne-vaatstra-en-het-scenario-van-een-snuff-film/

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Douwe, de logica is simpel, maar dan moet je beseffen dat er seksueel perverse mensen bestaan en dat deze mensen houden van rituelen! Als je een snuff film wil maken over een maagd die wordt geofferd tijdens de Walpurgisnacht, hoe bewijs je dan dat ze werd geofferd tijdens de Walpurgisnacht? De plaats waar haar lichaam werd gedumpt, was duidelijk gemarkeerd. Men wilde dat ze snel zou worden gevonden! Maar men wilde ook dat het publiek in eerste instantie zou denken dat ze van haar fiets was gesleurd door een eenzame dader.

   De logistiek van die fiets is niet zo moeilijk. Hij was waarschijnlijk afkomstig van het landbouwmuseum, dat lag vlak bij! Verder was Wolfgang Hebben een drugsdealer die ook op krediet leverde. Zijn hele klantenkring op het AZC was daarbij chantabel! Als je een verblijfsvergunning wil, dan is het niet handig om bekend te staan als drugsverslaafde… Handlangers lagen dus voor het oprapen!

   Veel verrassender is de manier waarop de cover up werd georganiseerd! Hoe houd je de politie weg bij die Duitse caravan op het AZC? Wat doe je met een bebloed jack, met verklaringen van getuigen, met de onschuldige politiejongens en -meisjes? Dat soort vragen. De daders zijn echt veel minder interessant dan de mensen die deze cover up organiseerden.

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    snuff movies bestaan niet

    het is slechts een vies praatje dat er kinderen aan naar de klote gaan!!!
    In memoriam Manuel Schadwald, die is gestikt in het sperma van zijn verkrachter.
    Leuk is anders!

    Lees je eerst even in, voor je zegt dat iets niet bestaat…

    Met dank aan Marcel Vervloesem.

    Antwoord
 10. Andre Vergeer

  Beste Douwe,

  Zeker goeie vragen maar eigenlijk zijn ze allemaal gebaseerd op het ‘waarom’. Dat doet me denken aan Dr. Judy Wood die onderzoek deed naar 9/11. Zij zei consequent: “Ik heb geen theorie, ik heb alleen bewijzen”.

  Het ‘waarom’ wordt altijd pas echt duidelijk als alle feiten zijn verzameld en de verdachte is aangehouden. En zelfs dan kan het motief en het scenario nog heel verrassend zijn. Door bij elke theorie direct de waarom-vragen te stellen sla je de discussie op voorhand dood. Kijk wat dat betreft eens naar het optreden in DWDD van Peter R. op 8 oktober jl., die Demmink verdedigde door te blijven hakken op alles wat Koen Voskuil naar voren bracht. Ik betrapte Peter alleen al in deze uitzending op zo’n 5 à 6 aperte leugens en hij ontweek elk bewijs dat zijn eigen stellingen onderuit zou kunnen halen of die van Voskuil zouden kunnen bevestigen:

  http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/187481

  Ook in het forensische onderzoek (gedragsdeskundigen, profilers, technische recherche, het NFI en diverse wetenschappers) heeft men moeten erkennen dat feiten niet altijd voor zichzelf spreken. Om die reden wordt binnen een team tegenwoordig gebruik gemaakt van zogenaamde tegensprekers om tunnelvisie te voorkomen. Door de feiten te rangschikken komt men tot verschillende (deel) conclusies, mogelijke scenario’s en daarmee bij een mogelijk ‘passende’ verdachte totdat deze kan worden uitgesloten op basis van alibi, motief, gelegenheid, etc..

  Behalve dat wij deze methode ook hebben toegepast in ons onderzoek hebben wij ons vooral ook gericht op de leugens die er de afgelopen 13 jaar op ons zijn losgelaten. Niet waarom er is gelogen maar OF er is gelogen. En die ondersteuning heb wij gekregen in alle openbare bronnen, en niet in de laatste plaats uit het dagboek van Maaike Terpstra. Als je die leugens vervolgens naast de feiten legt krijg je een beeld dat telkens verwijst naar twee of meer asielzoekers en één of twee Duitsers. Gefaciliteerd vanuit het niveau van het ministerie van Vreemdelingenzaken.

