Archief
Artikelen

Wie zich door de eerste zeven hoofdstukken van Het Kapitaal heeft geworsteld, wordt daarvoor in de rest van het boek rijkelijk beloond. Marx gaat zijn dialectische theorie van de kapitalistische productie nu toepassen op de maatschappelijke realiteit. Hij begint met de arbeidstijd, die gezien de huidige discussies over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd nog steeds problematisch is. In de tijd van Marx werkte een arbeider officieel 12 uur per dag, maar de kapitalist probeert die tijd steeds op te rekken. De meerwaarde ontstaat immers uitsluitend omdat de arbeidskrachten langer werken dan nodig is om zichzelf te reproduceren. Meerwaarde is een kwestie van tijd! De uitbuitingsgraad had ten tijde van Marx dramatische vormen aangenomen.

Een hedendaags burgerlijk argument is dat de uitbuiting van de arbeiders tegenwoordig wel meevalt. We hebben het immers goed! Het armoedeprobleem dat ontstaat door het kapitalisme heeft zich echter slechts verplaatst naar bij voorbeeld China! Overal in de Derde Wereld is het gevolg van de kapitalistische exploitatie nog net zo zichtbaar als deze was in de tijd van Marx, toen de armoede woonde in de sloppenwijken en in de kelders van de herenhuizen. In tegenstelling tot Dickens, die de armoede beschreef in termen van sentiment, blijft Marx steeds rationeel. Hij beschrijft de armoede aan de hand van officiële rapporten, wetsvoorstellen en zo voort.

De rest van het Kapitaal is groots en meeslepend! Marx toont zich zeer belezen, niet alleen in de literatuur van zijn tijd, maar ook in de geschiedenis van de productiewijze. Hij verplaatst zich moeiteloos in de Middeleeuwen, toen het leven op het land weliswaar zwaar was, maar de hoeveelheid vrije tijd zoveel groter dan tegenwoordig. Hij vertelt over het gildewezen en de sociale verhoudingen die daaruit voortvloeiden. Hij laat zien dat de overgang naar het kapitalisme niet vanzelf is gegaan, dat er voortdurend geweld werd gebruikt om de mensen te bevrijden van het land waarop zij hun bestaan vonden. Bevrijd van de middelen van bestaan en vrij van herendiensten waren zij gedwongen om hun arbeid te verkopen aan de industriële kapitalist. Hij vertelt ook over de strijd van de werkende klasse tegen deze “moderne” ontwikkeling. Het Kapitaal is het geschiedenisboek van de arbeid, het is historisch materialisme.

Omdat de rest van het boek zo glashelder is, laat ik het hierbij. Wie de rest van de colleges wil volgen, kan terecht op deze website. Daarbij wijs ik nogmaals op het feit dat de hoofdstukindeling van Harvey niet overeen komt met die in de Nederlandse vertaling. Let dus op de hoofdstuktitels die onder de video’s staan! Mocht u zich nog afvragen wat te doen met de kerst en de lange winteravonden, dan is de nieuwe uitgave van Het Kapitaal misschien wel een goede tip voor onder de kerstboom!

Class 06 Reading Marx’s Capital with David Harvey duurt een uur en 47 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

47 Reacties op “Het Kapitaal lezen met Harvey: de rest van het boek”

 • op zoek naar de waarheid:

  @Max: ‘Democratie……. armen armer.’

  Wat is uw oplossing? Marxisme?

  Marxisme (communisme en socialisme) maakt ook de armen armer, en neemt ze bovendien elk initiatief en elke vorm van zelfvoorzienendheid af.
  Kleine zelfstandige boertjes met twee, drie koetjes en wat pluimvee – de koelakken – werden al ‘kapitalisten’ genoemd door onze menshatende marxisten!! Die moesten dus miljoenengewijs over de kling gejaagd.

  Marxisme is Staatskapitalisten en de Staat zijn de internationale bankiers. Het was Wall Street dat de Russische Revolutie heeft bekostigd. De Revolutie is niets anders geweest dan het verwijderen van de oude elite en landadel en het op de troon hijzen van de nieuwe geld adel.

  De vrije markt met eerlijke, lokale concurrentie van onafhankelijke mensen is de beste garantie voor een gezonde samenleving. Een gezonde samenleving wordt vanonderaf gedragen en niet van bovenaf geregeld.

  Marx was een satanist, net als Darwin en de Rothschilds met wie hij in Londen in de vrijmetselaarsloges zat. Het waren mensenhaters, maar vooral waren het Christenhaters! Het duivelse marxistische systeem is bedacht in de loges tesamen met de financiële goochelaars van The City.

  Marxisten hebben behalve tientallen miljoenen gemartelde en vermoorde mensen ook de Holodomor op hun geweten. Zo’n 6 tot 10 miljoen hongerdoden in wat de graanschuur van Europa werd genoemd: de Oekraïne.
  Googrel ook eens met ‘Latvia, Year of Horror’. Niet schrikken.

  In Rusland zijn de soviet archieven open en eindelijk komt alle vuil uit die helse periode naar buiten.

  Ook zeer de moeite waard: In The Shadow Of Hermes van Jüri Lina.

 • op zoek naar de waarheid:

  @Mr. Dr. Bou:

  Het Marxisme is een theorie die natuurlijk voor een groot deel op waarheid/feiten berust. Dat is doelbewust ingebakken, anders zouden nooit zoveel mensen zijn meegegaan. Maar het is een grote misleidende theorie geweest. Wat n.l. nooit is verteld is dat er een stille agenda op de achtergrond speelde. Die agenda bestaat nog steeds en heet vandaag de dag de NWO.

  Waar het om gaat is dat steeds weer een kleine ‘verlichte’ elite het zo goed weet voor de massa’s, en deze massa’s wil controleren/reduceren.

  Wie de beruchte protocollen ook hebben geschreven, zonder dit geschrift is de ware aard van het Marxisme niet te bevatten. De marxistische Frankfurter Schule bouwt voort op de protocollen en later in de VS Saul Alinsky met zijn ‘Rules For Radicals’.

  Uiteindelijk lijken we zowel de protocollen als het Marxisme toe te moeten schrijven aan de talmud, het heilige boek van de farizeeërs, de schriftgeleerden. In die beruchte brief van Mordechai Levi aan Marx – later gepubliceerd in de Paris Review wordt gezegd dat met het Marxisme dan toch eindelijk de grote belofte van de talmud een feit kan worden. ‘Alle eigendommen en land van de ‘gentiles’ zal toevallen aan de joden. Googel vooral met ‘The Letter of Mordechai Levi to Marx’ en ook met ‘Some call it Marxisme, I call it Judaism’, ene rabbi Weiss in New York.

  En nee, ik geloof niet meer in de evolutietheorie. Die was nodig om de mensheid in te wrijven dat hij maar een beest was; stemvee, werkvee, klapvee etc. Ook dit vinden we terug in de talmud. Alleen de jood is mens, de rest van de mensheid is vee in mensengedaante. Wist u dat dit ook de reden is geweest dat de talmud in christelijk Europa steeds weer werd verboden/verbrand? Ook Erasmus om eens iemand te noemen was fel tegen dit boek.

  En over die meerwaarde die onttrokken wordt aan de arbeider. Dat gebeurde ook in de marxistische SU. Mensen werkten daar ook hele dagen voor een habbekrats om vervolgens in treurige staatswinkels minderwaardig voer aan te kunnen schaffen, terwijl de elite in dure winkels eersteklas producten uit de hele wereld aanschafte. En wat dacht u van inkomstenbelasting, is dat niet meerwaarde onttrekken? En wat dacht u van de enorme staatsschulden, het redden van banken, het voeren van onnodige oorlogen, is dat niet meerwaarde onttrekken?

  We vechten nog steeds tegen de geldwisselaars uit Jesus’ tijd, de tollenaars en de schriftgeleerden. Ons sterkste wapen tegen de NWO is, lach niet, het christendom. In het NT staat alles wat we nodig hebben om een vuist te maken. Daar staat dat het een geboorterecht is van ieder mens om vrij van onderdrukking te leven, omdat we allemaal zijn geschapen naar God’s beeld.

 • op zoek naar de waarheid:

  @Mr. Dr. Bou:

  Vanochtend kwam ik een aardig verhaal tegen dat een mooi inkijkje geeft in de werkwijze van de elite, n.l. altijd de terechte onvrede van mensen meenemen om de eigen agenda te bevorderen.

  http://www.batr.org/wrack/121811

 • op zoek naar de waarheid:

  @op zoek:

  de link werkt niet.

  zo misschien wel?

  http://www.batr.org/wrack/121811.html

 • mr. drs. Bou:

  Neem me niet kwalijk, “op zoek naar de waarheid”, maar inderdaad blijk je heilig te geloven in allerlei onzin. Het leuke van Marx is dat hij een HISTORISCH beeld schept, dat hij een SYSTEMATISCHE ANALYSE geeft, zonder allerlei vage complot-theorieën.

  We vechten nog steeds tegen de geldwisselaars uit Jesus’ tijd, de tollenaars en de schriftgeleerden. Ons sterkste wapen tegen de NWO is, lach niet, het christendom.

  ChristenDOM? In de Naam van de Vader en de Zoon is een kwestie van ERFRECHT !!! Het kapitalisme had zonder dat erfrecht nooit kunnen ontstaan. Ook was de Inquisitie nodig om alle andersdenkenden op de meest pijnlijke wijze te vermoorden!

  Geef mij maar Darwin en Marx. 🙂

 • op zoek naar de waarheid:

  @Bou:

  Het kapitalisme ontstond doordat de geldwisselaars/bankiers RENTE gingen heffen; WOEKER dus, volgens het NT. Hadden we maar vastgehouden aan het NT, als een Constitutie bij wijze van spreken, dan hadden de bankiers sowieso al geen rente mogen heffen, maar hadden ze ook iedere zeven jaar schulden moeten kwijtschelden.

  Ik begrijp wel, Bou, dat er een geweldige weerzin is bij moderne intellectuelen om serieus naar de waarden van het christendom te kijken. Het is de illuminati, of hoe heten die fijne jongens aan de top, wel gelukt om ons niet alleen ons sterkste wapen af te nemen, maar ons zelfs dit wapen te doen weglachen.

  En dat de Kerk heel vaak in de fout is gegaan, dat ben ik geheel met u eens. We hadden dan ook diezelfde Kerk met het NT in de hand kunnen terechtwijzen.

  Wat die Inquisitie betreft; waar heb ik gelezen dat die Torquemada een Marrano was? Net als De Loyola. En dat het hun bedoeling was om de katholieke kerk in diskrediet te brengen.

  Aangaande complottheorieën: als wij in de jaren vijftig in gesprek waren geweest en ik had u verteld dat de CIA geheime proeven doet met LSD, dan had u me beschuldigd van complotdenken. En toch heeft de CIA onlangs toegegeven dat ze LSD in het drinkwater van het Franse Saint-Esprit hebben gedaan om de werking van dit middel te onderzoeken. Dat de burgers geen idee hadden waarom iedereen in het dorp ineens idioot ging doen en uit ramen sprong, ach ja, daar zat de CIA niet mee. En die paar doden…? Hebben ze gedacht, ‘het doel heiligt de middelen’??

  De corruptie van de

 • Eheu:

  @Op zoek
  Het was in ‘in de lucht’, niet in het water.
  Maar verder heb je zeker een punt.
  Ik kan ervan getuigen, en ik mócht er niet van getuigen.
  Voilà de totale waanzin ervan in een ‘nutshell’
  Gr.
  ‘Ach!’

 • mr. drs. Bou:

  Beste “op zoek naar de waarheid”,

  De belangrijkste waarde van het Christendom is volgens mij: In de Naam van de Vader. Tweeduizend jaar geleden was die waarde inderdaad waardevol, maar in het huidige tijdsbestek ben ik een voorstander van erfrecht in de Naam van de Moeder!

  Marx hield helaas nog geen rekening met het erfrecht, Engels (Oorsprong van de familie enz.) begreep het verkeerd en Freud dacht dat het erfrecht in de Naam van de Vader een noodzakelijke voorwaarde was voor “beschaving”. Volkeren die het moederrecht nog volgden, waren volgens de 19e eeuwse wetenschappers wilden en barbaren. Hun gelukkige levenswijze was zogenaamd “primitief”. Om hun zielen toegang tot in de hemel te laten krijgen, hebben de beminde gelovigen hen allen bekeerd tot het Christendom. ACH, wat JAMMER!

  Christenen geloven in een leven na de dood, maar het leven zelf telt voor hen daarom niet.

  Tot slot nog dit: in de jaren ’50 wist ik nog niet wat LSD was, maar ik ben nu wel op de hoogte van al die idiote CIA-experimenten. Jij noemt het een complot, maar volgens mij is het een systeemfout in de organisatie en in het denken (en het gebrek aan invoelend vermogen!) van de mensen die binnen deze organisatie werken.

 • Eheu:

  @Max: “Mensen zijn via onderwijs, media, propaganda zo verdwaasd en versuft geraakt dat voor de meesten de naam Marx praktisch gelijk is aan de duivel.Als je het over communisme had, dan werd je gezien als een crimineel, terrorist en Stalinist”

  Dát kan ik i.g.g. bevestigen. ‘It’s a mad world’. En daarom geef ik ‘op zoek’ weer gelijk: als je die ‘waanzin’ of ‘de waan van de wereld’ niet begrijpen wilt kom je er nooit uit. En die waanzin gaat veel en veel verder dan de meeste ‘rationalisten’ willen/kunnen begrijpen. Dát heb ik door wat me is overkomen wel geleerd.

  Ik ben er door dat alles inmiddels wel zo beetje heel hardhandig van overtuigd dat de meeste mensen die ‘meerwaarde’ van Marx niet eens meer willen, zozeer zijn ze overtuigd van de zinloosheid en waardeloosheid van alles incl. zichzelf.

  Daar heeft iemand als Marx dan zijn hele leven zich de pleuris voor gewerkt (ik bedoel alleen dit al: heb je al eens een dagje kantoor geprobeerd op aambeien? En dan hoef je nog niet eens te denken…).

  Maar goed, ‘who the fuck cares, anyway’ (Zappa dixit, hoor zijn ‘imaginary guitar-notes’ en ‘imaginary vocals’, ‘they only exist in the mind of the IMAGINARER’…snif!).

  Groeten

  Eheu

  • Eheu:

   Ter aanvulling: de ‘ingang’ van ‘op zoek’ lijkt me in zoverre zinvol als ze de impact en rol van ‘religie’ op het wereldgebeuren aanduidt. Mijn beroep op ‘rationaliteit’ hield in dat op dat gebied allerlei ‘duisters’ geschiedt dat door ‘wetenschappelijke rationalisten’ doorgaans over het hoofd wordt gezien, hetgeen in het ‘Westen’ i.i.g. tot gevolg heeft gehad dat een bepaald soort ‘anti-communistisch’ FUNDAMENTALISME dat nochtans ‘liberaal’ genoemd werd, ruim baan heeft gekregen.

   Het zelfde kan echter gezegd worden van een ‘communistisch’ regime a la de S.U., ook al was het een verklaard ‘a-theistisch’ regime, dat had net zo goed een ‘religieuze’ strekking, -in de zin dat elke ‘massa’-beweging essentieel in antropologische zin, religieus is.

   Precies: wat nodig is is een ‘wetenschappelijke’ benadering van het niet van de menselijkheid te scheiden fenomeen van ‘religie’. ‘Wetenschappelijk’ in die zin dat ze niet ‘anti-religieus’ wordt, maar uitsluitend door de meer ‘duistere’ diepten van de ‘menselijke ziel’ te exploreren een REDELIJKE (en zelfs ‘heil-zame’) appreciatie en dus sturing daaraan kunnen helpen geven.
   Op de manier zoals veel filosofen (bjv. Elias Canetti in zijn boeken over ‘massa-psychologie) en psychoanalytici dat in de vorige eeuw hebben gebprobeerd.
   Een ‘puur’ op ‘zekerheid’ en ‘objectivistische’ wetenschap kán dat nooit voor elkaar krijgen, en hoe ‘fanatieker’ ze die religieuze dimensie van de ‘mens’ negeert, hoe meer ze het risico loopt juist dóór een vorm van ‘religieus’ fanatisme ‘gekaapt’ te worden, en haar ‘rationalisme’ strand in (collectieve) waanzin..

   Ik interessant voor overtuigde ‘kapitalisten’ en ‘vrijheids-denkers’ om hun ‘duistere’ zijden eens onder ogen te zien. Evenzo voor de ‘a theistische’ e.v. politiek geinspireerde ideologen.

   Exacte wetenschap is heel goed. En net zo lijkt mij Marx bijv. een denker die rationele effecten kan hebben op vaak achterlijke ‘duistere’ economie en politiek.
   Blijft het feit dat exacte wetenschap NOOIT het ‘geheel’ van het fenomeen mens kan begrijpen en e.v. sturen. En een afgeleide stelling van DIE fundamentele kennis over wetenschap én de ‘menselijke natuur’, is dat MITS je (het fenomeen van) de ‘mens’ wilt ‘bewaren’, je rekening zult moeten houden met zijn ‘religieuze’ natuur. En dat noch de ‘wetenschap’ zélf noch de ‘massa’ daar i.h.a. toe geneigd of in staat zijn, en hoe ‘archaischer´ of ‘naief’ religieus ze zijn, of anti-religieus, HOE MINDER.

   Ook Marx heeft m.i. in zijn ‘economisch’ werk (dwz ‘wetenschappelijk´) niet meer dan voorbereidend werk (i.e. ‘kritisch’ of ‘ruimend’ wat betreft eeuwenoude ‘wanen’ en illusies) werk gedaan voor dat finale probleem. Dat is geen kritiek op Marx als je beseft wat een werk hij als ‘mens’ heeft verricht, bijna geheel in zijn ‘eentje’.

   Heel veel mensen hebben daar m.n. ook in de vorige eeuw geprobeerd heel redelijk over na te denken en die reflexie in voornoemde zin productief te maken. Hun ervaringen, zowel op ‘theoretisch’ vlak (w.b. de ‘diepten van de menselijke natuur’) als op praktisch vlak (de manier waarop hun bevindingen genegeerd werden of precies op pseudo-wetenschappelijke én -religieuze manieren misbruikt en gedenatureerd), hebben veel van die denkers echter reden gegeven om heel erg pessimistisch te zijn wat betreft ‘de mens’.

   Schijnbaar, is uiteindelijk hun met redenen onderbouwde conclusie, is er ‘iets’ in ‘de mens’ dat zich radicaal verzet tegen ZICHZELF, ofwel iets dat potentieel ‘weerstand’ biedt aan een beschaving die tegelijk het leven dient en bevordert.

   Ik ken al die ideeën en theorieën, -ik ken zelfs iemand die TERECHT meen ik ál die theorieën bevestigd zag in de Griekse (dwz ‘Koinè’) versie van het NT. Die geleerde heet René Girard. Ik wist dat ik vanwege mijn ‘taal-filosofische’ studies een bijdrage kon geven aan die ‘vitalistisch-wetenschappelijke-humanistische’ ideeën van die filosoof. En nochtans, ik durf wel te zeggen DAAROM, heeft ‘men’ mij kapot gemaakt. So much for humanity, en zie daar waarom ik reden heb om de pessimistische conclusies van die voornoemde denkers te delen voortaan: elke materiele mogelijkheid om ze te bestrijden is me namelijk met geweld ontnomen (en dat kán niet het simpele feit zijn geweest van een ‘paar ontspoorde gekken binnen het gezag van dit land’ etc.., dat kan niet anders dan een bijna ‘logisch’ gevolg zijn van iets algemeens, iets massaals en iets historisch, ‘duisters’).

   Dat om maar aan te geven hoe zeer ‘wetenschappelijke’ en ‘politiek/maatschappelijke’ krachten kunnen samenwerken tégen het leven en de cultuur/beschaving. Zo zeer zelfs, dat vanwege de PIJN waar ze zodoende mijn leven in veranderd hebben, ik BIJNA een soort van leedvermaak beleef aan de gedachte dat ‘men’ zo bezig is zichzelf én het mensenras te vernietigen, en dat als ik niet de vreugde van het leven mag genieten ik tenminste de pijn opgeheven zal zien door toedoen van zo velen kennelijk die dat leven niet kunnen uitstaan.

   Natuurlijk zal ‘u’ die dit leest niet zo gemakkelijk begrijpen wat ik bedoel. Want degenen die het wel begrijpen zullen niet zo makkelijk zich begeven op het doodse internet. En niet kunnen weten daarom waarom ik gedwongen ben geweest precies door hun eigen vijanden (waarvan ze de macht ook in hun eigen leven niet eens hoeven te kennen) mijn toevlucht te nemen tot het internet, in een ‘in extremis’ poging om vanuit dit ballingsoord in outer (cyber) space nog ‘bij hen te komen’, voordat ik verdwijn in dust en nullen en enen.

   Kortom: alleen die ‘denker’ en cultuur-‘wetenschappers’ (en andere creatieve geesten) kunnen tenslotte iets doen tegen de ‘waan(zin) van deze wereld’. Maar dat schijnt niet in het korte termijn belang van én wetenschap én politiek (en DUS maatschappij en ‘massa’) te zijn. Het laat zich raden waarop die korte termijn uiteindelijk zal af stevenen…

   Het geweld dat ik heb ondervonden tegen mijn persoon vanwege o.a. autoriteiten, dwz tegen een redelijk. MENSELIJK, rationeel iemand als ik, is absoluut onverklaarbaar als dingen zoals ‘0p zoek’ noemt niet heel veel, waanzinnig veel invloed hebben, -dingen zoals de ‘protocollen van Zion’ etc…Hoe of wat het daar verder ook mee mogen staan: een simpel ‘skeptisch-rationele’ ontkenning van dat soort ‘complotten’, maakt de MACHT ervan nog niet ongedaan. INTEGENDEEl zelfs.
   Het is zaak ze te begrijpen. En de énige manier waarop dat kan is vanuit een ‘religieuze’ benadering. Zoals dat o.a. door voornoemde godsdienst-filosoof en antropoloog Girard en zijn ploeg werd geprobeerd en AANGEBODEN eigenlijk (over ‘vertegenwoordigende democratie’ gesproken. En zo’n theorie gaat dus o.a. over de meest fundamentele begrippen in de ‘economie’ , zo blijkt uit o.a. Bou’s blogs, nml. over ‘vertrouwen’ ivm zoiets ‘materieels’ als geld, dwz over wat ‘het symbolische’ heet in de filosofie, -dwz tenslotte over ‘taal’ en ‘het woord’, en daarmee is het niet meer dan enkel een abstracte ‘theorie’, – het is PERSOONLIJKE POLITIEK).

   Wat nodig is, is een ‘theorie van het complot-denken’, dwz ter vingerwijzing: ‘een theorie van de PARANOIA’ als GRONDFIGUUR van iig het westerse ‘objectivistisch/mechanicistische/instrumentalistische’ wereldbeeld, en ALS GRONDIGE MOGELIJKHEID/TENDENS van ‘het menselijke denken in het algemeen’.

   Hore wie oren heeft om te horen, zie wie ogen heeft om te zien.

   Truste!!! (ghehe)

   Eheu!!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Max,

  In jouw reactie mis ik het onderscheid tussen communisme en socialisme. Beiden baseren zich op de analyse van Marx. Deze analyse maakt het onttrekken van de meerwaarde aan de arbeider tot een doorzichtig proces. Daarom ben ik blij met Marx.

  Maar ik ben niet blij met het communisme. In dat systeem zijn de productiemiddelen eigendom van de staat. Dat blijkt te leiden tot een megalomaan machtssysteem waartegen de mensen zich verzetten.

  In het socialisme is de loonarbeid afgeschaft. Daar komt de coöperatie voor in de plaats. Een voorbeeld van deze manier van produceren vindt men in de docu: The Take: http://www.boublog.nl/15/05/2009/argentinie-the-take/

  Een ander voorbeeld blijkt het Libië van Gaddafi. Een economisch wonder dat gebaseerd blijkt op het afschaffen van de loonarbeid!

  Verder wil ik je verzoeken om in je reacties wat meer interpunctie aan te brengen. Af en toe een nieuwe alinea kan geen kwaad! 😉

 • op zoek naar de waarheid:

  Max: de volgende site kan u misschien wat leren.

  http://www.holodomorct.org/accounts.html

  Het zijn getuigenissen van slachtoffers en daders.

  De Holodomor was behalve een strafexercitie tegen ‘opstandelingen’ tegen de communistische ‘heilstaat’, ook een uitkomst van de gedwongen collectivisering waar uw vrind Marx zo dol op was.

  In de praktijk was het de hel op aarde! Het was de duivel aan de macht!

 • @op zoek naar de waarheid

  Voor een arbeider die zijn verstand niet heeft verloren in al die negatieve berichten die alomtegenwoordig de mainstream massamedia vullen alsof er niets beters te berichten is uit het eigen land, de en nu citeer ik een begrip van Elsbeth Etty omdat het zo treffend weergeeft waar het in beginsel om gaat, om de “explosieve importproducten” die eigen oplossingen in eigen land in een kwaad daglicht brengen. Deden de mainstream massamedia dit in diezelfde mate over de “explosieve importproducten” die vanuit het kapitalisme worden geproduceerd -maar dus dan bewust niet “geimporteerd” worden-, dan werd het voor het vormen van een eigen opinie helderder.

  Voor een arbeider is Marx gesneden koek, vermits die arbeider zijn verstand niet heeft verloren. Al na de eerste beginselen van de meerwaarde theorie tot zich genomen te hebben ontstaat bij de arbeider een Marx Modus die samenhangt met de dialectiek die Marx hanteert, die je evengoed als een holistische kijk op de samenhang der dingen zou kunnen omschrijven. Als een Modus Operandi die door het kapitalisme dus, en de [kerkelijk] georganiseerde monotheïstische religies, met alle hun beschikbare middelen wordt bestreden.

  Om het simpele feit dat een Marx Modus bij het fundament van het kapitalistische economische systeem, de meerwaarde productie door de arbeider, voor de arbeiders zijn authoriteiten, voor de kapitalist en zijn slavendrijvers. In mijn door levenservaring opgedane drieëenheid genoemde, waarmee een arbeider wordt gedwongen te geloven op een manier die, die de drie K’s van Kut/Kloten, Kerk en Kapitaal op zo’n authoritaire manier van elkander scheiden, dat het holisme der dingen, de Marx Modus, er geheel uit, en suïcidaal met die explosieve importproducten wordt opgeblazen en verdwijnt. De Imperor regeert met z’n dium en alleen een Marx Modus bij z’n onderdanen maakt dat hij dit niet meer zo, met enkel z’n duim dus, kan doen.

  Maar dan, dan wordt het besturen van een imperium veel moeilijker, en daarbij verwordt de Imperor’s duim tot een totale alles vernietigende wereldoorlog waar alle, in die in die Imperor’s duim gelovigen, hun volle bewuste medewerking, desnoods uiterst wreed alles vernietigend, aan verlenen. Voor hun drie K’s, hun Kut/Kloten, Kerk en Kapitaal. De drie ingrediënten van de macht. De macht die de arbeider met het ontbreken van een Marx Modus hen geeft. Als je over de duivel spreekt dan trap je op zijn staart. De drie basis KlukKluuksKlan’s K’s die alleen met een Marx Modus Operandi zijn te bestrijden. En uitgaande van de oorlogsbereidheid van de gelovigen in de Imperor’s duim, van de tegenstanders daartegen, is het het wijst-ste diezelfde oorlogsbereidheid te hebben tot het moment aanbreekt waarop er door uitsterving van of de arbeidersklasse, of uitsterving van de kapitalistenklasse, oorlog eindelijk tot iets uit het verleden wordt. Het duivelse is de visuele cirkel/spiraal waarin alles en iedereen zich schijnbaar onvermijdbaar een niche in heeft verworven.

  Wie en wat deze titanenstrijd wint is niet zozeer een vraag voor mij maar een zeker weten. Darwin’s Modus Operandi en Marx Modus Operandi zijn twee zijden van dezelfde medaille. Kop of munt. Nou doe mij maar munt. Want Milgram heeft experimenteel aangetoond dat Darwin’s Modus Operandi in handen van een imperium moordenaars handen heeft en geeft. Google maar eens op; milgram experiment video en; zimbardo prison experiment video.

  Het grootste probleem is waarachtige en controlerende democratie die voor het volk volkomen transparant is. Dat is een controlerende democratie waarin [een] autoriteit het eerst sneuvelt. Marx Modus Operandi vergt een continue bewustwording, vandaar deze woorden door mij aan u net zo indringend aan mezelf zijn gericht als aan u.

 • Max:

  @op zoek naar de waarheid:Zonder de opoffering van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog zou Europa nu een groot concentratiekamp zijn geweest.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandie plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Twee weken na de Duitse capitulatie in mei 1945 overwoog Winston Churchill, de toenmalige premier van Groot-Brittanie,een inval in de Sovjet-Unie. Toen nog een bondgenoot van de Amerikanen en Engelsen:http://gerard45.bloggertje.nl/note/19196/1-juli-1945-churchill-wilde-rusland.html ……………….
  Ik geloof dat meer dan genoeg stof tot nadenken heb aangeleverd in deze discussie….Ik weet dat je niet veel kennis hebt over dit onderwerp vandaar dat je snel kapitalistische propaganda als waarheid ziet.Leugens over de Sovjet Unie worden tot op de dag van vandaag toe herhaald en herhaald zonder dat er betrouwbaar bronnenonderzoek wordt gedaan.Durft je het aan, je met uw door de Bilderbergmedia opgedrongen mening, onderstaande lezing van Michael Parenti:-De omverwerping van het kommunisme- te bekijken?Durft je, terwijl je zo overtuigd bent van uw gelijk, na het beluisteren hiervan toe te geven dat bijna alle informatie die over de voormalige socialistische landen heeft gekregen op leugens zijn gebaseerd? Nee? Kijk dan maar niet en pak de Telegraaf of de Donald Duck dan maar weer.http://www.youtube.com/watch?v=GEzOgpMWnVs

 • mr. drs. Bou:

  Beste Max,

  We zijn allemaal op zoek naar de waarheid! Zelf denk ik dat aan beide zijden fouten zijn gemaakt, KAPITALE fouten! Zowel het Russische staats-communisme als het Westerse “democratische” kapitalisme gaan gepaard met miljoenen slachtoffers. Volgens mij is dat geen duivels complot, of kwade wil, maar het komt door een systeemfout!

  Verder luister ik graag naar Parenti. Ik zal hem hier even embedden:

  Talk – Michael Parenti – The U.S. War on Yugoslavia

  Talk by Michael Parenti on “The U.S. War on Yugoslavia” given May 16, 1999 in Seattle, WA.

 • Max:

  @op zoek naar de waarheid:Overigens is het best wel leuk om deze Amerikaanse propagandafilm uit de oorlogsjaren eens te bekijken:http://www.youtube.com/watch?v=1ieGLnOhM1o

 • mr. drs. Bou:

  Beste Max,

  Van Parenti heb ik werkelijk genoten! Toen die oorlog op de Balkan gaande was, begreep ik er niets van! Zoveel desinformatie in de kranten en op de TV. Pas toen ik Internet kreeg, begon ik te begrijpen hoe die vork in de steel zit. Misschien moet ik ook daar eens een artikeltje aan wijden, maar niet nu. Op Internet staat zoveel goede informatie!

  Ik zal die andere docu ook even embedden, maar ik ga hem nu niet meer bekijken. Mijn maag zegt namelijk: spruitjestijd! Met wat aardappels en een rundervinkje, jummm… Appeltje toe!

  • Eheu:

   Beste Bou,
   Ik heb NOOIT veel televisie gekeken, maar wat jij zegt: wát ik van die Balkan-oorlog toen der tijd meekreeg, was dat ik er geen ene reet van snapte (moet ‘sniep’ zijn, maar Van Dale denkt het beter, dús veel minder leuk, te weten).

   Ik kreeg in een argeloos zeldzaam paranoïde moment zelfs wel eens het idee dat het ook de bedoeling was dat we het niet snapten (‘sniepen’, zie hiervoor).

   Bij wijze van ‘Balkanisering’ van ‘alles’ (vooral ook het ‘denken’) zeg maar.

   Wordt toch alleraardigst duidelijk doorgezet die gedachte vandaag de dag dacht ik?

   Maar goed, die Parenti lijkt me wel iemand die iets zinnigs te zeggen heeft. Zoals de meeste mensen die jij noemt, -de meesten had ik in mijn ‘ivoren toren’ nog nooit van gehoord, -vroeger, vóór ‘de oubliette’ of ‘het ondergrondse’ waar ik heden zeer tegen mijn zin en al tendenknersend en weenend verblijf, -als deel van de gemeenschappelijk geproduceerde Balkan zeg maar.

   Groet

   Ach!

 • Max:

  @Beste Bou:

  De grote communistische leiders begrepen het socialisme helaas allemaal verkeerd. Stalin heeft een enorm aantal slachtoffers gemaakt, maar dat heeft niet zoveel met communisme te maken maar meer met krankzinnigheid. De deportaties en de slachtoffers door Stalin van centraal-Aziaten kenden al een lange voorgeschiedenis, verschillende tsaren hadden ook al dergelijke projecten op hun naam staan, en die hadden niks met communisme te maken. De miljoenen Russen, Ukrainers, Wit-Russen etc…., die in de Nazi-kampen omgekomen zijn en de 20 miljoen die door oorlogshandelingen omgekomen zijn door menig rekenwonder meegerekend als slachtoffer van ‘de Sovjet-terreur’ …………….

  Meer recent heb je natuurlijk het geval Cambodja, hardcore communisten, die merkwaardig genoeg wel weer de hand boven het hoofd werden gehouden door de VS, want die waren weer tegen de Vietnamezen. Waar die VS onderhand ruim een miljoen slachtoffers hadden gemaakt. Maar dat geldt weer niet als genocide, want dat was de gerechtvaardigde strijd tegen het communisme. Helaas werd Pol Pot verdreven door die nare Vietnamese communisten, en hield het moorden op. Maar of je nou dood bent of communist, van de regen in de drup dus. Wat ik niet wist was dat in dezelfde periode bijna hetzelfde aantal doden als door de Rode Khmer omgebracht in toenmalig Oost-Pakistan, nu Bangladesh, te betreuren viel. Door West-Pakistan, wat we nu kennen als Pakistan, en ook toen al gesteund en bewapend door de VS.

  Stalin was een dictator maar de “collectivisatie genocide” en de “grote terreur” zijn historische leugens. Stalin heeft ook goede dingen gedaan! Stalin heeft namelijk Hitler verslagen! 

 • Max:

  @Beste Bou:

  Balkan in een koloniale bezetting door de VS en EU! Dat was het plan! Je hoeft werkelijk geen “Milosevic fan” te zijn, om te wijzen op de rol van Internationaal Monetair Fonds, NAVO, geheime diensten van VS, Duitsland etc., oliebedrijven, George Soros, CNN, enz. bij de oorlogen in (ex-)Joegoslavie.

  Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen. Het gevolg waren de diverse oorlogen in de Balkan, met de noodzakelijke vernietiging van Servië, de belangrijkste macht in Joegoslavië. De strijd in voormalig Joegoslavie was en is een strijd tussen het Duitse en het Amerikaanse kapitaal om daar voet aan de grond te krijgen. Joegoslavië weigerde zich te onderwerpen aan het Westen. De Servische nationale burgerij, onder leiding van Milosevic, wil zich niet onderwerpen aan die buitenlandse overheersing. Ze wil haar politiek en economie niet laten controleren door Duitsland of de Verenigde Staten.

  Bill Clinton: “Als we stevige economische betrekkingen willen zodat we in de hele wereld kunnen verkopen, dan is Europa daar de sleutel toe. Daarover gaat dat hele Kosovo-ding (sic).”
  Javier Solana, de gewezen secretaris-generaal van de NAVO: “De ervaring die we in Bosnië opgedaan hebben, kan als model dienen voor de toekomstige NAVO-operaties.”

  Waar zullen die plaatsgrijpen? Irak, Libië,enz….
  http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm
  http://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2008/02/390745.html
  http://www.youtube.com/watch?v=HqwVECDIY6Y
  http://www.mo.be/opinie/noam-chomsky-over-humanitaire-interventie
  http://www.daanspeak.com/Balkan02.html
  http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=439
  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2004-2005/de-brooklyn-connectie.html

 • mr. drs. Bou:

  Beste Max,
  Het ontbreekt in jouw reacties ernstig aan interpunctie!
  Ik heb nu geen energie meer om deze brei te lezen. Wees in het vervolg zo goed om na iedere zin even een punt plus spatie te plaatsen en vergeet niet op ENTER te drukken als het om een nieuwe alinea gaat.
  ZUCHT !!! 🙁

 • Max:

  @Beste Bou:je wilde iets over Joegoslavië te schrijven,toch?En ik vindt schrijven niet leuk.

Laat een reactie achter

Recente reacties