Archief
Artikelen

Dr. mr. Wicher Wedzinga, een van de beste strafrechtjuristen van Nederland, is door zijn collega’s van het Gerechtshof Leeuwarden ten onrechte gecriminaliseerd. De Hoge Raad heeft op 28 december 2011 de veroordeling wegens schending van het raadkamergeheim als ‘niet onpartijdig’ ongedaan gemaakt. Dr. mr. Wedzinga was raadsheer bij het gerechtshof in Leeuwarden, tot hij werd geschorst. Dat tegen Wedzinga door dat zelfde gerechtshof vervolging werd bevolen, vindt de Hoge Raad partijdig. De veroordeling is daarom ongeldig. Deze uitspraak haalde echter nauwelijks het nieuws. Een berichtje in de Leeuwarder Courant, een duidelijker bericht op Crimesite en een persbericht op de website van Wedzinga, dat is alles. Eenmaal een stigma, altijd een boef! Daarom zal ik het persbericht hier onverkort overnemen.

Hoge Raad zet streep door veroordeling voormalig raadsheer

De Hoge Raad heeft een veroordeling van voormalig raadsheer Wicher Wedzinga wegens schending van het raadkamergeheim ongedaan gemaakt (zie LJN: BU3447). In een unieke en opmerkelijke uitspraak zegt het hoogste rechtscollege dat de vervolging en veroordeling van de ex-magistraat partijdig is geweest. Tegen Wedzinga, die als raadsheer was verbonden aan het Hof te Leeuwarden, is namelijk door datzelfde Hof vervolging bevolen en vervolgens heeft opnieuw datzelfde dat Hof hem in hoger beroep veroordeeld. En dat terwijl het Openbaar Ministerie aanvankelijk de zaak had geseponeerd. “Te bizar voor woorden”, aldus Wedzinga.

Het Openbaar Ministerie heeft volgens de Hoge Raad verzuimd om een verzoekschrift in te dienen om de vervolging en berechting door andere rechters te laten plaatsvinden. Een dergelijk verzoekschrift is bedoeld om te garanderen dat een (voormalig) rechter niet door rechters die aan dezelfde rechtbank of hetzelfde Hof waren verbonden, wordt berecht. De Hoge Raad overweegt dat dit verzuim van het Openbaar Ministerie “zozeer in strijd is met een behoorlijke procesorde” dat de veroordelingen door rechtbank en Hof hun geldigheid hebben verloren en gaat zelfs zover dat ook de vervolgingsbeslissing van het Hof Leeuwarden wordt vernietigd.

De ongekend scherpe uitspraak van de Hoge Raad brengt het Openbaar Ministerie en de rechters in Groningen en Leeuwarden in diskrediet. Wedzinga zelf is verheugd dat de Hoge Raad een streep heeft gezet door zijn veroordeling, maar betreurt het dat de Hoge Raad geen inhoudelijk oordeel heeft geveld over de betekenis van het begrip raadkamergeheim en heeft daarom ook bewust geen punt gemaakt van de partijdige aanpak. “Ik heb iemand die ik ooit heb veroordeeld na mijn vertrek bij het Hof geholpen met zijn herzieningsprocedure omdat ik uit latere informatie van advocaat Doedens begreep dat die veroordeling onterecht was”. “Ik heb nimmer de intentie gehad om het raadkamergeheim te schenden en uitsluitend iets over mijn eigen twijfels gezegd. Dat heb ik bovendien publiekelijk gedaan”.

Wedzinga vindt dat er in de loop van de jaren vanuit justitie een soort heksenjacht is op hem is ontketend vanwege zijn kritische houding op het functioneren van het Openbaar Ministerie en de rechters. “Dat zie je bij meer criticasters van het rechtssysteem en in het bijzonder bij hen die het disfunctioneren van het Openbaar Ministerie aan de kaak stellen”. Zo is Wedzinga vervolgd omdat hij een advocaat te kennen had gegeven aangifte te doen wanneer deze door zou gaan met zijn dubieuze praktijken. Uiteindelijk is hij ook daarvan vrijgesproken. En er zijn ook een aantal andere voorbeelden die aangeven hoezeer het Openbaar Ministerie en ex-collega’s het op Wedzinga hebben gemunt.

De voormalige magistraat die nog steeds een landelijke reputatie geniet als een van de beste juristen van ons land vindt wel dat nu de tijd rijp is om tegen dergelijke “ziekelijke” praktijken juridisch te ageren. “Ik heb lang gewacht, maar nu is het tijd voor actie”, aldus Wedzinga, die zegt dat hij n.a.v. deze uitspraak van de Hoge Raad schadevergoeding zal eisen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de klopjacht aansprakelijk zal stellen.

Wedzinga hoopt dat de Hoge Raad van de rechtsbescherming van burgers meer werk maakt. “Ik ken een aantal rechterlijke dwalingen en beslissingen die in een land dat pretendeert een rechtsstaat te zijn, niet door de beugel kunnen. Als voorbeeld noemt hij de Deventer Moordzaak en de volgens hem ondeugdelijke veroordeling van Louis Hagemann”. Het rechtssysteem loopt volgens Wedzinga aan alle kanten uit de rails, is verouderd en te veel op repressie toegesneden, waarbij politie en justitie de dienst uitmaken zonder dat zij worden gecontroleerd en waarbij de rol van de rechter in toenemende mate is geminimaliseerd. “Voeg daarbij de onjuiste beeldvorming door de media en het politieke opportunisme en je hebt alle ingrediënten voor een systeem dat zich meer en meer ontwikkelt tot een politiestaat”, aldus de voormalige magistraat en strafrechtdeskundige. “We hebben een financiële crisis, een politieke crisis, maar menigeen vergeet dat we al sinds jaar en dag ook een crisis hebben die de fundamenten van ons rechtssysteem raakt. Ernest Louwes en een groot aantal anderen zijn daarvan de dupe geworden. Dat is veel belangrijker dan wat mij is overkomen”.

Op zijn website heeft Wedzinga een toelichting geschreven op dit persbericht. Daaruit wil ik graag een halve alinea citeren, omdat deze duidelijk maakt hoe gemakkelijk men iemand middels internet kan stigmatiseren.

De stalking bleef echter niet beperkt tot instanties als politie en justitie. De Wet van Murphy gold in optima forma. Zo kwam ik er achter dat een voormalige werknemer van mij, die ik moest ontslaan, en die internet vervuilde en vervuilt door overal de meest liederlijke onzin te verspreiden en dat te larderen met allerlei beledigingen die één voor één rijp zijn voor een strafrechtelijke veroordeling, een wikipediapagina over mij had opgesteld.

Een Wikipedia vol roddel en achterklap! Toen ik zocht naar een foto van Wicher Wedzinga, kwam ik terecht bij de foto die boven dit artikel staat: dr. mr. Wedzinga als boef met een balkje voor zijn ogen achter de tralies. Zo gemakkelijk maakt men iemand zwart. Uit de toelichting blijkt ook dat dr. mr. Wedzinga door gaat met de strijd voor zijn rehabilitatie. Ook andere veroordelingen tegen hem zijn uitgesproken door zijn ex-collega’s, maar de Hoge Raad heeft deze niet ongeldig verklaard. Hoewel ik Wicher Wedzinga van harte wil feliciteren met de uitspraak van de Hoge Raad, begrijp ik ook dat de strijd voor zijn rehabilitatie nog niet volledig gestreden is.

Ook de strijd tegen de verloedering van ons rechtssysteem is nog lang niet gestreden. Naast de Deventer Moordzaak en de veroordeling van Hagemann is er nog de zaak Baybasin, die de zaak Hörchner tot gevolg had. De corruptie van het OM druipt daar uit alle naden en kieren! Het dieptepunt lijkt echter de moord op Marianne Vaatstra. Deze zaken staan niet los van elkaar, maar hebben alles te maken met het falen van ons rechtssysteem.

In de volgende video uit 2006 doet dr. mr. Wedzinga een boekje open over het slecht maar soms ook onwettig functioneren van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht waar hij zelf als raadsheer deel van uitmaakte voordat hij ontslagen werd. Als dr. mr. Wedzinga college geeft, dan is dat inhoudelijk zeer goed onderbouwd. Luister en huiver, want u begrijpt dat rancuneuze ex-collega’s hem graag de mond wilden snoeren. Dr. mr. Wedzinga heeft echter wel degelijk recht van spreken!

Wedzinga-over-het-recht duurt 2 uur en 4 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

4 Reacties op “Dr. mr. Wicher Wedzinga door de HR in het gelijk gesteld”

 • Planting:

  Gefeliciteerd!

  Typisch die MSM lopend aan de leiband van de gevestigde (satanische)en kinderneukende orde!

  Ik wens Wedzinga het allerbeste voor 2011 en zijn verdere leven. Toch hopen velen met mij dat ie zich zal blijven inspannen in het verzet tegen de door en door verziekte rechtspraktijk.

 • Raymond:

  Ik lees nauwelijks de MSM maar ontkom er toch niet aan, doordat de radio op het werk op 3FM staat.

  Van de week vraag me niet welke dag, mischien ook wel die week er voor,
  was het wel degelijk in het nieuwsoverzicht opgenomen.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Raymond, en dat valt me dan weer mee. Het is me ontgaan, zoals vrijwel iedereen. Ik heb er op geGoogeld, maar het resultaat was mager. Daarom probeer ik om het VET te krijgen.

  Want de veroordelingen vliegen me vet om de oren, maar de fouten van het OM worden maar magertjes bekend. Zie ook mijn laatste bijdrage:

  17 januari a.s.: openbare zitting HR in de zaak Baybasin

  Het is toch te dwaas!

 • Tom:

  @Planting,

  Inderdaad,zo zit het systeem in elkaar.
  Hier slechts een kleine uitleg, zie: http://www.capoditutticapi007.blogspot.com/

Laat een reactie achter