Marianne Vaatstra, de Supergetuige en de Volle Neef

Hoewel het bijna 13 jaar geleden is dat de 16-jarige Marianne Vaatstra werd verkracht en vermoord, houdt deze lustmoord de gemoederen nog altijd bezig. In Friesland heeft deze moordzaak grote beroering gewekt, omdat velen vermoeden dat de moord welbewust onopgelost is gebleven. Hoewel het OM de schijn wekt dat er kosten noch moeite zijn gespaard om de daders te vinden, werden getuigen niet serieus genomen, of werd hen zelfs het zwijgen opgelegd. De vermoedelijke daders, Feik Mustafa en Ali Hassan, twee asielzoekers die woonden in het AZC Kollum in de nabijheid waarvan het stoffelijk overschot van Marianne werd gevonden, zijn in het weekeinde dat volgde op de moord in het geheim overgeplaatst, waarna ze zijn verdwenen. Op dit moment doet een aantal theorieën over deze doofpotaffaire de ronde, terwijl het OM heeft aangekondigd dat er een nieuw DNA-onderzoek zal worden gedaan.

Een theorie betreft de betrokkenheid van prins Friso bij deze lustmoord. Hij zou daartoe de opdracht hebben gegeven, daarvoor een half miljoen hebben betaald en als toeschouwer aanwezig zijn geweest in een caravan in het Noorden van het land toen Marianne werd verkracht en vermoord. De cover-up zou dan voortvloeien uit de hoge status van Friso. Laten we deze theorie, die afkomstig is van de “Supergetuige” annex ex-advocate, eens onder de loep leggen. Op video verklaart ze het volgende (begint op 1 minuut 28, tot minuut 8):

Kort samengevat: Ze werden gebeld tegen het einde van de Koninginnedag met het verzoek om die avond een voorstelling te geven. Ze weigerden, maar vervolgens zijn ze ettelijke keren teruggebeld, waarbij de prijs werd verhoogd tot 500.000 gulden. Dat bedrag stond binnen 10 minuten op hun bankrekening. Ze konden de vaste locatie niet gebruiken, want deze was verhuurd aan 60 man. Ze zijn toen uitgeweken naar een grote stacaravan in het Noorden van het land. Ze vroegen zich nog af of de ruimte daar wel voldoende was, want ze wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. De oudste broer ging ook mee, samen met de jongste twee. Er zou een levende kip op een ijzeren paal worden gespietst. Aanwezig was “die ene” (Friso) met zijn vaste begeleider. Er werd gezegd: “Toen hebben wij iemand van de straat gehaald.”

Laten we eerst eens kijken om welke voorstelling het gaat. We wenden ons daartoe tot Capoditutticapi, zonder correctie van spelfouten:

De satanische martel-/moordvoorstellingen met kinderen vindt al 2 decennia plaats op een locatie in eigendom van deze topcriminelen, o.a. in de panden die zich bevinden aan de U-vormige weg die uitkomt op de Elburgerweg te Hattemerbroek. De toegang tot deze U vormige weg is verborgen achter een rij bomen.Een locatie met een theater en daarnaast wat men noemt een hotel, wat echter geen hotel is. Vaak wordt hier een groep Polen gehuisvest om de schijn op te houden.Het theater is een kaal gebouw met bestaande uit 1 grote zaal, die voorzien is van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad voor ca. 50-60 pedofiele en satanische sadisten.
Bij deze voorstellingen “zijn” gezien de volgende personen: Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros(Györge Schwartz),P.H. Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster,Dick Berlijn,Gerlof Leistra,Carla Eradus, Geert Wilders,Mark Rutte, Joris Demmink,Guus Pareau Dumont( Psychiater Friso) (Lesbische Mabel nestelde zich voor contact naast Johan Friso, waardoor de criminelen in 2003 aanleiding zagen Peter R. de Vries in te seinen over de verblijfplaats van Charlie da Silva om te voorkomen dat Mabel het koninklijk huis zou binnen rollen. Dit mislukte echter.)
Guus Dumont was sinds 1952 getrouwd met T. Brunsveld Keizer doch gingen 1980 uit elkaar. Later volgde de officiële scheiding. Guus Pareau Dumont trouwde in veel later stadium met Carla Eradus.
De toegangsprijzen tot dit “evenement” bedroegen ca 10.000,- voor de speciaal genodigden.
Het te misbruiken kind wordt naar het “hotel” gebracht waar het kind een drogering in een drankje krijgt. Intussen loopt het theater vol met perverselingen. En dan begint het. Voor het ademloos toekijkende zieke publiek wordt dat slachtoffer dan meermaals gruwelijk verkracht en mishandeld door 2 van de criminelen. Een voorstelling van bijna 30 minuten gruweldaden. Die mishandelingen eindigen doordat de ene crimineel een lange ijzeren pijp tevoorschijn haalt met een punt. Vervolgens tilt de grootste crimineel het slachoffer aan het middel op en spietst het slachtoffer op die ijzeren pijp.
De crimineel die de pijp vastheeft, houdt die nog zeker een paar minuten omhoog en te zien is dat het slachtoffer stuiptrekt en dood gaat.Dan laat die crimineel die pijp met het slachtoffer er nog aan met een klap op de grond vallen.Einde voorstelling.

In de caravan moeten minstens aanwezig zijn geweest: drie “criminele” broers, de prins en zijn vaste begeleider, plus Marianne Vaatstra. Of er ook nog twee asielzoekers en een Duitser bij waren, vertelt de Supergetuige niet. Evenmin weet ik hoe groot die caravan was, maar hij lijkt me zo wel overvol! Dat het zieke publiek ademloos toekeek, heeft misschien te maken met die veel te krappe ruimte…

Het volgende deel van het verhaal is kennelijk een collage, waarbij steeds halve zinnen zijn overgenomen van andere websites. Spelling en grammatica zijn werkelijk abominabel! De vet-markering is door mij aangebracht:

30 april 1999 / 1 mei 1999
Dan de Walpurgisnacht en de verdwijning van Marianne Vaatstra en de overtuiging is dat de verdachte van de moord met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheid mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten.. De 16-jarige Marianne Vaatstra is in de nacht van 30 april 1999 op 1 mei 1999 nabij Veenklooster verkracht en vermoord door wurging en doorsnijden van de keel door een bewoner van het AZC-Kollum (de man had hier asiel gekregen ondanks dat hij in eigen land verschillende vrouwen had verkracht en de keel doorgesneden). Op 3 mei 1999 is de moordenaar onder grote geheimhouding overgebracht naar het AMOG-Musselkanaal. Daar werd hij opgehaald door de Vreemdelingendienst en de volgende dag onder zware begeleiding op een vliegtuig gezet. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, twee onafscheidelijke, gewelddadige, drugsgebruikende, getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het AZC Kollum. Feik was zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat later door hem zou worden verkracht. Feik en Ali bedreigden Marianne 2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster. Marianne werd vermoord in de nacht van Koninginnedag, vrijdag 30 april 1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal kilometers van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en anaal) gewurgd en haar keel was doorgesneden. Feik verkrachtte eerder op die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij pas enkele dagen later aangifte, uit angst voor Feik. Deze aangifte van verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door Onderofficier van Justitie mr. J. Stoffel. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan zijn nooit als verdachten aangemerkt. Van Feik en Ali is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook niet, want zij waren direct na de moord verdwenen. Het was die betreffende nacht de beruchte Satanische Walpurgisnacht, waar perverse figuren hun lusten uitleven. Stephanie van Reemst is de meest cruciale, nooit gehoorde getuige in de moordzaak van Marianne Vaatstra.

Dan komt de aap uit de mouw met het “ware verhaal”. Op Koninginnedag vroeg Friso om een voorstelling, maar omdat het hotel bij de vaste locatie in Hattemerbroek bezet was, moest men uitwijken naar een andere locatie. Het werd een stacaravan op het terrein van het AZC Kollum:

Het ware verhaal van Marianne Vaatstra.(anders als het OM vertelde)
De broers organiseerden, regisseerden, verkrachtten en vermoorden al enige tijd voor Johan Friso en zijn onfrisse bestuurdersvriendjes, betaald door Beatrix.
Op koninginnen dag 30 april 1999 werden de broers in de middag telefonisch benaderd door het koninklijk huis met het dringende verzoek om die martel/moorvoorstelling die avond te laten plaatsvinden voor Johan Friso.
De broers werden door dat verzoek verrast. Zij meenden op zo korte termijn die voorstelling niet te kunnen regelen. Zij hadden geen slachtoffer geregeld en de hotellocatie die staat naast het gebouwtje waar de martel/moordvoorstellingen altijd gegeven werden was door de broers gevuld met 60 Polen die daar verbleven, dus de vaste locatie kon niet gebruikt worden.
De broers weigerden het verzoek vanuit het koninklijk huis om die avond die martel/moordvoorstelling voor Johan Friso te doen.
Vanuit het koninklijk huis werd de druk opgevoerd en de normaal aan de broers betaalde bedragen voor die voorstelling goed verhoogd.
De broers weigerden. Daarna verhoogde het koninklijk huis het bedrag nogmaals. De broers weigerden.
Toen het koninklijk huis het bedrag dat betaald zou worden verhoogde naar ca 500.000,= of zelfs nog meer, meenden de broers dat zij dat niet meer weigeren konden. De broers gingen ervan uit dat er klaarblijkelijk hele hoge nood was bij Johan Friso. De broers accepteerden om voor dat bedrag diezelfde avond nog een martel/moordvoorstelling op te voeren voor Johan Friso. Het door het koninklijk huis aangeboden bedrag stond, ondanks de zondagsluiting (koninginnen dag) toen binnen 10 minuten op de rekening van de broers van K. Via criminele kanalen werd op korte termijn een locatie geregeld en dat was een stacaravan in het noorden van het land. Een stacaravan die voorzien was van allerlei opname en afluisterapparatuur. [de uitgekozen stacaravan was eigendom van een allochtoon] Aan het koninklijk huis werd de locatie doorgegeven.
Die avond was ook de Allesweter bij de voorstelling die werd uitgevoerd door de Commissaris en de Tweespaltmaker.
De Allesweter was benieuwd of naast Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont misschien nog meer familieleden van Johan Friso aanwezig zouden zijn op die koninginnen dag. Hij werd teleurgesteld, alleen Johan Friso en zijn vaste psychiater waren aanwezig.
Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat gepakt.
Het slachtoffer is daarna gedrogeerd en voor de ogen van Johan Friso en zijn vaste psychiater op gruwelijke wijze verkracht en vermoord.

Dit verhaal klopt natuurlijk niet. Marianne Vaatstra was twee weken tevoren reeds bedreigd door Feik Mustafa. Zij was op de avond van Koninginnedag door haar broer met de auto naar Kollum gebracht en haar vriend Spencer had beloofd om voor haar een taxi terug te regelen. Spencer en zijn vriend Wietse waren op de fiets naar Kollum gekomen, maar Geke heeft gezien dat Feik om half 7 ‘s avonds ruzie had met Spencer en Wietze en dat hij samen met andere asielzoekers om 7 uur ‘s avonds de ventielen uit hun fietsbanden heeft getrokken. Toen Marianne om half een ‘s nachts bij die fietsen stond, werd ze ontvoerd.

Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat gepakt.

Dat klopt niet! En er is nog een kleinigheid die niet klopt: aanwezig bij de “voorstelling” zouden zijn geweest de oudste broer en de twee jongste broers, maar de “Commissaris” is de tweede broer! Die zou er nou juist niet bij zijn geweest…

Er klopt echter nog veel meer niet! Marianne werd gevonden in een weiland op ongeveer een kilometer afstand van het AZC Kollum. In de berm van de weg langs dat weiland lag een fiets. Het was niet haar fiets, voor zover ik weet is de eigenaar nooit gevonden. Het weiland was bereikbaar met de auto. Als de “criminele” broers Marianne zomaar van de straat hebben gepakt en haar lichaam na de voorstelling in het weiland hebben gedumpt, waarom heeft Wolfgang Hebben zijn auto dan tot schroot laten verwerken? Werkte hij soms voor de “criminele” broers? Misschien heeft hij dan nog voor half 7 ‘s avonds een telefoontje gekregen met de mededeling: “Zorg even dat twee asielzoekers vanavond ruzie maken met twee autochtonen en dat ze hun banden laten leeglopen, want we komen om half één ‘s nachts langs om een meisje te pakken. We zijn tegen één uur vannacht wel bij je, met prins Friso en zijn gevolg.” Erg waarschijnlijk lijkt me dit niet…

Tot zover de Supergetuige, nu volgt de Volle Neef. In Friesland woont een schrijver, Peter van der Kooy, die onlangs aan iedereen die het maar wil horen heeft verteld dat de moord op Marianne is gepleegd door zijn volle neef. Zelf heb ik ook een neef en die kan toch lekker koken! Zijn vrouw kan er ook wat van, dus als ik bij hen eet, dan is hij omstreeks half negen ‘s avonds inderdaad mijn volle neef. Maar meestal zeggen wij dat niet zo, hij is mijn neef en dat is voldoende. Opvallend is echter dat deze schrijver met zijn volle neef begon te leuren op het moment dat het OM bekend maakte dat er een nieuwe DNA-techniek bestaat, waarmee men ook familieleden kan herkennen.

Gisteren werd bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak-Marianne Vaatstra DNA-verwantschapsonderzoek gaat inzetten. Dit bericht werd door alle media gepubliceerd! Het onderzoek in de DNA-databank neemt enkele maanden in beslag, zo verwacht het OM. Wij verwachten echter dat de uitkomst opnieuw een dwaalspoor is.

Voor de complot-denkers en republikeinen biedt dit onderzoek trouwens een fraai perspectief. Nu Friso behoort tot de verdachten van de moord op Marianne Vaatstra, zou men ook de verwanten van Friso op hun DNA moeten onderzoeken! Dan weten we eindelijk of Beatrix een afstammeling is van koning Willem III. Toen deze trouwde met koningin Emma, was hij wellicht reeds onvruchtbaar wegens syfilis. Koningin Wilhelmina zou in dat geval niet door hem verwekt zijn en ook haar nazaten zouden volgens de grondwet geen recht hebben op de troon.

Zelf vind ik dit een non-discussie! Het hele koningshuis is uit de tijd, onze parlementaire monarchie is een monsterlijk juridisch gedrocht. Dit is beslist geen democratie, niemand weet precies wie de macht heeft. Ons koningshuis kost daarbij ook een hoop belastinggeld. Deze mensen zijn niet door ons gekozen, ze achten zich boven ons gesteld bij de gratie Gods. In onze seculiere maatschappij treft een dergelijk argument volstrekt geen doel. Daarom ben ik van mening dat we dat koningshuis beter kunnen opheffen!

Terug naar de zaak Vaatstra! Om deze doofpot open te breken, kunnen we geen prins Friso gebruiken en evenmin een volle neef van de schrijver van een misdaadroman. Er is echter nog een andere volle neef in het spel. Zijn naam is Jano Hassan, de neef van Ali Hassan, een van de twee asielzoekers die na de moord op Marianne Vaatstra in het geheim zijn weggesluisd. Jano Hassan woont in Groningen. De hamvraag lijkt me dan ook of hij door het OM zal worden betrokken in dat DNA-verwantschapsonderzoek!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

94 Reacties

 1. André Vergeer

  Wij, onwetenden, noemen iets bizar als het niet in ons systeem past. We noemen het ongeloofwaardig als we er nog nooit mee in aanraking zijn geweest. En we verklaren andere mensen voor gek als het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Pas als ons kind, neefje of buurmeisje het slachtoffer is geworden EN bevestigd is in de reguliere media, pas dan dringt de waarheid tot ons door….

  Voor mensen met een sterke maag en met oprechte dank aan Eheu:

  http://www.anarchiel.com/index.php/stortplaats/toon/ritueel_kindermisbruik_ard_-_nl_ondertiteld/

  Niet- of wegkijken maakt ons medeschuldig. Want zelfs het spreekwoord “geloven doen we in de kerk”, gaat tegenwoordig niet meer op..

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Beste André,
  Deze reportage, ondertiteld door onze onvolprezen vertaler Eheu, staat ook op BOUblog!

  http://www.boublog.nl/21/12/2010/ritueel-kindermisbruik-in-frankrijk/

  Dat wil echter nog niet zeggen dat prins Friso op Koninginnedag in een benepen caravan in de zompen van een AZC Kollum een rituele moord gadesloeg ten bedrage van een half miljoen en daarbij was het ook nog een haastklus…

  Mijn reactie op deze Supergetuige: Maak dat de Kat wijs! (pun intended!)

  Antwoord
 3. André Vergeer

  @mr.drs. Bou,

  Bou, ik denk dat je nu een aantal zaken op een hoop gooit. Het één sluit het ander nog steeds niet uit. Ik heb eerder beschreven dat er aantoonbaar sprake was van een zekere regie. Met voorbereiding, afdekking en doofpot; geregisseerd vanuit zeer hoge kringen, althans zeker al in de eerste uren na de vondst van Marianne. Let wel, dat zegt nog steeds niet dat ik de ‘supergetuige’ op haar woord geloof. Want dat weten we geen van allen hier. Maar bovenstaande film van de ARD toont dat er mensen bestaan die bereid zijn anders te verklaren. Anders dan ooit in onze slechtste dromen voorkwam.

  Alle tegenwerpingen van jou hierboven kan ik evengoed in een ander draaiboek verpakken: De beide Duitsers hadden al te maken met (kinder)porno en de caravan was berucht in de verre omgeving. Het is dus niet ondenkbaar dat zij ook zeer ‘hoge’ contacten hadden omdat er zeer veel geld in die ‘industrie’ omgaat. De meeste mensen die daar kwamen waren vermoedelijk ook niet zo happig om dat bij de politie te melden.

  Verder ben ik het niet met je eens dat de zaak “Friso” afleidt van het eigenlijke onderzoek naar de moord op Marianne. Niet alleen de moordenaar(s) van Marianne maar vooral ook de opdrachtgevers en doofpotters moeten worden aangesproken, beginnend bij de toenmalige burgemeester van Kollum. En, om het woord nog maar eens te gebruiken, ik ‘geloof’ niet in één of twee moordenaars die zouden zijn weggesluisd om het asielbeleid te beschermen. NIET in de context van dit hele scenario..

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Beste André,

  Lees bovenstaande post zorgvuldig en link vooral door naar die “criminele” broers! Zonder hen is er ook geen Friso.

  Dit artikel wordt nog vervolgd. Ik doe mijn best om alles te volgen en die caravan was inderdaad berucht in de verre omgeving! Morgen zal ik daar verder op ingaan.

  Dat een professionele klassieke pianist (die met name houdt van de Romanticus Frans Liszt en die op zondag organist is voor de RK kerk) regelmatig weerloze meisjes spietst, dat leidt bij mij tot een dusdanige cognitieve dissonantie, dat gaat er niet in. Zie ook mijn vorige post.

  Niet iedere lustmoord is een rituele lustmoord. Daarover morgen misschien meer…

  Antwoord
 5. MASH

  Hallo Bou,

  U snapt, of hebt nog nooit gehoord van geconditioneerde, geprogameerde dubbele persoonlijkheden, de ene een maatschappelijk passende sul, de ander een getrainde emotieloze moordenaar, ook mogelijk in andere configuraties.
  Twee werelden VOLLEDIG gescheiden van elkaar en in complete amnestie.

  U meet de feiten af aan het aan u beschikbaar gestelde perspectief, dit wil niet zeggen dat dit een reele weergave is van de werkelijkheid. Een Paard met oogkleppen op kan ook niet achter zich kijken.

  Er gebeuren zaken die u zelfs in uw diepste dromen niet bij elkaar kunt fantaseren.

  Antwoord
 6. AIRVD

  Wolfgang Hebben nam regelmatig pornofilms op in z’n caravan. De asielzoekers waren handlangers van Wolfgang die Marianne al op het oog hadden.
  Wolfgang Hebben heeft vervolgens opdracht gegeven om een meisje te pakken, aangezien de asielzoekers al ruzie hadden met Marianne en haar vrienden was dat natuurlijk gelijk het beoogde slachtoffer.
  Dit alles past in scenario supergetuige.

  Het is de vraag dat als de asielzoekers, de handlangers van Wolfgang, opdracht krijgen om een meisje te pakken wie ze dan hadden moeten pakken? Juist omdat ze al ruzie hadden met Marianne was dat natuurlijk het beoogde slachtoffer.

  Antwoord
 7. AIRVD

  Dat er een fiets daar is gevonden komt niet uit officiële bronnen, dat zou nog officieel bevestigd moeten worden.
  Het zegt ook niet veel omdat het in alle scenario’s onduidelijk is van wie die fiets was, wat ie daar deed en hoe ie daar kwam.
  Ook is niet bekend of het weiland de plaats delict is, waarschijnlijk dus niet.

  Antwoord
 8. knowtoomuch

  dag ‘Bou’

  Dit is m’n eerste (en laatste?) bezoekje aan je site.
  Nou volg ik al tig jaar pedo-shit-crimes mbt de haute finance, maar toch wilde ik ‘even’ kwijt dat er een element in zit wat je bij andere zaken nooit ziet, namelijk de GELDOVERMAKING (500K or whatever) aan de ‘leveranciers’, en NOG WELM door het Kononklijk Huis enz.

  Dit slaat gewoon àlles ; nooit, maar dan ook NOOIT wordt er bij dit soort ‘dienstverlening’ een bankoverschrijving gedaan, om de simpele reden dat zo’n ‘spoor’ de komende 50 eeuwen nog terug te voeren is op de gedebiteerde partij. NOOIT.

  Gaarne een LOGISCHE verklaring voor uw/jullie BS-theorie …

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Knowtomuch,
   Ik probeer die BS theorie juist te bestrijden. En je hebt gelijk! Dat er binnen 10 minuten een half miljoen wordt gestort op een BANKREKENING is natuurlijk ook ONZIN!

   Antwoord
  • AIRVD

   Net of als ze zoiets overmaken van een bekende rekening zouden doen. Daar hebben ze uiteraard allerlei BV’tjes, stromannen en kant en klare verklaringen voor. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze iets overmaken voor iets illegaals.
   Zie alleen al dat gesjoemel met villa Mozambique: Stichtingen, stromannen, dubieuze belastingontwijkingskantoren etc etc het gaat maar door.

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Klopt, AIRVD, het is geen doorslaggevend argument. Maar het hele verhaal stinkt naar leugens. Ik ben eind januari al bezig geweest om het even te checken, maar het is een collage van onwaarheden! Los van Friso en de zaak Vaatstra bevatte het artikel nog veel meer onzin, vage suggesties en onwaarheden.

    Het is een grandioze HOAX en ik heb verder geen zin meer om er aandacht aan te besteden. Zoek zelf maar eens met Google waar de tekst vandaan komt en bij welke “molen” deze foto is genomen:

    Een foto van Klaas Bruinsma met zijn ferrari voor de molen De Vink te Herveld.

    Triest dat sommige mensen niet even onderzoeken of iets klopt… 🙁

    Antwoord
    • AIRVD

     Tot nu toe lijkt alles te kloppen wat de getuige zegt. Degene die het niet kunnen bevatten heb ik nog niet op één argument kunnen betrappen, want sta absoluut open voor mogelijkheid dat het niet klopt. Maar kom dan met duidelijke feiten die het tegendeel bewijzen. Het enigste wat ik tot nu toe hier gelezen heb is dat mensen heel hard HOAX en onzin roepen.

     Argumenten als onzin, gekopieerd van internet en foto’s van internet zeggen uiteraard niets, helemaal gezien haar kloppende getuigenis op tal van andere fronten.

    • mr. drs. Bou

     Ten eerste kan dat onmogelijk Molen de Vink te Herveld zijn. Link even door! Die molen is zeshoekig en heeft een zwart dak! Op de foto staat een rechthoekig schuurtje met een rood dak.
     Ten tweede is het zeer onduidelijk of dat Klaas Bruinsma is.
     Ten derde, en dat vooral, is het gezicht van de andere persoon onherkenbaar gemaakt. Onze Supergetuige zegt dan even wie het is!

     AIRVD, het hele stuk staat bol van dit soort fouten en onbewezen suggesties!
     Een familiefoto zou het bewijs zijn van een moord! Heb jij zelf ook een familiefoto waarop vader en moeder met de kinderen staan? Goed, dan ben jij dus ook een moordenaar!

     ZUCHT! 🙁

 9. André Vergeer

  Bou, zou je onderstaande post willen plaatsen i.p.v. de voorgaande? Daar was ik niet zorgvuldig zodat niet duidelijk is wat jij plaatste en wat mijn antwoord daarop was:

  Sorry Bou, maar ik ben het gewoon niet met je analyse eens. Je gebruikt de gebeurtenissen die werkelijk gebeurd zijn zelfs om het tegendeel daarvan te bewijzen.

