Selecteer een pagina

Archieven

Prins Johan Friso en de rituele lustmoordenaars

Op internet staat te lezen hoe prins Johan Friso op Koninginnedag 1999 een lustmoord bestelde, om zijn viering van de Walpurgisnacht wat op te vrolijken. Marianne Vaatstra werd daarom als willekeurig slachtoffer van straat geplukt en ritueel verkracht en gespiest tot de dood er op volgde. Toeschouwers waren prins Friso en andere perverse prominenten, die duizenden guldens entree betaalden voor dit lust-tafereel. Dit staat op talloze websites: hier en hier en hier en hier en hier en hier, met een vervolg in deel 2 en deel 3, ook op Sp00kje! Dit krankzinnige verhaal blijkt in omloop gebracht door een rancuneuze ex-echtgenote die hunkert naar aandacht en wraak! Haar sensationele lastercampagne bestaat uit grove leugens, prins Friso heeft niets te maken met de moord op Marianne. Het gaat in de zaak Vaatstra niet om het koningshuis, maar om een extreme vorm van corruptie bij Justitie! Laten we daarom de feiten nog eens op een rijtje zetten:

Het lichaam van Marianne werd gevonden in een weiland, vlak bij het AZC Kollum. Zij was meerdere malen verkracht en haar keel was doorgesneden. De verdenking viel daarom onmiddellijk op een asielzoeker, Feik Mustafa, die Marianne kort tevoren openlijk had bedreigd met een keel-doorsnijdend gebaar. Hij verkeerde meestal in gezelschap van Ali Hassan. In het weekeinde na de moord op Marianne zijn beide asielzoekers in het diepste geheim weggesluisd uit het AZC Kollum. Medewerkers van het AZC hebben dit verklaard, maar hen werd het zwijgen opgelegd.

Marianne werd vermoord in de nacht van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei 1999. Ze was ‘s avonds met twee vrienden, Wietse en Spencer, naar Kollum gegaan om Koninginnedag te vieren. Deze vrienden verklaarden later dat ze Marianne hadden afgezet bij het tunneltje in de weg naar Zwaagwesteinde, het dorp waar Marianne woonde. Achteraf blijkt dat dit niet waar kan zijn, want de fietsen van de jongens stonden die nacht met platte banden tegen een hek in de Voorstraat in Kollum. Iemand had de ventielen er uit gehaald. Geke, de vrouw die daar woont, heeft dat gezien.

DTV Afl.59 – Marianne Vaatstra Deel 9

Uit de verklaring van Geke blijkt dat Marianne rond half 1 ‘s nachts in Kollum werd ontvoerd door mannen in een auto. Deze ontvoering was gepland, want Feik en Ali hadden van te voren de fietsen onklaar gemaakt. Er was ook een ander meisje bij: Stephanie. Zij was toen 14 jaar en zij is de meest cruciale getuige in deze moordzaak. Ze weigert echter nog altijd om daarover ook maar iets te verklaren. Ze zou zelf zijn verkracht door Feik Mustafa, maar de aangifte van deze verkrachting werd geseponeerd.

De gruwelijke lustmoord op Marianne, waarin Feik Mustafa en Ali Hassan de meest voor de hand liggende verdachten zijn, werd kennelijk welbewust door het OM in de doofpot gestopt! Ook Wolfgang Hebben, de Duitser die een stacaravan bezat op het terrein van AZC Kollum, is nimmer aan de tand gevoeld! Zijn vriend en medebewoner van de caravan, Lutger Dill, is inmiddels overleden. Beide Duitsers staan bij de politie bekend als criminelen, zij handelden in drugs, wapens en porno. Toch werd geen van hen in deze moordzaak ooit aangemerkt als verdachte.

Uit de hele gang van zaken rond deze moordzaak blijkt dat het OM er alles aan deed om de werkelijke daders NIET op te sporen. Van hogerhand moet de opdracht zijn gegeven om de daders vooral NIET te zoeken in het AZC. De vraag is dus niet wie Marianne vermoord heeft, de vraag is wie de macht heeft! De topambtenaar van Vreemdelingenzaken was op dat moment Joris D.! De Hoofdofficier van Justitie in Leeuwarden was Harm Brouwer. Hij heeft alle aanwijzingen in deze zaak vakkundig ondergespit en later als Super PG onder doodlopende sporen bedolven. Wat er werkelijk is gebeurd, wil Justitie niet weten, maar de waarheid heeft de leugen al lang achterhaald!

Vorig jaar februari was het team van JDTV in Leeuwarden, om te getuigen van de waarheid in de Vaatstra-zaak. In de volgende video’s legt André Vergeer uit hoe de waarheid omtrent de moord op Marianne Vaatstra van hogerhand in de doofpot werd gestopt. Dat heeft niets te maken met prins Friso, maar met het feit dat een pedo-porno netwerk onze top van Justitie middels chantage kan manipuleren! En ik denk beslist niet dat alleen Marianne Vaatstra daar het slachtoffer van is!

JDTV Afl.93 – It moat oars duurt een half uur.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

117 Reacties

 1. jepe

  hoe weet U zo zeker dat friso er niets mee te maken heeft en ook al die andere perverse prominenten?
  niets is toch zeker in deze zaak, niets staat vast als een feit! het is gebaseerd op vermoedens, weliswaar heel sterke vermoedens , maar toch!….
  Ik ga er overigens vanuit dat deze zaak één smerig complot is!

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Beste Jepe,
  Dat weet ik zo zeker omdat ik de feiten ken!
  Verdiep je dus eerst in de achtergrond, bekijk de YouTubes en link door naar de krankzinnige verklaring van een ex-echtgenote. Er zijn wel degelijk feiten en prins Friso heeft niets te maken met het complot van Justitie in de zaak Vaatstra. Maar het is inderdaad een smerig complot!

  Antwoord
 3. André Vergeer

  @mr. drs. Bou,

  Dat hier sprake is van een complot is voor ons absoluut zeker. Daarvoor zijn er teveel hoogwaardigheidsbekleders bij betrokken geweest. “Wij” hebben veruit de meeste bewijzen gevonden door te luisteren naar getuigen die nooit serieus zijn genomen. Ook als hun verklaring door iedereen bizar werd genoemd.

  Eén getuige is geen getuige, twee getuigen leveren een aanwijzing en meer getuigen vormen een begin van een bewijs. Al deze verklaringen zijn veelvuldig tegen het licht gehouden, vergeleken met krantenartikelen, TV-uitzendingen en de openbare verklaringen van het OM. Daarop werden nieuwe ‘bronnen’ bevraagd en plaatselijk onderzoek gedaan. Totdat er een beeld ontstond van een gigantisch complot, onder toedekking van de top van het OM, verschillende ministers en staatssecretarissen. Bizarre getuigenissen bestaan dan niet meer als deze ministers zich bij herhaling hebben moeten bedienen van aperte leugens.

  Zo kunnen ‘wij’ inmiddels ook aantonen dat de moord niet door één persoon is gepleegd. En dat vormt immers nog steeds de eerste en enige peiler onder het moordonderzoek van Justitie.

  Ook het feit dat het OM zo boven op deze afschuwelijke zaak blijft zitten bewijst dat er iets heel ernstigs mee aan de hand is. Via procesdures over de afdracht van het dossier aan de ouders van Marianne, over grootschalig DNA-onderzoek, nieuwe fricties tussen het NFI en het IFS en nu dan eerdaags met de nieuwe hoax over zogenaamd nieuw ‘familiair DNA-onderzoek’. Alles, maar dan ook alles om het dossier te beschermen tegen eigenwijze burgeronderzoekers en ‘bizarre’ getuigenissen.

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Beste André en anderen,

  Mijn vorige artikel over het valse Friso-spoor in de Vaatsra-zaak heb ik nu verwijderd. Prins Friso heeft niets te maken met de moord op Marianne Vaatstra. De valse verklaringen leidden echter slechts tot aandacht voor een zogenaamd zwaar criminele familie die door een ex-echtgenote wordt beschuldigd van de meest extreme misdaden. Dat was niet mijn bedoeling.

  De zaak Vaatstra is eigenlijk al lang opgelost! André Vergeer, jij vertelt het rustig en duidelijk! Het enige probleem is dat Justitie deze oplossing in de doofpot stopt.

  De vraag is niet door wie Marianne Vaatstra werd vermoord, de vraag is wie de macht had om deze gruwelijke lustmoord in de doofpot te stoppen!

  Antwoord
 5. Eheu

  Bou & A. Vergeer: zie mijn artikelen op Anarchiel over ‘de vrijmetselaars methode van moorden’ (een speciale rituele manier van moorden en van ‘doen’ iha) en over Gladio e.a., voor een aanzet tot een antwoord, van wie, hoe, en waarom deze zaak, net als in zoveel vergelijkbare gevallen in heel Europa, door de INTERNATIONALE politiek in de doofpot gestopt wordt.

  Ik heb geen enkele zin meer om me nog te herhalen, vandaar deze summiere reactie. Ik heb al zo vaak geprobeerd hier aandacht voor te vragen.
  Het taalprobleem speelt bij deze impasse een grote rol. Meer zeggen heeft geen zin voor mensen die dat probleem niet kunnen zien.

  Ik ben het beu er nog op terug te komen, dus laat ik het hierbij.

  Succes

  Groeten

  Eheu!!

  Antwoord
 6. André Vergeer

  Beste Bou,

  Allereerst even mijn grote waardering voor je weblog. Ik lees al je artikelen met plezier. Je gaat geen onderwerp uit de weg en je laat de discussie toe. Klasse!

  Voor wat betreft het verhaal van die advocate, ik vind die verklaring ook niet geloofwaardig maar weiger op voorhand om iemand daarom ‘voor gek’ te verklaren of zijn/haar verklaring als vals te bestempelen. Daarvoor heb ik al teveel gekke dingen meegemaakt. Met Eheu ben ik het eens dat niet alles altijd is zoals het op het eerste oog lijkt. Leugens laten altijd sporen na en die zijn veelal te traceren, maar dan moet je dat wel aandurven.

  Prof. Ton Derksen ontdekte ruim dertig leugens in de zaak tegen Ernest Louwes. Leugens die hem achter de tralies moesten brengen en – sterker – moesten houden. Door ‘deskundigen’ die daarvoor door de rechter en het OM waren aangesteld vanwege hun expertise. Het lijkt er dus sterk op dat de plaats op ‘het bankje’ bepaalt of je voor je leugens moet opdraaien of niet. Want als die advocate gek is, ken ik er nòg een heleboel.

  In het onderhavige geval is onderzoek eigenlijk al bijna uitgesloten. Als zij ongelijk heeft ben je zo een jaar verder zonder resultaat en als zij gelijk heeft hang je binnen datzelfde jaar op je knieën aan een touw…

  Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  Beste André,

  Bij het eerste filmpje van die ex-advocate barstte ik in lachen uit. Wat een onzin! Bij het derde filmpje werd het saai, het bleef onzin. Ik heb nu 10 afleveringen bekeken, allemaal onzin. Duidelijk is wel, dat zij goed op de hoogte is van alle cold cases. Ook heeft ze het Holleder-proces goed gevolgd. Door een handig gebruik van onopgehelderde zaken probeert ze een beeld te scheppen dat wel eens waar zou kunnen zijn. Helaas struikelt haar verhaal over details die beslist NIET waar kunnen zijn. Dat begint al bij het eerste filmpje. Maar ik heb bewust de links geplaatst, zodat iedereen zelf kan oordelen.

  Beste Eheu,

  Er worden wel degelijk rituele lustmoorden gepleegd. Ook verdwijnen er kinderen, die dan bij voorbeeld worden teruggevonden in de pedo-porno van Zandvoort. Ook deze zaak is vakkundig in de doofpot gestopt. Op dit moment zitten we met het Hofnarretje, waar een zogenaamd zielige pedo zich vergreep aan kleuters. Over de klantenkring wordt echter gezwegen!

  We weten dat het onderzoek naar de zaak Vaatstra door het OM systematisch in de berm wordt gereden. De vraag is zelfs niet wie dit doen, mijn vraag is slechts: WAAROM?

  Antwoord
 8. mrpettjo

  Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn dat de gedrongen Ali Hassan, een van de ontvoerders en mogelijke moordenaars van Marianne, ook werkzaam was als informant van justitie & politie in Leeuwarden. Hij woonde in een woning in de Kerkstraat in Leeuwarden die werd gehuurd door de politie voor informanten.
  Het feit dat Ali -hoogste waarschijnlijk- politie/justitie-informant was maakte natuurlijk dat hij effectiever door politie en justitie kon worden aangestuurd om eventueel mensen uit de weg te ruimen of anderszins zware schade te berokkenen.
  Ik meen dat een Boublog/Klol reageerder (naam even ontschoten) die ook uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar Koos H. in een webpublicatie zich ook in het informantverleden van Ali heeft verdiept.
  Wellicht kan hij ook meer helderheid over het waarom van de moord op Marianne vertellen.

  Antwoord
 9. mrpettjo

  Wat is trouwens de bron voor de beschuldiging dat Wolfgang Hebben naast (kinder)porno ook wapens en drugs verhandelde? Werkte Hebben daarnaast wellicht ook als informant? Overduidelijk is dat Hebben (voor?) (en) na de moord op Marianne heeft samengewerkt met justitie en politie en sindsdien in de luwte in Dokkum is gaan wonen. De Leeuwarder Courant heeft hem daarbij nog extra geholpen door hem op verzoek van justitie en politie volledig wit te wassen. Iets waar Hebben maar wat prat op gaat als de beschuldigingen tegen hem weer de kop opsteken (zie zijn reacties op Waldnet van januari 2010).
  Als ook wapens en drugs in het spel zijn in de zaak Marianne Vaatstra wordt het WAAROM nog weer wat lastiger overigens..
  (vorige post: helderheid..verschaffen)

  Antwoord
 10. mr. drs. Bou

  Beste mrpettjo,

  Waar de beschuldiging precies vandaan komt, weet ik niet. Het was een soort feit van algemene bekendheid. Hebben had op het AZC-terrein een caravan waar alles te koop was. Er was ook een achter-uitgang van deze camping, die niet werd bewaakt. De caravan van Hebben stond in een kwade reuk, maar niemand deed er iets aan!

  De inwoners van Kollum en omstreken hadden al een tijdje last van een groepje agressieve asielzoekers, die diefstallen pleegden en meisjes bedreigden. Ook met deze aangiften werd niets gedaan. Het is daarom ook heel goed mogelijk dat criminele asielzoekers eenvoudig niet pasten in het Vreemdelingenbeleid.

  Antwoord
 11. André Vergeer

  Beste Bou,

  Ik heb alle 19 opnamen bekeken en was vooral verbaasd, niet vrolijk. Het was het één of het ander. Of deze persoon had er jarenlang op gestudeerd om op een ziekelijke manier haar ex-familie door het slijk te halen. Of deze persoon had een verhaal dat zij aan niemand kwijt kon omdat het te bizar voor woorden was. Of een combinatie daarvan. Beide opties hebben ongetwijfeld een geheel eigen, trieste achtergrond.

  Zij antwoordde volkomen rustig, zonder angst, zonder haperingen en volledig consistent als de vraag meerdere keren werd herhaald. Op detailniveau telkens dezelfde antwoorden, dezelfde namen, data en locaties. Veelal ondersteund met “Zo is mij toen verteld”. Ook linksom en rechtsom te verklaren (de slimme leugenaar of de gelouterde advocaat). Ik weet dat Wim Dankbaar een aantal van haar beweringen heeft gecheckt en al snel afhaakte maar de tweede interviewer bevestigde diverse van haar beweringen. Een (groot) deel van die details moet ook kloppen, weer linksom of rechtsom.

  Ik ben er nog niet uit. Wat ik wel weet is dat er meer mensen voor gek zijn verklaard om hun mening en kennis van misstanden dan om de aandoening pseudologia fantastica.

  Antwoord
  • Anna

   Tja. Hypothese. Als ze iet liegt, wat dan? Wat is dan aannemelijk?

   Als die mannen psychopatische lustmoordenaars zijn die klusjes voor hogergeplaatsten op dat vlak… En ze doen een beetje in de drugshandel(maar naar het vrouwtje opscheppen hierover en zij gelooft dan dat het de grootste criminelen van Europa zijn…) Dan denk ik dat deze heren het vrouwtje een beetje bewijs voeren over wat ze allemaal wel niet kunnen (dat is opscheppen en tegelijk het vrouwtje bang maken)… Maar dan zullen de heren als psychopate het ook leuk vinden om het vrouwtje af en toe wat wijs te maken. Ze lijkt me niet extreem slim die dame, ze zal het verschil tussen een leugen en een feit niet goed zelf kunnen uitzoeken: ze combineert dan leugens van de heren en feiten die ze kent met elkaar.

   Kortom, als deze vrouw goedertrouw is, dan zal haar verhaal feit en fictie met elkaar combineren, maar weet ze dat zelf niet eens. Het is daarom extra moeilijk om de waarde van deze getuige te achterhalen.

   Vaatstra is duidelijk een cover-up, die vanaf eerste uur in de ochtend loopt. Het is een lustmoord waarbij meerdere daders zijn betrokken, waaronder dades die zo belangrijk zijn dat 12 jaa later niemand van de vrienden van Marianne iets durft te zeggen. Met zoveel getuigen moet het gewoon zijn dat iedereen bang is (en dat blijf je niet 12 jaar voor een asielzoekertje die al het land uit is).

   Antwoord
 12. Fleur

  @André Vergeer,

  Ex-advocate heeft het over drankje waardoor een persoon zijn geheugen verliest.
  Inhoud van drankje is o.a hersenvocht, aldus ex-advocate.
  Afname van hersenvocht deden de broers BIJELKAAR , de ex-advocate en mensen die van straat werden geplukt.
  Laatsgenoemden zijn blijkbaar niet massaal vermoord maar hebben eveneens nooit aangifte gedaan van deze bizarre activiteiten, pfff.
  Los daarvan is het volstrékt onmogelijk dat deze broers dit type punctie uitvoerden.
  Ten eerste wordt hersenvocht afgenomen ter hoogte van je lendenen (lumbaalpunctie) dus ABSOLUUT niet in je achterhoofd, en ten tweede doet een neuroloog of neurochirurg een lumbaalpunctie. Zelfs een huisarts kan dit niet maar volgens de ex-advocate hebben de “criminele” broers ineens de vaardigheid van een neuroloog, pff.
  En natuurlijk doen de “criminele neurologen” de punctie op een zéér gevaarlijke en volstrekt onmogelijke plaats nl. het achterhoofd, pff.
  Nadat ik dit hoorde wist ik – even los van haar overige waanbetogen- dat zij volslagen onzin uitkraamde.

  Ik heb niet alle filmpjes bekeken omdat ik al zoveel warverhalen hoorde.
  Wintersportmeisje werd door broers vermoord. Ouders v.h meisje maakten melding aan Oostenrijkse politie van vermissing plus mededeling dat dochter in Nederland zal zijn bij haar “vriendje.” Meisje wordt gevonden en is dan INEENS het onbekende meisje van Heul, pff.
  Broers regelen als enigen álle import en distributie van verdovende middelen in GEHEEL Europa en vèr daarbuiten, aldus ex-advocate.
  Geen criminele concurrenten hebben deze broers dus, aldus ex advocate,pff.

  Verder beschrijft zij precies hoe de wijze van de moorden heeft plaatsgevonden.
  Wie zij wat, waar stond wie, reacties van het slachtoffer etc.
  Tuurlijk echt iets voor een crimineel om in de kleinste details aan je vrouw te vertellen op welke wijze je een persoon hebt vermoord, pfff!

  Binnen psychiatrie zitten ook buitengewoon intelligente mensen! Personen met een fotografisch geheugen maar o.a wèl psychotisch.
  Psychotisch worden kan een ieder overkomen juist ook op latere leeftijd.
  Deze vrouw is voor mij duidelijk psychotisch met wanen en hallucinaties.
  Uiterlijk lijken haar verhalen consistent. Maar een goede luisteraar ontdekt al snel de blunders en onmogelijkheden in haar betogen.
  Juist omdat zij een psychiatrische patiënt is heeft men nooit aangifte gedaan tegen haar.
  Tegen een psychiatrisch persoon kan men volgens mij überhaupt geen aangifte doen indien deze geen fysiek gevaar vormt voor anderen.
  Wim Dankbaar maakte terecht de opmerking tegen haar, “heeft u een psychiatrisch verleden?”

  Triest voor deze vrouw en haar kinderen die nu via internet zien hoe zij cq hun zieke moeder zichzelf belachelijk heeft gemaakt met haar waanverhalen.
  Dit wens ik zelfs mijn ergste vijand ( mocht ik die hebben) niet toe!!

  Antwoord
 13. André Vergeer

  @Fleur,

  Fleur, je zou maar zo gelijk kunnen hebben want dat bestrijd ik immers niet. Wat ik hier ter discussie probeer te stellen is het gemak waarop ‘iemands’ verklaring zonder nader extra onderzoek blijkbaar kan worden weggezet als onbetrouwbaar, ziekelijk en onwaar omdat het mogelijk niet in ons denkraam past.

  Ik begeef me op zeer glad terrein (sorry daarvoor) door te beweren dat ik hier zonder een psychologische of psychiatrische opleiding, enig benul van zou hebben. Desondanks wil ik aangeven dat ik zo’n 10 – 12 jaar intensief heb gewerkt met mensen met een verstandelijke, geestelijke en/of lichamelijke handicap en/of met een gedragsstoornis of soms zeer ingewikkelde combinaties daarvan. Door (zelf)studie en door eigen ervaringen ken ik ondermeer wel ongeveer het onderscheid tussen een neurose en een psychose en weet ik ook ongeveer wanneer het één of het ander aan de orde is.

  Weer uit eigen ervaring, weet ik dat veel aandoeningen van deze aard terug te voeren zijn naar de vroege jeugd en naar zeer nare ervaringen en veel minder naar aangeboren afwijkingen. En dat deze personen ook meer dan “gezonde” mensen veel gevoeliger zijn voor beïnvloeding. Maar dat maakt hen, noch hun ervaringen, er nog niet per definitie ongeloofwaardiger op.
  Een paar voorbeelden uit jouw bijdragen:

  “Ex-advocate heeft het over drankje waardoor een persoon zijn geheugen verliest. Inhoud van drankje is o.a hersenvocht, aldus ex-advocate”.

  Nadere beschouwing van haar verklaringen zou kunnen opleveren dat hier sprake was van heroïne, XTC of van Flunitrazepam (rohypnol) in haar drankjes. We weten het gewoon niet, en zij weet dat blijkbaar ook niet.

  “Afname van hersenvocht deden de broers BIJ ELKAAR , de ex-advocate en mensen die van straat werden geplukt”.

  “Los daarvan is het volstrékt onmogelijk dat deze broers dit type punctie uitvoerden. Ten eerste wordt hersenvocht afgenomen ter hoogte van je lendenen (lumbaalpunctie) dus ABSOLUUT niet in je achterhoofd, en ten tweede doet een neuroloog of neurochirurg een lumbaalpunctie. Zelfs een huisarts kan dit niet maar volgens de ex-advocate hebben de “criminele” broers ineens de vaardigheid van een neuroloog, pff. En natuurlijk doen de “criminele neurologen” de punctie op een zéér gevaarlijke en volstrekt onmogelijke plaats nl. het achterhoofd, pff”.

  Met alle respect (en min of meer uit eigen ervaring), de afname van hersenvocht d.m.v. een holle naald kan iedereen in no time aanleren en kan volgens mij vanaf elke plaats in de wervelkolom. De vraag bepaalt immers de prijs en het risico. Mijn inschatting: hoe lager op de wervelkolom, hoe lager het risico van grote schade. Dat eventuele risico van blijvende schade vormt voor criminele individuen uiteraard weer geen enkel beletsel.

  “Ik heb niet alle filmpjes bekeken omdat ik al zoveel warverhalen hoorde.
  Wintersportmeisje werd door broers vermoord. Ouders v.h meisje maakten melding aan Oostenrijkse politie van vermissing plus mededeling dat dochter in Nederland zal zijn bij haar “vriendje.” Meisje wordt gevonden en is dan INEENS het onbekende meisje van Heul, pff”.

  Ook hier is het tegendeel nog niet bewezen Fleur. Sterker nog, justitie is ineens op zoek naar nieuwe getuigen in dit drama van het ‘Heulmeisje’. Zovele jaren na dato…

  “Broers regelen als enigen álle import en distributie van verdovende middelen in GEHEEL Europa en vèr daarbuiten, aldus ex-advocate.
  Geen criminele concurrenten hebben deze broers dus, aldus ex advocate, pff”.

  Dit is op twee onderdelen feitelijk onjuist. De advocate verhaalt van een poging van de vier broers om juist meer grip te krijgen op de binnenlandse en buitenlandse markt maar ook van tegenwerking door anderen. Daarnaast betoogt zij dat de broers uiteindelijk hun werkterrein hebben verplaatst van Arnhem naar Basel om hun sporen in NL uit te wissen.

  De vraag is dus blijkbaar niet OF zij bestaan maar of zij een crimineel bestaan leid(d)en.

  “Verder beschrijft zij precies hoe de wijze van de moorden heeft plaatsgevonden. Wie zei wat, waar stond wie, reacties van het slachtoffer etc. Tuurlijk echt iets voor een crimineel om in de kleinste details aan je vrouw te vertellen op welke wijze je een persoon hebt vermoord, pfff!”

  Sorry Fleur, maar dit argument houdt volgens mij ook al geen stand. Er zijn evenzovele motieven van het vóór als van het tegen te benoemen. Elke (als dodelijk gevaarlijk gekwalificeerde) crimineel gaat uiteraard uit van de onvoorwaardelijke loyaliteit van zijn ega op straffe van …. Bovendien beschrijft zij een moord waar zij (en een geboeide getuige) persoonlijk getuige van waren op een door haar exact aangegeven locatie.

  “Binnen psychiatrie zitten ook buitengewoon intelligente mensen! Personen met een fotografisch geheugen maar o.a wèl psychotisch. Psychotisch worden kan een ieder overkomen juist ook op latere leeftijd. Deze vrouw is voor mij duidelijk psychotisch met wanen en hallucinaties. Uiterlijk lijken haar verhalen consistent. Maar een goede luisteraar ontdekt al snel de blunders en onmogelijkheden in haar betogen. Juist omdat zij een psychiatrische patiënt is heeft men nooit aangifte gedaan tegen haar”.

  Nogmaals Fleur, niet (geheel) met je eens. Eerst verklaar je die advocate zonder nadere onderbouwing voor psychotisch om daarna zelfs te beweren dat zich dit bij haar pas op latere leeftijd zou hebben gemanisfesteerd. Een psychose laat zich daarnaast niet zo maar één op één vertalen in ziekelijk en leugenachtig gedrag. Je lijkt daarnaast de kwaliteiten “intelligent” en “fotografisch geheugen” zelfs te willen verbinden aan een psychose.

  Sterker nog, je stelt zelfs de onbewezen diagnose: “psychotische wanen en hallucinaties” zonder ook maar een begin van haar ‘blunders’ en ‘onmogelijkheden’ aan te tonen.

  Dus Fleur, IK ben er nog niet uit of zij de waarheid spreekt of niet, maar ik weiger vooralsnog om iemand op voorhand voor gek of voor onbetrouwbaar te verklaren, enkel en alleen omdat zijn/haar verhaal mij wat bizar voorkomt.

  Antwoord
 14. mr. drs. Bou

  Beste André,

  In 1967 was er in Nederland nog geen cocaïne op de markt. De vader stuurt in het eerste filmpje zijn drie puberzoons met een vrachtwagen naar Limburg. Alleen de oudste heeft een rijbewijs. Later levert vader de vrachtwagen vol cocaïne af op de plaats van bestemming en gaat dan naar de BANK om geld te halen! Boter bij de vis? Welnee… pa moet eerst naar de bank…
  Vandaar dat ik meteen in lachen uitbarstte. 🙂 🙂 🙂 Wat een ONZIN!

  De moord op Marianne Vaatstra was gruwelijk. Ik vind het wreed om daar zo’n onzinverhaal omheen te bouwen. Deze ex-advocate is op de hoogte van alle geruchtmakende cold cases. Google maar eens op de Allesweter. Dan kom je terecht in de Holleder-zaak.

  Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Beste Ruud,

  In 1967 was Kook nog geen breed verhandelbare pret-drug. Dat werd het pas na 1975. Voor die tijd was het heroïne en daar gingen hash en LSD nog aan vooraf. De Provo’s rookten toen wel eens wat…

  Een vrachtwagen vol cocaïne, met op de zijkant de naam van een molenaar, een handelaar in tarwemeel (!), viel in die tijd niet alleen volstrekt niet op, maar die viel volgens mij ook niet te halen in Limburg!

  Kortom: wat een onzin! 🙂 🙂 🙂

  Antwoord
 16. Ruud

  Dat cocaïne niet voor een breed publiek bereikbaar was en op iedere hoek van de straat verkrijgbaar, lijdt geen twijfel.

  De elite ( criminelen ) gebruiken dit echter al veel en veel langer.

  Het verhaal met de vrachtwagen rammelt aan alle kanten, er zijn echter ook delen van de verklaring die goed te verifiëren moeten zijn.

  Wie kent b.v. de gebroeders Dijkhuis persoonlijk?

  Antwoord
 17. mr. drs. Bou

  Beste Ruud,
  Wie zijn de gebroeders Dijkhuis? Hun hele naam komt niet voor. Waar haal je die vandaan?
  Verder gebruikt die elite natuurlijk geen vrachtwagen, maar slechts een grammetje…

  Antwoord
   • Ruud

    De elite gebruikte misschien maar een grammetje, maar een ‘koninklijke’ en wereldwijde handel is het altijd geweest.

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Een vrachtwagen vol zou de elite bestempelen tot een volksmassa. En dat willen ze vast niet… 🙁

 18. mr. drs. Bou

  Oh, op die manier! Op Capoditutticapi!!!

  Daar staat helaas geen link naar de redactie, ze zijn dus niet te benaderen. Ook ben ik afgehaakt bij aflevering 10 van de ex-advocate alias de Supergetuige. Aliassen van Holleder, AHA!!, Google dan eens op de Allesweter. Dan kom je uit bij Holleder.

  Wat betreft je vermoeden: ik zou dan helaas ook de volgende 9 kwartier met onzin moeten beluisteren. Zeer tegen mijn zin! Geef me dus even de naam van je sterke vermoeden, dan Google ik die snel boven en ik heb nog wel wat anders te doen!

  Volgens mij is het allemaal onzin! 🙁

  Antwoord
  • Ruud

   Dat de redactie van dat blog geen redactie heeft betekend natuurlijk niet dat de verhalen niet te verifiëren zijn.
   In mijn optiek kunnen deze verhalen ook alleen van de ex-advocate afkomen.

   De naam ‘Allesweter’ is door Bas van Hout voor het eerst geïntroduceerd, dat kun je aan Steve vragen.

   M.b.t. de vrachtwagen, weet u waar die cocaïne geproduceerd werd nadat de fabriek gesloten werd? Ik niet, maar de massale productie in Zuid Amerika is later pas geëxplodeerd.

   Antwoord
   • Ruud

    Excuus, Dat de redactie van dat blog geen contactfunctie heeft..

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijf × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën