Archief
Artikelen

De omgekeerde Piramide in het onderzoek naar de zaak Vaatstra

Door André Vergeer

Iedere denkende Nederlander snapt dat je een Piramide niet zonder allerlei kunst- en vliegwerk op z’n kop kunt bouwen. Nog geheel afgezien van een drassige ondergrond als fundering. Tòch is dat het bouwwerk van het OM Leeuwarden in de zaak van Marianne Vaatstra sinds haar moord in mei 1999. In het navolgende wil ik de contouren schetsen waarom het OM (m.m.v. Peter R. de Vries en SBS6) een onmogelijk scenario heeft geprobeerd te ‘verkopen’ aan het Nederlandse publiek.

Elke moord en ook elke andere misdaad kent een aantal zeer belangrijke kenmerken als motief, alibi, gelegenheid, modus operandi (de wijze waarop), gebruikte (moord) wapen, het eventuele vervoer en mogelijke handlangers, het karakter van de dader en zijn gemoedstoestand van dat moment en de mogelijke verklaringen van getuigen uit zijn directe omgeving. Ook vluchtgedrag van de verdachte en zijn verklaringen tegenover derden kan in zijn voor- of nadeel worden uitgelegd. En vooral niet te vergeten zijn fysieke signalement gegeven door getuigen dat door het OM naar buiten is gebracht, direct na het gebeurde. Ten leste moet in elk onderzoek rekening houden worden met de gevonden technische en tactische bewijzen (of vraagtekens) in het onderzoek en de mogelijke routine (angst?) van het slachtoffer.

Ik wil dus in volgorde een antwoord proberen te geven op bovenstaande kenmerken en vraagtekens over de mogelijke verdachte(n) van de moord op Marianne en daarmee de lezing van het OM alsnog onderuit te halen. En bovendien om ook aan te tonen dat het OM bij elke ‘wankeling’ van die wrakke constructie steeds krakkemikkiger ‘stutten’ gebruikte om haar bouwwerk overeind te houden. Alles wat hieronder wordt weergegeven kan met bewijzen uit openbare bronnen en door tal van getuigen door ons worden gestaafd.

Motief. Er is in 1999 en later niemand uit de omgeving van Marianne in beeld gekomen die ook maar een begin van een motief had om haar te verkrachten, laat staan te vermoorden.

Twee bekende asielzoekers uit haar directe omgeving die haar eerder in de Ringo-bar hadden bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar hadden dat motief echter wèl. Maar een motief is nog geen bewijs voor moord omdat het daarna ook aan moet sluiten op de volgende, andere kenmerken.

Alibi/Gelegenheid. In 1999 en later zijn ca. 900 personen uitgesloten op basis van hun DNA-afgifte en hun alibi nagetrokken. Van nog eens een onbekend aantal personen is hun alibi grondig onderzocht waardoor DNA-onderzoek zelfs niet eens meer nodig was. Alle personen die maar in de buurt van de Keningswei waren geweest, in die nacht maar hadden gebeld met hun kinderen of zelfs in Kollum waren geweest om hen op te halen zijn toen al op basis van hun DNA uitgesloten. Ook “vreemden” en mogelijk “gestoorden” en zelfs een 14-jarige medepassagier in de auto van zijn vader na een feestje zijn in 1999 en later zonder succes aan een DNA-onderzoek onderworpen en uiteindelijk van ‘de moord uitgesloten’.

Let wel, allen zijn uitgesloten op basis van de vergelijking van hun DNA met het spermaspoor op Marianne hetgeen dus nog geenszins in hoeft te houden dat zij niet de moord konden hebben gepleegd in samenspanning met de eigenlijke verkrachter(s). DNA-afname is zelfs nog in 2010 als ‘drukmiddel’ ingezet om getuigen met een ander (afwijkend) verhaal te bedreigen!

De daadwerkelijke hoofdverdachte van Iraakse afkomst (door mr. Severein in augustus 1999 nog beschreven als “kort en gedrongen postuur”) en door twee getuigen gesignaleerd en voor 100% bevestigd in Noorwegen en herkend door twee getuigen uit het Grenshospitium Amsterdam is echter nooit onderzocht. Van deze hoofdverdachte was bekend dat hij wèl in Kollum was gesignaleerd en in die nacht ook uit geweest was in de omgeving. Laat hij nou niet alleen aan het signalement voldoen maar ook dus nog eens geen alibi te hebben voor het tijdstip van de moord? Hij was die dag en die avond immers door diverse mensen in Kollum gespot? En sterker nog, over een adressenboekje te beschikken met plaatsen uit de directe omgeving van Kollum! En nog sterker, door alle bekenden van hem te zijn herkend als de persoon die direct na de moord in mei 1999 verdween uit het AZC?

Het alibi dat het OM deze asielzoeker in Noorwegen achteraf heeft ‘gegeven’ blijkt ook al niet te kloppen. Het wijkt namelijk volledig af van de officiële lezing van die van de Noorse autoriteiten. Zo weet de Kripo in Noorwegen niets van een rechtshulpverzoek uit Nederland om inzage in de DNA-databank van deze verdachte asielzoeker. En zowel de directeur van de gevangenis als de directeur van het AZC in Lyngdal (Noorwegen) ontkennen dat er door de Nederlandse overheid überhaupt naar hem is geïnformeerd.

Modus operandi. Zowel de huisarts van Marianne als de verantwoordelijk hoofdofficier mr. Severein verklaarden reeds in 1999 tegenover haar ouders dat hier geen sprake kon zijn van een “Westerse moord”, doelend op een asielzoeker uit het naburige AZC. De zware, dubbele verkrachting verwijst bovendien eerder naar meer daders dan naar één onvoorbereide dader (zal elke man beamen). En het ontbreken van welke worstelsporen dan ook of gegil vanuit het weiland wijst erop dat zij al dood was voor zij in dat weiland werd gedumpt. Ook het doorsnijden van haar hals (zonder bloedsporen in het gras achter te laten) wijst erop dat zij op een andere locatie reeds was vermoord.

Het heeft er dus alle schijn van dat één persoon ‘het karwei heeft afgemaakt’ en haar daarna samen met anderen naar dat weiland heeft gebracht. Dat de twee kleine snijwondjes op haar bovenbeen niet meer bloedden wijst er ook al op dat zij dus al dood was voor haar kleding aan stukken werd gesneden in dat weiland. En zo ja, dat die fiets pas later in die greppel moet zijn geplaatst om de vindplaats van Marianne te markeren.

Ook hier heeft het OM (het 3-D-team) via de uitzending van Peter R. de Vries op haar duim gezogen. Het tweede trapper-spoor “van de fiets van de dader” in de greppel is òf een gigantische blunder van de recherche of het is met opzet foutief uitgelegd. Ik denk eerder het laatste, op basis van tal van getuigenverklaringen. De voetsporen in het gras “van Marianne en haar dader” zijn apert gelogen en de mogelijke autobandensporen van de dader(s) van haar vervoer vanuit de Fogelsanghloane zijn niet alleen vernietigd door alle hulpverleningsvoertuigen maar het heeft er zelfs alle schijn van dat de luchtfoto’s van de plaats delict zijn ‘gephotoshopt’ om die bandensporen alsnog te maskeren.

Het gebruikte (moord)wapen. In 2000 heeft een team van 6 gedragsdeskundigen bepaald dat de dader vermoedelijk een hele tas met ‘attributen’ bij zich had omdat hij als “een roofdier op zoek was naar zijn prooi. En niet voor het eerst, maar zeker ook niet voor het laatst zou hebben gehandeld”.

Niet geheel toevallig heb ik in het recente verleden onderzoek gedaan naar vlijmscherpe messen in steek- en snijwonden. En uit die ervaringen weet ik dat een mes dat EN in staat is om een T-shirt en andere kleding bijna zonder extra snijbewegingen los te snijden, EN in één haal de keel van iemand kan doorsnijden niet voorkomt in de zak van een doorsnee persoon.  Zoals door ‘een bekende van een bekende’, zonder dat hij al met voorbedachten rade zou handelen. Er zijn hier m.i. dan ook maar twee conclusies mogelijk. De eerste is dat hier mogelijk sprake was van een scherp Stanleymes en de andere dat het om een vlijmscherp slagersmes ging. Het verschil is echter wel degelijk zichtbaar bij de sectie van een slachtoffer en juist dàt is nooit gemeld.

Het vervoer. Een ‘bekende van een bekende’ van Marianne zou hebben gegokt op een onzichtbare ontmoeting met haar op de Keningswei, al of niet op basis van een afspraakje met haar of onder dwang. Niet alleen is zeer omstreden dat hij in z’n eentje handelde maar ook dat hij zich op de fiets verplaatste. Temeer omdat Marianne bang was om in haar eentje (ook daarna) naar huis te fietsen.

Enkele citaten uit het daderprofiel dat in 2000 door 6 gedragsdeskundigen werd opgesteld:

http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@153990/tekst_handout_1/

“Het betreft een blanke man met extreme fantasieën over seks, geweld, macht en controle. Hij heeft zijn fantasie strak volgens een draaiboek uitgevoerd. Het is iemand die de omgeving van Veenklooster goed kent en zich daar vertrouwd voelt. De plek is van tevoren goed uitgezocht. Waarschijnlijk heeft hij zich per fiets verplaatst en het is dus aannemelijk dat hij uit de buurt komt. Het is zeer waarschijnlijk dat hij op zijn minst al eerder iets dergelijks geprobeerd heeft. Hij gedraagt zich op zijn zoektocht naar slachtoffers als een roofdier in zijn jachtgebied. Hij zal regelmatig op straat zijn geweest, op zoek naar geschikte plaatsen om het misdrijf te plegen en op zoek naar slachtoffers. [….] Daarbij zou hij zich ook schuldig gemaakt kunnen hebben aan relatief geringe andere strafbare feiten, die niets met seks te maken hebben, zoals diefstalletjes of het roven van een tas. Hiervoor is hij mogelijk niet door de politie opgepakt en heeft hiervoor geen proces-verbaal gekregen. Het kan echter heel goed, dat iemand in zijn naaste omgeving wel van de vroege misstappen in zijn leven op de hoogte is. Net zo goed als dat die fantasie niet ineens is ontstaan, zal hij ook niet ineens weer verdwenen zijn. De kans dat deze man opnieuw zal proberen een slachtoffer te maken, is helaas zeer reëel.

Elk woord uit dit daderprofiel uit 2000 is inmiddels volkomen achterhaald door ‘nieuwe inzichten’ van een Engelse deskundige die oordeelde op basis van de aan hem aangereikte informatie, behalve dat de dader zich op de fiets zou hebben verplaatst en dat hij uit de omgeving van de plaats van het delict zou komen. Zelfs Peter R. de Vries heeft al eerder gehakt gemaakt van het ‘fietsenverhaal’ van haar vrienden en weer anderen verklaarden ons dat Marianne die nacht op heel andere locaties is gesignaleerd dan haar vrienden. En, als dat al gelogen is, was Marianne dus gewoon niet op de fiets.

Dat de verklaring van ‘deskundigen’ zich slechts beperken tot een uurtje-factuurtje blijkt wel uit het feit dat die deskundigen uit 2000 zich nooit meer hebben gemeld toen hun daderprofiel in mei 2012 volledig werd verkracht door één enkele ‘Engelse deskundige’.

Het karakter van de dader(s). Het OM presenteert de dader op dit moment als bekende van een bekende. Mogelijk een vriend (van een vriend) van school of uit de Disco uit de buurt. En dat een zoenpartij in dat weiland uit de hand kan zijn gelopen. Van alle getuigen weten wij dat Marianne zeer kritisch was en zeker niet op haar mondje gevallen, waardoor ‘enge vrienden’ gewoon niet in aanmerking kwamen voor welke afspraak dan ook, laat staan op dat tijdstip van de nacht.

Hier wil ik uiteraard niet generaliseren maar uit de dubbele verkrachting en de moord, door haar te wurgen en haar hals door te snijden, komt er bij niemand een ‘wat wereldvreemde boerenzoon’ uit de buurt in Friesland naar voren. Laat staan dat Marianne zich zonder slag of stoot zou hebben laten ‘veroveren’. Mogelijk getraumatiseerde asielzoekers echter, die alles al hebben meegemaakt en een vrouw niet hoger inschatten dan een schaap of een ruilobject, komen daar m.i. dan ook veel meer voor in aanmerking. In ieder geval past een dergelijke asielzoeker ook naadloos in het eerste dader-profiel uit 2000.

De gemoedstoestand van de dader(s). Ook nu slaat de verklaring van het OM nergens op. Er worden per dag vermoedelijk duizenden ‘blanke Nederlanders’ afgewezen zonder dat dit direct tot een verkrachting en/of tot moord leidt. Laat staan tot een dergelijk gruwelijke moord.

Wèl is inmiddels bekend dat de beide hoofdverdachte asielzoekers, enkele weken voor de moord door Marianne niet alleen waren ‘afgewezen’ maar ook nog eens publiekelijk waren vernederd waarbij het dreigende keelsnijdende gebaar is gemaakt. Dat haar keel enkele weken later ook daadwerkelijk werd doorgesneden berust dan tenminste niet op toeval alleen.

Mogelijke verklaringen uit zijn omgeving. Door het OM zijn in dit onderzoek duizenden verklaringen nagetrokken van personen die iets verteld hebben over verdachten uit hun directe omgeving. Zo is op enig moment ook ‘de wandelaar’ opgepakt en zo werd ene Piet de V. met veel vertoon van macht opgepakt n.a.v. verklaringen van zijn buurman. Er is zelfs een dode man opgegraven om zijn DNA te kunnen vergelijken met het sperma van de verkrachter van Marianne.

Vreemd genoeg heeft het echter tot begin juli 1999 moeten duren voordat er door de recherche enig gehoor werd gegeven aan een beveiliger van het AZC wat hij al vanaf dag één had gemeld. Namelijk dat hij twee asielzoekers miste, direct in het weekend van de moord. Een greep uit enkele andere van de vele, vele voorbeelden:

“Ik zat naast de hoofdverdachte in de cel in Noorwegen” (genegeerd en later ontkend) of: “Ali kwam die ochtend bebloed binnen met een mes en zei: ‘Ze hadden haar keel verder door moeten snijden’” (genegeerd en later ontkend). Of: “Ik heb hem in het weekend van de moord ingeboekt in het GH in A’dam” (volkomen genegeerd). Of: “Die Turk die jullie in Istanbul hebben opgepakt is de verkeerde verdachte, wij hier in Kollum kennen hem niet eens” (genegeerd en ontkend). Of: “Ik heb hier een bebloed jack gevonden bij het zwembad, wat is daar verder mee gebeurd?” (genegeerd en ontkend en later is de vinder daarvan er zelfs om bedreigd).

Om het nog breder uit te leggen, vooral uit eigen verklaringen van het OM: (HOvJ) mr. Severein:  “De hoofdverdachte heeft een ‘kort, gedrongen postuur’ (genegeerd en later ontkend). Mr. Severein: “het is geen westerse moord” (genegeerd en ontkend). Zaaksofficier mr. De Graaf: “Hij was al geen verdachte meer toen wij afreisden naar Turkije” (genegeerd en ontkend en later zelfs afgedaan als complotdenken waarop mr. De Graaf werd berispt).

En ten leste de mooiste uitspraak uit de mond van mr. Henk Mous van het OM te Leeuwarden tegenover EenVandaag in februari/maart 2010: “Die Ali, die Ali van Gerrit Veldman…, DIE Ali hebben wij al op basis van zijn DNA uitgesloten” (om vervolgens de DNA-databank van Noorwegen in mei van datzelfde jaar voor het eerst “te raadplegen”). En we hebben er meer, nog veel meer….

Vluchtgedrag. Er is door het OM in de zaak Vaatstra (anders dan twee asielzoekers) niemand gemeld die zich na de moord plotseling uit de voeten had gemaakt. Vluchten betekent in de opsporing dat er allerlei alarmbellen gaan rinkelen, echter niet bij het OM en/of bij de recherche. De “bekende van een bekende” van Marianne bleef zitten waar hij zat en moet de ontwikkelingen met een gerust hart hebben afgewacht. Ook nadat het OM dreigde met een grootschalig DNA-onderzoek. Echter niet de hoofdverdachte asielzoekers. De één werd in datzelfde weekend ‘afgeboekt’ op het GH in A’dam en de ander mocht zich, via een snelle overplaatsing op 3 mei 1999 naar een asielzoekerscentrum voor personen met onaangepast gedrag, alsnog vestigen in Nederland. Ook hun vluchtgedrag is opnieuw een aanwijzing voor mogelijke betrokkenheid bij de moord.

Technische en tactische bewijzen. Eerst de tactische bewijzen, zoals buurtonderzoek, gesprekken met de direct betrokkenen en getuigen en de signalementen van mogelijke verdachten op en rond de plaats van het delict. Onnodig te melden dat de verklaringen en bewijzen die wij in ons bezit hebben – niet in de laatste plaats van de familie en bekenden van Marianne – ook al wijzen op twee of meer buitenlandse verdachten. De ‘onmacht’ van het OM om in de afgelopen 13 jaar ook maar één aanwijzing te ‘vinden’ van de vermoedelijke dader sterkt ons in onze overtuiging dat wij dan dus veel meer weten dan het OM wil (of mag) erkennen. En het enkele feit dat zij ons ook nooit te woord heeft willen staan is een extra reden voor die twijfels.

Technische bewijzen zijn er ook al niet. Het enige technische spoor waar het OM over beschikt zijn de spermasporen van de verkrachter op Marianne. Zij (het OM) heeft daarbij nooit aan kunnen tonen dat die verkrachter in z’n eentje opereerde, op de fiets was of ook maar in de buurt van de PD woonde. Laat staan dat hij dan ook per definitie de moordenaar moest zijn geweest. En, ondanks alle suggestieve opmerkingen van Peter R. ten spijt in zijn uitzending van 20 mei jl., is het ook nooit aangetoond dat het slechts om een Nederlander of zelfs maar om een West-Europese verdachte zou gaan. Zelfs asielzoekers uit Irak, Iran en Afghanistan (asielzoekers dus) komen op basis van het DNA-type in aanmerking. Sterker, Peter R. moest zijn boude beweringen uit mei jl. vorige week al tegenover Pauw & Witwasman sterk nuanceren.

Marianne zou nooit alleen naar huis hebben gefietst en het is inmiddels bekend geworden dat zij niet alleen ruzie heeft gehad met Spencer maar ook dat zij hen op dat moment heeft gewaarschuwd: “Als mij wat gebeurt, zijn jullie verantwoordelijk..”.

En dat is wat ik bedoel met de bouw van een Piramide op z’n kop. Als je elk ontbrekend bewijs en/of elke aanwijzing van het tegendeel negeert of zelfs geheel ontkent, beland je in de schimmige sfeer van misleiding, oplichting en zelfs doelbewuste fraude. En daarmee is het huidige grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in Friesland verworden tot een circus om het publiek te ‘vermaken’ maar niet om te informeren. Laat staan bedoeld om een uiterste poging te doen om de dader te vinden…

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

18 Reacties op “André Vergeer over de zaak Vaatstra”

 • Margreet:

  En zo is het Andre. Hier kan niemand aan torren. Goed geschreven artikel! Zo zonde is al dat weg gegooide geld met dit DNA onderzoek wat nu plaats vind, bah.

  Zet mij een half uur alleen in een kamertje met die Jano en we weten waar Ali en Feik zich bevinden. Kunnen we hen ook even DNA af laten staan.

 • klaas:

  Helaas. Magreet, is dat ook verspilde tijd.

  Het enige wat er moet gebeuren is dat het COA en Justitie en het OM hun eerste leugen moeten toegeven, en dat is dat het COA op 2 mei een melding heeft gedaan bij de politie in Buitenpost dat er 2 asielzoekers waren verdwenen. Dat is gebeurd nadat Bauke op 2 september een officiële verklaring op het politieburo te Buitenpost moest doen.

  Ik mag dit stukje uit Maaike haar dagboek gebruiken, daarvoor heb ik toestemming van haar gekregen en dit is 1 van de vele bewijzen die uit het dagboek van Maaike terug te halen zijn, haar sterke wapen tegen dit liegende en bedriegende systeem. Lees dit maar eens goed, dan is alles duidelijk!

  Mijn man moet op 2 mei ’s middags in Buitenpost komen, waar inmiddels een R.B.T. is gevormd. Hij moest een verklaring afleggen. Hij wees hun direct naar het A.Z.C., want Marianne was enige weken voor de moord door een groepje asielzoekers bedreigd. Deze mannen drongen zich aan haar op en toen zij duidelijk te kennen gaf dat ze daar niet van gediend was, bedreigden ze haar met een snijgebaar langs de hals. Bovendien zeiden ze: ‘We krijgen je nog wel’.

  Is het dan vreemd dat je die kant op wijst? Het R.B.T. wilde alles weten wat je als ouders maar kunt vertellen. Maar die bedreiging van die asielzoekers, het leek ons, dat ze die kant direct op moesten. Tot onze
  teleurstelling gingen ze die kant niet op, dat wilden ze niet eens. Altijd tegen ons zeggen: ‘Jullie moeten alles zeggen, een domme tip bestaat niet’. De goeie tips lieten ze liggen, daar zijn we dankzij ons eigen speurwerk, met medewerking van anderen, wel achter gekomen.

  Dus duidelijk dat er toen gelijk naar de 2 Irakezen is gezocht en die hebben ze ook gelijk al gepakt want Bauke had deze verklaring dus al verteld toen ze Marianne net hadden gevonden. Ze hebben toen gelijk Feik al in de politiecel in Buitenpost gedaan en Ali hebben ze de ’s avonds al in Leeuwarden opgepakt en gelijk afgeleverd in het Uitzetcentrum te Amsterdam!

  Moeilijker is het niet, want de moeder heeft altijd gezegd ”als je een leugen begint dan moet je hem volhouden.’

  Lees dit stukje nog maar eens het komt uit het interview van Bauke en Maaike.

  Zoals bekend is Marianne in de nacht na Koninginnedag 1999 verkracht en vermoord. Zij werd de volgende ochtend met doorgesneden keel en sporen van verwurging gevonden in een weiland bij Veenklooster. Deskundigen noemden de moord’ niet westers’. De plek waar Marianne werd gevonden,was in de buurt van het asielzoekerscentrum (AZC) in Kollum. Toch hield Justitie vol dat er geen aanwijzingen waren die in de richting van een asielzoeker wezen.!!!!!

  Hoezo waren er geen aanwijzingen? Of telt de aanwijzing van de vader van het slachtoffer niet… Nee, dit is idd de omgekeerde wereld, nu de vader weer voor de tweede keer zijn eigen DNA moet gaan afstaan! Dan vraag ik me af waarom Bauke ze niet op hun flikker geeft en zegt dat ze het hele onderzoek hebben omgedraaid zoals ze altijd hebben gedaan en dat het verdomme tijd word om met hun billen bloot te gaan.

 • lidy:

  Beste André, het OM zou jou toe moeten voegen aan hun onderzoeksteam 🙂

  • Margreet:

   Er is 1 reden waarom het OM André niet toe zou voegen aan hun onderzoeksteam; hij zou te veel met de echte feiten en daders op de proppen komen, dit wil het OM niet..

 • mr. drs. Bou:

  Zijn de media medeplichtig aan de doofpot?

  Jawel! Alleen het Katholiek Nieuwsblad niet!

  Hero Brinkman stelt op de valreep nieuwe Kamervragen over Marianne Vaatstra
  20 september 2012

  Opzienbarende verklaring in zaak Marianne Vaatstra
  30 september 2012

  MUST READ !!!

  Dank u wel, Katholiek Nieuwsblad. 😉 Applaus !!! 🙂

 • Andre Vergeer:

  @Lidy en Margreet,

  Ik heb de afgelopen jaren mee mogen denken in een groepje rond Maurice de Hond in een onderzoek naar (- het onderzoek in -) de Deventer moordzaak, ook uit 1999. Ook Wim Dankbaar heeft daar veel arbeid in gestopt. Maurice de Hond zei altijd “Overal waar ik krab komt pus uit”.

  Zo werd de ‘ideale verdachte’, zie mijn opsomming hierboven over motief, alibi gelegenheid en karakter, etc., op zeer dubieuze wijze uit beeld gespeeld. En van de veroordeelde Ernest Louwes verdwenen zijn ontlastende telefoongegevens. Bovendien werd Louwes in eerste aanleg en tot in hoogste instantie veroordeeld op een mes dat hij nooit in handen kon hebben gehad. Toen in 2003 uiteindelijk bleek dat er met dat mes was gerotzooid door de politie, werd Louwes alsnog veroordeeld op een paar (DNA-)speekselvlekjes op de blouse van het slachtoffer terwijl hij aantoonbaar die ochtend bij haar op bezoek was geweest. En na onze eerste bevindingen over dat onderzoek werd er vervolgens in diverse latere onderzoeken door o.a. de Rijksrecheche en het NFI opnieuw gefraudeerd…

  http://www.geenonschuldigenvast.nl/start_pagina.php

  Als je dergelijke onderzoeken leest en die van Lucia de Berk, Ina Post, Louis Hageman en bijvoorbeeld die van de Schiedammer parkmoord, dan word je automatisch extra kritisch. Leugens van deskundigen tegenover de rechter, bewuste misinterpretatie van justitie en verdwenen bewijzen en verklaringen. Wij hebben in de zaak Vaatstra ook helemaal niks, maar dan ook niks gevonden dat ook maar in de buurt komt van de lezing van het openbaar ministerie.

  De gemeenschappelijke factor in al die onderzoeken is opmerkelijk genoeg wel dat alle ‘burgeronderzoekers’, deskundigen en advocaten alleen maar tegenwerking krijgen en zelfs te pas en te onpas gedemoniseerd worden door het openbaar ministerie. Voor mij is dat nog steeds de sterkste aanwijzing dat het OM, als waarheidsvinder, DUS iets te verbergen heeft…

  • Lidy:

   Ik krijg de indruk dat al die moeite, al dat onderzoek van jullie niet voor niets is geweest, dat er wat hoop gloort aan de horizon nu MSM als VrijNederland en het Katholiek Nieuwsblad schrijven over deze kwesties en de druk vanuit Amerika onmiskenbaar wordt opgevoerd. Wat zich achter de schermen van de betrokken instanties afspeelt, dat is nog niet te zien, maar er zullen zeker barsten komen in het afweerschild. Wat mooi dat Brinkman die kamervragen nog heeft kunnen stellen.

 • Lidy:

  Met groot genoegen heb ik het antwoord op de brief van onze ambassadeur in Amerika gelezen. Geweldig!… Zo is het!…
  http://www.arrestdemmink.com/index.asp?idmenu=4&title=News_and_Letters_from_Non-Profit_Organizations&idsubmenu=126#.UGrFMqNhiSN

 • klomp:

  Dat Peter R de Vries niet zuiver is daar kan ik over meepraten.Zelf heb ik hem op het spoor gezet van ernstige corruptie bij het OM en de rechtsmacht. zie http://www.rechtmachtmisbruik.com Alle schriftelijke heeft hij gezien maar hij deed er niets mee. Of peter alleen bang was of dat hij aan de verkeerde kant staat,dat is niet geheel duidelijk voor mij.Zeker is wel dat hij zeer verdacht is.Een grondig onderzoek door echt onafhankelijke personen meer dan waard.

 • anna:

  Peter heeft de verkeerde kant bewust, willens en wetens gekozen. Het geldt voor veel mensen in de TV wereld. Wellicht niet omdat ie het zelf echt wil (geld en fame zijn te verleidelijk), maar hij draagt er zelf actief pro-actief aan bij, dat de grootste criminelen binnen de overheid vrijuit gaan.

 • mr. drs. Bou:

  Katholiek Nieuwsblad:
  ‘OM in paniek om Vaatstra-publicatie’

  Terwijl de affaire Demmink doordringt in de openbaarheid, komen ook andere zaken in de schijnwerper te staan waarin de huidige secretaris-generaal van Justitie mogelijk een rol heeft gespeeld.
  De artikelen over het onderzoek van Wim Dankbaar in de zaak Marianne Vaatstra, verschenen in Katholiek Nieuwsblad en Algemeen Dagblad, hebben veel beroering veroorzaakt. Volgens Dankbaar is het OM, toch al opgeschud door de affaire Demmink, hierdoor nu volledig in paniek.

  Het wordt nu toch echt wel de hoogste tijd dat Joris Demmink doodgewoon strafrechtelijk wordt vervolgd!

 • Marco:

  Het zaakje stinkt aan alle kanten. Wel heb ik heb een aantal vragen over deze zaak.

  – Wat is het motief van het OM om dit verhaal van begin af aan te verdraaien. Er moeten wel meerdere personen betrokken zijn geweest bij het verdraaischandaal, en niemand heeft er tot op heden over gesproken?
  Ook geen bronnen die anoniem informatie lekken?

  – Wie zegt dat er naast de asielzoekers niet nog meer personen betrokken zijn geweest bij de moord of verkrachting?

  – Waarom is er geen DNA onderzoek gedaan bij alle asielzoekers die destijds in het asielzoekerscentrum woonden? Evenals het personeel? Waarom niet alsnog?

  – Waarom eisen de familieleden en vrienden geen onderzoek naar aanleiding van ZELF aangeleverde bewijzen. Er wordt gesproken dat er geen bewijs is, maar een van de familieleden heeft het bewijs dat ze bedreigd is door iemand uit het azielzoekerscentrum. Misschien dat een privé detective het werk wel kan doen?

  Graag meer duidelijkheid…. en André, je hebt goed werk geleverd!

 • j van buren:

  Als ik ooit een stinkende zaak heb gehoord en gezien is het wel de vaatstra zaak!
  Waar halen die kopstukken het lef in hun lijf vandaan om mensen, gewone burgers,familie en de zgn complotdenkers zo te terroriseren en kapot te maken, enkel en aleen om hun baantje te behouden!??
  Mijn inziens zijn zij allen lid van een criminele organistie als zij dit blijven tolereren en faciliteren.
  Een mededeling aan moeder vaatstra: mijn instinct zegt dat marianne ritueel vermoord is en de daders met klem zeg ik daders dit hebben gedaan met cover up van ons zo in opspraak zijnde ,,justitieapparaat,,
  Ik ben maar een gewone vrouw van 50 jaar met een dochter van 25 en kan niet bedenken hoe deze ouders zich moeten voelen, zoveel leugens en onrecht.
  Voor hen is er geen andere uitkomst afdoende dan de WAARHEID en niets dan de WAARHEID hoe schokkend dat die ook mag zijn.
  Ik hoop van harte dat marianne haar zielerust heeft gevonden na haar onvrijwillige en plotselinge dood uit deze compleet verrotte wereld.
  Moeder en vader ik denk aan jullie en blijf de zaak op de voet volgen elk scenario is denkbaar ook het meest onmogelijke.
  Sterkte vanuit een klein brabants dorp.

 • christian riem:

  Deze zaak vertoont in politiek opzicht paralellen met de friese Hogerhuiszaak. Ook toen mochten ontlastende verklaringen niet onderzocht worden vanwege politieke emoties. En ook toen speelde het OM dezelfde kwalijke rol nl. zich door “hollandse” emoties laten sturen, minachting voor friese burgers en een koloniale opstelling. Let ook eens op de vooropleidingen van de betrokken medewerkers van het OM. Iemand die een alfa-vooropleiding voor zijn rechtenstudie heeft gedaan is -sociologisch gezien- minder gecomiteerd aan waarheid als hoogste goed. Er is een ding wat heel Nederland mag eisen ( zonder die eindelijk door de mand gevallen PRV) en dat is verwantschaps-DNA van de enige echte verdachten: Faik,Ali,Jano,Dil etc. Verder moeten -zoals Dankbaar doet-degenen die meer weten (waar blijft Wietse?)” worden uitgerookt”.

 • Janneke:

  De cruciale vraag blijft, waarom is Ali die zaterdagavond laat 1 mei 1999 nog afgevoerd naar het Grenshospitum in Amsterdam?
  Waarom mogen de ouders van Marianne dat niet weten?

Laat een reactie achter