  Ze weigerden, maar vervolgens zijn ze ettelijke keren teruggebeld, waarbij de prijs werd verhoogd tot 500.000 gulden. Dat bedrag stond binnen 10 minuten op hun bankrekening. Ze konden de vaste locatie niet gebruiken, want deze was verhuurd aan 60 man. Ze zijn toen uitgeweken naar een grote stacaravan in het Noorden van het land. (….) Er werd gezegd: “Toen hebben wij iemand van de straat gehaald.” (….)
  In de caravan moeten minstens aanwezig zijn geweest: drie “criminele” broers, de prins en zijn vaste begeleider, plus Marianne Vaatstra. Of er ook nog twee asielzoekers en een Duitser bij waren, vertelt de Supergetuige niet. Evenmin weet ik hoe groot die caravan was, maar hij lijkt me zo wel overvol! Dat het zieke publiek ademloos toekeek, heeft misschien te maken met die veel te krappe ruimte…

  De gemiddelde chalets op het AZC waren geschikt voor de bewoning van 8 personen (althans deze caravan was uitgebouwd met een extra ruimte) en in de bovenstaande film van de ARD worden bedragen genoemd tot 1 miljoen euro voor dit soort ‘evenementen’. Ook in 1999 waren er tal van mogelijkheden om een groot bedrag zeer snel over te maken.

  De, door de getuige genoemde details: “een grote stacaravan in het Noorden“, “Toen hebben wij iemand van de straat gehaald” en “verhuurd aan 60 Polen” lijken mij hierin zeer relevant. Je moet (vóór 2010!) minstens over een ruime dossierkennis beschikken of over voorspellende gaven om die details te kunnen benoemen voordat wij dat zelf ontdekten. Ook de ruimte die zij beschreef in Hattemerbroek lijkt een dergelijk aantal van 60 Polen wel degelijk te kunnen herbergen. En ja, Marianne is “zomaar van straat geplukt“, waarbij in mijn overtuiging die fiets pas later in de greppel is geplaatst als een ‘false flag’ om de plaats aan te wijzen waar Marianne gevonden moest worden. (zie verder).

  Overigens is die fiets enkele weken later aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven door de politie. Om hem vervolgens in juni ’99 weer van hem terug te kopen vanwege een uitzending van Opsporing Verzocht.

  Dit verhaal klopt natuurlijk niet. Marianne Vaatstra was twee weken tevoren reeds bedreigd door Feik Mustafa. Zij was op de avond van Koninginnedag door haar broer met de auto naar Kollum gebracht en haar vriend Spencer had beloofd om voor haar een taxi terug te regelen. Spencer en zijn vriend Wietse waren op de fiets naar Kollum gekomen, maar Geke heeft gezien dat Feik om half 7 ‘s avonds ruzie had met Spencer en Wietze en dat hij samen met andere asielzoekers om 7 uur ‘s avonds de ventielen uit hun fietsbanden heeft getrokken. Toen Marianne om half een ‘s nachts bij die fietsen stond, werd ze ontvoerd.

  Ook nu zie ik de tegenstellingen niet. AIRVD geeft het antwoord eigenlijk ook al over de keuze van het slachtoffer. Maar ook dit verweer van je sluit een hooggeplaatste toeschouwer of opdrachtgever nog steeds niet uit. ‘Wij’ denken dat Ludger Dill verantwoordelijk is voor de ontvoering van Marianne maar ook Geke H. heeft dat niet expliciet verklaard. Hooguit was dat een aanname van haar zoals zij zelf ook stelde omdat zij inmiddels weer in bed lag toen ze de gil en het dichtslaan van een autoportier hoorde.

  Er klopt echter nog veel meer niet! Marianne werd gevonden in een weiland op ongeveer een kilometer afstand van het AZC Kollum. In de berm van de weg langs dat weiland lag een fiets. Het was niet haar fiets, voor zover ik weet is de eigenaar nooit gevonden. Het weiland was bereikbaar met de auto. Als de “criminele” broers Marianne zomaar van de straat hebben gepakt en haar lichaam na de voorstelling in het weiland hebben gedumpt, waarom heeft Wolfgang Hebben zijn auto dan tot schroot laten verwerken? Werkte hij soms voor de “criminele” broers? Misschien heeft hij dan nog voor half 7 ‘s avonds een telefoontje gekregen met de mededeling: “Zorg even dat twee asielzoekers vanavond ruzie maken met twee autochtonen en dat ze hun banden laten leeglopen, want we komen om half één ‘s nachts langs om een meisje te pakken. We zijn tegen één uur vannacht wel bij je, met prins Friso en zijn gevolg.” Erg waarschijnlijk lijkt me dit niet…

  Ook hier kun je twee kanten op: wèl of niet een plaatselijk georganiseerd drama. Over hoe die fiets daar kwam – en waarom – staat hierboven al. Verder had Wolfgang Hebben blijkbaar erg veel haast om juist op die dag weg te komen (geïnformeerd over een op handen zijnde ‘voorstelling’ in zijn reeds verkochte caravan?).

  For the sake of the argument stel ik het volgende scenario voor (graag op basis van feiten aangeven waar het ongeloofwaardig zou zijn):

  1. De (h)erkende pedofiel Dill kreeg van een ‘hooggeplaatst persoon’ veel geld aangeboden om deze ‘voorstelling’ te organiseren. Wolfgang Hebben vond het risico te groot en vertrok direct naar Duitsland. Om later met een andere auto terug te keren omdat niets hem mocht linken aan al die activiteiten in de caravan (o.a. de verkoop van drugs) en aan Ludger Dill. Deze Dill bezat een sleutel van de caravan en mocht hem gebruiken tot 1 augustus 1999 (datum overdracht aan de nieuwe eigenaar).

  2. Dill vroeg zijn vriendjes van het AZC of zij een slachtoffer wilden regelen. Ali en Feik kenden er wel een op basis van een eerdere vernedering. Zij waren enkele weken daarvoor niet alleen afgewezen door een Nederlands meisje maar ook nog eens om die reden de toegang ontzegd van de Ringo-bar. Sterker, zij waren (volgens een vriend van haar) zelfs met niet mis te verstane bewoordingen door Marianne beledigd.

  Toen Marianne die avond ongeveer in Kollum verscheen vertrok Ali uit het AZC op een fiets (opnieuw) in diezelfde richting om haar daadwerkelijk rond 24.00 uur te treffen in ‘t Filtsje. Ondanks een afstand van ca. 2 kilometer was hij de enige van het groepje van 7 die zich per fiets verplaatste (was hij erop voorbereid om meer afstanden af te leggen die nacht?). Op een later tijdstip zouden Feik en Ali zelfs beiden op de fiets worden gesignaleerd.

  3. Tussen het moment van ontvoering (rond 00.30 uur) en later die nacht is Marianne verkracht en vermoord in die caravan. Daarna is zij door één of meer personen in een auto vervoerd naar de PD op de Keningswei. Dit kan vanaf de Trekwei zijn geweest met de auto maar ook vanaf de Fogelsanghloane. En zeker NIET vanaf de Keningswei. Op de boerderij aan de Trekwei sloegen de honden die nacht aan, wat zij anders nooit deden. En uit de voetsporen in het weiland is ook nooit bewezen dat Marianne met haar dader daar zou hebben gelopen; in tegendeel zelfs. En de geurhonden liepen die dag daarop inderdaad richting de Trekwei (Noorden) en richting het zwembad (Oosten). Niet naar het Zuiden, naar de Keningswei.

  4. Diverse getuigen hebben verklaard dat er die nacht mensen zaten weggedoken in de greppel aan de Keningswei (deze verklaringen zijn uit het dossier verdwenen) en dat er drie keer sprake was van een oud model BMW waarin eerst drie en later twee personen zaten (ook uit het dossier verdwenen). En ook dat een ‘Afghaan’ als een speer richting het tunneltje fietste.

  Ineens stond daar die fiets als een ‘false flag’ in die greppel als een soort baken: “Zoek hier naar Marianne“. Precies wat er die dag daarop dan ook gebeurde.

  Hier scheiden m.i. al de wegen tussen een plaatselijk drama en een door ‘hogerhand’ georganiseerde en geregisseerde ‘voorstelling’. Ik ga hier verder onder twee scenario’s:

  a. ‘Plaatselijke daders’ hadden er alle belang bij dat het lichaam van Marianne letterlijk voorgoed verdween, al was het maar om tijd te winnen. En daar was alle gelegenheid voor. Tegenover de Keningswei bevindt zich een bos waar iedereen langdurig verborgen of begraven kon worden. Daarnaast bestaan er in de directe omgeving nog veel meer bossen en (voor de insiders, zoals bewoners van de Poelpleats) diverse poelen en zelfs een enorme gierput waar iemand in kan verdwijnen zonder ooit nog gevonden te worden.

  Tégen dit scenario pleit dat Ali en Feik niet direct zijn gevlucht maar dat zij zijn aangehouden op aangeven van familie en vrienden en zij zijn direct buiten beeld gebracht. Ali werd na verhoor weggesluisd naar het GH in Amsterdam en ook Feik werd aantoonbaar in bescherming genomen. En zelfs Ludger Dill maakte zich niet uit de voeten maar werd op 4 mei aangetroffen bij het verbranden van (bebloede?) kleding. Hieruit zou je af kunnen leiden dat zij zich relatief veilig moeten hebben gevoeld onder bescherming van derden.

  Deze twijfels worden nog eens extra gevoed door de leugens van Spencer en Wietze en door de leugens van Stephanie en haar vriendin Tineke V. Zonder druk vanuit het AZC en/of vanuit Justitie zouden zij ongetwijfeld de waarheid van de daken hebben geschreeuwd. Want DAT zij hebben gelogen staat voor mij vast.

  b. ‘Hooggeplaatste’ opdrachtgevers/aanwezigen hadden er slechts belang bij dat zij niet aan het misdrijf konden worden gelinkt en dat het hele gebeuren de doofpot in ging. O.a. door de daders ‘onschendbaarheid’ te garanderen en te beschermen vanwege hun gedeelde belangen. En vooral dat er een ‘plausibel’ alternatief werd gecreëerd. Bijvoorbeeld, dat Marianne van haar fiets was getrokken ter hoogte van de Keningswei, onderweg naar huis, geheel in lijn met het verhaal van Spencer cs. Naast alle andere leugens en dwaalsporen blijkt dit vooral uit het volgende bericht:

  Opsporing Verzocht, 15 juni 1999:
  “Het betreft een blanke man met extreme fantasieën over sex, geweld, macht en controle. … Waarschijnlijk heeft hij zich per fiets verplaatst en het is dus aannemelijk dat hij uit de buurt komt. … Uit aangetroffen haar blijkt dat hij in ieder geval geen Aziatisch of Negroïde type mens is, maar een blanke, niet noodzakelijk komend uit Nederland. In het algemeen bevinden plegers van dit soort feiten zich in de leeftijdsgroep 20-45, maar er zijn hier aanwijzingen dat hij eerder aan de onderkant (20-30), dan aan de bovenkant (30-45) daarvan zal zitten.”

  Vraag je bijvoorbeeld eens serieus af hoe O.V. dit al na 6 weken zo stellig kon beweren, anders dan op instigatie van ‘hogerhand’. Maar om een verklaring te geven: één of meer haren kunnen die dag door de lucht zijn ‘aangewaaid’ en een spermaspoor zegt 13 jaar na dato nog immer niks over de eventuele moordenaar. Hooguit zegt het iets over de verkrachter maar zelfs dat is speculatie over het tijdstip van de gemeenschap.

  De ‘schakeling’ tussen de scenario’s a. en b. wordt dan ook niet alleen weersproken door alle leugens die we de afgelopen jaren voorgeschoteld hebben gekregen van Justitie maar ook nog eens door de tijdlijn waarin alles verliep. Mijn conclusie is dat alle betrokkenen zich relatief veilig hebben gevoeld. Want als IK een dergelijke, afschuwelijke moord zou hebben gepleegd had ik alle bewijzen vernietigd en/of tenminste het hazenpad gekozen. En juist dat is niet gebeurd. Iedereen werd vervolgens wèl weggehouden van het AZC en toen de nieuwe eigenaar zijn caravan alvast schoonmaakte vloog ie in de hens. En die caravan werd vervolgens niet geblust door de brandweer en niet onderzocht door de technische recherche. Sterker, later werd tegenover een getuige zelfs op hoog niveau ontkend dat die caravan van Wolfgang Hebben zou zijn geweest..

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste André,

   Dank voor deze reactie. Er is in je redenering niets dat ik kan ontkennen, maar dat wil nog niet zeggen dat de Supergetuige de waarheid spreekt. Die criminele bende waarover ze zoveel vreselijke dingen vertelt, bestaat namelijk helemaal niet!

   Deze dame is bezig met een laster-campagne om haar ex-echtgenoot en zijn familie te pesten. En als die criminele bende niet bestaat, hoe past Friso dan nog in het verhaal?

   Interessant is wel je opmerking dat deze lustmoord van te voren georganiseerd lijkt! Je weet dat ik op de hoogte ben van het bestaan van satanische sektes. Ook weet ik dat er in snuff films heel veel geld omgaat. We weten eveneens dat die caravan van Wolfgang Hebben niet pluis was. Ik sluit daarom zeker niet uit dat er een van te voren geregisseerde opname van een snuff film plaatsvond.

   Overigens weet ik ook dat men in AZC’s in de jaren ’90 de asielzoekers zo krap behuisde, dat er inderdaad wel eens 8 man in een caravan gingen. Een kwestie van vier stapelbedden… in 2 kamertjes van 2×3, met daar tussen een “woonruimte” waar niemand zijn kont kon keren.

   Antwoord
 10. Micha Kat

  Sorry Bou, deze kwam ik tegen op het www en wil ik je lezers niet onthouden. Wellicht put de ondernemer in ruste uit de Bollenstreek en kracht en moed uit:

  Wij kunnen geen sarcastisch tweetje sturen of we hebben de politie op ons dak. Komt u even op het bureau een kopje koffie drinken met de wijkagent? Het gaat over dat berichtje van u, onlangs op Twitter. Dat Femke Halsema als hoer in Azerbeidjan gewerkt heeft, samen met Mabel en Maxima. Dat vonden ze niet leuk om te lezen, nee.

  Drie jongens in Sneek gooien een onnozele dreigtweet de wereld in en de politie pakt ze op. Een dertienjarig sukkeltje tweet iets ‘bedreigends’ en krijgt ook blauw bezoek. Affijn, er zijn voorbeelden te over.

  Ondertussen slingert Micha de ene na de andere drol de wereld in en er gebeurt niks. Oproepen tot geweld tegen overheidspersoneel, persoonlijke aanvallen, demonisering, kinderverkrachtende Oranje prinsen, politici in pedo netwerken, helemaal geen gaskamers in concentratiekampen, noem maar op. Dat blijft allemaal zonder problemen online staan. Huh? Hallo? Meten we hier met twee maten?

  Er zijn eigenlijk maar twee verklaringen voor te verzinnen: de eerste is dat justitie het heeft opgegeven. Ze hebben Micha gek verklaard en hebben geen zin in een eindeloos gevecht tegen een paranoide bierkaai. Laat maar in z’n sop gaarkoken, dan gaat-ie wel een keer weg. Bij die logica kan ik me iets voorstellen maar goed is het niet. De wet geldt voor iedereen. Dacht ik toch.

  De tweede optie is nog veel SCHOKKENDER, mensen! MICHA is ze DE BAAS!!! Justitie KAN hem helemaal niks maken! Hij heeft tenslotte JOODSE OUDERS en we weten allemaal HOE HET ZIT met JODEN en WERELDHEERSCHAPPIJ!!! Dat is een FEIT!

  Vraag aan Bou en haar lezers: zou er nog een derde optie mogelijk zijn?

  Antwoord
  • Lidy

   Beste Micha, ik zag net de kop boven een bericht van jou: ‘Friso opent molen met Demmink.’ Dat baseer je op een beeld van de achterkant van een man met een kalend hoofd en een brilletje op, las ik. Mijn vraag: ‘Heb je bij de organisatie nagevraagd of Demmink onder de genodigden was? Dus of die man met dat kalende hoofd en dat brilletje werkelijk Demmink is?’ Want er zijn wel meer mannen met een Demminkcoupe en een brilletje, Ik zag deze man in een flits van de voorkant. Persoonlijk vond ik het niet echt lijken.

   Antwoord
   • Lidy

    Beste Micha, blij te lezen op je blog dat je erkent te hard van stapel te zijn gelopen. Leo Endedijk heb je dus aangezien voor Demmink. Het lijkt me voor de hand liggend dat je een aantal blogs wat dat betreft rectificeert.

    Antwoord
    • mrpettjo

     Moet je even deze reactie van Tom (Couzy) lezen nadat Tatung heeft uitgezocht dat (natuurlijk) niet Joris Demmink maar de voozitter van Molenstichting Friso begeleidde bij de heropening van de Kildonkse molen..
     Deze man die ook actief is op de weblog Herstel de Republiek is of volledig doorgedraaid of hij is een betaalde medewerker van de AIVD of MIVD die de nieuwe media wil destabilseren en marginaliseren:

     Tom
     9 april, 2012 at 10:00
     Op de filmbeelden van de Kilsdonkse molen is wel te zien dat Johan Friso uiterst vreemd beweegt en het woord doet. Hij lijkt mij zwaar onder de pillen te zitten.Waar was zijn psychiater/

     Ga er maar van uit dat de gegevens van http://www.capoditutti007.blogspot.com de volledige waarheid en niets anders dan de volledige waarheid bevatten.
     Waarom reageert er niemand van het O.M. of politiek op de weergegeven gegevens van die site, terwijl door Gerlof Leistra wel gereageerd werd op de site klokkenluideronline, maar niet op capoditutticapi, die qua aantijging van de personen niets verschilt?

     Voor Leo Endedijk kom ik nog terug op de connecties met de broers van Korlaar. Het is één vies complot !
     Waarom was Mark Rutte voor een paasbezoek plotseling in Leiden, daar waar alle complot figuren lid zijn van L.S.V. Minerva, zoals Beatrix,Demmink,Benk Korthals,Oscar Hammerstein,Ivo Opstelten,Melanie Schultz van Haegen en vele anderen?

     http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11737/demmink-friso-vaatstra-de-analyse#more-11737

    • mrpettjo

     Ik vraag me al tijden af waarom Micha niet belt met de Van Korlaars trouwens. Deze Ndrangheta-hoax komt hem natuurlijk goed uit in verband met Friso en wil dat even zo houden..

  • mr. drs. Bou

   Dank voor de link, Micha. 🙂

   De derde optie is dat ik niet de enige ben die de spot drijft met je doorgeslagen complottheorieën! 😉

   Je richt daar trouwens schade mee aan, je bent bezig om een gigantische HOAX te promoten! 🙁

   Antwoord
 11. Rogier

  @ Vergeer, verspil je energie nou niet aan het bedenken van redenen waarom dit allemaal waar zou moeten zijn. Volstrekt oninteressant. De belangrijkste vraag is of deze ‘supergetuige’ betrouwbaar is. Getuigen hebben geen teksten van internet nodig, die vertellen hun eigen verhaal: al haar geschreven informatie komt van internet vandaan, hele alinea’s, letterlijk woord voor woord. Hier en daar is een naam veranderd. Gebruik Google en je komt er vanzelf achter.

  @ Kat. Dat verhaal van Leistra en Elsevier is door de getuige zelf de wereld ingeholpen. Bij jou worden aannames altijd harde feiten. Ik heb begrepen dat je haar ex man hebt gesproken. Waarom geef je dat gesprek niet weer, of is dat weer eens niet interessant genoeg?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Lieve hemel, ARIVD, wat heb jij een dikke duim! 🙂

   Antwoord
 12. AIRVD

  @Micha Kat
  Treurig dat iemand zoiets over jou schrijft.

  Wat er op Twitter gebeurd is pure intimidatie door politie om het gepeupel in bedwang te houden. Blijkbaar zijn ze heel bang dat er rellen ontstaan of dat soort dingen.
  Tweets over echte misstanden geven ze geen ruchtbaarheid aan.

  Antwoord
 13. Micha Kat

  Ha Bou, heb je geen belangrijke posting van mij weggehaald? Kun je die teruplaatsen en liever nog beantwoorden?
  Groet, Micha

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Micha, ik heb hem weggehaald en ik plaats hem niet terug. Deze post bevatte laster en smaad en dat is op BOUblog niet welkom. Ik vond het ook geen belangrijke posting, niet de moeite waard om er op in te gaan. Als jij zo graag een hoax verspreidt, doe het dan niet hier!

   Antwoord
 14. Micha Kat

  Bou, kun je dan aangeven waar de laster in mijn posting zit? Volgens mij is er nl. helemaal geen sprake van laster en bevat de posting juist vragen die jij maar niet wilt beantwoorden.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Micha,
   Ik heb je vraag even uit de prullenbak gevist. Je had hem al eerder gesteld. Ik heb hem toen niet beantwoord, omdat hij verkeerd gesteld is. Dit was jouw vraag:

   En dan nog wat over de Supergetuige. Is ze volgens jou nu rancuneus of krankzinnig? Je weigert die vraag maar steeds te beantwoorden.

   Je geeft dan een scala van mogelijkheden die betrekking hebben op de mensen die het slachtoffer zijn van jouw HOAX over die Supergetuige. Dit gedeelte van je post beschouw ik als laster!

   Ik heb ten eerste NOOIT beweerd dat jouw Supergetuige krankzinnig is. Ik heb alleen in een aparte post gewezen op het feit dat er psychopaten zijn en dat je deze mensen niet kunt herkennen aan krankzinnig gedrag.

   Dat jouw Supergetuige rancuneus is, blijkt uit het feit dat ze op grootschalige wijze een familie belastert die nog nooit iemand kwaad heeft gedaan. Ze doet dat door een opeenvolging van leugens!

   Je vraag komt dus neer op de bekende drogreden: is deze appel groen of rond? Op een dergelijke vraag bestaat geen antwoord!

   Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Aan alle posters op BOUblog: Persoonlijke aanvallen zijn hier niet welkom. Ze verdwijnen in de prullenbak! Informatie is welkom, maar vriendelijkheid gaat voor!

  Antwoord
 16. John Dekker

  ‘Tot nu toe lijkt alles te kloppen wat de getuige zegt’

  Beste airvd, neem eens een voorbeeld aan Bou, die belt en mailt ten minste nog mensen en gaat niet zoals jij lui achter je pc maar wat dingen roepen. Je hebt dus helemaal niets maar dan ook niets uitgezocht, dus kun je die conclusie ook niet trekken.

  Heb je een van de broers om wederhoor gebeld, of eens in de Bommelerwaard geinformeerd? Steve Brown zegt geen van de betrokken personen in het criminele circuit te kennen. Genoeg manieren om aan kennis te komen. Maar dat doe je niet, dus blijft het weer steken op het niveau schimpschoten/roeptoeteren.

  Antwoord
 17. Bezoeker

  Misschien moeten de beschuldigde broers eens contact zoeken met Leon Melchior, die op een gegeven moment ook werd geconfronteerd met een hoop onzinmroddels over hem op internet (iets met cocaine), en besloot elk blog dat die informatie overnam voor het gerecht te slepen. Dat is ook gebeurd. Nu kon de man het zich ook veroorloven, want miljonair, maar voor zover ik weet zijn alle blogs (waaronder Kleintje Muurkrant) veroordeeld tot forse schadevergoedingen en betaling van advocaatkosten. Alle roddels zijn ook daadwerkelijk verdwenen van het web, want de blogs hadden natuurlijk geen verhaal. Je verschuilen achter een ‘getuige’ gaat dan ook niet op als die persoon onwaarheden vertelt. Volgens mij heeft Melchior zelfs een fonds in het leven geroepen waar gedupeerden van internetroddel beroep op kunnen doen, maar ik heb vergeefs gezocht naar info hierover.

  Antwoord
 18. Micha Kat

  Bou je schrijft:

  Je geeft dan een scala van mogelijkheden die betrekking hebben op de mensen die het slachtoffer zijn van jouw HOAX over die Supergetuige. Dit gedeelte van je post beschouw ik als laster!

  Ik kan er geen touw aan vastknopen, Bou. Maar met laster heeft het in elk geval niets te maken.

  Dat jouw Supergetuige rancuneus is, blijkt uit het feit dat ze op grootschalige wijze een familie belastert die nog nooit iemand kwaad heeft gedaan. Ze doet dat door een opeenvolging van leugens!

  Je redeneert: het zijn leugens omdat het leugens zijn omdat het een hoax is omdat de vrouw rancuneus is en daarom zijn het dus leugens. Ik heb juist uitgelegd dat van rancune geen sprake is omdat de vrouw zelf het voornaamste slachtoffer is van haar verklaringen. Zij verloor haar advocatenkantoor en moet nu vrezen voor haar leven. Dan is er nog wat. Eric Donk blijkt wel degelijk te zijn bedreigd toen hij de verklaring van de supergetuige op Youtube zette en later weer verwijderde. Vanuit mijn netwerk had iemand hem toen al veilig gesteld. Daarom kunnen we hem nu zien. Want ik wil graag alles kunnen bekijken en beoordelen Bou.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Vraag het aan Eric! In elk geval ben ik niet bedreigd. En ik word evenmin betaald door Big Oil of Bea, zoals op KLOL valt te lezen. Ik leef heel sober en dat weet jij best! Maar jij laat deze laster gewoon staan.

   De video’s die jullie hebben teruggeplaatst zijn volgens mij trouwens gestolen. Ik zal Eric eens mailen of hij bij YouTube een beroep wil doen op zijn copy-right. Dan worden ze door YouTube verwijderd!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën