Archief
Artikelen

In Syrië heerst de Ba’ath partij, die een seculiere en socialistische politiek voorstaat. Er bestaat in Syrië dan ook geen staatsgodsdienst, al blijkt de president volgens de grondwet wel een Moslim te moeten zijn. De vrijheid van godsdienst is echter gegarandeerd. De Ba’ath partij streeft naar de vereniging van alle Arabische landen in een groot Arabisch rijk. In dat rijk wonen Moslims, Christenen en Joden, religie en politiek dienen daarom gescheiden te zijn. De Ba’ath ideologie is strikt seculier, in Syrië heerst vrijheid van godsdienst. Ook streeft de Ba’ath partij naar socialisme. Dat houdt in dat men grote bedrijven en industrieën wil nationaliseren ten behoeve van de hele bevolking, inclusief de zwakkeren. Onderwijs en gezondheidszorg zijn in Syrië dan ook gratis. Ook heeft Syrië bijna 2 miljoen vluchtelingen uit Irak opgenomen en hen gelijke rechten gegeven. Of zij Soennitisch of Shi’itisch zijn, doet daarbij volstrekt niet ter zake.

Hoewel in Syrië de meerderheid van de bevolking de Soennitische Islam belijdt, is president Assad zelf een Shi’itische Moslim, en wel een Aleviet. Net als het Christendom is ook de Islam verdeeld in talloze stromingen. Dank zij de seculiere politiek van Syrië was dat echter nooit een probleem, Soennieten en Shi’iten van allerlei stromingen leefden er vreedzaam naast elkaar. Het Christendom is eveneens een belangrijke godsdienst in Syrië: ongeveer 10% van de bevolking is Christen en het Christendom kent in Syrië een lange geschiedenis. Wikipedia zegt:

Syrië wordt wel de bakermat van het christelijk geloof genoemd, omdat de apostel Paulus hier zijn zendingstocht door Klein-Azië begon. Bekend uit het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen is het verhaal dat Paulus, de joodse christenvervolger, op weg naar Damascus een visioen kreeg, zich bekeerde en vervolgens het christendom ging prediken.

In Syrië vindt men de vroegste christelijke kerken, zoals de Huiskerk van Dura Europos. Thans is circa 10 procent van de bevolking christen.

In het bergstadje Ma`loula (50 kilometer van Damascus) spreken de christelijke inwoners nog de taal die Jezus gesproken heeft, het Aramees. In de rotskerkjes van de kloosters, gewijd aan de heiligen Sergius en Taqla, hangen oude iconen die regelmatig worden uitgeleend voor belangrijke tentoonstellingen in Europa.

Na de islamitische verovering van Syrië in 636, baden moslims en christenen zij aan zij tot 705. In die tijd leefde ook de christelijke theoloog en laatste kerkvader Johannes van Damascus, die een belangrijke rol speelde aan het hof van de kalief. In 705 werd de Kerk van Johannes de Doper afgebroken en vervangen door de Omajjadenmoskee. Hier worden ook de relieken van Johannes de Doper vereerd. Voor moslims is Johannes – net als Jezus – een belangrijke profeet.

De volgende patriarchaten zijn in Damascus gevestigd: het oosters-orthodoxe Patriarchaat van Antiochië, het oosters-katholieke patriarchaat van de Grieks-melkitisch-katholieke Kerk en het patriarchaat van de Syrisch-orthodoxe Kerk.

De gewapende terreur-bendes waardoor Syrië nu al bijna een jaar wordt geteisterd, zijn ten minste gedeeltelijk Al Qaida strijders. Deze Allah Akbar hooligans kennen geen enkele religieuze tolerantie. Ze worden onder andere gesteund door Saoedi-Arabië. In dat land heerst al helemaal geen vrijheid van godsdienst, het Christendom is er verboden, evenals iedere vorm van Islam die niet strookt met het streng fundamentalistische en uiterst seksistische Wahabisme, de Zwarte Kousen Islam! Een vrouw uit Saoedi-Arabië die strijdt voor vrouwenrechten, zegt over haar land:

Men verwijt president Assad dat hij een dictator zou zijn, maar Assad is bezig om Syrië nog verder te democratiseren. Hij wil een systeem met meer politieke partijen dan alleen de Ba’ath partij, met vrije verkiezingen, net als bij ons in het “vrije Westen”. Hoewel de Westerse pers een dergelijk initiatief zou moeten toejuichen, blijft de berichtgeving negatief:

Syria’s Assad to ‘End’ One-Party Rule

Syria’s embattled president has called a referendum on a new constitution, effectively ending nearly five decades of single-party rule, it emerged Wednesday. The proposed vote, which is scheduled for Feb. 26, comes after a bloody 11-month uprising against the rule of President Bashar al-Assad.

In Syrië heerst niet president Bashar al-Assad, maar de socialistische Ba’ath partij. De Christenen in Syrië staan achter deze regering, maar ook dat bericht wordt verdraaid. De Christenen zouden achter Assad staan omdat ze bang zijn! De Engelse versie van het Duitse Der Spiegel formuleerde het zo:


The Tolerant Dictator
Syria’s Christians Side with Assad Out of Fear

Many of Syria’s 2.5 million Christians are supporting President Bashar Assad amidst ongoing protests in the country. They prefer a brutal dictator who guarantees the rights of religious minorities to the uncertain future that Assad’s departure would bring. The president is exploiting their fears of Islamists for his own ends.

President Assad van Syrië kan geen goed meer doen in de ogen van het “vrije Westen”. Ook al is hij nog zo vriendelijk, hij blijft een “tolerante dictator”. Daarbij wordt er voortdurend met twee maten gemeten. In Saoedi-Arabië, Jemen, Bahrein en Qatar is de bevolking werkelijk in opstand gekomen tegen de dictatuur. In deze landen wordt de opstand van ongewapende burgers met grof geweld neergeslagen. De VS levert het traangas, ook aan Egypte waar na de “Arabische Lente” een militaire dictatuur heerst. Als we zien hoe men in deze Arabische landen omspringt met weerloze demonstranten, dan wordt het de hoogste tijd voor economische sancties, of zelfs een No Fly zone! Maar de westerse pers heeft het daar niet over. Propaganda bestaat ook uit verzwijging!

Arab Swing: ‘Saudis & Qatar in rush to please US’

Op de website van de Mediawerkgroep Syrië staat een lang artikel waarin de huidige toestand in Syrië wordt besproken. De werkgroep is goed geïnformeerd en verzet zich tegen de propaganda en de eenzijdige berichtgeving over Syrië.

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 15 februari 2012 – Sinds april 2011 heeft de internationale pers over Syrië berichten verspreid die steeds meer onrustwekkend werden: vreedzame betogingen die door het regime bloedig worden onderdrukt, onschuldige burgers die door soldaten worden beschoten en daarna nog verminkt, ziekenhuispersoneel dat wordt bedreigd, soldaten die door collega’s worden neergeschoten omdat ze weigeren op hun eigen volk te schieten. President Bashar al-Assad wordt voorgesteld als een gruwelijke dictator die zo vlug mogelijk samen met kolonel Khadaffi uit de weg moet geruimd worden. En de christenen worden ervan beschuldigd dit onmenselijk regime uit eigenbelang nog te steunen.

Het bedrog van eenzijdige berichtgeving

Het artikel begint met een video, waarin een Belgische pater die werkzaam is in Syrië vertelt over de toestand in dat land. Hij werd in 2010 naar Syrië gezonden en is getuige geweest van de “opstand” vanaf het moment dat deze begon. Niet alleen is hij beter geïnformeerd dan de hele westerse pers, maar ook mogen we er van uitgaan dat deze brave pater geen politieke agenda heeft en gewoon de waarheid spreekt.

De obsessie van het westen: ook Syrië in een humanitaire ramp storten duurt 17 minuten.

p.s.: Ook het artikel dat vandaag verscheen op de website van de Werkgroep Syrië is zeer lezenswaardig. Het gaat over het bewust tegen elkaar opzetten van de verschillende religies en stromingen binnen die religies.

Verdeel en heers: Het sectaire gevaar

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “De Christenen in Syrië steunen president Assad”

Laat een reactie achter voor They Knew