Archief
Artikelen

De National Inflation Association is een Amerikaanse organisatie die het publiek waarschuwt voor een mogelijke hyperinflatie. Zij doen dat o.a. door middel van video’s over de economie. Dit is hun YouTube kanaal. Vorig jaar zomer verscheen op BOUblog van hen een documentaire: Melt Up, over de economische ineenstorting van de VS. We zien op dit moment de gevolgen: in de VS wordt door veel mensen honger geleden, daklozen wonen er in tenten en het minimumloon is te laag om van te leven. Tegelijkertijd worden de rijken steeds rijker en de politiek steeds agressiever.

De NIA steunt daarom Ron Paul in de komende presidentsverkiezingen. Ook de Amerikaanse veteranen staan achter deze Republikeinse kandidaat, die de belastingen wil verlagen, de overheidsbemoeienis wil terugdringen, alle Amerikaanse militaire bases buiten de VS wil opheffen en alle Amerikaanse troepen wil terugtrekken. De regering Obama kiest nog steeds voor oorlog, desnoods een wereldoorlog!

NIA Supports Ron Paul for GOP Nomination

Een belangrijk punt voor de NIO is de overheidsbemoeienis die niet alleen handen vol belastinggeld kost, maar ook leidt tot allerlei regelingen die slechts schijnproblemen en een hoop ergernis veroorzaken. End of Liberty is een documentaire van NIA uit oktober 2010. Deze biedt een breed overzicht van wat er mis is met de American Dream. Het ergste zijn de maatregelen tegen het zogenaamde terrorisme en de strijd tegen drugs, die een aanslag doen op de privacy, maar ook op de veiligheid van de bevolking. In de VS gaan die maatregelen soms verder dan bij ons, maar wat denkt u van het volgende:

Een jongen van 9 jaar vertelde me onlangs trots dat hij een eigen identiteitsbewijs had gekregen. Zijn moeder verklaarde dat haar kind binnen kort niet langer op haar paspoort kan worden ingeschreven. Alle kinderen krijgen een eigen identiteitsbewijs. Als dit wordt gestolen, dan kan men een ander kind voorzien van deze identiteit. Mijn eerste gedachte was dan ook: Dat is handig voor de kinderhandelaren! Deze maatregel zal wel genomen zijn voor de veiligheid, maar niemand ziet de gevaren…

End of Liberty is een typisch Amerikaans product en de NIA is bang voor hyperinflatie. Toch kaart deze docu een groot aantal problemen aan waar ook wij mee te maken hebben. De voedselindustrie, het ADHD syndroom, de hersenloze massamedia, de bekeuringen voor geringe overtredingen, de hoge salarissen voor top-ambtenaren, de verslaving van de bevolking aan nieuwe producten, het is allemaal herkenbaar. De VS is ons voorland. Als Brussel binnenkort middels het ESM onze schatkist mag plunderen, dan kunnen we in Nederland net zulke dwaze “federale” wetten verwachten.

“End Of Liberty” duurt een uur en 14 minuten.
Met medewerking van Gerald Celente!

Heeft de NIA gelijk? Kijk maar naar de goudprijs:

P.S.: Na enig nadenken heb ik de titel veranderd. Dwaze regelgeving is eveneens een groot probleem in onze EU-Euro landen. Mocht u nog dwaze regels weten, post ze dan hier! Hoeveel kost een overschrijding van de maximum snelheid? Hoeveel een bekeuring wegens het niet vastmaken van uw veiligheidsgordel in een gebied met max. 30 km per uur?

Aan dat soort dwaasheid moet een einde komen, al was het maar omdat de ambtenaren die zich bezig houden met deze regels ons beroven van ons belastinggeld! Het kan allemaal zoveel eenvoudiger, maar alle regelgeving staat garant voor een hoop overbodig werk!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

11 Reacties op “Dwaze regels en het einde van de vrijheid”

 • mr. drs. Bou:

  Deze post is bij nader inzien enigszins aangevuld. Mocht u dwaze regels weten, post ze dan hier!

 • Onbezoldigd ruifvuller:

  Een voor de hand liggende: het rookbeleid in de horeca.

  “Aan dat soort dwaasheid moet een einde komen, al was het maar omdat de ambtenaren die zich bezig houden met deze regels ons beroven van ons belastinggeld!”

  Dit vind ik een rare zin Bou. Belastinggeld is geld dat reeds geroofd is van de rechtmatige eigenaar.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Onbezoldigde ruifvuller,

  Belastinggeld is volgens mij geen roof, zolang de staat daar zinnige diensten voor levert. Onderwijs, gezondheidszorg, armenzorg, een wegennet en openbaar vervoer… Maar de staat heeft sinds de jaren ’80 veel taken afgestoten, oftewel geprivatiseerd.

  In plaats daarvan kwam de controle-staat: ambtenaren die van alles moeten controleren. Een rare regeling in mijn eigen gemeente: Men moet het afval gescheiden inleveren: plastic, glas, papier en oude kleren hebben allemaal hun eigen bak van ik denk 2 x 2 x 2 meter. Her en der staat een rij van die bakken op straat. Verder heb ik twee rolemmers: groen en grijs. Het composteerbare vuil moet in de groene en de de rest in de grijze. Een maal per 14 dagen komt de reinigingsdienst de groene rolemmer legen, de week daarop komt men de grijze legen.

  Voor chemisch afval, zoals lege batterijen, moet ik naar de “milieustraat” die een heel eindje weg ligt. Tussen 12 en 1 is deze dicht, want dan is het lunchtijd! Om dit afval te verzamelen, heb ik een milieubox. Een kreng van een ding, er zit nooit iets in, maar ik mag hem niet kwijt raken, want hij is eigendom van de gemeente.

  Ambtenaren controleren of men het afval scheidt. Zij mogen daartoe kijken in de rolemmers. Als ze daarin iets aantreffen dat in een andere bak had gemoeten, dan kunnen ze een bekeuring uitschrijven…

  En dan betaal ik ook nog reinigingsrecht! 🙁

 • Japie:

  Beste Bou,
  Je hinkt op 2 gedachten. Hierdoor dreig je in een mentale spagaat terecht te komen. Enerzijds toon je je een fan van bewegingen die een staatsgestuurde samenleving voorstaan en anderzijds streef je maximale persoonlijke vrijheid na. Ik herinner me nog je SP stemadvies, waar ik destijds op gereageerd heb.

  In mijn beleving moet in een volwassen economie de macht van de overhei d juist worden teruggedrongen tot haar absolute kerntaken. Daar waar de overheid zich ergens mee gaat bemoeien loopt het mis.
  Dat komt omdat in een volwassen economie als de onze de overheid zozeer verweven is met de macht van de multinationale ondernemingen dat de macht van deze laatsten wordt gelegitimeerd. Kijk voor de grap maar eens naar de leden van de RvC van de Nederlandse Bank. Door deze verwevenheid krijgen deze jongens vrij spel en kunnen ze alle regels naar hun hand zetten. Vraag maar eens aan de slager en groenteman op de hoek wat ze aan belasting en andere (precario) rechten betalen en vergelijk dit eens met “onze” multinationals shell, Philips, Akzo, etc.

  Ja, ik ben het eens met de analyse van de SP: terug naar kleinschaligheid, maar niet met hun oplossingen. We zullen de rol van de staat drastisch moeten terugbrengen. Heel drastisch.
  Voor opkomende economieën geldt dit niet. Daar kan de staat juist een aanjager zijn van de vooruitgang en daarna zal zij moeten terugtreden (maar ja, helaas lukt dat nagenoeg nooit).

 • Ben:

  Beste Japie,

  Wellicht heb je wat aan de volgende artikelen en info:
  http://zaplog.nl/zaplog/article/ravi_batra_de_nieuwe_gouden_eeuw
  http://zaplog.nl/zaplog/article/ravi_batra_econoom

  En: je kunt deze wereld niet begrijpen zonder Karl Marx te hebben gelezen en begrepen.

 • Jim Fetzer, American Philosopher & Former Marine Corps Officer.
  “The Problem is not Iran, the Problem is Israel” (3.20 min.)

  http://revolutionarypolitics.tv/video/viewVideo.php?video_id=18103

 • Iran is not a puch bag, says George Galloway,
  this war must be stopped before it begins. (10.52 min.)
  geupload door Stop the War Coalition op 6 maart 2012.

  http://www.youtube.com/watch?v=r_XNnbQId8M

 • Groene Wolf:

  Vanaf nu kan vastgesteld worden dat in Nederland een totalitair bewind heerst:

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/332929/Kamervragen-over-huiszoekingen-voor-Koninginnedag.htm

 • Intolerable Israel-News Analysis.
  geupload door Press TV Global News op 12 maart 2012.
  Gesprek met Bashar Zeed, journalist & writer, London.
  Hisham Jaber, Dir., Center for Middle East Studies, Beirut.
  Webster Tarpley, author & Historian, Washington.
  Duurt 25 minuten.http://www.youtube.com/watch?v=oKJcQpdvbFs&feature=g-u-u&context=G262584eFUAAAAAAABAA

 • mr. drs. Bou:

  Dat was een interessant half uurtje, Ankie. Dank je wel!

 • Hesham Tillawi on Biden knockoff Jihadis and wondering why they hate us.

  Vice precident Biden wondering: Why they hate us???
  Gepubliceerd op 3 mei 2013. (video duurt 12.22 minuten)

  http://www.youtube.com/watch?v=2trYqaZ7k1o

Laat een reactie achter