Archief
Artikelen

Omdat de media over de oorlog tegen Libië slechts onzin uitkramen, de waarheid verdraaien en de feiten uit hun duim zuigen, zullen we ons wenden tot de kleine kanalen, waar de waarheid nog vrij kan stromen. AfriSynergy is een YouTube kanaal met veel informatie over de oorlog van de NATO tegen Libië. Het wordt gerund door T. West, leider van de Black Solidarity Movement in Seattle in de VS. Op 19 maart 2011, bij het begin van de NATO-bombardementen, vroeg T. West zich af: Why Has Obama Ignored Anti-Gaddafi Forces Slaughtering of Blacks?

Gisteren werd bekend dat de NATO de stad Zlitan heeft gebombardeerd en dat de jongste zoon van Gaddafi daarbij is omgekomen, maar vandaag werd dat laatste al weer ontkend. Zlitan werd al eerder gebombardeerd, daar stond ook de fabriek voor de onderdelen van de Great Man-Made River. Volgens de media was het Libische leger daar bezig om de bevolking uit te moorden, er waren zware gevechten gaande en de bombardementen waren nodig om de burgers te beschermen. Op 13 juli werd op AfroSynergy de volgende video geplaatst:

Not To Be Shown on CNN, CBS, ABC, NBC or FOX – NATO’s Crimes in Libya

In Zlitan waren geen gevechten gaande tussen de rebellen en de troepen van Gaddafi, alles wat er wel gebeurde, waren de bombardementen van de NATO. In de volgende video laat T. West even zien hoe ver men gaat met het verspreiden van leugens en propaganda:

In de Westerse media en de Arabische media die met Westerse media samenspannen in het conflict rond Libië, hebt u gehoord van Libië TV, wat de naam is van de officiële televisiezender van de Libische overheid. In een psychologische oorlogvoering moet de tegenpartij een concurrerende entiteit creëren, zelfs met de zelfde naam. Bijvoorbeeld: www.libya.tv gaat naar de site van de NATO/rebels. De officiële Libische website is http://www.ljbc.net/.

CIA and Libyan Rebels’ Fake Libya TV Site

Alle berichten op deze website waren niet waar, maar de grootste leugen was dat dit de website zou zijn van Libya TV, de Libische staatszender! Op het nieuws over de moord op de rebellengeneraal Abdel Fatah Younes gaf T. West het volgende commentaar:

Top Libyan Rebel Commander Shot Dead

Let ook op dit bericht van 1 augustus, want de oorlog tegen Libië is in feite een oorlog tegen heel Afrika! De NATO (of het Pentagon) wil de militaire macht over Afrika, een nieuwe vorm van koloniale overheersing. Daarom heeft men AFRICOM opgericht, een militaire organisatie die verscheidene Afrikaanse landen “helpt” met het trainen van het regeringsleger! Gaddafi was intussen bezig met het organiseren van de Afrikaanse Unie, een vreedzame vereniging van Afrikaanse landen die samen een vuist zouden kunnen maken tegen de uitbuiting door de grote Westerse corporaties, het IMF en AFRICOM. Na de dood van generaal Younis probeerde de NATO om de oorlog tegen Libië uit te breiden naar de buurlanden Chad en Tunesië.

NATO Should Cut Gaddafi’s Arms Supply by Attacking Other African Nations

De meest recente bijdrage van T. West dateert van 4 augustus. In deze korte video ageert West ook tegen de voedselhulp die nu wordt geboden aan Somalië, waar de bevolking sterft van de honger, terwijl het land reeds decennia lang door Westerse mogendheden wordt belegerd, omdat de Islamitische bevolking een Islamitische regering wenst:

French Image of Savagery to Save Africans’ Lives

Op AfriSynergie staan ook langere documentaires over de achtergrond van de oorlog tegen Libië. African Unions Message to the United Nations on Libya werd geplaatst op 27 juni en gaat over de historische en geopolitieke achtergrond van de oorlog. Hij duurt ongeveer 45 minuten. Op 17 juli verscheen de volgende lange documentaire, over de manier waarop de NATO-interventie politiek mogelijk werd gemaakt. Daarin ook veel beelden van de werkelijke situatie in Libië, waar een chaotisch rebellenleger wordt gesteund door bombardementen van de NATO, terwijl de bevolking achter Gaddafi staat.

De officiële erkenning door de V.S. van de door El Qaida geïnfiltreerde rebellen opent voor hen de mogelijkheid om de $32 miljard te ontvangen die Libië momenteel heeft uitstaan in de VS. Ik wil de Libische mensen erop wijzen dat Irak meer dan $17 miljard in de VS had uitstaan. Daarvan kan minstens $17 miljard niet worden verantwoord. Zelfs na een 12 jaar durende belegering, of het eufemistische woord: sancties, waren de mensen in Irak er economisch beter aan toe dan nu, na de inval van de V.S. en zijn bondgenoten van de NAVO. Een belegering in zijn moderne betekenis verschilt niet van de legers die vroeger een stad omsingelden om de bewoners uit te hongeren. Vandaag doet men dit met hele landen, waarna men de bevolking pacificeert met hulpgoederen zoals voedsel, water, medicijnen en andere oppervlakkige hulp, waarbij men nooit toegeeft dat men zelf eerst de toegang tot deze goederen onmogelijk maakte.

Single Libya Withstands the Assault of the Wall Street Nations telt 4 delen en duurt 58 minuten.

Bekijk de hele docu op YouTube.

Op 25 juli 2011 bombardeerde de NATO een voedselpakhuis in Zlitan, Libië. Het doel van Amerikaanse, Europese en Arabische sancties (oftewel de belegering) is om de mensen in een land uit te hongeren tot ze zich onderwerpen. Dit is in tegenspraak met de psyops die door de V.N. worden gepropageerd over Somalië, waar een hongersnood heerst die een van de ergste ooit wordt genoemd. Alle media vertonen ons plotseling beelden van uitgemergelde Somalische kinderen, terwijl de US Joint Special Operations Command Somalië bombardeert en iedereen doodt die geacht wordt een terrorist te zijn. De oorlog veroorzaak de hongersnoden en vrede brengt welvaart. Wij zagen dit ook in Angola, toen Jonas Savimbi als excuus werd gebruikt, net zoals de zogenaamde vijanden van de vrijheid en democratie tegenwoordig.

Dit is één van de redenen waarom de Senaat, de meest krachtige overheidsinstantie van de V.S. met Senatoren die voor zes jaar worden gekozen, al 40 jaar weigert om het VN-Verdrag over volkerenmoord te ratificeren. Toen de Libische overheid wees op het feit dat de voedselvoorraad een doelwit was van de NAVO-bombardementen, ontkenden de Westerse media en NAVO dit in koor en verklaarden dat er slechts militaire doelen werden geraakt.

Libya – Who’s Right and Who’s Wrong duurt 35 minuten.

Welnu, misschien vindt u nog steeds dat Gaddafi dood moet, of worden berecht als oorlogsmisdadiger, of in elk geval weg moet omdat hij een wrede dictator is die afstand moet doen van de macht. Een andere YouTube blogger somt 5 redenen op waarom Gaddafi zich de woede van het “Vrije Westen” op de hals heeft gehaald:

1. Libië is de grootste olie-exporteur van Afrika, met 1.7 miljoen ton per dag, wat al snel tot 300-400.000 ton werd gereduceerd als gevolg van de NATO-bombardementen. Libië exporteert 80% van zijn olie: 80% daarvan gaat naar landen in de EU: (32% naar Italië, 14% naar Duitsland, 10% naar Frankrijk); 10% naar China; 5% naar de V.S.

2. Gaddafi trof voorbereidingen om een gouden dinar te lanceren voor de oliehandel met Afrikaanse landen en andere landen die interesse hadden. De Franse President Nickola Sarkozi noemde dit “een bedreiging voor financiële veiligheid van de mensheid”. Veel van Frankrijks rijkdom – meer dan van welke andere koloniaal-imperialistische macht- is afkomstig uit het exploiteren van Afrika.

3. De Centrale Bank van Libië is sinds 1956 voor 100% eigendom van de staat en valt aldus buiten de multinationale bedrijfscontrole (BIS-banking rules). De staat kan zijn eigen projecten financieren zonder rente te betalen!

4. De Centrale Bank van Gaddafi investeerde $33 miljard, renteloos, om de Great Man-Made River te bouwen, 3.750 kilometer lang met drie parallelle pijpleidingen die olie, gas en water transporteren en die 70% van de bevolking (4.5 van de 6 miljoen inwoners) voorzien van schoon drinkwater en irrigatiewater.

5. Ook financierde de Centrale Bank van Libië de eerste communicatiesatelliet van Afrika met $300 miljoen, terwijl deze in het totaal $377 miljoen kostte. Deze satelliet kwam in gebruik voor heel Afrika op 26 December 2007. Daarmee bespaarden de 45-Afrikaanse landen zich jaarlijks de $500 miljoen die Europa rekende voor gebruik van zijn satellieten. Telefoon en andere vormen van communicatie werden daardoor in Afrika veel goedkoper.

LIBYA Why Gaddafi must die!

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties