Archief
Artikelen

ANZAC Day – 25 April – is waarschijnlijk de meest belangrijke nationale manifestatie van Australië en Nieuw Zeeland. Het is de verjaardag van de eerste grote militaire actie van de strijdkrachten van Australië en Nieuw Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. ANZAC is een afkorting van Australian and New Zealand Army Corps. In 1915 werden zij naar Gallipoli op de Krim gestuurd om te vechten tegen het leger van de Turken. Het Ottomaanse Rijk was als bondgenoot van Duitsland verwikkeld in een oorlog tegen Groot Brittannië, Frankrijk, de VS en nog wat landen. Hoewel de Australiërs niets te zoeken hadden in Turkije, vonden duizenden jonge mannen en jongens daar de dood. Hoewel bijna een eeuw geleden, wordt deze heroïsche gebeurtenis nog altijd feestelijk herdacht.

Liam Clancy – And The Band Played Waltzing Matilda

Tekst:

And The Band Played Waltzing Mathilda

When I was a young man I carried my pack
And lived the free life of the rover
From the Murray’s Green Basin to the dusty out back
I waltzed my Matilda all over
Then in 1915 my country said “Son,
It’s time to stop rambling, there’s work to be done.”
So they gave me a tin hat and they gave me a gun
And they sent me away to the war

And the band played Waltzing Matilda
As the ship pulled away from the quay
Amidst all the tears, flag waving and cheers
We sailed off for Gallipoli

Well, I remember that terrible day
When our blood stained the sands and the waters
And how in that hell that they called Souvla Bay
We were butchered like lambs at the slaughter
Johnny Turk, he was ready, he’d primed himself well
He rained us with bullets and he showered us with shell
And in five minutes flat we were all blown to hell
Nearly blew us right back to Australia

And the band played Waltzing Matilda
As we stopped to bury our slain
We buried ours and the Turks buried theirs
Then it started all over again

Those who were living just tried to survive
In that mad world of blood, death, and fire
For ten weary weeks I kept myself alive
While around me the corpses piled higher
Then a big Turkish shell knocked me arse-over-head
And when I awoke in my hospital bed
And saw what it had done, than I wished I was dead
Never knew there were worse things than dying

For no more I’ll go waltzing Matilda
All around the green bush far and near
For to hang tents and pegs a man needs both legs
No more waltzing Matilda for me

They collected the wounded, the crippled, the maimed
And shipped us back home to Australia
The armless, the legless, the blind, the insane
Those proud, wounded heroes of Souvla
And when our ship pulled into Circular Quay
I looked at the place where my legs used to be
And thanked Christ there was no one there waiting for me
To grieve and to moarn and to pity

And the band played Waltzing Matilda
As they carried us down the gangway
But nobody cheered, they just stood there and stared
Then they turned all their faces away

So now every April I sit on my porch
And watch the parade pass before me
I see my old comrades, how proudly they march
Renewing their dreams of past glory
I see the old men all tired, stiff, and sore
The weary old heroes of a forgotten war
And the young people ask: “What are they marching for?”
And I ask myself the same question

And the band plays Waltzing Matilda
And the old men still answer the call
But as year follows year, more men disappear
Some day no one will march there at all

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
Who’ll come a’waltzing Matilda with me?
And their gosts may be heard as they march by the billabong
Who’ll come a’waltzing Matilda with me?

De volgende documentaire gaat over deze voetnoot in de geschiedenis van het Internationale Imperialisme.

World War I: Gallipoli Campaign duurt 40 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “Anzac Day, 25 april: Australië herdenkt zijn doden in WO I”

 • Beste BOU

  En dan komen deze elkaar beschimpscheutende intellectuelen, je zou toch denken dat ze ondertussen, neem nou de beelden in dit artikel van jou, wijzer zijn geworden, niet verder dan wat piepjes http://assange.rt.com/ Als de censoor de fucking language van Slavoj Žižek moet blurren. Anno 2012 Julian Assange iets over Stalinisten contra Utopisten zeggen. Voor wat David Horowitz, geldschieter van http://www.youtube.com/watch?v=kEh0zQUN2mQ betreft, in mijn ogen een zionistenstalinist van het walgingwekkendste soort die niet verder komt dan dat oorlog en de mens één en het zelfde zijn, dat de natuurlijke staat van de mensheid oorlog is! Horrowitz moest maar eens goed met de blik van Stalin naar zijn eigen religieuze zionistische fascisten kijken. Houdt hij zichzelf voor een soort van stalinist? Dus waarom ook niet. Houden zij beiden mij en verder iedereen voor imbeciel? Julian Assange in het bijzonder? Speciaal Slavoj Žižek http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/29/de-beste-filmpjes-van-slavoj-zizek/ had ik toch hoger zitten. Maar zijn vergoeilijkende uitspraken in deze uitzending over het vermogen of de plicht van een staat om zekere dingen geheim te houden heeft dit tenietgedaan.
  Sorry voor Assange, maar deze The World Tomorrow van gisteren lijkt nergens op. Behalve dan dat hij deze intellectuelen door een lachspiegelkermistent http://assange.rt.com/episode-two-teaser/ begeleidt. Als het niet zo triest was zou ik mee kunnen lachen. Communisten kunnen hun doelstellingen alleen bereiken zonder bemoeienissen van zulke, niet alleen zulk soort maar alle, intellectuelen. En Julian Assange moet vooral alle medewerking van alle media krijgen, in plaats van naar aanleiding van deze uitzending; tegenwerking.
  Anton Pannekoek for ever!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Sjuul,
  Dank voor je inhoudelijk interessante reactie, maar deze bevat VIER LINKS. Dat betekent dat ik hem moet modereren. Daarmee houd je me van mijn werk, dus nooit meer doen! 🙁

