Archief
Artikelen

Gisteren vond in het Paleis van Justitie in Den Haag een zitting plaats van de Hoge Raad in de zaak Baybasin. In deze zaak werd vorig jaar april een herzieningsverzoek (pdf) ingediend, waarop de Advocaat-Generaal nog altijd moet reageren. Baybasin zit al sinds maart 1998 in de gevangenis, hij werd in 2002 in Hoger Beroep veroordeeld tot levenslang, maar het bewijs voor zijn misdaden bestond vrijwel uitsluitend uit telefoontaps. Een herziening van het vonnis moet altijd gebaseerd zijn op een nieuw feit (art. 457 WvS). Langzaam maar zeker is aan het licht gekomen dat de telefoontaps waarop de veroordeling van Baybasin gebaseerd was bewust en opzettelijk vervalst zijn! Op dit feit heeft zijn advocate, mr. A. Van der Plas, gisteren een mondelinge toelichting (pdf) gegeven. De consequenties blijken werkelijk enorm!

Bij deze zitting was Baybasin persoonlijk aanwezig. Voor hem zijn de consequenties duidelijk enorm en enorm duidelijk: Baybasin zit al bijna 14 jaar ten onrechte in Nederland in de gevangenis, waarbij zijn gezin het in Engeland zonder vader moet stellen en zijn vermogen in beslag genomen is in het kader van de pluk-ze-wetgeving. Mr. Van der Plas begon haar pleidooi dan ook met te wijzen op het lot van haar cliënt:

Het is belangrijk ons te realiseren dat wij niet slechts spreken over juridische abstracties, maar dat het hier gaat om een mens van vlees en bloed, die zoals het zich laat aanzien zeer wel mogelijk 14 jaar ten onrechte van zijn vrijheid is beroofd. Een menselijk drama!

De consequenties voor het OM zijn evenmin gering. Het bewust en opzettelijk vervalsen van bewijsmateriaal is een ambtsmisdrijf waardoor het vertrouwen in de integriteit van het OM ernstig wordt geschaad. Advocaat-Generaal mr. D.J.C. Aben zou aanwezig zijn, maar dank zij de spoorwegen was hij in de buurt van Woerden blijven steken. Hij werd vervangen door mr. E.J. Hofstee, eveneens Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, maar niet belast met het schrijven van de conclusie in deze zaak.

Baybasin is veroordeeld op een aantal bewezen verklaarde misdrijven. Het belangrijkste misdrijf was het telefonisch opdracht geven tot een moord in Turkije, de zogenaamde Moord in de Theetuin. De ene man aan wie hij deze opdracht zou hebben gegeven, werd in Turkije later vrijgesproken en de andere man werd zelfs niet vervolgd! De telefoontap waarop de bewezenverklaring stoelde, blijkt in ernstige mate het resultaat van knip- en plakwerk!

Het volgende bewezen verklaarde misdrijf was het telefonisch opdracht geven tot een massamoord in Kentucky. In Kentucky werd niemand vermoord, de FBI doet deze verdenking dan ook af als onzin. Ernstiger is, dat de man die deze moordopdracht van Baybasin zou hebben ontvangen, een hoge Israëlische militair blijkt. Geconfronteerd met de inhoud van het tapgesprek, reageerde hij hoogst verontwaardigd. Hij had weliswaar herhaaldelijk met Baybasin getelefoneerd, maar nimmer over criminele activiteiten. Het getapte gesprek was volgens hem een collage van knipsels uit zijn gesprekken met Baybasin.

Helemaal absurd blijkt de veroordeling wegens de gijzeling van Mehmet Celik. De Turkse politieman die de taps heeft vervalst, verklaarde namelijk dat Mehmet Celik een verzonnen persoon is, iemand die niet eens bestaat! En zo gaat het maar door… Dat dit herzieningsverzoek bij het OM nog niet heeft geleid tot een advies voor onmiddellijke vrijlating, is werkelijk beschamend! Nog erger is echter de schijn die wordt gewekt door de lange tijd die de Advocaat-Generaal nodig heeft om te concluderen. Het lijkt alsof men de zaak Baybasin op de lange baan wil schuiven, in de hoop dat alle belangstelling dan wegebt. Uit het aantal toehoorders dat deze zitting bezocht, blijkt echter dat dit nog niet is gelukt!

Mr. Adèle van der Plas wees vervolgens op een rapport van PriceWaterhouseCoopers uit december 2003, dus eveneens van later datum als het vonnis van Baybasin. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit bedrijf een onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse tapkamers. Uit hun rapport bleek dat het hiermee in 2003 slecht gesteld was. Bij drie van de vijf onderzochte tapkamers was de beveiliging zo ontoereikend dat onbevoegden de mogelijkheid hadden om inzage in bestanden te krijgen en er wijzigingen of vernietigingen in aan te brengen.

In dit verband wees mr. Van der Plas op de jurisprudentie die is ontstaan na de fraude met de geurproefhonden. Sindsdien is dit de vaste jurisprudentie: Als het resultaat van een onregelmatige geuridentificatieproef voor het bewijs is gebezigd en het niet aannemelijk is dat zonder deze uitkomst van de geuridentificatieproef de feitenrechter tot een bewezenverklaring zou zijn gekomen, levert dat een ernstig vermoeden op dat de rechter de verdachte zou hebben vrijgesproken.

Lees voor geuridentificatieproef telefoontap, dan volgt daaruit dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Niet de verdediging van Baybasin moet dan bewijzen dat er met die taps is geknoeid, maar het OM zou moeten bewijzen dat er niet met de taps is geknoeid! Nadat was gebleken dat de geurproef gevoelig was voor fraude, zijn er tientallen mensen bij een herziening vrijgesproken! In april vorig jaar is de geurproef met honden uit het bewijsrecht geschrapt, omdat deze methode te fraudegevoelig was. Als voor telefoontaps hetzelfde geldt, wat dan?

De voorzitter van deze zitting van de Hoge Raad, mr. A.J.A. van Dorst, tevens vice voorzitter van de Hoge Raad, begon daarop te blozen. Hij begreep onmiddellijk hoe verstrekkend dit nieuwe feit is. Nederland is zo’n beetje het meest getapte landje ter wereld, maar als er tot en met 2003 gemakkelijk geknoeid kon worden met de taps, dan kan iedereen die is veroordeeld op dergelijke telefoontaps een herziening van het vonnis aanvragen. Ook voor de Hoge Raad kan deze vervalsing van tapgesprekken daarom enorme consequenties hebben.

Adèle van der Plas toelichting herziening Baybasin

Helaas was de reguliere pers bij deze zitting niet aanwezig. Aan het falen van justitie mag kennelijk niet te veel ruchtbaarheid worden gegeven. Alleen Wim van de Pol heeft op Crimesite een verslagje geschreven. De betrouwbaarheid van telefoontaps is echter al veel langer in het geding. In februari 2003 heeft Zembla een uitzending gewijd aan het probleem. De deskundige J.W.M. van de Ven, voormalig hoofd signaal-analyse van de Militaire Inlichtingendienst, heeft voor deze uitzending de tapgesprekken van Baybasin geanalyseerd en gewezen op de signalen van vervalsing. Hij kreeg sinds deze uitzending vrijwel geen opdrachten meer van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. Deze uitzending staat ook niet langer op de website van Zembla, maar gelukkig nog wel op YouTube.

Update: 9-2-2012
JDTV heeft gisteren een schitterende collage gemaakt van het beschikbare filmmateriaal, inclusief een exclusief interview met mr. Adèle van der Plas. Dank je wel, Donkey!

JDTV Afl.2 – H.Baybasin Deel 5 duurt 10 minuten.

Voor de andere afleveringen van JDTV over Baybasin ZIE HIER.

Zembla – ‘Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding’ duurt 38 minuten.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

16 Reacties op “Baybasin en de vervalste telefoontaps”

 • Lidy Broersma:

  Goed en verhelderend verslag!…

 • mr. drs. Bou:

  Dank je, Lidy.

  De Hoge Raad, en vooral de AG, zit in een pijnlijke spagaat, noem het maar gerust een dubbele Axel! Enerzijds is daar de aanklacht tegen Demmink, anderzijds is daar het bewijs dat het OM bewust heeft gewerkt met valse telefoontaps. En in plaats van Baybasin onmiddellijk vrij te laten, staan ze met de mond vol tanden. Hoelang dit nog gaat duren, weet ik niet, maar de HR heeft het herzieningsverzoek ontvankelijk verklaard. Er MOET dus een vonnis komen.

  Ik zou niet graag in de schoenen staan van de AG in deze zaak, maar hij moet deze Gordiaanse knoop toch doorhakken! Dan kan hij dat volgens mij maar beter zo snel mogelijk doen… Al dat getreuzel maakt de zaak alleen maar erger!

 • Petra Jansen:

  Hartelijk dank voor dit verslag,want er wordt over dit onderwerp wel heel weinig vermeld over het algemeen,terwijl dit toch erg belangrijk is.

 • mr. drs. Bou:

  Update: 9-2-2012
  JDTV heeft gisteren een schitterende collage gemaakt van het beschikbare filmmateriaal, inclusief een exclusief interview met mr. Adèle van der Plas. Dank je wel, Donkey!

  JDTV Afl.2 – H.Baybasin Deel 5 duurt 10 minuten.

 • ldbroersma:

  Beste Bou, ik heb toch nog maar weer een berichtje op NUjij geplaatst.
  Ik ben namelijk een beetje boos.
  http://www.nujij.nl/algemeen/baybasin-levenslang-op-basis-waarvan.15635221.lynkx#axzz1lodUokbL

 • mr. drs. Bou:

  Beste Lidy,
  Dank je wel. Helaas heb ik op Nujij een IPban. Anderen zullen hem voor ons omhoog moeten stemmen.
  Ook ik was boos, vandaar dat ik vandaag wat vrede zocht. En nu ga ik Babasin een kaartje sturen. Wie volgt?

 • kolonel koekwous:

  Mr. drs.
  Kaartje naar Baybasin komt voor elkaar.
  Facebook ook even getreiterd met een link.
  Als de pers het laat liggen, feed the social media;-)
  Baybasin moet vrij en Joris D. vervolgd.

  Het volledige dossier Baybasin.
  http://www.crimesite.nl/dossier/baybasin.html

 • mr. drs. Bou:

  Dank u wel, Kolonel! Want het gaat me weer zo aan mijn hart! Alle beetjes helpen… 🙂

  Ik had Baybasin een boekje gestuurd, maar dat kwam niet aan. De Rubaiyyat van Omar Kahyyam. In de Engelse vertaling van Edward Fitsgerald, gevonden voor een dubbeltje of kwartje op een rommelmarkt. Maar het is geconfiskeerd, het kwam niet door de censuur. Hoe gevaarlijk is een gedicht dat is geschreven door een geleerde Pers uit de 11e tot 12e eeuw???

  Nu heb ik hem mijn eigen stukgelezen exemplaar verstuurd, in de hoop dat het aankomt. Zelf heb ik nog de vertaling van de beroemde Zeeuwse dichter Boutens, maar ook die is al lang dood. De Rubaiyat van Omar Khayyam is gewoon mooi!!!

  Iedereen weet,
  dat ik nooit gebeden murmelde.
  Iedereen weet ook, dat ik nooit geprobeerd heb m’n fouten te
  verbergen. Ik weet niet, of er een hogere Rechter bestaat en een
  hogere Barmhartigheid – maar toch, ik ben vol vertrouwen,
  want ik ben altijd mezelf geweest.

  Het gevaar van poëzie blijft altijd groot!!!

  Het scherpste wapen wat ik ken, is het puntje van mijn pen.

 • Ruud:

  Vond net een interessante foto uit 1980, toevallig het jaar dat mevrouw B.v.A. de troon besteeg?:

  http://i41.tinypic.com/15zglcz.jpg

  http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1lmaz_G%C3%BCney

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Ruud. Yilmaz Güney blijkt een Koerdische regisseur die in Turkije voornamelijk in de gevangenis zat wegens zijn politieke ideeën. Desondanks heeft hij een groot aantal films gemaakt. Er blijken er verscheidene op Youtube te staan, maar ze zijn in het Turks en niet ondertiteld. Voor wie Turks verstaat: even zoeken op zijn naam!

  Bij voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=Z7WXBgdjdAk

 • They Knew:

  @Bou,

  Bou, als je iets voor Baybasin wilt betekenen, dan raad ik je aan jezelf in deze discussie te mengen.

  http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2012/03/25/newroz-pirozbe-2/

 • mr. drs. Bou:

  Bedankt voor de tip, They Knew.
  Misschien kun je mijn reactie wat steun geven:

  http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2012/03/25/newroz-pirozbe-2/#comment-550631

 • mr. drs. Bou:

  Op Crimesite staat een bijzonder goed artikel over de zaak Baybasin en de corruptie van zowel de Turkse als de Nederlandse autoriteiten. MUST READ!

  Turkse ex-minister de cel in

  In Turkije heeft de oud-minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Mehmet Agar zich vorige week aangegeven om een gevangenisstraf van bijna vier jaar uit te gaan zitten. Agar werd in september 2011 veroordeeld voor corruptie en samenzwering. Agar was ook hoofd van de politie en minister in de regering van premier Tansu Ciller, in de jaren negentig. Na het zogeheten Susurluk-schandaal bleek dat deze regering volop in de heroïnehandel zat. De Nederlandse politie en justitie knoopten juist in die tijd nauwe contacten aan met de Turkse autoriteiten, onder wie Agar.

  In Turkije lopen sinds het Susurluk-schandaal van 1996 onderzoeken naar corruptie en invloeden van extreem rechtse groepen, zoals de Grijze Wolven. Momenteel staat een groot aantal militairen terecht in het Ergenekon-onderzoek. Een netwerk van hoge militairen en intellectuelen zou hebben geprobeerd door aanslagen een klimaat voor een staatsgreep te scheppen.

  Nederland vervolgde met Turkse hulp met veel succes Koerdische heroïneorganisaties, terwijl de regering Ciller, en ook Agar zelf, strafbare feiten beging, in drugs- en wapenhandel. De Koerdische Hüseyin Baybasin speelde in Turkije en internationaal een rol in gesprekken met de verzetsbeweging PKK. Baybasin klaagde op de Turkse televisie in de jaren de drugshandel door de regering aan.

  De Turken wilden dat Nederland de Koerdische leider Hüseyin Baybasin zou vervolgen, hetgeen ook is gebeurd. Baybasin is in 2002 veroordeeld tot levenslang voor moord in een omstreden rechtszaak. Momenteel loopt een herzieningsaanvraag bij de Hoge Raad.

  Lees ook hun Dossier Baybasin

 • mr. drs. Bou:

  IRT 2? – Infiltratiezaak OM in hoger beroep

  Lees voor de achtergrond en het verband met de zaak Baybasin dit artikel uit juli 2007: Turkse tolken.

  Dat er reeds lang iets broeit tussen Turkije en Nederland blijkt ook uit dit artikel uit maart 2009: De zaak Baybasin en de Turkse relaties.

 • mr. drs. Bou:

  De Advocaat Generaal in de zaak Baybasin heeft eindelijk, na al die maanden, zijn conclusie voltooid. Hij wil dat de originele telefoontaps nu eindelijk worden onderzocht:

  ‘Onderzoek manipulatie getapte telefoongesprekken’

  Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Aben adviseert dat afgetapte telefoongesprekken die tot een levenslange gevangenisstraf hebben geleid worden onderzocht.

  ‘Moedig’ vindt Adèle van der Plas de conclusie van Diederik Aben. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert dat er een audiotechnisch onderzoek moet komen naar de betrouwbaarheid van de afgetapte telefoongesprekken op grond waarvan Van der Plas’ cliënt Hüseyin Baybasin tot levenslang is veroordeeld. Die betrouwbaarheid is al herhaaldelijk onderzocht, maar de onderzoekers hebben nooit de originele gegevensdragers in handen gehad.

  Aben raadt verder aan alsnog enkele cruciale getuigen te horen. Op grond van de bekende feiten is er volgens de advocaat-generaal nog geen sprake van een ernstig vermoeden dat de zaak tot een andere uitkomst zou hebben geleid als het hof destijds bekend was geweest met de nieuwe inzichten. Daarom adviseert hij niet om de zaak te herzien. En ook al vindt hij het scenario van de complottheorie omslachtig en niet altijd even logisch, ‘het materiaal waarmee het herzieningsverzoek is onderbouwd geeft wel aanleiding voor nader onderzoek naar de vraag of een grond voor herziening aanwezig is’.

  ‘Extreme politieke gevoeligheid’
  Volgens Van der Plas is dit ‘het maximale dat iemand uit het justitieel systeem kan vragen gezien de extreme politieke gevoeligheid van deze zaak’. Dat er eenvoudiger manieren waren om Baybasin door manipulaties achter de tralies te krijgen, is Van der Plas met Aben eens. ‘Maar ik was er niet bij en het was toen in Turkije geen rare praktijk om telefoontaps te manipuleren.’

  Mr. Adèle van der Plas dringt al jaren aan op een onderzoek naar de originele tapes, maar dit onderzoek werd steeds gesaboteerd! Voor Baybasin zelf betekent deze conclusie dat hij vast blijft zitten tot ook dat onderzoek achter de rug is. Voor Demmink betekent het dat hij zijn pensioen wel zal halen! Tijd rekken is een kunst…

  De conclusie van Diederik Aben staat hier.

  Wat kunnen we doen? Stuur Baybasin een kaart!

Laat een reactie achter