Archieven

Artikelen

Vuiligheid en Justitie

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten om pedo’s strenger te vervolgen, maar natuurlijk niet alle pedo’s. De ene pedo is immers de andere niet! Ook de liegende rechter Westenberg hoefde wat hem betreft niet te worden vervolgd, evenmin als zijn handlanger Kalbfleisch. Er is immers een groot verschil tussen meineed en meineed. Seks met kinderen onder de 12 jaar moet volgens de minister worden bestraft als verkrachting, maar de gruwelijke lustmoord op Marianne Vaatstra was kennelijk een vergissing die niet hoeft te worden vervolgd. En hoewel de verkrachting van talloze kleuters in de crèche ‘t Hofnarretje veel beroering wekte, is er nog altijd geen onderzoek ingesteld naar de klantenkring van dit pedo-porno netwerk. Laten we het beleid van deze minister van Veiligheid en Justitie daarom eens tegen het licht houden.

Drs. J. Poot van Chipshol stuurde me onlangs de volgende e-mail:

Minister Opstelten deelde op 1 december jl. mede aan onze advocaat, die verzocht had om een schikkingsgesprek teneinde schadeprocedures over Westenberg en Kalbfleisch te voorkomen:

“Ik deel uw mening niet dat uit de verhoren zou zijn gebleken dat er onrechtmatig is gehandeld door de Staat. Mijns inziens staat niet vast dat uw cliente geen eerlijk proces heeft kunnen voeren ten overstaan van een onpartijdige en onafhankelijke rechter en dat zij daardoor omvangrijke schade zou hebben geleden.”

Hoe haalt hij het in zijn hoofd? En dan komt de aap uit de mouw:

“Afhankelijk van de uitkomsten van de strafrechtelijke onderzoeken, zal worden bezien of daadwerkelijk tot een bespreking moet worden gekomen.”

Je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen wat de uitkomst van de “strafrechtelijke onderzoeken” zal zijn. Ik heb steeds voorspeld dat Westenberg en Kalbfleisch de dans zullen ontspringen. Want alle middelen zijn geoorloofd om te voorkomen dat de beerput van de Haagse rechtbank wordt geopend. Zoals ook alle middelen geoorloofd zijn om mij, mijn zoon, ons bedrijf en klokkenluiders jaar na jaar kapot te procederen. De moraal van de Staat maakt een vrije val. Met man en macht wordt achter de schermen gewerkt aan het Duivels Plan om Chipshol uit te schakelen en te vernietigen.

Op 30 januari j.l. plaatste dhr. Poot daarom weer een grote advertentie, ditmaal in de Trouw, waarvan ook gewag werd gemaakt op BOUblog.

Gisteren verscheen er in Vrij Nederland een uitgebreid artikel over de toestand rond het EAB, geschreven door Harry Lensink. Op BOUblog staat reeds een reeks van artikelen over deze juridische wantoestand. Door zeer onzorgvuldige wetgeving, gemaakt onder auspiciën van een zekere Joris D., is het mogelijk dat Nederlanders worden overgeleverd aan een ander land voor een strafvervolging die aan alle kanten rammelt. De rechtbank mag het EAB niet toetsen aan de feiten! Op grond van een onzinnige aanklacht werd Robert Hörchner een aantal jaren geleden overgeleverd aan Polen, waar hij 10 maanden lang onder onmenselijke omstandigheden in “voorarrest” zat. Hij kwam pas vrij na het betalen van een aanzienlijke borgsom. Hörchner blijkt niet het enige slachtoffer van deze verkapte “mensenhandel”. Het Britse Fair Trials International en het Nederlandse EuroMos proberen deze zaak nu in Brussel aan te kaarten en het EAB gewijzigd te krijgen. Maar wat zegt de verantwoordelijke minister?

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie laat via zijn woordvoerder weten dat de voorbeelden van Hörchner en Disselkoen niet bewijzen dat het EAB soms tot grove misstanden kan leiden. Ook vindt de bewindsman het niet nodig dat de Nederlandse rechter uitvoeriger kan toetsen.

Toen minister Opstelten aan het bewind kwam, was zijn taalgebruik heel wat wolliger dan zijn huidige kille beleid. Dit zijn zijn goede voornemens:

‘Nederland veiliger maken – dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Paal en perk stellen aan criminaliteit, overlast en geweld. Daarom ga ik de slagkracht van politie en justitie vergroten: effectief opererende organisaties, méér blauw op straat, waar nodig extra bevoegdheden, zwaardere straffen en lik op stuk. Burgers moeten veilig kunnen leven. Thuis, op straat of tijdens het werk. Overal.’

Helaas bleek al snel dat zelfs peuters niet langer veilig zijn in de crèche. Wordt er nu eindelijk een grondig onderzoek ingesteld naar de rijke klantenkring van deze pedo-porno producenten? Natuurlijk niet! Men wil ons doen geloven dat het gaat om een enkele maniak die er plezier in heeft om talloze kleuters te verkrachten. Over geld wordt niet gepraat!

De minister wil nu ‘seks met kinderen onder de 12 bestraffen als verkrachting’. Ook heeft hij de RK kerk gevraagd om uitbreiding misbruikonderzoek. En er moet meer politie komen: Justitie verdubbelt aantal agenten op kinderporno en misbruik. Maar er is één pedo die systematisch buiten schot blijft: Topambtenaar niet vervolgd voor kindermisbruik

Dit laatste werd gisteren bekend gemaakt. Het zwaar gesubsidieerde blog Leugens NL vertelde ons daarop even hoe het zit: Joris Demmink, roddel en pedofilie – deel 8

Weer geen strafrechtelijk onderzoek Demmink

Na langdurig onderzoek Rijksrecherche

Gelezen: Persbericht Openbaar Ministerie

Gelezen en gedeeltelijk overgeschreven… Uit het persbericht blijkt dat de Rijksrecherche langdurig onderzocht heeft hoe men Demmink in de Doofpot kan houden. De ene getuige was niet betrouwbaar, de andere getuige kwam niet opdagen. Dat laatste klopt, Mustafa Y. is ernstig bedreigd en durft daarom niet naar Nederland te komen. Zo verdwijnen de aangiften in de prullenbak…

Gelet op de aard van de aangegeven feiten en de ernst van de beschuldiging heeft de Rijksrecherche toch verder onderzoek gedaan. In dit zogenoemde oriënterend feitenonderzoek zijn mogelijke reisbewegingen van de heer Demmink in de aangegeven periode in Turkije onderzocht. Dit onderzoek heeft op geen enkele wijze een bevestiging opgeleverd dat de heer Demmink in de betreffende periode in Turkije zou zijn geweest…

…noch in de Pinokkio bar in Praag, noch het Anne Frank Plantsoen of in het Rotterdamse pedo-bordeel van Lothar Glandorf. Niemand heeft Joris D. ooit ergens gezien. Die man is zo onzichtbaar, hij lijkt wel volkomen transparant! ‘Tegen kinderporno en het achterliggend seksueel misbruik van kinderen moet hard worden opgetreden’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er komt Geen nieuw onderzoek Deventer moordzaak, want ook daar zou een pedo-aap uit de mouw kunnen komen.

Wachten tot het weer overwaait lijkt echter niet langer de juiste strategie. Er moet een offer worden gebracht, en wel heel snel! Daarom heeft het OM vandaag bekend gemaakt dat de liegende rechters Hans W. en Pieter K. toch zullen worden vervolgd. Of deze meinedige magistraten ook zullen worden veroordeeld, is echter nog maar de vraag. Getuigen tegen magistraten zijn immers per definitie onbetrouwbaar! Mochten deze voormalige rechters worden veroordeeld, dan staat Chipshol sterk in een schadeprocedure wegens onrechtmatige overheidsdaad. Het gaat om miljoenen, dus laten we niet te vroeg juichen. Misschien is dit bericht slechts damage control, oftewel een vorm van Noten Kraken!

Minister Opstelten toont zich in elk geval een waardig opvolger van de ministers Donner en Hirsch Ballin. Ook zij haalden alles uit de kast om maar niet te hoeven overgaan tot vervolging van Joris D.. Aanstaande dinsdag is er een openbare zitting van de Hoge Raad in de herzieningszaak van Baybasin. Mijn oprechte wens is dat de Hoge Raadsheren over meer fatsoen en rechtsgevoel beschikken dan onze ministers. Want bij Justitie is het een en al vuiligheid!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

41 Reacties

 1. mrpettjo

  Het was de onderwereldvriend Peter R. de Vries die gisteren nog triomfantelijk vermeende J.D. complotters de mantel uitveegde via zijn twitter account die Robert Hoerchner in eendrachtige samenwerking met het OM via karaktermoord (het geliefde wapen van deze maffiamaat) middels een EAB voor lange tijd onschuldig in een Poolse gevangenis deed belanden..

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   En die Jelle Visser… FOEI !!!

   Antwoord
 2. Lidy Broersma

  Stel dat Baybasin wordt vrijgesproken ivm die telefoontaps, is er dan al over nagedacht waar hij na zijn vrijlating naar toe gaat? Lijkt me niet onbelangijk.

  Antwoord
 3. mr. drs. Bou

  Beste Lidy,

  Baybasin heeft een broer in Londen. Ook hij werd vals beschuldigd, omdat hij vanuit Londen zijn broer verdedigde, maar de bewijzen bleken vals. Hij is vrijgesproken.

  In Londen woont ook de vrouw van Baybasin, met hun kinderen. Als Baybasin me belt, dan vraag ik zelf nooit naar zijn familie, want het lijkt me zo pijnlijk om je vrouw en kinderen 15 jaar lang niet te zien. Maar in zijn laatste telefoongesprek begon hij er zelf over. Met zijn kinderen gaat het zeer goed, ze volgen allen een goede opleiding en met succes! Hij heeft nooit gewild dat ze hun vader in de gevangenis bezoeken, want dat zou hen belasten met zijn verdriet.

  Drie maal raden waar Baybasin na zijn vrijlating naar toe gaat… Een, twee, drie… HELEMAAL GOED !!!!

  Antwoord
 4. Lidy Broersma

  Zo vanzelfsprekend is dat niet, want wat als Justitie hem bijvoorbeeld uitzet naar Turkije? Dat is waar het mij om gaat. Is Baybasin vrij om te beslissen waar hij naartoe gaat? Je hoeft mij hier geen antwoord op te geven. Ik wil jullie er alleen op attent maken dat je dat vooraf moet regelen!..

  zei zij eigenwijs 🙂

  Antwoord
 5. Ruud

  Ministerie van Vuiligheid en Corruptie!

  Antwoord
 6. mrpettjo

  Het lijkt er heel sterk op dat Micha Kat zich heeft laten bedotten door een fantast(e) als zou de “Allesweter” Evert van Korlaar en zijn drie broers het stokje van Klaas Bruinsma & Charles Geerts in de Nederlandse Maffia bv hebben overgenomen.
  Evert van Korlaar is een management adviseur uit Tilburg en wellicht heeft hij drie broers en een zuster maar of zij iets met de onderwereld te maken hebben lijkt zo goed als uitgesloten..:
  http://nl.linkedin.com/pub/evert-van-korlaar/18/a6/6b

  Antwoord
  • gekke Henk

   Ik ga hier niet vertellen wie ik ben of wat ik doe, maar ik kan jullie één ding verzekeren, in mijn ogen houdt het gehele korlaar verhaal en hun vermeende betrokkenheid in de duistere zaakjes zoals kat en anderen die ons proberen voor te schotelen geen steek.Kat is een beetje dooorgeslagen en ziet spoken waar er geen zijn. let alleen al op de namen binnen het criminele millieu die WEG gelaten zijn, ze slepen de één er met de haren erbij en houden de ander buiten de picture.
   Waar is de rol van Ali.A. paja, Jocic, Hillis, Kok, Soerel etc etc.
   ‘De commissaris’ dat is volgens onafhankelijke getuigen Soerel, en de ‘allesweter’, was/is de bijnaam van Mink Kok. waarom ? Mink is een inteligent iemand die veel connecties heeft, spreekt vloeiend verschillende talen waaronder hebreeuws , heeft kontakten in alle lagen etc etc. Om veel te weten hoef je niet veel moeite te doen in het millieu, zie de opgraving van het ( stay-behindnetwerk) gladio-wapendepo, door Klepper en mieremet…

   Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  mrpettjo, volgens mij heb je daar groot gelijk in.

  Achter de schermen heb ik ook wat geïnformeerd, maar de Korlaar gebroeders blijken in de criminele wereld volslagen onbekend.

  Er gebeuren nog meer rare dingen. Zo ontving ik een antwoord van Kat op een e-mail aan zijn vriendin. Ik ken die hele dame niet en ik heb haar nooit een e-mail gestuurd! Volgens mij heeft de AIVD het maar al te druk met het gek maken van die arme crazy Kat!!!

  Antwoord
 8. mr. drs. Bou

  Kalbfleisch en Westenberg toch vervolgd? Goeie timing na het slechte nieuws van Demmink!

  Nieuwsuur 03-02-2012

  Antwoord
 9. mr. drs. Bou

  In HP De Tijd een interview met Micha Kat, die natuurlijk ook het slachtoffer is van Westenberg! En Erik van den Eemster vindt het normaal dat Westenberg Micha Kat kapot kon procederen op kosten van de Raad voor de Rechtspraak, dus met ons belastinggeld!!!

  Lees hier het interview.

  Antwoord
  • alfons

   Goed artikel over deze vuiligheid, dank !

   Twee kleine aanvullingen over de keurige heren Opstelten en Donner in de vuile zaak Demmink:
   Hoe de eerste gokt/liegt is ondermeer te zien op klokkenluideronline, 2 februari j.l.:
   Opstelten tegen Kat: “Een minister liegt niet” en “Ik heb de recensies van uw boek [over Demmink] gelezen”. Kat: “Er zijn helemaal geen recensies geweest”.

   De tweede daarentegen lijkt een ware zin uit te spreken die het verdient om precies gehoord te worden. Helaas wordt de passage over ‘Donner, rook en vuur’ doorgaans verkort en verkeerd aangehaald. Bekijk weer eens de oude EenVandaag op http://www.youtube.com/watch?v=xBncS3taTuM en luister naar Donner op 5’
   “ En als d’ er niet meer feiten zijn dan gisteren genoemd werden, dan is er nog niet eens aangetoond dat er rook is, laat staan dat ik eeh kan ingaan of er vuur is”.
   De meestal zorgvuldig formulerende Donner struikelt hier subliem in de zinsbouw. Hij beweert geenszins dat er rook is noch vuur, maar zegt duidelijk dat hij er niet op in kan gaan. Logisch dus dat hij die baan bij de Raad van State moest bekleden.

   We wensen het beste voor Baybasin op dinsdag, justitie contra Justitia.

   De Affaire Joris Demmink

   Antwoord
 10. mr. drs. Bou

  In Quote:

  Reconstructie: het Haagse kartel van Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch, de topman van de NMa die momenteel eventjes is kaltgestellt, houdt er in Wassenaar en Den Haag zijn eigen kartelletjes op na. Tenminste, de voormalig rechter wordt ervan beschuldigd dat hij een dubieuze rol heeft gespeeld in de al jaren slepende affaire Chipshol. Donderdag werd bekend dat de Rijksrecherche een onderzoek naar Kalbfleisch is gestart wegens meineed in die kwestie.

  Antwoord
 11. mr. drs. Bou

  Cees Poot Chipshol over vervolging rechters

  Antwoord
 12. mr. drs. Bou

  Dank je wel, Groene Wolf! 🙂

  Deze is ook mooi:

  Verdenking van meineed incident, maar realiteit’

  Den Haag , 9-2-2012

  De vervolging van twee oud-rechters voor meineed is zeer ernstig en schaadt het vertrouwen in de rechterlijke macht, maar het effect moet niet worden gedramatiseerd.

  Dat zegt Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, over de vervolging door het Openbaar Ministerie van de twee oud-rechters Westenberg en Kalbfleisch. Eind vorige week werd bekend dat het OM het tweetal verdenkt van meineed in de ingewikkelde Chipsholzaak. Kern van de zaak: Kalbfleisch zou als coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag in 1994 op verzoek van een privé-relatie zich hebben bemoeid met een zaak over gronden rond Schiphol die Westenberg was toegewezen. Westenberg zou de schade voor de relatie van Kalbfleisch moeten beperken. In latere procedures zouden de twee, inmiddels beiden oud-rechter, hebben gelogen over hun vriendschap; ze zouden beter bevriend zijn dan ze onder ede verklaarden.
  Fundament

  Van den Emster: “We moeten de zaak niet bagatelliseren, want getuigenbewijs is een belangrijk fundament van ons rechtsbestel. Een verdenking van liegen onder ede door rechters is zeer ernstig, dat raakt zonder meer de kern van het ambt van rechter. Daarom typeer ik deze zaak ook wel als een nachtmerrie, als rechter in hart en nieren doet dit mij pijn.”
  Unicum

  Maar de zaak moet ook weer niet worden gedramatiseerd, meent de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: “Want dit is een unicum, ik ken geen andere voorbeelden van verdenkingen van rechters die onder ede zouden hebben gelogen.

  Ik ken echter wel voorbeelden van rechters die iemand veroordeelden tot levenslang op grond van geouwehoer van een dronken temeier of zelfs op grond van door het OM vervalst bewijsmateriaal.

  Antwoord
 13. mr. drs. Bou

  Wat een toestand, Groene Wolf! Bedankt voor de link! 🙂

  Je mag in Nederland nou eenmaal niet zomaar alles zeggen.

  Zo mag je bij voorbeeld niet zeggen dat prins Claus een homo was, of dat Beatrix met haar vette reet al jaren op een gloeiende doofpot zit, of dat onze Water-kroonprins is getrouwd met de dochter van een fascistische moordenaar. Wij weten allemaal dat je dit niet mag zeggen!

  Gek genoeg mag je dan weer wel zeggen dat prins Friso de lustmoord op Marianne Vaatstra heeft bijgewoond en dat hij er dik voor betaald heeft. Dat hele verhaal staat al op verscheidene websites, nu ook weer hier. Omdat men dat zomaar mag zeggen, geloof ik er niks van! Volgens mij is het smerige desinformatie, in elkaar geknutseld door de AIVD. Vandaar dat men dit zomaar mag zeggen.

  Van Joris Demmink kun je trouwens zeggen wat je wilt, …. ????

  Antwoord
 14. mr. drs. Bou

  Dank je wel, Groene Wolf! De beerput begint een beetje over te stromen! De stank was al jaren ondraaglijk, maar de drollen flatsen nu over de rand.

  Dhr. Poot heeft vorig jaar nog vier andere liegende rechters aangeklaagd, maar die zitten nog steeds warmpjes in de stront. Het waren de “heren en meesters” F.C. BAKKER, D.P. RUITINGA, A.C MONSTER en M.J. SMIT. Ook met deze aangifte is nog niets gedaan!

  http://www.schipholwanbeleid.nl/?sid=82&nid=941

  Internet is toch wel erg behulpzaam. Vroeger moest ik voor dit soort info naar de bibliotheek in Middelburg. Nu kan ik lekker achter mijn bureau blijven zitten! Bespaart me een hoop benzine, vrije tijd en koude voeten! 🙂

  Antwoord
  • Alfons

   We prijzen internet – zolang het nog kan. ‘t is ook inzake vuiligheid reukvrij te gebruiken.
   Het Nieuwsuur-interview van de voorzitter van de rechtspraak verdient nog grotere bekendheid, Van den Emster is zo helder. Iedereen voelt dat de vent, die achter die snor zich probeert te verschuilen, gewoon erbarmelijk liegt. Er moeten in Nederland toch ook heel wat rechters zich beledigd voelen door dit ‘unicum’, iedereen wet beter! Laten we alle kennissen in het justitiebedrijf bestoken met dit filmpje, een kleine toelichting en enkele vragen: Wanneer durf je op te staan voor je eer en zelfrespect? Ben je door een eed aan ‘majesteit’ ook letterlijk aan alle vuiligheid gebonden en geknecht, op gedij en bederf, en hoever mag dit gaan?
   Over bederf gesproken, het kost moeite om over corruptie en verrotting, over Kalbfleisch en de vleeshandel van zijn corrupte vrind Kroes (die met het vrijbriefje, dat ‘ie het gevang niet in hoefde) geen grappen te maken. Maar hoe zijn de verwikkelingen van de heer Kalbfleisch, veelvoudig commissaris en tegelijk rechter, onderzocht? Hoe ook is zijn merkwaardig handelen als rechter in de zaak SERCO onderzocht ? Serko doet, excuses, denken aan het Griekse ‘sarks’ voor vlees, wederom; rechter Kalbfleisch echter ging hier over glas. Maar de zaak stinkt ten hemel. En dan moet Chipshol nog komen.
   Dat Westenberg en Kalbfleisch nu enkel voor meineed worden vervolgd en niet wegens corruptie, machtsmisbruik, oplichting etc. ? Dit kan toch geen zichzelf of de wet respecterende magistraat accepteren, tenzij als eerste stap?
   Misschien moeten we als publiek, in april in Utrecht, volgende stappen aan OM en rechters voor ogen en oren brengen. Als we niet op hun voeten willen stappen. Of waxinelichtjes willen ontsteken.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën