Archief
Artikelen

Kretenzers zijn leugenaars, sprak de Kretenzer; maar hij loog, want hij sprak de waarheid! Deze beroemde Paradox van Epimenides luidde in het kort: “Kretenzers, altijd leugenaars!” Zelfs al zou dit waar zijn, toch het klopt niet, want Epimenides was zelf ook een Kretenzer. Of een uitspraak waar is, of leidt tot een paradox, hangt dus mede af van degene die het zegt. Minister Opstelten is een minister en zijn uitspraak luidde: “Ministers liegen niet.” De paradox van Opstelten is dat deze minister wel degelijk liegt. Dat blijkt uit de zaak Hörchner. Hij is niet de eerste liegende minister van Veiligheid en Justitie, want zijn voorganger, minister Hirsch Ballin, loog in de zaak Vaatstra.

Minister Opstelten: Ministers liegen niet…

Over de zaak Hörchner heeft Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP onlangs Kamervragen gesteld. Hörchner werd in 2007 ten onrechte beschuldigd van betrokkenheid bij een hennepzaak in Polen uit 2000. Hij werd overgeleverd en zat tien maanden in Polen in voorarrest. In 2008 kwam hij vrij na het storten van een borgsom van € 4500. Hörchner blijkt nu door Polen veroordeeld tot een boete van € 4500 plus de proceskosten à € 2000. Om zijn borgsom terug te krijgen, moet hij zich persoonlijk melden in Polen. Een Poolse gerechtsdeurwaarder (pdf) probeert nu de Poolse boete plus proceskosten te innen! De brutaliteit! Alsof Hörchner na dit alles nog geld over zou hebben…

Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op deze krankzinnige toestand berichtte Omroep Brabant: Minister kan niets doen voor Robert Hörchner

DEN HAAG – Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie kan weinig betekenen voor Robert Hörchner uit Sint-Michielsgestel. Hij antwoordt dit op Kamervragen van de SP. Hörchner werd beschuldigd van betrokkenheid bij een hennepzaak in Polen, in 2000. Hij zat acht maanden in voorarrest. In 2008 mocht Hörchner de gevangenis in Polen verlaten. Volgens de SP heeft het verblijf in Polen de man onrechtvaardig veel geld gekost.

Geen contact met collega
Opstelten ziet het echter niet zitten om hierover contact op te nemen met zijn Poolse collega-minister. Hij schrijft letterlijk: ‘De behandeling en afwikkeling van de strafzaak in Polen is een zaak van de verdachte, zijn raadsman en de Poolse justitiële autoriteiten.’

Minister Opstelten zou best iets kunnen doen voor Hörchner, maar waar onwil is, is geen weg! Erger is echter dat de minister tegen de commissie voor Buitenland en Justitie zegt dat hij bereid is om iets te doen aan deze juridische wantoestand, maar daarna tegen de Kamer zegt van niet. Dat wekt de indruk dat de minister liegt! Tijdens een vooroverleg voor de Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 8 maart 2012 kwam de zaak Hörchner ook even aan de orde. De heer Recourt (PvdA) vroeg aan minister Opstelten:

…om buiten de agenda contact op te nemen met zijn Britse collega over het Europees arrestatiebevel (EAB), dat niet op de agenda voor deze Raad staat. Met grote regelmaat melden zich bij mij mensen die zeggen daar slachtoffer van te zijn. Ik heb begrepen dat in het Verenigd Koninkrijk wordt nagedacht over het opstellen van een zwarte lijst. Bij dit Europees arrestatiebevel gaat het namelijk om wederzijds vertrouwen. De uitgangspunten steun ik, maar je moet er wel daadwerkelijk op kunnen vertrouwen dat het juridische systeem en de detentieomstandigheden in het andere land voldoende zijn. Ik wil ervoor pleiten om samen met de Britten een zwarte lijst op te stellen. Is duidelijk gebleken dat de detentieomstandigheden in een land onvoldoende zijn of dat de rechtsgang daar niet eerlijk is, dan zou niet aan dat land moeten worden uitgeleverd. Ik stel ik voor om van deze landen in Europees verband een zwarte lijst op te stellen. Lukt dat niet, dat zou dat alleen in Nederland moeten gebeuren. Ik heb begrepen dat men hierover ook in het Verenigd Koninkrijk nadenkt. Wellicht kunnen wij in dezen samen optrekken. Het lijkt mij bovendien dat dit een uitstekende preventieve werking heeft. Het is noodzakelijk dat Nederland met andere landen samenwerkt, maar dan moeten wij wel kunnen vertrouwen op de kwaliteit.

Minister Opstelten antwoordde:

Ik zal graag contact opnemen met mijn Britse collega. In april ga ik in het kader van het Brits voorzitterschap van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naar het Verenigd Koninkrijk. Op de desbetreffende conferentie zal ik ook het woord voeren. Dan heb ik met al mijn Britse collega’s een goed en intensief bilateraal contact. Er is dan even wat tijd en dan zal ik dit punt met hen bespreken. Daarna zal ik de Kamer daarover rapporteren. Wij zitten met het Europees arrestatiebevel (EAB), maar wij hebben daar vaker over gesproken.

Op de Kamervragen van het Kamerlid Gesthuizen (SP), ingezonden op 15 maart 2012, antwoordde de minister echter:

Vraag 6

Bent u bereid om nogmaals met uw Poolse ambtgenoot in overleg te treden over de toepassing van het EAB concrete knelpunten, zoals in de zaak van de heer Hörchner, te bespreken en op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Zoals ik in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven is de behandeling en afwikkeling van de strafzaak in Polen is een zaak van de verdachte, zijn raadsman en de Poolse justitiële autoriteiten. Ik zie dan ook geen aanleiding tot overleg met de Poolse ambtgenoot over deze strafzaak.

Vraag 8

Bent u bereid de samenwerking met landen die de processuele rechten van verdachten onvoldoende waarborgen op te schorten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8

Neen.
Ik acht de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de EU en met andere landen van groot belang voor de voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Nederland heeft participeert daarin actief en doet ook zelf vaak een beroep op het buitenland om hulp. Dat zal Nederland ook blijven doen. Dit laat onverlet dat bij de samenwerking de naleving van de regels inzake een eerlijk proces een belangrijke rol spelen. Zoals in artikel 11 van de Overleveringswet is vastgelegd kan wel per zaak worden getoetst of er in die zaak een flagrante schending van fundamentele rechten van de betrokken persoon dreigt en de overlevering worden geweigerd. Een zelfde toetsing per concreet geval kan aan de orde komen bij het verlenen van rechtshulp.

Kortom: die Zwarte Lijst komt er wel, maar hij komt er niet! Daaruit volgt dat minister Opstelten liegt! Zonder enige toetsing van de gronden waarop dat gebeurt, kan iedereen nog steeds worden overgeleverd aan Polen of een andere onbetrouwbare partner in deze Europese wanprocedure, zonder dat de minister daar iets aan doet. Deze wetgeving is ooit tot stand gekomen onder auspiciën van de huidige SG Joris D. toen deze nog hoofdambtenaar was van Vreemdelingenzaken en Internationale aangelegenheden. Onder zijn verantwoordelijkheid viel toen ook het beleid van het COA en de AZC’s. Dat brengt ons op de zaak Vaatstra.

Uit de artikelenreeks De leugens van het OM in de Vaatstra zaak (14) van Wim Dankbaar, blijkt dat ook minister Hirsch Ballin van Veiligheid en Justitie tegen de Kamer loog. Dankbaar eindigt zijn betoog dan ook met vragen aan de Kamer:

Hoe lang vindt de Tweede Kamer het nog goed dat zij over de ware toedracht van de Vaatstra moord voorgelogen wordt – politieke doodzonde nummer 1 – door de organisatie die de moordenaars behoort op te sporen en te berechten, in plaats van stiekem af te voeren?

Hoe lang vindt de Tweede Kamer het nog goed – in deze tijd van crisis en bezuinigingen – dat dit ambtsmisdrijf gemaskeerd wordt met uitgebreide leugen-rapporten en dure nieuwe DNA onderzoeken?

Hoe lang vindt de Tweede Kamer het nog normaal dat het OM mij niet wil vervolgen voor een aanklacht van een hechte kennis van de moordenaars, uitsluitend omdat ik daarmee voor de rechter het bovengenoemde ambtsmisdrijf zal bewijzen?

Minister Opstelten: Ministers liegen niet…

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

18 Reacties op “Ministers liegen niet, sprak minister Opstelten…”

 • mrpettjo:

  De abominabele staat van Nederland/Nederlandse rechtsstaat door toedoen van “ons” zogenaamde staatshoofd..:

  Het staatshoofd dient een volk te representeren. Het huidige staatshoofd heeft de respectabele leeftijd van 74 jaar bereikt en lijkt nog lang niet voornemens af te treden, niet in het minst door de door het noodlot bepaalde opvolger van 45 jaar. Maar er klopt iets niet in de gedragingen en uitingen van het staatshoofd. Voorbeelden daarvan zijn de wat wereldvreemde toespraken tijdens de Kerstdagen, of het nu over het milieu of naastenliefde gaat, bepaalde uitspraken komen als een boemerang bij mevrouw op haar bordje terug. Spreken over “burgermoed” en zelf op een holletje de Dam afstrompelen, haar idee van burgermoed. Men denke aan Shell Nigeria en de zorg voor het milieu, het afraden van Nederlanders te gaan internetten en de “konklijke website” voor drie ton belastinggeld laten updaten. Er spreekt een verregaande vorm van dementerende arrogantie uit, niet goed verklaarbaar en bij voorkeur doodgezwegen door de nationale pers. Ook haar gedrag na de geslaagde aanslag van Karst Tates op de Naald in Apeldoorn is bizar: zij kijkt stug voor zich uit en het lijkt of het haar volkomen voorbij gaat. Als er bij de schreeuw op de Dam niet iemand was geweest, die haar in veiligheid had getrokken, was zij waarschijnlijk onwetend vertrappeld door een losgeslagen menigte.

  Ook vreemd is het stug doorgaan met allerlei overbodige en peperdure plichtplegingen zoals staatsbezoeken en openingenceremoniën, terwijl de privé-problemen zich letterlijk opstapelen. Haar zoon Friso, die in coma ligt, schoondochter Mabel structureel in opspraak, de troonopvolger controversieel bezig met onroerend goed, het laten afblazen van de rechtsvervolging van Zorreguieta, wat ook weer protesten oproept. Als kranten als de Oranje Bode dan berichten, dat mevrouw ondanks alles een “tandje bijzet”, klopt er iets niet met haar veel geroemde inlevingsvermogen. Niemand die haar ooit heeft gevraagd ook nog maar iets te doen voor dit land.

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/04/28/de-oranje-bode-geinfiltreerd/#more-11644

 • Ida:

  Opstelten,ze doen niet anders dan liegen en bedriegen wie geloofd ze nu nog

 • mr. drs. Bou:

  Waarom moest alles ontkend?

  dinsdag 01 mei 2012 11:42
  Door Wim van de Pol

  De grote vraag is waaróm toenmalig hoofdcommissaris bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD) – Fred Westerbeke (foto) – het risico heeft genomen in 2007 zelfs publiekelijk voor de televisie te blijven volhouden dat er geen criminele burgerinfiltrant is ingezet. En waarom liet men de minister van Justitie willens en wetens het risico nemen dat hij met een leugen politiek zou kunnen worden gevloerd. En dat terwijl men de stichter van het onheil – één enkele ambtenaar – gemakkelijk alle schuld op zich had kunnen laten nemen. Wat waren – en zijn – dan toch de belangen?

 • mr. drs. Bou:

  Infiltratiezaak: OM in hoger beroep

  woensdag 02 mei 2012 11:00
  Door Wim van de Pol

  Als een rechtbank na vele jaren onderzoek concludeert dat er een verboden opsporingsmethode is gebruikt, is de vraag waarom het Openbaar Ministerie dat niet wil erkennen, daarover schreven we gisteren.
  Officier Schram (foto) zei ‘niet bang’ te zijn voor het oordeel van een gerechtshof in hoger beroep. Een betrokken advocaat zei te verwachten dat er in hoger beroep waarschijnlijk nog meer ongerechtigheden op tafel zullen komen.
  Een betrokken (inmiddels ex-)politieman en tolk zegt in de uitzending kennis te dragen van ‘nog andere’ zaken waarin naar zijn weten ernstige misstappen zijn begaan door de politie.

  Zie voor dezelfde uitzending ook deze aflevering van Nieuwsuur, dinsdag 1 mei 2012 (vanaf minuut 21.57).

  De Nederlandse liason in Turkije die op de hoogte was en promotie kreeg heet Eef van Wegen
  program manager at Korps landelijke politiediensten

 • Hans Verwei:

  Zeg Boudine de zorgtoeslag gaat naar 400 Euro per maand in 2013 dankzij de Bilderberg Kunduz coalitie geef daar ook eens aandacht aan. mrpettjo om jou vraag te beantwoorden Alex Jones maakte wereldwijd kundig dat Beatrix hoofd was van de Bilderberg groep,niet veel later kwam ze zwaar onder de aandacht en vreesde een aanslag,waarna werd gekeken naar een aanleiding om haar van bewaking te voorzien zonder dat het volk achterdochtig zou worden.Wel het is haar gelukt met Kars Tates en niemand die nog in haar buurt kan komen.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Hans,

  Ik heb even gezocht op “zorgtoeslag”, maar ik kan nergens vinden dat deze naar 400 per maand gaat. Daarom gaarne een link…

  Wat je zegt over Karst Tates vind ik wel een interessante theorie. Zwaar beveiligd koningshuis: het eerst jaar na Tates verboden op klompen te lopen, het jaar daarop bejaarden die een balkonverbod kregen en dit jaar dus die huiszoekingen.

 • mr. drs. Bou:

  De AIVD en de Turkse infiltratiezaak

  vrijdag 04 mei 2012 13:00
  door Wim van de Pol

  De rechtbank Rotterdam heeft in een vernietigend vonnis het Openbaar Ministerie in een heroïne-zaak niet ontvankelijk verklaard. Is dat alles? Nee, politie en OM blijven ontkennen dat ze wisten dat er iets mis was. Anders nog? Ja, op de achtergrond speelt een explosief conflict tussen politiemensen onderling, waarin een politietolk, de gewraakte politie-liaison in Ankara en zelfs de huidige Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg een rol speelden. Het kan nog een aardig brandje worden: de tolk heeft nu aangifte gedaan tegen oud-collega’s bij de politie.

  Op een herfstavond in 2004 avond liep het in Ankara uit de hand. Het kwam tot een duw- en trekpartijtje tussen de politietolk van de Nationale Recherche en de politie-liaison die, naar nu is gebleken, samen met de Turken voor het KLPD een criminele burgerinfiltrant runde. Kern van de twist was een competentiekwestie. De tolk functioneerde aan de hand van onder meer commissaris John Olierook en toenmalig officier van justitie Fred Teeven op het niveau van teamleider bij de Nationale Recherche en onderhield contacten tot op het hoogste niveau in Turkije.

  En dat pikte de in Ankara – voor de contacten in Ankara gestationeerde – liaison niet.

  De Turks-Nederlandse politiemedewerker is in Arnhem in dienst gekomen en draaide al sinds eind jaren tachtig mee. Maar na jaren dienst en vele in beslaggenomen kilo’s heroïne hebben mensen binnen het oude Turken-IRT (Noord- en Oost-Nederland, NON) uit Zwolle en Arnhem genoeg van de tolk.

  Plotseling wilden politie-ambtenaren zich van hem en zijn doortastende werkwijze ontdoen. Dat speelde al sinds Pieter-Jaap Aalbersberg als teamleider aantrad bij IRT-NON. Aalbersberg wilde af van de tolk. Opvallend genoeg was dat juist op het moment dat de – later omstreden – zaak Baybasin was voltooid, een zaak waar de tolk een sleutelrol in speelde.

  Lees verder op Crimesite…

 • Ida:

  Ministers liegen niet ,alof het gedrukt staat zo kunnen ze liegen dat ze het zelf geloven

 • mr. drs. Bou:

  Beste Wim,
  Gaarne een artikel op Recht is Krom!
  Bij voorbaat mijn dankbaar…

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Wim Dankbaar!
  Een minister liegt niet, maar er zijn uitzonderingen.

  In dit filmpje stelt Ivo Opstelten zeer nadrukkelijk dat ministers nooit liegen, maar nu hij zelf minister is, schendt hij zijn eigen vuistregel voortdurend.

  Laten we eens kijken naar Ivo’s antwoorden op de kamervragen van Hero Brinkman, met name antwoord 1 en 2:

  Zie verder: Recht is Krom

 • Groene Wolf:

  Michel van Hulten: ‘Er is veel te weinig aandacht voor corruptie bij het OM. Het komt zelden tot een veroordeling.” http://www.z24.nl/analyse/artikel_387960.z24/Michel_van_Hulten___Omvang_corruptie_in_Nederland_circa_4_miljard_.html
  Geen verrassing, maar toch…

 • Groene Wolf:

  Citaat uit onderstaand artikel: “Het oppotuniteitbeginsel geeft het OM de macht om zonder opgaaf van redenen iemand wel of niet te vervolgen.”

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2765-om-heeft-zaak-kalbfleisch-met-opzet-laten-versloffen.html

  Dat verklaart ook waarom Demmink niet wordt vervolgd door het OM. Zeker als je zelf de baas bent.

 • Groene Wolf:

  Die Opstelden blijft maar liegen:

  http://www.sp.nl/justitie/nieuwsberichten/13013/121105-opstelten_in_fout_aanpak_faillissementsfraude_faalt.html

  De VVD is vergeven met dit soort witte-boorden criminelen, geen wonder dat hij wegkijkt.

 • maneschijn:

  Hier wordt het wel leuk uitgelegd

  Een minister liegt niet, een rechter ook niet

  Enige tijd geleden verklaarde Ivo Opstelten, ‘Minister van Veiligheid en Justitie’, voor de camera: ‘een minister liegt niet.’ Wat hij met deze regenteske uitspraak bedoelde was niet, dat een minister altijd de waarheid spreekt. Dat is immers aantoonbaar niet het geval. Ministers liegen alsof het gedrukt staat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ministers (het zijn immers politici) meer en vaker liegen dan gewone burgers. Maar de leugens die ze uitkramen hebben de status van waarheid. Wanneer achteraf de leugen wordt aangetoond, verschuilen ministers zich, als ware regenten, achter de uitvlucht van ‘voortschrijdend inzicht.’ ‘Met de kennis van nu’ in de woorden van voormalige voorzitter van de ministerraad Balkenende.

  “U en ik kunnen liegen, rechters en ministers niet.”

  Dat is een afspraak.
  Opstelten kan het wel eens gemeend hebben.
  Een totalitaire nachtmerrie!

  • mr. drs. Bou:

   Dank je wel, Maneschijn. Ik heb even een blockquote ingebracht.

   🙂 🙂 😉 Hihihihi..hahahaha…

   • maneschijn:

    Dank je wel Bou,
    ditmaal waag ik zelf eens zo’n uhh…. blockquote.

    Bij wijze van update, sluit mooi aan: de heren Poot van Chipshol dragen nu ongeveer dezelde opvatting uit (en allerminst voor de grap!):

    “ARM NEDERLAND – DEEL 1
    Liegen onder ede gesanctioneerd. Een privilege voor rechters”

    Conclusie nr. 1
    Liegen onder ede mag dus in Nederland, althans door rechters, officieel sinds 23 november 2012. Sindsdien zijn er dankzij dit privilege 2 soorten rechtspraak. Eén voor staatsburgers, maximale gevangenisstraf 6 jaar. De andere voor rechters met 0 jaar gevangenisstraf terwijl die juist een strengere straf verdienen.

Laat een reactie achter