  Tip:
  Bevat je reactie vier links, maak er dan twee reacties van!

 • Bedankt voor dit artikel en de mooie muziek. Zeer leerzaam en mateloos boeiend , al die in het verleden verdwenen , zinloos gestorven gewone (arme) jonge mensen. Waarom? En voor wie?
  Verandert er nou nooit iets?

 • mr. drs. Bou:

  Dank je, Steve! Maar helaas: ze doen het nog steeds!

  Why I Refused to Return to Fight in Afghanistan’s Brutal Occupation

  The Taliban clearly has broad support from Afghan people. Conscientious objection is a right and obligation in a failed war

  By Joe Glenton

  Yet conscientious objection is a legal and contractual right. In fact, it is more than that – it is a legal and moral obligation. This is why we must not accept the debate about serving in Afghanistan to be to narrowed down to an exchange about a soldier’s heroism or cowardice. Instead, I would encourage servicemen to explore their right to refuse, be aware of it and to act upon their conscience. You will find you are not obliged to go; contracts, remember, bind multiple parties, not just one.

  Naturally, the military and government will make it hard. Their oft-repeated fear is that if refusing to serve is allowed, “the floodgates will open”. They are correct and that is all the more reason to inform servicemen and servicewomen of their rights.

  April 27, 2012 “The Guardian”

 • Ben tot de conclusie gekomen dat voor een mens in het algemeen alles went, behalve wanneer verondersteld wordt dat voor ieder mens alles zou wennen, dus ook voor de ‘boven ons gestelden’, de één procent van de mensen die voor de andere negenennegentig procent uitmaken waaraan zij zouden moeten wennen. Die negenennegentig procent van de mensen is niet en zal ook nooit in de gelegenheid komen te wennen aan macht over die één procent. Waardoor dàt onder meer zo is, is er bijvoorbeeld erin gelegen dat.
  In niet één leger ter wereld politieke gewetensbezwaren worden erkent. Niet in dienstplichtigenlegers en niet in vrijwilligerslegers. Een politieke gewetensbezwaarde is rechteloos overgeleverd aan wat vaderlands of moederlands liefde hem/haar verondersteld te motiveren, en versterkt de motivatie om het verkeerde te doen als de uiterste noodzaak in een vechtgedrag die dan maar wordt aangenomen als een mogelijkheid van vluchtgedrag niet rechtsgeldig is.
  De achterbakste, altijd door hun meerderen gerechtvaardigde oorlogsmisdaden, worden gepleegt door de lafste militairen. In navolging van de politieke schreibtischtäter die hem er wettelijk toe dwingt. Op de schaal van laf naar moedig prijkt maar 1 op de tien of honderdduizenden als uiterste zeldzaamheid, die zich niet [meer] wil lenen voor moorddadige politiek op ‘het slagveld’. In de Vietnamoorlog werden in uiterste wanhoopsdaad commandanten door hun ondergeschikten vermoord.
  ‘Het slagveld’, ook al zo’n pseudoniem, dat als reliek in het taalgebruik bijna religieus als een relekwie wordt bewaard, om maar niet te behoeven erkennen dat de slachtvelden van de laatste eeuw, de wegen, spoorlijnen, pijpleidingen, en aanvoerroutes over zee en door de lucht zijn, en de door de armoede en honger door dit embargo, de door de voor de geweldadigheden op de vlucht geslagenen bevolkte, overbevolkte steden zijn.
  Politiekstategisch en militairtaktisch de manier van tegenwoordig om een onschuldige bevolking van een gebied, die alleen maar met rust gelaten wenst te worden, bij de strijd te betrekken en tot overgave te dwingen. Wie als dienstplichtig rekruut of militair, of als contractueel gebonden vrijwilligermilitair bij nader inzien [het overgrote deel van die militairen heeft op zeer jonge leeftijd zijn/haar contract getekend] daartegen gewetensbezwaren heeft is net zo rechteloos als de onschuldige burgers die als doelwit zijn aangewezen geworden. Zoniet rechtelozer als de onvrijwilligheid waaronder laffe oorlogsmisdaden worden gepleegt op zijn/haar conto staan gezet geworden.

  Mijn stelling. Een leger dat zich nog niet heeft afgeschaft heeft de morele en democratische plicht troepen op elk moment, ook op een moment in het heetst van de gevechtshandelingen, zijn/haar gewetensbezwaren te erkennen. Er bestaat niet zoiets als desertie. De veronderstelde lafheid van een deserteur is tegenwoordig altijd nog honderden malen moediger dan de lafheid van een oorlogsmisdadiger die door zijn meerderen wordt gesteund met rechtvaardigingen voor zijn/haar achterbaks te plegen oorlogsmisdaden.
  Ik gun elk leger van harte een pandemie van PTSS getroffenen onder hun gelederen. Eens zal menselijkheid en menswaardigheid de moraal van om te beginnen de sterkste legers der Aarde moeten zijn geworden. Maar dit kan nog even duren aangezien dit niet oppertuun is voor die politici die, die in die legers de moraal bepalen. Een militair die, die dat gezondheidsrisico dat de rest van zijn/haar leven zal bepalen niet meeweegt krijgt zijn/haar verdiende loon. Van zichzelf!
  Chapauex voor de evolutie der soorten, de enige wet die altijd wat voor misstap van een individu dan ook, afstraft. Alleen jammer dat dit in dit geval gebeurt terwijl het geen directe consequenties heeft voor wat betreft het krijgen van nageslachtgeslachtgeslacht. Dit is geen weeffoutje in de evolutie van de evolutionisten, maar een ontwerpfoutje in de creatie van de creationisten. En ze etteren maar door en ze etteren maar door, zo achterbaks en laf als zij zijn.
  Niks is ze belangrijker dan het ‘faciliteren’ van oorlogsmisdaden met een wettelijk verplichtende rechtvaardiging in naam van… Zegt Sjuul van Dissel als dienstweigeraar van het eerste uur, inzake het Nederlandse standpunt inzake de oorlog in Vietnam, met een schoon geweten.
  Later zou hij nog vele malen ‘dienstweigeren’ onder minder urgente omstandigheden, die toch even principieel waren, omdat dat nou eenmaal moet als je niet wenst te wennen aan het regiem van de één procent psychopaten over de negenennegentig procent die dat in verreweg de meeste gevallen wel doet. Mij is door geen mens op andere gedachten te brengen dan dit wat ik denk. En ik schrijf dit om geen andere reden dan een hart onder de riem te willen steken van degenen die er net zo over wensen te denken maar nog op zoek zijn naar de moed om gedachten in daden te laten spreken.
  De gedachte en de daad één en hetzelfde te laten wezen. Zoals de intrinsieke eigenschap ervan is in de evolutie. Wie deze ongeschreven wet overtreedt is niet meer onschuldig en draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor eigen daden. Nu moet alleen het Burgerlijkwetboek nog aangepast worden want in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat het al wel.
  http://www.humanistischecanon.nl/mensenrechten/universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens
  “‘God als fundament?
  Belangwekkend is nog dat pogingen, onder andere van Nederlandse zijde, om de Universele Verklaring in godsdienstige opvattingen te verankeren, niet zijn geslaagd. Dat is maar goed ook, want de duurzaamheid van de Verklaring zou dan niet zijn bereikt. Naar welke God moest immers verwezen worden? En hoe zat het dan met atheïsten?
  De Verklaring begint nu in artikel 1 met de zinsnede dat ‘alle mensen in vrijheid zijn geboren en gelijk zijn in waardigheid en rechten’; direct daarop volgt dat zij ‘begiftigd zijn met rede en geweten en dat zij zich ten opzichte van elkaar in een geest van broederschap dienen te gedragen’. ‘Broederschap’ zouden wij nu vervangen door ‘solidariteit'”‘
  http://www.humanistischecanon.nl/trefwoorden/trefwoord?term=menselijke%20waardigheid
  “‘menselijke waardigheid
  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
  ‘Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.’ (eerste zin preambule)”‘

  Ex-militairen hebben geen natuurlijk [ongeschreven] recht op psychosociale nabehandeling na afzwaaien na naar een oorlogsgebied te zijn uitgezonden. Hebben geen recht op psychosociale zorg om hun geweten te sussen. Zij hebben echter wel recht op een ongeschonden geweten.
  Laat die één procent psychopaten die zo graag oorlogen willen laten uitvechten dat dan maar zelf doen. Die één procent lafaards heeft helaas nooit last van een geweten. Zo is mijn vaste overtuiging.

 • mr. drs. Bou:

  “The Real Terrorist Was Me”

  Speech By War Veteran

  Transcript zit onder de link.

Laat een reactie achter