Selecteer een pagina

Archieven

Psychopaten lijken heel normale mensen

Als we denken aan psychopaten, dan gaat het meestal over Hannibal Lector uit de film: Silence of the Lambs. Deze verzonnen figuur was zowel psychiater als kannibaal, zijn gedrag was uiterst geslepen en zeer extreem. De meeste psychopaten zijn echter vrijwel onherkenbaar. Zij onderscheiden zich slechts van normale mensen doordat hun amygdala niet functioneert. Dit orgaantje in de hersenen is verantwoordelijk voor de empathie. Psychopaten hebben daarom geen geweten. Ongeveer 1% van de mensen lijdt aan deze stoornis en een op de vier psychopaten is een vrouw.

Psychopaten zijn beslist niet psychotisch, ze onderscheiden de realiteit zoals deze is en ze lijden niet aan wanen en hallucinaties. Ze hebben alleen geen enkel invoelingsvermogen. De emoties van anderen worden door hen wel waargenomen, maar ze kunnen zich niet inleven in deze gevoelens. Omdat ze begrijpen dat deze emoties deel uitmaken van de normale sociale interacties, leren ze al snel om te doen alsof ze deze emoties ervaren. Ze hebben daar echter geen enkel gevoel bij. Ze kennen geen spijt of berouw en ze liegen alsof het gedrukt staat.

Robert Hare, Professor in de Psychologie aan de Universiteit van Vancouver, heeft een test ontwikkeld die de Hare Psychopathy Checklist wordt genoemd. De test gaat als volgt: In speciale, gestandaardiseerde interviews krijgt een persoon een score van 0, 1 of 2 op een reeks van 20 karaktertrekken. De maximale score is 40, maar wie die hoger scoort dan 26 wordt als psychopaat beschouwd. Daaruit volgt dat psychopathie geen absoluut kenmerk is, maar een eigenschap die in meerder of mindere mate aanwezig kan zijn.

De Hare checklist bestaat dus uit twintig kenmerken die bij een persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklijst hebben hiermee te maken.

1: Gladde prater/oppervlakkige charme.
Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.

2: Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde.
Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

3: Pathologisch liegen.
Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog wel eens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.

4: Gebrek aan berouw of schuldgevoel.
Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.

5: Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.

6: List en bedrog/manipulerend gedrag.
Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent. Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden.

7: Ontbreken van emotionele diepgang.
Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ’emoties’ doen vaak aan als dramatisch, kortstondig en onecht.

8: Kil/gebrek aan empathie.
In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en ze beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.

Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten problematisch gedrag in hun levensstijl. Ze hebben de neiging om zich te vervelen, ze parasiteren op anderen, ze zijn onverantwoordelijk en kennen geen loyaliteit, ze zijn ook niet in staat om hun eigen leven te plannen en een levensdoel na te streven. Vaak zijn het criminelen, maar lang niet altijd.

Tegen psychopaten kan men zich slechts verweren, als men weet waaraan men hen kan herkennen. De meeste psychopaten komen heel normaal over. Dat hun leven mislukt, wordt hen door anderen aangedaan. Het zijn sluwe kwaadsprekers! Helaas kan iedereen die gevoelig is voor hun gladde praatjes, vroeg of laat het slachtoffer worden van een psychopaat.

What is a psychopath? duurt 9 minuten.

Defense Against the Psychopath duurt 65 minuten.

27 Reacties

 1. Joke Mizée

  Ik zou niet stellen dat hun amygdala niet functioneert, dat klinkt alsof er een lichamelijke, aangeboren oorzaak in het spel is. Psychopaten hebben geen geweten ontwikkeld (er is iets mis gegaan bij hun socialisatie) en daardoor zijn ze niet onderhevig aan de angst voor straf (die blijkt uit activiteit in de amygdala) waar het geweten in oorsprong op gebaseerd is. Bij ontstentenis daarvan hebben ze dus ook geen innerlijk conflict (geen psychose). Omdat ze geen problemen met zichzelf hebben, maar de maatschappij wel met hun, is de term op een gegeven moment vervangen door ‘sociopaat’. Het meest kwetsbaar om in de val van zulke rattenvangers te trappen zijn mensen die juist sterk door hun amygdala bepaald worden (oftewel mensen met een autoritaire persoonlijkheid).

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Joke,

   Dat is de nature-nurture discussie. Mijn standpunt in deze is dat beide factoren van invloed kunnen zijn. Inderdaad denk ik dat er een lichamelijke oorzaak kan zijn voor het niet goed functioneren van de amygdala. Net als bij andere klieren, dat kan aangeboren zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat extreme omgevingsfactoren (zoals oorlog of hongersnood) de ontwikkeling van de empathie belemmeren. Ik heb daar echter geen studie van gemaakt.

   Het verschil tussen psychopaten en sociopaten ontgaat me echter, volgens mij zijn het twee verschillende woorden voor hetzelfde fenomeen.

   Wat me verbaast, is het volgende: “…mensen die juist sterk door hun amygdala bepaald worden (oftewel mensen met een autoritaire persoonlijkheid).” Mensen met een groot invoelingsvermogen lijken mij juist geen mensen met een autoritaire persoonlijkheid. Kun je dat nader verklaren of toelichten?

   Antwoord
  • duidelijkheid

   Omdat er nog weinig bekend is over Psychopaten en (Verborgen) Narcisten, is een actie gestart. Narcisme nader bekeken voor slachtoffers”-petitie.nl. Steun deze voor betere herkenning en erkenning van Narcisme, in de hulpverlening, rechtspraak en onderwijs. Het is de bedoeling dat deze petitie in april 2018 wordt aangeboden aan de Tweede kamer.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Beste Duidelijkheid, Hoewel ik denk dat deze petitie niet zal helpen, ben ik een groot voorstander van Duidelijkheid in het probleem van narcisme en sadomasochisme. Helaas gaat deze petitie niet vergezeld van een link. Of ik voor of tegen ben, valt daarom niet uit te maken. In elk geval ben ik tegen de verwarring tussen seksueel genot en seksueel geweld!

    Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Orwell!

   Wat die parlementariërs aangaat: kennelijk zijn zij wel in staat om een levensdoel na te streven. Ik noemde alleen de eerste 8 factoren, omdat je ze daaraan het beste kunt herkennen, maar er zijn 20 criteria. Laten we dus ook weer niet te snel oordelen…

   Daar staat tegenover dat psychopaten inderdaad een goede kans maken in de politiek! En in het hedendaagse zakenleven van speculatie, list en bedrog. Ook doen ze het goed in de media…

   Antwoord
   • Orwell

    Beste Bou,

    Helaas ben ik nu al een uur aan het luisteren naar het debat over Brinkman. Waarom weet ik overigens niet. Enkel merk ik op dat het totale kletspraat is. Suggestief grapje hier, weinig concreet, one-liner daar enzovoort enzoverder.

    “kennelijk zijn zij wel in staat om een levensdoel na te streven.”

    Zeker, maar dat zal eerder neigen naar inkomen- en werkgarantie dan naar het ter dienst staan van het landsbelang. Laat staan op een oprechte en ethische wijze.

    Ik zie er geen toekomst in. Jij?

    Hartelijke groet,

    Orwell

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Beste Orwell,

     Neem me niet kwalijk, maar voor een debat over Brinkman heb ik geen tijd. Vroeger volgde ik de landelijke politiek, maar dat is heel lang geleden. Na het journaal van 10 uur kwam dan altijd Den Haag Vandaag. Gegarandeerd dat ik dan in slaap viel!

     Al dat gekeuvel kost maar tijd, en een hoop geld bovendien! Ik zag er toen al geen toekomst in en dat is toch al weer vele jaren geleden. 😉

 2. Joke Mizée

  “Het verschil tussen psychopaten en sociopaten ontgaat me echter, volgens mij zijn het twee verschillende woorden voor hetzelfde fenomeen.”
  Precies wat ik zeg dus.

  De amygdala staat niet voor empathie, maar voor angst en andere primitieve driften. Men kan ruwweg 2 typen volwassenen onderscheiden, de ‘zorgzame ouder’ en de ‘strenge ouder’. Bij zorgzame mensen is vooral de prefrontale cortex erg bedrijvig, hun amygdala is slechts peanuts. Bij het autoritair-gezinde type is het andersom: hun amygdala is dominant vergeleken met de neocortex-activiteit. Me dunkt dat de zorgzame persoon empathischer is.

  Antwoord
 3. Sjuul van Dissel

  Het interessantste is natuurlijk de vraag waar in de maatschappij je de hoogste concentraties psychopaten kan aantreffen die als besmettingshaard voor volgende generaties psychopaten dit probleem van menselijke samenlevingen onoplosbaar maakt. Want helaas is het de aard van de psychopaat zich te rechtvaardigen met de werkelijkheid dat het zo’n vaart niet loopt met zijn/haar psychische gesteldheid, door zich te vermenigvuldigen in onmondige, naïve, ignorante, luie, domme mensen, kinderen, de andere sekse, zijn/haar onderdanen, personeel, leerlingen, studenten, recruten, en ga zo maar door. Mij verrast het niet dat in autoritair georganiseerde organisaties als kerk, leger, overheid, gestichten [zoals het nog niet zo lang geleden heette], kostscholen, en in steeds hogere mate ook in bedrijven, banken, politieke partijen de hoogste concentraties psychopaten worden aangetroffen als er naar zou worden gezocht. Maar dáár wordt er niet naar gezocht. Die psychopaten negerende zich rechtvaardigende werkelijkheid is dat het altijd erger kan, wat dan de regel bevestigd dat het ‘minder erge’ helemaal niet erg is. Waar ik mee gezegd wil hebben dat die veronderstelde 1% niet klopt. De samenleving lijdt chronisch aan een psychopatenkanker, een woekerend kwaadaardig gezwel dat op de samenleving parasiterend eens met de samenleving tesamen uitsterft. Het zijn uiterst domme parasieten. Ze worden meestal gewoon alpha’s genoemd. Maar ook hier zijn er uitzonderingen op de regel. Omgekeerde psychopaten? Alpha’s met niet emotionele emphatie.

  Terugkijkend op mijn vijftigerjaren belevenissen zou ik normaliter ook tot die meer dan 1% moeten zijn gaan behoren. Mijn levende hel lagere school jaren aan de Professor van Poelje school in de Vandamstraat, die uitkomt op de Monstersestraat, die uitkomt op de Loosduinseweg in Den Haag, rechttegenover Groenenstein, ook al zo’n levende hel, maar dan voor katholieke zogenaamde probleemkinderen. Er is een boek over geschreven en de commissie Deetman heeft er ook het een en ander over kindermisbruik, seksueel en geweldadige mishandeling, over vermeld. Maar gelukkig bleef het bij ons thuis alleen bij schertsend dreigen, straks stuur ik je naar het gesticht als je zo doorgaat. Maar de kolonie voor de haagse bleekneusjes op de Veluwe kon er ook wat van. Ook al zo’n oort dat als levende hel voor probleemkinderen ‘het beste’ met hen voorhad. De enige luxe vergeleken met thuis was dat je daar je kont mocht afvegen met echt wc papier. Wel twee velletjes per dag en precies op tijd allemaal tegelijkertijd en verder ook al zo’n luxe, tandenpoetsen, maar daarbij mocht je dan weer niet in de wasbak spugen. Nee erger nog, er was een jochie die een plaatsje aan de eettafel naast de Directrice kreeg toebedeeld omdat ie het echt niet te vreten vrete niet binnen kon houden. Zijn dagelijkse warme maaltijd was zijn eigen kots opeten onder de ogen van die Directrice die aan de kop van de tafel gezeten haar maaltijd aan haar hond voerde.

  Echt, psychopatie is een uiterst besmettelijke ziekte waar je alleen imuun voor kan worden door eigenwijs zijn en blijven tot de dood erop volgt. En daarvoor hoef ik de documentaire niet gezien te hebben. Maar ga hem vanavond natuurlijk nog wel zien, want wie weet kan ik er nog iets uit leren. Maar nu eerst de warme hap klaarmaken, ja ja het zijn drukke dagen voor een schipper ‘naast god’ nu het voorjaar astronomisch en werkelijk is begonnen. Mooi schilderweer en weer voor nog een heleboel andere onvermijdelijke en nuttige bezigheden. Die foto lijkt trouwens wel m’n buurman van een eindje verderop.

  Antwoord
 4. Orwell

  Beste Bou,

  Zeven jaar geleden werd mij tijdens de lessen Maatschappijleer toch verzekerd dat wij een goed werkend democratisch bestel hebben. Met door het volk gekozen vertegenwoordigers. Vijf jaar later kom ik er achter dat e.e.a. toch niet zo rooskleurig is. Je kan je kont niet keren of je raakt een doofpot.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Volgens mij ben ik geboren en getogen in of op de doofpot! Ik herinner me nog dat ik als kleuter op de doofpot zat. Die stond naast de kolenkachel. Mijn kont raakte toen wel degelijk de doofpot. 😉

   Antwoord
 5. Eheu

  LOL Bou!
  En de blaren? Je zit er ‘vast’ mee! Maar je zat gelukkig nog niet in een fundi-gat. Maar ook kolengestookte gezellige katho-kachels kunnen schrijnende wond(er)en achterlaten.

  Sommigen uitverkoren doen er later echter hun voordeel mee. Hoe groter de pijn , hoe machtiger gezondheid de genezing brengt. 😉

  “Ach!”

  Antwoord
 6. Groene Wolf

  Dit economisch bestel: Mensen, behalve die met psychopatische trekken, zijn hier totaal niet voor gemaakt. Het is normaal dat men op den duur ziek wordt.

  http://koenbrowaeys.blogspot.fr/2012/03/de-morgen-dit-economisch-bestel.html#!/2012/03/de-morgen-dit-economisch-bestel.html

  Iedereen die het leven in het meritocratische neoliberale model niet langer volhoudt krijgt zelf een psychiatrisch etiket opgeplakt. (depressie, ADHD, Bipolair, psychose etc)

  Antwoord
 7. excellentie zwembad

  te moeilijke materie voor een eenvoudig puntenlijstje
  ik betwijfel zelfs het bestaan als zodanig

  Al kende ik vroeger een paar hufters die precies aan het profiel voldoen .

  Het is veel te simpel .

  basisidee is gebrek aan empathie en een overvloed aan egoisme/narcisme.

  Daarmee kwalificeer je teveel mensen met teveel verschillende karaktertrekken

  Dat doet de psychiatrie wel vaker omdat ze hysterisch op zoek zijn naar hokjes
  Dat is dus de fundamentele fout van die wetenschap.

  Antwoord
 8. mr. drs. Bou

  Waarde excellentie,

  Volgens mij ligt het iets minder eenvoudig. Psychiaters doen ook hersenonderzoek, samen met neurologen. Bij sommige mensen werkt de amygdala niet, of niet goed. Zij voelen daarom geen emoties. Ze zien wel de emoties van andere mensen. Meestal maken ze daar misbruik van. Als je meer wil weten dan in de bovenstaande docu, luister dan naar het Corbett Report (met dank aan Orwell voor deze link):
  http://www.corbettreport.com/episode-213-revisiting-psychopathy/
  Volg ook zijn links onder dat artikel!

  Ook heb ik op BOUblog al eerder aandacht besteed aan dit probleem:
  http://www.boublog.nl/06/01/2011/psychopaten-in-onze-samenleving/

  Bekijk in dit verband ook de docu: The Corporation (Nederlands ondertiteld):
  http://www.boublog.nl/05/01/2011/de-corporatie-nu-nederlands-ondertiteld/

  En bedenk: een gewaarschuwd mens telt voor twee! 😉

  Antwoord
 9. Sjuul van Dissel

  Beste BOU en waarde exexcellentie zwembad
  Voor mezelf hou ik het toch maar op deze website. Sinds ik kortgeleden eens daarop terechtkwam met een zoekaktie kom ik steeds weer op deze wikisite [komt van ‘wiki wiki’, een Hawaïaans woord voor ‘dynamisch’] voor nadere en zeer uitgebreide [je kunt het met doorklikken zo uitgebreid maken als je zelf wil] info in het NEDERLANDS. Na een aantal keer doorklikken dus http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/psychologie/psychologische_krachten.htm#psychopathie
  Mooi is dat je steeds vanuit een basisbegrip dieper op een onderwerp kunt doorgraven tot je een volledig begrip hebt/krijgt, of bevestigt wordt in wat je al wist natuurlijk, van de materie http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/psychologie/psychologische_krachten_psychopathie_ongevoeligheid_bronnen.htm
  Als het gaat om die 1% psychopaten waaraan hun psychopaat zijn een fysieke oorsprong heeft dan heeft BOU het helemaal goed. Maar ik ben zo vermetel te beweren dat de meeste psychopaten een psychisch gebrek hebben ontwikkeld. Zie mijn eerdere post en bijna alle links die in dit artikel van BOU en de reacties staan.

  Antwoord
 10. excellentie zwembad

  Zo lang de psychische wetenschap met hokjes werkt is het een pseudowetenschap.
  Waarmee ik niet zeg dat geestelijke aandoeningen niet bestaan of niet behandeld kunnen worden.
  Ik weet dat ze bestaan en soms zeer effectief behandeld kunnen worden.
  Maar hokjeskwalificaties zijn te complex voor de huidige wetenschap.
  Het is niet zo : gebroken been = moet in gips
  Het is ook niet zo : tijger = katachtige
  De complexiteit van psychische aandoeningen is te groot voor generalisaties.

  Antwoord
 11. mr. drs. Bou

  The Ascendence of Sociopaths in US Governance

  By Doug Casey

  March 22, 2012 “Information Clearing House”

  There are seven characteristics I can think of that define a sociopath, although I’m sure the list could be extended.

  Sociopaths completely lack a conscience or any capacity for real regret about hurting people. Although they pretend the opposite.
  Sociopaths put their own desires and wants on a totally different level from those of other people. Their wants are incommensurate. They truly believe their ends justify their means. Although they pretend the opposite.
  Sociopaths consider themselves superior to everyone else, because they aren’t burdened by the emotions and ethics others have – they’re above all that. They’re arrogant. Although they pretend the opposite.
  Sociopaths never accept the slightest responsibility for anything that goes wrong, even though they’re responsible for almost everything that goes wrong. You’ll never hear a sincere apology from them.
  Sociopaths have a lopsided notion of property rights. What’s theirs is theirs, and what’s yours is theirs too. They therefore defend currency inflation and taxation as good things.
  Sociopaths usually pick the wrong target to attack. If they lose their wallet, they kick the dog. If 16 Saudis fly planes into buildings, they attack Afghanistan.
  Sociopaths traffic in disturbing news, they love to pass on destructive rumors and they’ll falsify information to damage others.

  The fact that they’re chronic, extremely convincing and even enthusiastic liars, who often believe their own lies, means they aren’t easy to spot, because normal people naturally assume another person is telling the truth. They rarely have handlebar mustaches or chortle like Snidely Whiplash. Instead, they cultivate a social veneer or a mask of sanity that diverts suspicion.

  Antwoord
 12. mr. drs. Bou

  How Will the 99% Deal with 70 Million Psychopaths?

  By Joe Brewer

  July 29, 2012 “Information Clearing House”

  — Did you know that roughly one person in a hundred is clinically a psychopath? These individuals are either born with an emotional deficiency that keeps them from feeling bad about hurting others or they are traumatized early in life in a manner that causes them to become this way. With more than 7 billion people on the planet that means there are as many as 70,000,000 psychopaths alive today. These people are more likely to be risk takers, opportunists motivated by self-interest and greed, and inclined to dominate or subjugate those around them through manipulative means.

  Last year, the Occupy Movement drew a distinction between the top 1% and the remaining 99% — as distinguished by measures of wealth and income. Of course, this breakdown is misleading since there are many top income earners who sympathize with the plights of others and are not part of the problem. Now the real defining metric reveals itself: 1% of the global population is comprised of people who exhibit psychopathic tendencies.

  Antwoord
 13. Sjuul van Dissel

  “‘Of course, this breakdown is misleading since there are many top income earners who sympathize with the plights of others and are not part of the problem.”‘
  Google vertaling: “‘Natuurlijk is deze verdeling is misleidend, omdat er vele top inkomens die sympathiseren met de plights van anderen en maken geen deel uit van het probleem.”‘

  Die zijn mijns inziens juist het grootste probleem!

  Er bestaat zoiets als de welbekende Oxfort IQ test die een ieder die weleens getest is voor zijn/haar vooruitzichten op de arbeidsmarkt heeft moeten maken. Het moet toch niet moeilijk zijn een dergelijke test te ontwikkelen die die 70 miljoen wereldburgers eruit haalt welke zich afwijkend van de meerderheid, die met die welbekende test als ‘bovengemiddeld intelligent’ worden aangeprezen als geschikt voor uitmuntende vooruitzichten hebbend op de arbeidsmarkt.

  Een dergelijke test voor mensen die de verantwoordelijkheid dragen over de miljoenen triljoenen kapitaal dat de werkende klasse en de nog tribaal georganiseerde samenlevingen toebehoort zou verplicht kunnen worden. Maar nee hoor Sjuul, dat zie je helemaal fout. Die test bestaat al in het geheim, die 1% is/wordt al zeer ‘degelijk’ getest op hun voor zo’n functie ‘zeer grote geschiktheid’ door hun ‘zeer speciale’ mind set http://tinyurl.com/clgundu

  En dit allemaal onder juigend aplaus dus van de mensen die mijns inziens het grootste probleem zijn. En dit zijn er heel wat meer dan de beruchte 1% van de wereldbevolking die het leven bepalen van de 99% dan zogenaamd ‘gezonde’ personen. Er moet heel wat meer gebeuren als de economie in de toekomst ‘foolproof’ wil zijn. Een bovengemiddeld intelligentiequotient is in mijn ogen al verdacht. Aan de personen met een dergelijke afwijking moet extra aandacht besteed worden. Zeker als zij verantwoordelijkheid willen/moeten dragen.

  Vroeger verwoorde mijn timmermaatje in de bouw, die ook voor een raadszetel voor de CPN in de gemeenteraad was gekozen het zo. Hij zei, die 1% geprivilegieerden staan elkaar ook naar het leven.
  Maar hij kon toendertijd niet bevroeden dat er ‘socialisten’ bestaan die er alles aan gelegen is de uitkomsten op de balansen van die 1% geprivilegieerden aan te vullen als HUN concurrentiestrijd ertoe leid dat er tekorten op die balansen ontstaan. Met het afpersen van de 99% via de belastingen en premies en via bezuinigingen en privatiseringen van, welk laatste betekent uitverkopen van gemeenschappelijk bezit aan de 1% geprivilegieerden, opgebouwde rechten en bezittingen.

  Antwoord
 14. Sjuul van Dissel

  Zet bijvoorbeeld dit artikel http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Jozef_Stalin in de tegenwoordigetijd onder de noemer DE 1% en er is niks veranderd dan alleen de naam van het lemma. Dit is een Universeel gegeven waarmee de democratie moet leren omgaan. De democratie moet leren omgaan met DIRECTE DEMOCRATIE. Zoals bijvoorbeeld Muammar Gaddafi http://www.boublog.nl/category/zoek-documentaires/afrika/libie/groene-boek/ het voorstond.

  Nog een citaatje uit het artikel in de Googlevertaling: “‘Kunnen we bevatten de 70 miljoen psychopaten in de wereld van vandaag? Alleen als we samen komen en te creëren effectieve sancties op hun destructieve gedrag voordat het te laat is. De toekomst woont nog steeds in de kracht van onze gemeenschappen als wij worstelen samen om oplossingen die de ernst van de bestaande bedreigingen passen in deze turbulente tijden te vinden. Als de recente politieke slogan bestempeld, “Yes we can!”

  En uiteindelijk moeten we als we onze kinderen te leveren in een leefbare wereld.”‘
  “‘And, ultimately, we must if we are to deliver our children into a livable world.”‘

  Ik zie het nu, had hier al eerdere reacties op. Lange reacties, maar dan hebbie ook wat zallik maar zeggen. Het regent.

  Antwoord
 15. Sjuul van Dissel

  Omditofdat of doorditofdat het zo evident is? Of omditofdat of doorditofdat het ongelegen komt of niet uitkomt voor machthebbers en machthebbersjes? Voor mij is het in elk geval zo waar als een koe in de wei als ik haar zie grazen en melk en vlees maken tot zij gemolken en geslacht wordt om te produceren. Om het maar zo te stellen als het is. Er moest een meerderheid zijn DIE ER IS die weigert zich als vee te laten behandelen, uit te laten melken en te laten slachten. Ken je nagaan welk verraad er plaatsgrijpt. Bennik daar woest over? Nee WOEST!!! http://www.athene.antenna.nl/ARCHIEF/NR01-Athene/02-Probl.html

  Antwoord
 16. mr. drs. Bou

  Dank je wel, Sjuul. Dat is een zinnige bijdrage, maar een link zegt natuurlijk niet zo veel. Daarom:

  HET PROBLEEM VAN DE HEDENDAAGSE DEMOCRATIE

  door Cornelius Castoriadis

  De schrijver (1922-1997) was filosoof, politiek denker, maatschappijcriticus, praktiserend psychoanalyticus, vermaard Sovietkenner en econoom. Hij werkte enige tijd bij de OESO en was medeoprichter van het nu legendarische revolutionaire blad en gelijknamige groep: Socialisme ou Barbarie (1948-1967). Deze groep ontwikkelde een radicale kritiek op het ‘communisme’, gebaseerd op het idee van arbeiderszelfbestuur en oefende een grote invloed op de de studenten- en arbeidersopstand in Parijs in mei 1968 uit (in die periode leidde hij een politiek symposium met Daniël Cohn Bendit).Tot zijn recente dood, bleef Castoriadis schrijven over politieke vraagstukken, geïnspireerd door zijn hoofdthema: ‘de ontwikkeling van autonomie’.
  Political and Social Writings (oorspr.: Franse teksten 1946-’79, Eng. vert.: 1988-‘93); L’institution imaginaire de la Société (1975, Eng. vert.: 1987, paperback 1997); Les Carrefours du Labyrinthe (1978, Eng. vert.: 1984); Philosophy, Politics, Autonomy (1991); World in Fragments (1997) behoren tot zijn belangrijkste werken. Zie voor een in memoriam en een uitgebreide bibliografie: Cornelius Castoriadis Agora International Website

  Dit is een van ‘koppen’ voorziene vertaling door Roger Jacobs van: The Problem of Democracy Today in: Democracy & Nature, The International Journal of Politics and Ecology, Vol. 3, nr. 2 (8e uitg., 1997 pp 18-35); oorspronkelijk als rede uitgesproken door Castoriadis in Athene in 1989 en in het Grieks verschenen als The Talks in Greece (Ypsilon, 1990), vertaling: Dimitris Isigonis. Dit is (naar wij weten) de eerste gepubliceerde vertaling van werk van Castoriadis in het Nederlands.

  Vernietiging van de biologische rijkdom

  Ik zou het met u willen hebben over de hedendaagse problemen van democratie. Ik zeg wel degelijk hedendaagse problemen van democratie en NIET problemen van de hedendaagse democratie, omdat tegenwoordig nergens echte democratie bestaat. Er zijn (misschien) enkele liberale oligarchieën in bepaalde landen die relatief bevoorrecht zijn of bevoorrecht in vele opzichten. We zullen ondertussen wel met meer dan vijf miljard mensen op deze aardbol zijn waarvan er nauwelijks 500 of 600 — maximaal 700 — miljoen leven in landen waar honger geen gangbaar probleem is of waar vervolging, opsluiting en verdrukking geen dagelijkse realiteiten zijn. Maar zelfs in de economisch ontwikkelde en politiek liberale landen is de situatie enkel schijnbaar draaglijk, in werkelijkheid echter wanhopig. Wanhopig omdat niemand er, spijtig genoeg, verder kijkt dan zijn neus lang is. Toch ziet de mens zich heden ten dage geconfronteerd met enorme problemen.

  Lees meer…

  Antwoord
 17. Sebastian Bernard

  Eigenlijk zijn dus Rutte en de Jonge beide psychopaten

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

12 − zeven =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën