Selecteer een pagina

Archieven

De kletskoek van PR de Vries over de zaak Vaatstra

Gisteravond heeft PR de Vries zowaar de moord op Marianne Vaatstra bijna opgelost. Deze PR-uitzending voor dummies ging voornamelijk over DNA-onderzoek, hoewel er ook weer een aansteker op de proppen kwam. De dader kan geen asielzoeker zijn, want volgens deskundigen blijkt dat uit het DNA-profiel. Het is iemand uit de buurt, een bekende van Marianne, misschien een vriend van een vriend. In het weiland zijn geen sporen aangetroffen van een worsteling. Marianne is midden in de nacht vrijwillig van haar gestolen fiets gestapt en met de dader het weiland ingelopen. Daar heeft ze zich zonder een worsteling laten verkrachten en vermoorden, waarna de dader op zijn fiets stapte en wegreed. Wij geloven PR beslist niet op zijn blauwe ogen!

De volgende uitleg is afkomstig van André Vergeer, een van de burger-onderzoekers in deze gruwelijke moordzaak. André had ons van te voren reeds gewaarschuwd voor de volksverlakkerij van PR, die fungeert als spreekbuis voor ons corrupte OM. De uitzending was echter nog simpeler dan hij kon vermoedden.

De leugens van Peter R. de Vries.
door André Vergeer

Ik zal proberen om het een beetje chronologisch op te schrijven als een eerste reactie op de uitzending van SBS6 van Peter R. van gisterenavond. Ga er maar even voor zitten want het is vrij uitgebreid. Want uitgebreide leugens kun je nu eenmaal alleen maar uitgebreid weerleggen.
Ten eerste valt op dat het OM te Leeuwarden in de afgelopen dagen zèlf geen commentaar heeft willen geven op de nieuwe ‘bewijzen’ in de zaak Vaatstra, vooruitlopend op de TV-uitzending van Peter R. Heb je het ooit zo zout gegeten dat het OM de uitleg van een leugen over moest laten aan een TV-show van een commerciële omroep? En is dat alléén al niet een teken dat er een leugen aan het grote publiek moest worden verkocht via gelikte beelden en interessante gewichtigdoenerij?

Al eerder voorspelde ik dat Peter een aantal feiten zou ‘vergeten’ en dat is ook bijna 100% uitgekomen. Hij verwachtte bijvoorbeeld dat de ‘complotdenkers’ op internet wel even zouden moeten slikken als zij geconfronteerd zouden worden met zijn ‘echte’ bewijzen. Niet dus Peter, je stelt me zelfs teleur. Ik had vooral meer intelligentie bij jouw redactie verwacht. Je hebt geen enkele theorie van ons weerlegd, eerder bevestigd. En inderdaad ‘vergeet’ je de belangrijkste feiten te melden, waaronder de Noorse connectie (de weggesluisde Ali) en de verkeerde verdachte in Turkije. Wellicht kun je een groot deel van NL overtuigen door je mooie beelden van paarden, weilanden en bloemen, door helikopter-opnamen, nieuwe onbewezen scenario’s en door zeer interessante opmerkingen over DNA-onderzoek maar daarmee is het nog steeds niet waar wat je allemaal beweert.

In (relatief) willekeurige volgorde, om zijn onzin te ontkrachten:

1. In 2000/2001 heeft Peter R. zèlf al gehakt gemaakt het zogenaamde ‘wegbrengen’ van Marianne op de ‘gepikte’ fiets door haar ‘vrienden’. Er hebben zich twee getuigen gemeld (toen mooi door Peter in beeld gebracht via de helikopter) die Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot op een compleet andere locatie (en op een geheel ander tijdstip) buiten Kollum dan zij zèlf beweerden.

Daarmee staat het tijdstip van vertrek van Marianne cs. van ca. 01.00 uur uit het Paradyske al op losse schroeven. Dat is aan ons o.a. nog eens bevestigd door medewerksters van ’t Filtsje waarin sprake was van een bezoek van Marianne cs. rond 24.00 uur en een andere getuige die Marianne voor het laatst heeft gezien (ook al zònder haar vrienden!) om 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum. En daarmee is het verhaal, dat Marianne is weggebracht en alleen de Keningswei op fietste alleen daarom al ongeloofwaardig geworden. Als Marianne nooit met die vrienden is mee gefietst, is zij dus achtergebleven in Kollum!

2. Daarnaast heeft het nieuwe 3-D team nu ineens een geheel ander scenario bedacht dat zij 13 jaar lang niet had kunnen bedenken. Het was eerst een eenzame blanke man op een fiets die haar het weiland in zou hebben gesleurd. Nee, nu was Marianne een ‘vriend van een vriend’ tegengekomen op de Keningswei waar zij zelfs vrijwillig het weiland mee moest zijn ingelopen waarna het uit de hand liep. Ook nu loopt dit scenario al vast op tal van onderdelen:

– Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die KL……..K van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve “vergeten”. Daarnaast is de keuze van een “vrijplaats” in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid..?

– Zo kloppen de loop- en schoensporen van Marianne en haar “dader” ook al niet. Niet alleen was al in 1999 – tegenover haar ouders – door de recherche toegegeven dat zij die voetsporen niet hadden kunnen duiden maar bovendien toont Peter een animatie aan de verkeerde zijde van de bomenrij (rechts). Het moet gezegd, het lijkt overtuigend voor de onwetenden maar het is echter totaal misleidend. Peter toont nl. drie loopsporen: twee het weiland in en één spoor terug naar de Keningswei. Wat Peter echter weer “vergeet” is dat er vóór de aankomst van de recherche minimaal 10 tot 12 getuigen, familieleden, dienders en hulpverleners door dat zelfde weiland (rechts) heen en weer waren gebanjerd. Die ANDERE loopsporen toont die animatie van Peter dus weer niet!

– Een getuige meldde enkele dagen na de moord dat hem was opgevallen dat er een opvallend remspoor zichtbaar was op de Keningswei t.h.v. de PD. Na een aanvankelijke, resolute ontkenning door de politie van dit spoor bleek hem wéér enkele dagen later dat dit remspoor zelfs van een nieuwe laag asfalt was voorzien..! Daarnaast verklaarde hij, samen met een aantal gezinsleden dat hij rond het tijdstip van de moord, tot driemaal toe een oud model BMW had gezien op de Keningswei en op de Lauwersmeerweg. Ook diverse andere getuigen verklaarden dat zij minstens één of mogelijk zelfs twee personen weggedoken in de greppel hadden gespot en weer andere getuigen beweerden dat er ten tijde van de moord een “Afghaan” hen als een speer voorbij fietste in de richting van Buitenpost. Peter beweert echter dat er geen sprake was van andere ‘activiteiten’ rond de PD ten tijde van de moord. Ons was echter allang bekend dat deze verklaringen zich niet meer in het dossier bevonden. En ook dat deze verklaringen al jarenlang door de recherche worden doodgezwegen.

– Vervolgens helpt Peter ons zelfs nog eens – onbedoeld – een handje. Het door ons aangereikte alternatieve scenario, dat het lichaam van Marianne met een auto vanuit het Noorden (de Fogelsanghloane of Trekwei) naar de PD was gebracht met een auto, wordt bevestigd door de getoonde foto’s van de recherche in de uitzending. Want wat blijkt? Peter toont nota bene DRIE auto’s op de PD die, gezien de bandensporen (en onbereikbaar door de greppel aan de Keningswei) enkel en alleen vanuit het Noorden naar de PD kunnen zijn gereden. En ja hoor, dus dwars over de mogelijke bandensporen van de auto waarin Marianne kon zijn vervoerd. Het is dan ook niet geheel toevallig dat de geurhonden ook al die route naar het Noorden volgden en niet naar de Keningswei waar Marianne immers was aangesproken door een ‘vriend van een vriend’..

– Op de PD zèlf wees niets op een worsteling, laat staan op een verkrachting. Daar zaten die rechercheurs al jaren mee. Maar nu hebben zij dan toch eindelijk het antwoord gevonden: De dader was niet alleen heel erg goed voorbereid maar ook nog eens zeer koelbloedig te werk gegaan. En, (dit is dus ècht het scenario dat Peter schetst),: Nadat de ‘bevriende’ dader Marianne midden in de nacht het weiland “in had gepraat” heeft hij haar tegen haar wil aan willen randen of verkrachten. Omdat Marianne zich daartegen uiteraard verzette heeft hij haar BH (VANONDER HAAR KLEDING en dus ook de schouderbandjes !!) losgesneden en om haar polsen gebonden om haar in bedwang te houden. Marianne heeft zich echter losgewerkt van die BH om haar polsen en daarop heeft de ‘dader’ die BH hergebruikt door haar daarmee te wurgen. En dit alles zonder worstelsporen achter te laten in het hoge gras.

NB. In de Deventer moordzaak beweerde het NFI dat zij zogenaamde ‘greepsporen’ kon herkennen op kledingstukken die aan geweld waren blootgesteld. Nu zwijgen zij echter stil over mogelijke DNA-sporen op die BH. En zij weigert dit onderzoek ook nog eens over te laten doen door het laboratorium van Richard Eikelenboom die daar sindsdien zijn eigen kunstje van heeft gemaakt.

En, alweer volgens Peter: Nadat Marianne al bewusteloos of zelfs al overleden was heeft de dader haar dubbel verkracht en haar keel alsnog doorgesneden. Dit alles verklaart (althans volgens Peter) dat er geen worstelsporen en geen bloed op de PD zijn aangetroffen. Dat ons alternatieve scenario (dat Marianne door een auto vanaf een andere locatie is vervoerd en gedumpt vanaf de Fogelsanghloane), nu ook nog steeds geldt “vergeet” hij weer.

– Maar goed, gesteld dat al die grove onzin van Peter gestand houdt bij het grote publiek, dan nog blijven er tal van vragen over. Hoe verklaart hij bijvoorbeeld dat er nooit vingersporen van Marianne zijn gevonden op haar fiets? Zij zou (althans volgens Peter) haar eigen fiets zelfs in de greppel hebben geplaatst en er enkele km. op hebben gefietst? Droeg zij handschoenen op een warme dag in april? En waarom wordt er geen DNA gemeld van de dader rond haar mond als zij zo vriendschappelijk met elkaar omgingen? En, als Marianne was aangesproken op de Keningswei en van daaruit was meegelopen het weiland in, hoe verklaart hij dan dat de geurhonden niet naar de Keningswei liepen maar sporen volgden naar het Noorden en naar het Oosten (dwars door de weilanden en in de richting van het AZC)?.

3. Dan het DNA-onderzoek. Dit is de meest simpele manier om onwetenden om de tuin te leiden. DNA is tegenwoordig heilig en iedereen weet inmiddels dat je DNA je tot dader verklaart terwijl dat in werkelijkheid de grootst mogelijke onzin is. Bij DNA uit sperma is het duidelijk dat Marianne vrijwillig gemeenschap heeft gehad of is verkracht. Er staat echter geen datum en geen tijdstip op het sperma-DNA van die verkrachting, noch waar die verkrachting heeft plaatsgehad. En dat zegt ook nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. Elke huidige rechter zal bewijzen vragen van het OM over het motief, de locatie, de uitvoering, het tijdstip en de tactische en technische bewijzen die de verkrachter alsnog koppelen aan de moordenaar. En ook dat wist Peter allang als je kijkt hoe het uiteindelijk in de Puttense moordzaak is gelopen met Ron P.

– Op basis van wat er nu bekend is kun je stellen dat de verkrachting op een geheel andere locatie kan hebben plaatsgehad dan de moord. Maar ook beiden kunnen al op een andere locatie hebben plaatsgehad waarna het lichaam van Marianne is gedumpt in het weiland. En ook is het heel wel denkbaar dat de verkrachter niet eens de uiteindelijke moordenaar was.

– Het enkele feit dat Justitie al jaren zo gebrand is op een moord in dat weiland wijst er op dat zij die zelfde twijfels koesteren. Zo heeft Justitie de leugens van Stephanie van R., die van Spencer en Wietze en nog vele, vele andere doelbewust ondersteund en weer andere, tegenstrijdige verklaringen vernietigd of genegeerd. En ook het wegsluizen van die twee asielzoekers is nog immer niet onderzocht.

– Dus hoefde via Peter alleen nog maar even worden ‘bewezen’ dat de weggesluisde Ali Hassan geen Europees DNA-type kon hebben. Hij kwam immers uit Irak (of uit Koerdistan) en daar komt GEMIDDELD genomen een ander ‘haplotype’ (DNA-variant) voor. Hier geldt met nadruk GEMIDDELD omdat wij al duizenden jaren over de hele wereld zwerven en dus ook overal ons DNA (en kinderen!) hebben achtergelaten. Wat dus normaal gesproken geldt voor inlandse oer-bevolking hoeft echter nog niet te gelden voor delen UIT die populatie. Nu beweerde Ali onder meer dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. En daarmee klopt die hele aanname van Justitie (en het LUMC) al niet meer.

– Het experiment van Peter mislukte dan ook al schromelijk op zijn eigen ‘haplotype’. Zeg maar zijn eigen DNA-type als ras-“Germaan”. Hiermee had hij stiekem, zonder die naam nog eens te hoeven noemen, het omstreden onderzoek van prof. Peter de Knijff willen bewijzen uit 2000 dat het om een DNA-spoor op Marianne ging van een West-Europeaan. En wat bleek? Peter had zijn voorvaderen in Noord Scandinavië en helemaal niet in Nederland of in Ost Duitschland (Friesland)! En precies dat betekende dat zijn voorouders ergens vóór de 16e eeuw al in Scandinavië moeten hebben geleefd! Wat Peter dus wilde bewijzen viel met zijn eigen experiment al in het water…

Dus Peter, onze theorie staat nog fier overeind. Wij beschikken over bewijzen en verklaringen die een geheel ander verhaal vertellen over de moord op Marianne. Jij hebt echter, ondanks je beloften, niets weerlegd en geen enkel heikel punt aan willen kaarten om het publiek niet wakker te schudden. Sterker nog, je hebt zelfs nog meer leugens in moeten brengen dan die wij al kenden.

En oh ja, ons kun je ’s nachts wèl bellen met informatie…

André Vergeer
—————————————————————
Wat in deze uitzending zoal niet aan de orde kwam:

– De caravan van Wolfgang Hebben die jaren lang op de camping “De Poelplaats” in Kollum stond, waar ook het AZC gevestigd was, en waar volgens vele getuigen de porno en drugs laag overvlogen.
– De verdwenen dossiers van de weggesluisde asielzoekers.
– Dat Marianne met een taxi zou worden thuisgebracht, omdat ze niet alleen in het donker durfde te fietsen.
– De lekke banden van de fietsen van Spencer en Wietse.
– De legio getuigenverklaringen die dit fraaie PR-scenario tegenspreken.

De beste manier van liegen bestaat uit het verzwijgen van de waarheid! Daarom nogmaals de verklaring van Geke:

JDTV Afl.59 – Marianne Vaatstra Deel 9

363 Reacties

 1. Andre Vergeer

  Victor Toom, onderzoek naar het zgn. Haplo-type onderzoek in de zaak Vaatstra.
  dare.uva.nl/document/187415 Proefschrift van 21 oktober 2010.

  Ik zal jullie niet vermoeien met al teveel ingewikkelde DNA-onderzoeksmethoden (ik ben ook maar een leek) maar Victor Toom heeft al in zijn promotieonderzoek in oktober 2010 vastgesteld dat de door Peter R. de Vries zondag gepresenteerde “feiten” al op voorhand niet klopten. Voorop gesteld, het haplo-type onderzoek heeft een functie, net als een profiler (gedragsdeskundige) een daderprofiel op kan stellen. Op basis daarvan probeert justitie zich een beeld te vormen van de verdachte, verkleint het normaal gesproken de zoekcirkel en wordt daarmee de ‘scoringskans’ vergroot.

  Maar, het leven zit nu eenmaal niet zo in elkaar dat we de dader in absolute zin kunnen herkennen aan zijn gedrag en bijvoorbeeld ook niet uit zijn DNA-profiel. Was dat maar waar! Peter R. begon dan ook zijn uitzending al door het publiek ‘klaar te stomen’ voor een mogelijk onvoorspelbaar gedrag van Marianne Vaatstra: “Zij zou nooit op de fiets alleen naar huis fietsen. En zij had al 4 maanden een vriend zodat zij ook nooit – midden in de nacht – aan zou pappen met een onduidelijke ‘vriend’. Laat staan dat zij zich vrijwillig het weiland in zou laten lokken en zich zonder slag of stoot zou laten verkrachten en vermoorden“. Maar dat was toch wèl gebeurd! oreert Peter vrolijk. Je kunt de kijkers bijna aan zijn lippen zien hangen: “Ja, zo zou het ook gebeurd kunnen zijn..”.

  Hiervoor heb ik al aangegeven dat Peter (het OM) zeer sterke tactische en technische feiten onder het tapijt heeft geveegd en dat de waarheid geweld aan is gedaan om de kijker maar niet wijzer te maken. Ik beperk me dus nu tot het DNA-onderzoek en zijn fabeltje dat die asielzoekers HET IN IEDER GEVAL niet gedaan konden hebben. Dat heeft Peter geprobeerd te verklaren op basis van 3 aperte leugens. De asielzoekers zijn uitgesloten op basis van hun DNA (leugen 1). Bovendien komt hun haplo-type (een DNA-variant) niet voor in Nederland (leugen 2). De dader was een bekende van Marianne (leugen 3).

  Leugen 1. Voor de goede orde, er is maar sprake geweest van één hoofdverdachte, Ali Hassan. Een Turkse Koerd, een wat vadsige man van 1,65 meter die jarenlang in het AZC Kollum had gewoond. Onder de zoekterm ‘Ali Hassan’ zijn inmiddels tientallen publicaties van ‘ons’ te lezen over de verwisseling van deze man met een “Turkse Ali” van 1,90 meter. Erkend door OvJ mr. Roelof de Graaf en bevestigd door alle getuigen die op welke manier dan ook met die Kollumse Ali hadden gewerkt, gevoetbald en geleefd. Van de (onbekende) Turkse Ali is in oktober 1999 wangslijm afgenomen, bij de èchte Ali is dat echter nooit gebeurd!!

  Leugen 2. De DNA-variant (haplotype) van West-Europeanen komt niet voor in Azië, zoals bijv. in Turkije en Irak (Koerdistan) en andersom. Dit is gebaseerd op statistisch onderzoek uit relatief kleine steekproeven. De verkrachter van Marianne heeft echter een haplotype dat het meest voorkomt in Noordwest-Europa. Vermoedelijk komt hij dusuit de omgeving van Friesland en kan het dus alleen al om die reden geen asielzoeker zijn geweest. En omdat Peter van zichzelf wist dat hij ook een rasechte Fries was, teruggerekend naar de 16e eeuw, was het aardig om te zien dat hij daar ook al direct de mist mee inging. Zijn voorouders bleken in werkelijkheid afkomstig uit Noord-Scandinavië !! M.a.w., vermoedelijk waren zij via Rusland, Finland, Zweden of Noorwegen afgedaald naar het Friese Nederland. Peter had dus al gewaarschuwd kunnen zijn…

  Victor Toom, in het bijgaande proefschrift, ging in hetzelfde laboratorium in Leiden nog een stap verder en kwam tot nog veel spectaculairder bevindingen met zijn eigen (mannelijke) Y-DNA-profiel (citaat):

  “In februari 2000 wordt de zogenaamde Y-chromosome Haplotype Reference Database (hierna: YHRD) online gezet. De datum is belangrijk, want een aantal maanden daarvóór ontvangt men op het FLDO het eerder genoemde verzoek van de recherche uit Friesland om aan de hand van DNA-onderzoek een uitspraak te doen over de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken in de zaak Marianne Vaatstra. Gegeven De Knijff’s betrokkenheid bij het YHRDproject heeft hij dan reeds toegang tot de data. Dit leidt ertoe dat bekend wordt gemaakt dat de moordenaar zeer waarschijnlijk afkomstig is uit Noordwest-Europa”. (pag. 130) [André: en direct door zowel het NFI als het OM sterk werd gerelativeerd].

  “De Y-chromosomale identiteit van Victor Toom (pag. 131)
  YSTRs in combinatie met de YHRD kan als opsporingstechnologie worden
  ingezet om een daderidentiteit te creëren. Zo is in de zaak Marianne Vaatstra
  een Noordwest-Europese daderidentiteit geconstrueerd. Mogelijk dat deze
  identiteit ertoe heeft geleid dat via Opsporing verzocht wordt gecommuniceerd dat de politie op zoek is naar een blanke man. Maar hoe specifiek zijn deze daderidentiteiten? Ter illustratie en als test gebruik ik mijn eigen YSTR-profiel. Ik heb dat profiel kunnen vaststellen toen ik in de zomer van 2005 etnografisch onderzoek deed bij het FLDO. Mijn numerieke YSTR-profiel laat het volgende aantal herhalingen zien (tabel 4.7)”.

  “Het YSTR-profiel zou een indicatie moeten geven over mijn geografische herkomst, meer specifiek over de whereabouts van mijn voorvaders. Van mijn familie aan vaderskant is een stamboom bekend die tot de 16e eeuw teruggaat. Mijn familie van vaders kant, de familie Toom, heeft voorzover bekend altijd in Nederland geleefd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat mijn YSTR-profiel overeen komt met gesampelde Europese donoren”.
  (……)
  “Als ik mijn YSTR-profiel (met dezelfde gebruikte markers als in de zaak Marianne Vaatstra, figuur 4.7) invoer in de YHRD, is er – in ieder geval voor mij – een onverwacht resultaat. Aan de hand van de resultaten van mijn ingevoerde YSTR-profiel, op grond van zeven loci, wordt vastgesteld dat er in een groep van 54.863 bemonsterde mannen van in totaal 477 populaties veertien andere mannen rondlopen met hetzelfde YSTR-profiel. Zeven daarvan lopen rond in Europa, zeven anderen in Azië“.
  (…..)
  Op grond van de toegevoegde DYS385 komt mijn YSTR-profiel overeen met precies één ander profiel in de YHRD: het betreft een man die rondloopt in Nepal. Ik ben, op grond van die acht YSTRs, dus genetische verwant aan een man uit Nepal. Mensen die mij kennen zullen mij beschrijven als blank, lang, blond en krullen. Niet wat je noemt het prototype van een Aziatische of Nepalese man“./einde citaat.

  Het haplotype van een verdachte kan dus een leuk statistisch hulpmiddel zijn, de werkelijkheid blijkt veelal weerbarstiger! En waarom is dit dan een leugen? Die asielzoekers zijn dus nog steeds niet uitgesloten! En eerdaags moeten zo’n 20.000 Friezen hun wangslijm af komen geven bij de politie waarbij zij hun eigen familieleden erbij kunnen lappen inzake mogelijke diefstalletjes, geweldpleging, etc., die allemaal al als DNA-delictspoor in de databank zitten. En daarmee wordt opnieuw de aandacht afgeleid van de werkelijke dader(s).

  Leugen 3. Haar-DNA-onderzoek, met een moeilijk woord mitochondriaal (afgekort) Mt-DNA-onderzoek genoemd, heeft een zeer zwakke bewijswaarde. Volgens het NFI zelfs lager dan pakweg 3%. De haren op jouw hoofd bevatten hetzelfde Mt-DNA als honderden of zelfs duizenden anderen in Nederland. Wellicht zelfs van een onderzoeker ven het NFI. De stelling van Peter dat die haar dus van de dader was is minst genomen zwaar overdreven.

  De vondst van die haar is ook al zo opmerkelijk. Hij bevond zich in het mechaniek van de aansteker en die bevond zich op zijn beurt weer in de tas van Marianne! Nu kun je leuk gaan speculeren: Heeft Marianne die aansteker dan even geleend? En zo ja, waar lagen de cigarettenpeuken dan? Of: hoelang was Marianne al in het bezit van die aansteker? Maanden of mogelijk zelfs al jaren? Kende zij ook niet al een aantal asielzoekers en kwam zij wellicht al eerder in die caravan van Wolfgang Hebben waar die aanstekers werden verkocht? En is het wellicht mogelijk dat die haar pas bij het onderzoek van die aansteker op het NFI (jaren nà de moord) in het mechaniek is gekomen?

  Maar veel interessanter nog is de naam die op die aansteker was gekrast: ‘Zacolis’. En laat de recherche in 2009 zelfs tegenover Bauke Vaatstra niet wilde erkennen dat die naam mogelijk uit Griekenland of zelfs uit Azië kwam? Heeft Peter dat niet genoemd..?

  De kop “Marianne kende haar moordenaar” is dus volksverlakkerij van de eerste orde. Gebaseerd op een wankel statistisch onderzoek, een nieuw scenario waarbij zij vrijwillig meeging en zich willoos heeft laten vermoorden. En met weglating van de meest relevante tactische en technische feiten. En sporen naar de èchte hoofdverdachte, Ali Hassan uit 1999, zijn nooit onderzocht.

  Ten slotte. Al eerder heb ik betoogd dat het gevonden spermaspoor slechts iets vertelt over het DNA van de verkrachter. Er staat niet bij wanneer die verkrachting heeft plaatsgehad; ook niet wààr dat is gebeurd en al helemaal niet wie daar allemaal nog meer bij aanwezig waren. D.w.z., dat de moordenaar nog steeds uit Azië afkomstig kan zijn en de verkrachter uit Nederland of Duitsland. En, gezien zijn haplotype, kan ook de verkrachter nog steeds uit Azië afkomstig zijn.

  Vermoedelijk daarom heeft Peter (het OM) dus nooit willen onderzoeken wat er allemaal precies in die caravan gebeurde en werden direct betrokkenen (Spencer, Stephanie, hun ouders en tal van rechercheurs) opgescheept met een leugen voor het leven….

  Antwoord
 2. alexnieuwsbreker

  Dus een bekende laat een aansteker achter in de tas,als dat zo was had heel friesland die opvallende aansteker wel gekend.Die aansteker was nergens te krijgen en komt uit het buitenland.Waarom komt men na 13 jaar met de aansteker terwijl men in 1999 in opsporing verzocht de aansteker had kunnen tonen.En er zit een haar om het mechanisme gedraaid dat is vreemd.Mijn vermoeden is dat Boudine,Wim Dankbaar en Andre Vergeer er het beste bij zitten,hier is meer gebeurd dan Peter R de Vries ons wil doen geloven.Ik vermoed dat er express bewijs is geplaatst en het echte bewijs is weggewerkt waaronder de bandensporen enzovoorts.Ik durf te wedden dat er niemand is in Friesland die deze opvallende bunny aansteker kent,onmogelijk want de dader was geen 20 jarige Fries.En waarom werd Stephanie zo onder druk gezet dat ze hart problemen kreeg,hier speelt meer veel meer?

  Antwoord
 3. alexnieuwsbreker

  En dan de getuige Geke uit het filmpje van JDTV met Micha Kat die dus aangeeft dat Marianne de auto werd ingeduwd.Waarom behandeld justitie dit niet,wie beschermen zij?Waarom heeft Peter R de Vries nooit de harde feiten getoond?Deze zaak stinkt aan alle kanten.

  Antwoord
 4. cobra

  en waar is verry brouwer in dit verhaal die met zijn vriendin
  de jongens tegen kwam zonder marianne

  Antwoord
 5. Anna

  Gelukkig zijn er steeds meer ambtenaren die inzien dat meedoen met het circus ons land op alle vlakken schade aandoet.

  1. Ons imago in het buitenland begint zorgwekkend te worden en dat komt niet zozeer door het Polenmeldpunt. De foute verhalen gaan wel de ronde. Twintig jaar geleden kreeg je complimenten als Nederlander, nu wordt mij verteld dat ik nadeel heb vanwege mijn Nederlandse paspoort.
  2. Binnen de EU zijn we volop chantabel, wat ontzettend jammer is als je oprichter bent van de Benelux en eigenlijk voordeel zou moeten hebben.
  3. Het vertrouwen in Justitie is laag. Bijzonder laag.

  Iets zegt mij dat er al een verandering plaatsvindt in politiek Den Haag. Maar ik moet dat eerst nog zien, dan pas geloof ik het. Het misleiden van volk rondom Vaatstra van de afgelopen dagen, belooft weinig goeds. Nederland wordt bijzonder slecht geinformeerd door de pers, afgedwongen vanuit Den Haag. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de journalisten, zij hebben niet meer de mogelijkheid om vrije journalistiek te bedrijven en tegelijk hun baan te behouden.

  Laat me raden, er komt een DNA match profiel met bijvoorbeeld… de dode badmeester? Zoiets zal het wel worden. En dan geven ze Bauke nog wat geld toe, de arme man. Welke verkrachter zou de fiets van Marianne zo opvallend daar laten liggen als ie net zo makkelijk in de bosjes kan?

  Het is echt grote kolder, opgezet midden in de nacht, door een professioneel team dat zelfs nu -na al die jaren- nog in staat is om de doofpot groter te maken. En iedereen doet mee om zijn eigen gezicht te redden. Ook Feik en Mustafa zouden niet zo n grote doofpot kunnen opzetten, ongeacht van wie ze chantage materiaal hebben…

  Antwoord
 6. mr. drs. Bou

  Vandaag in de Telegraaf:

  Oud-rechercheurs verbijsterd over uitzending Vaatstra-zaak
  door Jolande van der Graaf

  LEEUWARDEN – Politie en justitie hebben er intern al van meet af aan ernstig rekening mee gehouden dat het Friese meisje Marianne Vaatstra (16) door een bekende van haar kan zijn vermoord. Dat zeggen oud-rechercheur Dick Gosewehr en –politiepsycholoog Harrie Timmerman die bij eerdere politieonderzoeken naar de moord betrokken waren in een reactie op een tv-uitzending van Peter R. de Vries van afgelopen zondag.

  Verbijstering

  Het politierapport vermeldt tevens dat Mariannes rugzakje bij haar lichaam werd gevonden, de draagbanden onder haar hoofd. ‘Op een van de banden zagen wij een hoeveelheid bloed en bebloede stukjes gras’, schreven rechercheurs in 1999. In 2006 ontdekte De Telegraaf dat het OM het tasje desondanks nooit op dna en andere sporen had laten onderzoeken. IFS vond er destijds alsnog een dna-profiel op en stelde vast dat Marianne mogelijk met haar tas is gewurgd.

  “Verbijsterend dat politie en justitie daar nu met geen woord over reppen en die fouten kennelijk liever verborgen houden”, vindt advocaat Job Knoester die Marianne’s vader bijstaat. “Al even absurd is het, dat Peter de Vries jarenlang inzage had in onderzoeksresultaten van politie en justitie, terwijl het OM de ouders al die tijd onwetend hield.”

  Antwoord
  • Andre Vergeer

   Vandaag zijn de vragen gepubliceerd van Hero Brinkman:

   Vragen van het lid Brinkman (OBP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra, naar aanleiding van de uitzending van Peter R. de Vries van zondag 20 mei 2012.

   1. Is het juist dat de politie reeds in het weekeinde van de moord informatie heeft ontvangen van de toen 13-jarige Isabella W. over mogelijke betrokkenheid van Feik Mustafa en Ali Hassan?

   Isabella W. zegt vervolgens telefonisch met de dood te zijn bedreigd door Feik Mustafa met een boodschap strekkende:”Als jij niet stopt met praten, vermoorden we jou ook.” Van deze doodsbedreiging heeft zij samen met haar vader de volgende dag aangifte gedaan op of omstreeks 4 mei 1999, welke aangifte is bevestigd door het rechercheteam.

   2. Welke onderzoeksinspanningen zijn naar aanleiding van deze aangifte verricht? Meer in het bijzonder: Is Mustafa hierover gehoord of als verdachte aangemerkt? Wat is de reden dat deze aangifte niet tot verdere vervolging of hechtenis van Mustafa heeft geleid? Hoe is het mogelijk dat een dergelijke aanwijzing van betrokkenheid en daderkennis van Feik Mustafa niet tot vervolging kwam en er geen publicatie over is geweest, terwijl andere verdenkingen wel met de pers zijn gedeeld?

   Het rapport Onderzoek Ali H van het OM concludeert dat de juiste verdachte in Turkije is aangehouden, als mede dat de juiste verdachte niet klein en dik was, maar lang en slank zoals de aangehouden Ali H. Klopt het dat o.a. vier personeelsleden van het toenmalige AZC, die zowel Ali Hassan als Feik Mustafa jarenlang hebben meegemaakt, verklaren dat Ali Hassan een hechte vriend was van Feik Mustafa en dat hij een klein gezet postuur had met een lengte van hooguit 1.65 meter. Klopt het bericht dat deze vier personeelsleden hebben verklaard dat zij de aangehouden Ali H niet kenden, dat zij door het rechercheteam minimaal twee keer zijn gehoord en dat dit ook bij proces-verbaal is bevestigd?

   3. Bent u met mij van mening dat, indien deze verklaringen juist zijn, de aangehouden Ali Hassan in Turkije, niet dezelfde Ali Hassan is, waarmee Feik Mustafa altijd werd gezien? Kunt u aangeven waarom deze feiten niet zijn genoemd in het rapport Onderzoek Ali H.?

   In het rapport Ali H. wordt gesteld: “Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hassan te achterhalen komt ook het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen.” Van de heer Veldman heb ik begrepen dat hij in 1999 nooit contact heeft gezocht met justitie, maar enkel heeft gesproken met een verslaggever van de Telegraaf over deze zaak.

   4. Kunt u mij verduidelijken hoe en via welke bron het verhaal van Gerrit Veldman bij de politie binnenkwam?

   Uw voorganger minister Hirsch Ballin heeft in 2010 in antwoord op Kamervragen van uw huidige staatssecretaris, de heer Teeven, beschreven dat Feik Mustafa is overgeplaatst naar het AZC Drachten: “Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.”

   5. Wat was de reden dat Feik Mustafa, en alleen hij, werd overgeplaatst naar een ander AZC?

   Men heeft mij in kennis gesteld van verklaringen van twee medewerkers van het AZC Kollum (twee van de vier eerdergenoemde personeelsleden) en de plaatsvervangende directeur, de heer Louis Uijl, die van deze overplaatsing getuige waren. Uit deze verklaringen blijkt dat de overplaatsing van Feik Mustafa plaats vond op maandag 3 mei 1999, de eerste werkdag, twee dagen na de moord op Marianne Vaatstra. De twee medewerkers verklaren dat zij van de heer Uijl te horen kregen dat Mustafa naar het AZC Musselkanaal werd overgeplaatst. De heer Uijl verklaart bovendien dat Mustafa voor deze overplaatsing op het politiebureau Buitenpost was gehoord. Tevens bevestigt hij dat tot deze overplaatsing van Mustafa door de driehoek (burgemeester, OM en politie) was besloten en dat hij met betrekking tot deze feiten door het rechercheteam is gehoord.

   6. Waarom wordt deze informatie niet behandeld in het rapport Onderzoek Ali H?

   7. Wie was in de genoemde driehoek de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie, tijdens de overplaatsing van Feik Mustafa, naar verluidt op 3 mei 1999?

   Wie was in 2007 de initiatiefnemer tot het oprichten van het nieuwe 3D rechercheteam?

   Het OM stelt dat Feik Mustafa niet betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra, omdat zijn DNA niet overeenkomt met het gevonden daderspoor.

   8. Bent u met mij van mening dat indien er twee of meerdere daders betrokken zijn, dat enkel betekent dat hij niet de donor is van het gevonden spermaspoor, maar dat hij evengoed wel betrokken kan zijn bij de moord?

   Het OM stelt in het rapport: “Uit de Noorse dna-databank blijkt in 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne.” Uit navraag bij de Noorse nationale politie (NCIS/Kripos http://www.enfsi.eu/page.php?uid=147) die de Noorse databank beheert, is gebleken dat een dergelijk onderzoek op verzoek uit Nederland niet bekend is.

   9. Hoe verklaart de minister de discrepantie tussen deze bevinding en de bewering in het rapport. Als de conclusie is dat het dna profiel van de mede gedetineerde van Gerrit Veldman niet is vergeleken met de moordenaar van de Marianne Vaatstra, bent u dan met mij van mening dat dit moet gebeuren?

   In de uitzending van Peter R. de Vries wordt gesproken over het Y-Chromosomaal DNA die in mannelijke lijn wordt doorgegeven. Uit dna onderzoek van de spermasporen blijkt dat de Haplogroep van de dader behoort tot R1b. Hierbij wordt gesteld dat deze Haplogroep in meerderheid voorkomt in West-Europa en direct hierop wordt concludeert dat de dader dus niet van het asielzoekerscentrum kan komen?

   10. Bent u op de hoogte van het feit dat de Haplogroep R1b ook in delen van centraal Azie, als mede West-Azie voorkomt?

   Bent u op de hoogte van het feit, dat volgens voornoemde Gerrit Veldman zijn medegedetineerde, die hij heeft geïdentificeerd als Ali Hassan, tegen hem heeft verklaard dat zijn vader uit de Verenigde Staten zou komen? Bent u met mij van mening dat indien deze informatie klopt zeer wel mogelijk deze Ali Hassan ook de Haplogroep R1b zou kunnen hebben?

   Ik heb kennis genomen van een verklaring van een medewerker van het toenmalige Grenshospitium Tafelberg te Amsterdam. Uit deze verklaring komt naar voren dat in het weekeinde van de moord, door twee politieagenten een asielzoeker uit Kollum werd aangeleverd voor uitzetting naar het buitenland. Het tijdstip was ’s avonds laat, nadat de administratie om hem dezelfde dag te registreren naar huis was. De asielzoeker werd Ali genoemd en voldeed aan het latere signalement van de hoofdverdachte Ali Hassan (klein en gedrongen). Bij navraag bij de directie bleek hij de volgende dag reeds uitgezet te zijn. De medewerker stelt hem van de latere opsporingsfoto te herkennen als de hoofdverdachte. De huidige hoofdofficier van justitie van het parket Leeuwarden is een aantal maanden geleden ook in kennis gesteld van deze verklaring.

   11. Wat zijn de opsporingshandelingen, die het rechercheteam met betrekking tot deze verklaring heeft verricht en wat was daarvan het resultaat? Ingeval er niets is ondernomen, kunt u mij de reden daarvan aangeven?

   12. Bent u met mij van mening dat het bij een recherche onderzoek niet alleen gaat om het bewijs dat iemand de dader is, maar evengoed uit te sluiten dat een ander de dader zou kunnen zijn? Zo ja, bent u dan ook met mij van mening dat de juiste Ali Hassan (klein en gezet postuur), moet worden opgespoord en dat zijn DNA moet worden vergeleken met het DNA van het gevonden spermaspoor? Zo ja, hoe gaat u dit initiëren?

   Hero Brinkman

   http://www.onafhankelijkeburgerpartij.nl/2de-kamer-activiteiten

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Dank je wel, André. Goede vragen van Hero Brinkman.

    Die misleidende, alles verhullende uitzending van de grote PR met zijn mooie blauwe ogen levert slechts een averechts effect op.

    Ook is BOUblog zelden zo goed bezocht als na de uitzending van PR. Goede reclame voor deze “complotsite” op SBS-6 blijkt nooit weg. (al ben ik dan geen WC-eend) 🙂 🙂 🙂

    Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  Het wordt nog altijd gekker. PR de Vries heeft nu toestemming van het Hof om het volgende programma uit te zenden. Lees even mee:

  Peter R. de Vries mag programma over huurmoord uitzenden

  Amsterdam – Peter R. de Vries mag met een verborgen camera gemaakte opnamen onder voorwaarden wel uitzenden in een programma over huurmoord. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag (22 mei 2012) besloten.

  Twee jonge mannen hebben aan De Vries opnamen op een USB-stick aangeboden die een van hen met een verborgen camera had gemaakt. De opnamen betreffen een gesprek met iemand die hem opdracht tot het plegen van een moord (tegen betaling) had gegeven. SBS heeft het gesprek van De Vries met de jonge mannen die hem de opnamen aanboden, heimelijk opgenomen. De Vries en SBS willen de opnamen op de USB-stick en de opnamen van SBS gebruiken in een televisieprogramma over huurmoord.

  De twee jonge mannen hebben hier bezwaar tegen. Volgens het hof heeft De Vries door kennis te nemen van de opnamen op de USB–stick van de opdracht tot huurmoord ook kennis gekregen van een ernstige misstand die uitzending van die beelden rechtvaardigt. De in het geheim opgenomen gesprekken tussen De Vries en de jonge mannen, waarin naar voren komt hoe de twee jonge mannen de door hen gemaakte opnamen te gelde wilden maken, beschouwt het hof als een ‘matter of public interest’. Ook de opnamen van die gesprekken kunnen worden gebruikt in het programma over huurmoord.

  Meer hierover:

  MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE (II)

  En de primeur gaat naar Steven Brown:

  Peter R. de Vries Ript met de Corrupte ‘Amsterdamse-Kijkcijfer politie’ een half miljoen.

  “Het Pulp- Media -Brouwer-Hof”:
  Niet in geschil is dat [ X ] eigenaar is van de USB-stick. Hij heeft deze op 6 februari 2012 aan De Vries afgegeven, die deze in afspeelapparatuur heeft geplaatst, waarna [ X ] is aangehouden. De Vries heeft vervolgens een kopie van de opnamen gemaakt. Gelet op deze gang van zaken kan bezwaarlijk worden volgehouden dat [ X ] aan De Vries c.s. toestemming heeft gegeven de USB-stick te gebruiken. Deze geringe inbreuk op het eigendomsrecht van [ X ] op de USB-stick is echter niet waar het in deze zaak in de kern om gaat en is daarom onvoldoende om te leiden tot een verbod om de opnamen in een uitzending te gebruiken.”

  Vandaar dat ik me hoed voor mensen die vertrouwelijke e-mails en telefoongesprekken klakkeloos on line zetten en dan de schuld in de schoenen van een ander schuiven. Wie deze schoen past, trekke hem aan!

  Antwoord
 8. FoundACure

  De opvallende zaken in deze zijn onder meer:

  1. Het totaal van kritiek gespeende optreden van PRDV t.a.v. politie en justitie. Kenmerkend voor het programma van De Vries is zijn kritiek op genoemden, dit ontbrak in de onderhavige uitzending geheel. Het lijkt er op dat De Vries een voorgekauwd verhaaltje van het OM opdist.

  2. In de uitzending wordt gespeculeerd op een afspraakje van Marianne met een onbekend vriendje, ook werd er gesteld dat zij geen gebruik kon maken van een mobiele telefoon – een horloge lijkt me voor het tot stand komen van de afspraak nu niet bepaald een overbodige luxe. Of zij tijdens het gebeuren over een horloge beschikte werd niet vermeld in de uitzending.

  3. De aansteker maakt mij helemaal achterdochtig: werden hier nu wel of niet vingerdukken op aangetroffen? Ontbraken de vingerafdrukken compleet dan is deze achteraf in haar tas geplaatst om onderzoekers op een dwaalspoor te zetten. Immers: als M. deze in haar tas heeft gedaan, dan bevinden zich minimaal haar afdrukken op deze rokersbenodigdheid. Rookte M.? De aflevering zwijgt hierover.
  Een aansteker kenmerkt zich normaal door een hoeveelheid aan vingerafdrukken.

  Verder: wat doet een meisje van 16 met een ‘Playboy’ aansteker in haar tas waarop bovendien nog een vreemde (Grieks aandoende) mannennaam vermeld staat? Dat is janken om lastige vragen van mensen die deze aansteker opmerken…Het in de aansteker aangetroffen DNA komt overeen (voor zover na te gaan) met het DNA van het sperma, dat impliceert dat als de aansteker ‘bogus’ is, het aangetroffen sperma dat ook is!

  Naar mijn mening worden we hier voortdurend op het verkeerde been gezet en zijn er door een duistere groep mensen in hogere kringen maatregelen genomen om de misdaad te verdoezelen, lees de daders uit de wind te houden om zo strafvervolging van hen te voorkomen.

  4. De asielzoekershoax: normaal zijn de asielzoekers niet met een stok het land uit te krijgen, getuige ook de recente berichtgeving hierover in de pers over het gebeuren in Ter Apel. Verwonderlijk dat er hier – juist na de misdaad – maar liefst 2 personen uit het AZC met gezwinde spoed op het vliegtuig geplaatst worden en zonder enige vorm van protest verdwijnen. Toeval bestaat weliswaar, maar komt niet zo vaak voor als men denkt: hier lijkt dat stellig niet het geval te zijn.

  5. De OS (ontwikkelingssamenwerking) link. De Vries heeft een dochter die werkzaam is dan wel actief is in de genoemde sector, hij heeft hier dan ook discussies over gevoerd met Arnold Karskens (oorlogscorrespondent). Hieruit bleek dat De Vries een enorm voorstander is van genoemde hulp en lijkt mij dan ook een goede grond voor De Vries om AZC’s niet in een al te slecht daglicht te willen stellen. Helaas leert de praktijk dat het niet allemaal koek en ei is: zie de media hieromtrent en bijvoorbeeld het recente ‘Albayrak’ schandaal.

  Al met al voldoende reden om de uitzending van De Vries als lachwekkend in plaats van ‘spraakmakend’ aan te merken. Enfin, de werkelijke daders hebben in ieder geval een alibi…

  Antwoord
 9. steve brown

  Advocaten slachtoffers ‘De Vries-Rip’ overwegen cassatie tegen het Pulp-Media-Rip-Arrest.(2)
  Posted on May 24, 2012
  Update:
  (van onze Corrupte justitie redactie)

  “Wie is de Corrupte justitie Mol van Peter R. de Vries?

  “Rippen door Maffioso Peter R. de Vries is geoorloofd volgens het Amsterdamse ‘Brouwer- Media-Pulp-Hof’.
  De redenering die het ‘Brouwer Media-Pulp-Hof’ hanteert is die van De Vries heeft de wederpartij (twee jonge onopgeleide straat arme kansloze Kruimelaars) onder valse voorwendselen naar zijn kantoor gelokt, toen hun kijkcijfer-waar gestolen en hen daarna gelijk door de Amsterdamse Kijkcijfer-politie laten arresteren, maar dat is volgens het Hof is geen Ordinaire klassieke Volks-onderwereld-Rip. (kuch)”

  Advocaten slachtoffers Peter R. de Vries overwegen Cassatie.

  Meer lezen:http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/05/24/advocaten-slachtoffers-de-vries-rip-overwegen-cassatie-tegen-het-pulp-media-rip-arrest-2/

  Antwoord
 10. QED

  Klopt wat Foundacure zegt: Feik en Ali leefden al jaren op het AZC en ineens wilden ze wel weg. Het betekent dat alle speculatie over een andere gang van zaken onzin is zolang de AZC-connectie niet voldoende is uitgesloten. Ook de ( kroatische) aansteker wijst naar het AZC. Dat ze in Kollum veel meer weten is bekend. Maar hoe meer druk, hoe meer volharding. Spencer en Wietze en hun ouders, en dat meisje en haar moeder moeten gegijzeld worden om bewijsbare unieke kennis af te leveren. En dan nog over de politiek die zich ermee bemoeit: dat is de enige kans om de waarheid boven tafel te krijgen want dit is een voor honderd procent door politiek vergiftigde zaak.

  Antwoord
 11. FoundACure

  Het is me niet bekend of Feik en Ali al dan niet het land wilden verlaten, QED. Het lijkt er meer op dat ze van ‘hogerhand’ op het vliegtuig gezet zijn.

  De feiten in aanmerking genomen lijkt de brief van de anonieme spijtoptant aan Bauke Vaatstra de gruwelijke waarheid te onthullen: men heeft alles uit de kast gehaald om het draagvlak onder de asielopvang niet in gevaar te brengen en is daarin zelfs zo ver gegaan dat men 2 gruwelijke moordenaars en verkrachters via luchttransport heeft weggemoffeld.

  Onze eigen overheid – althans een onderdeel daarvan – is kennelijk medeplichtig aan moord en verkrachting. Genoeg motief dus om over te gaan tot een cover-up waarin er niet geschuwd werd om tot vergaande manipulatie van het bewijsmateriaal over te gaan.

  Uiteraard moet het rookgordijn door een bekende autoriteit op dit gebied aan het klootjesvolk verkocht worden, en dat is waar Peter R. de Vries zowel letterlijk als wel figuurlijk in beeld komt.

  Op zijn minst gesteld bijzonder laakbaar: indien Steve Brown de Vries kwalificeert als ‘maffiajournalist’ kan ik hem dat niet kwalijk nemen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste FoundACure,

   Zelf heb ik ook heel lang gedacht dat het ging om het draagvlak voor de opvang van asielzoekers, maar er kan ook een andere reden zijn: Deze lustmoord kan van te voren zijn gepland door de porno-producenten! Er gaat heel veel geld om in de porno-industrie en een snuff-movie is kassa!

   Op het terrein van het AZC stond al jaren een caravan van de Duitser Wolfgang Hebben. Seks en drugs waren daar altijd ruim voorhanden en de directie van het AZC heeft daar niets tegen ondernomen. De meeste asielzoekers zijn nette mensen, er zullen dus zeker klachten zijn geweest over de toestand rond deze caravan.

   Vanaf het eerste begin viel de verdenking op het AZC, al was het maar omdat Marianne vlak bij het AZC werd gevonden. De asielzoekers zelf vroegen ook om een onderzoek naar hen, omdat zij wilden worden vrijgepleit van deze verdenking. Als men het AZC-beleid echt had willen beschermen, dan had men dat onderzoek toegestaan!

   De caravan van Hebben is die zomer tot de grond toe afgebrand. De brandweer mocht pas gaan blussen, toen er niets meer van over was. Ook zou Hebben op Koninginnedag naar Duitsland zijn gegaan, maar hij kan ook pas laat in de nacht naar Duitsland zijn vertrokken. Toen hij terug kwam, had hij een andere auto, zijn auto was in Duitsland tot schroot verwerkt.

   Hebben is nooit verhoord…

   Ali Hassan mag dan de hoofdverdachte zijn, zelf vermoed ik dat deze lustmoord is georganiseerd door Wolfgang Hebben en zijn vriend de porno-boer Ludger Dill. Deze laatste is inmiddels overleden, maar Hebben loopt gewoon nog rond in Friesland.

   Uit het feit dat er ook op het lichaam van Marianne zo weinig sporen van geweld zijn aangetroffen, maak ik op dat ze zwaar gedrogeerd moet zijn geweest.

   Natuurlijk kan ik dit alles niet bewijzen, maar ook het NFI valt onder Justitie. Het is geen onafhankelijk instituut!

   Antwoord
   • FoundACure

    Met dank voor je antwoord, Bou.

    Met behulp van Ockham’s Razor is de zaak niet op te lossen, daarvoor is deze te gecompliceerd: dat zullen we met elkaar eens zijn. Naar mijn mening heeft Wolfgang Hebben wel een dubieuze rol gespeeld getuige zijn plotselinge vertrek, de afgefikte caravan en het verschrotte voertuig: dit zijn die soort toevalligheden die mij nét iets té toevallig zijn.

    De teneur die ik oppak is die van een bijzonder abjecte doofpot-affaire uitgevoerd door zowel politie als justitie en dit is uiteraard strijdig met de snuff-movie theorie want het lijkt me niet dat politie en justitie op enigerlei wijze gebaat zijn met het op welke wijze dan ook meewerken aan een produktie daarvan. Er is dan ook een wat waarschijnlijker motief, welke ons weer terugbrengt bij de ‘draagvlak’ theorie, welke eveneens de verklaring van de ‘spijtoptant’ ondersteunt. Tot dusver is er – voor zover mij bekend – geen snuff-movie van het slachtoffer opgedoken.

    Vooralsnog ben ik van mening zo niet overtuigd dat de aansteker net als de fiets op de vermeende PD geplaatst zijn, getuigen bedreigd, genegeerd dan wel omgekocht zijn, en de werkelijke daders zo snel mogelijk weggemoffeld zijn.

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     … dit is uiteraard strijdig met de snuff-movie theorie want het lijkt me niet dat politie en justitie op enigerlei wijze gebaat zijn met het op welke wijze dan ook meewerken aan een produktie daarvan.

     Beste FoundACure,

     Hoeveel geld gaat er om in de porno-industrie?

     En hoe chantabel is ons toenmalige hoofd Vreemdelingenzaken?

     Besef wel dat de meeste politiemensen niet weten wat ze doen! Ze krijgen allemaal slechts een deeltje van de puzzel.

     In elk geval was deze doofpot zeker niet in het belang van het AZC-beleid. Die doofpot leidde juist tot een negatief imago! Veel mensen dachten dat het asiel-beleid moest worden beschermd en dat dit ten koste ging van het opsporen van de daders.

     Zolang er geen snuff-movie van Marianne wordt gevonden, is er niets bewezen. Ik hoop dat er bij de speciale recherche opgelet wordt, maar de pakkans is tot op heden klein! De bestanden worden immers versleuteld en zijn slechts toegankelijk tegen betaling. De porno-boeren op internet zijn goed thuis in de digitale wereld!

 12. Andre Vergeer

  @FoundACure, QED,

  Geheel eens. De kracht (onze zwakheid!) van het openbaar ministerie is dat zij alle ‘bewijzen’ kan publiceren en/of achterhouden zonder dat iemand daar controle over heeft. Zij beroepen zich dan desnoods op de ‘privacy’ van de verdachte of op ‘onderzoeksbelang’. Pas wanneer iemand wordt aangeklaagd voor dat misdrijf heeft hij (soms) inzage in zijn eigen dossier. Een slachtoffer (nabestaande) van die misdaad heeft echter altijd het nakijken en krijgt nooit inzage. Ik zeg ‘soms’ omdat er legio voorbeelden zijn waarbij ontlastende bewijzen voor de verdachte door justitie bewust zijn achtergehouden in het strafdossier. Alleen een zeer toegewijde advocaat kan met heel veel moeite de bewijzen alsnog opvragen of een second opinion aanvragen maar dat lukt meestal slechts deels.

  Het is dus voor het OM te hopen dat zij een overleden verdachte op het oog heeft omdat die namelijk GEEN advocaat meer toegewezen krijgt…

  Aanvulling op die aansteker: Marianne rookte blijkbaar wel, werd ook in de uitzending van P.R. gemeld. En de ‘haar’ in die aansteker is een typisch voorbeeld van mogelijke fraude van het OM; niemand die die ‘haar’ ook ooit te zien zal krijgen. Het tasje van Marianne, met daarIN de aansteker, is nooit onderdeel geweest van onderzoek bij de recherche, noch bij het NFI. Enkele maanden geleden nog toegegeven door het OM-Leeuwarden (bron: De Telegraaf http://www.telegraaf.nl/binnenland/10627196/___Nieuwe_DNA-test_Vaatstra___.html).

  Pas toen Richard Eikelenboom van het IFS in 2006 in opdracht van de familie Vaatstra onderzoek deed aan (de hengsels van) het tasje werd duidelijk dat die tas mogelijk was gebruikt bij de verwurging. Opnieuw werd dit door het OM niet uitgesloten. Toen het IFS daarop de andere kledingstukken van Marianne opvroeg (w.o. de BH) om nader onderzoek te doen op zgn. greepsporen-DNA van de verdachte werden die kledingsstukken geweigerd door het NFI. Waarop het tasje en het gevonden, mannelijke DNA-profiel van een mogelijke tweede verdachte op de hengsels door het IFS alsnog moesten worden overgedragen aan het NFI.

  Verder hebben wij zeer overtuigende aanwijzingen dat de verkrachting en de moord niet in dat weiland hebben plaatsgehad. Uit diverse getuigenverklaringen en technische en tactische gegevens komt naar voren dat dit op een andere locatie is gebeurd en in de aanwezigheid van twéé of meer verdachten. En dat het lichaam van Marianne mogelijk door een auto vanuit het Noorden het weiland in gebracht is. ALS dat zo is, dan is de kans ook aanwezig dat die aansteker per abuis in de tas van Marianne is terechtgekomen op die andere locatie. Bijvoorbeeld doordat een ‘helper’ die aansteker vond en hem maar in haar tas heeft gestopt voordat zij ‘afgevoerd’ werd. Of dat de eerste diender die aansteker in het weiland vond en alsnog dacht dat die van Marianne was. Maar ook de door jou geopperde mogelijkheid van een dwaalspoor wordt daarmee nog eens extra onderstreept, ondersteund door de overheid die aan waarheidsvinding zou moeten doen:

  1. Het ‘fietsenverhaal’ van Spencer is gebaseerd op 100% leugens, bevestigd door 9 getuigen, omdat hij minimaal één lekke band had en op twee andere locaties was gespot zonder Marianne. En Marianne andersom ook. Opmerkelijk genoeg heeft Spencer (het OM) die lekke banden ook nooit als excuus aangevoerd waarom hij Marianne niet naar huis kon brengen.

  En die ‘fiets van Marianne’ lijkt doelbewust in die greppel te zijn geplaatst als een rode vlag: “Hier moet je haar zoeken”. Die ochtend daarna ging Spencer in ieder geval zoeken op locaties waar hij Marianne zeker NIET zou vinden. Die avond daarvoor was hem door enkele asielzoekers zelfs te kennen gegeven: “We gaan vanavond je vriendinnetje pakken..”; door Spencer weer meegedeeld aan een getuige.

  2. Stephanie van R. (samen met Marianne gespot om 00.30 uur in de Voorstraat) heeft aan een vriend opgebiecht: “Als Marianne er niet was geweest, was IK waarschijnlijk vermoord”, daarmee impliciet bevestigend dat Marianne op de Voorstraat in een auto was gesleurd.

  3. Er zijn, ondanks de ontkenning van Peter R., rond het tijdstip van de moord wel degelijk personen gesignaleerd in die greppel en op het fietspad aan de Keningswei. En een oud model BMW die daar op drie verschillende momenten is gespot door meerdere personen. Met éérst drie en later met twee personen. Al die verklaringen zijn wel in ons bezit maar al in 1999 uit het dossier verdwenen.

  4. De ‘dader’ zou Marianne hebben verkracht nadat zij reeds was overleden. Er werden immers wonden op haar lichaam aangetroffen die niet meer bloedden (Peter: “haar hart stond dus al stil”). Tenminste haar slipje was dus ook postuum uitgetrokken, gezien de bloedeloze verwonding op haar bovenbeen. Dat haar kledingstukken naast haar lichaam werden aangetroffen kan dus betekenen dat zij daar ter plekke zijn uitgetrokken/losgesneden OF daar ook al postuum zijn neergegooid.

  Elke profiler moet minstens aanslaan op zoveel aanwijzingen van een set-up om de politie op een dwaalspoor te zetten.

  5. De door Peter R. gepresenteerde ‘loopsporen’ van Marianne en haar ‘dader’ worden ook al op de verkeerde locatie gesitueerd. Langs de RECHTERKANT van de bomenrij namelijk, waar minimaal 10 andere getuigen HEEN en WEER hebben gelopen – van en naar de Keningswei – voordat de technische recherche überhaupt ter plaatse was. De loopsporen van Hans V. en zijn vriendin G. langs de LINKERKANT van die bomenrij zijn in 1999 nog wèl gepresenteerd als dadersporen maar worden nu dus bewust genegeerd.

  6. Mogelijke geweldssporen op het fietspad, op de fiets en in het weiland ontbreken, evenals de vingersporen op de fiets en het schoenspoor van Marianne in de greppel. Sterker, de door een getuige gemeldde remsporen op de weg werden eerst ontkend en een paar dagen later zelfs (alléén op die plek!) nieuw geasfalteerd.

  7. En het meest opzienbarende ‘bewijs’ van Peter – de afdruk van een trapper van de fiets van de ‘dader’ in de greppel op ongeveer 1,5 meter afstand van de fiets die aan Marianne werd toegewezen – blijkt ook al absoluut onbetrouwbaar. Ik heb Hans V. en zijn vriendin G. vanavond nog gesproken. Voordat Hans het weiland inliep om uiteindelijk Marianne te vinden, had hij die zgn. ‘fiets van Marianne’ nog uit de greppel OPGETILD om hem te tonen aan de naderende Spencer en zijn vriend A. Hans houdt het heel wel mogelijk dat hij daarna een draai van 180 graden heeft gemaakt waarbij de fiets 1 tot 1,5 meter verderop in de greppel teruggeplaatst kan zijn.

  Hans is pas jaren later op het bureau Leeuwarden gehoord door een ‘cold-caseteam’ en heeft daar toen pas zijn vingerafdrukken moeten afstaan.

  Als het door Peter gepresenteerde zgn. ‘trapperspoor’ dus afkomstig was van die éne, diezelfde (!), fiets heeft er dus ook nooit een tweede fiets naast gestaan! Laat staan dat die sporen van de dader afkomstig waren. Dat het cold-caseteam daar ook pas jaren later achterkwam zegt mij twee dingen:

  a) Die sporen zijn in 1999 vergeten en/of niet opgemerkt EN b) die sporen zijn door Peter doelbewust achterwege gelaten. En hieruit blijkt opnieuw dat er letterlijk NIETS wijst op een mogelijke verdachte aan de Keningswei.

  Ergo, als er dus blijkbaar geen enkele – logische – aanwijzing is dat Marianne is opgewacht door een ‘onduidelijke vriend van een vriend op een fiets’ aan de Keningswei, dan komt opnieuw ons alternatieve scenario in beeld: Marianne was al verkracht en overleden en is daarna in het weiland gedumpt door twéé of meer personen in een auto:

  Zij lijkt al te zijn ontvoerd in een auto vanuit Kollum, zij lijkt al eerder te zijn bedreigd met een keelsnijdend gebaar en Spencer was uren voor de moord al gewaarschuwd door diezelfde asielzoekers “dat zij zijn vriendinnetje vanavond zouden pakken”. Hij en zijn vriend hadden bovendien lekke banden waardoor het wegbrengen van Marianne al practisch onmogelijk werd, er ontbreken geweldssporen op de fiets, op het fietspad, in de greppel en in het weiland en de geurhonden liepen niet naar de Keningswei maar naar het Noorden (autospoor?) en naar het Oosten (zwembad en AZC).

  Maar goed, ik zit hier achter mijn computer en mis de bewijzen van mijn gelijk omdat ik niet over het dossier mag beschikken en het OM-Leeuwarden ons mordicus niet te woord wil staan. Hooguit kan ik zeggen dat ‘wij’ dit dossier duizenden uren hebben bestudeerd, alle krantenartikelen gelezen, contact hebben gezocht met de diverse Noorse autoriteiten (die ook al ontkennen dat het OM hen heeft verzocht om onderzoek) en contact gehad met tientallen getuigen die zich niet gehoord voelen door Justitie. En ook de door ons getipte journalisten hebben het allemaal af laten weten terwijl wij alles en open met hen hebben gecommuniceerd.

  Wat ik echter wel weet is dat Peter R. (het OM) ons welbewust een zeer eenzijdig verhaal voorhoudt waarin de waarheid minstens geweld aangedaan wordt. En onze uitnodiging aan Peter, om één keer naar ons te luisteren, is ook al bij herhaling en hooghartig afgeslagen…

  Antwoord
 13. Andre Vergeer

  Naschrift.

  Niet beide asielzoekers zijn het land uit gesmokkeld. Het ligt wat ingewikkelder:

  a) Ali Hassan, de hoofdverdachte die door de hoofdofficier van justitie (Severein) op 11 augustus 1999 tegenover De Telegraaf nog werd omschreven als ‘een kort en gedrongen postuur’, werd in het weekend van de moord bij het grenshospitium A’dam aangeleverd zonder ‘papieren’ en door politiemensen uit Friesland. Hij werd één à twee dagen later op het vliegtuig gezet en later herkend aan zijn opsporingsfoto. En hij lijkt enkele dagen later uiteindelijk in Noorwegen te zijn aangekomen waar hij door twee Nederlanders ook al werd herkend als de mogelijke verdachte. Waarbij hij een adressenboekje bij zich droeg met adressen uit de buurt van Kollum, Damwoude en Zwaagwesteinde, wat weer herkend werd door een huisgenote uit Leeuwarden.

  b) Voor hem in de plaats is een onbekende, slanke Turk van ongeveer 1,90 meter in oktober 1999 in Istanbul aangehouden. Deze man was aantoonbaar niet bekend bij de medewerkers in het AZC en hij was ook nog eens te lang voor het signalement. Bovendien moest zaaksofficier mr. Roelof de Graaf tegenover de TV toegeven dat die man allang geen verdachte meer was vóór hij in Turkije werd aangehouden..

  c) De andere verdachte, Feik Mustafa, is niet uitgezet maar overgeplaatst naar AZC Musselkanaal (een centrum voor asielzoekers met onaangepast gedrag). Hoewel het OM beweert dat dit pas medio mei 1999 of later is gebeurd (samen met zijn vader) naar AZC Drachten, verklaren twee beveiligers van het AZC Kollum stellig (bevestigd door hun adjunct-directeur) dat Feik al op 3 mei 1999 op een taxi naar Musselkanaal werd gezet.

  In combinatie met diverse verklaringen tegen Feik in dat weekend zèlf over zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord, een anonieme aangifte ter zake van verkrachting op maandag 3 mei 1999 tegen Feik in datzelfde weekend van de moord EN een aangifte wegens telefonische doodsbedreiging van een andere getuige op 4 mei 1999, KAN het niet anders dan dat Feik al direct (in of na dat weekend) tot de verdachtenkring behoorde. Zijn officiële overplaatsing medio mei naar een ander AZC (samen met zijn vader) is dan ook niet alleen onlogisch maar zou ook nog eens onverteerbaar en zelfs misdadig zijn.

  Niet geheel toevallig ontvingen de ouders van Marianne in 2006 ook nog eens een anonieme brief van een medewerker van datzelfde AMOG Musselkanaal waarin hij meldt dat er op 3 mei 1999 in alle geheim en onder zwijgplicht, wel degelijk een levensgevaarlijke asielzoeker was aangeleverd. En enkele dagen later weer was opgehaald door de immigratiedienst. Waarop Feik een jaar na de moord regulier werd gehuisvest in het Westen van ons land.

  Feik is niet vervolgd voor de verkrachting en niet vervolgd voor een doodsbedreiging die een zeer sterke relatie had met de moord. En oh ja, niet vervolgd voor de moord terwijl hij Marianne eerder had bedreigd met een keelsnijdend gebaar en sterk bevriend was met de hoofdverdachte die nog immer op de vlucht is…

  d) Een andere ‘Afghaan’, Mohammed Akbari, werd daarop voor Feik Mustafa als ‘vervanger’ opgevoerd door het OM en samen met Ali Hassan internationaal gesignaleerd. Niet geheel toevallig leek Mohammed ook nog eens op Feik. Maar, Mohammed was net als die Turk, ook al weken voor de moord weg uit het AZC Kollum en werd in eerste instantie door het OM slechts als getuige gezocht vanwege de mogelijke verblijfplaats van Ali Hassan.

  Toen de verkeerde Ali werd aangehouden in Turkije (en dus ten onrechte als dader werd uitgesloten op basis van zijn DNA, zie b)) meldde het OM dan ook direct dat Mohammed niet meer belangrijk was. Maar, omdat iedereen in de omgeving van Kollummerland nog steeds in de veronderstelling verkeerde dat dit Feik Mustafa moest zijn, werd Mohammed tot twee keer toe ten onrechte als verdachte gesignaleerd. Zo werd hij in 2003 anderhalve week onschuldig vastgehouden in Londen in afwachting van zijn DNA-onderzoek. En, omdat toen nog steeds niemand die wisseltruc doorhad, werd Mohammed ook nog eens in 2005 aangehouden om te kunnen worden gehoord door de Nederlandse justitie….

  Twee verdachten, aantoonbaar en bewust door het OM verwisseld door twee onschuldigen. Ik snap dat niemand dat snapt want Peter R. snapte het ook al niet. Maar in tegenstelling tot Peter kun je mij daar wèl ‘s nachts voor wakker maken: 030 – 6917013. Leg ik het gewoon nog een keer uit…

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste André,

   Dank je wel voor deze duidelijke uitleg.
   100 % beter dan die van PR de misdaad showmaster! 😉

   Antwoord
 14. klaas

  Beste Bou Wolfgang is wel verhoord en ook nog wel op zijn eigen verzoek zoals het in de Leeuwardecourant ooit heeft gestaan, hij wou van de praatjes af!
  Wel kwamen de hoofdverdachten regelmatig in de caravan van Wolfgang ook kwam Spencer er wel.
  Waarom is het niet uit te sluiten dat Marianne wel eens eerder contact met deze gasten had gehad en zei dus wel eens de vrienden van die vriend kunnen zijn?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Klaas,

   Dat Wolfgang Hebben op eigen verzoek is verhoord, dat wist ik niet. Maar ik vind het ook raar! Allerlei mensen die graag wilden getuigen, werden juist niet verhoord!

   Dat van die vriend van een vriend is slechts een verzinsel van PR…
   Volgens Geke is Marianne ontvoerd in een auto!

   Antwoord
 15. FoundACure

  Met dank aan Andre Vergeer voor de uitvoerige toelichting!

  Antwoord
 16. cobra

  he andre weer een prima verhaal waar ik mij voledig bij aansluit
  ook ik denk dat je hier 90% het verhaal omschrijft zo als het gegaan
  moet zijn
  denk dat een peter OM de vries ook dit verhaal kent
  maar dit niet kenbaar kan of wil maken

  Antwoord
 17. FoundACure

  Met dank voor je antwoord, Bou.

  Je vragen kan ik niet ontkennend beantwoorden: er gaat ontzettend veel geld om in de porno-industrie en Joris Demmink was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid chantabel.

  Echter: de asielindustrie heeft inderdaad een opdonder gekregen vanwege de doofpot-affaire en dienen wij ons af te vragen in welk daglicht dit getreden zou zijn als werkelijk gebleken was dat MV op beestachtige wijze was verkracht en vermoord door één of meerdere asielzoekers. Imago-schade? Het gehele draagvlak onder deze voor velen zo lucratieve en in de geest van die tijd (aandoenlijke) politiek-correcte asielindustrie zwaar beschadigd!

  Ondanks het feit dat veel onderzoekers inderdaad slechts werken op een ‘need to know’ basis lijkt het me dat JD toch wel bijzonder snel aan bijzonder veel touwtjes getrokken moet hebben (en wel in de nacht van 30 april op 1 mei 1999) om de zaken dermate te manipuleren. Maar ik geef toe dat het ‘porno’-scenario niet geheel uitgesloten kan worden.

  Bedenk overigens dat ook Robert Mikelson uiteindelijk gepakt is, en dat ook deze incluis zijn bedenkelijke trawanten gebruik maakten van encryptie-technieken.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   dat JD toch wel bijzonder snel aan bijzonder veel touwtjes getrokken moet hebben (en wel in de nacht van 30 april op 1 mei 1999) om de zaken dermate te manipuleren.

   Dat dacht ik eerst ook. Maar Marianne had half februari ruzie gekregen met Feik in de Ringo-bar. Als Feik zich daarna was gaan beklagen bij Hebben, dan had deze 2 1/2 maand de tijd om de zaak voor te bereiden.

   Wat mij aan het denken zette, was die fiets! Dit was niet de fiets van Marianne, zij durfde ook niet in het donker te fietsen. Het verstoppen van die fiets was ook niet moeilijk. Er zijn in die buurt overal poelen waar je hem in kunt laten verdwijnen. Die fiets stond daar met de bedoeling dat Marianne op 1 mei zou worden gevonden.

   Je weet ook hoe de Satanisten hechten aan symboliek!

   Lees ook deze BOUblog, waar trouwens een fout in staat: de ruzie in de Ringo-bar was niet half april, maar half februari.

   Bedenk overigens dat ook Robert Mikelson uiteindelijk gepakt is, en dat ook deze incluis zijn bedenkelijke trawanten gebruik maakten van encryptie-technieken.

   Volgens mij werd hij niet gepakt door ons eigen internet-porno politie team, maar dook deze porno op in de VS. Maar ik weet echt niets van encriptie-technieken. Ik waarschuw alleen voor een mogelijk scenario, omdat ik niet zo geloof in die bescherming van het AZC-beleid. Als dat het motief was, dan heeft men alleen maar DOM DOM DOM DOM de zaak nog erger gemaakt!

   Het prettige van André Vergeer is dat hij zich alleen maar houdt aan de feiten. Bij mij ontstaat er dan een beeld en natuurlijk moet dat worden gecheckt en bewezen. Daar ben ik me wel van bewust.

   Antwoord
   • FoundACure

    Bou:

    Dat zijn wel erg veel assumpties: asielzoekers die zonder geld en rijbewijs in auto’s rondtoeren, zonder geld regelmatig de horeca bezoeken, ruzie maken met jonge meisjes waarna deze met de dood bedreigt worden en vervolgens als ‘scapegoat’ voor Satanisten worden opgegeven en waarbij 2 lowlifes in de vorm van porno-ellendelingen ingeschakeld worden. Buiten dat worden ook nog eens de burgemeester, de politie en justitie via Joris Demmink onder druk gezet om strafvervolging van de betrokkenen te voorkomen…

    Het lijkt me waarschijnlijker dat MV als lustobject is misbruikt door asielgangsters waarbij de zaak dusdanig uit de hand gelopen is dat er hulp van bovenaf nodig was om de plooien glad te strijken – en dat deze hulp ook verleend is omdat het immers een politiek gevoelige kwestie betrof. Marianne was in deze dus geen ‘scapegoat’ van Satanisten, maar van de politiek correcte waanzin in Nederland die dus behalve zeer veel geld nu ook minstens één mensenleven gekost heeft – als we althans de timeline hanteren t/m 1999.

    Bedenk ook dat Marianne op de betreffende avond van haar normale uitgaansroute afweek: als het allemaal al gepland was zat er tóch wel een kink in de kabel en had men M. in Veenklooster (?) opgewacht.

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Er zat volgens mij ook een kink in de kabel: Marianne was niet op de fiets! Zij werd door haar (veel) oudere broer met de auto gebracht. Daarom klopte het scenario niet. De banden van Spencer en Wietse waren lek (rond 7 uur ‘s avonds) opdat Marianne alleen naar huis zou fietsen, maar ze was niet op de fiets.

 18. Janneke

  Heeft Geke met eigen ogen gezien dat Marianne de auto is ingetrokken of heeft ze alleen maar een schreeuw gehoord en dat ze heeft gedacht dat die van Marianne was?
  Weet Geke zeker dat de moeder van Spencer haar zoon en Wietse heeft opgehaald op het Rabopleintje?

  Antwoord
  • FoundACure

   @Janneke:

   Bezie het filmpje van JDTV bovenin de draad waarin ‘Top Cat’ Geke interviewd over de gebeurtenissen. Zij verklaart MV in levende lijve gezien te hebben en gekrakeel te hebben waargenomen over de fietsen alsmede een gil gehoord te hebben toen MV een auto werd ingesleurd.

   Dat zegt natuurlijk niet alles: ik kan de hoedanigheid van Geke niet juist beoordelen, het kan wel een ‘crackpot’ zijn.

   Antwoord
 19. Janneke

  Als Geke de waarheid spreekt wat ze gezien heeft begrijp ik niet dat Spencer, Wietze en Marianne gezamelijk met één taxi naar huis zijn gereden. Spencer is daarin dus onverantwoordelijk geweest t.o.v. de afspraak die hij met Maaike heeft gemaakt. Je gaat toch niet met lekke banden zoveel kilometers naar huis rijden. Bovendien als het klopt heeft de moeder van Spencer, Wietze en Spencer opgehaald dan had Marianne ook meteen mee kunnen rijden. Dan was deze moordzaak nooit gebeurd.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Janneke, let op de tijdslijn!
   Marianne werd volgens Geke ontvoerd om half een. Spencer en Wietse werden opgehaald rond half twee.

   Antwoord
 20. Janneke

  Wat ik me ook afvraag is of er destijds aangifte van een gestolen fiets gedaan is en nagetrokken in Buitenpost door het rechercheteam? Dit om erachter te komen of Spencer de waarheid heeft verteld.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Het antwoord is NEE.
   Wij weten nog altijd niet waar die fiets vandaan kwam, van wie die fiets was en zo voort.
   Op zijn zachts gezegd is dat een beetje vreemd…

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

drie × drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën