Selecteer een pagina

Archieven

Stichting Disselkoen vecht tegen alle Poolse EAB's

Dhr. Disselkoen heeft al enige tijd geen inkomen, want hij is ondergedoken. Minister Opstelten van Gevaar en Onrecht wil dat hij wordt overgeleverd aan Polen, dit op grond van een Pools EAB. Om zich te weer te stellen tegen dit overheids-geweld, zijn er juridische procedures, maar dat is duur! Dhr. Disselkoen heeft geen inkomen, hij is op de vlucht. Daarom vraag ik u dringend om aandacht voor zijn oproep:

Opstelten wij nemen de handschoen op tegen u

Onderwerp: Polen frustreert Europese Rechten van de Mens

Ik vecht tegen onrechtmatige deportatie naar Polen op fictieve gronden, hetgeen bewust door Minister Opstelten gesanctioneerd wordt zonder aan inhoudelijke waarheidsvinding te willen doen.

Het aantal punten waartegen ik me verzet zijn in mijn zaak:

1: Valsheid in geschrifte door Poolse rechter als grondslag van haar EAB (Europees Aanhouding Bevel) gericht aan Nederlandse O.M.
2: Onwil toetsing door Amsterdamse Rechtbank op rechtmatigheid EAB, dit ondanks overduidelijk bewijs in geschrifte van frauduleuze informatie Poolse rechter en verweer gedaagde.
3: Het negeren door dezelfde rechtbank van Undue Delay principe, recht op behandeling rechtszaak binnen redelijke termijn. De norm is opgerekt tot 3 jaar na aanhouding, in mijn geval is dit nu 13 jaar en 9 maanden. Art 6. EVRM (Europese Rechten van de Mens)

Aangezien Poolse EAB’s al langer in vele Europese landen een structureel probleem vormen verzet ik mij ook namens vele andere slachtoffers van deze malversaties tevens tegen het volgende:

4: Erbarmelijke detentieomstandigheden. Met 7 man op cel, open toilet in cel, voedsel over de houdbaarheidsdatum, ongedierte. Art 3 EVRM.
5: Buitenproportionele post-rechtzaak detentietijd (11 maanden in mijn geval) in gevangenis is in Polen normaal. Art 6 EVRM
6: Geen toewijzing van advocaat, in mijn geval tevens. Art 6 EVRM
7: Geen beschikbaarheid Pools/ Nederlandse tolk. Art 6 EVRM
8: Garantie medische zorg: Ik heb met hartaanval met 4 man op kamer gelegen in Polen, daarvan 3 met Korsakov Syndroom!!! Art 6 EVRM
9: De 2 bagatelzaken die in mijn zaak nog spelen zijn naar Nederlands recht niet strafbaar; vrijheid Unie-leden van vrij verkeer goederen, werknemers, diensten, kapitaal en verblijfsrecht.
Het kaderbesluit aangaande EAB’s gaat uit van:
10: Evenredigheidsbeginsel: Gelijke uitvoering van bv. wetgeving, uitvoering wetten, detentie-omstandigheden etc.
11: Wederzijds vertrouwen tussen Lidstaten: Wij moeten dus alle nieuwe Oost-Europese EEG vrienden blind vertrouwen zonder toetsing.

Ondanks schriftelijke indringende kritieken op Nederland t.a.v. Poolse EAB’s in brieven aan Opstelten (in mijn bezit) van: Viviane Reding, Vice President Europese Commissie voor Justitie en Fundamentele Rechten te Brussel, en 16 Europese raadsheren verenigd in Fair Trials International en EuroMoS heeft minster Opstelten gemeend alle rechten, adviezen en omstandigheden te moeten negeren en dat te verdedigen met fictie, algemeenheden en politieke prietpraat. Hij gaat bewust en opzettelijk voorbij aan alle wetten en de rechten van Nederlandse staatsburgers en levert ze uit omwille van politieke doelen.

Dat ik bijzonder teleurgesteld ben in het ongrondwettelijke handelen van Opstelten kunnen jullie wel begrijpen, maar ik ga het zeker NOOIT opgeven en laat me NOOIT vrijwillig DEPORTEREN want deporteren heet:

Overlevering zonder rechtsgronden aan een vreemde mogendheid. Zo ging het in de oorlog en zo is het dus nu weer in Nederland.

Nog even voor alle duidelijkheid. Uiteraard wil ik me verantwoorden voor een Nederlandse Rechtbank over de zaken die in het geding zouden zijn.

Omwille van mijn rechten maar tevens die van vele honderden mede lotgenoten heb ik de handschoen opgepakt tegen deze handelwijze. Met meest mogelijke spoed heb ik aanklachten ingediend tegen één persoon (Poolse rechter) en diverse instanties en ga hen dagen eventueel in Kort Geding. Uiteraard gaat dit alles in Nederland plaatsvinden, niet in Polen.

De kosten rijzen echter de pan uit qua advocatenkosten en leges.

Ik vraag diegenen die achter mijn doelstelling staan en iets willen/kunnen bijdragen om de kosten binnen het aanvaardbare te houden een kleine of iets grotere bijdrage te storten op:
rek. nr. 1381.86.286 t.n.v. C. Disselkoen
te Delft (IBAN: NL 36 RABO 0138 1862 86)
onder vermelding van: Stichting Disselkoen inz. Polen.

Diegenen die bijdragen, e-mail aan:
stichtingdisselkoen.polen@gmail.com
zodat wij u op de hoogte kunnen houden en verantwoording kunnen afleggen qua financiën. Een eventueel restbedrag gaat naar Fair Trials Int.

Met vriendelijke groet uit mijn ondergrondse verblijf,

Cor Disselkoen

Tot slot nog dit: steun dhr. Disselkoen in zijn juridische strijd, in het besef dat u hetzelfde kan overkomen! Als u ooit op vakantie naar het buitenland gaat, dan kan een klein misverstand reeds resulteren in een EAB en dan mag u zich in dat vakantieland verheugen op een langdurig voorarrest, vaak in onmenselijke omstandigheden. Een EAB wordt niet inhoudelijk getoetst. U wordt eenvoudig OVERGELEVERD!

11 Reacties

 1. josanne

  hee Bou,

  Ik heb gister een mail van de vvd ontvangen, ik heb deze doorgestuurd naar rober horchner. Dus weet niet of u die al heeft ontvangen? Het gaat over de motie die is ondertekend door de VVD, pvda en sp.

  mvg,

  Josanne Essen

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Josanne,
  Dank voor je reactie en ik heb de mail nog niet. We hebben het er allemaal maar veel te druk mee, vind je niet? 😉
  Robert Hörchner houdt wel contact met mij, die mail komt dus nog. En naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, groeit hopelijk ook het verzet! Want dat gedoe met het EAB wordt nu echt wel te gek!!! 🙁

  Antwoord
 3. zdkdick

  Als ik het goed heb heeft de OvJ, welke Rober Horchner een en ander maal heeft proberen veroordeeld te krijgen, maar vooral door het hof in zijn hemd is gezet, aan kwaliteitsborging gedaan.
  Maar mogelijk heeft hij vooral het oordeel van het hof niet goed kunnen verwerken of toch integer aan kwaliteitsborging heeft gedaan, ik weet het niet.
  Deze OvJ beweerde dat hij de identiteit c.q. opvallende persoonskenmerken heeft gecommuniceerd met zijn collega OvJ uit Polen.
  Hij is dus partner van fout opererende college’s uit Polen.

  Wat later bleek is dat er identiteits fraude is gepleegd.
  Aangifte hiervan heeft niet tot vervolging geleid, zover ik weet.

  Hoe zit het met de kwaliteitsborging van het OM?

  Dick

  Antwoord
 4. RobHendriks

  De z.g. elite van n.l. kent geen schaamte, deporteren van landgenoten is een normale zaak. Opstelten en echtgenote zijn trouw aan bea van amsberg, dochter van een nazi en een achterlijke incest dochter van juliana en hendrik?. Die hele nazi gestapo kliek onder leiding van opper pedo Joris Demming maakt uit wat recht is!!!! Kinderkontjesneuken wordt niet bestraft, dat was ook de hobby van claus, begrijpt u? Nederland Hoezee.
  Ik kan wel janken, je kan nog beter in noord korea wonen.
  Rob Hendriks.

  Antwoord
  • Henri

   Beste Rob. Ik ben het HELEMAAL met je reactie eens. Daar komt nog bij dat indien je mensen op deze sites wijst,die de waarheid openbaren,zoals deze site en http://www.klokkenluideronline.nl veel mensen erg onverschillig en wat ongeinteresseerd reageren! Het valt niet mee om veel Nederlanders (die alleen maar blijk geven, te kunnen denken aan hun eigen huisje, hypotheekje portemonneetje en achtertuintje) bewust te maken van de feiten. Als ze reageren dan is het meestal in de trant van “Ja je kunt er toch niks tegen doen” om vervolgens over te gaan tot hun ‘orde van de dag”. Dan zeg ik vaak:”Als ze in Egypte ook op zo^n manier hadden gedacht dan hadden ze nu nog met die regering gezeten!Je kunt van de Noord-Afrikanen zeggen wat je wil,maar ze kunnen wel SAMENSPANNEN tegen misstanden. Dit samenspannen tegen misstanden echter,is in Nederland heel ver te zoeken. Je krijgt hier NOOIT geen eenheid van standpunt onder de bevolking, wat zodanig is, dat ze ook de straat op gaan om te protesteren! Dus…beste Rob, de conclusie is dan ook, dat de walgelijke grappenmakerij hier gewoon door gaat! Met Hare GRAJESTEIT aan het hoofd, en die gewoon jaarlijks haar verderflijke verschijning tentoon spreid op de geheime BILDERBERG-CONFERENTIES! Je kunt me altijd terugmailen. Groeten Henri.

   Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Op Pools transport, een artikel in Vrij Nederland:

  http://www.vn.nl/Dossiers/Meer-dossiers/Crime/Artikel-Crime/Op-Pools-transport.htm

  Nederland levert verdachten braaf uit aan Polen. Vrijdag ging de doodzieke fruithandelaar Cor Disselkoen op transport.

  Ook van de Nederlandse regering hoeven de critici geen steun te verwachten. ‘Nederland is het netste jongentje van de klas,’ zegt Rammelt. Hier gaat de verdachte volgens hem zonder al te veel plichtplegingen op transport. ‘Er is geen mogelijkheid om bij de Nederlandse rechter tegen een uitlevering in beroep te gaan. En de overheid wil ook geen voorbehoud maken als het gaat om eigen onderdanen.’ In andere landen zijn volgens Rammelt dergelijke zaken wel bij wet geregeld. ‘We hebben ook een brief gestuurd naar Opstelten. Daar is geen reactie op gekomen.’

  De reacties op het artikel zijn ook de moeite waard!

  Voor meer info zie:

  http://www.fairtrials.net/

  En

  http://www.fairtrials.net/press/article/extradition_process_abuses_suspects1 (foto aanklikken voor volledig artikel)

  Antwoord
 6. Anny

  De rechtbank van Zlotow ontsloeg Disselkoen gisteren van rechtsvervolging na een onderzoek van 15 jaar.

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Dat is goed nieuws, Anny!

  Antwoord
 8. mr. drs. Bou

  Gelukkig gebeurt er wel degelijk iets! Niet in Nederland, maar in Brussel. Helaas komt dat dan weer niet op het NOS-journaal…

  SP Europees Parlement verzet zich tegen slechte Europese detentieomstandigheden

  21-12-2011 • Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen die de situatie van de mensonterende detentieomstandigheden binnen de Europese Unie aanklaagt. “Dit is een krachtig signaal van het Parlement naar alle lidstaten en moet mensonterende detentieomstandigheden in heel de Europese Unie voorkomen.”, zo stelt SP-Europarlementariër Dennis de Jong.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

4 × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën