Selecteer een pagina

Archieven

Maand: september 2011

Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (5)

In de eerste hoofdstukken van het Groene Boek van Gaddafi zagen we dat Gaddafi een aantal Westerse democratische instituties afwijst, omdat ze volgens hem niet democratisch zijn, maar instrumenten van de dictatuur. Hij wil een democratie zonder politieke partijen en zonder vrije verkiezingen. Wij definiëren een democratie juist als een land met politieke partijen en vrije verkiezingen. Het toppunt van democratische besluitvorming zou daarbij het referendum zijn, maar volgens Gaddafi is ook dat een instrument van de dictatuur. De vraag is echter niet wat een woord betekent, de vraag is wie de macht heeft!
Lees meer…

Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (4)

Zoals we reeds zagen in de eerste hoofdstukken van het Groene Boek, gelooft Gaddafi niet dat een gekozen volksvertegenwoordiging leidt tot een democratisch systeem. Onze Westerse democratie werkt volgens hem niet, het is een dictatoriaal systeem waarin politieke partijen elkaar de macht betwisten en politici voornamelijk hun eigen belangen nastreven. Vanuit Afrika bezien heeft hij daar natuurlijk groot gelijk in! De Westerse “democratische” landen hebben daar eeuwen lang een dictatoriaal koloniaal bewind gevoerd. Vanuit het oogpunt van de Palestijnen is de Israëlische democratie eveneens een dictatuur. De vraag is daarom niet hoe democratisch onze democratie is, de vraag is wie de macht heeft!
Lees meer…

De heerlijke wereld van Tony Blair

The Wonderful World of Tony Blair is een documentaire van Dispatches, een programma van Channel 4, over de manier waarop Tony Blair na zijn functie als Eerste Minister van Groot Brittannië voor de Labour-party een aantal zeer lucratieve banen kreeg in de internationale wereld van olie en geld. Tony Blair noemt zichzelf een democratische socialist en een gelovige Christen, maar de vraag is niet wat die woorden betekenen, de vraag is wie de macht heeft! Blair steunde de Amerikaanse politiek van George W. Bush betreffende de invallen in Afghanistan en Irak, die tot op heden slechts hebben geleid tot oorlog en chaos in die landen. Wanneer we spreken over de motieven van democratisch verkozen politici en het werkelijke belang van hun beslissingen, dan is Tony Blair wel een ultiem voorbeeld van zelfverrijking.
Lees meer…

Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (3)

Op Zaplog staat een Nederlandse vertaling van het Groene Boek van Gaddafi.. Dit kritische politieke document wordt overal ter wereld gelezen en op grond van deze ideeën proberen mensen zich opnieuw te organiseren. De huidige politieke structuren noemt men democratisch, maar de mensen hebben nauwelijks invloed op de politiek van hun land. In onze democratie staan we de macht af aan de politici, maar zij die het land lijken te regeren, zijn ook weer onderworpen aan politieke en economische krachten waarop ze nauwelijks invloed hebben. Hoewel de leden van de Tweede Kamer worden geacht te stemmen zonder last of ruggespraak, zijn onze politici volledig afhankelijk van hun partij. De vraag is daarom niet wat “zonder last of ruggespraak” betekent, de vraag is wie de macht heeft!
Lees meer…

Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (2)

Nederland heeft een een politiek systeem met een gekozen parlement dat de regering moet controleren. Het parlement, de Tweede Kamer, bestaat uit 150 leden. Ons parlement wordt samengesteld op grond van evenredige vertegenwoordiging: de partij met de meeste stemmen krijgt de meeste zetels. We noemen dat de parlementaire democratie. Op Zaplog heeft Benb een Nederlandse vertaling geplaatst van het Groene Boek van Gaddafi. Het politieke systeem van Libië was wezenlijk anders dan onze parlementaire democratie. Daarom noemt men Gaddafi een dictator. In Libië worden steden gebombardeerd en onschuldige burgers gedood of verwond door de NATO en hun Libische bondgenoten, de NTC-rebellen. Men noemt dat Responsibility to Protect, of R2P. De vraag is daarom niet wat een woord betekent, de vraag is wie de macht heeft!
Lees meer…

Libië update: chaos, guerrilla en desinformatie

Zoals trouwe NOS-kijkers reeds weten, is er in Tripoli, vlak bij de Abu Salim gevangenis, een massagraf met 1.270 lichamen ontdekt door de rebellen. Het zou gaan om slachtoffers van een massamoord in 1996 door het regime van de dictator Mouammar Kadhafi, dit naar aanleiding van een opstand in de gevangenis. Maar is dat wel waar?

It was unclear, however, whether the site actually was a mass grave, as no excavation has taken place. Members of the media were shown bones at the site, but medics with CNN staffers on the scene said the bones did not appear to be human.

Waar is zeker dat er in de haven van Tripoli op 24 september een wapendepot van de NATO-NTC is ontploft. De zware ontploffingen en de zwarte rookwolk werden door verscheidene mensen gefilmd. RT maakte er een nieuwsbericht over dat NOS-kijkers nog niet hebben gezien.
Lees meer…

Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (1)

http://img.allvoices.com/thumbs/event/598/486/74368803-muammar-gaddafi.jpg

Op Zaplog heeft Benb een Nederlandse vertaling geplaatst van deel 1 van Het Groene Boek van Gaddafi: De Oplossing van het Probleem van Democratie: “De autoriteit van de bevolking”. De vertaling staat in drie artikelen: Deel 1 en Deel 2 en Deel 3. Op Boublog staat reeds iets over het Groene Boek. Als we de Libische democratie willen begrijpen, dan is dit belangrijke lectuur. Deel 1 van het Groene Boek telt 10 hoofdstukken, we beginnen met Hoofdstuk 1: HET INSTRUMENT VAN DE OVERHEID.
Lees meer…

Libië en de strijd om Sirte, Sabha en Bani Walid

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft besloten dat de No-Fly zone in Libië nog drie maanden gaat duren. Dat is zuiver Orwelliaans. Er staat: de Oorlogsraad van de Verdeelde Naties heeft de Noord Atlantische Terreur Organisatie NATO gevraagd om Libië nogmaals drie maanden te bombarderen. Daaruit blijkt dat de NATO-NTC-rebellen na een half jaar van bloedig (en racistisch en seksistisch) geweld het land nog steeds niet hebben veroverd, al doet men alsof. De NTC-rebellen beheersen slechts enkele kuststeden, maar zelfs daar is het niet veilig. De zonen van Gaddafi bevinden zich in de strijd en de gevreesde dictator zelf speelt voetbal met zijn kleindochter.
Lees meer…

Libië en de vernietigende VN-resolutie 2009

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 16 september een nieuwe resolutie aangenomen over Libië: Resolution 2009 (2011) Deze begint met de volgende gotspe:

The Security Council,
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Libya,

Als de Veiligheidsraad deze woorden serieus zou nemen, dan wordt het nu toch wel tijd om de NATO-interventie in Libië streng te veroordelen, maar het blijkt allemaal Orwelliaans, oftewel Nieuwspraak! Laten we de resolutie maar argwanend verder lezen…
Lees meer…

De tranen van Gaza

Op dit moment onderhandelt Palestina over erkenning door de VN. Rusland is voor, de EU is verdeeld en de VS wil een veto uitspreken! De tranen van Gaza is een documentaire film van de Noorse actrice en filmregisseur Vibeke Lokkeberg over de gevolgen van de Israëlische bombardementen op Gaza eind 2008 tot in januari 2009. Deze docu gaat vooral over het menselijke verdriet dat het gevolg is van deze aanslag op de onschuldige bevolking.
Lees meer…

Categorieën