Archief
Artikelen

Hoewel het bijna 13 jaar geleden is dat de 16-jarige Marianne Vaatstra werd verkracht en vermoord, houdt deze lustmoord de gemoederen nog altijd bezig. In Friesland heeft deze moordzaak grote beroering gewekt, omdat velen vermoeden dat de moord welbewust onopgelost is gebleven. Hoewel het OM de schijn wekt dat er kosten noch moeite zijn gespaard om de daders te vinden, werden getuigen niet serieus genomen, of werd hen zelfs het zwijgen opgelegd. De vermoedelijke daders, Feik Mustafa en Ali Hassan, twee asielzoekers die woonden in het AZC Kollum in de nabijheid waarvan het stoffelijk overschot van Marianne werd gevonden, zijn in het weekeinde dat volgde op de moord in het geheim overgeplaatst, waarna ze zijn verdwenen. Op dit moment doet een aantal theorieën over deze doofpotaffaire de ronde, terwijl het OM heeft aangekondigd dat er een nieuw DNA-onderzoek zal worden gedaan.

Een theorie betreft de betrokkenheid van prins Friso bij deze lustmoord. Hij zou daartoe de opdracht hebben gegeven, daarvoor een half miljoen hebben betaald en als toeschouwer aanwezig zijn geweest in een caravan in het Noorden van het land toen Marianne werd verkracht en vermoord. De cover-up zou dan voortvloeien uit de hoge status van Friso. Laten we deze theorie, die afkomstig is van de “Supergetuige” annex ex-advocate, eens onder de loep leggen. Op video verklaart ze het volgende (begint op 1 minuut 28, tot minuut 8):

Kort samengevat: Ze werden gebeld tegen het einde van de Koninginnedag met het verzoek om die avond een voorstelling te geven. Ze weigerden, maar vervolgens zijn ze ettelijke keren teruggebeld, waarbij de prijs werd verhoogd tot 500.000 gulden. Dat bedrag stond binnen 10 minuten op hun bankrekening. Ze konden de vaste locatie niet gebruiken, want deze was verhuurd aan 60 man. Ze zijn toen uitgeweken naar een grote stacaravan in het Noorden van het land. Ze vroegen zich nog af of de ruimte daar wel voldoende was, want ze wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. De oudste broer ging ook mee, samen met de jongste twee. Er zou een levende kip op een ijzeren paal worden gespietst. Aanwezig was “die ene” (Friso) met zijn vaste begeleider. Er werd gezegd: “Toen hebben wij iemand van de straat gehaald.”

Laten we eerst eens kijken om welke voorstelling het gaat. We wenden ons daartoe tot Capoditutticapi, zonder correctie van spelfouten:

De satanische martel-/moordvoorstellingen met kinderen vindt al 2 decennia plaats op een locatie in eigendom van deze topcriminelen, o.a. in de panden die zich bevinden aan de U-vormige weg die uitkomt op de Elburgerweg te Hattemerbroek. De toegang tot deze U vormige weg is verborgen achter een rij bomen.Een locatie met een theater en daarnaast wat men noemt een hotel, wat echter geen hotel is. Vaak wordt hier een groep Polen gehuisvest om de schijn op te houden.Het theater is een kaal gebouw met bestaande uit 1 grote zaal, die voorzien is van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad voor ca. 50-60 pedofiele en satanische sadisten.
Bij deze voorstellingen “zijn” gezien de volgende personen: Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros(Györge Schwartz),P.H. Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster,Dick Berlijn,Gerlof Leistra,Carla Eradus, Geert Wilders,Mark Rutte, Joris Demmink,Guus Pareau Dumont( Psychiater Friso) (Lesbische Mabel nestelde zich voor contact naast Johan Friso, waardoor de criminelen in 2003 aanleiding zagen Peter R. de Vries in te seinen over de verblijfplaats van Charlie da Silva om te voorkomen dat Mabel het koninklijk huis zou binnen rollen. Dit mislukte echter.)
Guus Dumont was sinds 1952 getrouwd met T. Brunsveld Keizer doch gingen 1980 uit elkaar. Later volgde de officiële scheiding. Guus Pareau Dumont trouwde in veel later stadium met Carla Eradus.
De toegangsprijzen tot dit “evenement” bedroegen ca 10.000,- voor de speciaal genodigden.
Het te misbruiken kind wordt naar het “hotel” gebracht waar het kind een drogering in een drankje krijgt. Intussen loopt het theater vol met perverselingen. En dan begint het. Voor het ademloos toekijkende zieke publiek wordt dat slachtoffer dan meermaals gruwelijk verkracht en mishandeld door 2 van de criminelen. Een voorstelling van bijna 30 minuten gruweldaden. Die mishandelingen eindigen doordat de ene crimineel een lange ijzeren pijp tevoorschijn haalt met een punt. Vervolgens tilt de grootste crimineel het slachoffer aan het middel op en spietst het slachtoffer op die ijzeren pijp.
De crimineel die de pijp vastheeft, houdt die nog zeker een paar minuten omhoog en te zien is dat het slachtoffer stuiptrekt en dood gaat.Dan laat die crimineel die pijp met het slachtoffer er nog aan met een klap op de grond vallen.Einde voorstelling.

In de caravan moeten minstens aanwezig zijn geweest: drie “criminele” broers, de prins en zijn vaste begeleider, plus Marianne Vaatstra. Of er ook nog twee asielzoekers en een Duitser bij waren, vertelt de Supergetuige niet. Evenmin weet ik hoe groot die caravan was, maar hij lijkt me zo wel overvol! Dat het zieke publiek ademloos toekeek, heeft misschien te maken met die veel te krappe ruimte…

Het volgende deel van het verhaal is kennelijk een collage, waarbij steeds halve zinnen zijn overgenomen van andere websites. Spelling en grammatica zijn werkelijk abominabel! De vet-markering is door mij aangebracht:

30 april 1999 / 1 mei 1999
Dan de Walpurgisnacht en de verdwijning van Marianne Vaatstra en de overtuiging is dat de verdachte van de moord met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheid mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten.. De 16-jarige Marianne Vaatstra is in de nacht van 30 april 1999 op 1 mei 1999 nabij Veenklooster verkracht en vermoord door wurging en doorsnijden van de keel door een bewoner van het AZC-Kollum (de man had hier asiel gekregen ondanks dat hij in eigen land verschillende vrouwen had verkracht en de keel doorgesneden). Op 3 mei 1999 is de moordenaar onder grote geheimhouding overgebracht naar het AMOG-Musselkanaal. Daar werd hij opgehaald door de Vreemdelingendienst en de volgende dag onder zware begeleiding op een vliegtuig gezet. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, twee onafscheidelijke, gewelddadige, drugsgebruikende, getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het AZC Kollum. Feik was zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat later door hem zou worden verkracht. Feik en Ali bedreigden Marianne 2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster. Marianne werd vermoord in de nacht van Koninginnedag, vrijdag 30 april 1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal kilometers van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en anaal) gewurgd en haar keel was doorgesneden. Feik verkrachtte eerder op die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij pas enkele dagen later aangifte, uit angst voor Feik. Deze aangifte van verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door Onderofficier van Justitie mr. J. Stoffel. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan zijn nooit als verdachten aangemerkt. Van Feik en Ali is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook niet, want zij waren direct na de moord verdwenen. Het was die betreffende nacht de beruchte Satanische Walpurgisnacht, waar perverse figuren hun lusten uitleven. Stephanie van Reemst is de meest cruciale, nooit gehoorde getuige in de moordzaak van Marianne Vaatstra.

Dan komt de aap uit de mouw met het “ware verhaal”. Op Koninginnedag vroeg Friso om een voorstelling, maar omdat het hotel bij de vaste locatie in Hattemerbroek bezet was, moest men uitwijken naar een andere locatie. Het werd een stacaravan op het terrein van het AZC Kollum:

Het ware verhaal van Marianne Vaatstra.(anders als het OM vertelde)
De broers organiseerden, regisseerden, verkrachtten en vermoorden al enige tijd voor Johan Friso en zijn onfrisse bestuurdersvriendjes, betaald door Beatrix.
Op koninginnen dag 30 april 1999 werden de broers in de middag telefonisch benaderd door het koninklijk huis met het dringende verzoek om die martel/moorvoorstelling die avond te laten plaatsvinden voor Johan Friso.
De broers werden door dat verzoek verrast. Zij meenden op zo korte termijn die voorstelling niet te kunnen regelen. Zij hadden geen slachtoffer geregeld en de hotellocatie die staat naast het gebouwtje waar de martel/moordvoorstellingen altijd gegeven werden was door de broers gevuld met 60 Polen die daar verbleven, dus de vaste locatie kon niet gebruikt worden.
De broers weigerden het verzoek vanuit het koninklijk huis om die avond die martel/moordvoorstelling voor Johan Friso te doen.
Vanuit het koninklijk huis werd de druk opgevoerd en de normaal aan de broers betaalde bedragen voor die voorstelling goed verhoogd.
De broers weigerden. Daarna verhoogde het koninklijk huis het bedrag nogmaals. De broers weigerden.
Toen het koninklijk huis het bedrag dat betaald zou worden verhoogde naar ca 500.000,= of zelfs nog meer, meenden de broers dat zij dat niet meer weigeren konden. De broers gingen ervan uit dat er klaarblijkelijk hele hoge nood was bij Johan Friso. De broers accepteerden om voor dat bedrag diezelfde avond nog een martel/moordvoorstelling op te voeren voor Johan Friso. Het door het koninklijk huis aangeboden bedrag stond, ondanks de zondagsluiting (koninginnen dag) toen binnen 10 minuten op de rekening van de broers van K. Via criminele kanalen werd op korte termijn een locatie geregeld en dat was een stacaravan in het noorden van het land. Een stacaravan die voorzien was van allerlei opname en afluisterapparatuur. [de uitgekozen stacaravan was eigendom van een allochtoon] Aan het koninklijk huis werd de locatie doorgegeven.
Die avond was ook de Allesweter bij de voorstelling die werd uitgevoerd door de Commissaris en de Tweespaltmaker.
De Allesweter was benieuwd of naast Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont misschien nog meer familieleden van Johan Friso aanwezig zouden zijn op die koninginnen dag. Hij werd teleurgesteld, alleen Johan Friso en zijn vaste psychiater waren aanwezig.
Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat gepakt.
Het slachtoffer is daarna gedrogeerd en voor de ogen van Johan Friso en zijn vaste psychiater op gruwelijke wijze verkracht en vermoord.

Dit verhaal klopt natuurlijk niet. Marianne Vaatstra was twee weken tevoren reeds bedreigd door Feik Mustafa. Zij was op de avond van Koninginnedag door haar broer met de auto naar Kollum gebracht en haar vriend Spencer had beloofd om voor haar een taxi terug te regelen. Spencer en zijn vriend Wietse waren op de fiets naar Kollum gekomen, maar Geke heeft gezien dat Feik om half 7 ’s avonds ruzie had met Spencer en Wietze en dat hij samen met andere asielzoekers om 7 uur ’s avonds de ventielen uit hun fietsbanden heeft getrokken. Toen Marianne om half een ’s nachts bij die fietsen stond, werd ze ontvoerd.

Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat gepakt.

Dat klopt niet! En er is nog een kleinigheid die niet klopt: aanwezig bij de “voorstelling” zouden zijn geweest de oudste broer en de twee jongste broers, maar de “Commissaris” is de tweede broer! Die zou er nou juist niet bij zijn geweest…

Er klopt echter nog veel meer niet! Marianne werd gevonden in een weiland op ongeveer een kilometer afstand van het AZC Kollum. In de berm van de weg langs dat weiland lag een fiets. Het was niet haar fiets, voor zover ik weet is de eigenaar nooit gevonden. Het weiland was bereikbaar met de auto. Als de “criminele” broers Marianne zomaar van de straat hebben gepakt en haar lichaam na de voorstelling in het weiland hebben gedumpt, waarom heeft Wolfgang Hebben zijn auto dan tot schroot laten verwerken? Werkte hij soms voor de “criminele” broers? Misschien heeft hij dan nog voor half 7 ’s avonds een telefoontje gekregen met de mededeling: “Zorg even dat twee asielzoekers vanavond ruzie maken met twee autochtonen en dat ze hun banden laten leeglopen, want we komen om half één ’s nachts langs om een meisje te pakken. We zijn tegen één uur vannacht wel bij je, met prins Friso en zijn gevolg.” Erg waarschijnlijk lijkt me dit niet…

Tot zover de Supergetuige, nu volgt de Volle Neef. In Friesland woont een schrijver, Peter van der Kooy, die onlangs aan iedereen die het maar wil horen heeft verteld dat de moord op Marianne is gepleegd door zijn volle neef. Zelf heb ik ook een neef en die kan toch lekker koken! Zijn vrouw kan er ook wat van, dus als ik bij hen eet, dan is hij omstreeks half negen ’s avonds inderdaad mijn volle neef. Maar meestal zeggen wij dat niet zo, hij is mijn neef en dat is voldoende. Opvallend is echter dat deze schrijver met zijn volle neef begon te leuren op het moment dat het OM bekend maakte dat er een nieuwe DNA-techniek bestaat, waarmee men ook familieleden kan herkennen.

Gisteren werd bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak-Marianne Vaatstra DNA-verwantschapsonderzoek gaat inzetten. Dit bericht werd door alle media gepubliceerd! Het onderzoek in de DNA-databank neemt enkele maanden in beslag, zo verwacht het OM. Wij verwachten echter dat de uitkomst opnieuw een dwaalspoor is.

Voor de complot-denkers en republikeinen biedt dit onderzoek trouwens een fraai perspectief. Nu Friso behoort tot de verdachten van de moord op Marianne Vaatstra, zou men ook de verwanten van Friso op hun DNA moeten onderzoeken! Dan weten we eindelijk of Beatrix een afstammeling is van koning Willem III. Toen deze trouwde met koningin Emma, was hij wellicht reeds onvruchtbaar wegens syfilis. Koningin Wilhelmina zou in dat geval niet door hem verwekt zijn en ook haar nazaten zouden volgens de grondwet geen recht hebben op de troon.

Zelf vind ik dit een non-discussie! Het hele koningshuis is uit de tijd, onze parlementaire monarchie is een monsterlijk juridisch gedrocht. Dit is beslist geen democratie, niemand weet precies wie de macht heeft. Ons koningshuis kost daarbij ook een hoop belastinggeld. Deze mensen zijn niet door ons gekozen, ze achten zich boven ons gesteld bij de gratie Gods. In onze seculiere maatschappij treft een dergelijk argument volstrekt geen doel. Daarom ben ik van mening dat we dat koningshuis beter kunnen opheffen!

Terug naar de zaak Vaatstra! Om deze doofpot open te breken, kunnen we geen prins Friso gebruiken en evenmin een volle neef van de schrijver van een misdaadroman. Er is echter nog een andere volle neef in het spel. Zijn naam is Jano Hassan, de neef van Ali Hassan, een van de twee asielzoekers die na de moord op Marianne Vaatstra in het geheim zijn weggesluisd. Jano Hassan woont in Groningen. De hamvraag lijkt me dan ook of hij door het OM zal worden betrokken in dat DNA-verwantschapsonderzoek!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

94 Reacties op “Marianne Vaatstra, de Supergetuige en de Volle Neef”

 • openbaarmysterie:

  Beste Bou (en de rest),

  Ik heb – naar mijn weten- nog nooit iets gepost op Boublog. Dat ik dat nu wel doe heeft te maken met de discussie die al geruime tijd gaande is hier. Allemaal prima. Waar ik me aan stoor is het feit dat degene die zijn “volle neef” schijnt aangegeven te hebben met naam en toenaam wordt genoemd in een posting n.a.v. jouw artikel over “de moeder van prins Johan Friso en Marianne Vaatstra”. In de reactie van deze ‘DW’ op 3 april om 21.13 uur schrijft deze persoon over deze aangever dat hij “niets meer dan een blaaskalk die louter uit is om in de spotlights te komen” en vergelijkt deze persoon hem met Bart Bakker en noemt hem “een gewetenloze rakker die naar informatie zoekt om een boek te lanceren”.
  Ik vind dit een onbehoorlijke persoonlijke aanval en tegenstrijdig met jouw eigen huisregels. Waarom is deze reactie wel geplaatst?

  Vervolgens schrijf jij een artikel waarin deze persoon wederom door jou met naam en toenaam wordt genoemd. Ook vind ik dat je erg ver gaat door te stellen dat hij aan “onlangs aan iedereen die het maar wil horen heeft verteld dat de moord op Marianne is gepleegd door zijn volle neef” en “Opvallend is echter dat deze schrijver met zijn volle neef begon te leuren op het moment dat het OM bekend maakte dat er een nieuwe DNA-techniek bestaat, waarmee men ook familieleden kan herkennen”.

  Dat jij valt over de woorden “volle neef” vind ik vreemd. “Volle neef” is gewoon spreektaal (ook Wiki vindt dat ;-)) en dat daar m.i. zoveel aandacht aan wordt geschonken vind ik bijna kinderachtig, evenals iemand bekritiseren op eventuele schrijffouten. Het gaat om de inhoud en niet om dit soort onbenulligheden.

  Vraagje: Ken jij deze persoon? Heb je contact met hem opgezocht of heb aangenomen (door één of twee reacties) dat deze persoon aan iedereen die het wil horen zijn verhaal vertelt op het moment dat het OM dit nieuws naar buiten brengt? Dit is namelijk onjuist. Er zijn zoveel mensen die zich vanaf het begin af aan met de zaak Vaatstra bezighouden en niet zozeer uit eigenbelang, maar vanuit een rechtvaardiheidsgevoel. Ik hoop dat mensen zich realiseren (door zomaar met namen te strooien) je ook mensen in gevaar kunt brengen.

  Bou, je schrijft zelf dat persoonlijke aanvallen naar de prullenbak verdwijnen. Misschien zou je dat met de aanval op deze persoon ook willen doen of op z’n minst de naam verwijderen of censureren.

  Ik wil graag afsluiten met een compliment voor je site. Ik lees graag je artikelen.

  Vriendelijke groet,
  OM (maar dan van de goede kant!)

 • mr. drs. Bou:

  Beste Openbaarmysterie,

  Deze kritiek snijdt wel hout, maar ik vind het vreemd dat iemand op dit moment loopt te leuren met zijn volle neef. Inderdaad heb ik met hem geen contact opgenomen, maar hij komt het OM wel gelegen met hun verwantschapsonderzoek.

  Volgens mij ligt de sleutel tot deze moordzaak elders! Maar ik kan me vergissen, want ik ben ook maar een mens. De naam van deze volle neef werd gegeven in een reactie. Toen ik daarop googelde, vond ik zijn roman.

  Wie meer weet van deze misdaadschrijver en zijn volle neef is uiteraard welkom!

 • Glenn:

  Ik heb zo langzamerhand allerlei “verhalen” op het net voorbij zien komen over de verschrikkelijke moord op Marianne en haar dader(s).

  Stel nu dat ze dmv dit verwantschapsonderzoek straks de echte dader te pakken krijgen die nooit in deze “verhalen” genoemd is, dan vraag ik mij af wat de zgn speurders met deze wetenschap gaan doen.

  Gaan ze hun excuses dan ook aanbieden aan de mensen die ze onterecht aan de schandpaal hebben gehangen?
  Of blijven ze doorgaan en gooien het op een set-up of doofpot?

 • mr. drs. Bou:

  Sinds ik deze posts over de Vaatstra-zaak plaatste, probeert men mij uit te schakelen met een spam-aanval. Wat ben ik dat BEU !!!!

  Spammers, zodra u er echt doorkomt, zal ik mijn beveiliging moeten aanpassen. Uw spam is machinaal en een nieuwe beveiliging kost u dan weer weet ik wat voor kopzorg! U bent bij mij niet welkom.

  Verder heb ik een poster (Lieke) in de spambox geworpen vanwege het hoge gehalte aan conspiracy theory, zoals o.a. de Georgia Guidestones. Waarom dan niet de maanlanding hoax? Dergelijke posts zijn evenmin welkom.

  Blijf dus on topic!

  En bespaar me alstublieft de mailtjes achter de schermen!

  • Beste Bou, Vond de reacties van Lieke interessant. Ze verwees ook naar een boek over de monarchie dat jij kende. Kun je de titel even plaatsen dan kan ik het Googlen.

   • mr. drs. Bou:

    Beste AIRVD,

    Dat boek heet: Hare Majesteits leugens regeren. Schrijver: Sam Broersma. Dit boek gaat echter niet over de de monarchie, de titel is een vlag die de lading niet dekt.

    Sam Broersma lag ooit in de clinch met de belastingdienst en hij liet een beroepstermijn verlopen. Daarna probeerde hij toch zijn gelijk te krijgen. Het resultaat is een 500 pagina’s tellend dossier vol klaagschriften. Op zijn brieven aan de koningin antwoordt Hare Majesteit niet.

    Dat ik Lieke in de spambox heb gestopt, komt omdat iedere post van haar off topic was. Verder vond ik haar stijl nogal agressief. Informatie is hier welkom, maar vriendelijkheid en beleefdheid gaan voor!

 • openbaarmysterie:

  Beste Bou, Bedankt voor je reactie. Laten we het erop houden dat we allen een einde proberen te maken aan deze beerput. Krachten bundelen en elkaar niet aanvallen. We staan (naast de trollen) toch aan dezelfde kant?

  Vriendelijke groeten,
  OM

 • Sinds ik deze posts over de Vaatstra-zaak plaatste, probeert men mij uit te schakelen met een spam-aanval.”

  Hoort erbij, denk ik. Sinds ik dat stukje over Micha op De Reaguurder heb geschreven krijg ik het ene virus na het andere toegeschoven, meestal via Twitter accounts. Het zijn slechte verliezers. 😀

  • mr. drs. Bou:

   Dank voor het hart onder de riem, Traxor. Ik heb weer honderden e-mails binnen, waar ik de zinnige reacties dan moet uitvissen.

   Lieve lezers en lezeressen, ik ga mijn contactformulier even verwijderen, want dit gaat zo niet langer. Zodra ik tijd heb, zal ik een ander contactformulier zoeken. 😉

 • klaas:

  Weet je Glenn, zolang het OM blijft volhouden dat ze de juiste
  hoofdverdachte toen des tijds hebben aangehouden! dan kunnen ze met zo
  zoveel daders komen uit Nederland maar dan zal nooit de gehele waarheid zijn
  verteld. Maar je weet wat de moeder van het meisje altijd al heeft verteld:
  “Als je een leugen begint, moet je hem vasthouden.” Die grote leugen was van
  ene mevr N.Groeneveld die op 2 mei 1999 een melding maakte dat er 2
  asielzoekers waren weggelopen! Ene meneer M.Severein vertelde dit aan de
  familie, toen ze samen bij het OM in Leeuwarden moesten komen. Hij vertelde
  dat Mevr. N.Groeneveld bewust belangrijke info achterwege had gehouden en
  dat die heel belangrijk voor het onderzoek zouden zijn geweest! Ook vertelde
  hij dat ze een internationaal opsporingsbevel de deur uit hadden gedaan naar
  de KORTE GEDRONGEN 26 JARIGE IRAKEES A.H.! En ja, ik kan me dan heel goed
  verplaatsen in het volhouden van deze moeder, zolang ze dus niet eerlijke
  antwoorden zal krijgen rondom dit gebeuren. Denk je, Glenn, dat deze moeder
  liegt of dat het iemand is die zo’n hekel heeft aan buitenlanders? Schaam
  je. Deze vrouw was niet degene die bedacht dat haar dochter 2 weken voor
  haar vreselijke dood was bedreigd door deze 2 weggelopen mannen die nu
  eenmaal van het AZC kwamen (nee dat was de keiharde realiteit). Als dit jou
  was overkomen, had jij het dan geaccepteerd dat je je moest neerleggen bij
  dit politieke belang, omdat het anders wel eens uit de hand zou kunnen
  lopen? Met andere woorden: “beter gelopen dan gestropen”. Nee, ik weet het
  zeker Glenn, je zou je (ik tenminste wel) dood vechten voor het recht wat
  deze moeder wil halen en wel voor haar dochter Marianne die straks 13 jaar
  geleden op de meest gruwelijke manier die een mens maar kan bedenken is
  verkracht en vermoord! En ik denk dat jij ondertussen je vlag al klaar hebt
  staan, is het niet?
  Ik vermoed dat jij en je collega’s op Koninginnedag dubbel gaan vlaggen (dit
  met een knipoog naar jou toe). Shame on you. Maar Maaike heeft nog haar
  dagboek van 3 jaar lang bijgehouden en ik hoop dat dat ooit uit zal komen,
  zodat er dan misschien nog wel eens wat tranen over je wangen zouden kunnen
  gaan lopen voor wat je daar in leest: hoe deze vrouw door een hel is gegaan
  (maar vermoed dat je dat niet eens kan). En idd Glenn wij zgn speurden
  blijven voor de volle 100% achter deze sterke vrouw / moeder staan.

  • Glenn:

   Klaas, je reactie slaat werkelijk nergens op.
   Lees aub nogmaals wat ik geschreven heb.

   Glenn:
   5 april 2012 op 19:29
   Ik heb zo langzamerhand allerlei “verhalen” op het net voorbij zien komen over de verschrikkelijke moord op Marianne en haar dader(s).

   Stel nu dat ze dmv dit verwantschapsonderzoek straks de echte dader te pakken krijgen die nooit in deze “verhalen” genoemd is, dan vraag ik mij af wat de zgn speurders met deze wetenschap gaan doen.

   Gaan ze hun excuses dan ook aanbieden aan de mensen die ze onterecht aan de schandpaal hebben gehangen?
   Of blijven ze doorgaan en gooien het op een set-up of doofpot?

   • mr. drs. Bou:

    Beste Glenn,

    De uitslag van het onderzoek is al aangekondigd in EenVandaag: de kans dat het niets oplevert, is immers groot! Over enige maanden weten we meer.

    Verder geldt op BOUBlog de regel: informatie is welkom, maar vriendelijkheid en beleefdheid gaan voor. Wie zich daar niet aan houdt, zal zien dat zijn reacties stilzwijgend in de spambox verdwijnen.

 • DW:

  @ Glenn,

  Kun jij wat duidelijker zijn met jouw omschrijving van: ‘ zgn speurders’?

 • Glenn:

  @DW, dat zijn personen die na “gedegen” onderzoek zeker wisten dat Andrea Luten was vermoord door haar vader Roelof, die vervolgens ook Marianne had vermoord.
  Henk Fieten bleek later de echte moordenaar van Andrea te zijn.

  Christel Ambrosius was vermoord door haar broer Bas, men wist het zeker!
  Ook fout, Ronald Pieper is voor deze misdaad veroordeeld.

  Beide zaken zijn opgelost doordat de dader zijn dna had achtergelaten.
  In beide zaken zijn de mannen nooit in beeld geweest.

  Voor zover mij bekend heeft geen enkele “speurder” in bovengenoemde moordzaken ooit ruiterlijk toegegeven dat hij/zij fout zat en spijt betoont van alle verspreidde lasterverhalen ect.

  Is het je nu duidelijk?

 • mrpettjo:

  @ Glenn als feitelijk bekend is:
  – dat enkele dagen na de moord op Marianne Vaatstra twee asielzoekers uit het AZC Kollum onder volledige geheimhouding werden weggehaald en
  – politie en OM bewust veel informatie en getuigenissen t.a.v. het AZC hebben veronachtzaamd (Hebben’s chalet, Dill die kleding verbrandde op 4 mei, Geke’s getuigenis over de ontvoering van Marianne in een auto etc. etc.);
  – de getuigenissen van Marianne’s vrienden en vriendinnen op belangrijke onderdelen niet klopten;
  kan er hier onmogelijk sprake zijn van niet onderbouwde lasterverhalen..

  Hoe goed ken jij deze zaak eigenlijk??

 • André Vergeer:

  @Glenn,

  Je kennis van deze onderzoeken gaat blijkbaar niet zo ver. “Professionele” onderzoekers lieten o.a. Cees B., Ina Post, Lucia de Berk, Ernest Louwes en Viets en Dubois veroordelen. Zomaar een greep uit ‘deskundige’ dwalingen. Allemaal op basis van zeer gedegen onderzoeken met alle forensische hulpmiddelen die zij toen ter beschikking hadden. En allemaal professoren die hun hand opstaken tegenover de rechter dat zij er 100% van overtuigd waren. Onderuit gehaald door burger-zwoegers die in duizenden uren onderzoek tot de bodem wensten te gaan.

  Die zwoegers hebben toxicologisch-, DNA-, forensisch- en andere onderzoeken overgedaan. En na alle voorbereidingen voorgelegd aan andere deskundigen om uiteindelijk gelijk te krijgen voor één persoon. Maar, in bovengenoemde zaken was er telkens sprake van een strafdossier zodat de veroordeelde daar over kon beschikken. En dan alleen nog onder zeer grote tegenwerking en intimidatie van Justitie en die zogenaamde deskundigen die die dwaling mogelijk maakten.

  In de zaak van Marianne Vaatstra bestaat er echter geen dossier. Althans, Justitie geeft slechts vrij wat ze kwijt wil. Veelal gebaseerd op aantoonbare leugens en dat letterlijk al vanaf de eerste dag. Dit onderzoek kenmerkt zich dus door bestudering van honderden krantenartikelen, TV-programma’s en de officiële verklaringen van Justitie. Aangevuld door verklaringen van goedwillende getuigen (of hun familie en kennissen) die ook al verklaard hadden bij de politie. Meldingen die bij de ouders van Marianne of rechtstreeks binnen zijn gekomen, opgepakt door mensen die de moeite nemen om die verklaringen opnieuw op te nemen en verder uit te zoeken. Waarbij inmiddels duizenden euro’s aan telefoon-, reis- en verblijfskosten zijn gemoeid. Allemaal om niet..

  Dus Glenn, als jij dit “verhalen” blijft noemen dan kijk je niet verder dan je neus lang is..

 • Eheu:

  Beste Pettjo e.a.:
  Ik zou een proberen eens te onderzoeken of er via Dill of Hebben geen verband is met Amerikaanse legerbases in Duitsland.- via (internet)archieven.

  André en Ruud: bedankt voor de steun: in mijn artikelen op Anarchiel (over de ‘vrijmetselaars methode van moorden’, waar ik eerder in deze draad naar verwijs heb ik speciaal een verwijzing naar de moord op Marianne toegevoegd.
  In het ‘rituele’ kader van moorden dat ik daar beschrijf is nog interessant dat de NAAM (want namen spelen daarin een grote rol zoals je in mijn net genoemde artikelen kunt beschreven en uitgelegd zien) Kloppenburg identiek is aan die van ene Jos (of Joes?) Kloppenburg die meer dan een decennium geleden een van de (vele) slachtoffers van ‘zinloos geweld’ in Nederland was. Mijn genoemde artikelen kunnen je ev een idee geven waarom dat op zich bizarre feit ‘interessant’ is…

  Kun je dus eens lezen als je wil.

  Fröhliches Pfingsten allen.

  Eheu

 • Ruud:

  Beste Eheu,

  Bij die bizarre rol die namen spelen, in moorden die i.o.v. deze figuren gepleegd worden, heb ik niet eerder stil gestaan.

  Maar na even googlen vallen direct een paar zaken op, zeker in de moord op Joes Kloppenburg:

  “Jan Kloppenburg, de vader van Joes Kloppenburg die in 1996 door zinloos geweld om het leven kwam, is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

  “Joes Kloppenburg geldt als het eerste landelijk bekende slachtoffer van zinloos geweld.”

  http://nos.nl/artikel/86345-lintje-voor-vader-joes-kloppenburg.html

  Voor ’96 waren er natuurlijk geen slachtoffers…

  Welk geweld is overigens wel zinvol?

 • Eheu:

  Uiteraard is de uitdrukking ‘zinloos geweld’ niet door mij gemunt, net zo min als ik ooit aan een ‘stille tocht’ zou deelnemen…
  Maar goed, die link naar die artikelen over die speciale Modus Operandi die met NAMEN werkt (op een occulte manier, al ware het alleen maar omdat ze gebruik maakt van voor de meeste mensen onbekende vreemde talen) zie hier het eerste (van de 11): http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/de_vrijmetselaars_methode_van_moorden_deel_i_-_inleiding (op eind van elk artikel kun je doorklikken naar het volgende.)
  In die artikelen is dus een patroon te herkennen in ‘occulte’ moorden dat ook hier in het geval Vaatstra aanwezig is (maar net zo goed in het geval Tanja Groen, Nicky Verstappen, het meisje van Nulde, etc) en in dat patroon speelt taal (en ‘vreemde’ talen) een belangrijke rol.
  Afijn, zie voor jezelf.

  Verder is interessant dat de NAAM ‘Joes’ identiek is, fonetisch, aan het Duitse (en Latijnse) ‘Jus’ dat ‘wet’ en ‘recht’ betekent, als je dat gegeven combineert met de achternaam Kloppen-burg (waarbij ‘burg’= ‘slot’/’kasteel’/’hof’ e.d.) kom je via die MO (die een manier van LEZEN is) die ik in genoemde artikelen analyseer tot interessante ontdekkingen cq aanwijzingen.

  PS voor iedereen die het niet lukt te reageren op Boublog de laatste dagen: probeer eens via je Browser je ‘geschiedenis’ te wissen. Ik had het zelfde probleem, en door dat te doen is het nu opgelost.

  Gr.

  Eheu

  • Ruud:

   @Eheu,

   De vraag ” Welk geweld is overigens wel zinvol? ” was uiteraard geheel retorisch. De beweging tegen het ‘zinloze geweld’ lijkt überhaupt opgezet om geweld in z’n algemeenheid zin te geven ( zie Irak, Afghanistan, Libië en niet te vergeten al de Hollywood producties waarin geweld verheerlijkt wordt.)?

   De organisaties die hierachter zitten zijn inmiddels wel bekend.

   De connectie met de porno industrie is m.i. ook aan dezelfde organisaties te verbinden. Zie b.v de volgende serie op youtube:

   http://www.youtube.com/watch?v=qNBrL6cYIB8&feature=player_embedded#

   Vandaar dat ik in een eerdere reactie op een artikel hier vroeg ( kan even de link niet vinden ) of je een vertaling zou kunnen maken van een Franse documentaire over de satanskerk in België.)

   Dan komen direct duistere figuren als Charles Geerts e.a. voor het voetlicht, welke weer aan het netwerk te verbinden zijn.

   Uiteindelijk is er een duidelijk patroon waarneembaar welke i.o.v. ten uitvoer gebracht wordt door de bekende inlichtingendiensten.

   Nogmaals dank voor inspanningen en inzichten.

   Ruud

 • André Vergeer:

  @Eheu,

  Ik heb je stukken met aandacht gelezen maar ik ben er nog niet uit. Waarschijnlijk zijn er moorden/aanslagen gepleegd waarin een boodschap verborgen zou kunnen zitten. En dat de namen “Keningswei”, “’t Paradyske”, “Paradiso” en “Pyramide” in dit verhaal voorkomen is zeker frappant. Maar het lijkt wat bij elkaar gezocht. Ludger Dill kwam bijvoorbeeld uit Cloppenburg, Duitsland. Moeten we die naam er ook bij betrekken vanwege Joes Kloppenburg, of vanwege de verwijzing naar ‘burg’?

  Of heeft Spencer bijvoorbeeld de ‘opdracht’ gekregen na afloop van de moord even langs de Pyramide (snackbar) te gaan?

  Nogmaals, ik ben er nog niet uit.

 • Eheu:

  Dat is interessant dat Dill uit ‘Cloppenburg’ komt, Wist ik nog niet. En het is inderdaad ‘bij elkaar gezocht’, maar niet door mij! Lees alles wat ik op Anarchiel over ‘Gladio’ en ‘mindcontrol-technologie’ heb geschreven, en combineer dat met elkaar en je zult ‘die opdracht’ begrijpen, als je tenminste niet daarvoor je verstand kwijt zult zijn, -wat geenszins een weerlegging van de door mij aangedragen suggesties zou zijn, overigens.

  Wat ‘pyramide’ betreft, zie bijv. de ‘exemplarische’ serie moord van de ‘het monster van Florence’ (in de genoemde artikelenreeks besproken, en zie vandaar uit de link met ‘Gladio’ (via P2 als deel van de ‘occulte’ vrijmetselarij m.n.) en de zgn. ‘NWO’, en het Nederlandse luik daarvan.

  Vrolijk Pasen

  Eheu!

 • Glenn:

  Mrpettjo en Andre Vergeer,

  Het gaat er niet om of ik nu veel van moordzaken weet of niet.
  Mijn simpele vraagstelling gaat jullie in ieder geval niet goed af.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Glenn,

   Jouw vraagstelling is niet zo simpel! Het stellen van een simpele vraag gaat jou in elk geval niet goed af. Je schreef:

   Glenn:
   5 april 2012 op 19:29
   Ik heb zo langzamerhand allerlei “verhalen” op het net voorbij zien komen over de verschrikkelijke moord op Marianne en haar dader(s).

   Stel nu dat ze dmv dit verwantschapsonderzoek straks de echte dader te pakken krijgen die nooit in deze “verhalen” genoemd is, dan vraag ik mij af wat de zgn speurders met deze wetenschap gaan doen.

   Gaan ze hun excuses dan ook aanbieden aan de mensen die ze onterecht aan de schandpaal hebben gehangen?
   Of blijven ze doorgaan en gooien het op een set-up of doofpot?

   Een moeilijkheid zit hier: Stel nu dat ze dmv dit verwantschapsonderzoek straks de echte dader te pakken krijgen die nooit in deze “verhalen” genoemd is, dan vraag ik mij af …

   De kans dat men met dit onderzoek de echter dader te pakken krijgt, is volgens mij zeer klein! Er worden kosten nog moeite gespaard voor een onderzoek dat vermoedelijk niets, maar dan ook niets oplevert. Het onderzoek naar de lange Ali Hassan in Turkije bleek een absolute farce, die ten koste ging van een man waarvan het OM wist dat hij niet de dader was. Het grote publiek kreeg een oor aangenaaid. Dat kan ook nu weer gebeuren!

   Lees dit artikel van Wim Dankbaar eens rustig door en luister vooral ook naar het interview met de plaatsvervanger van mevrouw Groeneveld, de directrice van het AZC, dhr. Uijl.

   Er worden volgens mij geen mensen onterecht aan de schandpaal genageld. Uit heel veel gegevens is reeds gebleken dat hier sprake is van een doofpot. Er is veel gelogen, er is veel verzwegen, dossiers en bewijsmateriaal zijn spoorloos verdwenen! Zelfs als de “echte dader” wordt gepakt, is er sprake van een verwijtbare (en strafbare!) cover-up.

   • Glenn:

    Mr.drs.Bou schreef: “Zelfs als de “echte dader” wordt gepakt, is er sprake van een verwijtbare (en strafbare!) cover-up.”

    Je hebt mijn vraag beantwoord.

 • Eheu:

  Beste Ruud,
  Ik weet over welke Belgische ‘satanische sekte’ jij het toen had. Maar ik had je al gezegd dat díe sekte helemaal niets te maken had met de Dutroux zaak en zo.
  Ik weet wel dat je eerst heel veel over die zaak en aanverwante zaken moet lezen om een beetje zicht te krijgen op wat er door de autoriteiten verborgen is. Ik heb veel over Dutroux-bis etc. vertaald, dus heb ik daar allicht beter zicht op dan veel anderen, -en daaruit weet ik dat díe bewuste Belgische secte er niets mee van doen had.
  Maar verbanden tussen België en Nl. zijn er inderdaad, ook dat blijkt uit de docu’s en stukken die ik vertaald heb (in zake pedopornografie etc.).
  En ook wat betreft dit soort moordzaken als die op Marianne bestaan er internationale verbanden, dezelfde als in die eerder genoemde zaken.
  En daar probeer ik met mijn vertalingen op te wijzen.

  Maar wat nodig is, is meer vertalers en mensen die verstand hebben van ‘occulte’ methoden van grotere int. sektes en hun rol in geh. diensten.

  Maar deze youtube gaat over een Ned. ‘sekte’ zie ik. Ik zal hem eens bekijken. Maar op voorhand kan ik zeggen dat een organisatie die zich openlijk presenteert als ‘satans-kerk’ of zo, allicht als eerste in aanmerking komen om er juist níets mee te maken te hebben, terwijl ze wel voor échte (dwz zich niet als zodanig bekendmakende) ‘satanische’ sekten e.d. een heel welkome ‘red-herring’ voor ‘het publiek’ vormen.

  Gr.

  Eheu

  • mrpettjo:

   Dat was de Abraxas sekte als ik het goed had. Duidelijk een m.i.(gestuurde) doodlopende zijpiste zoals er zoveel waren in het Dutroux/Nihoul onderzoek..
   Trouwens in de zaak Vaatstra wordt ook een (protestantse) sekte genoemd (Het Lichtpunt in Kollumerzwaag)onder leiding vanm Pieter van der Zwaag die beschuldigd zou worden van o.a. kindermisbruik en -offers (o.a. in het Nieuwblad van het Noorden, 1996) waarvan in een webartikel (abusievelijk) gesteld wordt dat Van der Zwaag de eigenaar van de Fogelsanghstate bij Veenklooster zou zijn (eigenaar is Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten getrouwd met de Be;lgische Mr. Charles Alfred Frédéric Hubert Joseph Marie graaf De Marchant et d’Ansembourg (sic; Cercle?))
   http://beerput.weblog.nl/

 • speurder:

  @ Glenn

  Aanhaling:

  Glenn:
  7 april 2012 op 20:31

  dat zijn personen die na “gedegen” onderzoek zeker wisten dat Andrea Luten was vermoord door haar vader Roelof, die vervolgens ook Marianne had vermoord.
  Henk Fieten bleek later de echte moordenaar van Andrea te zijn.

  Christel Ambrosius was vermoord door haar broer Bas, men wist het zeker!
  Ook fout, Ronald Pieper is voor deze misdaad veroordeeld.

  Beide zaken zijn opgelost doordat de dader zijn dna had achtergelaten.
  In beide zaken zijn de mannen nooit in beeld geweest.

  Voor zover mij bekend heeft geen enkele “speurder” in bovengenoemde moordzaken ooit ruiterlijk toegegeven dat hij/zij fout zat en spijt betoont van alle verspreidde lasterverhalen ect.

  Is het je nu duidelijk?

  [Einde aanhaling]

  Als het waar zou zijn wat je hierboven schreef dan zou deze speurder, indien hij in de hierboven genoemde zaken zich op zulk glad en dun ijs had begeven, natuurlijk zijn ongelijk moeten bekennen en zijn spijt moeten betuigen wegens, zoals jij stelt, de verspreiding van lasterverhalen etc.
  Excuses eisen voor iets wat niet waar is en daarmee doel ik op jouw reactie, is natuurlijk de omgekeerde wereld. De wereld van de schone schijn. Jouw wereld dus. De wereld van de dubbele moraal.
  Dat DNA, als het gaat om schuld of onschuld van een verdachte, als een almachtig tovermiddel in de bewijsvoering wordt beschouwd, is wat de aangehaalde zaken betreft een gruwelijke gedachte.
  Maar daar interesseer jij je niet voor. Popeye zal voor jou altijd een onschuldige nabestaande zijn, de enige die het volgens zijn Olijfje niet gedaan kon hebben Volgens het verhaal van Henk F. blijkt Popeye een anonieme getuige geweest te zijn, maar over die plassende man zul je niets meer over horen.
  Fictie en dna was in beide genoemde zaken genoeg voor een vonnis.
  Voor mij is Popeye een seriemoordenaar tot het tegendeel bewezen zal worden. Dat laatste lijkt mogelijk maar is uiterst onwaarschijnlijk. Dat toont de moord op Marianne wel aan.

 • André Vergeer:

  @Speurder,

  Exact! Het DNA-onderzoek wordt door 99,99% van de bevolking nog steeds gezien als tovermiddel tegen de criminaliteit en in de opsporing. Graag ondersteund door die laboratoria die daar goed garen bij spinnen. Zie het nieuwe ‘familiaire DNA-onderzoek’ waar alléén het NFI de factuur voor mag schrijven..

  Persoonlijk vind ik de vondst van vingersporen nog steeds sterker dan de vondst van DNA. Bij vingersporen kun je gevoeglijk aannemen dat de verdachte ook daadwerkelijk (een keer) ter plaatse is geweest. Van DNA moet je dat nog maar afwachten.

  Zo staat er bij een bloedvlek, spermadruppel of speekselvlek niet bij hoe laat en op welke datum dat vlekje precies is geplaatst. En ook al niet op welke locatie (op de PD of 25 kilometer verderop). Laat staan dat tot vandaag zelfs niet bekend is uit welk lichaamsmateriaal dat DNA bestaat. Ook (menselijke) haren kunnen op de dag zelf zijn ‘aangewaaid’ of zelfs al weken op de kleding aanwezig zijn.

  Daarnaast zijn er verhalen bekend van criminelen die haren (mutsen, petten, gebruikte handschoenen), speeksel (op sigarettenpeukjes, koffiebekers) of zelfs sperma uit condooms van andere personen achterlaten op de PD om als dwaalspoor te gebruiken.

  En, last but not least, in het recente verleden heeft het NFI zich opgeworpen als ‘crimefighter’ waarbij zij niet zelden schuwde verkeerde conclusies te trekken en/of zelfs bewijzen achter te houden (of rapporten te vervalsen) als het haar zo uitkwam omdat het OM dat vroeg. Voorbeelden te over..

  Wanneer er dus van een verdachte DNA wordt aangetroffen, dan heeft hij wat uit te leggen, meer niet. Maar zelfs dan kan het op een volkomen onschuldige wijze op de PD zijn terechtgekomen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over ingewikkelde DNA-mengprofielen die slechts door een statische berekening aan de verdachte kunnen worden gerelateerd. Kortom, DNA is absoluut geen wondermiddel. PUNT.

  Glenn bevindt zich dus in zeer goed gezelschap (99,99% van de goedgelovige bevolking).

Laat een reactie achter