Archief
Artikelen

Vandaag worden in Nederland de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken de Joden die het slachtoffer werden van de rassenwaan van de Nazi’s, maar we vergeten meestal de Roma (zigeuners) die veroordeeld werden tot hetzelfde lot: de Holocaust trof niet alleen de Joden. We scharen ons rond de oorlogsmonumenten en nemen een stilte in acht. Aldus eren we de doden die streden tegen de Duitse bezetting van Nederland en we noemen hen verzetshelden. We staan er echter niet bij stil dat de oorlog nooit werd beëindigd, maar zich slechts verplaatste naar andere landen en andere “vijanden”. De doden die vallen in deze oorlog, noemt men terroristen! Daarom vandaag een eerbetoon aan Norman Finkelstein, die vecht tegen de hypocrisie van het hedendaagse discours over oorlog en vrede.

Norman Finkelstein is een Amerikaanse professor in de politicologie, die zich verzet tegen de Israëlische bezetting van Palestina. Finkelstein is een Jood, een zoon van Joodse ouders die de Holocaust overleefden. Hij is wars van valse sentimenten en drogredenen, hij is ook bepaald niet diplomatiek in zijn uitspraken. Geen aardige man, die Finkelstein, maar hij spreekt wel de waarheid!

Al Jazeera heeft onlangs een twee-delige documentaire over hem uitgezonden: American radical. Daarin wordt professor Finkelstein door de jaren heen gevolgd op zijn queeste voor de waarheid omtrent Israël en het Palestijnse probleem. Op grond van zijn uitspraken werd hij onder druk van de Zionistische lobby ontslagen als professor en Israël heeft hem de toegang tot dat land ontzegd. In de documentaire komen zowel Finkelstein als zijn vrienden (o.a. Noam Chomsky) aan het woord, maar ook zijn vijanden en critici krijgen ruime spreektijd. De logica van Finkelstein is echter onweerlegbaar: Israël heeft Palestina bezet. Wie het met deze bezetting eens is, is een collaborateur en iedere Palestijn die zich verzet tegen deze bezetting is een verzetsheld!

American radical: The trials of Jewish-American political scientist Norman Finkelstein duurt twee maal 45 minuten.

.

Toegift: het gedicht dat vandaag niet mag worden voorgelezen, gevonden op Anarchiel:

‘Foute Keuze’

Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt

Koos voor een verkeerd leger
Met verkeerde idealen
Vluchtte voor de armoede
Hoopte op een beter leven

Geen weg meer terug
Als een keuze is gemaakt
Alleen een weg vooruit
Die hij niet ontlopen kan

Vechtend tegen Russen
Angst om zelf dood te gaan
Denkend aan thuis
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
En een vechtend aan het oostfront
Alle elf had ze even lief

Dirk Siebe kwam nooit meer thuis

Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

31 Reacties op “Norman Finkelstein en de dodenherdenking”

 • Lidy:

  Mijn devies is: laat de doden de doden en bekommer je om de levenden. Ik doe nooit iets aan dodenherdenking op 4 mei. En dan het onderscheid dat wordt gemaakt, een gedode Duitse soldaat mag niet herdacht worden, of de vele burgerslachtoffers van de gebombardeerde steden in Duitsland, alsof die geen slachtoffer zijn van diezelfde oorlog. En dan te bedenken dat veel van die patriottische Nederlanders menen christen te zijn, maar de bijbel en met name de bergrede hebben ze nooit begrepen. Nee, voor mij mag de maskerade worden afgeschaft.

 • RAPPORT-OLAF_def
  (96 blz pdf)

  Er gaat veel belastinggeld naar “holocaust industrie”.Dat is een netwerk van instellingen die op kosten van de belastingbetaler de holocaust en anti-racisme uitdragen,echter een verborgen agenda voeren,n.l. “politieke-TOOL”.

  Nederland staat op internet met nazisymbolen met afbeeldingen van ministers,ombudsman en zelfs de Europese Vlag.Men wenst niet te vervolgen.Download rapport:

  http://www.archive.org/details/RAPPORT-OLAF_def

 • mr. drs. Bou:

  Ach, wat is Kleintje Muurkrant toch leuk! 🙂

  Vinden we leuk

  vrijdag 4 mei 2012

  Een meneer die jaar in jaar uit de Kaninefaten, Floris V, de slag bij Heiligerlee, de Beeldenstorm en meer van die vaderlandse ellende in de achterkwab van onze koters probeert te printen, is boos. Hij vindt dat Pim Fortuyn meer aandacht moet hebben in de geschiedenisboekjes. Van ons mag het, maar dan zouden wij ook graag vermeld willen zien, dat hij een notoire kindervriend was met een voorliefde voor kleine Marokkaantjes. Vinden we leuk.
  En dan de denderende eilie over dat gedicht dat vanavond zou worden voorgelezen. Over een oom die in zijn onbezonnen jeugd een foutje had gemaakt en als lid van de Waffen SS in 40 – 45 de communistische hordes te lijf was gegaan. Mocht niet van de Preciezen. Haast komisch als je bedenkt dat jarenlang op de stoep bij Kras een krans voor de gevallenen werd geïnstalleerd door een meneer, die in zijn onbezonnen jeugd bij de SS had gezeten. En daarna door een meneer die in zijn onbezonnen jeugd bij een Totenkopf-regiment had gediend. Vinden wij leuk.
  Overigens is de verwatering van de dodenherdenking al begonnen in 1961. Vanaf dat jaar moesten wij ook plechtig en zwijgend eer betonen aan overleden Nederlandse militairen die in hun onbezonnen jeugd dorpen in ons Indië hebben platgebrand en her en der duizenden onschuldige blauwtjes aan flarden hebben geschoten. In de traditie van Jan Pieterszoon Coen. Ter behoud van onze gordel van smaragd. Vinden we leuk.
  En we staan vanavond ook heel even stil bij de Nederlandse militairen die in hun jeugdige onschuld de islamitische hordes van Captain Caveman te lijf zijn gegaan en daarbij zijn gesneuveld. In Irak en Afghanistan bijvoorbeeld. Ter verdediging van onze benzinetank en onze gaskraan. Vinden we leuk.
  Zou die meneer van die Kaninefaten en zo zich ook daarover eens druk willen maken? Zouden we leuk vinden.

 • ankie:

  Een korte video van een demonstatie voor de Palestijnse gevangenen
  bij Ramallah.
  Gepubliceerd op 1 mei 2012.
  http://www.youtube.com/watch?v=C4C8_dyIiHw&NR=1&feature=endscreen

 • mr. drs. Bou:

  Jawel, daar heb je het gedonder in de glazen:

  Joodse organisatie wil herdenking Duitse militairen laten verbieden

  Federatief Joods Nederland (FJN) heeft een kort geding aangespannen tegen de Gelderse gemeente Bronckhorst. De joodse belangenorganisatie wil verhinderen dat het dorp Vorden, dat onder Bronckhorst valt, morgen bij de Dodenherdenking stilstaat bij de dood van enkele Duitse militairen.

  Over dat plan ontstond nogal wat ophef. Een andere Joodse belangengroep (TOF, die bestaat uit “tientallen, vooral jonge joden”) noemde het plan in een persbericht met de titel ‘Vorden iSS fout: geen Moffen herdenken op 4 mei’ eerder vandaag al onacceptabel. TOF stelde “dat 4 mei wordt besmeurd door de oorlogsmisdaden van de nazi’s.”

 • Wunjo:

  Elke oorlog heeft alleen maar slachtoffers, er zijn maar een paar individuen die denken er van te kunnen profiteren.
  Ook en vooral is het een les voor de mensheid om je niet te laten misleiden en daarmee je kracht weg te geven.

 • excellentie zwembad:

  ehm ….we herdenken helemaal niet de joden enzo
  We herdenken dan :

  Men herdenkt tijdens de Nationale Herdenking allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (men gaat hierbij uit van 10 mei 1940), in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

  En dus herdenken we bijvoorbeeld Anne Frank niet want die bezat niet de Nederlandse nationaliteit

 • Herman Galjaard:

  Beetje tegengas mag toch wel Bou ?

  Nee ik ben geen Jood.
  Ook vind ik ze niet altijd even lief en soms haat ik enkele zionisten zoals bijvoorbeeld de rothschilds.

  justmypoint
  • 6/25/2008 – Wie zijn de Palestijnen?

  1.Wanneer is Palestina gesticht en door wie?
  2.Wat waren de grenzen?
  3.Wat was de hoofdstad?
  4.Wat waren de belangrijkste steden?
  5.Wat was de constitutie of de basis van de economie?
  6.Wat voor soort regering had het? Een dictatuur? Een democratie?
  7.Noem ten minste één palestijnse leider voor Jassir Arafat.
  8.Was Palestina ooit door één land erkend als een staat op een manier die geen ruimte laat voor interpretatie? Zo ja, wanneer?
  9.Wat was de officiële taal van het land Palestina?
  10.Wat was de godsdienst van het land Palestina?
  11.Wat was de naam van de valuta? Kies welke datum dan ook in de geschiedenis van een palestijnse monetaire eenheid die gewisseld kon worden met één van onze valuta.
  12.Wie weet van het bestaan van bibliotheken met palestijnse literatuur, gemaakt voor 1967?
  13.Sinds er vandaag de dag niet zoiets is als een palestijnse staat, wanneer heeft deze dan opgehouden te bestaan? En wat was de reden daarvoor?

  Als dus de mensen die u zo duidelijk per vergissing palestijnen noemt niets meer waren dan Arabieren, uit alle windstreken uit Arabische landen gegooid… Als ze werkelijk een echte etnische identiteit hebben, wat ze het recht geeft op een staat, waarom hebben ze dan nooit geprobeerd onafhankelijk te worden totdat de Arabieren overtuigend verslagen werden in de oorlog van 1967?

  De waarheid moet duidelijk zijn voor iedereen die hem wil zien: de Arabieren hebben hun droom nooit opgegeven Israël te vernietigen. Het is vandaag nog steeds hun droom. Vijf keer hebben ze hun kwade doel met een nederlaag moeten bekopen. Nu hebben ze besloten Israël te vernietigen door volmacht. Voor dat doel hebben ze een terroristische organisatie gecreëerd voor het ‘palestijnse volk’.

 • mr. drs. Bou:

  Beetje tegengas mag toch wel Bou ?

  Beste Herman, natuurlijk mag dat, maar van 13 foute vragen krijg ik toch wel pijn in mijn kop! Een gek kan meer vragen dan 13 wijzen kunnen beantwoorden, denk ik dan!

  Palestina heette ooit Kanaän, maar het wordt al sinds de Romeinse tijd Palestina genoemd. De grenzen werden bepaald door het landschap! De hoofdstad van Kanaän was Salem, de hoogte der Jebusieten, Jebus Salem! Een andere belangrijke stad was Hazor, dat noordelijker ligt. Later werd ook Samaria belangrijk, de stad van de koningen van Israël. De kuststeden zijn ook altijd belangrijk geweest.

  De basis van de economie was de vruchtbaarheid en diversiteit van het landschap. Olijven, dadels, gerst en tarwe in overvloed. Runderen, schapen en geiten voor het vlees, een zee, een groot meer en een rivier voor de vis. Daarbij lag Palestina op de belangrijkste karavaanroute, tussen Afrika en Azië! De havens gaven toegang tot de Middellandse Zee, dus ook die handel was een bron van economische rijkdom.

  Palestina heeft lang behoord tot het Ottomaanse Rijk, voor de bestuursstructuur moet je daar te rade gaan. De voertaal veranderde in deze tijd van Aramees in Arabisch. De religie is overwegend Islam, zoals ook blijkt uit de Gouden Koepel van Jeruzalem.

  Vraag 7: Jezus Christus!

  Als dus de mensen die u zo duidelijk per vergissing palestijnen noemt niets meer waren dan Arabieren, uit alle windstreken uit Arabische landen gegooid… Als ze werkelijk een echte etnische identiteit hebben, wat ze het recht geeft op een staat, waarom hebben ze dan nooit geprobeerd onafhankelijk te worden totdat de Arabieren overtuigend verslagen werden in de oorlog van 1967?

  De mensen die ik volgens u zo duidelijk per vergissing palestijnen noem, woonden daar al sinds ontelbare generaties. Hun voorouders kunnen even zo goed Joden zijn geweest die niet op de vlucht sloegen tijdens de onderdrukking door de Romeinen. Misschien stroomt door hun aderen nog wel het bloed van de Aartsvaders. In de loop der eeuwen hebben zij zich misschien bekeerd, eerst vanaf 400 A.D. tot het Christendom en dan vanaf 700 tot 1918 tot de Islam, de religie van het Ottomaanse Rijk. Maar er zijn onder hen ook Christenen en Joden.

  De waarheid moet duidelijk zijn voor iedereen die hem wil zien: de Arabieren hebben hun droom nooit opgegeven Israël te vernietigen. Het is vandaag nog steeds hun droom. Vijf keer hebben ze hun kwade doel met een nederlaag moeten bekopen. Nu hebben ze besloten Israël te vernietigen door volmacht. Voor dat doel hebben ze een terroristische organisatie gecreëerd voor het ‘palestijnse volk’.

  Volgens mij ligt het anders en zelfs omgekeerd: de Ashkenazi-Joden hebben hun droom nooit opgegeven. Zij geloven dat zij van God het recht verkregen op het “Beloofde Land”. De Zionisten maken misbruik van dit bijgeloof, omdat zij het Midden Oosten willen domineren. Als dat zo doorgaat, dan komt er een wereldoorlog van.

  We weten ook dat er daarna alleen nog verliezers zullen zijn…

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Dit is toch zonde van je tijd. Galjaard definieert eerst 13 uit de lucht gegrepen criteria plus nog een paar losse flodders. Niveau 0 en leidt dus tot niets. Internet vervuiling. In de vuilnisbak dus.

  Groeten, Ben

 • “beetje tegengas”?
  Wie een betoog begint met “Ik ben geen Jood” heeft een racistische gedachtengang. Of hij nou Jood, anti-Jood of filo-Jood is. Meestal aangeduid met semiet, antisemiet of filosemiet. Bij uitbreiding gaat dit ook op voor een politieke redenatie waarbij dan een betoog wordt begonnen bijvoorbeeld met ik ben geen communist, anticommunist of verdediger van het communisme, of omgekeerd geen kapitalist, communist of politicus die het kapitalisme verdedigt, en ga zo maar door. Het zijn allemaal afleidingsmanouvres om zogenaamd ‘objectief’ over te komen tijdens het verdedigen van een of meer leugens en omissies. Van belang is altijd opmerkzaam te blijven op wat geomitteerd, verzwegen wordt naast het blijven onderscheiden van de leugens van waarheid. Historici hebben er ook nogal, en zijn in deze de gevaarlijkste zogenaamde objectievelingen [objectieven] die samen met het naar zee stromende water vergeten tegen de stroom in te zwemmen om zodoende dicht bij de bron te blijven voor een objectieve observatie van de leugens en omissies. Kijken om zich heen en [be]vinden zich in een nieuwe omgeving en tijd gemachtigd van daaruit ver verwijderd van de bron zogenaamd objectief anderen die zich in dezelfde omgeving en tijd bevinden te informeren of te bevragen over wat zij zien. Dit is geen kwestie van tegengas geven zoals hier gezegd wordt maar een kwestie van gif of lachgas geven. Beiden zijn funest voor een goed werkend bewustzijn. Daarom zal ik het impliciet gestelde niet tot mij nemen. Het is verstandiger om objectiviteit en subjectiviteit en geëtter van een intrigant voor zijn/haar eigen [bewuste] verantwoordelijkheid te laten. Mij te concentreren op de feiten. Onder meer deze: Er zijn Joodse zionisten en er zijn Joodse antizionisten zoals er dus ook niet Joodse zionisten en niet Joodse antizionisten zijn. Al dat ge-Joods of ge-niet Joods is van geen enkel belang. Van het grootste belang is of iemand zonder bijbedoelingen of bijgedachten rechtvaardig is in die zin dat wat rechtvaardig is door de internationale gemeenschap in de VN is besloten. En daarover laat Norman Finkelstein geen twijfel bestaan.
  Een ander feit is dat er in kolonistische tijden ongenoemde volkeren onder de laarzen van barbaarse kolonisten zijn vertrapt. Deze cultuur van barbaars vertrappen van andere volken heeft in de 20e eeuw geleid tot een genocidale en industriële moord op meerdere volken en bevolkingsgroepen. Dat mogen zionisten niet verhalen of overdoen op Palestijnen. Zij mogen Palestijnen zelfs niet van hun grondgebied verjagen om dit te bezetten voor Joodse apartheids nederzettingen. Het zionistenland, het thuisland voor/van het Joodse volk is in resoluties van de VN vastgelegd en beslist, dat zijn de grenzen van voor de oorlog in 1967. Joden die daar wonen moeten maar zelf besluiten wat zij met hun zionisten doen. Hen daarbij een beetje helpen kan helemaal geen kwaad, in tegendeel.

  Sorry beste BOU, wil niet voor mijn beurt praten maar had er al wel tijd aan besteed. En inderdaad, bij mij dreigt ook een koppijn op te komen maar dat kan ook een andere veel betere [proost]oorzaak hebben.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Sjuul, er is een ding in je betoog wat ik niet begrijp. Je begint met:

  Wie een betoog begint met “Ik ben geen Jood” heeft een racistische gedachtengang. Of hij nou Jood, anti-Jood of filo-Jood is.

  Op het einde zeg je dan:

  Het zionistenland, het thuisland voor/van het Joodse volk is in resoluties van de VN vastgelegd en beslist, dat zijn de grenzen van voor de oorlog in 1967. Joden die daar wonen moeten maar zelf besluiten wat zij met hun zionisten doen.

  Dan erken je volgens mij toch het recht van Joden op een eigen staat rond Jebus Salem! De grenzen van voor de oorlog van ’67 zijn volgens mij echter ook ongeldig. Met welk recht bepaalde de VN in 1948 dat de Joden recht hebben op een eigen staat in Palestina?

  Wie bepaalt wie Jood is en waarom? Het is zowel een religie als een soort ras, waarvan de leden automatisch Israëlische staatsburgers zijn. Dat is toch raar? Wat mij betreft mag men dat hele Jodendom opheffen!

  Let ook eens op de standpunten van Gadaffi, Hamas en zo voort: Géén apart land, maar gelijke rechten in een verenigd Palestina, the one state solution…

  • Beste BOU

   “‘Beste Sjuul, er is een ding in je betoog wat ik niet begrijp. Je begint met:
   Wie een betoog begint met “Ik ben geen Jood” heeft een racistische gedachtengang. Of hij nou Jood, anti-Jood of filo-Jood is.”‘

   Het heeft even geduurd maar ik ben eruit. Dat zinnetje is niet compleet. Het moet natuurlijk, omdat het zo natuurlijk is ontgaat het de meeste mensen en mij dus ook steeds weer om dat incomplete te benoemen. Het dient dus aangevuld te worden met al die mensen die in deze door filo- en antisemieten afgedwongen soort van discussie, althans voor wat daar volgens hen voor moet doorgaan. Moet het dus steeds weer gecompleteerd worden met al die mensen die lijdend voorwerp zijn geworden gemaakt. Dat is dus de grootste meerderheid van de wereldbevolking die met dit soort van discussiëren helemaal niets heeft en er ook eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft, en er eigenlijk ook helemaal niks mee te maken wil hebben omdat zij het een discussie tussen racisten vinden, zo is het tenminste bij mij altijd zo geweest. Maar die wel door de soort van discussianten steeds weer erbij betrokken worden. En zodra zij vanuit een bij ieder mens aanwezig, ze worden ermee geboren op een enkele uitzondering na, rechtvaardigheidsbesef melding maken van het onrecht dat daar in de door Israël bezette gebieden plaats vindt instand worden uitgemaakt voor antisemiet. In tweede instantie wanneer duidelijk stelling wordt genomen geen antisemiet te zijn, door inclusief joodse mensen, dan is het adagio er zijn veel ergere dingen in de wereld, veel ergere onrechtvaardigheden, veel ergere oorlogen, veel ergere bezettingen waaronder WOII met de holocaust. Dat laatste is bij uitstek het adagium en de zogenaamde reden van Israëls bestaan waarbij [natuurlijk ook om dezelfde reden door het lijdend voorwerp, de overgrote meerderheid] vergeten wordt dat het zionisme al ver voor WOII bestond.

 • Ja beste BOU dat kan allemaal wel zo wezen maar de VN heeft anders beslist. Voor wie of wat dat nou het meest rechtvaardig is is niet de vraag. Althans [leuk woordje], daarover kan altijd nog gedebilireerd [ander woordje wat wij thuis wel eens gebruikten voor is over gedebatteerd geweest geworden] worden. Niks is namelijk voor eeuwig en altijd vastgelegd. Wat jij samen met bijvoorbeeld Gadaffi en de Hamas vind is een ideale toekomst waar ik ook wel voor ben. Maar dan zal er toch eerst moeten komen wat het eerst moet komen, en dat is een situatie waarin oorloghandelingen niet meer het leven van zowel Israëliers als Palestijnen bepalen. Oorlog is namelijk een armoedeindustrie die alleen onder meer nog veel meer ellende, dood en verderf, en armoede produceert. En ja, daar wordt grof geld aan verdiend, maar dat wist je al en draag je ook uit met deze blog. Maar mijn standpunt gaat tegen dat van Herman Galjaard: in met de verzwegen feiten te noemen. Kolonialisme is door de internationale gemeenschap veroordeeld als een misdaad tegen de menselijkheid. Dat wil dus zeggen dat eerst dàt gestopt moet worden voor er verder gepraat kan worden over de toekomst van beide volken die aanspraak maken op hetzelfde grondgebied. Wat is er mis met een federatie van verenigde semietische staten. Het lukt zelfs de Belgen. Een beetje sarcasme van mijn kant kan toch geen kwaad? Toegegeven dat daar geen geloofskwestie speelt. Maar ook dat is al door de internationale gemeenschap naar iets uit een verwerpelijk verleden verwezen. Vast staat voor mij in elk geval wel dat ellende en armoede nooit een vruchtbare basis vormen voor een fatsoenlijk debat. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse miljarden die de USA in Israëls zionistische terreur steekt. Zonder die geldelijke en militaire steun vanuit de USA was Israël net zo arm als Gaza of de Westoever, alhoewel er voor de Gazakust gas lijkt te zijn. Maar voor verlopig lopen de generatoren in de Gazaanse energiecentrales nog steeds op diesel die maar mondjesmaat en vaak te weinig door het Israëlisch embargo op de Gazastrook wordt doorgelaten. Allemaal onverdiende armoede waardoor door de oorlogsindustrie grof winst wordt gegenereerd want natuurlijk pikken de Gazanen dit niet. En Israëliers door de USA ‘over het paard tilt’. Eens zal daar een einde aan komen. Wat heeft het nou voor zin om daar op te wachten. Eens te meer een exemplarisch voorbeeld voor armoede die geen vruchtbare dialoog stimuleert. Ik wens er niet op te wachten tot die over de top opgestookte stoomketel daar ontploft. Er moet besloten worden dat het zo niet langer kan. De VN resoluties moet liever gisteren dan vandaag worden geïmplementeerd.

 • Hoe komen wij Nederlanders toch zo hovaardig te denken dat er nog tijd is, en laten het discours ongemoeid vervuilen met propagandistisch gebral. Iedereen kan toch zien dat dit nergens toe leidt. We zitten er bijvoorbeeld in de Nederlandse situatie al zo’n tien jaar met onze neus bovenop en zien het van kwaad tot erger worden, en zien het al weinig democratische gehalte van de politiek en de rechtstaat overgenomen worden door fascisten die geen duimbreed in de weg wordt gelegd, alles onder het mom van zogenaamde vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid. Nee herstel, dat laatste geldt natuurlijk alleen voor de ‘juiste’ godsdienst. Het wordt steeds idioter, en we kijken ernaar, doen eraan mee, in wat voor vorm dan ook, al is het maar met de beste bedoelingen oplossingen te verzinnen, en die uit te dragen terwijl de bezetting van, en de levensvatbaarheid van, het Palestijnse leefgebied totaal wordt genegeerd. Als of er nog tijd is voor ‘praten’ terwijl de feiten en gebeurtenissen schreeuwen om actie, tegen die immense onrechtvaardigheden die nu al vier generaties voortduren. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/04/waarom-betalen-de-palestijnen-voor-de-zonden-van-duitsland
  Wij Nederlanders komen zo hovaardig doordat het ons niet direct [meer] raakt. Wij Nederlanders hebben immers in één generatie de schade door onze bezetting door de Duitsers wederopgebouwd. Vergeten wordt dan erbij te vermelden dat dit mogelijk werd gemaakt doordat de ons omringende landen allen in hetzelfde schuitje zaten en gezamelijk de schouders eronder zette. Met vijanden van nog geen decennium geleden economische verbanden werden aangegaan die een snelle wederopbouw mogelijk maakte waardoor de oorlogsarmoede snel tot het verleden ging behoren. Dit alles gericht tegen Duitslands Oostfront, de communistische USSR. Ja ja, het vijand denken blijft verplicht als je mee wil doen met de bully’s die het discours in weerwil van economische vooruitgang bepalen. Het oorlogsdenken blijft lijkt wel voor hun de enige bron van vooruitgang. En zo geschiedde.
  Of het nou Duits nazisme of Amerikaans filosemietisme of Israëlisch zionisme of Nederlands kolonialisme heet, de basis ervan is een oorlogszuchtige vorm van racisme dat na onze bevrijding ook tijdens onze wederopbouw gewoon door ging. Nieuw daarin is dat dit racisme lijkt wel, geen naam meer mag hebben. Daar is kouweoorlogsretoriek voor in de plaats gekomen. Ben je eenmaal als vijand aangewezen dan zul je je, je souvereiniteit opgeven en je land openstellen voor de racistische plunderaars die hun racisme onder een berg hypocrietie hebben verborgen. Maar dit racisme gaat natuurlijk gewoon door en steekt zo hier en daar navenant de kop op, voor elk weldenkend mens evident en niet te negeren, maar toch. Hypocriet en achterbaks heel diplomatiek verborgen onder een mombakkes gaat dit ‘gewoon’ door. Er is alleen een nieuwe mombakkes bijgekomen. Dat heet zionisme.
  Lees vooral ook de resentie van Lode Vanoost over het boek http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/01/ochtend-in-jenin-aangrijpend-familie-epos-over-palestina van Susan Abulhawa. Ochtend in Jenin. De Geus, Breda, 2012. Nederlandse vertaling van Mornings in Jenin, Bloomsbury, New York, 2010.

 • Herman Galjaard:

  Beste Bou,
  U geeft een naar mijn mening verkeerde uiteenzetting van zaken.
  De dodenherdenking betreft in eerste instantie de herdenking van de vele slachtoffers die in NL gevallen zijn door toedoen van nazi Duitsland/IIe wereldoorlog. (daaronder ook vele Joden en Zigeuners, Polen, Canadezen, Amerikanen, Engelsen, verhongerden etc.)
  Het is geen Jodenherdenking, maar een Dodenherdenking.

  * De logica van Finkelstein is echter onweerlegbaar: Israël heeft Palestina bezet. Wie het met deze bezetting eens is, is een collaborateur en iedere Palestijn die zich verzet tegen deze bezetting is een verzetsheld!

  Mag ik het (klaarblijkelijk als collaborateur) oneens zijn met deze stelling ?
  Zie uitleg Sjuul voor wat betreft VN.
  Omdat België in de discussie ook al genoemd wordt, moeten wij dat dan incl. Luxemburg ook maar weer claimen omdat het ooit Nederland was ?

  * De Zionisten maken misbruik van dit bijgeloof, omdat zij het Midden Oosten willen domineren. Als dat zo doorgaat, dan komt er een wereldoorlog van.

  Ook daar ben ik het niet mee eens.

  * We weten ook dat er daarna alleen nog verliezers zullen zijn…

  Elke oorlog dient voorkomen te worden omdat er uiteindelijk inderdaad bijna alleen maar verliezers zijn.(En de enkele winnaar is gajus van de eerste orde, – nwo – waaronder zionisten)

  Net zo min als de uitspraken/gedachtengang van Finkelstein die van U zijn, zijn de 13 vragen en de daaronderstaande tekst niet van mij !!
  Ze zijn door Justmypoint klaarblijkelijk op 25 Juni 2008 op internet gezet en geven naar mijn bescheiden mening evenveel stof tot nadenken als de redenaties van Finkelstein.
  Kort gezegd, het is naar mijn mening niet zo zwart en wit als het door beiden wordt weergegeven.
  Bovendien vindt ik het bedenkelijk om de dodenherdenking aan te grijpen om met behulp van Finkelstijn de ´palestijnse´ zaak te verdedigen.
  Waar ben ik het dan wel met justmypoint eens en wat geeft mij dan het recht om deze`internetvervuiling` (volgens Ben) te plaatsen ?

  De waarheid moet duidelijk zijn voor iedereen die hem wil zien: de Arabieren hebben hun droom nooit opgegeven Israël te vernietigen. Het is vandaag nog steeds hun droom.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Herman,

  Die 13 domme vragen waren dus niet van uzelf afkomstig. Gelukkig maar! 😉

  De dodenherdenking betreft in eerste instantie de herdenking van de vele slachtoffers die in NL gevallen zijn door toedoen van nazi Duitsland/IIe wereldoorlog. (daaronder ook vele Joden en Zigeuners, Polen, Canadezen, Amerikanen, Engelsen, verhongerden etc.)
  Het is geen Jodenherdenking, maar een Dodenherdenking.

  En zo hoort het ook. Maar waarom een Nederlander die zich aansloot bij de Duitsers en de dood vond aan het Oostfront niet mag worden herdacht, is me dan toch niet helemaal duidelijk.

  De waarheid moet duidelijk zijn voor iedereen die hem wil zien: de Arabieren hebben hun droom nooit opgegeven Israël te vernietigen. Het is vandaag nog steeds hun droom.

  De Arabieren zijn het niet eens geweest met de stichting van een zwaar bewapende Joodse staat in een gebied dat al sinds de 7e eeuw wordt gedomineerd door de Islam. Ook houdt Israël zich aan geen enkele resolutie van de VN. Ze spelen landje-pik en de verjaagde Palestijnen moeten hun heil maar zoeken in de omringende landen.

  Als Israël in België zou zijn gesticht, dan hadden we nu Belgen-kampen in de Betuwe en Groningen, tot aan Spanje toe! De Europese landen zouden hun hoop op een verenigd en vreedzaam Europa daar ook niet aan opofferen!

  En als Israël daarbij te pas en te onpas Nederland zou binnenvallen, zolas het nu doet met Libanon, om de Belgische vluchtelingen die naar huis terug willen even wat bommen op de kop te gooien, hoe blij zou Nederland dan zijn met zo’n buurland?

 • mr. drs. Bou:

  A Tipping Point for Israel

  By Philip Giraldi

  Some American Jews have always been bothered by the dark side of Israel’s story, beginning with the Nakba expulsion of the Palestinians from their homes and including the more recent settlement policy, “security” wall, and the denial of civil and human rights to the Arabs living in Israel and the occupied territories. They were convinced, correctly, that Israel had no intention to permit the creation of a viable Palestinian state. Many began to protest, though their voices were at first confined to the alternative media and they had to work through many progressive groups that were advancing a much broader peace agenda in response to George W. Bush’s horrific “global war on terror.”

  But now we Americans have finally reached our tipping point. Recently Peter Beinart, a Zionist and defender of Israel for many years, released The Crisis of Zionism, which explains how Israel has become an armed camp dedicated to repressing and even expelling its Palestinian helots. As a liberal Jew, he rejects the militant values that drive the Israel of Prime Minister Benjamin Netanyahu and has even gone so far as to support an economic boycott of Israel, similar to the pressure that was put on South African apartheid. The book has predictably provoked a firestorm of criticism from the pro-Israel establishment, but Beinart is not alone. Tom Friedman and Paul Krugman of The New York Times, both Jewish and both longtime friends of Israel, have voiced the same concerns, namely that Israel no longer represents the liberal and humanistic values that they themselves cherish. It has been noted in passing that young American Jews increasingly do not view Israel in positive terms, a sign, if one was needed, that the older generation that believes Israel is always right, no matter what it does, is passing into history.

  And it does not end there. Even the mainstream media is now, perhaps reluctantly, on board. On April 22, 60 Minutes, the most watched television news and commentary program in the United States, aired a segment on Israeli persecution of Christians. The program was a real shock for the many fundamentalist Christians who have viewed Israel through rose-tinted glasses. Many evangelicals have promoted the myth that Israel is actually a protector of Christians, which it most emphatically is not; it seeks instead to marginalize them and force them to emigrate, as the 60 Minutes program demonstrated. Israeli Ambassador Michael Oren, who tried to kill the story and called it a “hatchet job,” was interviewed as part of it. His performance was alternately smug and angry, and it is widely regarded as a public relations disaster. He even said that mainstream Christian churches are “known for their anti-Semitism.”

 • excellentie zwembad:

  @Herman Galjaard
  In dit artikel worden vele van uw vragen beantwoord:
  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/15/nakba-tussen-zionistische-propaganda-en-palestijnse-tragedie
  mvg
  Excellentie Zwembad
  🙂

 • Herman Galjaard:

  Bedankt voor de link E.Z.

 • ik citeer een van de reageerders:

  ‘De waarheid moet duidelijk zijn voor iedereen die hem wil zien: de Arabieren hebben hun droom nooit opgegeven Israël te vernietigen. Het is vandaag nog steeds hun droom.’

  als dit waar zou zijn, dan is het interessant te weten van deze reageerder hoe hij de politiek van het zionistische regime dat nu aan de macht is kwalificeert, waarbij er in strijd met het internationaal recht en de wereldopinie steeds meer land van de palestijnse bevolking wordt gestolen. ik zou zeggen dat deze zionistische terreur een vorm van zelfmoord is. dezelfde ‘zelfmoord’ die plaatsvond toen extremistische joodse fundamentalisten hun eigen landgenoten begonnen te terroriseren, tegen de romeinse macht in opstand kwamen, en verloren. hoe kwalificeert de reageerder zelf de huidige extremistische zionistische politiek?

Laat een reactie achter

Recente reacties