Archief
Artikelen

Susan Lindauer werkte bij de CIA van 1996 tot de invasie van Irak. In haar takenpakket zat o.a. het anti-terrorisme bij de Iraakse Ambassade in New York. Ze wist daardoor ruim van te voren dat de aanslagen van 9/11 zouden plaatsvinden. Ook opende zij de besprekingen met Libische diplomaten voor het Lockerbie-proces, dat op 3 mei 2000 in Nederland (in Zeist) begon. Ze wilde na de inval in Irak graag voor het Congres getuigen over de positieve resultaten van de onderhandelingen van de CIA met Irak voor de oorlog begon, maar ze werd gearresteerd omdat ze een “Iraakse spionne” zou zijn. Zo werd ze als een van de eerste niet-Arabische Amerikanen het slachtoffer van de Patriot Act.

De aanklacht luidde dat zij haar achterneef, Stafchef Andrew Card van het Witte Huis en Staatssecretaris Colin Powell, had gewaarschuwd dat de oorlog met Irak catastrofale gevolgen zou hebben. Op grond van de Patriot Act bestond deze aanklacht echter uit “geheime aangiften” en “geheim bewijsmateriaal.” Ze zat een jaar lang gevangen op de luchtmachtbasis Carswell in Fort Worth, Texas, zonder proces of zelfs maar een hoorzitting, waar ze werd bedreigd met onbepaalde verlenging van haar detentie en gedwongen medicatie, dit alles om haar de mond te snoeren. Na vijf jaar zonder een proces of bekentenis werd de aanklacht door het Ministerie van Justitie ingetrokken, vijf dagen vóór de inauguratie van President Obama’s. Volgens de uitspraak kon ze niet worden vervolgd, omdat ze daar menaal niet toe in staat was. Ze werd dus van hogerhand gek verklaard!

Vorig jaar heeft ze een boek geschreven over haar ervaringen: Extreme Prejudice: The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover Ups of 911 and Iraq. Daarin vertelt ze hoe er voor de aanval op Irak (in maart 2003) besprekingen gaande waren waardoor de oorlog tegen Irak gemakkelijk kon worden voorkomen. De regering Bush had daar echter geen oren naar. In plaats daarvan werd Susan Lindauer gearresteerd en Irak werd plat gebombardeerd! Op grond van de Patriot Act kan in de VS nu iedereen worden gearresteerd die het niet eens is met de regering. De aanklacht blijft echter geheim, het is puur Orwell plus Kafka!

Susan Lindauer, Author, Extreme Prejudice werd op 22 juni 2011 uitgezonden door Press TV (Iran) en duurt 24 minuten.

Susan Lindauer weet ook heel veel over de oorlog tegen Libië. Net als de oorlog tegen Afghanistan en Irak was deze volgens haar lang van te voren gepland. Sinds het begin van de zogenaamde opstand van de rebellen in Libië, die werden bewapend en gesteund door de NATO, heeft Lindauer een aantal malen haar commentaar op deze oorlog gegeven voor Russia Today.

‘War for Libyan oil planned long ago, no one cares about people’
Russia Today, 2 april 2011

Oil War Crimes: ‘Libya pays for embarrassing US’
RussiaToday, 9 april 2011

9/11 Whistleblower Susan Lindauer: ‘Libyan Opposition Is Al-Qaeda’
RussiaToday 29 juni 2011

CIA Asset : We Have Just Handed Libya Back to Islamic Radicals
RussiaToday 25 augustus 2011

Uit alles wat Susan Lindauer vertelt, blijkt dat de “War on Terror” een grote leugen is. Terwijl het “Vrije Westen” zou strijden tegen Al Qaida, worden de radicale Jihadi’s van Al Qaida nu in Libië aan de macht gebracht. Deze zoveelste leugen is gebaseerd op de grote 9/11-leugen. Op grond daarvan hebben miljoenen mensen reeds het leven verloren, zijn gewond geraakt of als vluchtelingen verjaagd van huis en haard. Dit zegt RussiaToday op 9 september 2011 over 10 jaar 9/11:

Post-9/11 police state

In een recente lezing van Lindauer voor de 9/11 Truth Alliance, die op 6 augustus j.l. op YouTube werd geplaatst, verklaart Lindauer dat er op 9/11 zowel vliegtuigen werden gekaapt als dat de Twin Towers werden neergehaald door Controlled Demolition. Deze aanslagen werden volgens haar georganiseerd door mensen binnen de Amerikaanse regering die uit waren op een oorlog met Irak. Dit zou namelijk veel winst opleveren voor het Militair Industrieel Complex. Mensen in het leger en de CIA waren medeplichtig. Deze kregen kennelijk ook zeer goed betaald voor hun diensten. Vandaar dat ze nu liever zwijgen…

Lindauer weet uit eigen ervaring hoe de VS voor 9/11 met Irak onderhandelde over de inspecties van het Atoom Agentschap en het opheffen van de economische sancties. Irak was bereid tot grote toezeggingen, maar de VS wees alles van de hand. Na ongeveer een half uur te hebben verteld over de gang van zaken binnen de CIA voor 11 september, gaat ze over tot het beantwoorden van vragen. Ze praat dan ook over haar ervaringen tijdens haar gevangenschap en de manier waarop men probeerde om haar de mond te snoeren. Haak niet af, want het blijft boeiend en informatief! Ten slotte praat ze ook over de inval in Libië.

Extreme Prejudice – CIA Whistle Blower Susan Lindauer PDX 911Truth duurt een uur en 36 minuten.

Voor wie meer wil weten van Susan Lindauer: dit is haar website. Ook volgen hier nog wat links naar langere video’s, waaronder radio-interviews en een lezing.

Explosive Revelations From 9/11 Whistleblower Susan Lindauer on Pre 9/11 Warnings and the Iraq War is een radio-interview voor The Intel Hub, uit januari 2011. Het gaat over haar boek, over 9/11, Irak en de Patriot Act. Het duurt 38 minuten.

Illegal War In Libya Is CIA Run, Media Shills Cover For Obama! Whistleblower Susan Lindauer is een radio-interview voor The Intel Hub, van 4 april 2011. Het gaat dan o.a. reeds over de aanval op Libië en het duurt 30 minuten.

Susan Lindauer Speaks in Seattle is een lezing die Susan Lindauer op 2 augustus 2011 gaf voor de Veterans for 9/11 Truth in Seattle, in de Trinity Union Methodist Church. Suzan Lindauer begint bij het moment dat George W. Bush middels stemfraude de verkiezingen won. Ze vertelt daarbij over de achtergrond van de Bush-politiek. Deze lezing is bijzonder boeiend! Hij staat in 8 delen op YouTube en duurt bijna 2 uur.

Zie voor meer vragen en antwoorden:
Waarheid 9/11

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “Susan Lindauer: het verband tussen 9/11, Irak en Libië”

Laat een reactie achter