Selecteer een pagina

Archieven

Maand: januari 2012

Drs. J. Poot sr. plaatst opnieuw een advertentie

Drs. J. Poot sr. heeft opnieuw een advertentie geplaatst, ditmaal in de Trouw van 30 januari. De tekst liegt er niet om! Deze tekst staat ook op de website Schiphol Wanbeleid, met de nodige links naar de achtergrond van de zaak. In deze advertentie doet dhr. Poot nogmaals uit de doeken welke desastreuze gevolgen de corruptie bij justitie heeft voor het hele land. In het geding zijn de integriteit van justitie en de persoonlijke veiligheid van klokkenluiders!

DUIVELS PLAN SCHIPHOL EN STAAT
Rechtspraak in vrije val

Advertentie, geplaatst in Trouw d.d. 30-01-2012

Lees meer…

De Yes Men fiksen de wereld

Op BOUblog hebben we het al eens gehad over de Yes Men. Twee Amerikaanse politieke activisten, Igor Vamos, alias Mike Bonanno, en Jaque Servin, alias Andy Bichlbaum, doen zich voor als woordvoerders van belangrijke organisaties of bedrijven zoals de Wereldhandelsorganisatie, McDonald’s, Dow Chemical, ExxonMobil en het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting. Daartoe ontwerpen ze nepwebsites, die lijken op de websites die ze willen parodiëren. Vervolgens accepteren ze uitnodigingen om namens deze organisaties te spreken op conferenties en symposia. Hun hilarische presentatie van de corporatie die ze zogenaamd representeren, noemen ze identiteitscorrectie.
Lees meer…

De dwaasheid van een kernoorlog: When the wind blows

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw leek de dreiging van een kernoorlog van de VS tegen Rusland heel reëel. De overheid verspreidde folders waarin stond wat men moest doen als de bom viel, maar in het licht van Hiroshima en Nagasaki leken deze adviezen volkomen absurd. Een demonstratie in Amsterdam tegen het plaatsen van 48 kruisraketten met kernlading in Nederland, trok in november 1981 ongeveer 400.000 deelnemers. In 1989 stortte de Sovjet Unie in, waarna de angst voor een kernoorlog wegebde. Tegenwoordig staan Israël en de VS echter te trappelen om Iran aan te vallen, omdat Iran kernwapens zou willen maken. Iran hééft geen kernwapens, maar Israël en de VS hebben ze wel!
Lees meer…

Steun Marcel Vervloesem en stuur hem een kaartje

Foto: Marcel Vervloesem met 1 van zijn 3 kleinkinderen na zijn voorlopige invrijheidsstelling waarvan de voorwaarden bijna opgeheven werden.

Van de Werkgroep Morkhoven ontving ik het volgende bericht:

Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem die in het nu 14 jaren durende media-proces tegen hem, steeds een ‘zelfverklaarde pedojager’ wordt genoemd, werd opnieuw opgesloten.

De fantasierijke verhalen in Het Nieuwsblad en de andere Vlaamse rioolblaadjes die zich door pedo’s en Justitie laten gebruiken om de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) mee dicht te dekken, kwamen deze keer van zijn bijna 18-jarig neefje.

Lees meer…

Philip Zimbardo: het Lucifer effect

Philip Zimbardo is een beroemde psycholoog en emeritus hoogleraar aan Stanford University. Hij is vooral beroemd geworden door het Stanford Prison Experiment, waarin gezonde en normaal functionerende studenten werden verdeeld in gevangenen en bewakers. In de kelder van de Stanford Universiteit werd daartoe een nep-gevangenis gebouwd. Binnen de kortste keren werden de bewakers sadistisch en de gevangenen onderdanig. Daaruit bleek dat gedrag sterk afhankelijk is van de situatie waarin men zich bevindt. Zie voor meer informatie deze website.
Lees meer…

Na SOPA en PIPA komt ACTA: De nieuwe bedreiging voor internet

Vandaag ontving ik weer een oproep van AVAAZ en deze ging alweer over censuur op internet, maar nu middels een andere wet: ACTA, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Het lijkt een internationaal handelsverdrag om de imitatie van merkproducten en de schending van copyright tegen te gaan, maar de gevolgen zijn verstrekkend. ACTA zou een einde maken aan onze vrijheid op internet. ACTA voorziet ook in een internationaal controlerend orgaan dat zich onttrekt aan iedere democratische controle. De manier waarop het verdrag tot stand kwam, is een voorbeeld van super-stiekem! Alleen in Polen heeft Anonymus geprotesteerd tegen ACTA. Het verdrag is gisteren getekend door de Europese Unie, maar het moet nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement. Verhef dus je stem tegen ACTA!

AVAAZ schrijft:
Lees meer…

Baybasin zitting Hoge Raad: 7 februari om 12 uur in Den Haag

Vandaag ontving ik een brief van dhr. Baybasin, waaruit blijkt dat de zitting voor de Hoge Raad is verplaatst naar dinsdag 7 februari 2012. Het tijdstip van aanvang is weer 12 uur, maar de locatie is ditmaal het Paleis van Jusitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. Zie hier de routebeschrijving. In de brief staat echter nog meer, daarom volgt hier de hele tekst, waarbij sommige zinnen door mij vet gemaakt zijn:
Lees meer…

Louis Theroux en de Ultra Zionisten van de West Bank

Louis Theroux is een Engelse journalist die voor de BBC reportages maakt in de Gonzo stijl. Dat wil zeggen dat hij niet op zoek is naar objectiviteit, maar zelf deel uitmaakt van zijn reportages. Als Theroux een documentaire wil maken over een bepaalde groep mensen, dan infiltreert hij in deze groep, zodat hij er bijna zelf deel van uitmaakt. Zo weet hij de mensen informatie te ontlokken, die hij nooit zou hebben gekregen door er rechtstreeks naar te vragen. Theroux heeft zo reeds talloze documentaires gemaakt. Dit is zijn website.
Lees meer…

Libië update: Nu noemt men het een burgeroorlog!

Voor de moord op Gaddafi noemde men het een revolutie, een opstand tegen een dictator, of zelfs een vrijheidsstrijd. Nu Libië zogenaamd geregeerd wordt door de nationale overgangsraad NTC, noemt men het een burgeroorlog. De waarheid is dat de NTC geen enkele macht heeft in Libië. De macht is in handen van de Westerse corporaties en de NATO, die met grof geweld een einde hebben gemaakt aan de democratische Jamahiriya. In Benghazi, waar de “opstand tegen Gaddafi” begon, hebben demonstranten nu het NTC-regeringsgebouw bestormd. En Bani Walid, een stad waar de bevolking en het Libische leger zich tot het laatste moment hebben verzet tegen de CIA-Al Qaida rebellen van de NATO, lijkt weer bevrijd van de NATO-NTC. Nu noemt men het een burgeroorlog, maar het is verzet tegen de buitenlandse bezetters en hun collaborateurs! Die strijd is nog lang niet voorbij!
Lees meer…

Categorieën