Selecteer een pagina

Archieven

Leugens over Louwes en gerechtelijke fraude

Professor Ton Derksen, emeritus hoogleraar in de wetenschapsfilosofie, heeft een boek geschreven over de Deventer Moordzaak: Leugens over Louwes. Op BOUblog staat reeds een reeks van artikelen over deze moordzaak en de manier waarop deze door het OM werd “opgelost”. Opvallend in deze strafzaak is, dat serieuze criticasters van de gammele rechtsgang systematisch het zwijgen werd opgelegd: eerst Maurice de Hond en daarna Wim Dankbaar. Het boek van Ton Derksen lijkt echter zo doorwrocht, dat men hem moeilijk kan beschuldigen van smaad.

In de bewijsvoering van het OM tegen Ernest Louwes heeft dhr. Derksen 33 leugens ontdekt. Daaruit mag men concluderen dat de veroordeling van leugens aan elkaar hangt. Louwes heeft volgens Derksen nooit gelogen, al werd hij door het OM als leugenaar bestempeld en nog erger: als moordenaar! Hoewel Louwes zijn straf heeft uitgezeten, heeft deze accountant en bedrijfsjurist nog steeds last van het feit dat hij bekend staat als de moordenaar van weduwe Wittenberg. Stan de Jong, die in 2003 een boek schreef (pdf) waarin hij de zaak onderzocht en pleitte voor de onschuld van Louwes, ging naar aanleiding van het boek van Derksen praten met Louwes, waarna hij nogmaals zijn mening gaf over de rechtsgang die leidde tot de veroordeling. Dit artikel is wel een must read!

Een volgende must read is uiteraard de column van Maurice de Hond over het boek van Derksen. Zoals we weten, mag Maurice de Hond niet zeggen dat hij denkt dat de moord werd gepleegd door Michael de Jong, een ex-patiënt van de overleden man van mevrouw Wittenberg, die psychiater was. Michaël, die vuurwapens en messen verzamelde, deed nog steeds klusjes voor de weduwe, die volgens hem als een “surrogaat-moeder” voor hem was. Uit de omstandigheden bleek dat de moordenaar een bekende moest zijn van de weduwe. Daarom kwam Michael de Jong aanvankelijk wel in beeld als verdachte, maar om onduidelijke redenen liet men hem gaan, waarna de schuld op Louwes werd geschoven. De keerzijde van de veroordeling van Louwes is dat de dader van deze beestachtige moord nog altijd vrij rondloopt!

Een derde must read is een recensie van het boek op Skepsis, door Jan Willem Nienhuys, die het boek heeft gelezen en de persconferentie bijwoonde. Hij wijst tevens op de website Geen Onschuldigen Vast, waar veel informatie over de Deventer Moordzaak verzameld is. Verhelderend is wat Nienhuys zegt over het zogenaamde motief. Louwes was executeur testamentair van mevrouw Wittenberg en als zodanig zou hij uit zijn op het verduisteren van de erfenis! Iedere jurist (en Louwes was fiscaal jurist!) weet hoe absurd dit is, maar de leek stinkt er steeds weer in. Nienhuys schrijft:

In het voorlaatste hoofdstuk komt het motief van Louwes aan de beurt. Hij zou het om het geld gedaan hebben. Hij was namelijk net per testament aangewezen als voorzitter van een stichting die na overlijden van mevrouw Wittenberg haar vermogen moest aanwenden voor uitbehandelde ex-patiënten van haar man, die psychiater was geweest. Maar het ‘motief’ klopt niet met zijn gedrag voor en na de moord. Zo had hij zijn nogal strenge chef op kantoor aangezocht als medebestuurslid van de stichting en was hij bewijsbaar op zoek gegaan naar manieren om het geld volgens de doelstellingen van de stichting te besteden. De ‘bewijzen’ van het OM zijn pure insinuaties. Geconfronteerd met de aantijging dat hij wou gaan feestvieren met het geld van de weduwe, kon Louwes alleen maar uitbrengen, dat hij dat absurd vond, omdat hij geen schulden had.

Nog belangrijker is natuurlijk wat dhr. Derksen zelf zegt over zijn onderzoek:

VRAAG 1: Wat is het (belangrijkste) argument waarom Louwes onschuldig is?

Als ik één ding maar mag noemen: de kennis die Louwes heeft van de nergens vermelde file bij Harderwijk rond 20.10 uur op 23 september. Het bestaan van die file volgt uit de plaats van de wegafzetting (logboek in dossier) en de verkeersintensiteitscijfers van 23 september 1999.

Maar er is veel meer. Je tot één argument beperken, geeft een verkeerde indruk.

Ton Derksen over de Leugens over Louwes from ISVW on Vimeo.

Het verschijnen van het boek wordt gemeld in talloze main stream berichten, o.a. in de Telegraaf, in het NRC, in Hart van Nederland, op Nujij, op Leugens.nl, in het juridische vakblad Rechtsethiek, op Crimesite en zo voort. De Deventer Moordzaak krijgt daardoor weer brede aandacht. Het herzieningsverzoek dat mr. Geert Jan Knoops, de advocaat van Louwes, in maart volgend jaar zal indienen bij de Hoge Raad, wordt daardoor echter niet beïnvloed. Een verzoek tot herziening van een vonnis moet namelijk gegrond zijn op een nieuw feit, terwijl professor Derksen slechts de oude feiten onderuit haalt. Dit is een levensgroot manco in ons rechtssysteem, waarom sommige rechtsgeleerden voorstander zijn van het instellen van een onafhankelijke Revisieraad.

De moeizame herziening van het vonnis van Louwes is helaas niet het enige probleem. Er zitten nog meer onschuldigen in de cel. Een voorbeeld is Louis Hagemann, die werd veroordeeld op roddel en achterklap, oftewel dronken geouwehoer! Op BOUblog staat ook over deze zaak een reeks artikelen. Er was geen enkel substantieel bewijs, omdat de moorden op mevrouw Bolhaar en twee van haar kinderen, waarvoor Hagemann tot levenslang werd veroordeeld, ruim 10 jaar eerder waren gepleegd. Alle concrete bewijzen waren inmiddels door de politie vernietigd wegens “waterschade” in de kelder waar ze lagen opgeslagen. Op de website van Hagemann schrijft zijn vrouw Jacqueline:

Ja, ik benijd de aandacht die Ernest Louwes krijgt voor zijn zaak. Dat geef ik ruiterlijk toe.

Het is gewoon onvoorstelbaar en vooral onbegrijpelijk dat men een man die onterecht tot levenslang werd veroordeeld continue de deksel op zijn neus blijft drukken. IN DE ZAAK VAN LOUIS LIGT NAMELIJK HELEMAAL GEEN BEWIJS!

Hoewel Jacqueline haar uiterste best doet om deze zaak aan te kaarten bij journalisten, juristen, columnschrijvers en anderen die deze zaak zouden kunnen onderzoeken en bekend maken in de media, heeft tot op heden niemand de zaak Hagemann opgepakt. Volgens Jacqueline zou dat liggen aan het feit dat Hagemann niet behoort tot “ons soort mensen”. Louis is een voormalige Hells Angel met een strafblad vol kleine delicten. Maar maakt dat wat uit? Het gaat om ons rechtssysteem waarin iemand kan worden veroordeeld tot levenslang, niet op grond van bewijzen, maar op grond van de roddels van een ex-vriendin die de beroemde “misdaad-verslaggever” en entertainer PR de Vries voor haar karretje wist te spannen. Een goede relatie tussen PR en het OM blijkt dan belangrijker dan het lot van een onschuldig veroordeelde. Of niet soms, Harm Brouwer?

Wat me ook verontrust, is dat de heren professoren, juristen en journalisten blijven spreken van een gerechtelijke dwaling, zelfs nu als een paal boven water staat dat het OM bewust fraudeert en liegt. Dat heet geen dwaling, maar gerechtelijke fraude! Een dwaling bevat een element van onschuld, men wist niet beter. Uit het boek van professor Derksen blijkt dat het OM in de Deventer Moordzaak 33 keer heeft gelogen. Op dat moment mag men spreken van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving! Daarop staat een maximale gevangenisstraf van acht jaar.

Een OM dat liegt, bedriegt, fraudeert en valse bewijzen in elkaar knutselt, hoort niet thuis in een rechtssysteem, maar achter de tralies!

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

20 Reacties

 1. pettjo

  In Buitenhof is de discussie precies verlopen als te verwachten was.
  Ton Derksen legt uit en verwacht een serieuze discussie terwijl Van Koppen zit te popelen zijn zorgvuldig voorbereidde “bommetjes” te plaatsen zodat er enkel vraagtekens worden opgeroepen zonder dat er sprake is van een open discussie. Van Koppen wordt van tijd tot tijd van stal gehaald om het OM te hulp te komen net als Bas Haan het OM een (duur betaalde?) dienst bewees met zijn anti-Louwes boek. De publieke omroep doet blijkbaar zonder enige schroom mee aan dit (valse) spel van het OM.
  Hopelijk lezen mensen het boek van Ton Derksen en trekken zij hun eigen conclusies.

  Antwoord
  • RACON

   De (hoogstwaarschijnlijke) dader loopt nu al 12 1/2 jaar vrij rond van de moord op Mevr.Wittenberg. Het ultieme bewijs dat Ernest louwes niet de dader kan zijn geweest kunt u vinden op You Tube:” The postman was late “. Ernest Louwes had namelijk voor die vrijdag d.d. 24 september 1999 een waterdicht ALIBI. Het Recherchebijstandsteam IJsselland heeft daar toen wettelijk vastgelegd d.m.v. foto’s en video opname dat daar op vrijdag 24 september 1999 iemand de (hoogstwaarschijnlijke) dader op de plaats van het delict is geweest. Dat staat dus onomstotelijk vast. Toch is Ernest Louwes veroordeeld ! Aan een ieder die het niet eens is met deze visie verzoek ik om echter pas na het zien op You Tube:” The postman was late ” dit ultieme bewijs te weerleggen .. Hopelijk komt de onderste steen toch nog boven zodat er toch nog gerechtigheid komt.. Laat van u horen.. Let wel zo’n situatie kan ook u overkomen al is dit een rechtsstaat !.

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Beste RACON,
    Dank je wel en ik zal hem even embedden. Zie de laatste reactie.

    Antwoord
 2. pettjo

  rmstock
  11 december, 2011 om 15:35
  Het motief in de Deventer Moordzaak …

  ‘Schijnbaar’ stond de klusjesman in het testament vermeld van de weduwe
  Wittenberg. Wittenberg benaderd Louwes om o.a. de klusjesman uit het
  testament te verwijderen. De klusjesman raakt daarvan op de hoogte, en
  explodeert. De Nederlandse Staat, het OM, de Belastingdienst etc.
  nemen de moord in een door-zwaaiende kendo actie over, en zetten Louwes
  in het kitje, en daarmede de miljoenen van de weduwe Wittenberg op koud
  ijs. Als de tijd daar is zullen deze toch terug-vloeien in de
  staatskas. Het is niet de eerste keer dat het Testament van een
  wel-vermogende overledene door allerlei kunst en vliegwerk wordt
  genegeerd, ten dienste van de staatskas. Het ultieme motief is van
  communistische aard : Voorkom onder alle omstandigheden dat een
  persoon, die niet lid is van de club, de beschikking krijgt over
  dergelijke bedragen. Deze leidraad schijnt overigens een op een uit het
  handboek van de Rothschild Bankiers te komen.

  Robert

  Robert M. Stockmann – RHCE
  Network Engineer – UNIX/Linux Specialist
  crashrecovery.org stock@stokkie.net

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10454/ook-geen-advocaat-voor-spendlove.html/comment-page-1#comment-71090

  Antwoord
 3. mr. drs. Bou

  Beste Pettjo,
  De weduwe had haar testament reeds veranderd. De klusjesman was al geschrapt. Daarom denk ik niet dat dit motief klopt. Volgens mij is Louwes veroordeeld om de klusjesman uit de wind te houden.

  Wat me opviel in de discussie tussen Derksen en Van Koppen, is dat Derksen protesteert tegen het wollige taalgebruik van Van Koppen: jokkebrokken! Volgens Derksen doet men dat in de kleuterklas! Het OM liegt!

  Die uitzending was verder weer zo slecht als we dat gewend zijn van Buitenhof. Ze weten altijd om de kern heen te draaien. Ik heb ook nog even geluisterd naar onze minister van financiën. Alles wat hij zei, is in mijn post van gisteren, over Simon Dixon, reeds onderuit gehaald!

  p.s.: Micha Kat hakt er weer stevig op in, maar hij heeft wel gelijk!

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10465/peter-van-koppen-liegt-en-bedriegt.html

  Antwoord
 4. alfons

  De rol van Van Koppe is opmerkelijk. In Buitenhof argumenteert hij nu emotioneel tegen Ton Derksen en het begrip leugen, eerder – in de zaak Lucia de B. – spraak hij uitdrukkelijk, met voorbeelden, over liegende officieren. Hij raadde zelfs aan om ze tot straf tenminste ‘een tijdje te laten dienen in Middelburg of Aruba’ ( in KRO Profiel: De mensen achter Lucia de Berk; zie 26’ ).
  Kortom, de man zwalkt. Dient hij alleen zijn dikke ego of toch grotere belangen? Waarom treedt hij nu aan tegen Derksen, terwijl hij in de Reporter-uitzending over de Deventer zaak uitvoerig van “onzorgvuldig onderzoek” spreekt, van “jokken in commissie” ? ( zie http://www.depers.nl/mobile/detail.aspx?id=615203 )
  De man is volstrekt ongeloofwaardig.
  Dat hij samen met de veroordeelde pedofiele rechter Fokke Fernhout een studie over incestzaken publiceert onder de titel “Het maagdenvlies als bewijs” (Boom, 2009) zie ik als bewijs van ’s mans schaamteloze cynisme.

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Alfons, voor zover ik weet is dit een specialiteit van Van Koppen. Als iemand het ene standpunt verdedigt, gaat hij een ander standpunt verdedigen. Zo ontstaat er volgens hem een goed debat. Maar ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op een eigen mening! 😉

  Antwoord
  • RACON

   Verschillende getuigen welke bij naam zijn genoemd hebben bevestigd dat zij Mevr.Wittenberg nog levend hadden gezien op vrijdag 24 september 1999.Je zou zeggen de Hr,Ernest Louwes heeft een waterdicht alibi dus is hij onschuldig “simpel”?. Maar neen !. Daarom verwijs ik u alsnog naar een aanvullende zeer uitvoerige heldere objectieve toelichting om het zelf te kunnen aanschouwen zie dit op het internet.Ik ben geschrokken van het aantoonbare bewijs dat ten nadele van de Hr.Ernest Louwes door beedigde geleerde personen is gemanipuleerd Welke op internet is geupload: http://www.deemzet.nl op d.d.20 maart 2010. Deze zaak loopt nu al 12 1/2 jaar. Helaas wordt de burger niet gehoord !Ook al is dit een rechtsstaat.

   Antwoord
 6. RACON

  NEDELANDERS O NEDERLANDERS. Wij zijn nu 6 maanden nog geen verder gekomen na het uitgeven van het boek Leugens over Louwes van Ton Derksen. Het OM heeft het boek met minachting ter zijde gelegd. Het OM heeft beweerd dat het delict op Mevr.Wittenberg is gepleegd op donderdag 23 september 1999 tussen 20.36 en 22.30uur zijn geweest. Maar Mevr.Wittenberg leefde toen nog. Dus dat kan niet. Er zijn namelijk getuigen welke onafhankelijk van elkaar hebben verklaard dat zij Mevr. Wittenberg ook op vrijdag 24 september 1999 nog hebben zien lopen. Dit is alles bepalend voor Ernest Louwes. Hij had voor vrijdag 24 september 1999 een waterdicht alibi. Toch vindt het OM dat er wettig en overtuigend is bewezen dat Ernest Louwes schuldig is. Wie kan en wil deze uitspraak van het OM juridisch verklaren ? Zeker is dat er wat moet gebeuren en het niet laten verlopen (geef een hint) !!.

  Antwoord
 7. RACON

  Na 13 jaar loopt de dader van de moord op Mevr.Wittenberg nog steeds vrij rond in deze rechtsstaat, ondanks het boek Leugens over Louwes van Ton Derksen. Maar bovenal het onweerlegbare bewijs op You Tube: The postman was late. Alwaar de werkelijke dader op 24 september 1999 na 16.00 uur op die plaats is geweest. Het O.M. heeft geweigert deze feiten te weerleggen. Oordeel pas zelf eerst na het zien van het fragment “The postman was late”. Let wel, ook u kan dit al leven wij nu in 2012 nog overkomen.

  The postman was late…. duurt 9 minuten.

  Antwoord
 8. Annemail

  Er komt een verzoek herziening op basis van gegevens NFI die gerede twijfel brengen over schuld Louwens.

  Antwoord
 9. RACON

  Anne. Ernest Louwes en familie wat heb ik daar een Respect voor. Het boek van Ton Derksen heeft helaas ook niet geholpen.Er is maar een mogelijkheid om de dader te vinden is verweven in in het lied.” Als ik nog eens rijk was” dan zou ik een beloning geven van E 1.000.000. Gegarandeerd dat er iemand zich meldt en zegt wie de werkelijke dader is.Daar kun je vergif op innemen. Er loopt in Nederland beslist iemand in Nederland. Ik roep op. Geef een tip ANONIEM om de dader te vinden. Ik ben er voor 100000% van overtuigd dat Ernest Louwes onschuldig is.Probeer de test maar eens van de volgorde van de dag en weekbladen en post om deze in de vermelde datum volgorde op de mat te krijgen via inwerping via de brievenbus. RACON

  Antwoord
 10. Annemail

  Heb al die tijd gedacht dat wiens mond gesnoerd is door rechterlijke uitspraak het bij het juiste eind had.
  Hoop is er nu meer dan ooit op een goede uitkomst voor de Ernest Louwens en zijn dierbaren.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Crisis in de rechtsstaat: Nog drie gerechtelijke dwalingen

   Gisteren adviseerde de advocaat-generaal van de Hoge Raad om de Hilversumse showbizzmoord uit de tachtiger jaren over te doen. Want na nieuw onderzoek is gebleken dat waarschijnlijk de verkeerde persoon is veroordeeld en dat de moord door anderen is gepleegd. Voor de moord heeft Martien Hunnik acht jaar moeten brommen. Dat advies kwam één dag na het bericht dat advocaat-generaal van de Hoge Raad nader onderzoek gaat doen in de Deventer-moordzaak.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën