Archief
Artikelen

Drs. J. Poot sr. heeft opnieuw een advertentie geplaatst, ditmaal in de Trouw van 30 januari. De tekst liegt er niet om! Deze tekst staat ook op de website Schiphol Wanbeleid, met de nodige links naar de achtergrond van de zaak. In deze advertentie doet dhr. Poot nogmaals uit de doeken welke desastreuze gevolgen de corruptie bij justitie heeft voor het hele land. In het geding zijn de integriteit van justitie en de persoonlijke veiligheid van klokkenluiders!

DUIVELS PLAN SCHIPHOL EN STAAT
Rechtspraak in vrije val

Advertentie, geplaatst in Trouw d.d. 30-01-2012

In mijn advertentiereeks hebt u nr. 67 Onkreukbare rechters gevraagd kunnen lezen. Die vraag kwam niet van mij, maar van de Nationale Ombudsman, dr. A.F.M. Brenninkmeijer. Hij stelde in het Nederlands Juristenblad dat 1) de rechtspraak in de Chipshol-zaak in een vrije val is geraakt en 2) niet transparant is. D.w.z. bewust zó ingewikkeld en ondoorzichtig gemaakt wordt dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De Nationale Ombudsman deed – met in het achterhoofd eerder door Chipshol aangetoonde wantoestanden bij de Haagse en Haarlemse rechtbank – een oproep aan rechters en rechtbankmedewerkers om misstanden in hun organisatie te openbaren. Aan die oproep werd geen gehoor gegeven. Ik voorspel daarom dat de vrije val van de rechtspraak doorgaat.

Vervolgens zet dhr. Poot uiteen hoe zijn bedrijf Chipshol al 20 jaar in een juridisch gevecht verwikkeld is met Schiphol over een stuk grond dat eigendom is van Chipshol, waarbij Schiphol wordt gesteund door de Staat der Nederlanden. De manier waarop de Staat dat doet, is in alle opzichten onrechtmatig. De liegende rechter Westenberg legde Chipshol in 1996 een bouwverbod op, zodat Schiphol de grond goedkoop zou kunnen kopen, maar drs. J. Poot hield zijn poot stijf en verkocht de grond niet! Vervolgens wist hij de belangenverstrengeling bloot te leggen, die bestond uit een geheime afspraak tussen rechter Westenberg en rechter Kalbfleisch, die nota bene een bestuurslid was van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. Nadat hij in opspraak was geraakt, kreeg Kalbfleisch vervroegd pensioen. Tegen Westenberg loopt nog steeds een aanklacht wegens meineed, in oktober 2009 gedaan door vader en zoon Poot, die tot op heden door het OM niet is onderzocht.

Omdat de media over de onverkwikkelijke zaak Schiphol tegen Chipshol niet meer schrijven, brengt dhr. Poot deze zaak middels paginagrote advertenties onder de aandacht. Hoewel dhr. Poot voor deze advertenties het normale tarief betaalt, weigeren sommige kranten zijn advertenties te plaatsten. Een klein applausje voor Trouw is hier wel op zijn plaats!

Inmiddels kent de Chipshol zaak allerlei details die u beter kunt lezen op de website Schiphol Wanbeleid. Een citaat wil ik u echter niet onthouden:

…wij zijn voor de luchthaven en vooral de Staat een steeds grotere bedreiging. Helemaal na de ontmaskering van en aangiftes tegen de twee ooit prominente vice-presidenten van de Haagse rechtbank. De beerput bij deze rechtbank (Westenberg, Kalbfleisch en eerder de door schrijfster Yvonne Keuls aangekaarte pedo-zaken rond de Haagse rechters Rueb en Stolk) moet gesloten blijven.

Want Westenberg weet te veel! Wie de moed heeft om de door het OM toegedekte wantoestanden te openbaren gaat barre tijden tegemoet.

In het Haagse ons-kent-ons kent Westenberg natuurlijk Joris D., onze topambtenaar van Justitie die al herhaalde malen werd beschuldigd van pedofilie. Van Joris Demmink kan men zeggen wat men wil, maar wie hem persoonlijk kent, wordt nimmer vervolgd! Dan zou namelijk de Demmink Doofpot open gaan! Dat boek moet gesloten blijven, want daarin staan alle strapatsen van onze pedofiele topambtenaar die in 1996 in Turkije minstens een minderjarige jongen heeft verkracht. Dat avontuur eindigde in de badplaats Bodrum, waar de Turkse geheime dienst foto’s heeft gemaakt van alle gasten die aanwezig waren op een uit de hand gelopen pedo-feest… Waaronder, naar men zegt, ook Joris D.. Dit beweert althans de Turkse Koerd Baybasin, die op grond van door de Turken en het OM vervalste telefoontaps in Nederland werd veroordeeld tot levenslang.

Zelf beweert onze topambtenaar dat hij in de jaren ’90 helemaal niet in Turkije is geweest. Misschien hebben we naast een liegende rechter Westenberg ook wel een liegende topambtenaar op Justitie!

JDTV Afl 38 De liegende rechter deel 14

Volgende week dinsdag is er in het herzieningsproces van Baybasin een openbare zitting van de Hoge Raad.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

29 Reacties op “Drs. J. Poot sr. plaatst opnieuw een advertentie”

 • Fleur:

  Ik heb veel respect voor de familie Poot!
  Inmiddels ben ik- na jaren het nodige gevolgd te hebben op internet- ervan overtuigd dat binnen ons rechtssysteem een beerput aanwezig is waarvan de deksel gesloten moet blijven vanwege de ondraaglijke “stank.”
  De Staat zorgt er hardnekkig voor dat o.a die beerput gesloten blijft…
  Westenberg is m.i een onderdeel van die ondraaglijke beerput dus zal daardoor onaantastbaar zijn.
  De uitkomst van de fam.Poot tegen de Staat is allang voorspelbaar, het levert hen niets op behoudens hoge advocaatkosten.
  De fam. Poot brengt wèl de corruptie in de opnbaarheid wat natuurlijk ook een belagrijke missie voor hen zal zijn. Voer dus voor de “slapende kudde” die vervolgens daarna weer direkt doorslaapt achter hun TV.

  Hoop echter dat de familie Poot nog veel vreugde ondervindt in hun leven.
  Ik zou knettergek worden van zoveel onrecht, indien ik in hun schoenen zou staan.
  Enfin corruptie leugens en bedrog loont, is preciés hetgeen ons rechtssysteem de burgers uitbundig heeft aangetoond cq geleerd!!

 • Jan:

  @Fleur Je hebt helemaal gelijk. Zolang de meute zich naif niet verdiept in het onrecht dat ons allen wordt aangedaan, zullen de betreffende personen en instanties daar dankbaar misbruik blijven maken. Het lijkt mij van groot belang dat gewone mensen en helemaal de media hun verantwoordelijkheid nemen om de waarheid boven tafel te krijgen. Zelf ben ik er van overtuigd dat als een van de ‘corrupte’/’gechanteerde’ partijen valt, dit een kettingreactie zal veroorzaken. Daarom is het voor hen cruciaal om één front te vormen.

  De familie Poot wens ik vastberadenheid toe en hoop dat ze het momentum en de druk kunnen opbouwen. Hopelijk zullen er nog rechtschapen mensen (bij o.a. Justitie e.d.) zijn, die daad bij het woord voegen en hen helpen. Ik doe wat ik kan.

 • mr. drs. Bou:

  Even een Kleintje:

  Bullebasklanken

  donderdag 2 februari 2012
  Wat moeten we daar nou mee? Laat commissaris Bulle Bas Opstelten aan de Kamer weten, dat ie meer pedocops gaat aanstellen en koterkruipers cq. koterplaatjesrukkers zwaarder gaat straffen. Nou, hieperdepiep. Maar zo’n beleidsaanpassing komt niet uit een hoge hoed of een lage gulp. Daarover pleegt Bulle overleg met zijn ambtenarij. En wie deelt de besmeurde lakens uit op het ministerie van Vuiligheid en Justitie? Ja, Joris Demmink. Is dat een gotspe of is dat een gotspe? Dat is een GOTSPE!!!! Want Bulle zal echt niet bedoelen, dat ie na ampel overleg met oud-OvJ Teeven, die vroeger heel wat meer babbels had maar nu als een bescheiden Hiep Hiepertje door de holle gangen van zijn ministerie schuifelt, een peloton pedocops op zijn eigen secretaris-generaal afstuurt.
  Normaliter neemt kindervriend Joris op 11 december van dit jaar afscheid van de macht. Tenzij hij een Kampsyndroom heeft opgelopen en doorwerkt tot zijn 68-ste.
  Dan kan ie nog een paar jaar de damage controlen. Hoewel, hoeveel damage is er helemaal? Joris behoort zonder enige twijfel tot de kaste der untouchables. Die mogen rustig af en toe een koter verwennen zonder meteen een cel te moeten delen met een badmeester of een andere droplul.
  Dus Bulle, bedankt. Tot de volgende beleidsboer.

 • Ruud:

  Wat we allemaal al aan voelden komen:

  http://www.nu.nl/binnenland/2731010/geen-strafonderzoek-topambtenaar-misbruik.html

  Niets aan de hand, niet genoeg details, Demmink was niet in Turkije etc. etc.

  Nu is het klaar, de barricaden op!!

 • mrpettjo:

  Kalbfleisch en Westenberg dan toch vervolgd. Demmink natuurlijk niet..
  http://www.bnr.nl/feeds/anp/400877-1202/om-vervolgt-twee-oud-rechters-wegens-meineed

 • mr. drs. Bou:

  Drs. J. Poot heeft alweer een advertentie geplaatst:

  Wat is er aan de hand met de rechtspraak in Nederland? Een rechtspraak die niet straft maar beloont, topcrimineel J. van V. zelfs complimenteert? (zie mijn vorige advertentie d.d. 10 februari jl.) Vergelijk daarmee hoe Chipshol door de rechterlijke MACHT is behandeld, ten gunste van staatsbedrijf Schiphol. Onze inzet in het belang van Schiphol en Nederland is niet beloond maar bestraft, ten koste van werkgelegenheid en een miljardenschade, ook aan belastingopbrengsten. Het begon in 1994 met de liegende rechter Westenberg, resulterend in zijn ‘doodvonnis’ over Chipshol van 3 mei 1996. Daartoe aangezet door zijn vriend Kalbfleisch, destijds eveneens vice-president van de Haagse rechtbank, ten gunste van diens zakenvriend Van Andel, onze voormalige financieel directeur. Wat waren onze ‘misdaden’? Dat waren onze 7 voorstellen om van Schiphol nr. 1 te maken. Lees meer op http://www.schipholwanbeleid.nl.

  MUST READ !!!

 • Groene Wolf:

  Dat die vent überhaupt een vertrekpremie krijgt. Schandelijk. Zou Westenberg er ook één krijgen/gekregen hebben?

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3225976/2012/03/16/Vertrekpremie-NMa-topman-Kalbfleisch-onredelijk-en-onwenselijk.dhtml

 • mr. drs. Bou:

  Dhr. Poot heeft weer een advertentie geplaatst:

  Chipshol bestraft voor 7 voorstellen om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken (deel 3)

  En je hebt groot gelijk, Groene Wolf: schandelijk! Het is de omgekeerde wereld: wie stout is krijgt lekkers, wie zoet is de roe! En die arme minister kan er niets aan doen…

  De oud-voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Pieter Kalbfleisch, heeft na zijn voortijdig vertrek vorig jaar een vertrekpremie van 352.000 euro ontvangen.

  Dat schrijft het Financieele Dagblad. Minister Verhagen van Economische Zaken noemt de hoogte van het bedrag ‘onredelijk en onwenselijk’ voor deze functie.

  Maar de CDA-bewindsman zegt dat hij na het inwinnen van juridisch advies geen mogelijkheden ziet om Kalbfleisch de in 2003 afgesproken ontslagvergoeding te onthouden.

  Kalbfleisch vertrok bij de NMa, nadat hij in de Chipsholzaak werd aangeklaagd wegens meineed. Het OM wil Kalbfleisch voor twee gevallen van meineed vervolgen. De zittingen worden in april verwacht.

  Als ik 352.000 euro krijg, wil ik ook wel vertrekken. Wie gaat er mee? 😉

 • Groene Wolf:

  Citaat Frederic Bastiat:
  De wet verkracht. En daarmee de politionele rechten van de staat. De wet wordt niet meer aangewend waarvoor hij is bedoeld, maar voor compleet het tegenovergestelde. De wet is een werktuig geworden van elke vorm van hebzucht. In plaats van bestrijden van misdaad is de wet zelf schuldig aan hetgeen het geacht wordt te bestrijden.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat

 • mr. drs. Bou:

  Er is weer een nieuwe advertentie verschenen over de Chipshol zaak:

  Deel 4:

  MINISTER OPSTELTEN SCHAF HET CORRUPTE SYSTEEM AF VAN PLAATSVERVANGEND RECHTER/RAADSHEER!

  Tekenend voor de rechterlijke Macht, althans voor bepaalde rechters (een minderheid?) is hun accepteren of zelfs verdedigen van foute, het ambt besmeurende collega’s. Nota bene zelfs nadat het OM onlangs besloot de voormalige toprechters Westenberg (door mij reeds in oktober 2009 aangeklaagd) en Kalbfleisch voor meineed te vervolgen. Als voorbeeld neem ik rechter prof. Bovend’eerdt die deze ambtverkrachters de hand boven het hoofd houdt en stelt dat “iedere beroepsgroep wel enkele rotte appels kent”. Daarentegen stelt prof. Ophof “Miskend wordt dat de rechterlijke macht een zeer bijzondere beroepsgroep is, die met grote macht is bekleed en waarvoor mede om die reden integriteit de alomvattende kernwaarde is. Integere rechtspraak is de basis voor de rechtsstaat en de democratie. (…) Voor de rechterlijke macht is integriteit essentieel, hetgeen in mindere mate geldt voor andere beroepsgroepen.”

  Geraffineerd is de uitspraak van voorzitter Erik van den Emster van de Raad voor de Rechtspraak dat er sprake is van “een ernstige vertrouwensbreuk in de integriteit van de rechtspraak als de meineed bewezen wordt (onderstreping JP).” Maar dat laatste wil hij in geen geval.

  Lees de hele advertentie op Schiphol Wanbeleid

 • mr. drs. Bou:

  Met excuses voor de late plaatsing:

  Nederland gestraft wegens verzet om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken (deel 5)

  Advertentie, geplaatst in Trouw d.d. 26 maart 2012 en Haarlems Dagblad d.d. 27 maart 2012

  “The Netherlands and the euro … A VERY UN DUTCH DEFICIT …The normally upright Dutch face a fiscal axe and possibly an early election.” The Economist March 10th 2012

  Nederland gestraft? waarom? Omdat uiteindelijk Nederland nog erger gestraft wordt dan Chipshol wegens het verzet van Schiphol en de overheid tegen mijn 7 voorstellen om onze luchthaven nr. 1 te maken. Bijna 25 jaar geleden voorgesteld in mijn rapport Schiphol luchthaven nr. 1. voorwaarde is een centrum van internationale allure, de Airport City Badhoevedorp, wil Schiphol niet afzakken tot een regionale luchthaven. thans reeds ver op weg omlaag.

 • mr. drs. Bou:

  Chipshol heeft haar schadeprocedure tegen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in hoogste instantie gewonnen. De Hoge Raad concludeerde vandaag dat LVNL ten onrechte in de jaren 1998-2005 heeft geprobeerd de plannen van Chipshol voor het Groenenberg-terrein tegen te houden. LVNL handelde daarmee onrechtmatig tegenover Chipshol en moet de veroorzaakte schade vergoeden.

  Na gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en luchthaven Schiphol is LVNL nu al de 4e overheidsinstantie die veroordeeld is tot schadevergoeding wegens onrechtmatige tegenwerking van Chipshol.

  Lees meer op http://www.schipholwanbeleid.nl

 • mr. drs. Bou:

  De laatste advertentie dateert alweer van 28 juni. Foei, wat was ik toen moe…

  Bij deze:

  Levensgevaarlijke fout Schiphol luidt het artikel van Paul Eldering in de Telegraaf van afgelopen vrijdag. Ondertitel: Vliegtuigen van gesloten baan vertrokken. Deze fout is alarmerend maar niks nieuws voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Twee jaar geleden op 12 juli publiceerde ik al in NRC mijn advertentie LVNL veroorzaakte bijna een dubbele KLM-vliegramp, nadat een KLM-toestel was opgestegen van een taxibaan.

  De LVNL is niet alleen een gevaar in de lucht maar tevens voor onze rechtsstaat, zie de recente veroordeling door de Hoge Raad wegens jarenlange (1998-2005) onrechtmatige tegenwerking van Chipshol, met als dieptepunt oplegging van het onterechte bouwverbod op ons Groenenbergterrein.

  Volharden onze regering en volksvertegenwoordiging na al deze fouten en fout handelen van LVNL in hun passiviteit ten opzichte van incidentenminister Schultz en de LVNL? Moet er eerst een ramp gebeuren?

  Lees meer in mijn advertentie in Trouw en op http://www.schipholwanbeleid.nl.

 • mr. drs. Bou:

  Chipshol claimt 9 miljoen euro schade bij provincie Noord-Holland

  Chipshol wil negen miljoen euro schade verhalen op de provincie Noord-Holland. Bij het onteigenen van grond voor de aanleg van de provinciale weg N201 is volgens de gebiedsontwikkelaar een te laag bedrag betaald, meldt persbureau Novum.

  Er was ten onrechte een bouwverbod voor zes hectare grond afgekondigd, wat zorgde voor een waardevermindering. Het verbod werd later ingetrokken, maar heeft de provincie volgens Chipshol een miljoenenvoordeel opgeleverd.

  Zie ook: Schipholwanbeleid

 • mr. drs. Bou:

  Staat saboteert berechting Kalbfleisch/Westenberg

  Begin dit jaar besloot het OM tot vervolging van oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg omdat ze onder ede hadden gelogen over

  1. hun vriendschap
  2. hun contacten over de Chipsholzaak

  Afgelopen vrijdag eiste de Officier van Justitie tot verbazing van vriend en vijand voor de eerste meineed slechts een taakstraf van 240 uur en voor de tweede zelfs vrijspraak. Een klap in het gezicht, niet alleen van Chipshol maar ook van de griffier mw. Van der Togt die de belangenverstrengeling van Kalbfleisch en Westenberg intern heeft gemeld. Steeds meer wordt duidelijk dat Justitie, OM en rechterlijke macht, niet alles op alles zetten om 2 corrupte rechters te veroordelen maar dat juist proberen te voorkomen.

  Immers het OM besloot allereerst begin dit jaar Kalbfleisch en Westenberg alleen te vervolgen voor meineed en niet voor de strafbare belangenverstrengeling en samenspanning tegen Chipshol, waarvan de klokkenluidster de oud-rechters had beschuldigd. Naar aanleiding van dat vervolgingsbesluit schreef NRC niet voor niets op 4 februari 2012:

  Lees meer in Trouw van vandaag of op schipholwanbeleid.nl

 • mr. drs. Bou:

  “Als 2 rechters dit soort dingen flikken, is het logisch dat er media-aandacht komt”

  De publicatie van een nieuwe paginagrote advertentie in Trouw op 15 november 2012 was voor BNR Nieuwsradio reden om een toelichting te vragen van Chipshol-directeur Peter Poot: waarom plaatste hij juist nu die advertentie, vooruitlopend op de uitspraak van de rechtbank?

  Poot: “Omdat wij volstrekt duidelijk naar buiten willen brengen wat wij vinden van de gang van zaken in deze rechtszaak. De zaak gaat sowieso niet waarover hij zou moeten gaan, namelijk corrupte van 2 rechters, ze worden alleen vervolgd voor meineed. …

 • mr. drs. Bou:

  Er gebeurt op dit moment zo veel, ik heb nauwelijks de tijd om het bij te benen. Er is weer een nieuwe advertentie van Poot:

  Westenberg kluste bij voor € 410.000
  Opdrachten o.a. via netwerk Kalbfleisch

  Westenberg blijkt in de periode 2005-2010, anders dan ik eerder vermeldde, niet voor € 202.000 maar voor veel meer t.w. € 410.000 te hebben bijgeklust via zijn Antacc BV, waarvan zijn vrouw directeur is.

  NB. Volgens Westenberg zou toenmalig president Wijnholt hem geadviseerd hebben: “Sta nou niet bij de Kamer van Koophandel als directeur ingeschreven, laat je echtgenote dat doen.” Zou dat echt waar zijn? Antacc is overigens ook een vorm van belastingontduiking.

  De Liegende Rchters Westenberg en Kalbfleisch staan op dit moment terecht, waarbij het OM een TAAKSTRAF heeft geëist!!!

 • sancho panza:

  Bestaat hier ook ontnemings-wetgeving voor?

 • sancho panza:

  Anders wil mijn chef en grote vriend wel een poging doen.

 • mr. drs. Bou:

  Dhr. Poot heeft nu zijn laatste advertentie geplaatst. Hij gaat zijn rechtspositie verkopen aan een aantal Amerikaanse litigation funds – die het uitsluitend om geld te doen is en die geen genade kennen.

  Dit gaat de Nederlandse staat heel veel geld kosten! Misschien dat er dan wat mensen wakker worden omtrent de pedofiele corruptie, het machtsmisbruik en het wanbeleid!

  Ik begrijp dat dhr. Poot zelf geen zin meer heeft om te vechten, maar ik ben hem dankbaar voor de strijd die hij reeds geleverd heeft.

  Zie de Demmink Doofpot!

Laat een reactie achter