Selecteer een pagina

Archieven

PR de Vries, mr. Harm Brouwer en de zaak Vaatstra

In de nacht van 30 april op 1 mei 1999 werd in Friesland een meisje van 16 jaar op een gruwelijke manier verkracht en vermoord, waarna haar zwaar verminkte lichaam werd gedumpt in een weiland vlak bij het AZC Kollum. De vermoedelijke daders, de asielzoekers Feik Mustafa en Ali Hassan, waren daarna snel verdwenen uit het AZC, zo bleek eind 2010 uit een onderzoek van o.a. Wim Dankbaar en André Vergeer. Een vermoedelijk medeplichtige Duitser, Wolfgang Hebben, is zelfs nooit als verdachte aangemerkt. Dit alles wijst op een doofpot waarbij zowel het AZC als het Openbaar Ministerie betrokken zijn. Onze SG Joris D. was op dat moment directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.

Ten tijde van deze lustmoord was Harm Brouwer Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden. Twee weken later werd hij benoemd tot president van de rechtbank van Utrecht. In 2004 werd hij Procureur-generaal van het OM en in juni 2005 werd hij voorzitter van dit college, oftewel Super-PG. Als hoogste baas van het OM is hij ook verantwoordelijk voor het al dan niet vervolgen van Joris D.. In 2009 zijn daar nog Kamervragen over gesteld, dit naar aanleiding van een artikel van Micha Kat, maar over de Demmink Doofpot begint men in de Tweede Kamer liever niet…

De wrede lustmoord op Marianne Vaatstra behoort duidelijk tot de misdrijven die niet mogen worden opgelost. Dit blijkt o.a. uit drie afleveringen van EenVandaag over de zaak Vaatstra uit maart 2010. Vanaf april 2010 verscheen er een reeks artikelen op Klokkenluideronline over deze stinkende beerput.

Volgens het onderzoek op KLOL is Marianne Vaatstra na het vieren van Koninginnedag niet op de fiets naar huis getogen, maar ze zou op 1 mei 1999 omstreeks half een ‘s nachts zijn ontvoerd in een auto. Ze werd naar het AZC Kollum gebracht, waar in een hoek van het terrein de stacaravan (het chalet) van Wolfgang Hebben stond. Deze caravan is enige weken later afgebrand, zonder ooit op sporen te zijn onderzocht. Het chalet van Hebben wordt door omwonenden genoemd als verkoopadres van porno, drugs en wapens. In deze caravan zou Marianne door een aantal mannen zijn verkracht, gewurgd en de keel doorgesneden. Daarna heeft men haar lichaam naar een weiland gedragen, maar niet begraven. Deze lustmoord is waarschijnlijk op video opgenomen, want zulke snuff-films leveren veel geld op.

Omdat een asielzoeker, de Irakees Ali Hassan, Marianne tevoren had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar, viel er op hem een sterke verdenking. De nacht na de moord is hij echter verdwenen uit het AZC. Zijn vriend Fayek (Feik) Mustafa is op 3 mei in het diepste geheim overgeplaatst naar het AMOG in Musselkanaal. Ali Hassan zou kort daarna in Noorwegen in de gevangenis hebben gezeten, waar hij werd herkend door een Nederlander, Gerrit Veldman. Volgens justitie is dat echter allemaal niet interessant en zelfs Peter R. de Vries kon dit misdrijf niet oplossen.

Voor video’s over het onderzoek naar de zaak Vaatstra, staat hier de playlist van JDTV. Die begint met de drie uitzendingen van EenVandaag in maart 2010, waarna het team van JDTV en KLOL zelf op onderzoek uitging. Kijk, luister en huiver! Deze gruwelijke lustmoord, waarin Feik Mustafa en Ali Hassan de meest waarschijnlijke daders zijn, werd kennelijk welbewust door het OM in de doofpot gestopt! In opdracht van en in samenwerking met Joris D. heeft de toenmalige Hoofd-OvJ Harm Brouwer deze zaak ondergespit en later als Super PG onder doodlopende sporen en nep-onderzoeken bedolven.

Over wat er werkelijk gebeurde, is André Vergeer rustig en duidelijk:

It moat oars begint met een minuutje Micha Kat en duurt een half uur.

Toen de beroemde misdaadshowmaster PR de Vries in februari 2008 zijn grote Joran-show uitzond, werd hij tot mijn verbazing door Harm Brouwer geloofd en geprezen. Volgens mij ging het om illegaal opgenomen beelden, maar het hoofd van het OM vond van niet en de Minister President sloot zich daar bij aan. PR kenden we reeds van zijn laster- en smaadshow tegen Robert Hörchner. Nog gekker werd het, toen PR in december 2009 de opnamen van een politieverhoor uitzond. Op BOUblog stond:

Op 13 december j.l. heeft PR de Vries weer een Joran-show uitgezonden, die tegenwoordig ook op Internet kan worden bekeken. Ditmaal draaide het om de video-opname van een politieverhoor. Uiteraard mag deze niet worden vrijgegeven aan de media. De politieambtenaar die deze opname ter beschikking stelde, pleegt een ambtsmisdrijf. In plaats van deze uitzending te verbieden, liet het OM de grote PR zijn gang gaan.

Waarom greep Harm Brouwer niet in? Waarom kon PR zo openlijk zijn illegale gang gaan? Waarom prijst een Super PG de maker van een illegale misdaadshow de hemel in? Met de zaak Vaatstra wil PR de Vries zich niet bemoeien, al doet hij alsof. Toen Wim Dankbaar hem begin dit jaar zijn reconstructie voorlegde, reageerde PR volstrekt niet. De vraag rijst dan of PR wist dat Harm Brouwer…

JDTV deel 5: De rol van Harm Brouwer

In mei 2011 nam Harm Brouwer afscheid van het OM om te worden benoemd tot vice-president van de rechtbank Amsterdam, waar hij zich zal toeleggen op het Kort Geding. Hij werd opgevolgd door Herman Bolhaar.

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

11 Reacties

 1. Monex scam

  Zijn er voldoende opsporingsmiddelen om een zaak tot een goed eind te brengen? In Buitenhof een gesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal Harm Brouwer….Harm Brouwer studeerde Nederlands recht aan de Rijks Universiteit in Leiden en internationale betrekkingen aan de Johns Hopkins University in Bologna Italie.Brouwer startte in 1977 zijn loopbaan als bedrijfsjurist bij het bedrijf Philips in Eindhoven waarna hij van 1988 tot 1992 rechter was bij de Rechtbank in Roermond.

  Antwoord
 2. mrpettjo

  DNA-spoor op tas Marianne Vaatstra onbetrouwbaar, volgens..: wie anders dan OvJ Henk(ie) Mous

  http://www.lc.nl/friesland/regio/article14136723.ece/DNA-spoor-op-tas-Marianne-Vaatstra-onbetrouwbaar

  Dit is natuurlijk weer onzin en leugenachtigheid uit de leugenkoker van Henkie Mous: een miniscuul spoor kan tig miljoen DNA moleculen bevatten, Henkie.
  Hopelijk gaat de (eerder in deze zaak leugenachtige) Telegraaf (Jolande van de Graaf) door met de berichtgeving over de zaak Marianne Vaatstra

  Antwoord
 3. mrpettjo

  Derhalve: zeer snelle damage control door het OM (van Leeuwarden) en de corrupte Leeuwarder Courant op het verhaal in de (papieren) Telegraaf in de zaak Marianne Vaatstra.
  Bij het artikel is ook geen reactiemogelijkheid zoals te verwachten valt bij dit soort van boven af gestuurde perspublicaties..

  Antwoord
 4. mrpettjo

  Hier nog even een staaltje van de journalistieke capaciteiten van Stan de Jong uit 2003 voordat hij een aantal jaren geleden zijn vak verloochende en zich aansloot bij de mainstream journalisten die ons dagelijks in de kranten en op radio en tv teisteren met hun oeverloze desinformatie.
  We weten dankzij Kat, Dankbaar, Vergeer & de Friese waarheidsmensen nu dat asielzoekers Hassan en Feik, de twee mededaders, door het OM bewust verwisseld werden met anderen (resp. een sprekend gelijkende (veel langere) Turk uit Istanbul en de Afghaan Mohammed Akhbari) nadat ze eerder al door het justitie heimelijk werden weggehaald uit het Kollumse:
  http://www.standejong.nl/wp-content/2008/03/2003_21_vaatstramoord.pdf

  Antwoord
 5. mrpettjo

  Vanavond waren de sporen op het tasje van Marianne onderwerp in een item van het nieuwsprogramma Hart van Nederland.
  Wedden dat P.R. de Vries niet meer terugkomt op deze zaak voordat hij de deur achter zich dichttrekt in misdaadtv-land??
  Meneer reageert niet eens meer op vragen waarom hij zich niet meer met deze zaak bemoeit anders dan het sturen van een kerststukje aan het eind van ieder jaar..
  http://www.hartvannederland.nl/nederland/friesland/2011/justitie-faalt-in-zaak-vaatstra/

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Beste mrpettjo,
  Dank je wel dat jij de zaak Vaatstra bijhoudt. Die zaak is zo schandalig! Kippenvel krijg ik er van… 🙁

  Antwoord
 7. alphy

  Voor wie nu wil weten hoe de bv Nederland werkelijk in elkaar steekt, die zgn. ‘democratische rechtsstaat’, is de ‘zaak Vaatstra’, van buitengewoon belang. Het is een uitvloeisel van ‘Nederland, gidsland’, die progressieve ‘liefdesbaby’ ontstaan in de na-oorlogse jaren om het oorlogsverleden van bepaalde politici voor de publieke opinie te verdoezelen. Als ‘bron’ moet beschouwd worden het zgn.’Englandspiel’ het door de Engselen opgezette spionnage-spel om de Duitsers te misleiden omtrent tijd en plaats van de invasie van de geallieerden van het Europese vaste land.. Hieruit is voortgekomen de zgn.’ bijzondere rechtspleging’, waarbij door de Duitsers opgeleide rechters en politie ‘foute’ Nederlanders moesten opsporen en berechten. Deze ‘bijzondere rechtspleging’ is naadloos overgegaan in onze huidige rechtspleging. Met alle gevolgen van dien!

  Antwoord
 8. alphy

  Het bovenstaande is voor ‘niet-ingeweiden’ wel wat kort door de bocht, zo realiseerde ik mij na een reactie ontvangen te hebben. Daarom deze aanvulling. Het zgn. ‘Englandspiel’, door historici ook wel aangeduid als het grootste spionnage-schandaal van de Tweede Wereldoorlog, kwam er op neer dat vanuit Engeland gedropte geheim agenten vrijwel meteen na aankomst in handen van de Duitsers vielen of via dubbelagenten voor de Duitsers gingen werken. Dat hier opzet aan Engelse kant zat, werd natuurlijk heftig ontkend. Zeker door dr.L.de Jong, die er immers als redacteur van radio Oranje, ook mee te maken had. Dit gold ook voor de zgn.groep Vorrink, die hand en spandiensten had verleend aan Anton van der Waals, een van de ter dood veroordeelde dubbelagenten van het Englandspiel!En aangezien Vorrink de eerste voorzitter , en Kamerlid, was van de regeringspartij PvdA, moest de zaak zo gedraaid worden, dat de Duitsers als initiatiefnemers aangemerkt moesten worden. Het na-oorlogse proces tegen Van der Waals was hier o.a. het resultaat van! Zo als ook de ‘zaak Vaatstra’ is gedraaid en talloze justitiefunctionarissen in discrediet zijn gebracht!

  Antwoord
 9. louis-portugal

  Bij opsporing verzocht blijkt bijna telkens dat de gezochten,van vaak toch wel grove misdaden, getinte mensen zijn.
  Ik zit me wel eens af te vragen hoe lang dat programma nog kan doorgaan totdat het door correct links wordt afgekapt.

  Ik ken de bovengenoemde punten van klokkenluider online.
  Zou hier het onderzoek geblokkeerd worden om te voorkomen dat “asylzoekers” evenyueel gestimatiseerd worden??????????

  Antwoord
 10. yvonne

  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/12/aivder-gedetacheerd-bij-huis-voor-klokkenluiders-7329458-a1550026

  In de eerste zes maanden ontving het Huis, dat is opgericht om te voorkomen dat klokkenluiders eindigen als Ad Bos (klokkenluider in de bouwfraude) of Paul Schaap (kernreactor Petten), 532 meldingen – twee keer zo veel als verwacht. Daarvan is 15 procent gekwalificeerd als „werkgerelateerde misstand met maatschappelijk belang”.

  Het Huis heeft een vijfkoppig bestuur en vijftien medewerkers. Het bestuur is geselecteerd door een commissie met onder meer Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, en Harm Brouwer, voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Na de selectie verzorgde de AIVD de screening, ook die van de eigen medewerker.

  Harm Brouwer, in het huis van klokkenluiders, je verzint het NIET!!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

2 + 16 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën