Selecteer een pagina

Archieven

ESM-alarm: een staatsgreep in 17 EU-landen?

Kijk even naar het volgende filmpje:

Wat is dit voor een onzin?

Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme.

TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM)

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19). En in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.

Aldus begint een artikel op Court Fool, de website van Rudo de Ruijter, met zeer gedegen artikelen over de economie. Die video had ik al eerder gezien en mijn reactie was gelijk aan die van Rudo: Wat is dit voor onzin? Maar het blijkt een serieus voorstel dat reeds is aangenomen in Brussel. Het verdrag moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar als niemand er iets van zegt, dan wordt het een hamerstuk. In de media lezen we er niets over!

In de kantlijn van Courtfool staat:

Brussel bereid discreet een staatsgreep voor in de 17 landen van de eurozone.

Een nieuw verdrag zal Brussel in staat stellen om ongelimiteerd geld uit de staatskassen te nemen om de euro te redden. Het verdrag moet in principe tussen nu en 31 december 2011 geratificeerd worden.

Natuurlijk wil de Europese Unie niet dat de burgers hier over vernemen.

Court Fool vervolgt:

Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectivelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Die verdragswijziging komt op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: “De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren.” Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag.

Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

In een vervolg-artikel zegt Court Fool:

Wanneer we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen tegelijk.

Dat mag lichtelijk overdreven klinken, maar het ESM-verdrag geeft de EU en de ECB nog meer bevoegdheden dan de Grondwet waar Nederland in 2005 in een referendum NEE tegen zei!

RTL Nieuws Extra: Eu Grondwet (2005)

Rudo de Ruijter blijkt niet de enige die verontrust is. Op Zapruder staat een artikel over het ESFS: Het Paard van Brussel, met een verhelderende uitleg over wat dit verdrag kan betekenen.

Meer lenen is geen oplossing voor teveel geleend hebben. Een junk geef je ook niet nog meer drugs als oplossing. De gedachte bestaat dat economische groei voor de oplossing gaat zorgen. Deze gedachte is misplaatst. Europa is een zieke man, die al een decennium omhoog wordt gehouden door goedkoop schuldgeld. De economische groei is de laatste jaren gebaseerd op het aangaan van steeds meer schulden. Een hypotheek op de toekomst. Wij gaan onvermijdelijk de schuld betalen voor alle voorgaande verkwisting. Peak-oil (beter gezegd: peak-everything) zal daarbij een grote rol spelen. De schuldenberg gaat domweg inzakken, de meest überschuldigte EU-lidstaten als eerst meenemend.

Het ESM trekt dit fenomeen naar de kern van de EU. Straks is iedere EU-lidstaat financieel ziek, en iedereen even arm. Het ESM als katalysator van de crisis in plaats van een geneesmiddel.

De politiek verkoopt Nederland een financieel wangedrocht dat 100% het veelvuldige van de geraamde kosten gaat bedragen met minimale controle daarop. Het grenst aan criminele nalatigheid. Alleen de kleine partijen en de PVV lijken nog verstand te bezitten. De rest verkoopt de Nederlandse belastingbetaler een gegarandeerd miljardenverlies zonder resultaten. De grootste roof is zojuist al informeel door uw parlementariër geaccordeerd.

Voor: VVD, CDA, PvdA, D66
Tegen: PVV, SP, PvdD, Christenunie

Op de website van de econoom Ad Broere staat dit bericht: Raakt Nederland financiële soevereiniteit kwijt? Ad Broere denkt van wel en daarom heeft hij een petitie opgesteld. Als u niet wil dat de bankiers van de Europese Centrale Bank binnenkort “legaal” de Nederlandse schatkist leegroven, teken dan deze petitie!

Ending the Global Casino – Ad Broere (Holland) duurt 23 minuten.

Toegift: The FKN NWZZZ (schitterend !!! MUST SEE voor de vaste bezoekers):

Viva La Revolution

31 Reacties

 1. mr. drs. BOU

  Beste Patrick,

  Ik heb er even naar gekeken, maar ik begrijp uit je YouTube’s dat er a.s. woensdag (11-9-2011 in de Amerikaanse notering) een grote Internet-black-out op het programma staat. Op vrijdag 11-11-11 begint dan de Nieuwe Wereldoorlog, met een aanval op Iran.
  Dat de VS zich tot de tanden heeft bewapend, dat weet ik wel. Dat ze FEMA-kampen hebben gebouwd, dat weet ik ook. Maar het commentaar bevat zoveel feitelijke fouten, dat ik ben afgehaakt.

  Nog een paar nachtjes slapen, dan weten we het zeker.

  De laatste link, naar Chossudovsky van Global Research, is zinniger. Maar Chossudovsky zegt heel terecht: “The road to Tehran goes through Damascus.” Als Israël zich daar niet aan houdt, dan valt Jeruzalem!

  Het zijn spannende tijden…

  Antwoord
 2. Patrick

  Ja Bou, het zijn natuurlijk niet alleen de filmpjes op You Tube maar ook de artikelen zoals op Global Research en andere MSM die laten zien dat er wat op handen is. Het zijn inderdaad spannende maar ook onheilspellende tijden!

  Antwoord
 3. Max

  Ze willen enkel Griekenland houden omdat ze schrik hebben van een domino-effect.Niet de Grieken maar de banken zitten in de problemen. Die zijn bang dat ze hun (te veel) uitgeleende geld niet meer (op tijd en met veel winst) terugkrijgen.Banken verdienen met pure geldhandel, zelf lenen voor 2% en dan datzelfde geld weer aan Griekenland uitlenen tegen 5%.Ze hebben Griekenland meer dan 10 jaar zijn gang laten gaan (horen, zien, zwijgen), de banken hebben goed geld verdiend met het verstrekken van leningen, de bedrijven deden goede zaken met de export, de Olympische spelen in 2004 waren een feest, nu blijkt dat het deugde. Het brengt de het bestaan van miljoenen hardwerkende mensen in heel Europa in gevaar. 
  http://www.mejudice.nl/artikel/595/de-mythe-van-merkel-ontkracht-europa-betaalt-voor-duitse-banken

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  ‘Euro could be dead in a month’

  Antwoord
 5. Max

  @mr. drs. BOU: De EU is niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van een mondiaal kartel. Het hele bouwwerk van de EU berust op bedrog en manipulatie.
  http://www.relay-of-life.org/main.html
  http://www.indect-project.eu/
  http://www.infowars.com/eu-plans-massive-surveillance-panopticon-that-would-monitor-abnormal-behavior/
  http://wn.com/Nigel_Farage_lambasts_Barroso%27s_%27State_of_the_Union%27_charade

  Antwoord
  • mr. drs. BOU

   Beste Max,
   Een reactie met meer dan twee linkjes achter elkaar wordt door WordPress niet geplaatst. Dit ongeacht de verdere inhoud van je reactie. Ik heb je reactie even hersteld, maar ik ben er niet altijd. Vandaar: gaarne niet meer dan twee links per reactie! 😉

   Antwoord
 6. Leon

  Bedankt voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Als SP kijken we ook met grote argusogen naar het ESM-verdrag. Dat verdrag creëert een permanent fonds om toekomstige financiële crisissen te bezweren, terwijl we het niet eens zijn met hoe dat nu gebeurt.

  Zo was de SP tegen de steun die vorig jaar gegeven is en is tegen een nieuwe steunronde voor Griekenland. Niet omdat de SP onder alle omstandigheden tegen steun aan Griekenland is, maar omdat de Griekse schuld onhoudbaar hoog is. Het geld dat wij uitlenen zal Griekenland nooit terug kunnen betalen. Eerst zal de schuld deels afgeschreven moeten worden, hierdoor gaan banken en andere financiële instellingen ook een deel van de rekening betalen. Op die manier krijgt Griekenland meer lucht om orde op zaken te stellen, want er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan de verlammende corruptie en de massale belastingontduiking door midden- en hogere inkomens. De huidige aanpak zorgt er alleen maar voor dat de Griekse economie krimpt en daardoor lopen de belastinginkomsten verder terug. Ondertussen wordt met het geld de Europese banken en financiële sector overeind gehouden en kunnen zij hun Griekse staatsobligaties van de hand doen. Daarmee komen de kosten van een faillissement van Griekenland met de dag meer op het bordje van de gewone burger terecht.

  De zogenaamde schuldencrisis in de eurozone is namelijk nog steeds dezelfde bankencrisis die sinds 2008 voortwoekert. Zo had Ierland een van de laagste staatschulden in Europa totdat het enkele banken moest redden. Ook een land als Spanje dat onder druk staat van de financiële markten kent op dit moment een lagere staatsschuld dan Nederland. Alleen omdat ze mogelijk haar bankensector moet redden, wordt het land gezien als minder betrouwbaar. Echter een hervorming van de bankensector, zoals de SP destijds heeft voorgesteld (http://www.sp.nl/service/rapport/081027_ludkcrisis.pdf) , heeft nog steeds niet plaatsgevonden. In plaats daarvan maakt steun van Europese overheden het mogelijk, zoals straks via het ESM, dat hun verliezen op de Europese belastingbetaler worden afgewenteld. Dat terwijl hun winsten en bonuscultuur niet worden aangepakt. Ook de speculatie op de financiële markten zijn niet verder aan banden gelegd, zoals we als SP willen (http://www.sp.nl/europa/downloads/SP_Europees-actieplan-tegen-speculatie_01092011.pdf). Dit zorgt ervoor dat landen als Spanje en Italië kunnen dwingen steeds hogere rentes te betalen voor hun leningen. Doordat de ECB deze obligaties nu massaal opkoopt wordt de speculatie iets getemperd, maar komen wel steeds meer van deze obligaties via de ECB in handen van de eurolanden. Daarmee worden alle eurolanden afhankelijk van elkaars staatsschuld; dat willen we als SP niet.

  Het ESM-verdrag is nog niet ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, maar dan zullen we er scherp opletten dat voor elke uitbetaling instemming van de Tweede Kamer nodig is. In tegenstelling tot wat in het filmpje wordt beweerd is het niet zo dat straks een stel bureaucraten zelfstandig geld kunnen opeisen van lidstaten. Het bestuur van het ESM zal namelijk volgens afspraak bestaan uit de ministers van Financiën of hun plaatsvervangers. Lidstaten kunnen op elk moment hun afgevaardigde vervangen, dus ook bij het ESM zal de Nederlandse regering zich moeten verantwoorden indien ze al dan niet instemt met een hulppakket of ophoging van de eigen middelen.

  Voor meer informatie over onze standpunten m.b.t. de eurocrisis, zie: http://www.sp.nl/dossier/eurocrisis.html

  Antwoord
 7. Leon

  Beste Leon,

  Hartelijk dank voor uw mail aan Emile Roemer. Hij vroeg mij deze te beantwoorden.
  De laatste tijd is de commotie rond Griekenland weer flink toegenomen. Bezuinigingsdoelstellingen werden niet gehaald, waardoor de Europese landen en het IMF vooralsnog niet over zijn gegaan tot uitbetaling van een nieuw deel van de vorig jaar afgesproken steun. Bovendien is de situatie van Griekenland zo verslechterd dat de Europese landen praten over een nieuwe steunronde bovenop de vorig jaar toegezegde steun.

  De SP was tegen de steun die vorig jaar gegeven is en is tegen een nieuwe steunronde voor Griekenland. Niet omdat de SP onder alle omstandigheden tegen steun aan Griekenland is, maar omdat de Griekse schuld simpelweg te hoog is. Dit wordt niet opgelost door steeds meer geld van de Europese belastingbetaler in Griekenland te pompen. Eerst zal de schuld deels afgeschreven moeten worden, hierdoor gaan banken en andere financiële instellingen ook een deel van de rekening betalen. Op die manier krijgt Griekenland meer lucht om orde op zaken te stellen, want er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan de verlammende corruptie en de massale belastingontduiking door midden- en hogere inkomens.
  Een vrijwillige bijdrage van de financiële sector, zoals nu in Europa besproken wordt, is niet voldoende. Instellingen zullen niet snel geneigd zijn hier echt vrijwillig aan bij te dragen en door financiële instellingen allerlei lokkertjes te bieden is het nog maar de vraag of de landen via een omweg toch niet weer extra risico van de banken over nemen.

  De regering en de centrale banken willen u graag doen geloven dat een afschrijving van de Griekse schuld tot doemscenario’s zal leiden, maar wanneer er gevraagd wordt naar een concrete onderbouwing geeft men niet thuis. De directe blootstelling van Nederlandse financiële instellingen op Griekenland is in ieder geval niet heel groot, zo blijkt uit de antwoorden op Kamervragen die wij pas gesteld hebben. Wat de pensioenfondsen betreft, hebben we de minister gevraagd naar de meest recente cijfers, maar daarop hebben we geen antwoord ontvangen, terwijl zij hun posities inmiddels verder hebben afgebouwd. Doemscenario’s of niet, hoe langer we een echte oplossing uitstellen, hoe groter de rekening voor iedereen zal zijn.

  Voor meer informatie wil u graag wijzen op enkele recente berichten op onze website, waaronder de ervaringen van Emile Roemer en Ewout Irrgang in Griekenland en het verslag van de discussieavond over de Europese schuldencrisis die de SP onlangs heeft georganiseerd. Zie:
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/9781/110622-sp_delegatie_in_athene_schuldeisende_banken_moet_verlies_nemen.html
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/9793/110623-economen_op_sp_avond_over_schuldencrisis_laat_ook_banken_crisis_betalen.html
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/9503/110519-een_land_in_diepe_schuld_geef_je_geen_nieuwe_creditcard.html
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/7603/100504-banken_moeten_meebetalen_aan_hulp_voor_griekenland_update.html

  Met vriendelijke groet,
  Ben van Gils
  Fractiemedewerker financiën
  SP Tweede Kamerfractie
  Kijk ook eens op:
  http://www.sp.nl
  http://www.sp.nl/geld

  Antwoord
 8. Leon

  Dit had ik onder andere gestuurd naar de SP:

  Corruptie in Griekenland?
  Wat gebeurd er hier in dit land dan?
  Waarom worden we letterlijk met schuld geboren?
  In ieder geval, een echte pleister, op dit op macht en tekort georiënteerde financieel stelsel, is correctie..

  Dus in plaat van in Nederland met zon 17.000 euro staatsschuld geboren worden, 17.000 euro gestort wordt op je 18e verjaardag (met terugwerkende kracht aub).
  Mensen die het dan willen gaan hebben over inflatie.. is goed… maar denk dan in ieder geval na.. waarom met schuld geboren worden en niet met krediet?

  Welke Pausen hebben rente op geldverstrekking/lening door de eeuwen heen verboden en vooral… wat was de reden daarvan? Ze zijn er geweest! Welke lobbygroepen waren daar flink TEGEN aan het lobbyen?
  Welke burgers zijn als eerste gekoppeld aan het fenomeen staatschuld voor het voeren van oorlog? Nederlanders, aangegaan door Willem 3 bij “The bank of England/London”, welke dezelfde eigenaren hebben als de toenmalige bank van Amsterdam.
  Er hangt nog een heel mooi schilderij in Engeland.. van King Billy.. de Engelsen waren de eerste moderne oorlogsbankiers.. tezamen met de Nederlanders.
  Ken uw geschiedenis. De situatie in Griekenland, is Nederlandsch.. Het eerste factional-reserve banking gebeurde in Amsterdam en heeft zich verspreid over de rest van de wereld. De eerste aandelen (joint-stock) en de eerste beurs om te handelen daarin is opgericht hier in Amsterdam, Nederland.

  Het grote probleem = Particuliere banken
  Het grote probleem = RENTE!
  Reden: MACHT over mensen en de Grieken zijn nu aan de beurt.
  Als iemand een goed idee heeft, dat voor 1 euro winst verkoopt aan 6 miljard mensen, gun ik diegene 6 miljard euro, want dat is dan echt een fantastisch idee, wat iedereen wil hebben..
  Het idee RENTE over geld wat je ZELF mag drukken (particuliere banken) is crimineel, want wie heeft hun ooit het recht gegeven? Het centrum (oorsprong) van dit geheel en de gehele crisis: Amsterdam. Nederland is hoofdrolspeler!
  Wake up! Dit is wat bewust niet in de klaslokalen wordt geleerd. Dit financiële systeem is gebaseerd met als basis om macht over mensen te verkrijgen!!!!!!!!!

  Het volk heeft het over kruimels, de banken bakken het brood! Lees dit maar eensch: http://anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_iv_het_verraad_van_oranje\
  Zeker gelul ofzo?
  Hou eens op met DOM zijn!!!!!!!!!!!!!!!!

  Antwoord
 9. Leon

  Zelfde aandeelhouders, ECB is van de DNB, zelfde mensen.

  Antwoord
 10. mr. drs. BOU

  Goede actie, Leon. Heldere antwoorden ook van de SP. Alleen hebben zij wel een erg groot vertrouwen in de macht en de integriteit van onze minister van financiën. Dat hele Euro-gedoe is namelijk erg ondoorzichtig! En op de echte oorzaak van het probleem gaan ze weer eens niet in.

  Ach, ja, daar zijn het immers politici voor! Pappen en nathouden, kussen en toedekken! Wel te rusten, pappa politiek waakt over uw welzijn… 🙁

  Antwoord
 11. They Knew

  Wie kent Gerald Celente? Die is voor een bedrag met 6 cijfers getild door MF Global! $900 miljoen weg, vanwaar $590 miljoen naar J.P. Morgan Chase is verhuisd. Alle accounts, helemaal leeg!

  Antwoord
 12. mr. drs. Bou

  Rare zaak! Natuurlijk kennen we Gerald Celente. Hij waarschuwt ook altijd tegen papieren goud en nu is hij zijn eigen papieren goud kwijt.

  http://www.beaconequity.com/gerald-celente-mf-global-%E2%80%9Ctook-my-money%E2%80%9D-2011-11-16/

  GERALD CELENTE: My Gold Account Was Emptied By MF Global

  Read more: http://www.businessinsider.com/the-truth-behind-how-gerald-celente-got-screwed-by-mf-global-2011-11#ixzz1e2iqP7CI

  Er moet ook een item zijn op Russia Today, maar dat kan ik niet vinden.
  Wie geeft me de link?

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Brussel bereid discreet een staatsgreep voor in de 17 landen van de eurozone. · Tessonome - [...] Lees HIER hoe deze staatsgreep in z’n werk gaat! Zoals gewoonlijk vernemen we niets hiervan door de mainstream media.…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 + vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën