Selecteer een pagina

Archieven

Maand: februari 2012

Fukushima kerncentrales zijn nog steeds kwetsbaar

Vorig jaar op 11 maart werd Japan getroffen door een zware aardbeving waarop een tsunami volgde. Deze trof een aantal kerncentrales die in Fukushima langs de kust stonden. Drie van de zes kerncentrales werden onherstelbaar vernield. De radioactiviteit die daarbij vrij kwam, heeft de hele wereld ernstig verontrust. Een onafhankelijke organisatie, de stichting Herbouw Japan Initiatief, heeft nu een rapport uitgebracht over de gang van zaken tijdens en na deze ramp.
Lees meer…

Het Syrische referendum en de hypocriete “vrienden” van Syrië

Dit weekeinde heeft er in Syrië een referendum plaatsgevonden over een nieuwe grondwet. De opkomst was ongeveer 57% en daarvan stemde 89% voor deze grondwet. In Syrië was de socialistische Ba’ath partij tot op heden de enige legale politieke partij, maar de nieuwe grondwet staat ook andere partijen toe. Over drie maanden zullen er verkiezingen worden gehouden voor een nieuw parlement. In plaats van deze democratisering toe te juichen, zet het “vrije Westen” de agressie tegen Syrië echter onverminderd voort.
Lees meer…

Dwaze regels en het einde van de vrijheid

De National Inflation Association is een Amerikaanse organisatie die het publiek waarschuwt voor een mogelijke hyperinflatie. Zij doen dat o.a. door middel van video’s over de economie. Dit is hun YouTube kanaal. Vorig jaar zomer verscheen op BOUblog van hen een documentaire: Melt Up, over de economische ineenstorting van de VS. We zien op dit moment de gevolgen: in de VS wordt door veel mensen honger geleden, daklozen wonen er in tenten en het minimumloon is te laag om van te leven. Tegelijkertijd worden de rijken steeds rijker en de politiek steeds agressiever.
Lees meer…

De Toulambi, primitieve Papoea’s spelen prima toneel

Onlangs stuurde een vriendin me de link naar een uiterst charmante documentaire. De Belgische antropoloog en filmer Jean Pierre Dutilleux had in 1976 een wilde stam ontdekt in Nieuw Guinea. Deze Papoea’s hadden nooit eerder blanke mensen gezien en ze vonden de witte mensen “zombies”, levende doden. Ze waren angstig en verbaasd bij dit eerste contact met de blanke beschaving. Er is alleen een klein probleem: Deze wilde Papoea’s zijn leden van de Toulambi stam die reeds sinds de jaren ’50 contact had met blanken. Het blijken prima toneelspelers!
Lees meer…

Michael Ruppert: Collapse, Nederlands ondertiteld

Michael Ruppert werkte tot 1978 als narcotica rechercheur bij de politie van Los Angeles. In 1977 ontdekte hij dat de CIA betrokken was bij de import van drugs in de VS. Toen hij daarover aan de bel trok, werd er geen enkele actie ondernomen tegen de illegale activiteiten van de CIA, maar wel tegen de klokkenluider. Ruppert “nam” ontslag. Vervolgens begon hij een online nieuwsbrief: From The Wilderness. Ruppert was een van de eersten die zeiden dat 9/11 een inside job was. Daarover schreef hij in 2004 een boek: Crossing the Rubicon, waarin hij verband legt tussen 9/11 en Peak-Oil. Dit boek kan men ook online lezen (pdf).
Lees meer…

Chinese onderdrukking in Tibet: Moord in de sneeuw

Toen China in 1951 Tibet inlijfde als een Chinese provincie, was het land beslist geen paradijs. De meeste mensen leefden in materiële armoede, want het hoog gelegen bergland is slechts hier en daar geschikt voor de teelt van gerst. Het Tibetaanse Boeddhisme zorgde echter voor een gevoel van harmonie. De spirituele rijkdom schonk ook arme mensen vrede met het bestaan. Door de komst van de Chinezen veranderde dat. Tibet werd gemoderniseerd, maar voor China was het een wingewest en de religie werd onderdrukt.
Lees meer…

De zoutmannen van Tibet

De Zoutmannen van Tibet is een documentaire uit 1997 van Ulrike Koch, gefilmd onder de extreme omstandigheden die heersen in het hoogland van Tibet. Deze unieke documentaire volgt een groepje Tibetaanse nomaden op hun jaarlijkse tocht met 160 yaks naar de zoutmeren, gelegen in het uiterste noorden van Tibet. De reis door het onherbergzame landschap duurt ruim een maand, waarna er zout wordt vergaard. Vervolgens legt men de lange weg terug af, om het zout te ruilen voor gerst.
Lees meer…

Het ESM-verdrag gaat onze schatkist plunderen

Op 2 februari j.l. is in Brussel het ESM-verdrag getekend en op 1 maart a.s. zal de Tweede Kamer stemmen over de ratificatie van dit verdrag. Op CourtFool is nu een actie gaande om de ratificatie te voorkomen. Wat is er aan de hand? Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. Het ESM kan geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Kamerleden hebben geen enkele invloed op de besluiten van het ESM. Het is immers gebaseerd op een internationaal verdrag, dat altijd voorrang heeft boven nationale wetgeving. De Ministers van Financiën worden de bestuurders van het ESM. De Kamer kan slechts de Minister van Financiën vervangen door een andere Minister van Financiën, die dan dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.
Lees meer…

De Tibetaanse geneeskunde

Wie denkt dat de Tibetaanse samenleving slechts gekenmerkt werd door armoede, onwetendheid en bijgeloof, heeft niet begrepen welke rol de kloosters speelden in deze gemeenschap. De monniken deden veel meer dan mediteren en teren op de arbeid van de boerenbevolking. Ze ontwikkelden onder andere een geneeskunde die ooit internationaal zeer hoog stond aangeschreven. De medische kennis werd in de kloosters bewaard in geschriften zowel als in prachtige schilderingen, die men tanka’s noemt.
Lees meer…

De verdreven Yogi’s uit Tibet

Tibet was tot halverwege de vorige eeuw een geheimzinnig land dat door zijn geografische ligging zeer moeilijk toegankelijk was. In cultureel opzicht week Tibet volledig af van de rest van de wereld. De heersende religie was het Boeddhisme en het hele land werd door deze religie beheerst. Innerlijke vrede, liefdevolle aandacht en mededogen waren er de belangrijkste waarden. Dit staat in schril contrast met de westerse waarden van rijkdom, status en macht. Tibet werd beheerst door de kloosters, waar ongeveer een vijfde van de bevolking deel van uitmaakte. Materiële armoede ging in Tibet gepaard met een enorme spirituele rijkdom.
Lees meer…

Categorieën