Archieven

De zaak Tesselaar-Brown en de wet op internet

Aanstaande dinsdag 12 juli om 9.30 uur begint voor de Rechtbank Amsterdam een comparitie tussen M. Tesselaar en Steve Brown. Deze zitting is openbaar. Het geschil gaat over de e-mails die Tesselaar in juli 2006 heeft verzonden aan Peter R. de Vries en die Steve Brown in december 2009 op zijn weblog plaatste. Eind februari 2011 eiste Tesselaar plotseling dat haar naam zou worden verwijderd van deze oude BOUblog, dit middels een sommatie van haar advocaat. Ook de link van Petje naar het commentaar op het artikel van Steve moest worden verwijderd. Dat laatste ging me te ver!

Nadat Steve Brown weigerde om de e-mails te wissen, heeft Tesselaar het weblog en de Hyves van Steve van internet laten halen. De vraag is nu, of dat zomaar mag! Overigens is het Tesselaar niet gelukt om het weblog van Brown helemaal van internet te laten verdwijnen. Dat lukt immers nooit! Het weblog van Steve staat nu hier. Maar Brown lijdt wel degelijk schade, want zowel in de zoekmachines (Google) als in de artikelen doen de links het niet meer. Daarna kreeg hij ook nog een dikke dagvaarding waarop hij moest reageren, wat zowel kostbaar als tijdrovend is. Alleen al daarom vond ik het jammer dat Steve die mails niet wilde wissen. Het sop lijkt immers de kool niet waard.

Zelf ben ik van mening dat de eis van Tesselaar in principe terecht is. Zij is immers degene die dit proza heeft geschreven en zij bezit daarop het auteursrecht. Publicatie zonder haar toestemming is onrechtmatig, maar op internet houdt vrijwel niemand zich aan deze wet. Dat is althans mijn ervaring… Ik ben dan ook benieuwd of het auteursrecht in deze casus nog ter sprake zal komen, want in zijn brief aan mij beriep de advocaat van Tesselaar zich slechts op de eer en goede naam van zijn cliënte. Publicatie van haar e-mails zou inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer. Zij wil niet langer in verband worden gebracht met haar eigen proza. Zelfs de naam van haar werkgever mag niet genoemd worden, terwijl zij haar e-mails toch onder werktijd schreef!

De comparitie maakt deel uit van een civielrechtelijke procedure. Na wisseling van de schriftelijke conclusies van eis en antwoord, mogen beide partijen mondeling aan de rechter uitleggen wat de kern van hun geschil is. Deze zitting is openbaar en beide partijen worden geacht aanwezig te zijn. Dat laatste is weliswaar niet verplicht, maar als een partij niet komt opdagen, dan zal de rechter dat meewegen in de besluitvorming. De zitting vindt plaats in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam, tel: 020-5412111 of 020-5413900. Vraag voor het zaalnummer naar de zaak Tesselaar / Brown. Na deze zitting volgt eventueel nogmaals het wisselen van schriftelijke stukken, de conclusies van repliek en dupliek. Pas daarna volgt het vonnis waar ik nieuwsgierig naar ben.

De e-mails van Tesselaar hebben inmiddels een lange geschiedenis. PR de Vries is ooit met Wim Dankbaar naar Amerika getogen om de moord op Kennedy op te lossen. PR heeft tijdens deze reis het wachtwoord van zijn mailbox ingevoerd op de computer van Dankbaar. Nadat PR over de Kennedy-moord een fraaie scoop had gemaakt, verkoelde de relatie. In juli 2006 heeft Dankbaar een kijkje genomen in de mailbox van PR, waarbij hij stuitte op de mails van Tesselaar. Hij stuurde ze door aan Matt Hoorn, webmaster van het toenmalige Witheet.nl, die dit proza per e-mail verspreidde. De “inbraak” van Dankbaar werd door PR in de media breed uitgemolken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze oude YouTube: Peter bij De wereld draait door. PR deed luidruchtig aangifte en in februari 2007 werd Dankbaar gearresteerd, waarna hij enige dagen in de cel zat, terwijl zijn computers in beslag werden genomen en zijn hele huis door de recherche overhoop werd gehaald. Dank zij deze ronkende actie kreeg het proza van Tesselaar landelijk bekendheid.

Tussen Steve Brown en PR de Vries bestaat al jaren een slechte relatie. PR heeft ooit opzettelijk met verborgen camera’s Steve Brown ernstig in diskrediet gebracht, zoals o.a. blijkt uit deze oude YouTubes. PR is daarop veroordeeld tot een (veel te kleine!) schadevergoeding wegens smaad. Sindsdien is het tussen Steve en PR niet meer goed gekomen. Maar Steve keert zich niet alleen tegen PR, ook Harm Brouwer als hoofd van het Openbaar Ministerie lag regelmatig bij hem onder vuur. Het gewraakte artikel van Brown gaat dan ook niet over de mails van Tesselaar aan PR, maar over het feit dat PR een politieverhoor met Joran van der Sloot kon uitzenden. Dit is volledig in strijd met de wet op de privacy, maar Harm Brouwer liet PR zijn gang gaan! De e-mails van Tesselaar dienden voor Steve slechts om aandacht te genereren voor het wonderlijke fenomeen dat onze Super PG een openlijk onrechtmatig handelende misdaadjournalist de hand boven het hoofd houdt.

Wonderlijk is ook dat Tesselaar als alleenstaande moeder TWEE advocaten in de arm kon nemen, die (na een kostbaar rondje sommeer) aan Steve een dagvaarding stuurden van 100 pagina’s dik! Dit doet vermoeden dat zij worden betaald door PR of door zijn werkgever SBS-6. Op dit moment werkt Steve aan een boek over de verwevenheid van misdaad en misdaadjournalistiek, waarin PR een hoofdrol speelt. De actie van Tesselaar zou bedoeld kunnen zijn om de activiteit van Steve Brown als schrijver te doorkruisen. In dat geval is dit proces (inclusief het op zwart zetten van twee sites op internet!) een typisch voorbeeld van misbruik van recht.

Opvallend is ten slotte dat Tesselaar kennelijk niet wenst dat haar naam van internet verdwijnt. De foto van Tesselaar en haar dochtertje staat nog steeds online, net als haar Hyves. Tesselaar wil zich nu kennelijk profileren als de keurige alleenstaande moeder van een aardig meisje. Maar op internet is niet alles wat het lijkt. Wellicht is deze dame nog steeds een Speeltje van PR.

7 Reacties

 1. mr. drs. BOU

  Beste Steve,

  Op BOUblog had iemand haar naam wel genoemd en dat was me ontgaan. Een normaal verzoek om haar naam te verwijderen zou door mij onmiddellijk (en moeiteloos!) zijn gehonoreerd. Maar haar advocaat stuurde me een brutale brief en sommeerde me tevens om een link van Petje te verwijderen. Deze link ging niet naar die mails, maar naar de discussie die daar onder stond. Die heb ik dus drie maal gelezen… en het artikel daarboven ook, tot ik bij die mails kwam…

  Omdat haar advocaat ook BOUblog bedreigde met zijn dwaze sommeer, heeft ook BOUblog belang bij het vonnis. Maar de vraag geldt uiteraard voor alle weblogs: wanneer heeft een advocaat het recht om een heel weblog te laten verwijderen door een provider?

  Het gaat mij ook niet om mevr. Tesselaar, maar zij heeft zelf middels het optreden van haar advocaten haar naam verbonden aan deze rechtszaak. En de rechtspraak is immers openbaar! Haar naam blijft nu verbonden aan de zaak Tesselaar / Brown.

  Ik citeer nu even uit jouw open brief op Micky Mouse Leaks:

  “Mevr. Tesselaar laat zich in deze vertegenwoordigen door twee advocaten, te weten Mr. Groenendaal en Mr. Kaaks. Zoals u wellicht weet komt het voor zover ik weet in een dergelijke procedure nimmer voor, te meer het hier gaat om een kennelijke modale werknemer van de NOS en een simpele standaard procedure.”

  http://mickeymouseleaks.wordpress.com/2011/04/03/steven-browns-open-brief-nos/

  Het heeft er inderdaad alle schijn van dat PR die advocaten betaalt. Tesselaar zelf heeft immers dat geld niet! En had ze het wel, dan kon ze het beter besteden aan haar dochter. Dit doet vermoeden dat PR haar recht misbruikt om jou aan te vallen.

  Deze hele situatie valt m.i. onder het leerstuk Misbruik van Recht:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Misbruik_van_recht

  Weliswaar heeft Tesselaar volgens mij het volste recht om te eisen dat haar e-mails van Internet worden verwijderd, maar de manier waarop ze dat doet, maakt dat ze haar recht op privacy verspeelt.

  Ze heeft wel het copy-right, maar ik weet niet of ze zich daarop beroept. Zo niet dan zou je haar dat kunnen aanbieden. Jij verwijdert dan de e-mails en zij betaalt ook jouw advocaat. Want haar PR kan best drie advocaten betalen… 😉

  Tot slot: morgen veel succes gewenst met de comparitie. Ook deze is OPENBAAR!

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Een verslag van de comparitie staat hier:
  http://dutchtv.web-log.nl/mijn_weblog/2011/07/de-media-maffia-en-de-zaak-tesselaar-nos-tegen-steve-brown.html

  Maar in dit verslag zitten volgens mij wat fouten. Van een bodemprocedure spreekt men, wanneer na een vonnis in Kort Geding een normale civiele procedure wordt gestart over dezelfde zaak.

  De comparitie maakt deel uit van de normale civiele procedure en deze wordt nu voortgezet. Tesselaar was niet aanwezig en ze wees het schikkingsaanbod van Brown van de hand.

  Als er geen uitstel wordt verleend, dan volgt nu binnen drie maanden de conclusie van repliek van Tesselaar en daarna weer binnen drie maanden de conclusie van dupliek van Brown. Dit zijn schriftelijke stukken. Daarna volgt meestal binnen drie maanden het vonnis. Als er uitstel wordt verleend, dan is dat meestal eveneens drie maanden. Na het vonnis hebben beide partijen de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Het vonnis is trouwens ook openbaar.

  Verder beriep Tesselaar zich op het copy-right, niet van de e-mails, maar wel van haar foto! 🙂 🙂 🙂

  Antwoord
  • mr. drs. BOU

   Dank je wel, Steve. Duidelijk artikel ook op Camillieri!

   Dat Tesselaar ook nog een Kort Geding had aangespannen, is natuurlijk al net zo dwaas als die twee advocaten. En het is net wat de rechter zegt: geen spoedeisend belang! En geen materiële schade!

   Deze dame is aan het chiquaneren met haar rechtszaken, zogenaamd om haar privacy te beschermen. Het is puur misbruik van recht, op instigatie van de grote PR. Maar ik ben bang dat je je website pas terug krijgt als je ook de bodemprocedure wint.

   Succes gewenst! 🙂

   Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Beste Steve,

  Het is: volleerd gangstersletje. Met dubbel LuL, als je begrijpt wat ik bedoel. 😉 🙂 🙂

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Amsterdamse Tuig in Toga in de greep van ‘De Vries-Maffia’.

  Het vonnis inzake “De Vries-Maffia- Tesselaar “ tegen Brown is uitgesproken. De Vries-Maffia in samenwerking met het corrupte Amsterdamse Tuig in Toga ript mij voor vijf duizend euro en proces kosten. ( totaal 10,000,- euro)
  Ik ben inmiddels al in hoger beroep, al is dat volslagen zinloos bij de Corrupte SBS- Brouwer Rechtbank te Amsterdam.
  Ik zal in ieder geval eisen bij het Hoger Beroep dat de volgende getuigen ter zitting moeten worden gehoord: Bolhaar , Brouwer, Tesselaar, Peter R. de Vries, Officier van justitie (kuch) de Zwarte Rat Mr. H Leepel ( voorheen Griffier bij de SBS Brouwer-kliek), Vrakking en de drie z.g. Rechters in deze, zodat ik kan vaststellen onder ede dat ik totaal kansloos ben bij deze Corrupte SBS-pulp Kliek Rechtbank Amsterdam.

  Wie heeft bijvoorbeeld de advocaten betaald in deze?

  Is deze zaak door gesproken met bijv. Brouwer, Bolhaar, Vrakking, De Vries, H. Leepel,Tesselaar?

  Daarna zal ik per omgaande deze keer de SBS-pulp Rechtbank te Amsterdam wraken wegens heimelijke banden met de Vries-Maffia. Weg wezen met dit Amsterdams Tuig in Toga.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën