Selecteer een pagina

Archieven

Ongecastreerde Kat veroorzaakt Haagse consternatie

Vandaag moest Micha Kat terecht staan wegens het aanbrengen van grafitty. Normaal gesproken wordt een dergelijk delict afgedaan met een fikse bekeuring of een kleine geldboete. Maar Kat werd voor de rechtbank gedaagd door het OM. Drie rechters dachten dat zij het daar voor het zeggen hadden. Maar dat bleek niet waar! Die malle Kat is namelijk niet voor een gat te vangen.

Kat eiste dat er in de rechtszaal mocht worden gefilmd. Daarom was de ME alom tegenwoordig. Ook hadden vele aanwezigen een mobieltje bij zich, waarop een verslag kon worden vastgelegd van de gang van zaken in de rechtszaal. Deze filmpjes zullen uiteraard verschijnen op openbare websites zoals YouTube. Ik ben heel nieuwsgierig, dus wie zo’n filmpje plaatst kan altijd een link zetten op BOUblog.

Na afloop verzamelden zich de aanhangers van Kat in een café en de ME dacht reeds: Kip, ik heb je! Maar als ik het goed begrijp kwamen ze van een koude kermis thuis, want in dat kleine café

Dan hadden ze maar moeten doen wat Loedertje zegt: al die vuile kinderverkrachters castreren!

Op Klokkenluider verschijnen nu de eerste berichten.

Even een kort verslag van een zwaar intimiderend justieel apparaat. Nadat ook de rechter werd gewraakt, is ook de wrakingskamer gewraakt en daarmee de gehele rechtbank Den Haag. Daar alle drie de rechters tot de corrupte rechtbank Den Haag behoren. Voordat die wrakingszitting begon verscheen er een grote hoeveelheid dienders bij de rechtzaal, die naar binnen gingen toen de zitting begon. Ze posteerden zich in kordon langs de muren. Er werden zestien agenten geteld, die de gehele zitting op hun ingenomen positie bleven staan.

Nadat de zitting geschorst werd en wij met elkaar de stad in wilden gaan, werden we bij uitgang van het Paleis van Justitie tegengehouden door een aantal agenten met de mededeling dat we als groep niet de stad in mochten, want dat zou een demonstratie zijn. Zouden we dat toch doen, dan zouden we allemaal worden opgepakt. In kleine groepjes liepen we toen achter elkaar aan en werden daarbij door een zestal agenten geëscorteerd. Toen we met elkaar een lunchroom binnengingen om iets te eten en te drinken, bleven de agenten in de buurt van de deur staan, ons oplettend in de gaten houdend. Op een gegeven moment kwam één van hen de lunchroom binnen om nogmaals zijn eerdere bevel te herhalen, dat op last van de burgemeester demonstreren verboden was.

We zijn toen in kleine groepjes naar het Min. van Justitie gelopen en het groepje waarin ik liep ondervond geen problemen. Bij station zagen we dat het wemelde van politiebusjes en zelfs ME-busjes. Bij het Min. van Justitie aangekomen met mijn groepje, kwamen we nog een paar anderen tegen, maar Micha, Eric en vele anderen zagen we niet verschijnen. Ook bij het Min. werden we aan alle kanten in de gaten gehouden. We besloten de zaak maar als verder afgelast te beschouwen en kwamen op de terugweg naar het station een ander groepje tegen, die ons een filmpje liet zien van enkele mensen die waren opgepakt i.v.m. flyeren. Bij het station leek de politiemacht nog gegroeid te zijn, want ook aan de voorkant stonden een aantal busjes. Later hoorde ik dat ook in het station nog mensen zijn aangehouden. Wat er Micha en Eric is gebeurd is onduidelijk. Ze zijn beide telefonisch onbereikbaar.

Deze hele zwaar intimiderende vertoning, die op kosten van ons werd opgevoerd om Demmink en de zijnen te beschermen, liet mij een land zien dat in totaal verval is. Men is bang voor ons en meent dit soort zware intimidatietechnieken op ons te moeten loslaten om ons in het gareel te houden. Maar laat duidelijk zijn dat gaat ze niet lukken.

Gaarne meer…

Update 14 februari:

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

45 Reacties

 1. Voyager

  @ Antogonizer

  De motivatie van Kat zal waarschijnlijk niet een uiteindelijke zetel in de Tweede Kamer of een dergelijke positie zijn, zoals we kennen van een aantal ex fanatieke actievoerders, van diverse pluimage. Die zijn inmiddels wel door de mand gevallen. Over de methode Kat kan men van mening verschillen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden toch? Het is diep treurig dat journalisten van naam en faam geen kans zien aan, het handelen van Kat en de zijnen, op zijn minst enige aandacht te schenken. De onderwerpen blijken van levensbelang. De angst voor represailles zit er kennelijk goed in gestampt. Liever op, een uitzondering, na als held terug uit verweggistan, om te verdrinken in het moeras van de eigen achter tuin.

  Ja: het voorbeeld van Gandi en Mandela zou wel eens effectiever kunnen zijn.

  Gr Voyager

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Voyager,

  Ik erger me soms ook aan Kat, maar er zijn ergere ergernissen!

  Wonderlijk is wel dat degene die mij op Zaplog en Zapuder een IP-ban gaf, op BOUblog durft te komen klagen over het gedrag van Kat!

  Daarom erger ik me erger aan Antagonizer, alias Arroganta de Armzalige, een van de drie tot vijf alfa-mannetjes van Zap, dan aan die ongecastreerde vuilspuitende Kater van Klokkenluider Online!

  De Zaplogica van die IP-ban op Zaplog en Zapruder ontgaat me volledig. Soms heb ik er last van, maar op mijn mails aan Patman krijg ik geen antwoord. Ik kan niet bij de discussies die ik heb gevoerd op het forum van Zapruder. Dat was knap lastig toen ik die Zeitgeist-docu wilde bespreken!

  Dat ik niet meer kan reageren en geen posts meer kan plaatsen op Zaplog, dat vind ik niet zo erg. Maar ik had bijna een jaar lang nauwelijks toegang tot Zaplog en zelfs een tijdje helemaal geen toegang tot de voorpagina! Donkerdoorn wil ik niet missen op maandag! Die artikelen zijn GOED!!! 😉

  …het voorbeeld van Arundhati Roy en dat van Sibel Edmonds … en mijn favoriet:

  Malalai!

  Antwoord
 3. Antagonizer

  @Voyager: ik denk ook dat een online grassroots actie het enige is dat uitkomst kan bieden, maar niet aan de hand van Kat. De MSM en zittende politici – met Teeven voorop – houden zich aan de omerta. En dan hebben we het niet over de invloed van Beatrix op de achtergrond…

  De publieke haat tegen pedo’s zit er diep in, maar zelfs op hetm hoogtepunt van de kinderpornozaak in het kinderdagverblijf heeft men niet succesvol de vertaling kunnen maken naar de verdachtmakingen richting Demmink. Dat neemt niet weg dat ik het wel bewonder dat mensen zich in deze zaak blijven vastbijten. Kat was effectiever als schrijver en journalist, niet als ‘charismatische voorman’.

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  @ Antagonizer,

  Een online grassroots actie kan niet alleen worden gedragen door Kat. Hoewel ik het vaak niet eens ben met zijn stijl, blijf ik hem daarom toch steunen. Maar ik schrijf zelf ook regelmatig artikelen over de pedo-problematiek.

  Op Zaplog wordt naar mijn mening veel te veel ingespeeld op de “sappigheid” van deze verhalen. Berlusconi ligt dan nogal lekker. Een vrij nietszeggend artikeltje over borstkanker kan op Zaplog nog worden geïllustreerd met een plaatje van twee sappige tietjes! Dat trekt lekker veel kijkers.

  Inspelen op de publieke haat tegen pedo’s is een formule die wordt gebezigd door PR de Vriezerik. Er spelen hele andere factoren mee, waaronder internationale politieke chantage. Ik denk dat je dat ook wel weet.

  Als Zapruder zich oprecht zou voegen in het koor van mensen die dit niet langer pikken, dan zou de grassroots beweging groeien. Als jij een reeks van artikelen op de voorpagina van Zapruder zou plaatsen, bij voorbeeld een pedo-Demmink-maand, dan zou dat zeker helpen.

  Informatie vindt men voldoende op Klokkenluider en BOUblog. Je mag wat mij betreft ook mijn artikelen herschrijven, want volgens jou trekt mijn schrijfstijl geen publiek. (Er komen hier 2.500 lezers per dag voorbij!) Alleen dat Hofnarretje heb ik nog niet bekeken, dat moet je dus zelf documenteren.

  Ik ben nu bezig met Baybasin, Haalboom en de CEAS. Nogal een stapel stukken! Als Zapruder intussen zou werken aan een pedo-Demmink-maand, dan zou ik mijn mening over jullie kunnen herzien!

  Antwoord
 5. Voyager

  De pen kan inderdaad een effectief en machtig wapen zijn tegen rechts verkrachters en machts wellustelingen. Daar hoort m.i een grote dosis geduld bij en dat is niet iedereen gegeven. De geschiedenis leert dat er toch altijd weer lieden zijn die graag tot die zogenaamde elite club willen behoren, zwijgplicht of niet. Tegen de tijd dat ze door hebben een verkeerde keuze te hebben gemaakt, is het te laat. Bij het open breken van die gesloten bolwerken, middels harde confrontatie, zijn het wel vaak, het moet gezegd, de impulsieve niet goed geinformeerden die het gelag betalen. Men mag hopen dat de 12 gearresteerden en Hendrik in het bijzonder bij Kat’s actie ook op steun kunnen rekenen, als de zaak minder aandacht trekt. Niet iedereen houdt het zonder hulp vol tot het gaatje.

  Gr Voyager

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Er staat ook een reactie op Klokkenluider, van Fruitarier:

  “De Rode Hoed was een duffe bijeenkomst. Het leek weer een heet avondje te worden daar bij de ingang weer een heel leger politie-agenten opgesteld stond. Maar in tegenstelling tot vrijdag gingen de agenten nu niet mee naar binnen en vertrokken later zonder problemen.

  Binnen was het een zeer gezapige avond. Maar wat wil je als Folkert Jensma, u weet wel, van die onvergetelijke column op 6-5-2002 (Fortuyn op 1 lijn zetten met de dodenherdenking en de Nazi’s) de gespreksleider is? Dat Harm Brouwer de rechtstaat in prima staat vindt verkeren is van zijn kant te begrijpen. Maar dat een VVD parlementariër het probleem ook enkel schetst in termen als “perceptie van de burger” en “vertrouwen moet je hebben, maar ook verdienen” en een gespreksleider die niet 1 prikkelende vraag kan stellen, dan zal zo’n “discussie-avond” ook nooit op gang komen.

  Zeker als die “discussie”-leider de avond begint met een waarschuwing dat wie al te geprononceerde meningen verkondigt, op de gang gezet zal worden.

  Een ontluisterende, slaapverwekkende vertoning.

  En Micha dan? Ja, die kon deze keer dit betonnen bastion van panelleden van middelbare leeftijd ook niet op zijn grondvesten doen trillen.

  Filmpjes zullen ongetwijfeld volgen; hier op deze site.”

  Dank je wel, Fruitarier, en ik ben blij dat ik daar niet bij was. Ik kan mijn tijd (en geld) beter besteden… 😉

  Antwoord
  • Ruud

   Nou nou mevrouw Bou,

   U heeft niet zoveel op met vrijheid van meningsuiting?
   U vindt dat websites, zonder tussenkomst van een rechter,zomaar uit de lucht moeten worden kunnen gehaald?
   U denkt dat lezers niet zelf mogen en kunnen bepalen of iets informatie of desinformatie is?

   U pretendeert hier nogal wat, of komt dit met de titels waar u zich van bedient?

   Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  Beste Ruud,

  Vrijheid van meningsuiting is iets anders dan laster en smaad! Ik vind niet dat een website zomaar uit de lucht moet worden gehaald en ik weet ook niet wie het heeft gedaan. Micha Kat komt wel weer terug, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar met zijn desinformatie richtte hij schade aan!

  Verder pretendeer ik niets en ik bedien me ook niet van titels. Ik heb twee universitaire studies met goed gevolg doorlopen. Als jij daar geen respect voor hebt, dan is dat jouw zaak.

  Antwoord
 8. Harry

  U denkt dat lezers niet zelf mogen en kunnen bepalen of iets informatie of desinformatie is?

  ‘Geloof niet in iets, simpelweg omdat je het gehoord hebt. Geloof niet in iets, simpelweg omdat er door velen over gepraat en gekletst wordt. Geloof niet in iets omdat het simpelweg in uw religieuze boeken staat geschreven. Geloof niet in iets slechts vanwege het gezag van uw leraren en ouders. Geloof niet in tradities, omdat ze voor vele generaties werden overgeleverd. Maar na observatie en analyse, wanneer u vind dat alles gelijk staat met de reden en bevorderlijk is voor het goede en het voordeel is van één en allen, keur het goed en leef ernaar. — Boeddha.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   @ Harry,

   U denkt dat lezers niet zelf mogen en kunnen bepalen of iets informatie of desinformatie is?

   Nee, dat denk ik niet. Met jouw spreuk van Boeddha ben ik het trouwens helemaal eens! Als Micha zich daaraan had gehouden, dan zat men nu niet met een Klokkenluider off line!

   Antwoord
 9. knofje

  Publicist Micha Kat opgepakt

  NOS, woensdag 25 apr 2012, 02:50

  Publicist en actievoerder Micha Kat is de afgelopen avond op Schiphol aangehouden door de marechaussee. De politie was al enige tijd op zoek naar hem in verband met verschillende aangiftes van bedreigingen.

  Antwoord
 10. mr. drs. Bou

  Radio 1 – Publicist Micha Kat opgepakt – 25 April 2012 – 03:00

  Antwoord
 11. mr. drs. Bou

  Micha Kat in politiecel door Wim Dankbaar.

  Absolute MUST READ!

  Doodsbedreiging

  De ene doodsbedreiging is de ander niet. Althans voor de NOS. Want een nauwelijks serieus te nemen doodsbedreiging van een clowneske Micha Kat naar een Telegraaf journalist wordt er met een vette kop uitgelicht, maar de doodsbedreiging van een echte moordenaar naar een 13 jarig meisje die aan de politie zijn naam als verdachte had genoemd in de moord op Marianne Vaatstra, daar maakt de NOS geen woord aan vuil. Terwijl ik de NOS toch uitgebreid op de hoogte heb gebracht van vragen over deze doodsbedreiging, die de NOS ook kan stellen aan Justitie, mits de NOS dit zou willen:

  Is het juist dat de politie reeds in het weekeinde van de moord informatie heeft ontvangen van de 13 jarige Isabella W. over mogelijke betrokkenheid van Feik Mustafa en Ali Hassan?

  Isabella W. zegt vervolgens telefonisch met de dood te zijn bedreigd door Feik Mustafa met een boodschap strekkende: “Als jij niet stopt met praten, vermoorden we jou ook.” Van deze doodsbedreiging heeft zij samen met haar vader de volgende dag aangifte gedaan op of omstreeks 4 mei 1999, welke aangifte bevestigd is door het rechercheteam. (door agent Anjo v/d Helm van het coldcase-team)

  Antwoord
 12. De Mink

  Het lijkt me nog niet eens zo’n verkeerde zaak voor Kat om eens twee weken zonder internet te zitten in een omgeving zonder afleiding van buitenaf. Dit biedt hem de mogelijkheid eens heel goed na te denken over de dingen in het leven die hij echt belangrijk vindt. Hij heeft een zoon die hij in de steek laat, een vriendin die ongetwijfeld niet helemaal gelukkig is met Kats maniakale gedrag en zijn vrienden veranderen door zijn gedragingen binnen een dag van trouwe volgeling in aartsvijand. Laat hem in de cel maar eens tot rust komen en zijn prioriteiten maar eens helder op een rijtje krijgen.

  Antwoord
 13. mrpettjo

  Ik was opgelucht deze uitleg van Andre Vergeer op KLOL te lezen over de onduidelijke situatie van Micha Kat na zijn arrestatie en de positie van Klokkenluideronline.nl na alle verhalen van de laatste tijd:

  Andre Vergeer
  6 mei, 2012 at 17:17
  @FrancisCapelle,

  Ik had eerst niet willen reageren omdat de naasten van Micha Kat hadden verzocht om een paar dagen/weken radiostilte. In zijn belang en omdat er anders alleen maar onzin de wereld ingeslingerd zou worden. Nu jij echter al dagen/weken bezig bent met juist die onzin, een paar opmerkingen (en dit alles had je allang kunnen weten als je even gezocht had):

  Micha wordt al vanaf de eerste dagen van zijn strafprocedure(s) vertegenwoordigd door een kei van een advocaat, Gerard van der Meer uit Amsterdam. Kan ik aan iedereen aanbevelen! Je kent waarschijnlijk de mogelijkheden van een toevoeging via rechtsbijstand in een strafzaak.

  Daarnaast zoekt Micha al vele jaren naar een civiele advocaat voor zijn recht op een vergoeding van de schade die de corrupte rechter Westenberg heeft veroorzaakt. Zo werd Micha o.a. ontslagen bij diverse media en organisaties als gevolg van zijn onthullingen. Vanwege de gigantische dwangsommen die Westenberg eiste is Micha noodgedwongen verhuisd naar Laos. Zijn eerste advocaat (en vriend!), mr. Kaaks, weigerde de strijd voor hem te voeren en bedroog hem zelfs. Met veel moeite heeft Micha van mr. Kaaks op het laatst nog een zgn. Stuitingsbrief kunnen afdwingen om te voorkomen dat hij alle rechten zou verliezen.

  Zijn tweede advocaat was mr. Marjolein Vissers uit Utrecht die hem eveneens bedroog. De ins- en outs zijn door Micha ook uitgebreid beschreven. Dit resulteerde zelfs in een zoveelste tuchtklacht bij de Raad van Discipline tegen mr. Vissers die door de Utrechtse Deken inmiddels is doorgestuurd aan de Raad.

  Door toedoen van de Landelijke Deken en op grond van artikel 13 van de Advocatenwet kreeg Micha in maart jl. uiteindelijk mr. Klaas Aantjes toegewezen. Ook dat heeft Micha op 9 april jl. op KLOL gemeld. Dat hij dus al twee jaar over twee advocaten beschikt is volledige nonsens. Laat staan dat jij even kunt bepalen of en hoe Micha dat zou moeten financieren. Westenberg wordt in zijn procedures al jarenlang gefinancieerd door de Nederlandse orde van Advocaten en vertegenwoordigd door de Landsadvocaat, terwijl Micha zelf op zoek moet naar financiële middelen. Belangrijk onderdeel van de strijd van Micha is de gigantische achterstand van de gewone burger die altijd kapot geprocedeerd wordt door gebrek aan middelen en op basis van corrupte vonnissen door bevriende rechters.

  Verder heeft Micha ook al diverse keren ontkend dat hij over 3 huizen beschikte maar dat weiger jij blijkbaar voor waarheid aan te nemen. Hij HUURT een huis in Nederland en hij was op weg om dat huis te ontruimen omdat hij de huur niet meer kan betalen. Waarop hij werd aangehouden op Schiphol. Maar zelfs dat grijp jij aan om hem er fijntjes aan te herinneren dat hij dan wel onderhuurders had kunnen nemen omdat jij ook al zo’n Barmhartige Samaritaan bent. Daarnaast heeft Micha – op een eerdere aantijging van jou – ook al eens uitgelegd dat zijn zoon een dure studie volgt in het buitenland op kosten van zijn ex, en niet door hem betaald wordt.

  Zover mij bekend werd Micha tot voor kort gesponsord door het bedrijf van de heren Poot maar door “vriendschappelijke” interventies van “goedwillende belangstellenden” is dat ook stopgezet. Daardoor is Micha dus noodgedwongen naar Nederland gekomen om zijn laatste plekje hier op te geven. Met dank aan de vele “goedbedoelde” adviezen. De donaties aan deze site worden bestemd voor het in stand houden van KLOL en voor de noodzakelijke kosten die dat allemaal met zich meebrengt. En elke cent is goed besteed, al was het maar om de enige site van Nederland, die de waarheid nog brengt in stand te houden.

  Dus Francis, door dit soort onzinnige verdachtmakingen zijn ‘wij’ bezig elkaar binnen de alternatieve media af te maken tot groot genoegen van de MSM en de door hen goedbetaalde charlatans. En met dit soort vrienden heb je ook geen vijanden meer nodig en helpen we ons eigen recht zeker naar de kloten…

  Antwoord
  • mrpettjo

   Overigens krijgt Trushka net het aanbod om op KLOL een artikel over de dood van haar zoon Tom Oldebroek te publiceren.

   Antwoord
 14. Nan

  Wat is er mis met een pro-deo advocaat?

  Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Beste Nan,

  Wat er mis mee is, is dat een pro-deo advocaat niet bestaat.

  Bij een strafprocedure kan men kiezen tussen de eigen advocaat en een toevoeging. De Staat behoort namelijk voor een advocaat te zorgen, als je het niet zelf doet. Met een toevoeging zijn de advocatenkosten voor de Staat, maar men behoudt het recht om ZELF de verdediging te voeren.

  Bij een civiele procedure MOET men een advocaat nemen. In geval men deze niet kan betalen, moet men een bewijs van onvermogen halen. Daarna betaalt de Staat de advocaat. De advocaat moet instemmen met de zaak, hij of zij mag ook weigeren. Dat laatste overkwam Micha Kat. Hij wil een civiele procedure voor schadevergoeding wegens onrechtmatige daad van de liegende rechter Westenberg en de overheid, maar daar kon hij geen advocaat voor vinden. Zelf doen, mag niet!

  Omdat de Staat aan advocaten zo weinig betaalt, zeker in vergelijking met de rijke criminelen die soms behoren tot de klantenkring van de advocaat, noemt men dit soms wel pro-deo zaken, maar die term is fout. Toegevoegde advocaten werken niet voor God of gratis, maar wel voor een schijntje, zeker als het een zwaar dossier is zoals in de zaak Kat-Westenberg en de Staat.

  Antwoord
 16. mrpettjo

  Ik las net op KLOL een zeer interessant artikel over een zaak die Sietze Plantinga in Zwolle heeft aangespannen tegen het OM en daarbij de zaak het Hofnarretje verbindt met de Zandvoort files en ook melding maakt van intimidatie van Sietze en Micha door een (bewapende?)helikopter die door het OM zou zijn ingezet tegen deze klokkenluiders.
  Helaas is dit artikel inmiddels al weer van de website verdwenen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zes + 18 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën