Archief
Artikelen

Op zondagnacht van 00.00 tot 02.00 uur was Micha Kat te gast bij Echte Jannen, een radioprogramma van PowNed dat wordt uitgezonden op Radio 1. De presentatie is in handen van Jan Heemskerk en Jan Roos en het programma verliep rustig, zonder opgewonden geschreeuw, maar met duidelijke vragen en veel informatie. Inmiddels is het interview van de Echte Jannen met Micha Kat op YouTube geplaatst en ik heb er vanmorgen met plezier naar gekeken en geluisterd. Micha blijft heel ontspannen, hij vertelt zonder enig theater wat hij weet over de meinedige rechters Kalbfleisch en Westenberg in de zaak Chipshol, over de zaak Baybasin en over de gruwelijke lustmoord op Marianne Vaatstra.

Helaas klinkt in de bespreking door Kat van de zaak Vaatstra nog altijd de desinformatie door die werd verspreid door de “Supergetuige” annex “ex-advocate”. Marianne Vaatstra is niet gespietst en evenmin werd deze lustmoord in een caravan bijgewoond door perverse hoogwaardigheidsbekleders of koninklijke hoogheden. Aannemelijk is wel dat deze moord werd gepleegd in de caravan van Wolgang Hebben, die op het terrein van het AZC Kollum stond en die in juni 1999, minder dan twee maanden na de moord, tot de grond toe is afgebrand. Ook vertoonde de moord op Marianne veel kenmerken van een rituele lustmoord, zodat het vermoeden gerechtvaardigd is dat deze lustmoord is gefilmd ten behoeve van de porno-industrie. De relatie met Demmink is dan niet alleen dat hij chantabel is, maar ook dat hij in de juiste positie zat om Feik Mustafa en Ali Hassan geruisloos uit het AZC Kollum te laten verdwijnen.

Wat betreft de zaak Baybasin is het verstandig om eerst even te luisteren naar mr. Adèle van der Plas, die vorig jaar april te gast was in het radioprogramma Villa VPRO. Mr. Van der Plas heeft op 18 april 2011 een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Het verzoek is ontvankelijk verklaard, maar anderhalf jaar na dato is het wachten nog altijd op een uitspraak van de Hoge Raad. Intussen zit Baybasin al sinds 27 maart 1998 onschuldig in de gevangenis en over zijn vrijlating is nog niets beslist!

VPRO-interview met Adele van der Plas, april 2011 duurt 12 minuten.

Het interview van de Echte Jannen met Micha Kat geeft hier een goede aanvulling op. De zaak Baybasin is een internationaal schandaal van de hoogste orde. Pedofilie, chantage, machtsmisbruik, heroïne-handel door overheidsfunctionarissen, vervalsing van bewijsmateriaal, misbruik van het rechtssysteem en de Koerdische kwestie, in de zaak Baybasin komen alle kwaden samen!

Uit het interview blijkt dat Micha Kat een bekwame journalist is, met een grote kennis van juridische zaken. Helaas is hij door de meinedige rechter Westenberg volledig kapot gemaakt. Weliswaar won hij het proces wegens smaad dat Westenberg tegen hem had aangespannen, maar Westenberg procedeerde op kosten van de Raad voor de Rechtspraak, terwijl Micha Kat de proceskosten zelf moest ophoesten. Van een schadevergoeding heb ik tot op heden niets vernomen.

De plezierige en ontspannen toon van dit interview werpt een ander licht op Micha Kat. Hij wijst al jaren op de voze plekken in onze rechtsstaat. Dat kan hij beter doen in weloverwogen bewoordingen, dan met een spuitbus! Belangrijk is wel, dat men Micha aan het woord laat en dat men hem rustig laat uitpraten. De media heeft steeds geprobeerd om hem de mond te snoeren en te ridiculiseren. De Echte Jannen geven Kat echter de ruimte die hij verdient en die hij nodig heeft om goed te functioneren. Ook stellen de Jannen terechte vragen, waarop Kat het juiste antwoord geeft: dit corrupte Nederland is geen rechtsstaat meer!

Noot van de maker van deze video:
Er is een blind spot waar de video voor een aantal minuten weg is maar daar is een invulling van De vieze Man (Kees van Kooten) in aangepast gezien het onderwerp betreffende pedofilie en Joris D..

Micha Kat FULL LENGTH HQ @ Echte Jannen duurt een uur en 11 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

17 Reacties op “Echte Jannen praten wel met Micha Kat”

Laat een reactie achter