Archief
Artikelen

De recente gebeurtenissen in Syrië volgen een zelfde scenario als de “burgeroorlog” waardoor vorig jaar Libië werd verwoest. Het patroon is echter al ouder en het wordt keer op keer herhaald! De namen van de betrokken politici wisselen, de plaats van handeling wisselt, maar verder volgt men hetzelfde spoor! Een van de partijen wordt ons voorgesteld als “vrijheidsstrijders” tegen een “dictator”. In Libië was dat kolonel Gaddafi, in Syrië is het president Assad. Begin jaren ’90, vlak na de val van de Sovjet Unie, wilde het “vrije Westen” zich ontdoen van de socialistische staat Joegoslavië op de Balkan. President Milosevic van Servië werd daarom uitgeroepen tot dictator. De door het “vrije Westen” bewapende en door de NATO gesteunde vrijheidsstrijders waren de moslims van Kosovo.

Het bloedbad van Houla in Syrië heeft op de Balkan een voorloper in de vorm van het Račak massacre en de aanslag op de markt van Sarajevo. Daarna kon de NATO ingrijpen met bombardementen op Belgrado. Het resultaat was dat Joegoslavië uiteenviel. Sindsdien heeft de NATO vaste voet aan de grond op de Balkan. De Servische provincie Kosovo heeft zichzelf uitgeroepen tot een onafhankelijke staat waar de corruptie hoogtij viert en waar het Servische deel van de bevolking met hulp van de NATO met geweld wordt onderdrukt. Wat ons werd gepresenteerd als een burgeroorlog, blijkt in feite een veroveringsoorlog door de NATO. Dank zij de “verdeel-en-heers” tactiek heeft het Pentagon de hele Balkan veroverd! Bulgarije, Roemenië, Slovenië, Kroatië en Albanië zijn reeds NATO-leden, Bosnië, Macedonië, Montenegro en Kosovo zijn aspirant-lid. Alleen Servië, waar onlangs een nieuwe president werd gekozen, blijft een paria in de ogen van het “vrije Westen”.

De volgende lezing van Michael Parenti gaat over de manier waarop de VS welbewust Joegoslavië hebben verwoest middels een zogenaamde burgeroorlog. Joegoslavië was na WO II een communistisch land en door de VS werd Joegoslavië gezien als een soort bufferstaat tussen West Europa en het Sovjet blok. Nadat de USSR was ingestort, werd het tijd om Joegoslavië van de kaart te vegen. Parenti legt uit waarom en op welke manier dit gebeurde. Deze lezing werd gegeven op 16 mei 1999, maar de analogie met de huidige gebeurtenissen in Syrië en de oorlog van vorig jaar tegen Libië is overduidelijk!

Deze boeiende lezing staat reeds op BOUblog, maar hij is nog altijd actueel. Hij is ook Nederlands ondertiteld, scroll daarvoor even door.

Michael Parenti – The U.S. War on Yugoslavia duurt een uur en 18 minuten.

De VS oorlog tegen Joegoslavië staat in 9 delen op YouTube. Dit is het eerste deel:

Ga naar YouTube voor de volgende delen.

Voor wie de analogie tussen Joegoslavië en Syrië nog verder wil doortrekken, zijn hier twee vrij recente berichten van Benjamin Schett, een politieke onderzoeker die in Wenen woont.

Schett: US/NATO Proxy War in Syria Follows Precedent Set in Bosnia

Gepubliceerd op 22 mrt 2012 door GlobalResearchTV

In the wake of recent violent clashes in the Syrian capital Damascus, the country’s government has accused Western powers of assisting Qatar and Saudi Arabia with supporting and financing terrorism and further militarizing the region. While accusations abound on purported weapons shipments and the training of insurgents, it is clear that Western involvement in Syria appears to follow a precedent set years ago during NATO intervention in the war in Bosnia, when weapons were being covertly shipped into the region despite an official arms embargo.

According to Benjamin Schett, an independent political researcher based in Vienna, “It might be a repetition of this game in Syria.”

This proxy war with Western powers is being waged amid speculation that Syria is being turned into a terrorist hub and as Schett confirms, “There is an interest in turning Syria into big chaos.”

But claims that Syria’s government is bombing its own people and security buildlings don’t add up. As Schett explains, “I think that doesn’t sound very plausible because the ongoing destablization and increase of sectarian violence in Syria is not so much in the interest of Assad but more in the interest of the insurgents in order to provoke harsh reactions from the Syrian government troops, which finally could provoke foreign intervention.”

Originally aired on RT, March 19, 2012

Schett: Syrian Opposition Studies Terror Tactics in Kosovo
Gepubliceerd op 16 mei 2012 door GlobalResearchTV

The same horrors that were witnessed during the war in Kosovo are now apparently being prepared for the multi-confessional Syrian population by Islamist Syrian Liberation Army trained in Muslim Kosovo in the middle of Europe.

The Syrian Liberation Army group that actually formed the delegation to Kosovo has been fighting with the Syrian government for over a year now. This stand-off has claimed well over 9,000 lives, about half of them Syrian servicemen, law enforcers and officials.

Lately, the militants have been squeezed out of the Syrian cities and their positions along the Syrian-Turkish border. Being unable to turn the tide independently, the Syrian Liberation Army has been addressing to its foreign sponsors to start a military intervention into Syria to topple President Bashar Assad.

However, researcher and GlobalResearch.ca contributor Benjamin Schett told RT the Syrian rebels would not learn much in terms of military tactics from the KLA.

“The so-called Kosovo Liberation Army — this terrorist group — had in fact already been defeated by the Serbian army in 1998.”

Schett says that once Serbia agreed on a ceasefire, pulled back troops, and let in OSCE observers, the KLA used this situation to intensify their attacks so as to provoke a military reaction.

He continued that by presenting themselves as freedom fighters and victims to the Western media, the KLA secured a Western intervention in March 1999 after they staged a fake massacre in Račak.

Schett believes the Syrian rebels would go to Kosovo for knowledge in public relations techniques. He says despite their lack of military prowess, they were adept at making the Western public believe they were fighting for a justified cause amid reports they had committed a slew of war crimes and human rights abuses.

In 1998-1999 Kosovo separatists started an armed conflict with Belgrade to split the Kosovo region from Serbia. The war in the region was marked with mass atrocities and executions of the civilian population. Most of the Serbs that used to live in Kosovo became refugees.

In 2008, 10 years after the beginning of armed conflict with Serbia, Kosovo unilaterally proclaimed independence from Belgrade. Kosovo’s independence has been recognized by leading Western countries, most members of NATO and countries associated with the bloc.

Originally aired on RT, May 4, 2012

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

3 Reacties op “Syrië, Libië en het Joegoslavië-scenario sinds 1990”

 • J.H:

  Michael Parenti zegt in zijn speech: Ze houden jullie constant in de gaten(de elite) ze volgen precies wat jullie zeggen en doen omdat ze op jullie schouders rusten en weten dat als het onder hun voeten begint te rommelen, alles zal instorten.

  Probleempje hierbij zijn de drones!!! Het duurt niet meer lang voordat ze helemaal geen mensen meer tegen ons in zullen zetten maar computers. Israel heeft al drones ontworpen op insect formaat.
  Drones schakelen nu al dagelijks mensen uit die hun niet bevallen en ze zullen niet twijfelen om ze tegen ons in te zetten als wij te mondig worden.

  En wij financieren dit volledig!!!!!

 • Josh Peeters:

  Dat de EU een onterechte claim legt op haar rol als hoedster van de vrede is bizar en geschiedsvervalsing.
  De EU ziet de Nobelprijs voor de vrede toekenning ook nog eens als een bevestiging van haar buitenlandse politiek, terwijl gestook en agressieve politiek naar soevereine, niet EU landen, gewoon harde realiteit is geworden.

  De vrede in Europa is het gevolg van het feit dat heel Europa, na de 2e wereldoorlog, in puin lag, uitgemoord en daarna oorlogsmoe was geworden.
  Uit dat proces ontstaat uiteindelijk de EU superstaat. De EU heeft dus nooit die vrede in Europa tot stand gebracht. Derhalve een idiote, historisch onjuiste, vredes claim. De EU werkt juist met man en macht, buiten de wil van de bevolking om, aan de totstandkoming van een agressief nieuw machtsblok wat een bedreiging is, en gaat worden, voor niet aangesloten soevereine staten. Sanctiepolitiek als een ,,act of war,, en als opstap en naar het toewerken en het creëren van oorlogssituaties. Puur om het EU eigenbelang en dat van haar financiers. Daartoe wordt nu ook nog eens versneld gewerkt aan een Europees leger.

  Kortom de EU is een nieuwe, extra, bedreiging voor de wereldvrede.

  Met de Nobel (dynamiet) peace prize nog vers om de EU schouders slaat men in Brussel alweer oorlogszuchtigesancties taal uit naar Iran en Syria.

  In de VN krijgt de EU echter geen poot aan de grond en geeft men, met 60 samenzwerende naties, terroristen de kwalificatie ,,enige legitieme vertegenwoordigers,, van het Syrian volk mee.
  De EU weigert naar een diplomatieke oplossing te streven maar praat ondertussen wel óver Syria en Iran maar niet mét Syria/Iran. Hiervoor ontbreekt, ten enenmale, iedere juridische volkenrechtelijke status.De EU Nobel (dynamiet) peace prize winnaars zijn alweer op het oorlogspad en schoffeert de VN en de IAEA, door eigenmachtig zélf VN-tje te spelen en op de stoel van de IAEA te gaan zitten. Daarmee wordt de officiële functie- en werking van beide internatioanle organisaties doelbewust gefrustreerd en ondermijnd.
  Sancties zijn per definitie een ,,Act Of War,, en zijn de afgelopen decenia een vast onderdeel van een oorlogs scenario en dienen daarom opgenomen te worden in de Conventie van Genève.

  Door de eeuwen heen heeft de wereld gemeenschap allerlei wettelijke spelregels en internationale verdragen vastgelegd tussen soevereine staten. Dat zou het enige, juiste, uitgangspunt, modus operandi, moeten zijn om de wereld leefbaar te maken en te houden. Na WWll werden de soevereine staten op het continent Europa ingebed in een redelijk functionerende VN en allerlei niet aanvalsverdragen werden gesloten, daarmee was derhalve oorlogsvoering voor behoud van soevereiniteit een gepasseerd station.

  Nu zien we de interessante paradox dat een alsmaar uitdijende en machtiger wordende EU diezelfde, zwaar bevochten, soevereiniteit opnieuw concreet bedreigt en ondermijnt. Het nationalisme en separatisme is een natuurlijke reactie op de wens naar soevereiniteit. De EU is een soevereiniteitsbedreigend ondemocratisch wangedrocht en is derhalve een lont in het kruitvat van smeulende toekomstige oorlogen en een gevaar voor de vrede.

 • mrpettjo:

  De Noorse tv heeft in het recente verleden een zeer onthullende documentaire (A town betrayed) gemaakt over de voorgeschiedenis,de ware achtergronden en de ware nasleep van de val van Srebrenica gemaakt. In Bosnie heeft de NAVO dezelfde tactieken toegepast als in Syrie.
  http://www.youtube.com/watch?v=RUuhSGnLvv8

  Srebrenica – Izdani grad (A town betrayed) duurt 59 minuten.

Laat een reactie achter