Archief
Artikelen

Met de corrupte overheid worden niet de jongens en meisjes bedoeld die op bovenstaande foto ijverig zoeken naar sporen in het weiland waar Marianne werd gevonden. Sterker nog: misschien weet een van hen wel meer en wil hij of zij dit vertellen. Mijn vorige artikel ging over de hypothese dat Marianne het slachtoffer werd van de lucratieve porno-industrie. Het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is namelijk van meet af aan van hogerhand de berm in gereden. Dat is het teken van een corrupte overheid. Zelfs de cover-up lijkt van te voren geregisseerd. Het resultaat is dat de daders van deze wrede lustmoord nog altijd vrij rondlopen. Deze criminelen genieten kennelijk bescherming van hogerhand…

Dit begint al met een caravan die van 1996 tot juni of juli 1999 op een camping in Kollum stond waar eveneens een AZC was gevestigd. In die caravan was alles te koop wat verboden is en iedereen wist dat! De meeste asielzoekers zijn brave en keurige mensen, op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zij kwamen terecht op een camping met een bewaakte entree en een onbewaakt hek naar het Paradyske, waar vlakbij die caravan stond. Dat er al die jaren niemand ingreep, is een teken van corruptie, zowel bij mevrouw Groenveld die directrice was van het AZC, als van burgemeester Visser die in een kleine gemeente zeker op de hoogte moet zijn geweest. De manier waarop die caravan in de zomer van 1999 tot de grond is afgebrand, is eveneens een veeg teken.

Ook blijkt dat er in dit open AZC al jaren een jongen gehuisvest was die agressief en seksueel ontregeld gedrag vertoonde: Feik of Fayek Mustafa. Hij maakte deel uit van een groepje asielzoekers dat al twee jaar lang meisjes bedreigde en lastig viel. Onder de asielzoekers bevindt zich altijd een gering aantal mensen met ernstige oorlogstrauma’s en daaruit voortvloeiende gedragsstoornissen. Daarom bestaan er naast normale AZC’s ook gesloten AMOG-centra: tijdelijke opvangcentra voor asielzoekers met onacceptabel gedrag (Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag). Waarom is deze Feik Mustafa, de belhamel van dat groepje, niet al veel eerder overgeplaatst naar een AMOG? Waarom is die hele groep niet onmiddellijk streng aangepakt?

In februari 1999 werd Marianne Vaatstra door Feik bedreigd, waarbij hij een gebaar maakte van haar de keel af snijden. Feik was meestal samen met Ali Hassan, een Koerdische man van 26 jaar. Ali woonde niet alleen in het AZC, maar had ook een kamer in Leeuwarden. Op Koninginnedag 1999 ging Marianne Vaatstra ’s avonds naar Kollum, om met haar vriend Spencer te feesten in de discotheek Paradiso. Zij werd daar om half 11 ’s avonds door haar broer met de auto gebracht en ze zou op kosten van Spencer met een taxi naar huis gaan. Zij durfde namelijk niet alleen in het donker te fietsen. De volgende morgen tussen 8 en half 9 bleek dat Marianne niet was thuisgekomen. Haar ouders belden haar vrienden, als eerste Spencer. Deze verklaarde dat hij een fiets had geregeld voor Marianne. Dit bleek een leugen, maar deze leugen paste wel perfect in de latere cover-up. Marianne zou daarin namelijk door een blanke man van haar fiets zijn getrokken.

Vrienden van Marianne gingen zoeken in de omgeving. Omstreeks half 11 zag een van hen een herenfiets liggen in de greppel van de Keningswei. Samen met zijn vriendin ging hij kijken in het weiland en trof daar het lichaam van Marianne aan. Ze was vrijwel naakt en haar keel was doorgesneden. Even later was de vader van Marianne ook ter plaatse. Beiden verklaren dat er geen sporen van een worsteling waren en dat er evenmin een bloedplas was. Even later kwam ook Spencer, die Marianne was gaan zoeken in een andere richting. Hij verklaarde dat hij en zijn vriend Wietse tot het tunneltje met Marianne waren mee gefietst. Waarom hij haar dan is gaan zoeken bij het zwembad en de sportvelden rond het AZC, is onduidelijk. Door de recherche is Spencer daarover ook nimmer ondervraagd.

Pas daarna kwam de politie. Het weiland werd afgezet en er werden speurhonden ingezet. Deze liepen naar het noorden en het oosten, dus niet naar de Keningswei, waar die fiets lag. Omstreeks half 12 werd burgemeester Visser gebeld. Deze schrok en ontbood onmiddellijk alle verantwoordelijken op zijn kantoor. Hij zorgde er voor, dat de honden werden teruggetrokken. Ook hield hij iedereen weg bij het AZC. De badmeester van zwembad Paradyske vond die dag bij het zwembad een bebloed trainings-jack. Hij bracht dat naar de politie, waarna het spoorloos verdween. Dat bebloede jack heeft officieel zelfs nimmer bestaan!

Er werd bekend gemaakt dat Marianne ’s nachts van haar fiets was getrokken en in het weiland was verkracht en vermoord. De dader was een blanke man, dus beslist geen asielzoeker. Bewijzen die toch in deze richting wezen, werden niet onderzocht en getuigen niet serieus genomen. Er werd DNA-onderzoek na DNA-onderzoek gedaan, maar de twee asielzoekers die Marianne hadden bedreigd, zijn onmiddellijk in het geheim weggesluisd door het AZC en de Vreemdelingendienst. Ali Hassan is via Schiphol naar Noorwegen gevlogen, waar hij op 5 mei zou zijn aangekomen. Feik Mustafa is op maandag 3 mei overgeplaatst, wellicht naar het AMOG in Musselkanaal, getuige een anonieme brief die de familie Vaatstra in 2006 ontving:

Op maandag 3 mei 1999 werd een deel van het management van AZC (asielzoekerscentrum) Musselkanaal bij elkaar geroepen. Aanwezig waren de centrumdirecteur*, het hoofd immateriële zaken* en de coördinator van het AMOG*. Onder grote geheimhouding werd verteld dat er diezelfde dag nog een asielzoeker uit AZC Kollum naar Musselkanaal kwam. Een intakegesprek was niet nodig en maar een zeer klein aantal medewerkers mocht op de hoogte zijn van zijn komst. Deze asielzoeker mocht ook niet deelnemen aan het reguliere programma. Naast de drie MT (management team) leden werden twee teamleden van het AMOG aangewezen die eerder werden geïnformeerd. Deze kregen zwijgplicht en dienden ervoor te zorgen dat zij alleen contact hadden met deze asielzoeker. Diezelfde dag, laat in de avond, werd de asielzoeker gebracht. Hij kreeg alleen toestemming om zijn kamer te verlaten als de andere asielzoekers sliepen. Hij moest apart eten en verder contact met andere bewoners werd voorkomen.

Enkele dagen na zijn aankomst is de asielzoeker op dezelfde geheimzinnige wijze vertrokken. Hij is opgehaald door de Vreemdelingendienst en op Schiphol op een vliegtuig gezet onder zware begeleiding. De reden van zijn uitzetting was dat hij in het land van herkomst werd gezocht voor meervoudige moord. Hij had verscheidene vrouwen verkracht en vervolgens hun keel doorgesneden.

Dat het COA er alles aan had gedaan om dit uit de openbaarheid te houden, blijkt wel uit het vervolg. Een paar maanden later werd gemeld dat de speciale afdeling ging sluiten. Een MT-lid werd eind 1999 ontslagen, de centrumdirecteur is in 2000 op een zijspoor gezet. Een aantal AMOG-medewerkers kreeg na sluiting ontslag, anderen werden overgeplaatst naar allemaal verschillende locaties in het noorden.

Dat de dader nog steeds niet is gevonden, is in mijn ogen niet zo vreemd. Ik heb het sterke vermoeden dat de asielzoeker uit bovenstaand verhaal de moordenaar is van uw dochter. Want als hij dat niet is, was het toch eenvoudig hem vrij te pleiten op basis van dna-sporen? Als hij het niet was, waarom werd er dan zo geheimzinnig gedaan, waarom kreeg iedereen zwijgplicht, waarom werd er zware druk uitgeoefend om hier niet over te praten, waarom werd de afdeling al binnen één jaar gesloten? Allemaal vragen die naar mijn mening leiden tot één antwoord: de dader mocht niet worden gepakt, want dat zou het draagvlak van de asielopvang aantasten.

Terwijl de overplaatsing van Feik werd geregeld, werd er aangifte gedaan van verkrachting van zijn vriendinnetje Stefanie op de avond van 30 april 1999. Deze verkrachting werd op 3 mei anoniem aan de politie gemeld. Pas op 14 mei deed Stefanie zelf aangifte. Feik was toen al overgeplaatst en deze aangifte is later geseponeerd. Of deze verkrachting werkelijk heeft plaatsgevonden, is twijfelachtig, maar hij wordt wel genoemd als reden om Feik over te plaatsen. Kijk even naar dit antwoord uit 2010 van Minister Hirsch Ballin op Kamervragen van Fred Teeven:

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.
(…)
De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf. Van F.M. is biologisch materiaal afgenomen. Zijn DNA komt niet overeen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne. Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd. Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.

Alleen een corrupte overheid kan zoiets verzinnen. Door de bevolking van Kollum en omstreken wordt deze Feik nog altijd verdacht van deelname in de lustmoord op Marianne Vaatstra. Maar DNA doet wonderen! Het heeft er alle schijn van dat niet alleen de moord, maar ook de cover-up van te voren was geregeld. Iedereen die aan deze cover-up heeft meegewerkt, is medeplichtig! Daaruit volgt niet dat zij allen van te voren op de hoogte waren van het hele plan, maar zij zijn wel op de hoogte van de leugens die in deze zaak voor waarheid moeten doorgaan.

De meest voor de hand liggende reden voor deze cover-up is dat men het asielbeleid wilde beschermen. Dat is dan ook de meest gebezigde theorie. Misschien was burgemeester Visser daar ook wel oprecht mee bezig, maar dit verklaart nog niet waarom de caravan van Wolfgang Hebben buiten schot bleef. Hebben is immers geen asielzoeker, maar een Duitse pooier die nu in Dokkum woont. De bewoners van het AZC waren ook niet blij met dit beleid, zelfs in tegendeel. Zij hadden graag gezien dat het AZC juist wel in het onderzoek werd betrokken. Sommigen hebben daartoe ook vrijwillig DNA willen afstaan. Juist omdat er in deze richting niet werd gezocht, kwam het AZC in een kwade reuk te staan.

In maart 2010 besteedde EenVandaag uitgebreid aandacht aan deze zaak. Het zoeken naar Ali Hassan in Turkije bleek een doorgestoken kaart, een manier om het publiek een rad voor ogen te draaien. “Kijk eens hoe we ons best doen om de dader op te sporen!” Het onderzoek was puur voor de show, deze Ali Hassan was een naamgenoot, een heel andere Ali Hassan dan de verdachte. In drie uitzendingen stelde EenVandaag dat bedrog van het OM aan de kaak.

Eenvandaag 5-3-2010 – Marianne Vaatstra duurt 15 minuten.

EenVandaag 6-3-2010 – Marianne Vaatstra duurt 13 minuten.

Eenvandaag 8-3-2010 Marianne Vaatstra duurt 7 minuten.

Ook kwam er in januari 2010 een nieuwe getuige, die verklaarde dat ze met Ali Hassan in Leeuwarden had gewoond. Hij was op de ochtend van 1 mei 1999 in verwarde toestand en met bloed aan zijn handen en T-shirt thuisgekomen. Die verklaring past naadloos bij dat bebloede trainings-jack dat bij het zwembad lag, maar dat door de politie werd verdonkeremaand.

GPTV: Opnieuw een getuige in moordzaak Marianne Vaatstra

In april 2010 besteedde Klokkenluider On Air aandacht aan de zaak Vaatstra. Twee Friese dames uit de omgeving van Kollum waren in dat programma te gast. Zij hebben de zaak vanaf het eerste begin gevolgd en zijn op de hoogte van allerlei details. Dit audio-programma werd gepresenteerd door Micha Kat en Wim Dankbaar, die elkaar voortdurend in de rede vallen. Het komt daarom rommelig over en als Micha op het einde gaat krijsen moet men het volume even wat lager draaien. De verklaringen van de Friese dames zijn echter zeer belangwekkend en volledig in strijd met de eenzame blanke dader die het meisje ’s nachts van haar fiets zou hebben gesleurd.

Klokkenluider Onair – 16 april 2010 duurt 2 uur.

Dat deze wrede lustmoord van hogerhand werd afgedekt, moge duidelijk zijn. De bescherming van het asielbeleid biedt daarvoor geen voldoende verklaring. Het meest verontrustend is, dat deze cover-up niet achteraf geregeld lijkt, maar dat de snelle overplaatsing van Feik en Ali reeds van te voren moet zijn voorbereid. Ook wist Spencer op de vroege ochtend van 1 mei reeds precies welke leugen hij moest vertellen. Iemand moet hem de avond daarvoor hebben verteld wat hij moest zeggen en zelfs waar hij Marianne zou kunnen vinden: rond het AZC-terrein.

Dit lijkt een lustmoord met voorbedachten rade en een goed georganiseerde cover-up door een corrupte overheid. Het motief is dan niet de seksuele perversie van twee gestoorde asielzoekers, maar het geld dat omgaat in de porno-industrie, gepaard aan chantage!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Dit artikel is bijgewerkt op 14-04-2012 om 8.30 uur. Dit aan de hand van informatie in de reacties. Daarvoor mijn dank!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

40 Reacties op “Marianne Vaatstra en de corrupte overheid”

 • Glenn:

  Het chalet van Wolfgang Hebben is in de nacht van 24 op 25 juni 1999 door kortsluiting in vlammen op gegaan en niet op de datum zoals hierboven wordt vermeld.

  Marianne werd in februari 1999 in de Ringobar bedreigd en niet kort voor de moord.
  Daarbij komt dat “uitsmijter” Bertus in 1999 verklaart, dat hij géén signalement van de dreigende asielzoekers kan geven, omdat hij niet heeft gezien wat er is gebeurd. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten.

  Over welke Hassan wordt in bovenstaand stuk gesproken?
  De Ali Hussein Hassan die in caravan 59 verbleef of de persoon die verbleef in caravan Nood 1. Zijn achternaam is Hassan en wordt net als de andere Ali ook ‘Turkman’ genoemd.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Glenn,
   Daarnet heb ik het artikel bijgewerkt. Zou je het nogmaals willen lezen?
   Verder verbaast het me dat jij weet in welke caravans die twee Ali’s hebben gezeten. Hoe weet je dat zo precies?

   • Glenn:

    Mr.Drs. Bou, ik heb er maar een paar punten uitgehaald.
    Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik eens ben met hetgeen u verder hebt geschreven, laat dat duidelijk zijn.
    Want ik neem aan dat u ook niet bij de moord aanwezig bent geweest.
    Zekerheid kunnen we uitsluitend achteraf krijgen wanneer de dader is opgepakt en veroordeeld.

    Voor wat betreft uw vraag ‘Hoe weet je dat zo precies?’ kan ik kort zijn: alles kunt u op het internet te vinden.

    • Lidy:

     Beste Glenn, als ik jouw redenatie volg dan kan geen rechter meer een oordeel vellen. En zelfs al is er geoordeeld, dan nog is dat niet altijd op basis van 100 procent zekerheid, leert de geschiedenis keer op keer. Ik weet niet wat je wilde aantonen maar erg steekhoudend is je argumentatie niet heb ik opgemerkt.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Glenn,
   Dat Marianne reeds in februari werd bedreigd, geeft de pornoproducenten zelfs ruim de tijd om hun snuff te organiseren. Nog steeds zie ik niets dat met mijn vreselijke scenario-hypothese in tegenspraak is. Zelfs in tegendeel! Het lijkt allemaal goed voorbereid! ZUCHT! 🙁

 • mr. drs. Bou:

  Beste Glenn,
  Dank voor het verbeteren van de data. Ik was er niet bij en probeer slechts weer te geven wat bekend is. Misschien kan iemand van de Friese onderzoekers jouw post bevestigen, zodat ik zeker weet dat ik het moet verbeteren.

  De lange Ali Hassan heeft slechts kort op het AZC gewoond. Hij is later in Turkije aangehouden en onderzocht op DNA. Tegen beter weten in, zoals blijkt uit EenVandaag.

  Wonderlijk, zo slecht als de feiten zijn onderzocht! Zelfs van Spencer weet ik nog steeds niet wat hij deed op de avond van 30 april 1999. Duidelijk is slechts dat hij even na middernacht is gesignaleerd bij de tennisvelden net ten zuiden van Kollum, met zijn vriend Wietse, maar zonder Marianne. Spencer en Wietse waren kennelijk dronken (of onder invloed van andere middelen?) en ze leken bezig om een fiets te stelen.

  Marianne werd volgens Geke omstreeks half een ontvoerd in een auto, waarin als bestuurder vermoedelijk Ludger Dill. Spencer en Wietse werden omstreeks half twee opgehaald door de moeder van Spencer.

  Kleine feiten zijn welkom!

 • mr. drs. Bou:

  Achter de schermen komt gelukkig ook informatie binnen. Daar ben ik blij mee! Iemand mailt me:

  Ali Hassan woonde wel degelijk op het AZC maar hield blijkbaar ook een kamer aan in Leeuwarden (opslag/handeladres? Beneden bevond zich een koffieshop). Als bewoner moest hij dan ook (twee)wekelijks stempelen om aan zijn zakgeld te komen. Maar was hij daardoor ook gerechtigd om fitness-apparaten te lenen bij de beveiliging.

  De caravan brandde (volgens mij) in de nacht van 20 juli 1999 af. Isabella Wagenaar heeft maandenlang geprobeerd om weer toegang te krijgen tot het terrein, zij was daar min of meer vrijwilligster. Na de brand lukte het haar via de gemeente om nog een keer rondgeleid te worden door de wethouder (!) Zij wees de plaats van de verbrande caravan aan als die van Hebben maar dat werd met klem ontkend. Even later ook door adjunct directeur Louis Uil.

  Spencer heeft meer leugens verteld, zal ik later nog eens samenvatten.

  Zover mij bekend is burgemeester Visser niet naar de Keningswei gegaan, althans niet direct. Hij belde de ‘verantwoordelijken’ op zijn mobieltje en ontbood ze binnen een kwartier naar zijn kantoor.

  Ali Hassan is uiterlijk op zondag 2 mei (’s avonds laat) al aangeboden op het Grenshospitium de Tafelberg in Amsterdam. Vermoedelijk is hij die maandag opgehaald en direct op het vliegtuig gezet. Daarmee is hij niet ondergebracht geweest op het meer bekende ‘uitzetcentrum’ Schiphol. Dit is m.i. temeer van belang omdat bewoners van het GH nog in de (laatste) procedure zaten en bij het uitzetcentrum zaten mensen te wachten op het laatste seintje dat ze konden worden ‘verscheept’. Vermoedelijk zat Ali in het GH in afwachting van zijn valse (overdrachts)papieren en een vals paspoort.

  Tegen Feik werd al op 3 mei 1999 anoniem aangifte gedaan wegens verkrachting. En de officiële aangifte (met de vader) deed Stephanie op 14 mei. Op dat moment hoorde de vader pas voor het eerst van een ‘verkrachting’ van zijn dochter en Stephanie zag toen voor het eerst dat de moeder van Tineke Visser al op 3 mei aangifte had gedaan. En, … was daar kwaad om!! Maar zij kon daarmee blijkbaar niet meer uit onder een officiële aangifte!

  Als u het niet erg vindt, ga ik nu eten en morgen zal ik deze gegevens in mijn artikel verwerken. Ik ben nu te moe om het nog te herschrijven.

  Wie denkt dat ik de wijsheid in pacht heb, moet eens in de spiegel kijken… Maar ik hecht wel aan de waarheid! 🙂

 • Wim Dankbaar:

  Glenn:
  14 april 2012 op 09:21

  Voor wat betreft uw vraag ‘Hoe weet je dat zo precies?’ kan ik kort zijn: alles kunt u op het internet te vinden.

  +++++++++++++

  Waar kun je op het Internet vinden dat er twee Ali Hassans op het AZC woonden met hun bijbehorende caravan nummers? Ik heb deze zaak toch vrij behoorlijk onderzocht, maar ik wist dit niet.

 • Glenn:

  Dankbaar (16:04), da’s vreemd.
  U hebt naar eigen zeggen alles onderzocht?
  Dan moet u deze informatie van het OM toch ook tegengekomen zijn.

 • Wim Dankbaar:

  “Glenn”, Waar op het internet staat deze informatie van het OM? Gaarne link.

  Het OM zou erkennen dat er twee Ali Hassans op het AZC woonden? Met caravannummers erbij?

  • Speurder:

   @wim dankbaar

   Heb je dat OM onderzoeksrapport over Ali dan niet goed gelezen ? Een versie daarvan staat op om.nl

   • mr. drs. Bou:

    Speurder, Alweer zonder link! Dat is tegen de BOUblog regels. Zonder link is het immers NIETS!!! Slechts een vage bewering. Dus gaarne de link…

  • Glenn:

   Site OM.nl Zoekopdracht persberichten zaak Vaatstra.

   ONDERZOEK ALI HUSSEIN HASSAN
   “Justitie heeft in het onderzoek naar de onopgeloste moord op Marianne Vaatstra een verkeerde verdachte opgepakt en daarmee de mogelijke dader laten lopen’’, stelt actualiteitenprogramma EenVandaag in maart 2010. Dat is niet de eerste keer dat bij het publiek twijfel rijst over de arrestatie van Ali Hussein Hassan. Rechercheurs van de Friese politie hebben daarom alle feiten over zijn aanhouding nog eens uitvoerig tegen het licht gehouden. Een blik in het politiedossier.

   1999. Marianne Vaatstra (16) uit Zwaagwesteinde wordt in 1999 verkracht en vermoord. Haar vrienden en familie vinden haar zaterdagochtend 1 mei in een weiland tussen Veenklooster en Buitenpost. De recherche start een onderzoek.

   Twee beveiligers die in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 aan het werk zijn in het naburige asielzoekerscentrum De Poelpleats, zien dat vlak voor middernacht een groepje asielzoekers het terrein verlaat. Een paar uur later verschijnen de mannen weer. Ali Hussein Hassan is er niet bij, herinneren de beveiligers zich de volgende dag. Ali verschijnt ook de volgende dagen niet.

   Dat is voor het onderzoeksteam aanleiding om hem op te sporen.
   Op 9 oktober 1999 arresteert de Turkse politie in opdracht van de Friese officier van justitie de dan 26-jarige Ali Hussein Hassan. Uit een dna-test blijkt dat zijn genetisch materiaal niet overeenkomt met dat van Mariannes moordenaar.

   Maar is deze aangehouden Ali wel de verdachte die de recherche zoekt? In 1999, 2003 en 2010 duiken keer op keer berichten op die vermelden dat politie en justitie de verkeerde persoon zouden hebben gearresteerd en de verdachte van de moord op Marianne dus hebben laten lopen.

   2011.
   Bijna twaalf jaar na de moord op Marianne Vaatstra zetten politie- en justitiemedewerkers zich nog altijd in om de dader op te sporen en de waarheid te achterhalen. Ook ieder verhaal over Ali is de afgelopen maanden opnieuw tegen het licht gehouden.

   Want wat is waar?
   Een beschrijving van de twijfels over de aanhouding van de juiste Ali en de resultaten van het onderzoek daarnaar.
   Conclusie: Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden.

   Hoe Ali klein en dik werd
   Het is Koninginnedag en feest in Kollum. Tussen half twaalf en twaalf uur ’s nachts verlaat een groepje asielzoekers het terrein van azc De Poelpleats. De mannen gaan stappen in het dorp.
   Tegen vier uur ’s nachts komen de asielzoekers terug. Alleen Ali Hussein Hassan (26) is er niet bij, herinneren de twee bewakers zich de volgende dag. Hij is vertrokken.

   Als de beveiligers de volgende dag weer op hun werk verschijnen, horen zij dat Marianne Vaatstra (16) uit Zwaagwesteinde die nacht nog geen 2 kilometer verderop in een weiland is verkracht en vermoord.
   Van collega’s die dagdienst hebben, vernemen zij ook dat Ali Hussein Hassan die dag nog niet is gezien. Het personeel meldt dit bij de leiding van het asielzoekerscentrum. ,,Gelet op het tijdstip van verdwijnen. In deze nacht werd immers Marianne Vaatstra vermoord’’, vertelt een van de beveiligers.

   Na een uitzending van Opsporing Verzocht belt hij in juni 1999 de Friese recherche. ,,Op een zeker moment had ik de indruk dat onze informatie niet bij de politie kwam. Ik besloot toen dit voorval zelf te melden bij het onderzoeksteam’’, verklaart de bewaker op dinsdag 6 juli 1999.
   Dat is voor de politie aanleiding om Ali Hussein Hassan op te sporen.

   Luidruchtig
   Rechercheurs horen verschillende asielzoekers en laten hen twee foto’s zien: de opsporingsfoto (pasfoto) van Ali Hussein Hassan en een groepsfoto waar hij ook op staat. In ieder geval acht van de gehoorde asielzoekers herkennen de man die op de foto’s staat als Ali Hussein Hassan.

   ,,Hij is ongeveer 30 jaar oud en weegt ongeveer 90 kilo. Hassan is een vrij lange vent van 1.80-1.90 meter. Hij draagt veelal een T-shirt, een spijkerbroek en een zwart leren jack met tailleband’’, beschrijft
   een beveiliger die Ali van de foto herkent. Volgens zijn collega draagt de gezochte asielzoeker halfhoge schoenen van bruin leer.

   Ali heeft problemen met zijn hart. Hij meldt zich in 1998 en 1999 voor onderzoek bij het ziekenhuis in Dokkum. Een aantal asielzoekers en personeelsleden omschrijven hem als een drukke, luidruchtige,
   vriendelijke maar ook af en toe vervelende man. Sinds november 1998 verblijft de Irakese Koerd in het asielzoekerscentrum te Kollum.

   Ali wordt ook wel Turkman genoemd: hij is afkomstig uit de omgeving van de Noord-Irakese stad Kirkuk, waar veel Turkmenen wonen.
   In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader.

   Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

   Een vriendin van Marianne vertelt de politie twee dagen na de moord dat zij Feik op Koninginnedag in Kollum heeft zien lopen, samen met drie of vier andere asielzoekers. Een van hen kent zij niet. Zij omschrijft deze man als iemand van ongeveer 25 jaar, met een bierbuikje, getinte huid, een wit baseball petje op, wit T-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1.75 meter.

   Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.

   De officier van justitie laat in de zomer van 1999 een internationaal opsporing- en aanhoudingsverzoek uitgaan om Ali Hussein Hassan te arresteren. Hij merkt Ali aan als verdachte omdat de Koerd én in de nacht van de moord verdwenen zou zijn én omdat hij bevriend is met Feik, die Marianne eerder bedreigde.

   Noorwegen
   Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hussein Hassan te achterhalen, komt ook het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen. Veldman zit in verband met een drugszaak in de zomer van 1999 gedetineerd in een Noorse gevangenis, als hij daar een Irakese man ontmoet.
   Deze Irakees spreekt Engels en een paar woorden Nederlands. Hij blijkt ook in Nederland te zijn geweest, vertelt Veldman. Als de Irakees merkt dat zijn medegevangene een Nederlander is, gedraagt de man zich terughoudender, ervaart Veldman.

   Wanneer hij ziet dat de korte, pafferige man in zijn agenda adressen uit Kollum heeft staan, krijgt Veldman ,,zomaar het idee’’ dat deze medegedetineerde wel eens iets met de moord op Marianne Vaatstra te maken kan hebben.

   Kan de medegedetineerde van Veldman misschien de Ali zijn die zij zoeken, vragen de rechercheurs zich af?
   Via Interpol in Oslo wordt een en ander helder.
   De asielzoeker is sinds 1998 in Noorwegen. Hij zou daar eerder meisjes hebben lastig gevallen en met een mes mensen hebben bedreigd. Op 19 mei 1999 is hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf – en vier maanden voorwaardelijk – voor mishandeling, bedreiging en vernieling.

   Op 2 augustus 1999 komt hij vrij op voorwaarde dat hij zich dagelijks bij de politie meldt. Dat doet hij trouw, aldus de Noorse autoriteiten.
   Dat deed hij ook eerder in het asielzoekerscentrum van Lyngdal, kan de directeur aantonen. ,,Hij was iedere dag op het centrum, ook van 30 april op 1 mei 1999.’’

   Op 16 augustus 1999 laten de Noorse autoriteiten weten dat de man die naast Veldman in de cel zat, niet Ali Hussein Hassan is maar iemand anders. De Ali die verdween uit het Kollummer asielzoekerscentrum is niet in Noorwegen.

   Turkije
   Waar is hij dan wel? Op 28 augustus 1999 houdt de Turkse politie op verzoek van de Friese officier van justitie in Istanbul een man aan. Hij heeft dezelfde naam als de gezochte Ali Hussein Hassan, maar uit onder meer een vergelijking van vingerafdrukken blijkt het toch iemand anders te zijn, constateert het rechercheteam.

   Het onderzoek gaat verder.
   In een extra uitzending van SBS6 verschijnt maandag 30 augustus 1999 voor het eerst de pasfoto van ,,de Irakese asielzoeker, die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra: de 26-jarige Ali Hussein Hassan’’.
   Ook de vriendin van Marianne ziet de opsporingsfoto. Vier maanden na de moord denkt zij dat het gezicht van Ali Hussein Hassan – die langer dan 1.80 meter is – van dezelfde persoon is die zij op Koninginnedag zag: de mollige, korte man met het bierbuikje en de getinte huidskleur die met zijn petje en zonnebril op samen met Feik door Kollum liep.

   Maar was Ali tijdens Koninginnedag eigenlijk wel in Friesland? Een getuige vertelt de politie in oktober 1999 een ander verhaal dan dat van de beveiligers en de bewoners van het Kollumer asielzoekerscentrum.
   Deze getuige, een Irakese asielzoeker die in Haarlem woont, herkent Ali
   Hussein Hassan op 1 oktober 1999 van de foto die weer op televisie vertoond wordt. Diezelfde week vertelt hij de Friese politie zijn verhaal.

   Eind april 1999 krijgt deze getuige een telefoontje van Ali. Het gaat niet zo goed met hem, in verband met zijn hartklachten. Bovendien verveelt Ali zich. Hij wil graag langskomen in Haarlem. Ali is welkom.
   Hij arriveert op donderdag 29 april 1999 op het station in Haarlem.
   Een treinreiziger die zich identificeert als Ali Hussein Hassan is volgens een brief van de NS diezelfde donderdag zonder geldig kaartje betrapt in de trein tussen Den Helder en Haarlem.

   Een dag later, op Koninginnedag was Ali nog in Haarlem, herinnert de getuige zich een paar maanden later. ,,Wij zijn samen op de vrijmarkt geweest.’’
   Op zondag of maandag, dus na de moord op Marianne, vertrekt Ali weer met een strippenkaart en 50 gulden op zak die hij van de getuige krijgt. Ali vertelt hem nog dat hij naar zijn familie in Turkije wil.

   Trouwerij
   Dezelfde getuige tipt de politie in oktober na wat telefoontjes met familie en kennissen in Turkije over de verblijfplaats van Ali.
   De broer van Ali trouwt zaterdag 9 oktober 1999 in Istanbul.
   Daar houdt de Turkse politie de gezochte verdachte aan. Zijn vingerafdrukken die de Turkse politie op 10 oktober 1999 afneemt, komen overeen met de afdrukken die de Vreemdelingendienst heeft vastgelegd toen Ali Hussein Hassan 22 september 1998 Nederland binnenkwam.

   De officier van justitie en enkele rechercheurs reizen af naar Turkije. De officier herkent Ali als de man die op de opsporingsfoto staat. In het bijzijn van de Nederlandse opsporingsambtenaren staat Ali Hussein Hassan wangslijm af. Uit een test blijkt dat zijn dna niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne. Ali vertelt de officier van justitie dat hij in het asielzoekerscentrum van Kollum had gewoond en ook laat hij weten dat hij eind april in Haarlem was. Daarna is hij vertrokken naar zijn familie in Turkije.

   Na de arrestatie zoekt een verslaggever van SBS6 Ali Hussein Hassan op in Turkije. Netjes geschoren en zonder het baardje dat Ali op de opsporingsfoto nog had, vraagt hij zich voor de camera af aan wie hij de verdenking te danken heeft. Hij draagt bruine leren, halfhoge schoenen, zoals een getuige eerder vertelde. Ali zegt dat hij hartklachten heeft, wat ook blijkt uit zijn medische dossier.

   Na de uitzending ontstaat verwarring over de identiteit van Ali. Zo verklaart de vriendin van Marianne dat de man op de eerder getoonde pasfoto beslist niet dezelfde persoon is als degene die in de uitzending geïnterviewd wordt. Zij heeft de korte, mollige man in haar hoofd die zij op Koninginnedag met Feik door Kollum zag lopen. Of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, weet de getuige niet. ,,Ik kende die persoon helemaal niet.’’

   Twijfels
   Het rechercheteam dat in 2003 aan de zaak werkt, stelt naar aanleiding van de bij het publiek gerezen twijfels opnieuw een onderzoek in naar de identiteit van Ali.
   De vingerafdrukken van de in oktober 1999 aangehouden man komen volgens de Turkse rechercheurs overeen met die uit het asieldossier van Ali Hussein Hassan.

   Bij de afname in Turkije was geen Nederlandse politiemedewerker aanwezig. Om helemaal zeker van de zaak te zijn, doet het openbaar ministerie in 2003 alsnog een rechtshulpverzoek.

   Justitie haalt de in 1999 afgenomen vingerafdrukken vanuit Turkije naar Nederland om ze nog eens te vergelijken met de vingerafdrukken uit het systeem van de Vreemdelingendienst. Ze komen inderdaad overeen.

   Ook schakelt de Friese politie het Nederlands Forensisch Instituut in. De onderzoekers vergelijken de televisiebeelden van oktober 1999 met de opsporingsfoto’s van Ali Hussein Hassan die de recherche in augustus 1999 naar buiten heeft gebracht.
   De vergelijking laat onder meer gedetailleerde overeenkomsten zien in een plooitje tussen de wenkbrauwen en een licht vlekje links op de kin.

   De onderzoekers van het NFI komen tot de volgende wetenschappelijk verwoorde conclusie: De bevindingen geven zeer veel steun aan de hypothese dat de persoon op de televisiebeelden dezelfde is als de man op de opsporingsfoto’s die het rechercheteam gebruikte.
   De resultaten geven geen steun aan de hypothese dat het verschillende personen zijn, aldus de conclusie van het NFI.
   Minder wetenschappelijk gezegd: de man op de getoonde opsporingsfoto is hoogstwaarschijnlijk dezelfde persoon als de man uit de uitzending van SBS6 in oktober 1999.

   De vriendin van Marianne moet zich wel vergissen en sinds 1999 het hoofd van de verdachte abusievelijk op een verkeerd persoon hebben ‘geplakt’.
   Ali Hassan Hussein, die langer en slanker is, ondergaat zo een
   gedaanteverwisseling en wordt voor steeds meer mensen klein en dik.

   EenVandaag
   Dat is hij in ieder geval ook voor de geïnterviewden in EenVandaag. De moord op Marianne is onderwerp in drie uitzendingen van het actualiteitenprogramma op vrijdag 5 maart, zaterdag 6 maart en maandag 8 maart 2010.

   Ene Rob zegt namens vier beveiligers dat de in oktober 1999 door SBS6
   op televisie getoonde Ali Hussein Hassan niet de Ali was die de beveiligers van het azc destijds bedoelden. ,,Dit is niet de Hassan Hussein die wij kennen’’, zegt hij gekleed in beveiligersuniform, met onherkenbaar gemaakt gezicht en verdraaide stem.
   De gezochte Ali, die volgens ‘Rob’ kleiner en dikker is, heeft de politie volgens hem laten lopen.