  Feit is dat er twee serieuze meldingen zijn gedaan van het wegsluizen van die asielzoekers en dat daar nooit iets mee is gedaan. Feit is ook dat er geknoeid is met de foto van de hoofdverdachte en dat er over het onderzoek naar deze persoon bij voortduring is gelogen. Feit is dat er is gelogen over de juiste omstandigheden van de plaats van het delict. Feit is ook dat het fietsenverhaal is gebaseerd op leugens, zelfs door Peter R. vastgesteld in zijn uitzending:

  http://www.youtube.com/watch?v=9AwqIDGN47c&feature=relmfu

  Bij ons zijn 9 getuigen (verklaringen) bekend die aangeven dat Spencer en Wietse met lekke banden te kampen hadden zodat zij Marianne niet kunnen hebben weggebracht. Door drie getuigen, onafhankelijk van elkaar, werd nog eens bevestigd dat Marianne niet in de aanwezigheid was van Spencer en Wietse. En dat Spencer die dag daarna ging zoeken op locaties waar hij Marianne zeer zeker niet zou vinden. Verder heeft Spencer tegenover de ouders gelogen over het tijdstip van verlaten van de Paradiso en over zijn ruzie met Marianne. Dan weten wij nog steeds niet WAAROM hij dat deed maar DAT hij loog is een feit. Dat wordt ook nog eens ondersteund door het feit dat hij zich in alle latere gesprekken met vrienden en met de ouders liet begeleiden door iemand van justitie die stelselmatig het woord voor hem voerde. En, als Marianne dus niet op de fiets was, heeft zij vanuit Kollum ander vervoer gehad. Tel daarbij op dat er geen sporen zijn gevonden op de PD (of zijn verdoezeld) en dat er aantoonbaar is gelogen (de eerste getuige is daarbij zelfs geïntimideerd) over de fietssporen in de greppel, dan kom je aan een begin van bewijs van de doofpot.

  Mijn voorlopig laatste voorbeeld van de zeer vele. Onder de ‘aanname’ dat de dader uit de omgeving van de PD kwam zijn laatst ruim 8000 bewoners uit de streek uitgenodigd om hun wangslijm af te geven. Nu ben ik niet tegen een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek maar als je de leugens daarover tot je neemt dan blijkt het niet anders dan een volgend bewijs van de doofpot. Kijk dan eerst even naar de fabeltjes van Peter R. van 20 mei jl. over het DNA-type “waardoor een asielzoeker in het geheel niet in aanmerking kwam, laat staan uit Irak of omgeving”:

  http://youtu.be/-mIehDoA1JA

  Inmiddels hebben wij bewezen dat Peter R. ook daarover heeft gelogen. Zo heeft dr. Peter de Knijff in 2000, bevestigd in zijn oratie van 2006, vastgesteld dat de donor van het DNA mogelijk uit Midden- of Zuid Duitsland kwam en NIET uit Nederland. Vergelijk dat even met bovenstaande uitzending. Op aandringen van ons en van enkele wetenschappers moest het OM door de pomp en werden alsnog asielzoekers uit het AZC in het onderzoek betrokken. Too little, too late.

  Als je nu alle lijntjes (en we hebben er heel veel) aan elkaar verbindt houden we geen losse eindjes meer over, anders dan de waarom-vraag…

  Antwoord
 11. pjet

  Dill(Ludger Dill) is een plaatsje in het midden van Duitsland. Interessant om daar eens een DNA verwantschapsonderzoek te houden!!

  Antwoord
 12. Sancho Panza

  Mijn gevoel vertelt me nog steeds dat er in de occulte/satanistische hoek gezocht moet worden.
  Toen ik voor het eerst op het internet me een beetje had verdiept in de Vaatstra zaak bekroop mij direkt dit gevoel. Volle maan, 30 april (Walpurgisnacht), jonge maagd Marianne, gevonden onder een oude boom etc etc. Toen ik na het zien van een andere docu van Icke, over de occultisme en de moord op Diana, bekroop me gevoel dat er misschien een tunnel in het verhaal zou kunnen voorkomen. Ben toen de route eens gaan uitpluizen na me oa ingelezen te hebben op deze site. Wat schets mijn verbazing: die tunnel was er!
  Nadat mijn aandacht werd getrokken door een stukje over “Het Lichtpunt”, van der Zwaag, het museum en de Fogelsangh state kreeg ik steeds meer het gevoel dat er veel te weinig deze richting is op gedacht. Waarom zouden mensen die veel geld (over)hebben voor een rituele moord in een caravan gaan zitten. Beetje klein en beneden de stand lijkt mij. In een later stadium kwam ik er achter dat de gevonden herenfiets bij de pd ook al met het museum verbonden kon worden. Ik zeg niet dat Dill, Hebben, Feik en Ali H. niet betrokken zijn maar denk toch dat er veel te wijnig richting “Het Lichtpunt” cq de Fogelsangh state is gerechercheerd voor zover ik dat heb kunnen ontdekken.
  Zo maar een gedachte! Hoop dat het ooit opgelost wordt en dat de eventuele betrokkenen bij de doofpot OOK hun verdiende straf krijgen. Want een ding is mij duidelijk en dat is dat er bewust gemanipuleerd is/word in deze zaak door verschillende mensen.

  Antwoord
 13. Sancho Panza

  En betreffende het DNA onderzoek blijft bij mij steeds 1 vraag hangen. Waarom is de te onderzoeken groep beperkt op leeftijd??? Men wil eventueel toch een familiare relatie kunnen aantonen? Het kan toch zijn dat zoonlief elders woonde/woont en alleen dat weekend bij ouders op bezoek was waarbij vader buiten de leeftijdsgrens valt!

  Antwoord
 14. Andre Vergeer

  Sancho, in kleine gemeenschappen zoals in de omgeving van Veenklooster zijn zeer veel familieverbanden te vinden. ALS de verkrachter familie is van één van hen dan zou hij moeten worden gevonden. Maar zoals ik eerder stelde, als je naar een naald in de hooiberg gaat zoeken moet je wel weten of hij niet in een andere hooiberg zit…

  Antwoord
 15. klaaz

  Ik was even benieuwt naar hoeveel kinderen er nu jaarlijks verdwijnen, echter een betrouwbare bron kan ik zo snel niet vinden. Op nujij las ik in een reactie:

  322 dagen geleden door MrFuzzyfun
  Het orginele bericht Kraszewski vindt dat je het alarmsysteem niet te snel moet inzetten omdat 80 procent van de kinderen die jaarlijks worden vermist, terugkomt. ,,Als we er bij elke vermissing een Amber Alert uitgooien, betekent dat dat we er elke dag een hebben, omdat er dagelijks in Nederland kinderen worden vermist.’’ Alleen al in Rotterdam worden op een gemiddelde zaterdag tien kinderen vermist. Landelijk ligt dat aantal op 20.000 kinderen per jaar.

  Dus: Landelijk ligt het aantal kindervermissingen op 20.000 kinderen per jaar, 80 procent van de kinderen komt terug .. dus 80 % van 20 000 = 16 000 kinderen per jaar komen terug. De overgebleven 20 % van 20 000 = 4000 kinderen per jaar dat werkelijk als vermist word gezien. Gemiddeld verdwijnen er dus werkelijk meer dan 10 kinderen per dag?

  Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/verdwijnen-er-werkelijk-gemiddeld-10-kinderen-per.14789509.lynkx#ixzz2AKEIwhwT

  Als dat klopt wil dat nog niet zeggen dat die 4000 helemaal verdwenen zijn, er kan na een aantal jaar nog iets veranderen in de situatie.
  Echter zijn dit toch best veel kindertjes he……..

  enne potver Andre, puik werk hoor!

  Antwoord
 16. mr. drs. Bou

  Beste Douwe,

  Er verdwijnen jaarlijks honderden kinderen. Waar gaan ze naar toe? Af en toe wordt er een kinderlijkje gevonden, soms in losse onderdelen, maar wel altijd kapot. Ook bestaat er pedo-porno waarin duizenden kinderen figureren, van af 12 jaar oud tot baby’s toe.

  Manuel Schadwald, zo gaat het verhaal, wilde niet pijpen, dus kreeg hij een riem om zijn nek. Als je bijna stikt, dan gaat die bek wel open. Voeg daarbij een theelepel sperma waarin het kind zich dusdanig verslikt dat het stikt. Terwijl de camera nog liep…

  In de pedopornobizz gaat heel veel geld om, zwartgeld.

  Dat Dill en Hebben er niet rijk van zijn geworden, dat is niet verrassend. Kleine jongens die te ver gaan krijgen niets! Die film was snel verkocht en zelfs voor méér dan de heren hoopten, maar daarna waren zij out of bizz, wegens een afgefikte caravan en een woedende bevolking. Criminele schlemielen, die Wolfgang Hebben en Ludger Dill.

  Als die film inderdaad nog bestaat, dan zal men hem moeten zoeken in landen als Bahrein, Jemen en Saoedi-Arabië. Of bij de CIA…

  Antwoord
 17. mr. drs. Bou

  Beste Douwe,
  Geheel wederzijds,

  Antwoord
 18. Glenn

  100 procent DNA-match in zaak Vaatstra.
  Blanke verdachte (44)uit Oud Woude gearresteerd.

  Antwoord
 19. mr. drs. Bou

  Moord op Marianne Vaatstra opgelost

  Marianne had in de nacht van 30 april op 1 mei een discotheek in Kollum bezocht en ging op de fiets terug naar haar huis in Zwaagwesteinde. Haar lichaam werd gevonden in een weiland bij Veenklooster. Een asielzoeker uit het naburige AZC werd eerder van de moord verdacht, maar DNA-onderzoek pleitte hem vrij.

  Marianne was niet op de fiets.
  Het weiland was niet de plaats delict.
  De asielzoeker Ali Hassan is weggesluisd, zonder DNA!

  Geloven doet men maar in de kerk, al ben ik benieuwd hoe dit afloopt…

  Antwoord
  • Sancho Panza

   Ik geloof er ook helemaal niets van.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

15 − 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën