Selecteer een pagina

Archieven

Marianne Vaatstra en de DNA-haplo-hype

Tot voor kort had vrijwel niemand er van gehoord, maar tegenwoordig weet heel Nederland wat een haplotype is. Het is een groep genen die gezamenlijk worden doorgegeven. Mensen met het zelfde haplotype stammen af van dezelfde voorouder, maar dat kan eeuwen en zelfs millennia geleden zijn!
Uit DNA onderzoek blijkt dat het in de zaak Vaatstra zou gaan om een man met het R1B haplotype. Dit haplotype is vrij algemeen onder Europese mensen, maar het komt ook elders voor! De conclusie dat de dader uit de omgeving van Kollum komt, is dan ook uiterst voorbarig!

Ali Hassan ging er zelfs prat op dat zijn vader een Amerikaan was, wat uiteraard van invloed kan zijn op zijn haplotype. Als deze Amerikaan Europese voorouders had, dan zou Ali Hassan die ook hebben. Weliswaar is er een zekere Ali Hassan in Turkije op grond van zijn DNA uitgesloten, maar deze Ali Hassan was niet klein en dik. Het OM heeft dus al eens eerder geprobeerd om het onderzoek naar deze moordzaak de berm in te rijden, met een kostbaar internationaal opsporingsonderzoek! Nu gaan ze een duur DNA onderzoek doen naar het haplo-type van 8080 Friese mannen uit de omgeving van Kollum.

Op Klokkenluider Online staat het volgende:

Uit wat wij lazen uit de verklaringen van prof. Peter de Knijff uit 2000 en nog eens bevestigd in 2006 in zijn oratie (‘Meehuilen met de wolven’), bleek het haplotype van de vermoedelijke verdachte toen voor te komen in Midden- en Zuid-Duitsland en niet in Nederland.

en:

De heer Victor Toom ondervond met een eigen onderzoek (in zijn proefschrift van 2010 op basis van de onderzoeksgegevens van De Knijff uit 2000 en 2006) dat zijn zeer oer-Hollandse afkomst niet echt een garantie was voor een locatie-voorspelling in Nederland van zijn eigen haplotype. Hij vond, op basis van zijn Y-chromosomale DNA, 6 Europese en 7 Aziatische ‘achterneven’ en bij verfijning van zijn zoekopdracht kwam hij zelfs alléén zichzelf en een andere ‘neef’ tegen uit Nepal. Zo verging het ook Peter R. de Vries in zijn uitzending van 20 mei jl. waarbij hij plotseling het zgn. haplotype I bleek te hebben, anders dan het meest voorkomende ‘R1b’ in Nederland en oorspronkelijk afkomstig uit Scandinavië. En ook hij bezat, net als Toom, immers een Nederlandse stamboom die al terugvoerde naar de 15e of 16e eeuw.

De subgroep die het meest in Nederland voorkomt is R1b1a2 of ook wel R-M269 genoemd. Ook in Friesland. Maar dan nog hebben we het nog maar over pakweg 42% van de inwoners van Nederland. De vraag rijst dan waarom het OM, via Peter R. de Vries, de juiste gegevens verzwijgt voor het Nederlandse publiek. Onderstaande tabel laat de verdeling zien van haplotype R-M269 onder de bevolking van Europa, Azië en Afrika. Het DNA-type R-M269 van de vermoedelijke dader komt dus wel degelijk ook voor in Irak, Iran en Afghanistan!

 

Continent

Population

#No.

Total%

R-P25*

R-V88

R-M269

R-M73

Africa Northern Africa 691 5.9% 0.0% 5.2% 0.7% 0.0%
Africa Central Sahel Region 461 23.0% 0.0% 23.0% 0.0% 0.0%
Africa Western Africa 123 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Africa Eastern Africa 442 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Africa Southern Africa 105 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Europe Western Europeans 465 57.8% 0.0% 0.0% 57.8% 0.0%
Europe North western Europeans 43 55.8% 0.0% 0.0% 55.8% 0.0%
Europe Central Europeans 77 42.9% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0%
Europe North Eastern Europeans 74 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0%
Europe Russians 60 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%
Europe Eastern Europeans 149 20.8% 0.0% 0.0% 20.8% 0.0%
Europe Balkanians 510 13.1% 0.0% 0.2% 12.9% 0.0%
Asia Western Asians 328 5.8% 0.0% 0.3% 5.5% 0.0%
Asia Southern Asians 288 4.8% 0.0% 0.0% 1.7% 3.1%
Asia South eastern Asians 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asia North eastern Asians 30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Asia Eastern Asians 156 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
TOTAL 5326

 

Natuurlijk hoopt iedereen dat de daders van de Vaatstra-moord worden gepakt, maar deze haplo-hype is gespeend van iedere wetenschappelijke onderbouwing. Wie meer wil weten van haplotypes, kan terecht op deze website. Een meer simpele uitleg staat op het blog Pasteurella:

Als we kijken naar de verdeling van de haplogroep R1B kijken, dan is die in een aantal klassieke asielzoekers landen niet gelijk aan nul.
In Oost Europa bijvoorbeeld (Roemenië, Bulgarije, Polen) is het nog altijd 15%. In bepaalde delen van Marokko 5%. Centraal Turkije: 10%, Noord Turkije en Armenië 25%!!! Koerdistan 10%. Dat zijn natuurlijk geen verwaarloosbare aantallen.

en:

Als er, zeg 500 jaar geleden een Belg met haplotype R1b in de Congo een negerin bezwangerde en daar een zoon verwekte, en er 500 jaar lang steeds minstens één manlijke nazaat is geweest die steeds met een lokale vrouw nazaten verwierf, dan is dat uiteindelijk gewoon een Congolees, omdat er in de hele familiegeschiedenis maar 1x ‘Europees bloed’ in is gebracht. Desalniettemin zou zo iemand als hij zijn sperma achterlaat, via het manlijk haplotype gewoon als ‘Noordwest Europeaan’ worden gezien, terwijl het in feite een Congolese asielzoeker is.

Aan de hand van het haplotype kan men verwanten herkennen, dat klopt. Maar waarom worden er dan mannen uitgenodigd voor het onderzoek die familie van elkaar zijn? Dit maakt het hele onderzoek grootschaliger en duurder dan nodig is! Dit onderzoek is een FARCE! Doe er daarom niet mee! Zeg gerust: mijn broer (vader, neef, achterneef, oom en zo voort) heeft al DNA afgestaan! Laat het OM nu eens eindelijk op de proppen komen met de echte Ali Hassan. En voel Spencer Sletering en zijn familie eens stevig aan de tand. Want dat verhaal over die gestolen fiets uit Buitenpost en die eenzame fietser op de Keningswei klopt van geen kant!

instructiefilm DNA afname (Friese versie)

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

17 Reacties

 1. WDankbaar

  Ali Hassan heeft tegen Gerrit Veldman gezegd dat zijn vader een Amerikaan is.

  De meeste Amerikanen zijn van West Europese afkomst.

  Antwoord
 2. Janneke

  Het zou mooi zijn om de dikke kleine Ali op te sporen en van hem verplicht wangslijm af te nemen. Of bij de vermoedlijke Jano zijn neef.
  Ik begrijp werkelijk niet waarom dat niet gebeurd. Ik mag aannemen dat ze bij Ali destijds geen wangslijm af hebben genomen. Weet iemand of er ook destijds wangslijm is afgenomen bij Feik?

  Ergens heb ik gelezen dat ze wel wangslijm af gaan nemen van alle AZC-ers die toen in het AZC verbleven. Zowel in ons land als in het buitenland. Nou dan mag ik toch hopen dat ze bij de dikke kleine Ali dat ook gaan doen.

  Antwoord
 3. Janneke

  Ik heb even de website opgezocht waar ik dat gelezen heb.
  Er staan een aantal vragen en als je klikt op deze vraag ‘Krijgen bewoners van het toenmalig asielzoekerscentrum ook een oproep’?

  Dan zie je het antwoord eronder.

  http://www.om.nl/actueel-0/strafzaken/vaatstra/?pager_page=0&LnkItmIdt=146608&zoeken_term&zoeken_methode&zoeken_sortering&zoeken_bereik&zoeken_daterange_start&zoeken_daterange_m&zoeken_daterange_y&zoeken_daterange_end&zoeken_trefwoord&zoeken_paginatype&Zoe_Category=DssCat&Zoe_Selected_Category=008faq#categories

  Antwoord
 4. Janneke

  Naar aanleiding van de getuige Gerrit Veldman die vermoede dat de vadsige Ali naast hem in de cel heeft gezeten blijkt dat zijn DNA niet overeenkomt met de sporen van de Ali die in het asielzoekerscentrum in Kollum heeft gezeten . Ik vraag me dan af of er bij de vadsige Ali uit het AZC te Kollum toen destijds al DNA is afgenomen, anders kunnen ze toch niet weten dat het DNA van de Ali die in Noorwegen heeft gezeten overeen komt met de Ali die in Kollum heeft gezeten.
  M.a.w. het DNA van de Ali uit Kollum zou dan al dan al in de Nederlandse DNA-databank moeten zitten en de Ali die in Noorwegen heeft vastgezeten moet dan toch in de Noorse DNA-databank hebben gezeten, anders kun je het toch niet vergelijken lijkt me?

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Janneke, Wim Dankbaar heeft daar onderzoek naar gedaan.

  Als ik me goed herinner zegt men in Noorwegen dat er vanuit Nederland nooit gevraagd is naar het DNA van Ali.

  Wim, kom er maar in! 😉

  Antwoord
 6. WDankbaar

  Dankbaar: So as far as you know, regarding this case, there was no further inquiry from The Netherlands in 2010?

  Kripos: Not to our organization.

  Antwoord
 7. Janneke

  Eigenlijk zou je een privé-detective in de hand moeten nemen om naar Noorwegen te gaan en dan uitlaten zoeken waar die Ali die toen naast Gerrit in de cel zat op te sporen waar hij nu woont. Mogelijk bestaat de kans dat ze in de gevangenis waar hij gezeten heeft daar nog een dossier van hem hebben om wat gegevens in te zien.
  Misschien is dit wel een rare opmerking, maar als de ‘driehoek’ niet mee wil werken zul je toch iets moeten ondernemen, om achter de waarheid te komen.

  Antwoord
 8. cprq

  Er is een aantal jaren geleden bij wijze van proef familiair DNA gevonden van Mariannes verkrachter op een anoniem bloedmonster van de bloedbank Sanquin uit Friesland. Het verhaal is betrouwbaar. Er is geen ruchbaarheid aangegeven. Maar wellicht komt Peter R’s grote mond daar vandaan. En ook zou de ommezwaai van het 3D team hiermee te verklaren zijn. Ko van Dijk vermoedde een vertrouwengevende taxichauffeur uit een misdadige familie die chantabele kennis had. Ik denk een samenspel tussen de activiteiten van de duitsers en een dergelijke man. Als dit waar is dan is het iemand uit Friesland. Dat hoeft natuurlijk niet de moordenaar te zijn.

  Antwoord
 9. Janneke

  *cprq, als er geen ruchtbaarheid aangegeven is hoe kom jij dan aan deze informatie? Eigenlijk weten ze dan al wie de verkrachter eventueel de moordenaar is en waarom is hij dan nog niet opgepakt?

  Antwoord
 10. cprq

  @janneke. Het antwoord is: creatief met Google omgaan. Toets bloedbank en vaatstra en je stuit op een dialoog. Ene Dimitri verklaart het terloops in een debatje over de risico’s van DNA-onderzoek. Hij legt ook uit dat we nu alleen maar weten dat de verkrachter uit friesland komt. En ook dat Sanquin heen blaam treft. Het was een proefonderzoek naar ik begrepen heb om grote aantallen te verwerken.Ik heb het verhaal drie keer overgelezen en ik ken deze intellectuele types. Deze man is gecommiteerd aan waarheid. Labkennis is soms revolutionair maar mag niet naar buiten komen. Ik acht zijn verhaal betrouwbaar. Dat is natuurlijk intuitief. Maar het zou de beslissing om zo’n duur onderzoek te beginnen beter verklaren dan dat nieuwe flut-theorietje. En ook de houding van de rancuneuze en narcistische Peter R. Want de feitelijke onderbouwing was nul. (ja, de grote voetafdruk wijst niet op een AZCer). En dat vond iedereen.

  Antwoord
 11. cprq

  Het moet natuurlijk zijn (bij, weten we alleen maar): “dat we alleen maar weten dat de verkrachter familie heeft die in Friesland (volledig anoniem) bloed geeft aan de bloedbank”. Omdat het minder waarschijnlijk is dat asielzoekers dat zullen doen in combinatie met dat haplotype is het kort geredeneerd: de verkrachter komt uit de buurt en komt uit een friese familie.

  Antwoord
 12. cprq

  Als die neef uit Groningen een echte neef is en hij ook opgeroepen is komt er een hit als noorse Ali het gedaan heeft. Als hij niet opgeroepen wordt kunnen we zelf wel aan zijn DNA komen. Als het geen neef is moeten we er op hopen dat Ali meedoet aan het onderzoek. En anders moeten we als laatste Ali opzoeken en hem een sigaret aanbieden. Mag niet? Huh:”Waar niets is verliest de koning zijn recht”( in dit geval het OM).

  Antwoord
 13. cprq

  @Glenn. Ja. Maar er zijn nog een paar pagina’s die de discussie helemaal weergeven. Daarin staat zijn werkrelatie met de labmedewerker even genoemd. Het zou de grote zelfverzekerdheid van Peter en OM verklaren. Er is trouwens ook nog een relatie tussen Ali/Kerkstraat/IRT. In die straat zat een voorloper van de IRTaffaire. Een politiegroep die actief de drugshandel bestreed. En die waarschijnlijk Ali kende. Afijn. Dat ze er zaten is zeker. Of Ali er zat weten we niet zeker.Dat op het AZC drugshandel tierde weer wel. Als er een Fries verantwoordelijk is voor de verkrachting dan sluit ik nog samenwerking met de AZCers niet uit. Want bijvoorbeeld taxichauffeurs weten alles van de seks en drugswereld. Die rijden voor in natura betaling.

  Antwoord
 14. mr. drs. Bou

  Op Zapruder heeft Patman het er nu ook over!

  Wat betekent een 100% DNA match?

  Laat het maar aan een aluhoedjes over om overal aan te twijfelen. Elke keer als een forensisch expert de loftrompet blaast over het DNA-profiling, dan knaagt er bij mij wat. Genetica is namelijk niet een vakgebied dat bekend staat om zijn houdbare aannames en dogma’s. Ooit is het grootste wetenschappelijke project ooit opgetuigd op basis van de stellige aanname dat het DNA de blauwdruk van het leven was (de aanname dat fenotype een-op-een afhankelijk was van genotype). Dat bleek even heel wat anders te liggen. Vervolgens bleek ook de aanname dat elke cel in het lichaam hetzelfde DNA heeft onzin. Daarna was het de beurt aan het geloof dan alleen genetische factoren (genen) overerfbaar zijn, ook dat bleek onzin, epigenetische factoren (omgevingsinvloeden) zijn ook overerfbaar. Er is geen vakgebied zo complex, zo onzeker en zo veranderlijk als de genetica. Vandaar direct al mijn twijfels bij al die mooie verhalen als gaat om DNA databases en kans van 1-op-astronomisch.

  Antwoord

Laat een reactie achter voor mr. drs. Bou Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

5 × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën