Selecteer een pagina

Archieven

Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (9)

Op Zaplog staat deel 1 van het Groene Boek van Gaddafi vertaald in het Nederlands. Op BOUblog staat reeds een reeks van artikelen over de volksdemocratie van Gaddafi, maar we hebben het Groene Boek nog niet helemaal uit. De laatste bladzijden gaan over het probleem van DE PERS. In het “Vrije Westen” is de persvrijheid een belangrijk democratisch principe, maar hoe democratisch is die pers? De totale verwoesting en de bloedige moordpartij van de NTC-rebellen wordt ons door de media gepresenteerd als een vrijheidsstrijd! Als iemand op YouTube laat zien wat er werkelijk gebeurt, dan worden die YouTubes verwijderd wegens schokkende of walgelijke inhoud. Het gedrag van de rebellen is inderdaad schokkend en walgelijk, maar dat laten de media ons niet zien. En dat noemen we vrije pers! Gaddafi schrijft:

Een individu heeft het recht om zichzelf te uiten, zelfs als hij of zij zich irrationeel gedraagt om zijn of haar krankzinnigheid aan te tonen. Bedrijven hebben ook het recht om hun bedrijfsidentiteit uit te drukken. De eersten vertegenwoordigen alleen zichzelf en de laatsten vertegenwoordigen hen, die hun bedrijfsidentiteit met hen delen. Aangezien de samenleving bestaat uit particulieren en rechtspersonen betekent de uitdrukking bijvoorbeeld door een individu van zijn of haar krankzinnigheid niet dat de andere leden van de samenleving ook krankzinnig zijn. Een dergelijke uitdrukking geeft alleen het karakter van het individu weer. Evenzo, geeft een uitdrukking van een bedrijfsorgaan alleen de interesse of het gezichtspunt weer van degenen die deel uitmaken van het orgaan. Bijvoorbeeld, een tabaksfabriek geeft, ondanks het feit dat wat hij produceert schadelijk is voor de gezondheid, uitdrukking aan de belangen van degenen die deel uitmaken van het bedrijf.

Zowel individuen als bedrijven mogen van Gaddafi zeggen wat ze willen. Het moet daarbij echter wel duidelijk zijn dat deze informatie of mening afkomstig is van een bepaald individu of bedrijf.

De pers is een uitdrukkingsmiddel voor de samenleving: het is niet een middel van expressie voor privépersonen of bedrijven. Daarom zou het, logisch en democratisch, niet tot een van hen moeten behoren.

Een krant die eigendom is van enig individu is van hem of haar, en geeft alleen zijn of haar standpunt weer. Elke bewering dat een krant de publieke opinie vertegenwoordigt, is ongegrond, omdat het feitelijk het gezichtspunt weergeeft van die particulier. Democratisch gezien, mag particulieren niet worden toegestaan om enig openbaar middel van publicatie of informatie te bezitten. Echter, ze hebben wel het recht om zich te uiten met alle middelen, zelfs irrationele, om hun waanzin te bewijzen. Elke tijdschrift uitgegeven door een professionele sector, bijvoorbeeld, is slechts een middel van expressie van die bepaalde sociale groep. Het presenteert hun eigen standpunten en niet die van het grote publiek. Dit geldt voor alle andere bedrijven en particulieren in de samenleving.

Bij ons zijn de kranten particulier eigendom, vaak van een grote overkoepelende corporatie. Vandaar dat alle kranten ongeveer hetzelfde schrijven, dezelfde mening verkondigen en dezelfde belangen steunen. Veel informatie bereikt daardoor nooit het grote publiek. Zo heeft nog geen enkele krant iets durven schrijven over alle leugens en misleiding rond de aanslagen van 9/11. Tien jaar na dato geloven veel mensen daarom nog in de dwaze complottheorie van 19 vliegende plofmoslims, gestuurd door Osama bin Laden in zijn Afghaanse grot.

De democratische pers is dat wat wordt uitgegeven door een Volkscomité, bestaande uit alle groepen van de samenleving. Alleen in dit geval, en niet anders, zal de pers of enige andere informatie medium democratisch zijn, en de standpunten uiten van de hele samenleving, en alle groepen vertegenwoordigen.

Hoewel er op internet voldoende informatie is over het werkelijke complot van 9/11, de betrokkenheid van het Pentagon en de geheime diensten, de medeplichtigen op hoge posities in de Amerikaanse regering en zo voort, wordt deze informatie systematisch geweerd door de gevestigde media. Van een democratische pers is bij ons dus al lang geen sprake meer.

Als medische professionals een tijdschrift uitgeven, moet het puur medisch zijn. Evenzo geldt dit voor andere groepen. Particulieren hebben het recht om alleen hun eigen mening uit te spreken, en niet dat van iemand anders.

Medische tijdschriften worden bij ons gefinancierd door de farmaceutische industrie. Deze corporaties willen graag pillen verkopen, daarom verzinnen ze soms een epidemie. Varkensgriep, ADHD of vage gevoelens van niet zo gelukkig moeten volgens hen worden bestreden met pillen die in medische tijdschriften tot een bewezen remedie zijn verklaard. Daarna komen de professoren op de TV om te verklaren dat uw dochter een prik moet halen tegen het risico van baarmoederhalskanker, of er verschijnt een reeks van krantenartikelen om het geluk aan te prijzen dat een vage celebrity heeft gevonden met prozac.

Wat bekend staat als het probleem van de vrijheid van de pers in de wereld zal radicaal en democratisch worden opgelost. Omdat het het bijproduct is van het probleem van de democratie in het algemeen, kan het probleem van de vrijheid van de pers niet onafhankelijk van dat van de democratie worden opgelost in de samenleving als geheel. Daarom is de enige oplossing voor het hardnekkige probleem van de democratie via de derde Universele Theorie.

Volgens deze theorie, is het democratische systeem een samenhangende structuur waarvan de fundamenten stevig zijn gelegd op de Basis Volksconferenties en de Volkscomite’s, die bijeen komen in een Algemeen Volkscongres. Dit is absoluut de enige vorm van een echte democratische samenleving.

Volgens Gaddafi is een vrije pers pas mogelijk in een democratische maatschappij. En volgens hem is een maatschappij pas democratisch, als deze door de bevolking wordt bestuurd.

Kortom, het tijdperk van de massa’s, dat volgt op het tijdperk van de republieken, prikkelt de gevoelens en verblindt de ogen. Maar zelfs hoewel de visie van dit tijdperk werkelijke vrijheid van de massa’s en hun gelukkige bevrijding van de banden van externe autoritaire structuren betekent, waarschuwt het ook voor de gevaren van een periode van chaos en demagogie, en de dreiging van een terugkeer naar het gezag van de het individu, de sekte en de partij, in plaats van het gezag van het volk.

Wie het geduld heeft om te kijken naar de meuk die de particuliere TV-zenders dagelijks en vooral ook ‘s nachts over ons uitstorten, kan niet anders dan zeggen dat Gaddafi groot gelijk heeft. Deze TV prikkelt de gevoelens en verblindt de ogen! De laatste zin van het Groene Boek getuigt van puur realisme: de vraag is namelijk niet wat er op de TV komt, de vraag is wie de macht heeft!

Theoretisch gezien is dit echte democratie, maar realistisch gezien, regeert altijd de sterkste, dat wil zeggen, de sterkere partij in de samenleving is degene die regeert.

Onze media zijn een weerspiegeling van deze machtspolitiek. In ons “Vrije Westen” worden we voortdurend voorgelogen, afgeleid en gemanipuleerd door de media. Men noemde Gaddafi een dictator, maar wat een wonderlijke dictator! Hij heeft in 1969 geweldloos de macht gegrepen en die macht daarna gedelegeerd aan de hele bevolking! In dit laatste hoofdstuk van deel 1 van het Groene Boek waarschuwt hij voor een pers die in handen is van particulieren. Deze “vrije pers” heeft hem in het “Vrije Westen” voortdurend vals beschuldigd en ten onrechte zwart gemaakt. In 1991 kreeg Gaddafi van de onafhankelijke TV-maker Harold Channer de gelegenheid om te vertellen wat hij bedoelt met de Jamahiriya: een regering van het volk door het volk. Channer trekt daarbij een aantal interessante lijnen naar de Amerikaanse (en onze) samenleving.

Hon. Mu-Amnar Al Gaddafi … Conversations with Channer duurt een uur.

A one hour Conversation with the leader of Libya orginally aired September 1991. Gaddafi voice over by Ed Fabry.

16 Reacties

 1. Leon

  Hij is gevonden en afgeslacht.
  Ik denk dat hij als voorbeeld moet dienen en zeker niet iemand mag zijn, die dit groene boekje nog eens bevestigd.
  Ik vraag mij af wat er met zijn zoons zal gebeuren.

  Antwoord
 2. Fleur

  Kadaffi is gedood, RIP!

  Mocht dit waar zijn dan gun ik hem van harte zijn rust.Zijn land gaat door de Navo-crimenelen immers totaal naar de kalote.
  Dit hoeft hij nu gelukkig niet meer mee te maken.
  Arme Libische bevolking, zij kunnen rekenen op nog járenlange ellende.
  Wordt het daar een 2de Irak?

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/10759140/__Kaddafi_gedood__.html

  Antwoord
 3. Fleur

  Momenteel is er een ingelaste uitzending op Ned:1 i.v.m de moord op Gadaffi.
  De MSM liegt er wederom medogenloos op los, na 2 min heb ik de tv nog net niet brakend uitgezet.
  De leugenmachine draait momenteel op volle toeren t.a.v de leider, vader en grootvader Gadaffi, ronduit ZUM KOTZEN!

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Fleur,

  Gaddafi was een socialist en dat mag niet van het vrije westen. Hij deed tijdens de Koude Oorlog zaken met Rusland en dat mocht niet van het vrije westen. Hij verkocht ook olie aan China en dat mag niet van het vrije westen.
  Daarom is Gaddafi gedood, evenals duizenden andere Libiërs die tijdens de bevrijding van hun land werden getroffen door de humanitaire bombardementen van het vrije westen.

  Vraagje voor de rondvraag: hoe vrij is het vrije westen?

  Antwoord
 5. Max

  Weet Nederland wel wie ze steunen?Abu Yahya al-Libi (nu een Libische al-Qaida commandant) riep op tot het afzetten van Gaddafi.Deze Abu Yahya al-Libi, afkomstig uit de regio van Benghazi, was begin jaren negentig in Afghanistan en werd teruggestuurd naar Noord-Afrika om daar “Islam te studeren” en Libische jihadisten te rekruteren voor Afghanistan. Een Amerikaanse militaire studie uit 2007 over al-Qaida toonde aan dat Oost-Libië (per hoofd van de bevolking) de grootste leverancier van jihadi-strijders was aan al-Qaida in Irak,(Oost-Libië is traditioneel een bron van onrust geweest in het verleden).De Egyptische Revolutie, die gezien wordt als een opstand van facebook-jeugd, wordt langzamerhand overgenomen door de islamistische Moslimbroederschap.Wei zei dat Kadhafi dictator? In mei 2010 werd Libië zelfs nog gekozen in de Mensenrechtenraad van de VN.Geen Westers protest (of veto) tegen deze uitverkiezing.Door het gebruiken van de Libische olierijkdom in het voordeel van al haar mensen, creëerde Gadaffi een paradijs.Libië heeft het hoogste BNP in Afrika, minder dan 5% van de bevolking is arm en het heeft minder mensen onder de armoedegrens dan bijvoorbeeld Nederland.Europa en Amerika zijn nog 200 miljard Euro schuldig aan olie in Libië.Libië is geen cent schuldig aan geen enkel land; water, stroom, gas en ziekteverzekering zijn gratis.Vorig jaar gaf Gadaffi $ 500 aan elke man, vrouw en kind (bevolking 6,5 miljoen). Op 6,5 miljoen inwoners zijn 14 miljoen geregisteerde auto’s, er zijn geen bedelaars en daklozen op straat.Voor 10 dollar koop je 85 liter benzine en een brood kost 1 cent…maar vanaf nu is dat (waarschijnlijk) verleden tijd.

  Antwoord
 6. Karen

  Maar wie zegt mij dat wat Khadaffi zegt wel waar is? Hoe weten we wat leugens zijn en wat niet? Misschien spreekt niemand de waarheid. De hele wereld hangt van belangen aan elkaar. Er is geen enkele reden de NAVO te verafgoden, maar net zo min om Khadaffi te verafgoden.

  Bijvoorbeeld: er wordt een hele lijst getoond van misdaden die Khadaffi gepleegd zou hebben. De ene kant roept dat dat waarheid is, de andere kant roept dat dat zaken zijn die Khadaffi in de schoenen worden geschoven. Maar waaromm meent die laatste groep dan dat het NIET waar zou zijn? Het bewijst in ieder geval 1 ding wat Khadaffi zei: men gelooft wat in zijn of haar straatje past. Ook jullie. Iedereen.

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Beste Karen,

  Om te weten te komen wat leugens zijn en wat niet, moet men even verder kijken dan de neus lang is. Probeer het eerst maar eens met 11 september:

  http://www.boublog.nl/category/zoek-documentaires/terrorisme/911/10-jaar-later/page/2/

  Vanaf het moment dat de Al Qaida-NTC rebellen het land binnenvielen (in februari) zijn ze bezig geweest met moorden, verkrachten en plunderen. Het bloed droop van hun YouTubes. De zogenaamde No Fly zone en de humanitaire bombardementen van de NATO hebben het leven gekost aan duizenden burgers. Alle inwoners van Sirte zijn nu dakloos en berooid. Zulke feiten kan men toch niet over het hoofd zien?

  Vanaf het moment dat de rebellen het land binnenvielen hebben miljoenen Libiërs gedemonstreerd VOOR hun zogenaamde wrede dictator. Zulke demonstraties komen niet op het NOS-journaal, maar zulke feiten kan men toch niet over het hoofd zien?

  Dank zij het politieke systeem dat Gaddafi uiteenzet in zijn Groene Boek is Libië in drie decennia veranderd van het armste land van Afrika in het meest welvarende land van Afrika en verre omstreken. Dat zijn geen leugens, maar feiten! Ook heeft hij de Libische rijkdom gedeeld met Afrika, o.a. in een eigen communicatie-satelliet. Dank zij Gaddafi kon men in heel Afrika opeens goedkoop telefoneren en internetten.

  Geloof maar dat er in Libië en heel Afrika miljoenen mensen zijn die Gaddafi verafgoden!

  Zelf verafgood ik Gaddafi niet, maar ik walg van de terreur van de NATO.

  Antwoord
 8. Karen

  Ik walg van ALLE terreur, van wie dan ook afkomstig. Ik walg evenzogoed van eenzijdige berichtgeving. En ik vind dat de veel media zich daaraan schuldig maken, en dat boublog er eentje van is.

  Onder Hitler was in Duitsland ook economisch gezien een stijgende lijn te zien,steeg ook de werkgelegenheid, werden er prachtige autobanen gemaakt, etc. Ook Hitler had aanhangers. Wat wil dat zeggen? Dat er altijd voor en tegenstanders zijn van leiders. En dat het van je eigen beeld, je eigen informatie, je eigen opvoeding en je eigen belangen afhangt of je iemand een goed leider vindt of een tiran.

  Niemand beweert dat er geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Zowel “de NAVO” als Khadaffi brengen dat naar buiten wat gunstig is. Dus ik kies gee partij. Ik walg van alle slachtoffer die te betreuren zijn, maar walg des te meer van het doen alsof Khadaffi geen slachtoffers heeft gemaakt en de lijst met misdaden wordt afgedaan als “in de schoenen schuiven”.

  Ik geef het woord graag aan de gevluchte Libiers die hun familieleden moeten missen.

  Antwoord
 9. Patrick

  Het leven van Khadaffi laat zien dat hij aanvankelijk zeer goede bedoelingen had en idealistisch was ingesteld. Gaandeweg heeft hij ook zeer slechte dingen gedaan zoals manipulatie van zijn eigen volkscomités en zelfs tegenstanders uit de weg geruimd vanaf 1976. Als iemand de macht krijgt verandert dat hem persoonlijk, het kwade komt vaak in de mens naar boven. Khadaffi zal ongetwijfeld goede dingen hebben gedaan maar ook veel slechte maar de vraag is probeerde het Westen via tegenstanders/oppositie zijn positie te ondermijnen en moest hij daarom zijn tegenstanders martelen en uit de weg ruimen(zoals vaak gebeurd) of zat dat in zijn persoonlijkheidsstructuur dat hij deze dingen heeft gedaan?
  Het Westen is geen haar beter, nog niet eens een jaar geleden bezocht hij leiders van diverse landen en wilden nog zaken met hem doen. En nu ineens is het een tiran, een dictator….Tja hoe hypocriet kun je zijn.
  Hoe Khadaffi om het leven is gekomen zal altijd een raadsel blijven, de overgangsregering heeft zogenaamd al een autopsie laten doen en zal snel begraven worden. Maar hij is naar mijn mening gewoon opzettelijk vermoord alleen al omdat hij teveel weet over de smerige praktijken van het Westen….
  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/23/gaddafi-gedood-door-schotwond-in-hoofd/

  Antwoord
 10. Karen

  Sinds Khadaffi zich openlijk heeft uitgesproken over de betrokkenheid van Libie bij Lockerbie, hebben andere landen de banden met Libie weer aangehaald… Alles heeft altijd met belangen te maken.

  Daarbij is het de VN geweest, inclusief Rusland, China, etc. (dus alle landen) die een resolutie tot stand brachten ivm de strijd in Libie. De opstand in Libie is begonnen na de opstanden in andere Arabische landen, van binnenuit, en is vervolgens van buitenaf gesteund ondanks dat het voor het westen en de VS gunstiger was geweest om Khadaffi aan de macht te houden.

  En uiteindelijk maken ALLE landen zich schuldig aan het handelen vanuit eigen belang. Dat is wereldwijd zo, altijd zo geweest.

  En hoe verklaren al die mensen die verkondigen dat Khadaffi zo’n weldoener was en meende dat alles van het volk was, het feit dat hij over de hele wereld rekeningen met in totaal 18 miljard had openstaan?

  Antwoord
 11. Karen

  Kan iemand mij ook verklaren waarom de Libiers in Nederland feest vieren sinds Khadaffi weg is?

  Antwoord
 12. Sjuul van Dissel

  Karen

  Maar al met al is en wordt mij als belastingbetaler al 49 jaar met elke gulden en euro afdracht een berg boter op mijn en jouw hoofd uitgesmeerd waardoor je verblind raakt als je niet steeds je ogen uitwrijft en goed kijkt wat ermee gedaan wordt. Mijn werkzame leven begon met belasting betalen voor mede die onwijze defentie uitgaven van de staat der Nederanden die de NATO nodig achtte om zich als koloniaal te kunnen manifesteren van de hele wereld inclusief de eigen bevolkingen van haar lidstaten. Mijn ervaring is dat boublog presies dat doet. Haar eigen ogen en die van jou uitwrijven.

  Antwoord
 13. mr. drs. BOU

  Beste Karen,

  Het “geld van Gaddafi” was niet van Gaddafi, maar van Libië. Men had dat gedeeltelijk op buitenlandse rekeningen gezet. Dat geld is eerst “bevroren” en daarna toegezegd aan het NTC.

  En natuurlijk hielden niet alle Libiërs van Gaddafi. Niet iedereen staat achter een eerlijke verdeling van de rijkdom. Sommige mensen willen alleen maar zelf rijk worden en dat mocht niet in het Libië van de Jamahiriya. Uitbuiting van arbeiders was er bij voorbeeld verboden.

  Toen Gaddafi aan de macht kwam, zijn er veel rijke mensen vertrokken. Zij steunden het beleid van koning Idris. Na de mislukte staatsgreep in 1984 zijn er ook mensen uit Libië weggevlucht. Maar ieder persoonlijk verhaal zal natuurlijk wel anders zijn.

  Antwoord
 14. Karen

  Opvallend hoe vaak mensen met een andere mening te horen krijgen dat ze boter op hun hoofd hebben, hun ogen moeten uitwrijven, etc.

  Het geld was niet van de Libiers, het geld was van Khadaffi die er een riant leve op na hield. Een gouden pistool is overigens en mooi voorbeeld daarvan.

  Ik beweer overigens nergens dat er geen goede zaken zijn verricht door de man! Ik geef alleen aan dat alle kanten van een zaak belicht horen te worden, en niet aleen die zaken die een persoon op een voetstuk zetten.

  En dat geldt wereldwijd voor alle media, en alle culturen en alle samenlevingen. Er staat ook nergens dat ik fan ben van wat de NATO allemaal uitspookt. Maar de houding je bent onze vriend of je bent onze vijand, daar pas ik voor.

  Antwoord
  • Leon

   Ok dan, Karen, bedankt voor jouw houding en jouw mening.
   Ik geloof dat er een stel kaffers de boel ernstig aan het verzieken zijn op deze aardkloot waarbij ze alles verrot schieten wat in hun weg staat.

   Wees daar maar ‘niet voor of tegen’, is goed, je bent gehoord.
   En nog wat, als iemand jou een klap in het gezicht geeft, keer dan jouw andere wang toe.

   Degene die mij een klap geeft krijgt drie stompen terug.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 + zeventien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën