Selecteer een pagina

Archieven

De kletskoek van PR de Vries over de zaak Vaatstra

Gisteravond heeft PR de Vries zowaar de moord op Marianne Vaatstra bijna opgelost. Deze PR-uitzending voor dummies ging voornamelijk over DNA-onderzoek, hoewel er ook weer een aansteker op de proppen kwam. De dader kan geen asielzoeker zijn, want volgens deskundigen blijkt dat uit het DNA-profiel. Het is iemand uit de buurt, een bekende van Marianne, misschien een vriend van een vriend. In het weiland zijn geen sporen aangetroffen van een worsteling. Marianne is midden in de nacht vrijwillig van haar gestolen fiets gestapt en met de dader het weiland ingelopen. Daar heeft ze zich zonder een worsteling laten verkrachten en vermoorden, waarna de dader op zijn fiets stapte en wegreed. Wij geloven PR beslist niet op zijn blauwe ogen!

De volgende uitleg is afkomstig van André Vergeer, een van de burger-onderzoekers in deze gruwelijke moordzaak. André had ons van te voren reeds gewaarschuwd voor de volksverlakkerij van PR, die fungeert als spreekbuis voor ons corrupte OM. De uitzending was echter nog simpeler dan hij kon vermoedden.

De leugens van Peter R. de Vries.
door André Vergeer

Ik zal proberen om het een beetje chronologisch op te schrijven als een eerste reactie op de uitzending van SBS6 van Peter R. van gisterenavond. Ga er maar even voor zitten want het is vrij uitgebreid. Want uitgebreide leugens kun je nu eenmaal alleen maar uitgebreid weerleggen.
Ten eerste valt op dat het OM te Leeuwarden in de afgelopen dagen zèlf geen commentaar heeft willen geven op de nieuwe ‘bewijzen’ in de zaak Vaatstra, vooruitlopend op de TV-uitzending van Peter R. Heb je het ooit zo zout gegeten dat het OM de uitleg van een leugen over moest laten aan een TV-show van een commerciële omroep? En is dat alléén al niet een teken dat er een leugen aan het grote publiek moest worden verkocht via gelikte beelden en interessante gewichtigdoenerij?

Al eerder voorspelde ik dat Peter een aantal feiten zou ‘vergeten’ en dat is ook bijna 100% uitgekomen. Hij verwachtte bijvoorbeeld dat de ‘complotdenkers’ op internet wel even zouden moeten slikken als zij geconfronteerd zouden worden met zijn ‘echte’ bewijzen. Niet dus Peter, je stelt me zelfs teleur. Ik had vooral meer intelligentie bij jouw redactie verwacht. Je hebt geen enkele theorie van ons weerlegd, eerder bevestigd. En inderdaad ‘vergeet’ je de belangrijkste feiten te melden, waaronder de Noorse connectie (de weggesluisde Ali) en de verkeerde verdachte in Turkije. Wellicht kun je een groot deel van NL overtuigen door je mooie beelden van paarden, weilanden en bloemen, door helikopter-opnamen, nieuwe onbewezen scenario’s en door zeer interessante opmerkingen over DNA-onderzoek maar daarmee is het nog steeds niet waar wat je allemaal beweert.

In (relatief) willekeurige volgorde, om zijn onzin te ontkrachten:

1. In 2000/2001 heeft Peter R. zèlf al gehakt gemaakt het zogenaamde ‘wegbrengen’ van Marianne op de ‘gepikte’ fiets door haar ‘vrienden’. Er hebben zich twee getuigen gemeld (toen mooi door Peter in beeld gebracht via de helikopter) die Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot op een compleet andere locatie (en op een geheel ander tijdstip) buiten Kollum dan zij zèlf beweerden.

Daarmee staat het tijdstip van vertrek van Marianne cs. van ca. 01.00 uur uit het Paradyske al op losse schroeven. Dat is aan ons o.a. nog eens bevestigd door medewerksters van ’t Filtsje waarin sprake was van een bezoek van Marianne cs. rond 24.00 uur en een andere getuige die Marianne voor het laatst heeft gezien (ook al zònder haar vrienden!) om 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum. En daarmee is het verhaal, dat Marianne is weggebracht en alleen de Keningswei op fietste alleen daarom al ongeloofwaardig geworden. Als Marianne nooit met die vrienden is mee gefietst, is zij dus achtergebleven in Kollum!

2. Daarnaast heeft het nieuwe 3-D team nu ineens een geheel ander scenario bedacht dat zij 13 jaar lang niet had kunnen bedenken. Het was eerst een eenzame blanke man op een fiets die haar het weiland in zou hebben gesleurd. Nee, nu was Marianne een ‘vriend van een vriend’ tegengekomen op de Keningswei waar zij zelfs vrijwillig het weiland mee moest zijn ingelopen waarna het uit de hand liep. Ook nu loopt dit scenario al vast op tal van onderdelen:

– Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die KL……..K van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve “vergeten”. Daarnaast is de keuze van een “vrijplaats” in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid..?

– Zo kloppen de loop- en schoensporen van Marianne en haar “dader” ook al niet. Niet alleen was al in 1999 – tegenover haar ouders – door de recherche toegegeven dat zij die voetsporen niet hadden kunnen duiden maar bovendien toont Peter een animatie aan de verkeerde zijde van de bomenrij (rechts). Het moet gezegd, het lijkt overtuigend voor de onwetenden maar het is echter totaal misleidend. Peter toont nl. drie loopsporen: twee het weiland in en één spoor terug naar de Keningswei. Wat Peter echter weer “vergeet” is dat er vóór de aankomst van de recherche minimaal 10 tot 12 getuigen, familieleden, dienders en hulpverleners door dat zelfde weiland (rechts) heen en weer waren gebanjerd. Die ANDERE loopsporen toont die animatie van Peter dus weer niet!

– Een getuige meldde enkele dagen na de moord dat hem was opgevallen dat er een opvallend remspoor zichtbaar was op de Keningswei t.h.v. de PD. Na een aanvankelijke, resolute ontkenning door de politie van dit spoor bleek hem wéér enkele dagen later dat dit remspoor zelfs van een nieuwe laag asfalt was voorzien..! Daarnaast verklaarde hij, samen met een aantal gezinsleden dat hij rond het tijdstip van de moord, tot driemaal toe een oud model BMW had gezien op de Keningswei en op de Lauwersmeerweg. Ook diverse andere getuigen verklaarden dat zij minstens één of mogelijk zelfs twee personen weggedoken in de greppel hadden gespot en weer andere getuigen beweerden dat er ten tijde van de moord een “Afghaan” hen als een speer voorbij fietste in de richting van Buitenpost. Peter beweert echter dat er geen sprake was van andere ‘activiteiten’ rond de PD ten tijde van de moord. Ons was echter allang bekend dat deze verklaringen zich niet meer in het dossier bevonden. En ook dat deze verklaringen al jarenlang door de recherche worden doodgezwegen.

– Vervolgens helpt Peter ons zelfs nog eens – onbedoeld – een handje. Het door ons aangereikte alternatieve scenario, dat het lichaam van Marianne met een auto vanuit het Noorden (de Fogelsanghloane of Trekwei) naar de PD was gebracht met een auto, wordt bevestigd door de getoonde foto’s van de recherche in de uitzending. Want wat blijkt? Peter toont nota bene DRIE auto’s op de PD die, gezien de bandensporen (en onbereikbaar door de greppel aan de Keningswei) enkel en alleen vanuit het Noorden naar de PD kunnen zijn gereden. En ja hoor, dus dwars over de mogelijke bandensporen van de auto waarin Marianne kon zijn vervoerd. Het is dan ook niet geheel toevallig dat de geurhonden ook al die route naar het Noorden volgden en niet naar de Keningswei waar Marianne immers was aangesproken door een ‘vriend van een vriend’..

– Op de PD zèlf wees niets op een worsteling, laat staan op een verkrachting. Daar zaten die rechercheurs al jaren mee. Maar nu hebben zij dan toch eindelijk het antwoord gevonden: De dader was niet alleen heel erg goed voorbereid maar ook nog eens zeer koelbloedig te werk gegaan. En, (dit is dus ècht het scenario dat Peter schetst),: Nadat de ‘bevriende’ dader Marianne midden in de nacht het weiland “in had gepraat” heeft hij haar tegen haar wil aan willen randen of verkrachten. Omdat Marianne zich daartegen uiteraard verzette heeft hij haar BH (VANONDER HAAR KLEDING en dus ook de schouderbandjes !!) losgesneden en om haar polsen gebonden om haar in bedwang te houden. Marianne heeft zich echter losgewerkt van die BH om haar polsen en daarop heeft de ‘dader’ die BH hergebruikt door haar daarmee te wurgen. En dit alles zonder worstelsporen achter te laten in het hoge gras.

NB. In de Deventer moordzaak beweerde het NFI dat zij zogenaamde ‘greepsporen’ kon herkennen op kledingstukken die aan geweld waren blootgesteld. Nu zwijgen zij echter stil over mogelijke DNA-sporen op die BH. En zij weigert dit onderzoek ook nog eens over te laten doen door het laboratorium van Richard Eikelenboom die daar sindsdien zijn eigen kunstje van heeft gemaakt.

En, alweer volgens Peter: Nadat Marianne al bewusteloos of zelfs al overleden was heeft de dader haar dubbel verkracht en haar keel alsnog doorgesneden. Dit alles verklaart (althans volgens Peter) dat er geen worstelsporen en geen bloed op de PD zijn aangetroffen. Dat ons alternatieve scenario (dat Marianne door een auto vanaf een andere locatie is vervoerd en gedumpt vanaf de Fogelsanghloane), nu ook nog steeds geldt “vergeet” hij weer.

– Maar goed, gesteld dat al die grove onzin van Peter gestand houdt bij het grote publiek, dan nog blijven er tal van vragen over. Hoe verklaart hij bijvoorbeeld dat er nooit vingersporen van Marianne zijn gevonden op haar fiets? Zij zou (althans volgens Peter) haar eigen fiets zelfs in de greppel hebben geplaatst en er enkele km. op hebben gefietst? Droeg zij handschoenen op een warme dag in april? En waarom wordt er geen DNA gemeld van de dader rond haar mond als zij zo vriendschappelijk met elkaar omgingen? En, als Marianne was aangesproken op de Keningswei en van daaruit was meegelopen het weiland in, hoe verklaart hij dan dat de geurhonden niet naar de Keningswei liepen maar sporen volgden naar het Noorden en naar het Oosten (dwars door de weilanden en in de richting van het AZC)?.

3. Dan het DNA-onderzoek. Dit is de meest simpele manier om onwetenden om de tuin te leiden. DNA is tegenwoordig heilig en iedereen weet inmiddels dat je DNA je tot dader verklaart terwijl dat in werkelijkheid de grootst mogelijke onzin is. Bij DNA uit sperma is het duidelijk dat Marianne vrijwillig gemeenschap heeft gehad of is verkracht. Er staat echter geen datum en geen tijdstip op het sperma-DNA van die verkrachting, noch waar die verkrachting heeft plaatsgehad. En dat zegt ook nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. Elke huidige rechter zal bewijzen vragen van het OM over het motief, de locatie, de uitvoering, het tijdstip en de tactische en technische bewijzen die de verkrachter alsnog koppelen aan de moordenaar. En ook dat wist Peter allang als je kijkt hoe het uiteindelijk in de Puttense moordzaak is gelopen met Ron P.

– Op basis van wat er nu bekend is kun je stellen dat de verkrachting op een geheel andere locatie kan hebben plaatsgehad dan de moord. Maar ook beiden kunnen al op een andere locatie hebben plaatsgehad waarna het lichaam van Marianne is gedumpt in het weiland. En ook is het heel wel denkbaar dat de verkrachter niet eens de uiteindelijke moordenaar was.

– Het enkele feit dat Justitie al jaren zo gebrand is op een moord in dat weiland wijst er op dat zij die zelfde twijfels koesteren. Zo heeft Justitie de leugens van Stephanie van R., die van Spencer en Wietze en nog vele, vele andere doelbewust ondersteund en weer andere, tegenstrijdige verklaringen vernietigd of genegeerd. En ook het wegsluizen van die twee asielzoekers is nog immer niet onderzocht.

– Dus hoefde via Peter alleen nog maar even worden ‘bewezen’ dat de weggesluisde Ali Hassan geen Europees DNA-type kon hebben. Hij kwam immers uit Irak (of uit Koerdistan) en daar komt GEMIDDELD genomen een ander ‘haplotype’ (DNA-variant) voor. Hier geldt met nadruk GEMIDDELD omdat wij al duizenden jaren over de hele wereld zwerven en dus ook overal ons DNA (en kinderen!) hebben achtergelaten. Wat dus normaal gesproken geldt voor inlandse oer-bevolking hoeft echter nog niet te gelden voor delen UIT die populatie. Nu beweerde Ali onder meer dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. En daarmee klopt die hele aanname van Justitie (en het LUMC) al niet meer.

– Het experiment van Peter mislukte dan ook al schromelijk op zijn eigen ‘haplotype’. Zeg maar zijn eigen DNA-type als ras-“Germaan”. Hiermee had hij stiekem, zonder die naam nog eens te hoeven noemen, het omstreden onderzoek van prof. Peter de Knijff willen bewijzen uit 2000 dat het om een DNA-spoor op Marianne ging van een West-Europeaan. En wat bleek? Peter had zijn voorvaderen in Noord Scandinavië en helemaal niet in Nederland of in Ost Duitschland (Friesland)! En precies dat betekende dat zijn voorouders ergens vóór de 16e eeuw al in Scandinavië moeten hebben geleefd! Wat Peter dus wilde bewijzen viel met zijn eigen experiment al in het water…

Dus Peter, onze theorie staat nog fier overeind. Wij beschikken over bewijzen en verklaringen die een geheel ander verhaal vertellen over de moord op Marianne. Jij hebt echter, ondanks je beloften, niets weerlegd en geen enkel heikel punt aan willen kaarten om het publiek niet wakker te schudden. Sterker nog, je hebt zelfs nog meer leugens in moeten brengen dan die wij al kenden.

En oh ja, ons kun je ’s nachts wèl bellen met informatie…

André Vergeer
—————————————————————
Wat in deze uitzending zoal niet aan de orde kwam:

– De caravan van Wolfgang Hebben die jaren lang op de camping “De Poelplaats” in Kollum stond, waar ook het AZC gevestigd was, en waar volgens vele getuigen de porno en drugs laag overvlogen.
– De verdwenen dossiers van de weggesluisde asielzoekers.
– Dat Marianne met een taxi zou worden thuisgebracht, omdat ze niet alleen in het donker durfde te fietsen.
– De lekke banden van de fietsen van Spencer en Wietse.
– De legio getuigenverklaringen die dit fraaie PR-scenario tegenspreken.

De beste manier van liegen bestaat uit het verzwijgen van de waarheid! Daarom nogmaals de verklaring van Geke:

JDTV Afl.59 – Marianne Vaatstra Deel 9

363 Reacties

 1. lidy

  Je kunt je afvragen ‘waarom’ het OM in samenwerking met hun PR man Peter R. de Vries er toe over zijn gegaan dit nieuwe nietszeggende scenario aan het volk te presenteren. Er moet iets zijn geweest dat hen getriggerd heeft om naar buiten te treden. Het kon wel eens zijn dat het door jouw geschetste scenario heel dicht bij de waarheid ligt, Bou. Dat is wat ik op dit moment denk.

  Antwoord
 2. verwarde man

  Als je met enige afstand naar de uitzending kijkt dan springt als red flag naar voren dat na 13 jaar een basisscenario gepresenteerd wordt als een nieuw voor het onderzoek baanbrekend inzicht.

  Het scenario dat de dader een bekende van de slachtoffer is behoort echter tot het abc van het recherchewerk. Los van de verdere details maakt het hierdoor de documentaire van R de Vries volkomen absurd en ongeloofwaardig. Verder wordt de elementaire vraag genegeerd of bij de moord meerdere personen betrokken waren. Impliciet wordt deze beantwoord met nee waarmee vervolgens alle verdachten zonder dna match als verdachte kunnen worden afgevoerd.
  Kortom een schoolvoorbeeld van (bewuste) tunnelvisie.

  Antwoord
 3. Wim Dankbaar

  “Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die KL……..K van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve “vergeten”. Daarnaast is de keuze van een “vrijplaats” in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid..?”

  Aan deze bezoedeling van Marianne’s nagedachtenis, werkt Peter dus gretig mee. Ze is vermoord en verkracht, en nu wordt ze nog eens overdrachtelijk “naverkracht”. Door Peter R. de Vries! Ik heb nog niet met Maaike gesproken, maar ik weet zeker dat ze woedend is. Marianne wordt eerst neergezet als een fietsendief (een bewijsbare leugen, die Peter zelf ook weet aan de hand van Ferry Brouwer) en vervolgens als een ongelooflijke 16 jarige sletje, dat niet met Feik wilde dansen in de Ringo bar, maar wel haar vriendje bedriegt, omdat ze verderop een afspraakje heeft met een geheime minnaar voor een vrijpartij in een weiland, midden in de donkere nacht, tussen 1 en 2 uur. Dit terwijl Spencer haar moeder had beloofd een taxi te betalen om haar “veilig” thuis te laten komen!

  Het is toch te walgelijk voor woorden als je dit verhaal vreet?

  Geen stukgetrapt gras, dus geen worsteling, maar een vrijwillige partij. My ass!

  Die worsteling vond ergens anders plaats in een groepsverkrachting. Geen stukgetrapt gras betekent precies wat wij zeggen: Ze is ergens anders verkracht en vermoord (door o.a. Feik en Ali) en vervolgens is haar lichaam in dat weiland gedumpt!

  Wim

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Geen stukgetrapt gras, dus geen worsteling, maar een vrijwillige partij.

  Lijkt me echt iets voor die bekkige Marianne, die bij die ruzie in de Ringo-bar zodanig van zich afbeet, dat het haar kwam te staan op een bedreiging door Feik, dat hij haar de keel af zou snijden!

  Typisch een meisje dat ‘s nachts vrijwillig in een weiland op haar rug gaat liggen om zich door een vriend van een vriend te laten verkrachten en vermoorden, die laatste twee dus in willekeurige volgorde.

  Kortom: geloof PR vooral op zijn blauwe ogen!

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Wim, ik heb ook nog even gekeken naar de Google map. De plek waar Marianne gevonden werd, ligt tussen twee huizen. Rechts is een duidelijke boerderij, links lijkt me meer een woonhuis. Beiden liggen op 150 m afstand.

  Marianne is niet alleen op haar rug (of buik) gaan liggen, maar toen haar handen op haar rug gebonden waren, is ze zelfs niet gaan gillen! Braaf!

  De ellende met die PR-programma’s is dat ze zo dom en doorzichtig zijn, dat het een belediging is voor het publiek. Daarom verbaast het me dat er nog zoveel mensen zijn die er klakkeloos instinken!

  Antwoord
 6. Wim Dankbaar

  Het trieste is dat Bauke zelf ook weet, maar kennelijk is vergeten, dat het hele verhaal van de gestolen fiets en het afscheid bij het tunneltje, zogenaamd op aandringen van Marianne, één grote leugen is. Waar Bauke zich voor zou moeten interesseren is waarom de fiets van Spencer een lekke band had! (Het antwoord is dat Feik en Ali de ventielen eruit hadden gehaald in Kollum). Een vraag die Peter R. de Vries natuurlijk omzeilt:

  In de vroege ochtend van zaterdag 1 mei, even na 08.30 uur belt Bauke Vaatstra met de vader van Spencer met de vraag of Spencer thuis is. “Ja, ik denk het wel”, zegt de vader van Spencer, “zijn fiets staat in de schuur met een lekke band”. Volgens G. A., een vriend, kwam hij Spencer even na 09.00 uur tegen in het centrum van Buitenpost en is hij samen met hem gaan zoeken naar Marianne. G.A.: “Spencer was op de fiets van zijn moeder, er zaten fietstassen op. Wij waren de hele zoektocht met zijn tweeën. Onderweg vertelde Spencer mij ook dat hij ruzie had gehad met Marianne”. Ook de zoektocht van Spencer met G.A, achter de voetbalvelden van De Swadde, bij de fierljepschans, op de weg richting het AZC en daarna achter zwembad ‘t Paradyske, is nogal ver uit de richting van de route die Marianne zou hebben gevolgd vanaf De Swadde richting het tunneltje onder de Lauwersmeerweg door en in de richting van Veenklooster en Zwaagwesteinde. Bij het Paradyske werd Spencer gebeld op zijn mobieltje, het was Aafke, de beste vriendin van Marianne. Op wat voor fiets reed Marianne?” Spencer: “Dat weet ik niet, dan moet ik hem eerst zien.”
  Na de vondst van Marianne die ochtend zou Spencer direct en bij herhaling hebben gezegd: “Het is allemaal mijn schuld”. En tegenover de moeder van Marianne zou hij het volgende hebben gezegd: “We zijn om ongeveer twaalf uur vertrokken uit Kollum”. En: “Marianne zei nog tegen ons: ‘als mij wat gebeurt, is het jullie schuld‘.” De ouders van Marianne hebben Spencer en zijn ouders verschillende keren aangesproken over de steeds wisselende verhalen die de vrienden vertelden: “Iets klopt er niet, en waarom vertellen jullie ons niet het hele verhaal?”

  Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  Beste Wim,

  Het PR-scenario wordt nog steeds gekker!

  Op zijn fiets met lekke banden is Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost gereden, om daar een fiets voor haar te stelen!
  Dat zij afscheid namen bij het tunneltje, komt niet omdat Spencer en Wietse op lekke banden reden, maar omdat Marianne om 2 uur ‘s nachts een geheime afspraak had op de Keningswei met een vriend van een vriend.

  Dat is allemaal heel logisch, toch?

  Antwoord
 8. Jan

  Over een aantal zaken in de uitzending van Peter R. de Vries valt zeer zeker te twisten, het zijn maar aannames en er worden bepaalde feiten en bewijzen verzwegen uit het verleden.

  De haar uit de aansteker en het sperma op Marianne zouden wel van dezelfde persoon moeten zijn. Ik hoop van ganser harte dat ze deze persoon te pakken nemen, dit zou de dader heel goed kunnen zijn. Hopelijk komt hiermee de waarheid boven water en zal het recht zegevieren.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Jan,

   Die aansteker is 13 jaar geleden al gevonden, zonder vingerafdrukken of andere sporen. Maar na 13 jaar is er opeens een haar! En nog wel een haar met hetzelfde DNA als het daderspoor!!!

   Hoe doen ze dat toch bij het NFI???

   Antwoord
 9. They Knew

  @André Vergeer/Wim Dankbaar,

  Sorry, dat ik mij er even tussenwurm, maar er viel mij in een eerder artikel iets op, waar eigenlijk geen antwoord op is gegeven en het lijkt mij van cruciaal belang dit wél te weten. Deze man heeft een cruciaal bewijsstuk overhandigd aan de desbetreffende instantie en die heeft er niets mee gedaan? Het bewijsstuk is verdwenen, neem ik aan?

  In een eerder artikel van Bou las ik iets over een badmeester/zweminstructeur, die een bebloede trui had gevonden en had afgegeven op het politiebureau Buitenpost(?) en waar niets mee gedaan is.
  Ik heb ook begrepen, dat desbetreffende badmeester/zweminstructeur inmiddels is overleden, weet één van jullie twee waaraan hij is overleden?
  Was het een ‘natuurlijke’ dood of speelden er verdachte omstandigheden mee? Misschien dat hier ook even naar gekeken kan worden, is er al naar gekeken(?), mij komt het e.e.a. nogal verdacht over.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste They Knew,

   Dit is slechts een van de vele verzwegen feiten! Van de dood van de badmeester weet ik verder niets, maar dat bebloede jack is spoorloos weggemoffeld door de recherche.

   Nog wat verzwegen feiten: Van wie was die gestolen fiets? Kwam die echt uit Buitenpost, of was het de fiets die stond bij het landbouw-museum? Die laatste fiets werd ook wel gebruikt door Ludger Dill, een goede vriend van Wolfgang Hebben. Hij leende hem ook uit aan asielzoekers! Van vingerafdrukken op die fiets weten we niets!

   Wat deze uitzending van PR wel heel duidelijk heeft gemaakt, is dat ook het nieuwe DNA-onderzoek een grote en peperdure FAKE is!!!

   Antwoord
 10. mr. drs. Bou

  Inmiddels is er ook druk getwitterd met tips voor PR en het OM:

  OM: Marianne Vaatstra kende moordenaar

  LEEUWARDEN – De verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra is geen asielzoeker geweest, maar waarschijnlijk een bekende van haar die in Noordoost-Friesland woont.

  Misdaadverslaggever Peter R. de Vries twitterde maandag dat er een flink aantal tips is binnengekomen na de uitzending die hij zondag aan de zaak wijdde. Bij de politie kwamen 20 tips binnen.

  In Noordoost-Friesland kan iedereen nu zijn of haar “boze buurman” aangeven…

  Antwoord
 11. mrpettjo

  PR de Vries heeft deze zaak net zo aangepakt als de zaak Natalee Holloway. Hij heeft nieuw bewijs volledig terzijde geschoven en zijn eigen tunnelvisie daar tegen over gesteld. In beide zaken heeft het OM PR de Vries het voortouw laten nemen. Dit is een setled deal tussen het OM en de misdaadinfotainer PR de Vries. De mensen zijn tevreden en binnenkort kan een of andere man uit de streek worden opgepakt en anders kan de zaak binnen niet al te lange tijd gesloten worden
  Dit is blijkbaar de manier waarop het OM en de rechtstaat werkt in Nederland anno 21e eeuw..
  En: deze PR de Vries gaat niets te ver om zaken te verdraaien..

  Antwoord
 12. mr. drs. Bou

  Over die aansteker gaat al veel langer een verhaal:

  Tip Zacolis in zaak Vaatstra wordt genegeerd

  Volgens mij is het echter flauwe kul. Een aansteker in de tas van Marianne zou van de dader afkomstig zijn. Waarom stopt deze zijn aansteker in de tas van Marianne? En waarom zit daar geen vingerafdruk op? En waarom komt die haar van de dader pas na 13 jaar boven water?

  Kortom: ik denk dat het een dwaalspoor is!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste JDTV,

   Sorry voor de trage plaatsing, je zat in de spambox. Maar je kunt beter de hele permalink plaatsen, anders zakt de info op den duur weg. Dus zo:

   http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.com/2012/05/marianne-vaatstra-kende-de-dader.html#more

   En wat een onzin lees ik nu weer bij RTL nieuws:

   Lange tijd werd de dader gezocht in kringen van asielzoekers van het nabijgelegen azc.

   Dat moet zijn: Lange tijd mocht de dader volstrekt NIET worden gezocht in het nabijgelegen AZC. En dank zij de PR-show is dat nu eindelijk gelukt.

   Op basis van het onderzoek vermoedt de politie dat Marianne Vaatstra iemand is tegengekomen die ze kende en dat ze vrijwillig met die persoon het weiland is ingelopen. Ook denkt de politie dat verwurging de doodsoorzaak was. Lange tijd werd aangenomen dat haar keel was doorgesneden, maar nu blijkt dat de diepe snijwond in haar hals is toegebracht toen zij al buiten bewustzijn was, aldus het OM.

   Marianne was dus al dood toen ze vermoord werd…

   Antwoord
 13. Andre Vergeer

  @All,

  Om het gedachtengang eens om te draaien wil ik hier graag een alternatief scenario schetsen. Op basis van de uitzending van Peter R. kun je dan zelf bepalen welke de meest logische is. Oordeel zelf…

  De feiten zoals door Peter (het OM) zijn gepresenteerd: Het was een lichte nacht (bijna volle maan), er is niemand op dat fietspad gespot, zelfs Marianne niet. De ‘bekende van een bekende’ stond haar op te wachten waarop zij vrijwillig – om 02.00 uur ‘s nachts – met hem het weiland is ingelopen. Daar is het uit de hand gelopen. Noch op het fietspad, noch op de fiets, noch in de greppel en noch in het weiland zijn geweldssporen aangetroffen. De verkrachter heeft haar BH losgesneden door haar kleding op te stropen en via een ‘vrouwentrucje’ ook uitgetrokken vanonder haar kleding vandaan (zij had haar T-shirt immers nog aan toen zij werd gevonden). Nadat haar polsen eerst met die BH waren vastgebonden heeft Marianne zich losgewrongen. Daarop heeft de verkrachter haar gewurgd met haar BH. Blijkbaar was Marianne daarop minstens al bewusteloos, zo niet al overleden. De juiste volgorde is niet bekend maar na te zijn gewurgd is zij dubbel verkracht en is haar keel doorgesneden. Uit het feit dat er geen bloed op/bij haar is gevonden wordt aangenomen dat zij dus bij het LOSSNIJDEN van de rest van haar kleding (w.o. haar slipje) al was overleden. (Mijn conclusie is dat zij dus postuum zou zijn verkracht). En 13 jaar na dato blijkt de recherche ineens over een haartje van de ‘vriend van de vriend’ te beschikken dat zich IN een aansteker en IN haar tasje bevond. Denk daar eerst even een paar minuten over na.

  Peter stelt, geheel in tegenspraak met een mededeling van de recherche aan de ouders van Marianne in 1999, dat haar voetafdruk zou zijn herkend. Hun verhaal: “het was te drassig om nog een goed spoor te kunnen herkennen”.

  Dan, wat Peter (het OM) niet meldt of wat sterk bezijden de waarheid is en/of wordt genegeerd: 9 getuigen hebben verklaard dat Spencer en Wietze lekke banden hadden, w.o. de vader van Spencer zèlf tegenover Bauke Vaatstra. Volgens Spencer’s eigen verklaring zijn zij om 01.00 uur vertrokken uit Kollum. Peter vervroegt dat tijdstip al met een kwartier. Vervolgens doen zij (volgens Peter) dan nog eens 40 minuten (!) op de fiets over een afstand van ca. 3 km. van Kollum naar station Buitenpost.

  Twee andere getuigen hebben bij de politie bovendien gemeld dat zij Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot buiten Kollum waar Marianne niet bij aanwezig was. De opnamen van Peter zèlf over die verklaringen zijn in ons bezit. Een andere getuige beweert stellig dat zij Marianne en Stephanie van R. op datzèlfde moment (00.30 uur) op de Voorstraat in Kollum heeft gezien en op hun beurt weer zonder Spencer en zijn vriend! Dat zij even later een gil hoorde en het dichtslaan van een autoportier en het wegscheuren van een auto. En weer een uurtje later (ca. 01.30 uur) dat Spencer en zijn vriend werden opgehaald door zijn moeder vanaf die Voorstraat.

  In de animatie van Peter toont hij de bomenrij waarlangs Marianne met haar ‘moordenaar’ vanaf de Keningswei het weiland in zou zijn gelopen. Daarin stelt Peter dat dit aan de rechterkant was van die bomenrij (zie animatie). Dit is een belachelijke en zelfs grove misleiding van het publiek omdat langs diezelfde route minimaal 10 personen HEEN EN WEER hebben gelopen op het moment van de vondst van Marianne. M.a.w., Peter (het OM) suggereert dat zij uit al die verse en oude sporen nog konden zien waar Marianne zou hebben gelopen met haar ‘dader’. (Dat het heel anders is gegaan wil ik wel een keer apart uitleggen).

  Twee scenario’s dus, waarbij Spencer met Marianne achterop, rond 01.30 uur hijgend aankwam bij station Buitenpost om een fiets voor haar te pikken OF dat hij zich toen nog bevond op of in de buurt van de Voorstraat in Kollum om daar tezèlfder tijd door zijn moeder te worden opgehaald. En de volgende dag zou hij aan een andere vriend zelfs opbiechten dat hij en Marianne die dag daarvoor ruzie hadden gehad, hetgeen opnieuw in tegenspraak is met zijn officiële verhaal. Om vervolgens met diezelfde vriend (op zijn moeders fiets want hij had immers één of twee lekke banden) te gaan zoeken op locaties waar hij Marianne IN IEDER GEVAL niet zou vinden…

  Het alternatieve scenario (ook aan Peter en aan het OM bekend), dat Marianne al rond 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum in een auto is gesleurd, wordt in de uitzending van Peter niet alleen niet gemeld maar ZELFS niet eens weerlegd door de gepresenteerde feiten. Voor die feiten moet je de uitzending nog eens bekijken of tenminste Google Earth raadplegen v.w.b. de PD aan de Keningswei. Ons uitgangspunt is daarbij dat Marianne op een geheel ander tijdstip, op een geheel andere locatie in een auto is ontvoerd (vanuit Kollum), verkracht en vermoord op weer een andere locatie (bijv. die caravan) en later is gedumpt in het weiland aan de Keningswei.

  Dit is i.i.g. aan ONS gemeld door zeer betrouwbare getuigen: In de nacht van zaterdag 1 mei sloegen de honden aan op de boerderij aan de Trekwei (Trekweg) terwijl zij dat anders nooit deden. De bewoner van die boerderij is die ochtend ook bij het lichaam van Marianne gaan kijken. Het was immers in zijn weiland gebeurd maar hij is nooit nader gehoord door de politie.

  Verder liep er een ‘karrespoor’ vanaf die Trekwei, langs zijn boerderij en kruisend met de Fogelsanghloane direct naar de plaats waar Marianne gevonden werd. (Overigens is het opmerkelijk dat de Fogelsanghloane bij Peter zelfs niet zichtbaar is op de politie-animatie). Op die zaterdag liepen de geurhonden ook al in de richting van die boerderij aan de Trekwei in het Noorden. En een politie-fotograaf (met licentie!) werd ter hoogte van dat kruispunt met de Fogelsanghloane weggestuurd door een rechercheur in burger.

  Aan de Keningswei bevond zich in 1999 nog een greppel tussen de weg en het weiland waardoor hulpverleners die met een auto kwamen, minstens om moesten rijden via de Fogelsanghloane om de plaats van het delict te kunnen bereiken waar Marianne lag. Dat wordt dan ook nog eens bevestigd door de politiefoto’s uit de TV-uitzending van Peter waarin DRIE auto’s zichtbaar zijn die daar onmiskenbaar ook vandaan kwamen!

  Nu moet iedereen dat maar zelf beoordelen maar mijn conclusie, op basis van die onzin-reconstructie van Peter R. (en het OM) is de volgende:

  1. Er zijn geen worstelsporen op de PD gevonden. Noch was er sprake van bloed- of andere sporen, anders dan de losgesneden kleding van Marianne naast haar lichaam.

  2. Marianne lijkt te zijn verkracht nadat zij al was gewurgd. En ook haar kleding – waaronder haar slipje! – lijkt pas van haar lichaam te zijn gesneden NADAT zij al was overleden. Ook haar hals is nadien pas doorgesneden. (In scène gezet?).

  3. De “loopsporen” van Marianne en haar vermeende moordenaar kloppen voor 100% niet met de ware toedracht omdat er minimaal 10 ‘verse’ sporen overheen zijn gegaan die de sporen uit die nacht moeten hebben gemaskeerd. (Leg ik desnoods nog een keer uit).

  4. De geursporen leidden NIET naar de Keningswei in het Zuiden (waar Marianne en haar ‘moordenaar’ immers vandaan zouden zijn gekomen) maar naar het Noorden (de Fogelsanghloane en de Trekwei) en naar het Oosten (in de richting van het AZC).

  5. Er zijn minimaal twee personen naar – en/of vanuit – het Noorden naar de PD gelopen (en terug) en er zijn minimaal drie auto’s vanuit het Noorden genaderd. Desondanks herkenden die geurhonden een spoor dat zij bij het lichaam van Marianne hadden opgepikt. Mogelijke autosporen uit die nacht, vanuit het Noorden, technisch onbruikbaar makend.

  6. Een sperma-DNA-spoor van een verkrachter zegt nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. En er staat geen datum of tijdstip op sperma, laat staan op welke locatie (caravan?) dat sperma is geplaatst.

  Alles overziend kom ik tot de volgende conclusie: De kans dat Marianne (dood)in een auto is vervoerd naar de PD vanuit een andere locatie is m.i. groter dan de kans dat zij vrijwillig met haar ‘moordenaar’ vanaf de Keningswei haar dood tegemoet liep. Zo was zij aantoonbaar al niet met haar ‘vrienden’ meegefietst. En zo lijkt zij bovendien in een auto te zijn ontvoerd vanaf de Voorstraat in Kollum. En zijn er tenminste gigantische blunders begaan door het eerste opsporingsteam op de plaats van het delict.

  Natuurlijk kan ik er ook naast zitten maar het enkele feit al dat Peter (het OM) dit scenario niet heeft willen onderzoeken spreekt eigenlijk al boekdelen….

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, André. Deze verklaring snijdt hout!

   Antwoord
 14. steve brown

  Ik zou jullie juridische mening zeer op prijs stellen m.b.t. tot deze publicatie(http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/05/21/het-complot-vaatstra-en-onbezoldigd-politiecommissaris-peter-r-de-vries/ ) en dat ik er nu over na denkt om een soort van proef-proces-cassatie te gaan voeren zodat de Hoge Raad richtlijnen ( jurisprudentie) gaat geven inzake hoe justitie en politie moete opgaan met de commerciële pulp-media.

  Ik ben voornemens als voormalig rechten student een cassatie zaak te straten bij de Hoge Raad m.b.t twee zaken waarbij ik en de Vries bij betrokken waren en ik veroordeelt.
  De gronden tot cassatie en /of casatie in het belang der wet, die ik wil gaan aanvoeren zijn de volgenden:

  De Vries heeft kennelijk geheime niet te controleren banden met justitie en politie in lopende strafzaken. Dat gedeelte van onderzoek waarbij De Vries betrokken is kan niet door de verdachte ( en dus de Rechter) worden getoest en/of gecontroleerd.
  Dat De Vries geen rechtsgeldige Titel heeft om zulks te doen. Dat er wettelijk geen gronden zijn voor die rol voor De Vries in dat voor traject ( art 26Sv,).
  Dat De Vries primair als Doel heeft het maken van een sensationele uitzending bij een dien over eenkomstige Sensationele Commerciële Zender (SBS)

  Dat De Vries n.b. rechtens vast gestelde banden heeft met bepaalde Nederlandse Maffia sinds 1980 en dus de verdachte een niet geringe kans loopt dat De Vries zijn bevindingen deelt met zijn z.g. Criminel bazen zoals Klaas Bruinsma, Cor Van Hout en Holleeder, etc.
  Dat een en ander mogelijk wordt gemaakt voor De Vries in strijd met wet en regelgeving door bijv. de huidige procureur generaal Bolhaar blijkens zijn publiekelijke niet functionele uitlatingen o.a. bij de NOS inzake de volgens deze justitie functionaris bijzonder goede opsporing kwaliteiten.( zie: http://nos.nl/artikel/270804-om-besluit-peter-r-de-vries-jammer.html )

  Ik acht dat een vorm van ambtelijke corruptie, die alle zaken waarbij De Vries betrokken is bi voorbaat ( sensationeel en/of verborgen (eigen )belang) vergiftigd , dus ook de Vaatstra-Zaak, maar ook die van de zaak :http://www.louishagemann.nl/

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Steve,

   Cassatie in het belang der wet wordt ingesteld door het OM.

   Ik weet niet hoe jouw zaak er uitziet, maar als je eerst in HB bent gegaan, dan kun je daarop Cassatie aanvragen, maar daarvoor staat een tijdslimiet (ik geloof 6 weken, maar dat moet ik opzoeken).

   De vragen die je stelt, zijn wel terecht. Want met welk recht en met welk doel doet PR onderzoek naar strafzaken? Met welk recht verschaft het OM hem vertrouwelijke informatie? Dat gaat soms heel ver!!!

   In de zaak Louis Hagemann is duidelijk sprake van een gerechtelijke dwaling die werd veroorzaakt door PR. Het was Trial by Media! Afschuwelijk: te worden veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op grond van de verklaring van een door PR omgekochte dronken ouwe hoer die bij Hagemann een blauwtje had gelopen! En dat heet dan wettig en overtuigend bewijs… Foei, foei, driewerf foei!!!

   Antwoord
 15. cobra

  ook ik heb ondervonden in deze zaak dat als je komt met feiten
  die naar het azc wijzen justitie je direcht probeert monddood te maken
  maar toch denk ik dat de meeste friesen te nuchter zijn om te denken
  dat marianne die thuis de trap niet een op durfde in het donker
  een paar km moest fietsen waar ze
  een afspraakje had met een vriend van een vriend van een vriend
  en deze op de vind plaats haar heeft verkracht en vermoord
  en zich niet eens heeft verzet dit gaat er in friesland echt niet in

  nee de vindtplaats is zeker niet pd

  ook verwijs ik nog graag eens naar het briefje van oud politie agent wiltje bakker waar hij 2 signalementen door kreeg van een getuige
  die wegdoken in de berm in de buurt van pd
  als je ali en feik kende weet dat deze beide heren aan het signalement
  voldoen wat hij toen op het papier heeft gezet

  dan heb ik het niet over de ali die in het toneelstukje van sbs figureerde
  dit is een andere ali dan de vriend van feik

  vind dat andre vergeer het goed heeft weergegeven waar het om gaat

  kan zelf nog wel een paar onwaarheden uit het stukje van peter OM de vries
  halen

  Antwoord
 16. Wim Dankbaar

  Bekijk de eerdere reportage van Peter hier:

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/05/22/1466/#more-1466

  Dan wordt duidelijk dat het zogenaamde “nieuwe scenario” gebaseerd is op de leugen dat Spencer en Wietze een fiets voor Marianne hebben gestolen en halverwege “afscheid” hebben genomen. Een leugen die Peter hier onderuit haalt, maar waar hij anno 2012 braaf in meegaat.

  Het motief van Spencer om te liegen is erg logisch. Hij had de moeder beloofd een taxi voor Marianne te betalen om veilig thuis te komen. In plaats daarvan heeft hij ruzie gemaakt met Marianne, is haar uit het oog verloren en wist hij dat Feik en Ali hem beloofd hadden dat ze zijn vriendin zouden “pakken”.

  Hij wist dus ook direct dat Feik en Ali verantwoordelijk waren voor het niet thuis komen van Marianne. Zodra ze gevonden was wist hij dus ook wie de moordenaars waren, waarmee hij ruzie had en die zijn vriendin zouden pakken. Ga dat maar eens vertellen aan de ouders en de rest van de wereld. Die zeggen natuurlijk meteen: Jij bent verantwoordelijk voor de dood van Marianne.
  Het is dus totaal logisch dat hij liegt om dat te voorkomen.

  Antwoord
 17. cobra

  kan het niet zo zijn dat deze ali al misdaden in zijn eigen
  land had gepleegd mischien wel moorden en dat de doofpot in moest
  omdat anders elk azc in nederland in de problemen zou komen
  kijk een naar de docu. van de eo bloed aan de handen
  waar uit blijkt dat hier veel crimineel volk naar toe is gehaald
  uit bepaalde landen trouwens ook genoeg mensen die hier wel
  terecht in nederland asiel hebben aan gevraagd
  en zoek eens wie toen ging over het asiel beleid in die tijd………

  Antwoord
 18. Voyager

  De kongsi van het OM met charlatan opportunist Pr de V in deze zaak kon wel eens het gevolg zijn van het aanhoudend tamboereren, door het team Dankbaar/Vergeer/Kat e.a, voor de burchten van justitie. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid groeit de afkeer en walging, voor de veroorzakers van deze drama’s, binnen de ambtelijke wereld. Niet alleen de lager opgeleiden, maar ook de hoger opgeleiden beginnen zich zorgen te maken over de situaties waarin zij dreigen te worden meegezogen. Damage control, in de schrijvende media en in beeld gebracht, door o.a vernaggelaar P R de V, loopt steeds verder uit de hand door de aanwijsbare leugens. De uitvoerders achterlatend met een niet te verwerken gewetensconflict. De ambtshalve meelezers van deze site’s zien ook hoe hun collega justitiemedewerkers in onmogelijke posities worden gedrongen, mede door het laten afweten van de politiek verantwoordelijken van alle partijen. Flink doende figuren als Teeven, Pechtold en Nawijn stellen vragen en accepteren ministeriële antwoorden die aantoonbaar niet kunnen kloppen.
  En dan mag oliemannetje P R de V en zijn farizeeërs nog een laatste poging wagen de schade te herstellen of binnen de perken te houden, wat natuurlijk niet lukt.
  Maar er komen andere tijden. Meer en meer zien mensen de ware gedaante van vrouwe justitia in haar augiasstal.

  Antwoord
 19. mrpettjo

  PR de Vries heeft 4 jaar gezocht naar de daders op het AZC Kollum en komt nu met de mededeling dat de dader(s) niet op het AZC
  gezocht moeten worden..
  Meneer kan het niet verkroppen dat Kat & Dankbaar de laatste jaren samen met de Friese burgeronderzoekers veel nieuwe feiten over de vermoedelijke daders van de moord op Marianne boven water hebben gehaald.
  Ik hoop dat Bauke nog goed kan slapen nu want hij heeft zijn ziel verkocht aan De Vries en de eer van zijn dochter bezoedeld. Erg jammer. dit.

  Ter kennisgeving: van 1998 t/m 2003 verrichtte ik administratieve recherchewerkzaamheden voor de redactie van Peter R. de Vries. Toen de Vries destijds berichtte over de zaak-Vaatstra is er via Bert Santema en Goderie van Groen b.v. aan mij gevraagd of ik kon achterhalen wie er allemaal bij de gemeentelijke basis administratie (GBA) op het adres van het AZC stonden ingeschreven.

  Geplaatst door Michel Kraay | 21 mei 2012, 22:21

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/05/21/marianne-vaatstra-en-justitie/

  Antwoord

Laat een reactie achter voor Wim Dankbaar Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

19 − achttien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën