Archief
Artikelen

Er is op dit moment een economische depressie gaande die in 2008 in de VS begon, maar die inmiddels ook Europa heeft bereikt. Veel mensen beschouwen de economie zo’n beetje als het weer: je kunt een depressie wel zien aankomen, maar je kunt er niets aan doen! Je kunt hoogstens de ramen en deuren sluiten, of zandzakken voor de deur leggen. Economie is echter geen kwestie van luchtdruk, maar het resultaat van menselijk handelen. Een economische depressie is het gevolg van ons politieke en economische systeem en dat kan worden veranderd! Webster Griffin Tarpley is zowel econoom als historicus. Hij beseft dat onze Westerse schijn-democratie stoelt op een economische oligarchie. Een kleine rijke elite bepaalt de welvaart of de armoede van de meerderheid.

Deze oligarchische elite heeft geen enkel belang bij een verdere ontwikkeling van de mensheid. Zij wensen slechts hun eigen macht en rijkdom te behouden en te vergroten. Zo nodig gaan ze daarbij over lijken! Zij zijn van mening dat er op aarde al veel te veel mensen zijn en dat dit aantal drastisch moet worden gereduceerd. Een dergelijke boodschap staat ook op de Georgia Guidestones, een wonderlijk monument waarvan niemand weet waarom en door wie het is opgericht. Volgens de tekst, die is gesteld in het Babylonisch, het Klassieke Grieks, het Sanskriet en Egyptische hiërogliefen, moet de wereldbevolking worden gereduceerd tot een half miljard mensen! Op dit moment is dat ongeveer 7 miljard.

Obama heeft in het Witte Huis een aantal stafleden aangesteld die voorstander zijn van een drastische geboortebeperking. Verplichte sterilisatie, verplichte abortus, een vergunning om een kind te krijgen en dat soort maatregelen moeten wereldwijd worden opgelegd en afgedwongen. Daarom is er een wereldregering nodig. Wat Tarpley vertelt, is zeer extreem, maar hij citeert daarbij uit een boek van twee van deze adviseurs: Ecoscience, door John P. Holdren en Paul Ehrlich. De inhoud van dat boek is zeer extreem! Toch blijkt dit het gedachtegoed van de huidige politieke elite.

Tarpley wijst ook op de rol van het IMF, dat leningen verstrekt aan landen die geld nodig hebben, maar daarbij voorwaarden stelt die moordend zijn voor de bevolking. Dagelijks sterven duizenden mensen wereldwijd aan de gevolgen van deze economische politiek. Hitler had in zijn stoutste dromen een dergelijke massamoord niet kunnen verzinnen.

Wat ik jammer vind, is dat Tarpley ook Darwin noemt als het gedachtegoed van deze elite. Wat hij werkelijk bedoelt, is het sociaal Darwinisme, een theorie die zich baseert op Darwin en zijn principe van “survival of the fittest” om iedere verantwoordelijkheid voor het lot van de medemens af te wijzen. Met de evolutietheorie van Darwin heeft dit echter niets te maken. Een goede aanvulling op de theorie van Darwin wordt gegeven door Bruce Lipton, die aantoont dat ook genen streven naar de meest gunstige situatie. Mutaties en evolutie zijn daarom geen toevallig proces, maar het resultaat van een natuurlijke neiging tot optimalisering van het bestaan!

De kern van het betoog klopt echter wel: De economische elite wil ons dood maken! Zij streven naar een wereldpolitiek waarin de massa wordt gereduceerd en de industriële economie tot stilstand komt. De overlevenden zijn dan terug in de Middeleeuwen, hun leven speelt zich af in bittere armoede en onderhorigheid aan de rijke elite. Gezondheidszorg en onderwijs worden voor hen onbereikbaar, de elite beschouwt deze zaken voor de massa toch reeds als een overbodige luxe. Ook is de Westerse elite er van overtuigd dat alle niet-blanken een diersoort zijn die naar behoeven kan worden ingezet om te werken voor de elite, om anders te verhongeren. We zien dat dagelijks en duidelijk in Afrika!

Tot slot van zijn betoog wijst Tarpley nog even op een heel eng mannetje: Maurice Strong. Hij was de drijvende kracht achter de Global Warming Hoax die leidde tot de handel in emissierechten voor het onschuldige gas CO2!

Elite’s Plan for Global Extermination: Webster Tarpley (2011) duurt 55 minuten.

Natuurlijk willen we dit niet weten, een gebruikelijke reactie is daarom: Tarpley is gek! Maar dat is niet waar, want de elite is gek! In de VS zijn wetten aangenomen die opsluiting van en zelfs moord op onschuldige burgers mogelijk maken. Men hoeft iemand slechts te beschuldigen van terrorisme en iedere vorm van vrijheidsberoving is geoorloofd. Ook mag de president een oorlog beginnen zonder toestemming van het congres. De president van de VS is een dictator die weliswaar is “gekozen”, maar desondanks de macht heeft van een dictator. Zonder de steun van de elite wordt iemand nooit president.

Intussen worden er in de VS wonderlijke voorbereidingen getroffen voor het verbranden en begraven van honderdduizenden doden en er verschijnen wonderlijke kampen, die tot op heden nergens voor dienen. Maar er loopt wel een spoorweg naartoe en er staan ook wonderlijke treinen te wachten… Waarop? In de jaren ’30 was er ook niemand die dacht dat de NAZI’s…

What is This? FEMA Plastic Coffins? 500.000 of Them….

Mass Graves 4 months later Concrete vaults caskets LA

FEMA Concentration death camp exposed

FEMA Death Trains

Camp FEMA (clip) – Getting the camps ready

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

11 Reacties op “Webster Tarpley over de plannen voor een genocide”

  • Confirmed: FEMA HOAX + end of private central Banking/End of Israel!?
    by Mike Rivero!http://www.youtube.com/watch?v=QhlcOTczrBk
    Video 15.12 min.

  • mr. drs. Bou:

    Beste Ankie,

    Die FEMA camps zijn volgens mij geen hoax. Er gebeuren rare dingen in de VS. Dat er een lijst zou circuleren met locaties van FEMA kampen, is nieuw voor mij. Maar hoe verberg je de wel degelijk bestaande FEMA kampen? Maak een lijst met fictieve FEMA kampen! Als de mensen dan gaan kijken op die locaties, vinden ze niets! Daarmee is bewezen dat die kampen een hoax zijn.

    Waar Tarpley het over heeft, is de mentaliteit van de oligarchie. Zij wensen slechts hun eigen privileges te bestendigen. De politiek van het IMF leidt dagelijks tot duizenden doden in de Derde Wereld. Dit is volstrekt niet nodig.

    Ook de huidige financiële crisis is volstrekt niet nodig. De economie wordt welbewust van hogerhand gemanipuleerd. Oplossingen liggen voor de hand, maar dat wil men niet.

    In de VS leeft nu ongeveer een derde van de bevolking (dat is 1/3 van 300 miljoen mensen) op of onder de armoedegrens. Werklozen, daklozen, onverzekerde zieken en zo voort! Kinderen die zonder eten naar school gaan! Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Het ergste is echter dat hier OPZET in het spel is. Een bewust georganiseerde armoede, met een bewust georganiseerde politiemacht en zo voort. Voeg daarbij die vreemde locaties, omringd met hekken, wachttorens en prikkeldraad. Voeg daarbij die vreemde treinen die staan te wachten. Waarop? Voeg daarbij die stapels plastic dozen. Waarom?

    In de jaren ’30 geloofde ook niemand dat Hitler bereid was om hele bevolkingsgroepen in kampen op te sluiten. Dat van die gaskamers weet ik niet zeker. Misschien was dat wel propaganda. Maar zeker is wel dat er miljoenen mensen zijn omgekomen.

  • They Knew:

    Jesse Ventura en zijn programma “Conspiracy Theory” mag hier niet ontbreken, toch?

    http://www.infowars.com/censored-jesse-ventura-show-on-fema-camps-survives-on-you-tube/

  • MareJane:

    Er zijn filmpjes genoeg te zien over de Femacamps. Er is er eentje die exact de locaties laat zien waar die concentratiekampen zijn. Lees ook eens de tekst op de Georgina Guidestones. Daar staat letterlijk het aantal mensen op dat mag bestaan om de aarde behoudbaar te maken. En vergeet even de genocide-vaccinaties niet die dit moeten waarmaken. Zelfs Bill Gates had er erover dat d.m.v. de vaccinaties het aantal aan wereldburgers moet helpen verminderen.

  • http://www.youtube.com/watch?v=cDTKBKGdbJ4
    Jesse Ventura vind ik geloofwaardig, maar bij Alex Jones heb
    ik mijn twijfels omdat hij niet goed over kritiek kan ten opzichte van Israel!? Hier een van de voorbeelden.
    Alex Jones on Israel critics: “weak minded idiots”, “mentally ill”, “FBI agents”. Must hear 7/6/2010! Wel een oudere video van 10 minuten.

  • mr. drs. Bou:

    Beste Ankie,

    Ik hoor Alex zeggen: “I don’t like what Israel is doing.”
    Daarna heeft hij het over de mensen die Israël systematisch beschuldigen van alles wat fout en slecht is. Alex wil dat zij zich aan de FEITEN houden! De beelden die achter zijn woorden gemonteerd worden, zijn ook veelzeggend. Ze maken dat zijn woorden worden verdraaid. Dit is stupide anti-Alex Jones PROPAGANDA!!!

    Daarna gaat Alex tekeer tegen de mensen die deze PROPAGANDA maken! Hij noemt hen: “weak minded idiots”, “mentally ill”, “FBI agents” en zo voort. En terecht!

    Ik zal hem even embedden.

  • Next False Flag, om Iran aan te vallen!?
    15 januari 2012, van Mike Rivero.http://www.youtube.com/watch?v=1tfWedVQIyM&feature=related
    Video 15.29 min.

  • Er is een nieuwe hoeksteen toegevoegd aan de Georgia guidestones.
    Met een jaartal erop gebeiteld. “2014”.
    Hier een link naar de video van de Georgia guidestones met die nieuwe hoeksteen.
    Gelet op wat er dit jaar 2014 – tot nu toe – (25 september 2014) allemaal wereldwijd aan chaos, oorlog, terrorisme en systeemvernietiging (ecologisch zowel als sociaaleconomisch) gebeurt, is deze handeling op zijn minst opmerkelijk te noemen, met de boodschap wat betreft de gewenste hoeveelheid mensen op onze planeet (500 miljoen ongeveer is OK voor de kleine groep der zichzelf -off the record -“uitverkorenen” noemend en daar ook naar handelend, verenigd in een wereldwijde associatie die ik label als financiële elite belangengroepen wereldwijd, op de guidestones in je achterhoofd.

    MY 2nd VISIT TO GEORGIA GUIDESTONES, W/ CAMERA; ‘2014’ INSERTION

    https://www.youtube.com/watch?v=-K_cuMDyHFc

  • THE SATANIC ELITE VIEW THE 99% AS ‘DEAD;’ KIND OF HARD TO DISAGREE duurt 15 minuten.
    https://www.youtube.com/watch?v=Iu5rOpFh8gQ

  • Rob Heusdens:

    In Oekraïne zijn ze over de genocide heel openlijk, op Hromadske TV (gesteund met Nederlands en Amerikaans geld) zeggen ze gewoon ronduit dat er in de Donbass 1,5 miljoen mensen “overbodig” zijn die “uit de weg moeten worden geruimd”….

    http://donquijotte.wordpress.com/2014/08/01/schokkend-nederland-is-grootste-financier-van-oekraiense-tv-zender/

    Dat waren niet alleen woorden! De bommen en beschietingen op de bevolking die daar plaatsvonden waren wel degelijk echt!

    https://www.youtube.com/watch?v=0ozdz7fMdXI
    https://www.youtube.com/watch?v=z19mmaTxdek

Laat een reactie achter