Archief
Artikelen

Kijk even naar het volgende filmpje:

Wat is dit voor een onzin?

Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme.

TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM)

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19). En in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.

Aldus begint een artikel op Court Fool, de website van Rudo de Ruijter, met zeer gedegen artikelen over de economie. Die video had ik al eerder gezien en mijn reactie was gelijk aan die van Rudo: Wat is dit voor onzin? Maar het blijkt een serieus voorstel dat reeds is aangenomen in Brussel. Het verdrag moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar als niemand er iets van zegt, dan wordt het een hamerstuk. In de media lezen we er niets over!

In de kantlijn van Courtfool staat:

Brussel bereid discreet een staatsgreep voor in de 17 landen van de eurozone.

Een nieuw verdrag zal Brussel in staat stellen om ongelimiteerd geld uit de staatskassen te nemen om de euro te redden. Het verdrag moet in principe tussen nu en 31 december 2011 geratificeerd worden.

Natuurlijk wil de Europese Unie niet dat de burgers hier over vernemen.

Court Fool vervolgt:

Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectivelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Die verdragswijziging komt op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: “De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren.” Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag.

Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

In een vervolg-artikel zegt Court Fool:

Wanneer we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen tegelijk.

Dat mag lichtelijk overdreven klinken, maar het ESM-verdrag geeft de EU en de ECB nog meer bevoegdheden dan de Grondwet waar Nederland in 2005 in een referendum NEE tegen zei!

RTL Nieuws Extra: Eu Grondwet (2005)

Rudo de Ruijter blijkt niet de enige die verontrust is. Op Zapruder staat een artikel over het ESFS: Het Paard van Brussel, met een verhelderende uitleg over wat dit verdrag kan betekenen.

Meer lenen is geen oplossing voor teveel geleend hebben. Een junk geef je ook niet nog meer drugs als oplossing. De gedachte bestaat dat economische groei voor de oplossing gaat zorgen. Deze gedachte is misplaatst. Europa is een zieke man, die al een decennium omhoog wordt gehouden door goedkoop schuldgeld. De economische groei is de laatste jaren gebaseerd op het aangaan van steeds meer schulden. Een hypotheek op de toekomst. Wij gaan onvermijdelijk de schuld betalen voor alle voorgaande verkwisting. Peak-oil (beter gezegd: peak-everything) zal daarbij een grote rol spelen. De schuldenberg gaat domweg inzakken, de meest überschuldigte EU-lidstaten als eerst meenemend.

Het ESM trekt dit fenomeen naar de kern van de EU. Straks is iedere EU-lidstaat financieel ziek, en iedereen even arm. Het ESM als katalysator van de crisis in plaats van een geneesmiddel.

De politiek verkoopt Nederland een financieel wangedrocht dat 100% het veelvuldige van de geraamde kosten gaat bedragen met minimale controle daarop. Het grenst aan criminele nalatigheid. Alleen de kleine partijen en de PVV lijken nog verstand te bezitten. De rest verkoopt de Nederlandse belastingbetaler een gegarandeerd miljardenverlies zonder resultaten. De grootste roof is zojuist al informeel door uw parlementariër geaccordeerd.

Voor: VVD, CDA, PvdA, D66
Tegen: PVV, SP, PvdD, Christenunie

Op de website van de econoom Ad Broere staat dit bericht: Raakt Nederland financiële soevereiniteit kwijt? Ad Broere denkt van wel en daarom heeft hij een petitie opgesteld. Als u niet wil dat de bankiers van de Europese Centrale Bank binnenkort “legaal” de Nederlandse schatkist leegroven, teken dan deze petitie!

Ending the Global Casino – Ad Broere (Holland) duurt 23 minuten.

Toegift: The FKN NWZZZ (schitterend !!! MUST SEE voor de vaste bezoekers):

Viva La Revolution

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

32 Reacties op “ESM-alarm: een staatsgreep in 17 EU-landen?”

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew, dank je wel!

  Celente is echt HILARISCH !!!

  Je hebt ook een post geplaatst met veel te veel links. Dat pikt mijn WordPress op als SPAM. Ik zal er morgen naar kijken. 😉

  Gerald Celente RT America – 14 November 2011

 • They Knew:

  Sorry Bou, ik realiseerde mij te laat dat ik gelezen had dat WordPress maar twee linken pakt. Zal er op letten de volgende keer.

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew,

  Ik had ze reeds bekeken en er volgt binnenkort een artikel.
  Maar haastige spoed doet mij niet goed.

  Je mag nu vier linkjes plaatsen, ik heb de instellingen veranderd. Maar plaats alsjeblieft geen anderhalf uur kijktijd, want ook mijn dag telt na aftrek van slapen eten en zo voort slechts 12 uur!

 • They Knew:

  Beste Bou,

  Oké Bou, ik zal daar rekening mee houden. Nog even een vraag; “Wat is jou mening over wat Gerald zei over Europa, wordt het bankruntijd?”

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew,

  Ik denk niet dat een bankrun helpt. Als de ECB geld gaat bijdrukken, krijgen we inflatie. Dan heb je niets meer aan het geld in je oude matras.

  Lees ook het eerste deel van de Maandagmorgen Briefing van Donkerdoorn. Want op dit moment is Duitsland aan zet.

 • They Knew:

  Beste Bou,

  Dank voor je antwoord en verwijzing naar de MMB van Donkerdoorn.

  Na de MMB gelezen te hebben, lijkt Donkerdoorn mijn vermoeden over een “Gladio-achtig iets” in Duitsland ook te bevestigen. (Madrid 2004, Londen 2005)

 • alfons:

  Over het ESM horen we vrijwel niets, behalve dat het in Brussel besloten is. Er wordt in de media alleen vaag over een aanpassing van het EU-verdraag gepraat. We kijken dus naar een soort rookgordijn waarachter een dictatoriaal directorium de macht in de staat overneemt. Jullie koningin vindt ’t opperbest, Goldman Sachs zit immers in heur familie. Voor een democraat is het verhaal ESM adembenemd en verstikkend, mits hij de teksten leest. In Duitsland wordt het terecht “Ermächtigungsgesetz” genoemd. De sullige argumenten van de politiek die anno 1933 Hitler de vrije baan gaf zijn dezelfde als die we nu horen ten aanzien van de Euro.
  Het ESM moet voor 31 december door de parlementen worden gewuifd. Wanneer is de stemming? In de stemmingslijst van de Tweede Kamer kan ik het niet zien. Wie weet meer?

 • Nee dan de oogappel van de financiële wereld, Nederland. Om preciezer te zijn, het Nederlandse aanvullend-pensioenstelsel. Het enige pensioenstelsel dat ervoor spaart in plaats van fiscaal omslaat zoals overal elders het geval is waar dus de jongere generatie[s] betalen voor het pensioen van de oudere generatie[s]. Oogappel van de kapitalisten dus want dat pensioenkapitaal dat door de werkenden wordt en werd gespaard gaat ook garant staan voor het falliete kapitalisme. Nieuw artikel [10 april 2012] http://www.rijnlandmodel.nl/politiek/eu/pensioenen_bronnen.htm
  “‘Dat onderwerp is de combinatie van de Nederlandse pensioenen en de Europese Unie. Of het Europese Imperium zoals deze redactie gewoon is het aan te duiden, gezien de onwelwillende en onwelriekende plannen die met grote stromen vanuit de burelen van die Unie op de burgers afkomen.
  Een van de in dat kader al meerdere malen door deze redactie gemaakte opmerking is de begerigheid van de het Imperium voor de Nederlandse pensioenpotten.
  Dat was tot nu toe niet gebaseerd op concrete signalen, maar op pure logica. Of gezond verstand. of boerenverstand, zo u wilt.
  Die redenatie loopt als volgt: In de zuidelijke Europese landen zitten enorme financiële gaten, ter waarde van op zijn minst 500 miljard, en mogelijkerwijs het dubbele of driedubbele. Die 500 miljard is het bedrag dat nu al in het Europese stabiliteitsfonds in gestopt, en de wetenschap dat in de financiële wereld een bedrag dat vast in de bak zit gebruikt om veelvouden daarvan weer uit te lenen – voor banken was die verhouding tot voor kort zelfs een absurd aantal van twintig keer (oftewel: vijf hele procenten eigen vermogen). Dus als het nodig is 500 miljard te garanderen, weet je zeker dat het daadwerkelijke risico, het daadwerkelijke gat, ook een aantal factoren groter is.
  Dat bedrag is zo groot geworden omdat het eerst verspreid zat bij vele banken en andere financiële instellingen, waarbij het per stuk om vele miljarden ging. De Europese Unie heeft het op zich genomen om al die bedragen tezamen te nemen en te garanderen. Een vorm van balletje-balletje: het gat is verplaatst van de ene naar de andere vingerhoed.
  Maar uiteindelijk, waar ze ook zitten, moeten de gaten weer gevuld worden. In dit geval, waar die gaten bestaan uit geld of beter het ontbreken ervan, moet ze dus weer gevuld worden met geld. En dat zijn dus geen dubbeltjes die nodig zijn.
  Er is maar één enkele bron van daadwerkelijk, echt, beschikbaar geld om dat gat mee te vullen: de pensioenspaarpotten. En aangezien de meeste landen voor hun pensioenen een omslagstelsel kennen, dat wil zeggen: de huidige werkenden betalen de pensioenen van de huidige gepensioneerden, en dus geen spaarpot hebben, blijft er de facto maar één spaarpot over die groot genoeg is: de Nederlandse pensioenspaarpot.”‘ e.v.

  Vooral deze brief is verontrustend. Uit: De Volkskrant, 05-04-2012, column door Marcel van Dam, socioloog.
  Brief aan eurocommissaris Olli Rehn.
  Tussentitel: Je zult over onze ‘verborgen reserves’ nooit iets horen.
  “‘ In tegenstelling tot de andere lidstaten hebben wij de aanvullende pensioenen van ambtenaren buiten de begroting geplaatst. Die worden betaald uit een via de begroting gespaard vermogen dat volgens alle boekhoudregels in mindering kan worden gebracht op de staatsschuld. Maar dat hebben we sinds het Centraal Economisch Plan van 1994 niet meer in officiële stukken vermeld om te voorkomen dat dit de bereidheid van burgers om te bezuinigen zou aantasten.”‘ e.v.
  Het staat allemaal plus commentaar van de redactie in bovenstaande link.
  Wordt ongetwijfeld vervolgd.

  Niet dat het voor mijn €68,- per maand aanvullend pensioentje wat uitmaakt. Ja daar ben ik dan in 1962 op mijn 15e voor begonnen met werken, na een driejarige stoomcursus Ambachtschool. Je zou het die ambtenaren bijna van harte gunnen dat ze bestolen worden. Hun booming bussiness overziend! Dus maar goed dat er van af 1984 voor mij geen eervol werk meer te doen was. Had ik nu wel €168,- aanvullend ‘pensioen’ gekregen! Dus de rest van mijn arbeidszame carriërre in de bouw was ik evengoed opgelicht geworden! Er moest wederopgebouwd worden maar nu terug kijkend vraag ik me gerechtvaardigd af wat er dan precies wederopgebouwd is. We dragen allemaal ons steentje bij aan de oplichterij. Een bouwvakker des te meer maar geen haan die daar naar kraait. Zeker geen rooie! O ja, en mijn huis, een woonboot met ligplaatsvergunning, wordt sinds een tijdje alweer steeds minder waard, en dan wou de gemeente er nog wel een krediethypotheek op vestigen om mijn bijstand mee te betalen, en nog wat over te houwen ook als ik voor m’n ‘pensioen’ het loodje zou leggen. Vrouwen en kinderen eerst zou ik zeggen, en dus niet de ratten. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat het in de nabije tijd niet alleen om de ambtenarenpensioenpotten gaat die gaan worden geplunderd.

 • ankie:

  France 24: Goldman Sachs en de “Inside Job” in Europa.
  Gesprek met correspondent James Creedon en geplaatst in het Complot
  op 18 november 2011. Er zijn twee korte videos bij van 4 en 6 minuten.
  Ook een van Nigel Farage van bijna 3 minuten.
  http://niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1600:france-24-goldman-sachs-en-de-inside-job-in-europa-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

 • yvonne:

  Niet om het nieuws wat in dit bericht staat maar vooral omdat het in de msm komt, gelukkig….

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/3283-een-eu-referendum?-graag.html

  groet yvonne

Laat een reactie achter