Selecteer een pagina

Archieven

Wim Dankbaar onderzoekt de zaak Vaatstra

In het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra speelt Wim Dankbaar een grote rol. Hij belt en mailt onvermoeibaar met iedereen die wel eens iets te maken kan hebben met de moord en de daarop volgende cover-up. Op zijn website Recht is krom publiceert hij zijn telefoongesprekken en zijn mailwisseling met zowel getuigen als betrokken bewindsvoerders. Wie een goed begrip wil krijgen van het verzwegen complot inzake deze gruwelijke lustmoord, kan niet om Wim Dankbaar heen. Dat de media Dankbaar niet aan het woord laten en zijn bevindingen belachelijk maken of doodzwijgen, is een journalistieke doodzonde!

In het verleden heeft Wim Dankbaar samengewerkt met PR de Vries. Samen zijn ze ooit naar de VS afgereisd, om de moord op president J.F. Kennedy te onderzoeken. Wim Dankbaar maakte daar een website over, waar men veel relevante gegevens uit deze “onopgeloste” moordzaak kan vinden. PR de Vries maakte er een programma over, met veel reclameblokken en hoge kijkcijfers. Sindsdien botert het niet meer tussen PR en Dankbaar. PR de Vries mag op de TV uitgebreid met veel kunst- en vliegwerk verklaren waarom alle bewoners van Kollum en omstreken hun DNA moeten afstaan, terwijl Dankbaar intussen ieder detail over de moord op Marianne Vaatstra boven water haalt. Daarop wordt PR uitgenodigd in praatshows, waar hij mag roepen dat het allemaal kletskoek is, terwijl Wim Dankbaar niet wordt uitgenodigd. Zo werkt dat in de media.

Nu de zaak Vaatstra weer volop in het nieuws is geweest en de naam van Demmink om hele andere redenen voor op de tong ligt, is het belangrijk om te kijken naar de link die Wim Dankbaar legt tussen Demmink en de zaak Vaatstra. Dankbaar heeft een getuige gevonden die werkte in het Grenshospitium Amsterdam. Zij vertelde hoe ze laat in de avond in het weekend van de moord op Marianne Vaatstra een asielzoeker “Ali” uit een “open kamp” in Friesland binnen kreeg. De man werd aangeleverd door twee Friese agenten in een politiebus, wat afwijkend was, omdat de Marechaussee dit altijd doet. Ook wekte het bevreemding dat deze asielzoeker geen enkele bagage bij zich had, niet beschikte over papieren en volledig meewerkte aan zijn uitzetting. Deze bewaakster had weekeinddienst, ze werkte op zaterdag en zondag, maar op maandag was ze vrij. Nadat ze de man had gefouilleerd en in een isoleercel had gestopt, heeft zij hem ieder uur even bezocht en hem zijn eten gebracht. De volgende werkdag (dinsdag) bleek hij bij navraag bij de directie reeds te zijn uitgezet. De vrouw zegt nooit zo’n snelle uitzetting, zonder protest van de betrokkene, te hebben meegemaakt. Er is volgens haar ook geen intake geweest, omdat de aanlevering zeer laat in de avond plaats vond, toen de administratie al naar huis was.

Volgens Dankbaar is dat geen toeval. Deze asielzoeker “Ali” en zijn vriend Feik Mustafa zijn na de moord op Marianne van hogerhand weggesluisd. In 1999 was Joris Demmink de hoogste man in de hiërarchische bevelstructuur van het asielzoekers-gebeuren. Alleen hij kan de verdwijning met stille trom van de verdachte Ali Hassan hebben aangestuurd.

De volgende video is eigenlijk een audio: het telefoongesprek tussen Wim Dankbaar en de vrouw die in het Grenshospitium Amsterdam werkte. Zij vertelt niet alleen over de asielzoeker die in het weekeinde na de moord op Marianne uit Friesland kwam en reeds op maandag was vertrokken, maar tussen de regels door hoort men ook hoe het mogelijk is dat iedereen blijft zwijgen, terwijl toch talloze mensen moeten weten hoe Ali en Feik zijn verdwenen. De hiërarchische gezagsstructuur maakt dat het zelfs strafbaar is voor deze vrouw om iets naar buiten te brengen. Ze heeft bij haar in dienst treden een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Als haar identiteit bekend wordt, dan kan dit gesprek met Wim Dankbaar haar komen te staan op 5 jaar gevangenisstraf, maar ook op andere manieren kan men haar het leven onmogelijk maken, waarbij ze zegt: “Kijk maar naar Fred Spijkers.” Ze wijst ook op de rivaliteit die bestaat tussen de politie en de marechaussee, of tussen andere instanties. Geen wonder dat zo weinig mensen bereid zijn om te getuigen…

Het vergt moed om uit de school te klappen over misstanden, zeker als dit je kan komen te staan op ontslag of zelfs gevangenisstraf! Dit boeiende gesprek tussen Wim Dankbaar en een getuige is alleen al daarom zeer verhelderend.

Wim Dankbaar onderzoekt de zaak Vaatstra duurt een uur en 26 minuten.

Wim Dankbaar stuurde me dit commentaar:

Bou, strafbaarheid Alexandra is echt onzin, zet mijn mening er even bij AUB

Afweging

Dankbaar zegt na wikken en wegen besloten te hebben om het gesprek na twee jaar toch openbaar te maken. Hij vindt dat het algemeen belang van de informatie zwaarder weegt dan zijn journalistieke plicht om zijn bron te beschermen. Bovendien zegt de vrouw dat zij het verhaal bij de rechter onder ede zou willen herhalen. Daarnaast is het bij de wet geregeld dat iedere ambtenaar verplicht is aangifte te doen van (het vermoeden van) een misdrijf, waarbij de wet zo’n ambtenaar via de klokkersluidersregeling beschermt. Dankbaar erkent dat papier en praktijk nogal verschillen, maar is niet bang dat de vrouw sancties treft. Dankbaar: ”Als zij niet aan haar burgerplicht durft te voldoen, doe ik het vóór haar! Tenslotte ben ik nu ook houder van de kennis! Overigens heb ik het gesprek al in februari aan de hoofdofficier Bronsvoort van het OM Leeuwarden gegeven, die kennelijk besloten heeft er niets mee te doen, hetgeen het schandaal alleen maar groter maakt. Het zou bovendien nog veelzeggender zijn als ik alsnog zou vernemen dat de getuige is ontslagen”.

De juiste Ali Hassan is door de top van het OM stiekem via het Grenshospitium Amsterdam naar het buitenland uitgezet, nog in hetzelfde weekeinde van de moord, dus in de tijdspanne dat het OM het publiek bleef bezweren dat er geen enkele reden was om asielzoekers te verdenken.
Om dit te bewijzen maak ik een gesprek openbaar dat ik in 2010 had met een toenmalige bewaakster van het Grenshospitium, die de juiste Ali Hassan in een cel moest stoppen.
Deze mevrouw had zich bij Bauke Vaatstra gemeld en van Bauke heb ik dus haar telefoonnummer gekregen. De medewerker vertelt in detail hoe Ali Hassan dat weekend ‘s avonds laat werd aangeleverd door twee Friese agenten.

Bij het openbaar maken van dit gesprek heb ik twee belangen tegen elkaar afgewogen:
1) Het belang van de privacy van deze mevrouw.
2) Het belang van de openbare kennis dat de top van Justitie beestachtige verkrachters/moordenaars stiekem een vrijgeleide geeft en daar 13 jaar later nog steeds over liegt, onder meer via geldverslindende DNA onderzoeken op kosten van de gemeenschap.
Mijn afweging valt in het nadeel uit van het eerste belang, dat in het niet valt bij het tweede veel grotere maatschappelijke belang.

Hierbij dient ook het feit in ogenschouw genomen te worden dat zowel Peter R. de Vries als hoofdofficier Bronsvoort het gesprek van mij al veel eerder hebben gekregen. Zowel Peter R. de Vries als het OM hebben ervoor gekozen de informatie dood te zwijgen en er geen ruchtbaarheid aan te geven, laat staan te onderzoeken. Zie voor het bewijs dit artikel.

Dit wringt des te meer in het licht van hun herhaalde oproepen dat niemand die iets weet, mag blijven zwijgen en dat elke tip welkom is.

Ik stel dat als Peter R. de Vries en het OM daadwerkelijk en oprecht deze moordzaak tot een oplossing willen brengen, ik minimaal een bedankje voor de tip had moeten krijgen alsmede de toezegging om te onderzoeken wie deze asielzoeker Ali was, die onder zulke afwijkende omstandigheden in het weekend van de moord vanuit Friesland bij het grenshospitium werd aangeleverd en de volgende dag reeds bleek te zijn uitgezet. Een Ali bovendien die exact aan het signalement van de latere hoofdverdachte voldeed, en nota bene door de bewaakster wordt herkend van de opsporingsfoto.

Bauke Vaatstra zegt (terecht) over deze getuige het volgende:
Ik heb het de politie verteld maar ik zeg niet van wie ik het heb, want dan vliegt hij eruit. De rechercheurs kunnen deze zaak ook zelf onderzoeken.

