Archief
Artikelen

Nadat professor dr. B. Jacobs in opdracht van de TCEAS ruim een jaar lang nodig had om appels met peren te vergelijken, werd het verzoek van getuige X2 om de zaak Baybasin te onderzoeken, op 1 februari j.l. afgewezen! Dit wilde men graag wel zo stiekem mogelijk doen. De CEAS bracht het besluit naar buiten zes dagen na een negatief advies in een andere spraakmakende zaak. Rond de uitspraak in de zaak Baybasin bleef het oppervlak daarom vrijwel rimpelloos.

Alleen op Crimesite stond een duidelijk bericht met een reactie van mr. Adèle van der Plas, de advocate van Baybasin. Zij plaatste de rapporten op de website van de Bakker Schut Stichting, zodat iedereen kan lezen hoe de heren professoren van het CEAS ons rotte appels en peren verkopen voor gave vruchten.

In zijn brief aan Harm Brouwer schreef professor Buruma:

Het komt de TC juist voor om vanwege de grote belangstelling van de pers voor deze zaak een beknopt persbericht uit te brengen, kort nadat u – (…) – de raadsvrouwe op de hoogte hebt gesteld.

Dat beknopte persbericht hebben we nergens voorbij zien komen. We begrijpen wel waarom men zo benauwd is voor belangstelling van de pers. Nadat Baybasin in 2007 een aangifte tegen Demmink deed wegens pedofilie en deelname aan een criminele organisatie, maakte EenVandaag de volgende reportage:

Op 22 januari j.l. heeft minister Opstelten reeds besloten om geen stappen te ondernemen tegen Demmink. Justitie wil iedere verdere commotie rond de zaak Baybasin/Demmink voorkomen. De eerste dagen na het verschijnen van het eindrapport bleef de pers muisstil. Alleen de Slijpsteen voor de botte Geest schreef er iets over, in NRC Recht en Bestuur.

vrijdag 4 februari 2011 door Jos Verlaan

Geen nieuw onderzoek strafzaak Huseyin Baybasin, klacht corruptie nu minder aannemelijk

Voormalig PKK-activist Huseyin Baybasin zag deze week een belangrijke kans voorbijgaan om zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf op rechtmatigheid te toetsen. De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken van het openbaar ministerie zal niet onderzoeken of zijn veroordeling in 2002 een gerechtelijke dwaling is geweest. Voor gemanipuleerde telefoontaps zijn geen aanwijzingen. Zijn beschuldigingen tegen een topambtenaar van Justitie zijn daarmee ook minder aannemelijk geworden.

Baybasin is nooit lid geweest van de PKK. Voor de manipulatie van de telefoontaps bevat het rapport van professor Jacobs talloze aanwijzingen! Dit is geen gerechtelijke dwaling, maar een moedwillig nep-proces! De bewijslast tegen de topambtenaar van Justitie stapelt zich op. Jos Verlaan heeft het rapport van professor Jacobs niet gelezen. Hij schreef op wat hem werd gedicteerd. Dat is geen journalist, maar een stenograaf!

Rond de zaak Baybasin heerst nu kennelijk een omerta. De goede naam van onze reeds vier maal van pedofilie beschuldigde Secretaris Generaal van Justitie mag niet nogmaals door het slijk gaan. Wij van Justitie, wij zijn nette mensen! De media mogen dat niet langer in twijfel trekken. Maar Joris drinkt teveel, daarom ontgaat hem soms iets. Er glipte een muis door het omerta-net van de Demmink-kliek: Spitsnieuws! Daar verschenen twee berichten van de journalist J.W. Navis, die de rapporten wel degelijk had gelezen!

Reconstructie: de Baybasin-tapes

Vreemde mechanische klikgeluiden, die normaal nooit voorkomen bij telefoongesprekken. Stemgeluid met een hele lage of juist een hele hoge frequentie, frequenties die de telefoon helemaal niet kan versturen. Er zijn opnames die plotseling stoppen, terwijl het gesprek nog niet is afgelopen. En een pakketje gegevens met informatie over het nummer waarmee gebeld wordt (zodat de gebelde persoon een nummer op zijn telefoon ziet), ontbreekt steeds.

De toelatingscommissie van de CEAS schrijft in haar slotrapport dat er weliswaar sprake is van ´enige grond tot twijfel´, maar dat dit niet voldoende is. De rapporten van Peller en Bek Tek LLC zijn te verschillend, is de conclusie.

OM verprutst onderzoek Baybasin

Baybasin stelt dat er geknipt en geplakt is met afgeluisterde gesprekken. Hiervoor zijn sterke technische aanwijzingen. Ook is er een Turkse politieman die anoniem heeft verklaard dat hij inderdaad gesprekken manipuleerde om Baybasin veroordeeld te krijgen.

In opdracht van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken van het OM zijn de telefoongesprekken opnieuw onderzocht door experts uit Israël en de Verenigde Staten. De Amerikaanse onderzoekers, die namens het OM onderzoek deden, kregen echter geen klonen van het origineel, maar bewerkte versies. Hierdoor konden zij geen diepgravende analyse verrichten, schrijven ze.

Zijn advocaat Adèle van der Plas is woedend dat er niet aan basale wetenschappelijke voorwaarden is voldaan doordat er verschillende bestanden zijn gebruikt. ,,Het lijkt wel alsof het OM de waarheid niet wil weten.” Ze heeft deze week een gesprek met de CEAS.

Vandaag dient in Den Haag een rechtszaak tegen de deskundige van het NFI die in 2002 verklaarde dat er geen aanwijzingen voor manipulatie waren. Van der Plas stelt dat hij onder ede loog over zijn deskundigheid.

In het proces tegen Baybasin verklaarde drs. A.P.A. Broeders dat er geen aanwijzingen waren dat er met de telefoontaps was geknoeid. Andere deskundigen verklaarden unaniem het tegendeel, zo blijkt uit een uitzending van Zembla in februari 2003.

In de loop der jaren is het belang van telefoontaps alleen maar gegroeid. Toen Baybasin werd veroordeeld, konden deze taps slechts gelden als aanvullend bewijs. De Hoge Raad heeft toen besloten dat de telefoontaps voldoende bewijs vormden. Sindsdien heeft het afluisteren een hoge vlucht genomen. In talloze veroordelingen gelden telefoontaps nu als enig bewijs. Als blijkt dat er met die taps wordt geknoeid, dan ontstaat er een vloedgolf van strafzaken die moeten worden overgedaan! De zaak Baybasin zou nog wel eens een lange staart kunnen krijgen!

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

7 Reacties op “Baybasin en het verhaal van de Spitsmuis”

Laat een reactie achter