   In de uitzendingen van EenVandaag komen enkele stellingen naar voren:
   • Ali Hussein Hassan is op Koninginnedag gezien in Kollum.
   • Ali Hussein Hassan is klein en dik.
   • Ali Hussein Hassan was betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringobar, een paar weken voor haar dood.
   • Ali Hussein Hassan was de kleine, gedrongen man die in 1999 naast Veldman in de cel zat in Noorwegen

   Wie is deze anonieme Rob? En wie zijn de andere beveiligers namens wie hij zegt te spreken? Wat zijn de andere bronnen van EenVandaag? Wat beweren zij en is die informatie juist?

   Om te kijken of de uitspraken uit de actualiteitenrubriek kunnen kloppen, voert de Friese politie in 2010 opnieuw onderzoek uit. Allereerst zoekt zij in het uitgebreide (digitale) archief van het moordonderzoek. Ook benaderen de rechercheurs opnieuw alle mensen die in 1999 een verklaring hebben afgelegd over het vertrek van Ali Hussein Hassan uit Kollum.

   Verder spreken ze opnieuw met personen die in 1999 een verklaring aflegden over de bedreiging van Marianne in de Ringobar.
   De rechercheurs praten bovendien met de mensen die geïnterviewd óf kennelijk geciteerd zijn door EenVandaag.

   Daarnaast is via het Internationaal Rechtshulp Centrum contact gelegd met de Noorse autoriteiten om opnieuw informatie in te winnen over de medegedetineerde van getuige Veldman.

   Beveiligers
   Na de uitzending van EenVandaag zoeken politiemensen contact met de anonieme beveiliger ‘Rob’. Hij komt samen met twee anderen naar het politiebureau. De mannen weigeren afzonderlijk van elkaar een verklaring af te leggen. Vier uur lang praten de rechercheurs met het drietal.

   ‘Rob’, de man die op televisie onherkenbaar in beeld is gebracht, heeft zelf nooit als beveiliger van het asielzoekerscentrum in Kollum gewerkt maar zegt dat hij Ali kent van het voetballen.

   De twee anderen werkten in 1999 wel als bewaker bij het asielzoekerscentrum. De mannen spraken niet eerder met de
   politie, blijkt uit het dossier. Zij zeggen dat zij zich wel hebben gemeld maar dat zij niet serieus genomen werden.

   Op verzoek van twee vrouwen uit Noordoost-Friesland, die zich op eigen initiatief met de zaak bezighouden, heeft het drietal hun medewerking aan de uitzending van EenVandaag verleend.

   De rechercheurs laten hen, dan zitten de mannen afzonderlijk van elkaar, foto’s zien van asielzoekers en een plattegrond van het asielzoekerscentrum. Alle drie de getuigen herkennen Ali Hussein Hassan
   van de groepsfoto die zij te zien krijgen. Op de andere foto’s herkennen zij hem juist niet.

   Een van hen markeert een verkeerde caravan als woning van Ali Hussein Hassan. In de betreffende caravan Nood 1 woonde in 1999 een kleinere, steviger asielzoeker die deels dezelfde achternaam heeft als die van
   de gezochte Ali.
   Deze man is in 1999 opgeroepen voor een dna-test waaruit blijkt dat zijn genetisch materiaal niet overeenkomt met de sporen van Mariannes moordenaar.

   Ook de twee andere personeelsleden namens wie ‘Rob’ zegt te spreken, praten in april 2010 met de politie. Zij zeggen dat zij in de winter van 2010 benaderd zijn door een oud-collega maar dat zij niet wilden meewerken aan de uitzending van EenVandaag. Deze mannen gaan er – in tegenstelling tot hun collega’s – vanuit dat de juiste Ali is aangehouden.

   Het team spreekt in 2010 daarnaast nog eens met de personeelsleden van het asielzoekerscentrum die in 1999 de vermissing van Ali Hussein Hassan hebben geconstateerd en bij de politie hebben gemeld.
   Zij verklaren opnieuw dat de Ali Hussein Hassan die zij in oktober 1999 op SBS6 hadden gezien, dezelfde persoon is die rond de moord op Marianne verdween uit het asielzoekerscentrum.

   Net als in 1999 wijzen zij Ali Hussein Hassan aan op de verschillende foto’s die de politie hen voorlegt.
   In de uitzending wordt gezegd dat ook andere personeelsleden van het asielzoekerscentrum beweren dat de politie de verkeerde persoon heeft gearresteerd.

   Uit het archiefonderzoek blijkt dat in 2003 twee medewerkers van de opvang bij de politie verklaren dat de man die in 1999 bij SBS6 in beeld kwam, nooit bij hen op het asielzoekerscentrum had gewoond.
   Ook deze twee medewerkers krijgen in 2010 opnieuw bezoek van de politie.
   Zij hebben nog altijd de overtuiging dat de aangehouden man nooit op het asielzoekerscentrum heeft verbleven.
   De man die zij voor ogen hebben, was klein en gedrongen.

   De twee spreken in hun verklaringen niet over Ali Hussein Hassan maar over Ali Hassan en Hassan.
   Niet uitgesloten kan worden dat zij de persoon van Ali Hussein Hassan die in caravan 59 verbleef, verwisselen voor die van de bewoner van caravan Nood 1. Zijn achternaam is Hassan en wordt net als de gezochte Ali ook ‘Turkman’ genoemd.

   Kollum
   Via de voice-over krijgt de kijker van EenVandaag te horen dat Ali Hussein Hassan volgens de vriendin van Marianne op Koninginnedag gezien is in Kollum. De politie zoekt in 2010 ook haar op.
   De vriendin van Marianne vertelt dat zij drie keer is benaderd om mee te werken aan de actualiteitenrubriek en dit ook drie keer heeft geweigerd. ,,Ik zou graag willen dat er wat rust kwam. Ik probeer telkens de moord op Marianne een plek te geven.’’

   Zij herkent enkele citaten die het programma in beeld brengt wel als haar eigen opmerkingen. ,,Ik heb gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd en daar blijf ik dus bij.’’
   Mariannes vriendin zegt opnieuw dat de man op de pasfoto (de opsporingsfoto van Ali Hussein Hassan) dezelfde persoon is als de man die zij op Koninginnedag in het centrum van Kollum zag: een getinte, kleine, gedrongen man met een bierbuikje, een petje op zijn hoofd en een zonnebril op.

   Ringobar
   Ook stelt de politie Mariannes vriendin opnieuw vragen over de bedreiging in de Ringobar in Veenklooster.

   Een paar maanden voor haar dood heeft Marianne bij de garderobe van de discotheek een woordenwisseling met twee asielzoekers, zien drie getuigen.
   Die verklaren dat beide asielzoekers minimaal 1.80 meter lang waren.
   Mariannes vriendin verklaart in 2010 net als in 1999 dat de man die zij op Koninginnedag bij Feik zag, die bewuste avond niet in de Ringobar was.
   Volgens het onderzoek van EenVandaag was Ali Hussein Hassan daar juist wel bij. Hoe kan dat?

   Ook uitsmijter Bertus van de Ringobar doet zijn verhaal in de uitzending van EenVandaag.
   In 1999 verklaart hij bij de politie nog dat hij geen signalement van de dreigende asielzoekers kan geven omdat hij niet heeft gezien wat er is gebeurd. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten, staat in het proces-verbaal uit 1999.

   Tijdens de uitzending van EenVandaag in 2010 weet Bertus meer.
   Hij weet zich elf jaar na het incident te herinneren dat de asielzoekers die Marianne in de Ringobar bedreigden tussen de 1.50 en 1.60 meter lang waren en een beetje pafferig. Hij heeft na het incident de twee jongens ,,als washandjes hangend aan de lijn’’ opgepakt en de discotheek uitgezet, vertelt hij de verslaggevers.

   Een van de ruziënde asielzoekers was Feik Mostafa. Hij vertelt de politie tijdens een verhoor in mei 1999 dat hij niet met Ali Hussein Hassan maar samen met een vriend uit Leeuwarden in de Ringobar was. Die vriend voldoet aan het signalement dat de drie getuigen de politie hebben gegeven.
   Feiks vriend zat tijdens de moord op Marianne achter de tralies en is uitgesloten als dader.

   Veldman
   Ook getuige Veldman die in 1999 vast zat in Noorwegen komt in de uitzending van EenVandaag aan bod.
   Hij heeft nog altijd het idee dat zijn medegedetineerde betrokken geweest zou kunnen zijn bij de moord op Marianne Vaatstra.

   De politie vraagt via het Internationaal Rechtshulp Centrum weer
   informatie in Oslo. De antwoorden zijn hetzelfde als in 1999: de gedrongen man die naast Veldman in de gevangenis verbleef, is niet Ali Hussein Hassan maar was een andere asielzoeker.

   Uit de Noorse dna-databank blijkt in 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne. Als Veldman op 14 april 2010 de foto van zijn medegedetineerde te zien krijgt, zegt hij: ,,Ja, dat zou hem kunnen zijn. Maar zeker weten doe ik het niet. Het is al een lange tijd geleden.’’

   2011.
   Bijna twaalf jaar na de moord op Marianne Vaatstra is opnieuw te constateren dat er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat in 1999 de verkeerde Ali aangehouden is.
   • De Ali Hussein Hassan die na de moord op Marianne vermist werd uit het Kollumer asielzoekerscentrum, is in 1999 in Turkije gearresteerd. Zijn identiteit is meerdere keren gecontroleerd. Zijn dna komt niet overeen met dat van Mariannes moordenaar.

   • Ali Hussein Hassan was niet betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringobar, enkele maanden voor haar dood. De twee mannen die Marianne bedreigd hebben, zijn opgespoord.
   Zij zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord op Marianne, zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor Ali aangezien hadden kunnen worden.

   • De wat gezette, kleine Irakees die naast getuige Veldman in een Noorse gevangenis zat, is niet Ali Hussein Hassan. De identiteit van deze Irakees is vastgesteld, zijn dna is met dat van Mariannes moordenaar vergeleken en hij valt op geen enkele andere wijze aan te merken als betrokkene.

   • De man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril die Mariannes vriendin op Koninginnedag door Kollum zag lopen en die zij vier maanden later meende te herkennen van de opsporingsfoto, was niet Ali Hussein Hassan. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht op hem leek.
   Zo werd Ali klein en dik.

 • Wim Dankbaar:

  Bou schreef: “Tegen Feik werd al op 3 mei 1999 anoniem aangifte gedaan wegens verkrachting. En de officiële aangifte (met de vader) deed Stephanie op 14 mei. Op dat moment hoorde de vader pas voor het eerst van een ‘verkrachting’ van zijn dochter en Stephanie zag toen voor het eerst dat de moeder van Tineke Visser al op 3 mei aangifte had gedaan. En, … was daar kwaad om!! Maar zij kon daarmee blijkbaar niet meer uit onder een officiële aangifte!”

  Wim: Dit is niet helemaal juist. Stephanie werd op 14 mei door de politie gebeld, of beter gezegd haar vader Bert, met het verzoek om naar het buro te komen voor een verhoor in verband met de zaak Vaatstra.

  Vader Bert mocht niet bij dat verhoor aanwezig zijn. Na het verhoor kreeg vader Bert te horen dat zijn dochter verkracht zou zijn.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Wim,

   Dank je wel en het is dus nog erger dan ik dacht…
   ZUCHT!!!

   Ze maken echt misbruik van alles wat in hun kraam te pas komt!

 • DW:

  @Bou,

  Kun je die om-rol gebruikte wc papier van Glenn niet verwijderen? Dit is je reinste vorm van internet misbruik.

  • mr. drs. Bou:

   Beste DW,

   Als ik dat doe, dan gaat men weer gillen: CENSUUR!!! CENSUUR!!!
   Beter is daarom de reactie van Wim: Uit die lap tekst van het OM blijkt duidelijk dat het OM zit te liegen!

 • André Vergeer:

  Glenn,

  Ik ben het DW eens dat je op een ongelooflijke manier zit te stoken. Blijkbaar heb je de klepel nog niet gevonden. Ik reageer dan ook alleen nog maar even op het laatste gedeelte uit het “Ali-rapport” van het OM:

  2011.
  Bijna twaalf jaar na de moord op Marianne Vaatstra is opnieuw te constateren dat er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat in 1999 de verkeerde Ali aangehouden is.

  • De Ali Hussein Hassan die na de moord op Marianne vermist werd uit het Kollumer asielzoekerscentrum, is in 1999 in Turkije gearresteerd. Zijn identiteit is meerdere keren gecontroleerd. Zijn dna komt niet overeen met dat van Mariannes moordenaar.

  . Ali Hussein Hassan was niet betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringobar, enkele maanden voor haar dood. De twee mannen die Marianne bedreigd hebben, zijn opgespoord.
  Zij zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord op Marianne, zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor Ali aangezien hadden kunnen worden.

  • De wat gezette, kleine Irakees die naast getuige Veldman in een Noorse gevangenis zat, is niet Ali Hussein Hassan. De identiteit van deze Irakees is vastgesteld, zijn dna is met dat van Mariannes moordenaar vergeleken en hij valt op geen enkele andere wijze aan te merken als betrokkene.

  • De man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril die Mariannes vriendin op Koninginnedag door Kollum zag lopen en die zij vier maanden later meende te herkennen van de opsporingsfoto, was niet Ali Hussein Hassan. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht op hem leek.
  Zo werd Ali klein en dik.

  Algemeen: Vraag je dan om te beginnen maar eens af waarom het OM nog in 2010 moest onderzoeken of hun conclusies uit 1999 eigenlijk wel klopten. Daarnaast heeft de toenmalige OvJ (mr. De Graaf) in 2001 tegenover Omrop Fryslân toegegeven dat die zogenaamde Turkse Ali helemaal niet meer verdacht werd voor zij hem in Turkije hebben laten oppakken. En daarna deed SBS6 daar nog een schepje bovenop door hem voor de camera te tonen waarop alle betrokkenen in Kollum in koor riepen dat hij de verkeerde Ali was….

  1. De identiteit van de “Turkse Ali” is dan ook niet voor niets meerdere keren getoetst. Wij beschikken over een bandopname waarin leden van het coldcase-team zelfs vertellen dat het NL-team op dat moment zelfs was bedreigd in Turkije en dat men later zijn vingerafdrukken heeft laten overkomen “omdat men niet eens zeker was of zij wel het juiste DNA hadden meegekregen“.

  Inmiddels denken wij op tal van onderdelen te kunnen bewijzen dat de politie in 1999 het verkeerde dossier in handen gespeeld heeft gekregen via het COA. En als je dus een verkeerd dossier hebt, kun je daarmee iedereen voor 100% uitsluiten!

  2. Dit is dan ook het simpelst te weerleggen. Inderdaad was Ali Hussein Hassan dan ook niet betrokken bij de bedreiging van Marianne. Wij hebben zelfs gesproken met een getuige die de echte Ali nog een oplawaai heeft bezorgd tijdens die gebeurtenis en geknokt had met Feik. En ja, die portier van de Ringo was daar ook bij..

  3. Wij beschikken over tal van verklaringen dat de man in die Noorse cel nooit is nagetrokken. Maximaal is er in 2010 (opnieuw!) een telefoontje naar Noorwegen geweest met de vraag: “Zat er ene Ali Hoessein Hassan in die cel in 1999?“. Antwoord: “Nee, deze man heette anders…“. Hoe dom kun je zijn?

  4. Nee, weer exact hetzelfde antwoord. De korte dikke man in Kollum op Koninginnedag heette niet Ali Hoessein Hassan maar Ali Hassan! Herkend door diverse personen en niet alleen door het vriendinnetje van Marianne. Ook nog eens (h)erkend tegenover de ouders van Marianne door Stephanie van Reemst… Je weet wel, die vriendin van Feik Mustafa, de vriend van Ali.

  Dus Glenn, je leest slecht of je zit bewust te trollen..

 • Glenn:

  Mij is meerdere malen gevraagd waar ik bepaalde informatie vandaan haal, omdat men dit nog nooit eerder had gelezen.

  Vervolgens geef ik de informatie en dan wordt het afgedaan met:
  ‘kan wel door de wc’… ‘Glenn, je zit te stoken’…’Glenn, je leest slecht of je zit bewust te trollen’…

  Mensen, wat is er mis met jullie?
  In het verkeer is toch ook raadzaam om zowel links als rechts te kijken, alvorens de beslissing te nemen tot oversteken?

  • mr. drs. Bou:

   Glenn, ik heb nog steeds geen link naar die tekst van het OM. Zonder link is en blijft het spam. Zo zijn de regels op BOUblog, dat gaat hier al jaren zo! Als je iets wil posten, bespaar me dan de moeite van een zoektocht naar de BRON!!!

 • Glenn:

  Mr.Drs. Bou, sorry misverstand.
  Ik kon u geen rechtstreekse link geven, omdat dit een pdf-bestand is.

  http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@154892/geen_twijfel_over/

  Helemaal onderaan zie u onder Bestand, de pdf van het gehele rapport die ik hier heb geplaatst.

 • Glenn:

  Mr.Drs. Bou, heeft u de IKON-documentaire van 2003 over Kollum ook gezien?

  http://www.ikonrtv.nl/donderdagdocumentaire/documentaire.asp?oId=1120

  Om de documentaire te zien klikt u op ‘bekijk stream’.

 • klaas:

  Het lijkt wel dat al deze uitzendingen zijn verdwenen ook deze uitzending van Reporter.KRO.Vreemdelingen met bloed aan de handen. http://reporter.kro.nl/uitzendingen/2002/20021128vuilehanden/20021128vuilehanden.aspx
  Toch raar deze uitzending die liet ook de andere kant van de Medaille zien Glenn!
  Maar het OM en Justitie die hebben veel macht he.

 • klaas:

  Nog even voor Glenn:
  Tegenrapport zaak Vaatstra Lees hier het rapport-Vergeer (pdf).
  Hoop dat de link zo is aan te klikken en anders even kijken op Tegenrapport Andre Vergeer.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Wim,
  Dank je wel voor Omroep Friesland! Volgens mij dus van augustus 2002. Kan ik goed gebruiken!

  En nee, ik bedoelde de IKON-documentaire van 2003 over Kollum. In 2010 heb ik die bekeken, maar ik kon hem niet embedden. Ik had wel de link bewaard. Toen ik hem weer wilde bekijken, stond hij niet langer op de site. Er staat wel nog een heel verhaal met waar de docu over gaat. Het AZC werd toen gesloten. Vandaar! Dit is de link:
  http://www.ikonrtv.nl/donderdagdocumentaire/documentaire.asp?oId=1120

 • mrpettjo:

  Ja hoor, Peter R. de Vies komt met ‘nieuwe’ feiten zoals ik al vermoedde. E.e.a. natuurlijk in volledig overleg met het OM. De Vies’ zijn laatste kunstje..:
  http://www.sbs.nl/2012/nieuwe-feiten-over-moord-op-marianne-vaatstra

 • mrpettjo:

  Peter R. is dus de spreekbuis voor het OM en heeft GEEN enkel contact met de ouders van Marianne Vaatstra had. Dit had op zijn minst moeten gebeuren ALS het om echte nieuwe feiten zou gaan. Het gegeven dat de ouders volledig worden gepasseerd is het duidelijkste bewijs dat deze uitzending complete fake is.. Zoals ook deze reageerder in het artikel op Waldnet.nl over de De Vries uitzending van zondag stelt:

  buurtwacht uit Dokkum

  woensdag 16 mei 2012
  19:29 uur

  Uit goede bron heb ik vernomen dat de vader én moeder van Marianne niets maar dan ook niets van P de Vries hebben vernomen over de geplande uitzending. Als dit zo is, is het inderdaad púúr te doen om kijkcijfers voor die de Vries. De ouders hebben zo vaak hun medewerking verleend aan uitzendingen van de vries en nú hun hierin passeren is voor mij a-sociaal te noemen. Het OM die niemand maar dan ook niemand iets mededeelde over de eventule vorderingen, gaat dit OM nu de Vries inzetten op ons weer een nieuw verhaal op de mouw te spelden?

 • mrpettjo:

  Het schijnt dat PR deze week bij de ouders van Marianne is geweest en dat de ouders weer hoop hebben gekregen door onze o zo onbaatzuchtige, respectvolle en totaal niet publiciteitsgeile nationale crimefighter. Zie:
  http://www.waldnet.nl/nieuwsreacties.php?nid=37377

 • klaas:

  Mrpettjo..Alleen is er met de vader en de kinder gesproken deze week en zijn ze op de hoogte gebracht .Maar gisteren van de moeder zelf gehoord dat ze er niet bij aanwezig wou zijn omdat ze allemaal daar op 1 lijn zitten en dat ze zich daar dus niet mee kan verenigen en dat ze al op voorhand weet dat ze niks heeft in te brengen tegen deze mensen en haar gezondheid laat dat momenteel niet toe om daar nog langer tegen te gaan vechten. Voor haar is alles wel duidelijk! Dus meneer Peter kan wel heel blij vermelden dat vader Bauke er zeer door was verrast, maar het lef heeft ie niet gehad om ook de moeder een bezoekje te brengen in deze situatie. Maar leven en laten leven we leven in een vrijland en we weten natuurlijk zo langzamerhand ook wel hoe de wegen lopen bij het OM en justitie! Maar we hopen op goed nieuws en wat Peter ook zegt idd het zijn niet de lange Ali en Mohamed Akbari nee het is de korte gedrongen hoofdverdachte de 26 jarige Ali die al gelijk in het weekend is weggsluisd. Maar het verhaal is wel bekend en nu word er hier in friesland een wraak actie gedaan via de MSM tegen de complotdenkers! waar gaat het om?

  • mrpettjo:

   Klaas, begrijp ik het goed dat Bauke nu op een lijn zit met de kinderen? Dit is wel nieuw voor mij. Het was bekend dat de kinderen het boek liefst wilden sluiten. Bauke is natuurlijk ook het meest in de publiciteit getreden en blijbaar doodvermoeid geworden door de leugens van het OM.
   Goed dat de moeder nog steeds vol voor de waarheid wil gaan.

Laat een reactie achter