Het is uiteraard een denkfout van Bauke Vaatstra dat hij het beschermen van de identiteit van deze getuige belangrijker lijkt te vinden dan de oplossing van de moord op zijn dochter.
Te meer als men zich realiseert dat het OM allang weet wie de getuige is en er door deze getuige veel meer medewerkers worden genoemd die kennis hebben van de geheimzinnige uitzetting van deze asielzoeker.
Nog merkwaardiger is het dat Bauke stelt dat “hij” (in werkelijkheid is het dus een zij) eruit vliegt als de getuige in het openbaar naar voren komt. Stelt u zich dit even voor: Bauke Vaatstra denkt dus dat als een getuige, die hij zelf ook belangrijk vindt, hel en verdoemenis ontvangt als de getuige open en bloot de waarheid vertelt. In een moordzaak, waarvan het OM en Peter R. de Vries stellen dat NIEMAND mag zwijgen. Hoe hypocriet is het dan dan Peter R. de Vries en het OM deze getuigenis onder de pet houden?
Een moordzaak bovendien waarin tonnen gemeenschapsgeld worden verkwist aan een superduur DNA verwantschapsonderzoek, terwijl het OM gewoon weet wat er met de daders is gebeurd.
Ik zou zeggen: Laat deze getuige er maar “uitvliegen”. Dan weten we allemaal dat een getuige geen medaille krijgt , maar  “eruit vliegt” wegens het vertellen van de waarheid in de meest gruwelijke, langslepende onopgeloste moordzaak van Nederland! Zij mag de schade op mij verhalen!

Dankbaar sluit ook een email bij waarin de bewaakster bevestigt dat zij de asielzoeker herkent van de opsporingsfoto. Hij verdedigt het publiceren van het materiaal door te stellen dat het algemeen maatschappelijke belang zwaarder weegt dan het privacy belang van de vrouw. Bovendien vindt hij dat de vrouw niets verkeerds doet en juist haar verhaal zou moeten kunnen vertellen zonder vrees voor sancties: “Het melden van een misdrijf, zeker in de zaak Vaatstra waarin de politie uitdrukkelijk om informatie vraagt, weegt zwaarder dan welk ambtsgeheim dan ook”. Hij zegt dat hij de informatie al maanden geleden aan het OM Leeuwarden en Peter R. de Vries heeft gegeven, maar dat deze de informatie doodzwijgen.

39 Reacties

 1. Douwe Ritsema

  “In 1999 was Joris Demmink de hoogste man in de hiërarchische bevelstructuur van het asielzoekers-gebeuren.”

  Fout.
  Dat was Benk Korthals.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Douwe,

   Fout!
   Benk Korthals was minister van Justitie! Ministers bemoeien zich niet met de uitvoering van hun beleid. Demmink was de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. In de hiërarchische bevelstructuur rond het asielzoekers-gebeuren stond hij aan de top.

   Dat hij door geen enkele minister van justitie ooit werd teruggefloten, geeft natuurlijk nog meer stof tot nadenken…

   Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Beste Wim,

  Omdat jij dit gesprek hebt gevoerd en naar buiten gebracht, heb ik al je aanvullingen geplaatst. Ik wil er echter een kanttekening bij plaatsen:

  Deze getuige heeft ooit een verklaring ondertekend dat alles wat zij binnen haar functie vernam valt onder het beroepsgeheim. Kennelijk bevatte die verklaring een clausule dat zij werd bedreigd met vijf jaar gevangenisstraf als ze haar beroepsgeheim schond.

  Zij is niet de enige die een dergelijke verklaring ondertekende. Veel mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat een dergelijk complot als in de zaak Vaatstra zo lang geheim kan blijven! Heel veel mensen moeten toch iets hebben gemerkt…

  Jouw getuige is naar buiten getreden, niet wetende dat jij het hele gesprek 2 jaar later op internet zou plaatsen. Als ze dat had geweten, dan zou ze wellicht hebben gezwegen.

  Heel veel mensen zwijgen, omdat ze bang zijn dat hun rustige bestaan anders overhoop wordt gegooid. Wat jouw getuige vertelt over de bedrijfscultuur, is in mijn beleving daarom eigenlijk nog belangrijker dan haar verhaal over Ali Hassan!

  Antwoord
  • WDankbaar

   Bou,

   Een advocaat die van de klant te horen krijgt dat hij morgen iemand gaat vermoorden, mag (en moet) zijn beroepsgeheim terzijde schuiven.

   Ik beantwoord verder je kanttekening als volgt:

   Stuur een email naar Annette Bronsvoort a.bronsvoort@om.nl

   Geachte mevrouw Bronsvoort,

   Wat vindt u belangrijker? Het beroepsgeheim van Alexandra of haar wettelijke plicht om een vermoedelijk misdrijf te melden dat u zou kunnen helpen de vreselijke Vaatstra moord op te lossen?

   Hoogachtend,

   +++++++++++++++++

   Je kunt ook dit meenemen:

   Geachte mevrouw Bronsvoort,

   Ik wil graag een artikel schrijven over het onderzoek van Wim Dankbaar (WD). Ik zou u met het oog op dit artikel graag een aantal vragen willen voorleggen:

   1) Onlangs publiceerde WD een telefoongesprek met een getuige die verklaart over een uitzetting in het weekend van de moord van een asielzoeker “Ali” uit Friesland via het Grenshospitium Amsterdam. WD stelt dat hij u in februari van dit jaar in kennis heeft gesteld van deze verklaring. Heeft het OM deze getuige en haar verklaring tot onderwerp van onderzoek gemaakt? Zo ja, wat waren de resultaten van dit onderzoek? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

   2) WD stelt dat het OM in 1999 een andere Ali Hassan heeft aangehouden dan de Ali Hassan die gezocht werd. Hij stelt tevens dat hij vele getuigen kent die kunnen verklaren dat het inderdaad om een andere man gaat en de gearresteerde man hen onbekend is, alsmede dat sommige van deze getuigen dit ook aan de recherche hebben verklaard. Hij noemt onder meer een aantal personeelsleden van het toenmalige AZC, voorts Stephanie van Reemst, Jano Hassan, Isabella Wagenaar, Aafke Kloosterman, Aranca Farkas, Nienke Hoekstra, Feik Mustafa en Rida Hashimi.

   Heeft het OM aan één of meer van deze getuigen gevraagd of de aangehouden Ali Hassan dezelfde Ali Hassan was als die hen bekend was en als verdachte was aangemerkt? Zo ja, wat hebben zij geantwoord? Zo nee, waarom niet?

   3) Ik heb gelezen dat Jano Hassan vorig jaar december aangifte heeft gedaan van smaad tegen WD. WD stelt onder meer dat deze Jano een goede bekende , naar verluidt ook een neef is van de destijds gezochte Ali Hassan en derhalve ook zou kunnen bevestigen dat het OM de verkeerde Ali Hassan heeft aangehouden. Kunt u aangeven welke van deze beweringen juist of onjuist zijn? Zo nee, waarom niet? Kunt u tevens aangeven waarom het Openbaar Ministerie nog geen beslissing heeft genomen t.a.v. vervolging dan wel sepot van deze aanklacht tegen WD?

   4) Het is inmiddels ook door het OM en de minister bevestigd dat Feik Mustafa Marianne Vaatstra met een keeldoorsnijdend gebaar had bedreigd en een relatie was van de gezochte hoofdverdachte Ali Hassan, alsmede dat hij in mei 1999 is overgeplaatst naar een ander AZC. Kunt u aangeven waarom hierover destijds (in 1999) geen opening van zaken is gegeven door het OM? Kunt u tevens aangeven wat de reden of aanleiding was voor zijn overplaatsing?

   5) Uit voor mij betrouwbare bronnen is mij gebleken dat Feik Mustafa nog een vriend (tevens klasgenoot) had, ene Rida Hashimi. Deze Hashimi zat kort na de moord (sinds 4 mei 1999) gedetineerd in een Groningse Jeugdinrichting (Opvangcentrum Het Poortje) en is derhalve, evenals Mustafa, niet op school teruggekeerd. Kunt u de reden aangeven voor de detentie van deze Rida Hashimi? Kunt u tevens aangeven of deze Rida Hashimi (mede)verdachte is geweest voor de moord op Marianne Vaatstra?

   6) Het zal u bekend zijn, onder meer uit antwoorden op kamervragen van Hero Brinkman, dat Isabella Wagenaar in september 1999 door twee onbekende, buitenlands ogende mannen is aangerand, dan wel gemolesteerd met blijvend (nek)letsel als gevolg. Hiervan is destijds door haar aangifte gedaan. Isabella Wagenaar en haar vader meenden dat het een vergeldingsactie was voor verklaringen die zij bij de politie hadden afgelegd over Feik Mustafa’s mogelijke betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra. WD heeft haar onlangs, evenals haar vriendin die erbij was, een foto getoond van Hashimi, waarvan beiden zeggen dat het goed mogelijk is dat Hashimi één van de mannen was. Kunt u aangeven of Hashimi als verdachte is onderzocht voor deze aanranding? Zo nee, bent u voornemens dit alsnog te gaan doen op basis van deze informatie?

   Hoogachtend,

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Beste Wim,

    Je hebt natuurlijk gelijk: in principe moet het belang van de zaak voorgaan! Het probleem is echter dat mensen zich laten intimideren en geïntimideerd worden binnen het systeem.

    De vraag waarom zo weinig mensen uit de school klappen, is daarmee beantwoord: ze willen geen problemen, daarom houden ze hun mond. Wat denk je van al die politie-jongens en -meisjes die op 1 mei 1999 aanwezig waren in het weiland waar het lichaam van Marianne werd gevonden? Waarom trekken zij niet aan de bel? Zij hebben toch gezien dat de politiehonden werden teruggetrokken, zij weten toch ook dat PR de Vries liegt dat hij barst als hij het doet voorkomen dat dit weiland de plaats delict was? Maar iedereen doet er het zwijgen toe, of huilt met de wolven mee…

    Verder ben ik blij dat jij dit onderzoek doet. Ik schrijf alleen maar stukjes over wat ik op internet tegen kom. Mijn eigen onderzoek gaat over totaal andere zaken! Ik bestudeer de Bijbel, de Griekse tragedies en de oude geschiedenis. Daar heb ik mijn handen aan vol! 🙂

    Antwoord
 3. Janneke

  De pafferige kleine Ali is nog op de fiets door een bewaker gezien, terwijl Ali richting Kollum reed als ik het goed gelezen heb. Tevens is hij ‘s-nachts niet teruggekeerd naar het AZC en zelfs de weken daarna niet meer om zich te melden. Waar is hij dan gebleven? Dan moet hij volgens mij wel uitgezet zijn in dat weekend na de moord.Of zou hij gevlucht zijn?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Janneke, dan is ook deze bewaker nooit serieus gehoord!

   FOEi, FOei, Foei, foei Justitie!

   Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Van Wim nog de volgende belangrijke link:

  Gerrit Veldman over De Wereld Draait Door duurt ruim 4 minuten, maar hij stopt helaas… na 1 minuut 42. Wie kan hier helpen voor het volledige gesprek? JDTV??? Of zo? In ieder geval: Overkomst gewenst! 🙂

  Antwoord
 5. Janneke

  Wat mij opviel in het gesprek tussen Wim en Alexandra (bewaakster op de video) is dat de bewaakster nachtdienst had in het weekend en dat ze zei dat er na 22.00 uur of nog later een man is binnengebracht in het AZC die zei Ali noemde. Maar als dat zo is, let wel ALS DAT ZO IS, dan kan die Ali toch nooit betrokken zijn geweest bij de verkrachting en moord op Marianne. Vergis ik me of zie ik het verkeerd?
  Wie heeft daar een duidelijk antwoord op?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Janneke, deze Ali werd binnen gebracht op zaterdagavond 1 mei 1999 na 10 uur ‘s avonds. Op maandag 3 mei is hij verdwenen.

   Antwoord
   • Janneke

    Beste Bou,

    Janneke, deze Ali werd binnen gebracht op zaterdag 1 mei 1999 na 22.00 uur ‘s-avonds. Op maandag is hij verdwenen.

    Sorry hoor, maar het telefoongesprek komt voor mij wat verwarrend over omdat Alexandra helemaal in het begin eerst zegt dat deze Ali op vrijdag…. of donderdag of vrijdag is binnengekomen. Even later heeft zij het over dat Ali op zaterdag 1 mei 1999 na 22.00 uur is binnen gebracht en dat zij op die zaterdag en zondag nachtdienst had. Wel heeft ze gezegd dat Ali ‘s-maandags was opgehaald of uitgezet.
    Vandaar die onduidelijkheid en mijn voorgaande vraag.

    Antwoord
 6. WDankbaar

  Even off topic:

  Subject: “I SHOT JFK: The Shocking Truth” screeners going to licensees worldwide this week.

  Dear Wim,

  We here at BRI want to thank you for your factual, diligent and meaningful work to bring “I SHOT JFK: The Shocking Truth” finally to the public’s attention worldwide.

  Next year, on November 22, 2013, will mark the 50th anniversary of JAMES EARL FILES firing a single-shot from the famed Dallas Deaely Plaza Grassy Knoll in to the right-temple of President JOHN FITZGERALD KENNEDY. Most of your documented factual evidence has been suppressed by various government agencies and offices, until now!

  This week BRI shall submit your program to potential licensees worldwide (or, screeners are available upon request from our honored licensees). Now the broadcasters of all platforms worldwide will have the decision to allow their viewers/subscribers an opportunity to hear and view the truth.

  Be well, stay tuned, stay safe and thanks again…

  Warm Regards,

  Marc
  Marc Bruder
  President
  BRI
  2020 Broadway
  Santa Monica, CA. 90404
  USA
  T(310) 829-2222 Ext. 100
  F(310) 829-0202
  M(310) 749-2580
  http://www.4BRI.net
  “Where Content Is King”

  Antwoord
  • Andre Vergeer

   @Wils,

   Ooit van het woord ‘spinnen’ gehoord? Het OM is de grootste spinner in ons land en laat altijd dàt lekken wat zo even uitkomt in haar ‘onderzoek’. Zo moet je je dan even afvragen waarom De Telegraaf nu nèt sinds de uitzending van Peter R. van mei jl. in het bezit is van het technische rapport over die fiets…

   In werkelijkheid was er in die dagen sprake van veel meer fietsen, dan alleen die in de greppel. Zo stond er die nacht op de rotonde (Lauwersmeerweg / Keeningswei) ook een fiets die ‘s ochtends weer was verdwenen (alsnog in de greppel gezet?). Verder zijn er in Veenklooster diverse fietsen in beslag genomen voor nader onderzoek. En ineens, enkele weken later werd er een fiets aangetroffen op bureau Buitenpost en met een verdacht bandenprofiel. In die dagen gold nog dat het profiel van die banden mogelijk uit Duitsland afkomstig was. Bovendien was de greppel voorzien van een laagje water waardoor dat profiel dus nooit in die greppel zichtbaar kon zijn geweest. Opsporing Verzocht uit een verdwenen uitzending: http://tinyurl.com/8zywyoy

   Het mooiste verhaal (in ons bezit) was dat de eigenaar van die fiets in de greppel opgespoord is via de fietsenmaker/verkoper. Hij kreeg hem keurig aangeleverd aan huis door de politie. Maar, wat schetste zijn verbazing, enkele weken later kwamen die dienders zijn fiets weer terugkopen vanwege bovenstaande uitzending van Opsporing Verzocht. Hij hoefde zijn prijs maar te noemen….

   http://tinyurl.com/8dwdvh3

   Antwoord
   • Wils

    Dank voor je reactie, André. Ik heb veel waardering voor je speurwerk en uithoudingsvermogen. En voor je bereidheid om telkens weer voor de zoveelste keer van alles uit te leggen.

    Antwoord
 7. Anna

  Ik wil een nieuwe petitie starten, die qua tekst bij veel Nederlanders (ook degene die niet ingelezen zijn) aansluiting zal vinden. Als jullie feedback hebben op onderstaande tekst, graag! Thanks

  —————————————–

  Onschendbaarheid van bestuurlijke toplaag beperken

  Op dit moment leidt de onschendbaarheid van de bestuurlijke toplaag in Den Haag tot aanhoudende berichtgeving over misstanden, al dan niet (deels) onterecht. De huidige interpretatie van het begrip “onschendbaarheid” heeft dus ongewenste effecten.

  In de grondwet, zoals door Thorbecke geformuleerd in 1848, wordt alleen de Koning onschendbaar geacht, en alleen voor politiek handelen (aangezien de ministers verantwoordelijk zijn). Op dit moment wordt “onschendbaarheid” veel ruimer geïnterpreteerd.
  1. De onschendbaarheid blijkt stilzwijgend betrekking te hebben op niet alleen de Koning, maar ondertussen tevens diens gehele familie, de ministers en enkele topambtenaren.
  2. De onschendbaarheid heeft betrekking op niet alleen politiek handelen, maar de suggestie is ontstaan dat door de “onschendbaarheid” alle handelen buiten discussie staat.

  PETITIE

  Wij

  Actief meedenkende burgers,

  Constateren

  Het effect van de onschendbaarheid is het tegenovergestelde van wat beoogd wordt. Daar waar door de staat slechts beperkt onderzoek is gedaan naar mogelijke misstanden, wordt –al dan niet terecht- vaak een doofpot gesuggereerd, juist door de ruime definitie van de onschendbaarheid. De onschendbaarheid schaadt aldus de goede naam van ons landsbestuur.

  Deze ruimere definitie van “onschendbaarheid” is niet van deze tijd en dient geen enkel doel. Dit is niet goed voor ons land.

  En verzoeken

  1. Opheffen van onschendbaarheid, met uitzondering van politiek handelen en maatschappelijk debat.
  2. Onderzoeken van bestaande vermeende sluimerende vraagstukken (zoals Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn, Manuel Schadwald, Zandvoort zaak, Maarten van Traa, Baybasin, grenzen van persvrijheid).

  Dit is passend in een democratische rechtstaat en positief voor het behoud van de goede naam van ons land.

  Antwoord
  • Andre Vergeer

   Anne,

   Ik sta volledig achter deze tekst en zal ‘m ook graag ondertekenen.

   Antwoord
   • Janneke

    Me too.

    Antwoord
 8. maneschijn

  Uitstekend idee, deze invalshoek, erg goed bedacht!
  Toch is er iets niet helemaal duidelijk:
  “Deze ruimere definitie (van onschendbaarheid)…” slaat terug op de erboven genoemde ruimere interpretatie, waarmee we ons m.i. op glad ijs begeven:
  1) lijkt stilzwijgend
  2) de suggestie is ontstaan

  Ik vrees, dat een geslepen jurist hier vreselijk enge dingen mee kan doen (anders dan met de papieren Grondwet – die is ondertussen wel voldoende uitgekauwd).
  Voorzover de moderne (ruimere) interpretatie op jurisprudentie berust, moeten we daaruit misschien een definitie destilleren (van wat “onschendbaarheid” in de hedendaagse juridische praktijk betekent), opdat de boodschap duidelijker overkomt (en niet alleen op de ondertekenaars!)

  Antwoord
  • anna

   Er is helaas geen jurisprudentie, want het OM brengt dergelijke zaken nooit voor de rechter.

   Antwoord
 9. jdtv

  stuur de bestanden maar door samen met de datum van de dwdd uitzending dan maak ik er wel wat moois van

  Antwoord
 10. `*~Sanseez~*`

  In de uitzending van Een vandaag 5-3-2003 word door de officier van justitie Roelof de Graaf toegegeven dat de Ali uit Turkye niet de verdachte Ali uit het AZC is. Na de uitzending word deze man door het ministerie van justitie op het matje geroepen en neemt hj zijn uitspraken terug. Klopt dit? Zo ja is hier bewijs van? Dit is toch crusiaal bewijs dat het OM moetwillig liegt! En goed bewijs voor ieder die beweerd dat het dna niet matcht met de sporen die op het lichaam van Marianne zijn gevonden te ontzenuwen omdat het niet om de juiste verdachten gaat. Knallend bewijs! DE Ali loopt nog vrij rond en is nog nooit gehoord! Het OM is daarna ook niet naar de juiste Ali op zoek gegaan. Dit is toch niet recht te breien!!

  Antwoord
 11. klaas

  Hallo Sansees..Idd duidelijker kan het immers niet want de verdachten die ze zochten waaronder de hoofdverdachte natuurlijk! die waren juist gezien in de nacht van de moord in de omgeving van het plaats delict! Dus voordat ze naar Turkije reisden wisten ze eigenlijk al dat ze achter de verkeerde Ali aanzaten want deze was tijdens en voor de moord niet in Friesland geweest!
  Lees dit bericht maar eens heel goed het komt uit de Volkskrant.

  ‘Verdachte zaak-Vaatstra onterecht gepakt’

  van onze verslaggevers − 22/06/01, 00:00 Volkskrant
  LEEUWARDEN – De Irakese verdachte van de moord op Marianne Vaatstra was op het moment van zijn arrestatie in oktober 1999 in werkelijkheid niet of nauwelijks verdacht.

  Justitie liet hem in Turkije aanhouden omdat ‘de druk op het team zo groot was’. Officier van justitie R. de Graaf zegt in een documentaire van Omrop Fryslân over de in mei 1999 gepleegde, onopgeloste moord dat de media en de publieke opinie de man tot dader hadden gebombardeerd. ,,Voor mezelf heb ik het zodanig aangevoeld: ik kan het niet meer maken hem niet te arresteren.”

  Kamerleden en juristen hebben verontwaardigd gereageerd op de bekentenis van de officier. ,,Als dit waar is is het een ondermijning van het vertrouwen in justitie”, zegt M. Moerings van het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Volgens Moerings zou de Irakees justitie kunnen aanklagen en een schadevergoeding vragen. Volgens de Rotterdamse advocaat F. van Ardenne kan de officier vervolgd worden wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving, en misschien zelfs valsheid in geschrifte. Verschillende kamerfracties spraken hun verontwaardiging uit, en minister van justitie Korthals beloofde een onderzoek: ,,Als het waar is is dit een ernstige zaak”.

  Het openbaar ministerie ontkent dat de Irakees geen verdachte was toen hij werd opgepakt. ,,Nog voordat hij was getraceerd, zijn er door het rechercheteam getuigenverklaringen opgenomen die er op neer kwamen dat de man buiten de provincie Friesland zou zijn geweest ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra. Dat betekende niet dat de man niet meer verdachte zou zijn, maar dat de mogelijkheid groter werd dat hij wellicht niet de dader zou zijn.”

  Het college van procureurs-generaal is niet van plan actie te ondernemen tegen de Leeuwarder officier. Volgens een woordvoerder is de beoordeling van diens optreden een zaak van de hoofdofficier van justitie bij het Friese parket. Bovendien is het bericht onjuist, zegt een woordvoerder. Omrop Fryslân zou selectief hebben geknipt en geplakt. ,,Dit is een quote uit een veel genuanceerder interview.”

  Maar volgens de maker van de documentaire, Gerard van der Veer, vond officier van justitie De Graaf zelf de arrestatie duidelijk niet in de haak. ,,In materiaal dat niet in de documentaire staat, vraag ik hem: ‘Dus u heeft u laten sturen door de publieke opinie?’ Ja, zegt hij dan, en dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. De hoofdofficier van justitie en de persofficier hebben de documentaire trouwens van tevoren gezien. Na afloop dacht ik: nu zal de kritiek op dat punt wel losbranden. Maar ze zeiden er niets over.”

  Hier kun je dus zien dat ze hoe dan ook niet de juiste persoon in kwestie hadden gepakt!
  Ten eerste werd er immers internationaal gezocht naar de kort gedrongen hoofdverdachte Ali Hassan en de Ali van het fotootje uit de krant en uit de documantaire van Omrop Fryslan dat was voor de volle 100% de kliene verdachte want vele mensen waaronder beveiligers medewerkers van het AZC te Kollum en vrienden van Marianne Ook zij wisten dus dat ze de verkeerde Ali hadden opgepakt na het zien van de twee intervieuws die door Sbs6 zijn uitgezonden op 23 en 24 oktober 1999!

  Uit het bericht hier boven zie je dus ook nog hoe ze dus probeerden om de schuld bij Omrop Fryslan neer te leggen ”Omrop Fryslân zou selectief hebben geknipt en geplakt. ,,Dit is een quote uit een veel genuanceerder interview.” nou de rest spreekt voor zich:

  ‘Maar volgens de maker van de documentaire, Gerard van der Veer, vond officier van justitie De Graaf zelf de arrestatie duidelijk niet in de haak. ,,In materiaal dat niet in de documentaire staat, vraag ik hem: ‘Dus u heeft u laten sturen door de publieke opinie?’ Ja, zegt hij dan, en dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. De hoofdofficier van justitie en de persofficier hebben de documentaire trouwens van tevoren gezien. Na afloop dacht ik: nu zal de kritiek op dat punt wel losbranden. Maar ze zeiden er niets over.”

  Ze waren er dus zo mee aan toen die demonstratie in Kollum was dat ze dus tenslotte een onschuldig iemand aan de schandpaal hebben genageld, hier zie je dus hoe ze in paniek waren en sansees dit laat dus ook wel zien dat ze dus de echte Ali al in het weekend van de moord het land hadden uit gesmokkeld duidelijker kan het toch niet.

  Antwoord
 12. Janneke

  Hebben getuigen gezien en bevestigd dat de kleine dikkere Ali van ongeveer 1.60 meter die bewuste Koninginnendag op 30 april 1999 overdag en ‘s-avonds toen een blauw trainingsjack en broek droeg?

  Antwoord
 13. klaas

  Hier een stukje uit de Kollumercourant van 7-9-1999
  Geschreven door de toen des tijds hoofdredacteur Anne de Jong

  Politie zoekt asielzoekers in onderzoek moord.

  Kollum- De politie blijkt nu plotseling wel op zoek te zijn naar de twee asielzoekers die in de nacht van de moord op Marianne Vaatstra zijn verdwenen uit het Kollumer asielzoekerscentrum.
  Een uitspraak van dezelfde Officier van Justitie Roelof de Graaf.
  Officier van Justitie De Graaf heeft laten weten dat tijdens het onderzoek duidelijk is geworden dat het nu verdwenen tweetal eveneens is uitgeweest in deze omgeving in de nacht van de moord!!

  Dus bewijs nummer 2 dat ze idd de verkeerde hoofdverdachte hebben opgepakt toen des tijds.

  Antwoord
 14. Janneke

  Hallo Klaas, waarom was die kleine Ali ‘s-nachts om half of 4 uur niet meer op het AZC verschenen en de dagen daarop ook niet meer om zich te melden. Bovendien heeft getuige Mevr. van Z ‘s-morgens op 1 mei 1999 om 8.30 Ali met bebloed kledij en een mes in zijn hand zien thuis komen die zoiets riep van ze hadden haar keel veel dieper door moeten snijden waarop mevr. v. Z vroeg wie bedoel je waarop Ali antwoordde ‘Marianne Vaatstra’. Ook was hij daarna niet meer in die flat teruggekomen of gezien. En wat dacht je van dat bebloed blauw trainingsjack wat toen de badmeester A de V dit een of 2 dagen na de moord achter bij het zwembad gevonden heeft waar de politie niets mee heeft gedaan.

  Wel allemaal toevallig niet waar?

  Antwoord
 15. klaas

  Ali is de zaterdagavond laat naar amsterdam gebracht en is uitgezet en toen was het boek uit..o,nee want helaas had sbs 6 de verdachte Irakees in Istanbul gefilmd en geintervieuwd en ja toen die werden uitgezonden toen kwam de aap uit de mouw want dit was niet de echte hoofdverdachte die ze zochten! want die werd immers internationaal gezocht als een kort gedrongen persoon! en de beveiligers die ook in de uitzendingen van eenvandaag spreken die kenden de echte kliene Ali en die wisten ook gelijk dat dat niet de juiste verdahcte was.Dus als Sbs6 er neit was geweest dan was na de arrestatie het verhaal van de hoofdverdachte Ali over en uit geweest dan had men gedacht dat ze de juiste hadden aangehouden maar helaas pindakaas want Ilse van wingereden gooide roet in het eten maar na een paar maanden werd het weer rustig en toen vergat men het hele verhaal weer en ondertussen hadden de beveiligers ook DNA moeten afstaan omdat ze maar door bleven hammeren op de verkeerde Ali enja zo heel langzaam aan bloede het dood.Toto dat het Benefiet concert van Marianne Vaatstra werd gehouden voor een grootschaligDNA onderzoek en na het concert kregen de ouders de Anonieme brief en toen had je de poppen aan het dansen en zo kwam van het 1 het ander enhet deksel was niet meer op de doofpot te houden en het lijkt er nu op dat hij er nu binnenkort af gaat knallen. en terecht dacht ik zo.

  Antwoord
 16. Janneke

  Klaas, laten we hopen dat binnenkort de deksel van de beerput gaat knallen en dat alle leugens onder petten en toga’s vandaan komen. Het zou toch van de zotte zijn dat deze zaak niet opgelost kan en mag worden.

  Antwoord
 17. Anna

  Kernvaag: Op welk tijdstip is de doofpot begonnen?
  Waarom?

  Dat zegt iets over of het a) vantevoren gepland was, of b) hoe hoog in rang de betrokkenen moeten zijn.

  Met chantabel foto spul van mensen, kun je een doofpot afdwingen. Echter, de kans dat je dit lukt is klein als je het vooraf vraagt of als je midden in de nacht opbelt (als klein schoffie zijnde). Als de doofpot is gaan werken diezelfde nacht, dan moeten er -naast de asielzoekers- ook mensen bij betrokken zijn die geen seconde twijfelen of ze wel de top van justitie uit hun bed mogen bellen om voor hen in actie te komen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

een × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën