Archief
Artikelen

Kapitalisme is een economisch systeem waarin de meerderheid van de bevolking in loondienst werkt. Loondienst wil zeggen dat mensen hun arbeidskracht gedurende een bepaalde tijd verkopen aan een “werkgever”, om binnen deze tijd meer waren (of waarde) te produceren dan nodig is om zichzelf in stand te houden. De meerwaarde gaat naar de “ondernemer”. Hoewel dit systeem niet eerlijk is en leidt tot grote onrechtvaardigheid, blijven de mensen er in geloven. In tijden van werkloosheid eisen ze niet dat ze zelf kunnen beschikken over de productiemiddelen waarmee ze zich in stand kunnen houden. Ze eisen werkgelegenheid, meer loonarbeid, meer banen!

Sinds 2008 verkeert de Amerikaanse economie in een crisis, die wordt afgewenteld op de bevolking. Maar het kapitalistische systeem veroorzaakte ook voor die tijd al de ene crisis na de andere, in de natuur, in de oceanen, in de derde wereld! Om het kapitalisme in stand te houden, is voortdurend geweld nodig om de bevolking te dwingen tot de acceptatie van dit systeem. Kapitalisme leidt tot grote rijkdom voor een kleine groep, die deze extreme rijkdom met alle geweld moet verdedigen. Als u wil weten wat klassenstrijd betekent, kijk dan naar de manier waarop de heersende klasse hun strijdkrachten organiseert tegen de bevolking. Dit geweld van de politie en het leger lokt voortdurend tegengeweld uit van de (vaak ongewapende) bevolking. Men noemt hen anarchisten en ze bestrijden de strijdkrachten van de kapitalisten met stokken en stenen!

Kapitalisme trekt ook voortdurend een wissel op de toekomst. Door geld uit te lenen tegen rente dwingt het mensen om de loonslavernij te aanvaarden. Dit begint al met een studielening waardoor jonge mensen worden verleid tot toekomstige loonslavernij. Vervolgens komt de hypotheek, waardoor men gedwongen wordt om door te werken op straffe van dakloosheid. Met credit cards wordt men verleid tot meer consumeren, vaak van goederen die zijn vervaardigd in China of de Derde Wereld, onder de meest bittere arbeidsomstandigheden. Dit systeem van schuld en boete houdt het kapitalisme draaiende.

De huidige crisis wordt echter niet veroorzaakt door de schuld van de consumenten. De banken hebben gezwendeld met geld om hun winst te verhogen. Als een grote bank failliet gaat, dan wordt er veel geld onttrokken aan de circulatie, waardoor de economie stagneert. Daarom hebben regeringen besloten om deze banken te redden van een faillissement. Voor deze reddingsactie hebben ze geld moeten lenen en dat moet worden opgebracht door de bevolking. Het antwoord daarop is bezuinigingen, oftewel austerity measures. Sociale programma’s worden geschrapt, er wordt bezuinigd op onderwijs, kunt en cultuur, ambtenaren worden ontslagen, de belastingen gaan omhoog, pensioenen worden gekort en de pensioenleeftijd gaat omhoog. De bevolking betaalt het gelag!

De volgende documentaire draait voor een deel om de G20 topconferentie van 2010 in Toronto en de rellen van 2010 in Griekenland, Spanje en zo voort. Daarnaast komen er sprekers aan het woord die begrijpen dat het kapitalisme geen oplossing biedt. Het is een crimineel systeem waarin criminelen de macht hebben om de bevolking ongestraft te beroven! Er is wel degelijk een alternatief, maar dan zullen we de arbeid op een andere manier moeten organiseren. In deze docu noemt men dat een anarchistische coöperatie, maar de essentie is dat mensen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en in onderling overleg bepaalde doelstellingen.

Capitalism Is The Crisis duurt anderhalf uur.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

5 Reacties op “Kapitalisme is de crisis”

Laat een reactie achter