Archief
Artikelen

Foto: Marcel Vervloesem met 1 van zijn 3 kleinkinderen na zijn voorlopige invrijheidsstelling waarvan de voorwaarden bijna opgeheven werden.

Van de Werkgroep Morkhoven ontving ik het volgende bericht:

Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem die in het nu 14 jaren durende media-proces tegen hem, steeds een ‘zelfverklaarde pedojager’ wordt genoemd, werd opnieuw opgesloten.

De fantasierijke verhalen in Het Nieuwsblad en de andere Vlaamse rioolblaadjes die zich door pedo’s en Justitie laten gebruiken om de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) mee dicht te dekken, kwamen deze keer van zijn bijna 18-jarig neefje.

Volgens Het Nieuwsblad dat 14 jaar geleden voor het eerst met een verhaal van Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem en zijn vrienden naar buiten kwam, zou het neefje hebben verklaard:’Marcel nam ijsblokken uit de diepvriezer en wreef ermee over mijn blote lijf. Ik moest ook tien keer pompen en werd onder een koude douche gezet.’

Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem geen ijsblokken kan gebruikt hebben omdat er in zijn ijskast geen diepvriezershokje bestaat met de nodige voorzieningen, zoals de gerechtelijke politie wist vast te stellen.

Toch beslisten de Turnhoutse procureur Jacobs en openbare aanklager Vander Flaash die op een bijzonder fanatieke manier en met heel wat procedurefouten en zelfs verdwijningen van documenten, het vreemde mediaproces tegen Marcel Vervloesem al 14 jaar leiden, dat Marcel Vervloesem nog ‘minstens een maand moet opgesloten blijven’.

De actievoerder die verschillende hartoperaties onderging, voor kanker geopereerd werd en thans halfblind is ten gevolge van de zware suikerziekte waarvoor hij 3 x per week naar het hospitaal moet gaan (nierdialyse), moest in het begin van zijn opsluiting in de gevangenis van Turnhout, op een matras op de grond slapen. Er is blijkbaar nog steeds plaatsgebrek in de overvolle Belgische gevangenissen…

Marcel Vervloesem heeft al 4 jaar een spreekverbod met de pers, mag al 2 jaar geen contact hebben met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is, mocht sinds zijn voorlopige invrijheidsstelling niet meewerken aan verenigingen tegen kindermisbruik en mocht zelfs niet naar het buitenland reizen omdat men vreesde dat hij deel zou nemen aan congressen rond kindermisbruik.

Bij zijn aanhouding enkele dagen geleden, werd het script van het boek waaraan hij werkt, door de Justitie in beslag genomen…

Justitieminister Annemie Turtelboom (VLD) die van het dossier Vervloesem op de hoogte is, stelde onlangs nog dat ‘elke zweem van partijdigheid binnen de magistratuur moet geband worden’ en dat de ‘deontologische code voor de magistratuur moet uitgebreid worden’…

Hij mag reeds twee dagen geen contact opnemen met zijn dochter die weet wat er precies gebeurd is. Maar zoals in het geval van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven, past haar uitleg niet in het kraam van de Belgische Justitie die met haar media-processen hoopt dat zij de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van Victor Vervloesem waarin over zedenfeiten met jongetjes wordt gesproken, zonder onderzoek kan afsluiten.

Schrijf hem: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (indien zijn celnummer niet wordt veranderd en zijn brieven niet worden achtergehouden zoals dit in de gevangenis van Brugge de gewoonte is). Marcel Vervloesem kan uw steunbetuigingen nu best gebruiken. U kan hem ook postzegels toesturen.

Twee dagen geleden ontving ik ook al twee berichten van de Werkgroep Morkhoven, maar die waren in het Frans. Eheu heeft ze voor me vertaald.

DE PEDOCRIMINELE ZAAK ZANDVOORT: ACTIE VAN JUSTITIE

De Belgische justitie is erg actief op dit moment. Problemen met de telefoon-verbinding, Internet etc…De verspreiding van ons persbericht werd gesaboteerd. Door een script op Facebook werd ons de toegang tot die site onmogelijk gemaakt. De vertaling van onze berichten schijnt verdwenen te zijn, we zien ze niet meer terug op ons scherm. De site ‘Fondation Princesse de Croÿ’, die goede informatie bevat over de Zandvoort-zaak, is niet meer toegankelijk via de computer van de Prinses zelf (ze kan dus niets meer publiceren op haar site). Het manuscript voor het boek waar Marcel aan werkte, is in beslag genomen door Justitie. Marcel Vervloesem is het officieel verboden contact op te nemen met de pers en met Morkhoven. De Werkgroep Morkhoven en de dochter van Marcel worden niet door de Vlaamse roddelpers geïnterviewd. Die zelfde pers helpt de zaak Zandvoort (90.000 slachtoffers!- waaronder babies) in de doofpot houden. Er is sprake van totale censuur.

Foto: internationale protest-actie voor de gevangenis van Brugge, waar Marcel mishandeld, geïsoleerd en gemarteld werd…

Het schijnt dat deze vertaling is verdwenen…Wij willen iedereen vragen om kopieën te maken van onze publicaties want het is duidelijk dat de Belgische Justitie die het manuscript van het boek dat Marcel Vervloesem aan het schrijven was in beslag heeft genomen, en die de site van Prinses J. de Croÿ geblokkeerd heeft en Marcel vier jaar geleden al heeft verboden om met de pers te praten, ons wil censureren op het Net.
——-
Marcel Vervloesem gearresteerd. Belgische Justitie zeer nerveus.

Toen wij bekend maakten dat het nieuws dat in het Vlaamse roddelblaadje Het Nieuws verschenen was, waarschijnlijk was bewerkt door beschermers van pedofielen binnen Justitie, hebben we vernomen dat de rechter in Turnhout het manuscript van het boek dat Marcel Vervloesem aan het schrijven was in beslag heeft genomen onder voorwendsel dat het om kinderporno zou gaan. Onze computers worden gesaboteerd. De toegang tot Facebook via onze computers wordt geweigerd. We hebben ook problemen met onze telefoonverbinding en met e-mail, en andere problemen bij het gebruik van Internet.

De site ‘Fondation Princesse de Croÿ’ , die door onze vicevoorzitter J. de Croÿ wordt beheerd, wordt gehackt. De Prinses heeft zelfs haar provider moeten bellen omdat haar e-mail geblokkeerd werd en zij geen andere mogelijkheid had om ons te contacteren.

Op de foto: het Hof van Turnhout: een maand geleden heeft een 14-jarig vriendinnetje van de neef van Marcel zich verdronken in de vijver van dit Hof. Het meisje was volkomen onder invloed van drugs. Er is in Turnhout een ernstig drugs-probleem onder jongeren en de vijver bij het Hof is een soort ontmoetingsplaats voor jongeren waar ze experimenteren met drugs. De jongeren die aangifte tegen Marcel Vervloesem hebben gedaan, hadden allemaal een strafblad ivm drugs, diefstal, inbraak, afpersing, gewapende overvallen, zedenmisdrijven, vandalisme, mishandeling, etc. Wij hebben absoluut niet de bedoeling op te roepen tot een heksenjacht op jeugdige drug-gebruikers. Wij vinden dat minister van justitie Turtelboom, die aangeeft dat ‘een rechter zelfs niet de schijn van partijdigheid mag wekken’, een grondig onderzoek moet doen naar de fabeltjes die met de regelmaat van de klok door de Vlaamse riool-pers over Marcel Vervloesem worden verspreid. We leven in een beschaafd land, hier mogen geen media-activisten worden gecensureerd en weggestopt.

Marcel Vervloesem zit dus alweer onschuldig in de cel, niet omdat hij zijn neefje heeft verkracht, maar omdat hij een boek aan het schrijven was! Vandaag zal ik hem een kaartje sturen. Het lijkt zo weinig wat we voor hem kunnen doen. Toch maar doen…

Gevangenis Turnhout,
t.a.v. Marcel Vervloesem,
cel 139,
Wezenstraat 1,
2300 Turnhout
BELGIË

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

15 Reacties op “Steun Marcel Vervloesem en stuur hem een kaartje”

 • Jan Boeykens:

  Bedankt voor de publicatie drs. Bou. Laat ons hopen dat er heel wat Nederlanders Marcel Vervloesem de nodige steun zulln betuigen door hem te schrijven. Heb je nog iets gehoord van dat peutermisbruik in Amsterdam ? Die zaak is rechtsstreeks verbonden aan de kinderpornozaak Zandvoort. En de Belgische en Nederlandse Justitie die geacht worden van het kindermisbruik te bestrijden maar die in werkelijkheid de pedo-maffia ondersteunen en er zelfs deel van uitmaken, waren 14 jaar geleden reeds op de hoogte van deze gegevens.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Jan,

  Het enige nieuws over die zedenzaak in Amsterdam is dat de crèche ’t Hofnarretje al twee maal van naam veranderd is. Dat wordt dus weer een doofpot, met een eenzame gek die graag peuters verkracht. Over geld wordt niet gepraat… En een klantenkring??? Hoe bedoelt u!!!

  Mijn kaartje voor Marcel ligt klaar, maar de Belgische post staakt! Het gaat dus pas morgen op de post. Ik hoop dat hij spoedig vrij komt en dat hij zijn manuscript terug krijgt. Want daar was het kennelijk om begonnen! Ze zijn bang voor zijn publicatie…

 • Jan Boeykens:

  En waar zijn die Nederlandse ouders van die misbruikzaak in Amsterdam naartoe? Kregen zij zwijggeld of lieten ze zich wijsmaken dat ‘Justitie met een diepgaand onderzoek startte’ en dat zij ‘binnen het kader van dit onderzoek het best kunnen zwijgen’? Aan de ouders: wacht niet te lang want het zou kunnen zijn dat er geen onderzoek is en dat deze zaak in de doofpot wordt gestopt.
  ————————
  En nog iets aan de ouders: jullie kinderen die levenslang getraumatiseerd zijn, zullen jullie later verwijten dat jullie veel te laks zijn geweest in deze kwestie.
  ————————
  De ouders zouden er misschien best aan doen om onze documenten te raadplegen in de kinderpornozaak Zandvoort waaruit blijkt dat de Belgische en Nederlandse Justitie reeds 14 jaar lang op de hoogte zijn van wat er in Amsterdam gebeurde. En stop ermee om als grote onozelaars dat verhaal over het ‘Monster van Riga’te blijven geloven. De Amsterdamse kindermisbruikzaak maakt deel uit van de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers die waarschijnlijk niet allemaal het slachtoffer werden van het zogenaamde Monster van Riga).
  ———————-
  Bedankt voor ook voor je kaartje drs. Bou. Marcel zal er zeer blij mee zijn en het zal hem de nodige steun geven om, niettegenstaande zijn achteruitgaande gezondheidstoestand (hij moet tengevolge van zijn zware suikerziekte die onvoldoende verzorgd werd gedurende zijn 2 jaar durende opsluiting, nu 3 x per week naar de nierdialyze) om als een hond in de gevangenis vermoord te worden. Bij zijn opsluiting in de gevangenis van Turnhout moest hij als derde man, wegens plaatsgebrek, op een matras op de grond slapen in een cel die slechts bedoeld was voor 2 personen. Er waren ook maar 2 stoelen in de cel. Een paar dagen geleden werd ik opgebeld door zijn dochter. Haar vader kon haar al 2 dagen niet meer telefoneren. De pesterijen om zieke gevangenen zoals Marcel, om zeep te helpen, beginnen dus weer zoals dat gedurende 2 jaar het geval was in de gevangenis van Turnhout en de foltergevangenissen van Hasselt en Brugge. De nieuwe justitieminister Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) is van al deze feiten op de hoogte. Ik vertelde de Minister ook over de nieuwe wilde verhalen en mediacampagne tegen Marcel Vervloesem terwijl zij als justitieminister zopas stelde dat zij ‘iedere zweem van partijdigheid uit de magistratuur wil bannen’en de ‘deontologie voor magistraten wil uitbreiden’. De leden van de Raadkamer te Turnhout die zonder onderzoek beslisten dat Marcel, in zijn toestand, nog minstens een maand in de cel moet worden opgesloten (Jacobs en Vander Flaas), zijn de magistraten die hem 12 jaar lang vervolgd hebben. Gedurende 12 jaar lang organiseerden deze magistraten een media-proces tegen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven. Zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de opsluiting van Marcel in 2009 moest toegeven, verdwenen er ontlastende stukken uit Marcel’s dossier. Er was dus sprake van fraude. Heel wat ontlastende stukken werden door de magistraten niet toegevoegd aan het strafrechterlijk dossier terwijl alle belastende verklaringen tegen Marcel werden gebundeld om hem te kunnen veroordelen. Ik zal justitieminister Turtelboom hierover aanschrijven. Normaal gezien zou zij een nieuw onderzoek moeten bevelen. Indien zij dat niet doet, dan is zij zo corrupt als de vorige justitieministers ( De Clerck, Van Parys, Onkelinx, Van Deurden). Nog een woordje over de voormalige justitieminister Vandeurden (CD&V, Christen-democraten). Deze man was directeur van één van de grootste vlaamse ziekenhuizen terwijl hij de isolaties van zieke gevangenen en folterpraktijken toeliet.
  —————————————-
  Sorry, voor mijn talrijke reacties, drs. Bou.
  Het kan zijn dat ik over bepaalde zaken reeds gesproken maar het in de doofpot stoppen van de kindepornozaak Zandvoort roept ook heel wat vragen op rond onze zogenaamde democratische rechtsstaat. En ik begrijp niet waarom enkele studenten niet op het idee zijn gekomen om daarover een debat te organiseren. Want tenslotte gaat het hier om een concreet dossier en kunnen ook andere aktievoerders dan Marcel Vervloesem of vakbondsafgevaardigden op deze wijze uit de weg geruimd worden. Het is enkel een kwestie van tijd. Als de economische toestand erop verslechtert, zullen deze maatregelen ongetwijfeld worden toegepast.
  Hierbij nog het volgende: Marcel Vervloesem heeft nu al 4 jaar lang een spreekverbod met de binnen- en buitenlandse pers. Dat werd hem opgelegd door de Justitie van Turnhout die de nieuwe wilde verhalen over Marcel Vervloesem in de Belgische media, momenteel ‘onderzoekt’. Ik zeg ‘onderzoekt’ omdat er in werkelijkheid geen onderzoek is en de verhalen enkel dienen om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven verder het zwijgen op te leggen. De pedo-maffia en de Justitie gebruiken hiervoor nu al 14 jaar hetzelfde systeem: 1) ciminele jongeren met een strafblad contacteren die, al dan niet onder dwang of tegen betaling, wilde verhalen in de pers vertellen 2) vervolgens een klacht gaan indienen bij de politie die de Justitie-machine in werking zet 3) aanhouding en voorlopige opsluiting van de aangeklaagde 4) media-campagne en media-proces 5) veroordeling en langdurige opsluiting.
  Dit zijn dus echte maffia-praktijken. En bij de overheden die deze praktijken organiseren, kan men natuurlijk met zijn klachten over deze maffiapraktijken niet terecht. De Securitate had van van deze gesofisticeerde Saatsveiligheidspraktijken nog iets kunnen leren !
  Ook de ministers van Justitie lijken het spel mee te spelen en de maffia dus daadwerkelijk te ondersteunen.
  ——————————————
  Al 2 jaar lang heeft Marcel ook een contactverbod met de Werkgroep morkhoven terwijl de bestuursleden ervan hem gedurende 2 jaar lang en iedere week (soms 2-wekelijks) zijn gaan bezoeken in de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Turnhout. Tijdens Marcel’s gevangenschap was er GEEN contactverbod. Waarom bij zijn vrijlating dan wel ?
  ——————————————–
  Marcel is, in tegenstelling tot wat de Belgische Justitie via Het Nieuwsblad wilde doen geloven, ook nog steeds bestuurslid van onze vereniging. Het Nieuwblad is toevallig de krant die in 1998, vlak na de internationale interesse voor de kinderpornozaak Zandvoort, met een verhaal van Marcel Vervloesem’s schoonbroer Victor Vervloesem, naar buitenkwam over onmogelijk te bewijzen aanrandingen van 30 of 40 jaar geleden. Die werden gevolgd door een media-campagne door de Vlaamse commerciële zender VTM (programma Telefacts) alwaar de vrienden van Victor Vervloesem (veroordeeld wegens drugsgebruik, drugshandel,oplichting, gewapende roofovervallen, inbraken , diefstallen, afpersingen, verkrachtingen,) allen hetzelfde kwamen verklaren in de Morkhovense café-dancing Berkenmus alwaar Victor Vervloesem toen als nacht-barkeeper werkte en zijn vrienden ontving.
  Victor Vervloesem is, alhoewel de Vlaams en Nederlandse pers dit verzwijgen, ook geen onbeschreven blad. De man die het als getrouwde homosexueel blijkbaar niet zo nauw nam op sexueel gebied, heeft zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan. Het is misschien om die reden dat deze quasi-analfabeet het tot gemeenteraadslid voor de Sp.a (Vlaamse socialisten) schopte en zoveel politieke benoemingen kreeg gedurende de voorbije jaren 😉
  ———————————————-

 • mr. drs. Bou:

  Beste Jan Boeykens,
  Denk eerst na voordat je een reactie geeft.
  Ik begrijp dat je boos bent, maar mijn internet staat op tilt!
  En nu maar hopen dat ik nog kan reageren op mijn eigen blog!
  ———————-
  Dat is dus gelukt, maar ik zit wel vast. Afsluiten in de hoop dat het helpt…
  —————————
  Dat helpt dus wel, maar zo raak ik van alles kwijt! Gaarne in het vervolg eerst nadenken voor men iets schrijft!

 • Jan Boeykens:

  Sorry voor mijn gebrek aan hersens.
  Nog een laatste reactie voor vandaag.
  De Belgische pers en Justitie voeren nu al 14 jaar lang een media-proces tegen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
  En Justitie hoopte door middel van het spreekverbod met de pers en het contactverbod met de Werkgroep Morkhoven enz., dat doel te bereiken.
  Maar dat mislukte.
  Daarenboven sprak Marcel Vervloesem op Facebook voortdurend over ‘zijn boek’.
  Vandaar dus de nieuwe wilde verhalen in Het Nieuwsblad die tot een nieuwe opsluiting leidde, en de inbeslagname van het script van het boek door de Justitie.
  Maar wat nu ?
  Want wie gaat de nieuwe campagne met de fantasierijke verhalen van het neefje van Marcel dat zogezegd ‘aangerand’ en ‘verkracht’werd (de Belgische pers en justitie zien geen verschil)tenslotte nog geloven ?
  We vernamen bijvoorbeeld dat een 14-jarig vriendinnetje van dit bijna 18-jarig neefje, enkele maanden geleden in de kasteelvijver van het Turnhoutse gerechtshof is verdronken. Zij scheen volledig gedrogeerd te zijn na het inhaleren van aanstekersgas. En haar vrienden, die waarschijnlijk ook volledig stoned waren, keken alleen toe toen zij verdronk. Dat is een zaak die serieus onderzocht moet worden.
  Bovendien blijkt de politie wekelijks te zijn opgeroepen om naar het huis van de moeder van de jongen te komen omdat hij zijn moeder afsloeg en de meubels vernielde.
  De moeder van de jongen is een zuster van Marcel Vervloesem. Marcel wist haar een 20-tal jaren geleden uit een psychiatrische instelling te halen waarin ze 30 jaar lang was opgesloten.
  Zowel de moeder als haar zoon blijken maandenlang contact te hebben gehad met Victor Vervloesem, Marcel Vervloesem’s halfbroer die in 1998 als eerste met zijn verhaal over Marcel’s zogenaamd misbruik 30 of 40 jaren geleden, naar de pers (Het Nieuwsblad) stapte.
  Zij kwamen bijéén omdat Victor’s moeder die een tiental kinderen heeft gebaard die, zoals Marcel, allen door de Justitie van Turnhout in een instelling werden opgesloten, terminaal ziek was.
  Een week geleden heeft het neefje van Marcel ook een 20-tal keren naar Marcel’s kleindochter Sanne getelefoneerd. Dat gebeurde nadat Sanne haar foto’s van zijn Facebook-pagina haalde. Hij dreigde Sanne ermee om opnieuw naar de pers te stappen en daar te gaan vertellen dat zij door haar grootvader Marcel Vervloesem, ‘verkracht’ werd.
  Het meisje stapte met de haar moeder, de dochter van Marcel, naar de politie om een klacht in te dienen.
  Dat zegt wel iets over de geloofwaardigheid van de aanklager.
  Dat belet echter niet dat de Turnhoutse rechter Jacobs en de openbare aanklager Van der Flaas het verhaal van dit misdadig kereltje in Het Nieuwsblad thans gebruiken om Marcel die constant medisch hulp nodig heeft, weer voor een maand op te sluiten, ‘rekening houdende met zijn verleden’.

  We zullen al onze publicaties per aangetekende brief naar Justitieminister Turtelboom zenden zodat de Minister achteraf niet kan beweren dat zij ‘van deze feiten niet op de hoogte was’.

 • Eheu:

  Beste Jan,
  Ga nou eerst eens zorgen dat de pl.m. 27 vertalingen van BELANGRIJKE artikelen over de Dutroux/Zandvoort zaken die ik voor J. heb gemaakt op de site geplaatst worden.
  Dan wil ik wel weer beginnen met opnieuw vertalen.
  Let wel: ik zeg dat alleen maar omdat ik weet wat voor soort ‘onwaarschijnlijke’ manipulaties er van boven af plaatsvinden.
  Ik bedoel: die artikelen zijn voor HOL-LANDERS die zich met de zaak Zandvoort bezig houden QUA CONCRETE INFORMATIE van groot belang. En HOl-landers kennen ‘gemeenlijk’ geen Frans. En daar maken zekere INTERNATIONALE machten graag gebruik van.
  Ik heb dat al zo vaak proberen uit te leggen. Is kansloos blijkbaar.
  Iig is het zo dat als ik nu weer begin met tussen Frans en Nederlands vertalen in deze nieuwe ontwikkeling, de aandacht mooi afgeleid wordt (omdat ik kennelijk een van de weinigen ben die zich inzet als vertaler voor deze cross-nationale zaken) van die WEZENLIJKE informatie. Omdat jij en heel Morkhoven en dús ook J. met de nieuwe zaak rondom Marcel zullen beziggaan, en aldus geen ‘tijd’ meer hebben voor andere zaken.
  Terwijl precies de site van J. de ENIGE is waar HOl-landers info kunnen bekijken over het ‘grotere plaatje’ (vooral dus wat Zandvoort aangaat) die ze nog steeds NIET kunnen kennen (omdat ze zo ‘dóm’ zijn dat ze geen Frans kunnen lezen).
  Ik heb niet veel zin om de internationale ‘kongsi’ bij het manipuleren van al deze zaken en dús bij het in de doofpot houden van zekere belangrijke informatie daaromtrent van dienst te zijn, precies door vol in die ‘afleidingsmanoeuvre’ te stappen.
  Dat lijkt ‘onredelijk’ van mij, maar jij en je medewerkers moeten inmiddels genoeg weten om te beseffen dat dat de (toegegeven ‘krankzinnige’ en criminele) ‘feiten’ zijn.

  Totdat mij voldoende blijk gegeven wordt dat dat ook i.d.d. zo is, blijf ik uiterst passief, hoewel ik jullie zaak (want ze is tenslotte ook de mijne, heel concreet) zeer toegedaan blijf.

  Vandaar mijn relatieve ‘stilte’.

  In de hoop dat je daar begrip voor hebt, en dat ook anderen, Hol-landers voornamelijk, BEGRIJPEN waar ik bijna wanhopig al járen op probeer te wijzen en me voor inzet (dwz tenslotte voor het serieus aanpakken van de zaken Dutroux-bis dwz uiteindelijk ‘Zandvoort’ etc.).

  Groeten

  Eheu

 • Eheu:

  Ik moet misschien nog nadrukkelik vermelden (voor buitenstaanders) dat als ik zeg dat mijn opstelling in deze nieuwe affaire rondom de zaak Zandvoort, wreed kan lijken, dat Jan tenminste weet dat alles wat ik in het verleden voor hem en zijn NGO heb gedaan, bewijst dat ik allesbehalve wreed of zelfs maar onverschillig ben, omdat ik heel veel voor ze gedaan heb. Wat ik hierboven stel is de werkelijke reden voor die schijn’ , en Jan c.s. zal haar zeker begrijpen.
  ========
  Langs de weg: ‘HOL’ is “Trou(x)’, zoals in ‘Du-troux’. Voorwaar ik zeg u: er is hier ONDER ANDERE sprake van een krankzinnig complot tegen Nederland en de de Ned. Staat en zelfs op paradoxale wijze (vanwege de verwikkeldheid van dat huis zelf in die complotten) het koninghuis.

  Maar zo zijn er zo veel complotten gaande over de hoofden van de wereldbevolking heen, tussen allerlei groepen wereldwijd binnen de ‘kringen van de macht’. Alleen die strijd maakt al ontelbare onschuldige slachtoffers, – en de grootste dreiging lijkt me wel te bestaan uit het gevaar dat één factie binnen die ‘superieure machten’ op wereldschaal uiteindelijk haar tegenstanders op hegemonistische wijze verslaat, of tot een oligarchisch ‘bestand’ en ‘verbond’ komt met haar huidige tegenspelers op het globalistische ‘wereldtoneel’.

  De aanwijzing die ik hier geef geeft een idee van de ‘methoden’ die gebruikt worden om dat complot uit te voeren, en VOORAL om dat voor de (linguistisch en psychologisch gesproken hoewel vaak des te ‘rationalistischer’) gemiddelde randdebiel van het Niederländische Volk verborgen te houden. Ze zijn ‘immers niet gek’, en denken daarmee fataal genoeg afgerekend te hebben met elke hun zeer beperkte rationaliteit bedreigende waanzin, – terwijl die in feite EINDELOOS veel intelligenter is dan hun zelfverzekerde ‘rationaliteit’.

  En die methode heeft dus alles met taal te maken, dwz met VEEL talen ofwel meertaligheid, iets dat in kringen van de internationale elite en allerlei daarmee verband houdende ‘officieuze’ organisaties (‘broederschappen’ etc.) behoorlijk ontwikkeld als ze traditioneel zijn, i.t.t. die van de ‘moderne PSEUDO-KOSMOPOLITISCHE burger/intellectueel’ waar ook ter wereld, een heel banaal en vanzelfsprekend verschijnsel is.

  Maw: zo’n vorm van stupide ‘rationele’ zelfoverschatting door de ‘moderne burger’ tegenover de macht van traditionele/historische ‘mondiale’ machten, is gevaarlijk. En dat is maar wat ik al jaren probeer duidelijk te maken: welke machtige waanzin de ‘puppets’ tenslotte die zich rationeel voelen en daarom in charge denken te zijn, fataal ontsnapt, -fataal voor de slachtoffers van die heel reele maar heel ‘RATIONALISTISCHE” waanzin, maar ook voor hunzelf tenslotte.

  En de weinige mensen die daar proberen aandacht voor te vragen zullen door die ‘rationalistische’ puppets geheel volgens plan door de werkelijk ‘waanzinnige’ (tussen aanhalingstekens, omdat ze werkelijk tegelijkertijd verschrikkelijk intelligent en efficient zijn) machten ‘van deze wereld’ heel gehoorzaam en met de beste wil en het beste geweten van de wereld’ plaatsvervangend’ zogezegd als de enige ‘écht’ waanzinnige en gevaarlijke elementen worden weggezet en ‘behandeld’. Om maar aan te geven hoe sluw en waanzinnig gewiekst het EIGENLIJKE complot in elkaar steekt.

  Van dat soort aanwijzingen (en van die soort ‘waanzinnige’ logica die wereldwijd in allerlei ‘duistere zaken’ speelt) geef ik er nog tientallen in mijn artikelen op bijv. Anarchiel (en ik ken er nog veel meer).

  Maar ‘normale’ mensen willen nu eenmaal niet weten hoe ‘onnozel’ en uiteindelik gevaarlijk gek ze zijn, omdat mogelijk op allerlei krankzinnige aan hun bevattingsvermogen ontsnappende manieren hun ideeën over ‘rationaliteit’ en ‘normaliteit’ e.d. geïnstrumentaliseerd kunnen worden door ‘hogere machten’ ‘in deze wereld’. Met hun ‘nuchtere’ ‘helderheid’ maw graven ze in opdracht tenslotte braaf zonder dat ze zich er van bewust zijn, op een waanzinnig onstuitbare (want met een stalen logica ‘gerechtvaardigde’) manier een heel duister graf voor heel veel mensen, en tenslotte evenzeer voor zichzelf.

  VREES IK.

  Maar gelukkig kán ik me vergissen, áls anderen me daarbij steunen willen bedoel ik.

  Groeten

  Eheu

 • mr. drs. Bou:

  Eheu!!!

  Je eerste reactie was duidelijk en je hebt volkomen gelijk!
  Deze tweede reactie is veel te lang.
  Wees toch niet zo onzeker!

  Ze hebben mij ooit ook gek verklaard, maar dat is lang geleden….
  De diagnose is inmiddels geschrapt.

  Dat is wel gek: eerst was ik gek, maar nu niet meer!!!

  Laat je dus niet gek verklaren, want die armzalige diagnoses veranderen steeds…

 • They Knew:

  Beste Bou,

  Is het juist, dat de Commissie Deetman onderzoek heeft verricht tot 1980?
  Als dat inderdaad zo is, begrijp ik onderstaand bericht iets beter namelijk. Na 1980 is natuurlijk nog niet verjaard! 😉

  http://www.kpnvandaag.nl/#news/Binnenland/anp-310112-311/Twijfels_over_parlementair_onderzoek_misbruik

 • mr. drs. Bou:

  @ They Knew,

  Dat is juist! De commissie Deetman heeft onderzoek verricht naar het misbruik van kinderen in de RK kerk tot 1980.

  Daar zijn wij niet blij mee!

 • mr. drs. Bou:

  De Werkgroep Morkhoven is eindelijk weer actief!
  Lees wat zij schrijven, want dat is de moeite waard!
  Helaas lukt het me niet om van deze artikelen een aparte link te krijgen. Op internet zijn ze kennelijk nog steeds niet zo handig….
  Pech voor Marcel, maar stuur hem een kaartje!

  Gevangenis Turnhout,
  t.a.v. Marcel Vervloesem,
  cel 139,
  Wezenstraat 1,
  2300 Turnhout
  BELGIË

  In de hoop dat het helpt!

 • mr. drs. Bou:

  Op Zaplog doet Jan Boeykens op dit moment een wanhopige poging om de zaak Marcel Vervloesems aan te kaarten.

  Sorry, Jan, maar dit zou je wel eens komen te staan op een IP-ban. Daarom ga ik de zaak nu even kopiëren. Maar weet voortaan dat Zaplog NIET HELPT !!!

  Belgische justitie stopt kindermisbruiken verder in de doofpot
  Complete artikel: werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be (1x geklikt)

  Als België het werkelijk zo goed meent met de bestrijding van pedofielen, waarom dan liet de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs die nu al jaren tracht om via een mediaproces de aktievoerder Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, geen onderzoek instellen naar de bekende Franse jeugdmagistraat waarvan de Werkgroep Morkhoven hem een foto overmaakte? Op die foto poseren de naakte jeugdmagistraat tesamen met een naakt jongetje van 12 jaar. Zij zitten samen op een bed terwijl ze elkaars penis vasthouden. Een 5-tal jaar geleden beloofde Jacobs, die zei dat hij ‘overtuigd was van de onschuld van de jeugdmagistraat’, via een artikel in Het Laatste Nieuws dat hij ‘een onderzoek zou laten instellen’. Dat onderzoek werd nooit uitgevoerd. Jacobs was de rechter die er enkele dagen geleden nog voor zorgde dat Marcel Vervloesem minstens nog een maand in de gevangenis blijft opgesloten terwijl het verhaal van Vervloesem’s neefje in Het Nieuwsblad van geen kanten klopt en er geen enkel bewijs tegen Vervloesem bestaat. Het neefje zei dat de buurman van Marcel Vervloesem hem na de ‘aanranding’ of ‘verkrachting’ op zijn persoon (De ene Vlaamse krant spreekt over een ‘aanranding’. De andere Vlaamse krant spreekt over een ‘verkrachting’), belette om het huis te verlaten. De buurman werd verhoord en ontkende de bewering van Marcel Vervloesem’s neefje. En hij werd niet aangehouden.

  Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Ondersteun de strijd tegen de pedo-maffia en schrijf Marcel Vervloesem die dagelijks medische verzorging nodig heeft: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout
  De Werkgroep Morkhoven is ook weer te vinden op Facebook, indien de Belgische Justitie de link niet blokkeert: https://www.facebook.com/groups/200250393321072/ Indien de link geblokkeerd wordt, zoek dan naar ‘Werkgroep Morkhoven’ en ‘kinderpornozaak Zandvoort’ via de zoekrobot Google.

  | #174508 | 01-02-2012 17:14 | Morkhoven
  Een paar maand geleden is een 14-jarig vriendinnetje van het neefje van Marcel Vervloesem, in de zogenaamde kasteelvijver van het Turnhoutse Hof van Justitie verdronken. Het meisje was volkomen onder invloed van drugs (aanstekersgas). Er is in Turnhout een ernstig drugs-probleem onder jongeren en de vijver bij het Hof is een soort ontmoetingsplaats voor jongeren die experimenteren met drugs. De jongeren die aangifte tegen Marcel Vervloesem hebben gedaan, hadden allemaal een strafblad ivm drugs, diefstal, inbraak, afpersing, gewapende overvallen, zedenmisdrijven, vandalisme, mishandeling, etc. Het is niet de bedoeling van de Werkgroep Morkhoven om op te roepen tot een heksenjacht op jeugdige drug-gebruikers. Maar het is toch vreemd dat er van al deze informatie niets in de Vlaamse en Nederlandse pers verschijnt. De pers blijkt Marcel Vervloesem in opdracht van de Justitie en de pedo-maffia, enkel onderuit te halen.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174509 | 01-02-2012 17:19 | Morkhoven
  Het manuscript van het boek dat Marcel Vervloesem over zijn akties en de kinderpornozaak Zandvoort aan het schrijven was, werd na de wilde verhalen en klacht van Vervloesem’s neefje (die op 2 maanden na 18 jaar is), door Justitie in beslag genomen onder voorwendsel dat het om kinderporno zou gaan.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174511 | 01-02-2012 17:34 | Morkhoven
  De Belgische justitie is weer zeer erg actief op dit moment. Werkgroep Morkhoven had opnieuw problemen met de telefoon-verbinding, Internet etc… Prinses de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kreeg te maken met telefoonbedreigingen. De verspreiding van het persbericht van de Werkgroep Morkhoven en de e-mailberichten werden gesaboteerd. De site ‘Fondation Princesse de Croÿ’, die goede informatie bevat over de Zandvoort-zaak, was niet meer toegankelijk via de computer van de prinses zelf (ze kon dus niets meer publiceren op haar site). Het manuscript voor het boek waaraan Marcel werkte, werd, zoals reeds vermeld, in beslag genomen. Noch Marcel Vervloesem, noch de Werkgroep Morkhoven, noch de dochter van Marcel, werden door de Vlaamse roddelpers die al 14 jaar een campagne voert tegen de Werkgroep Morkhoven en de kinderpornozaak Zandvoort verzwijgt, aan het woord gelaten. Kortom, men kan spreken van een totale censuur. Men zou kunnen spreken van een Belgisch securitate. Maar het zal iederéén wel bekend zijn dat het in de andere europese landen niet veel beter is en dat de burgers op alle gebieden worden gedesinformeerd en gehersenspoeld.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174512 | 01-02-2012 17:39 | Morkhoven
  De actievoerder die verschillende hartoperaties onderging, voor kanker geopereerd werd en thans halfblind is ten gevolge van de zware suikerziekte waarvoor hij 3 x per week naar het hospitaal moet gaan (nierdialyse), moest in het begin van zijn opsluiting in de gevangenis van Turnhout, op een matras op de grond slapen. Hij werd opgesloten met 2 andere gevangenen in een cel die slechts voor 2 personen bedoeld is. Er is blijkbaar nog steeds plaatsgebrek in de overvolle Belgische gevangenissen… En de gevangenis in Tilburg die het teveel aan Belgische gevangenen ten koste van de Belgische belastingsbetaler herbergt, betekende geen oplossing.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174513 | 01-02-2012 17:47 | Morkhoven
  Marcel Vervloesem heeft al 4 jaar een spreekverbod met de pers; mag al 2 jaar geen contact hebben met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem wekelijks gedurende 2 jaar lang in de gevangenissen zijn gaan opzoeken; mocht sinds zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling niet meewerken aan verenigingen tegen kindermisbruik en mocht zelfs niet naar het buitenland reizen omdat men vreesde dat hij deel zou nemen aan congressen rond kindermisbruik. Vlak na zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling beweerde Het Nieuwsblad dat blijkbaar een instrument van de pedomaffia en justitie is (alle verhalen over Marcel Vervloesem werd eerst in Het Nieuwsblad gepubliceerd), dat Marcel Vervloesem ‘geen lid meer van de Werkgroep Morkhoven’ was terwijl hij nog steeds bestuurslid is. Door het contactverbod van Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven, weet Justitie de bestuursvergaderingen van de Werkgroep Morkhoven al jarenlang te blokkeren…
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174514 | 01-02-2012 17:54 | Morkhoven
  Hoe staat het nu met de Amsterdamse kindermisbruik-zaak waarvan de Nederlandse en Belgische justitie al sinds 1998 (zaak Zandvoort) op de hoogte waren ? Na de sensationele artikeltjes over ‘Het Monster van Riga’ schijnt de crèche ‘‘t Hofnarretje’ twee maal van naam veranderd te zijn. Dat is alles. En de jongens van de Nederlandse pedofielenvereniging Martijn kregen een paar keer extra-publiciteit in een televisie-debat.
  Waar zijn die ouders van al die misbruikte peuters in Amsterdam naartoe ? Kregen zij misschien zwijggeld of lieten ze zich wijsmaken dat ‘Justitie met een diepgaand onderzoek startte’ en dat zij ‘binnen het kader van dit onderzoek het best kunnen zwijgen’? Aan de ouders: wacht niet te lang want het zou kunnen zijn dat er geen onderzoek is en dat deze zaak in de doofpot wordt gestopt.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174515 | 01-02-2012 18:06 | Morkhoven
  De rechters Jacobs en Vander Flaas van de Raadkamer te Turnhout die, zonder onderzoek, beslisten dat Marcel Vervloesem, in zijn huidige toestand, nog minstens een maand in de cel moet worden opgesloten, zijn toevallig de magistraten die hem 12 jaar lang vervolgd hebben. Gedurende 12 jaar lang organiseerden deze magistraten een media-proces tegen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven. Zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de opsluiting van Marcel in 2009 moest toegeven, verdwenen er ontlastende stukken uit Marcel’s dossier. Er was dus sprake van fraude. Heel wat ontlastende stukken werden door de magistraten niet toegevoegd aan het strafrechterlijk dossier terwijl alle belastende verklaringen tegen Marcel werden gebundeld om hem te kunnen veroordelen. De nieuwe Belgische justitieminister Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) werd van al deze feiten op de hoogte gebracht. Turtelboom werd ook geinformeerd over de nieuwe wilde verhalen en mediacampagne tegen Marcel Vervloesem terwijl zij als justitieminister zopas stelde dat zij ‘iedere zweem van partijdigheid uit de magistratuur wil bannen’en de ‘deontologie voor magistraten wil uitbreiden’.
  Nog een woordje over de voormalige justitieminister Vandeurden (CD&V;, Christen-democraten). Deze man was directeur van één van de grootste vlaamse ziekenhuizen terwijl hij de isolaties van zieke gevangenen en folterpraktijken in de gevangenissen toeliet.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174517 | 01-02-2012 18:14 | Morkhoven
  Het Nieuwblad dat het nieuwe schandaalverhaal van Marcel Vervloesem’s neefje enkele dagen geleden bekend maakte, is toevallig ook de krant die in 1998, vlak na de internationale interesse voor de kinderpornozaak Zandvoort, met een verhaal van Marcel Vervloesem’s schoonbroer Victor Vervloesem, naar buitenkwam over onmogelijk te bewijzen aanrandingen van 30 of 40 jaar geleden. Die werden gevolgd door een media-campagne van de Vlaamse commerciële zender VTM (programma Telefacts) die de bijna identieke verhalen van de vrienden van Victor Vervloesem (zoals reeds vermeld, bijna allen veroordeeld wegens drugsgebruik, drugshandel,oplichting, gewapende roofovervallen, inbraken , diefstallen, afpersingen, verkrachtingen,) via hun satellietzender, rechtsstreeks in de Vlaamse woonkamers sluisde. De verklaringen werden opgenomen in de Morkhovense café-dancing Berkenmus alwaar Victor Vervloesem toen als nacht-barkeeper werkte en zijn vrienden ontving.
  Victor Vervloesem is, alhoewel de Vlaams en Nederlandse pers dit verzwijgen, ook geen onbeschreven blad. De man die het als getrouwde homosexueel blijkbaar niet zo nauw nam op sexueel gebied, heeft zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan. Het is misschien om die reden dat deze quasi-analfabeet het tot gemeenteraadslid voor de Sp.a (Vlaamse socialisten) schopte en zoveel politieke benoemingen kreeg gedurende de voorbije jaren.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174518 | 01-02-2012 18:15 | Morkhoven
  De man werd zelfs benoemd tot voorzitter van het Comité voor Veiligheid en politie van de Stad Herentals.
  Morkhoven’s avatar
  ⊕ | #174519 | 01-02-2012 18:33 | Morkhoven
  Nog een laatste reactie in verband met Marcel Vervloesem’s neefje dat, zoals bij alle klachten tegen Vervloesem het geval was, eerst met zijn verhalen naar de pers stapte en vervolgens een klacht ging indienen bij de politie waarom de Justitie in aktie trad.
  Het 14-jarig vriendinnetje van dit kereltje is enkele maanden geleden niet alleen volledig gedrogeerd in de kasteelvijver van het Turnhoutse gerechtshof verdronken terwijl haar vrienden, die waarschijnlijk ook volledig stoned waren, lijdzaam toekeken.
  Zo blijkt de politie wekelijks te zijn opgeroepen om naar het huis van de moeder van dit kereltje te komen omdat hij zijn moeder afsloeg en de meubels vernielde. Op een bepaald moment betichtte hij zijn moeder ervan dat zij hem verplichtte om ‘samen met haar in bed te kruipen’. Hij diende ook regelmatig klachten in tegen andere mensen.
  De moeder van de jongen is een zuster van Marcel Vervloesem. Marcel wist haar een 20-tal jaren geleden uit een psychiatrische instelling te halen waarin ze 30 jaar lang was opgesloten.
  Zowel de moeder als haar zoon blijken tevens maandenlang contact te hebben gehad met Victor Vervloesem, Marcel Vervloesem’s halfbroer dus die in 1998 als eerste met zijn verhaal over Marcel’s zogenaamd misbruik 30 of 40 jaren geleden, naar de pers (Het Nieuwsblad) stapte.
  Zij kwamen bijéén omdat moeder Vervloesem die een tiental kinderen heeft gebaard die, uitgezonderd Victor, bijna allen door de Justitie van Turnhout in een instelling werden opgesloten, terminaal ziek was.
  Een week geleden kwam het voornoemde kereltje op het idee om tijdens de nachtelijke uurtjes zo’n 20 keren naar Marcel’s kleindochter Sanne te telefoneren. Dat gebeurde nadat Sanne haar foto’s van zijn Facebook-pagina haalde. Hij dreigde Sanne ermee om opnieuw naar de pers te stappen en daar te gaan vertellen dat zij door haar grootvader Marcel Vervloesem, ‘verkracht’ werd.
  Het meisje stapte met de haar moeder, de dochter van Marcel, naar de politie om een klacht in te dienen.
  De Vlaamse roddelpers met kranten als Het Nieuwsblad, en de rechters die besloten om Marcel Vervloesem ‘vanwege zijn verleden’ verder op te sluiten, zijn op de hoogte van deze gegevens. Maar deze gegevens passen niet hun kraam van systematische verdachtmakingen en doofpotpolitiek. Ook de nieuwe Belgische minister van Justitie, Annemie Turtelboom, die voor een ‘onpartijdige magistratuur’ pleit, werd geinformeerd.

  Jan, monologen helpen niet! Echt niet !!! Ik hoop dat ik in elk geval in deze reactie jouw pleidooi heb beward.

  En nu maar hopen dat mijn blog deze reactie van mij niet in de spambox stopt! Voortaan wat meer geduld en een beetje nadenken…

 • mr. drs. Bou:

  Verrek! Het is gelukt!!! 🙂

 • mr. drs. Bou:

  Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout 26-02-2012

  Geüpload door klolonlineTV op 27 feb 2012

  Opnieuw is er een hetze gaande tegen Marcel Vervloesem. In 2008 kreeg hij vier jaar celstraf opgelegd, maar omdat Vervloesem zeer ernstig ziek is, werd hij eind 2010 vervroegd vrijgelaten. De beschuldiging luidde: het verkrachten van minderjarige kinderen. Deze man, die samen met zijn Werkgroep Morkhoven een aantal pedofiele porno-netwerken wist te ontmaskeren, werd op deze manier uitgeschakeld. Twee dagen geleden is hij opnieuw gearresteerd, ditmaal op grond van een verklaring van een 17-jarige neef.

  Marcel Vervloesem staat algemeen bekend als een strijder tegen de pedo-criminelen. Hij was de man die in 1998 de kinderporno in Zandvoort boven water haalde. Het ging om foto’s en video’s van duizenden kinderen. Rond deze kinderporno, waarop ook baby’s werden verkracht, ontstond aanvankelijk veel ophef, maar de zaak werd al snel vakkundig in de doofpot gestopt. Een Nederlandse TV-uitzending over deze zaak verdween voorgoed in het ronde archief, maar een uitzending van het Belgische Faits Divers staat nog online en is in het Nederlands ondertiteld.

  Een ander kinderporno-netwerk werd al eerder ontmaskerd door Vervloesem. Het ging om een groep die opereerde vanuit het Belgische stadje Temse en kinderen ronselde op het toen nog straatarme eiland Madeira. Ook over de zaak Temse Madeira heeft Faits Divers een uitzending gemaakt. Ook deze staat nog online en is Nederlands ondertiteld.

  In mei 2010 wijdde de Fransman Karl Zéro een lange reportage aan de doofpot rond de kinderporno in Zandvoort en het lot van Marcel Vervloesem: Het dossier van de schande. Ook deze uitzending staat nog online en is Nederlands ondertiteld. Marcel Vervloesem werkte aan een boek over de Zandvoort-doofpot, maar nu zit hij dus opnieuw gevangen. Een neef van 17 jaar heeft aangifte tegen hem gedaan en hoewel de verklaring van deze jongen nogal ongeloofwaardig overkomt, wordt hij onmiddellijk op zijn woord geloofd.

  Als er aangifte wordt gedaan tegen Joris Demmink, nota bene tot vier maal toe, dan zijn de getuigen zogenaamd ongeloofwaardig. Ook in de zaak Dutroux bleken de daders hoge heren en de getuigen werden gek verklaard. Hun verklaringen verdwenen uit het strafdossier, maar doken later toch weer op. Iedereen weet of zou kunnen weten welke adellijke en machtige personen betrokken waren bij dit ultieme sadisme tegen kinderen.

  In de Belgische pers verschijnen nu weer schandaalverhalen over Marcel Vervloesem, maar de werkelijke daders gaan nog steeds vrijuit. Deze zaak tegen Vervloesem is ook te volgen op de volgende pagina’s van Facebook:
  Werkgroep Morkhoven
  Marcel Vervloesem

  http://www.argusoog.org/marcel-vervloesem-opnieuw-achter-de-tralies/

  http://www.argusoog.org/slachtoffer-zegt-marcel-vervloesem-is-in-de-val-gelopen/

 • mr. drs. Bou:

  Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
  Geüpload door klolonlineTV op 11 mrt 2012

  Klokkenluider en activist Marcel Vervloesem maakt zich al jaren sterk voor de kinderen die slachtoffer zijn geworden van verkrachting. Marcel heeft de Zandvoort Files ontdekt waarbij het om ongeveer 90.000 misbruikte kinderen gaat. Ook zijn hier vele hooggeplaatste figuren bij betrokken, vandaar dat Marcel moet boeten omdat hij hier werk van maakt!

  Strijd mee! Nu het nog kan!

  Stand up! Speak up!

  Marcel hou vol jongen

  http://www.argusoog.org/?s=marcel+vervloesem&x=0&y=0

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

  Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België)

Laat een reactie achter

Recente reacties