Archief
Artikelen

Er spelen er op dit moment heel wat zaken zeer snel na elkaar. Op 26 januari besliste het CEAS negatief in de zaak Haalboom/Overzier, op 31 januari kwam het rapport over de zaak Vaatstra uit, op 1 februari werd een onderzoek naar herziening in de zaak Baybasin/Demmink afgewezen en gisteren antwoordde de minister op Kamervragen dat dhr. Disselkoen zal worden overgeleverd aan Polen. Foei, wat een geknoei! Maar deze juridische zaken staan ook niet los van elkaar.

Hoewel vele ogen nu gericht zijn op Egypte, waar mannen op kamelen de demonstrerende bevolking belagen met stokken en stenen, gebeurt er in Nederland ook veel. De strijd Hosni Mubarak – Egyptische Volk wordt niet door ons beslist. De strijd tegen de Demmink-kliek speelt zich echter hier af. Dat is onze strijd!

In het rapport over de zaak Vaatstra verklaarde de Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden, mr. Henk Mous, dat de Ali Hassan die in Turkije is onderzocht op DNA, de juiste Ali Hassan is. Over de vraag of deze Ali dan ook de neef is van Jano Hassan die nu in Groningen woont, laat het rapport zich niet uit! Toch heeft iemand de echte Ali met zijn neef Jano in 2009 in Groningen ontmoet…

Stephanie van Reemst, die volgens getuigen ten tijde van de moord omging met Feik Mustafa en zijn vriend Ali, blijft bij haar verklaring dat Feik haar heeft verkracht en zwijgt verder in alle talen. Feik Mustafa werd voor die verkrachting nooit vervolgd en ook de tijdslijn klopt niet. Vermoedelijk heeft Stephanie gezien dat Marianne werd ontvoerd. Ze weet in dat geval ook door wie. Lees hier de bewijslast.

Vlak voor het verschijnen van het Maus-rapport vond er een publicitaire aanval plaats op Micha Kat en Wim Dankbaar. In de Nieuwe Revu stond dat Micha Kat volslagen gek geworden was en de Leeuwarder Courant beweerde dat Stephanie werd belaagd en bedreigd door Wim Dankbaar en Micha Kat. Van dat laatste zou aangifte zijn gedaan en Stephanie zou sindsdien politiebescherming krijgen, maar van die aangifte is bij Dankbaar en Kat niets bekend. Erger nog, als zij het OM te Leeuwarden bellen, dan wil men hen zelfs niet te woord staan! Men legt gewoon de hoorn op de haak! Micha Kat heeft de Nieuwe Revu nu gesommeerd tot rectificatie en Kat & Dankbaar eisen van het OM Leeuwarden inzage in de aangifte van Stephanie. Heel terecht, want dit wordt echt te gek! Met dank aan mr. drs. M. Vissers voor haar heldere juridische lectuur!

Voor wie de zaak Vaatstra niet gevolgd heeft, staat hier de playlist van JDTV over het onderzoek naar de lustmoord op Marianne Vaatstra. Deze lijst begint met drie uitzendingen van EenVandaag in maart 2010, waarna het team van JDTV en KLOL zelf op onderzoek uitgaat. Kijk, luister en huiver! Deze gruwelijke lustmoord, waarin Feik Mustafa en Ali Hassan de meest waarschijnlijke daders zijn, werd kennelijk welbewust door het OM in de doofpot gestopt! Niet waar, mr. Harm Brouwer?

Op 27 januari werd de uitslag bekend van het onderzoek van de CEAS in de zaak Haalboom. Zie hier het rapport van de CEAS. De commissie onderschrijft daarin het oordeel van de rechters dat Henk Haalboom helemaal in zijn eentje in het pikkedonker de dode Pim Overzier dwars door het bos kon dragen en op 60 meter van het pad begraven. Haalboom was toen 56 jaar, een tengere man met een zwakke rug. Pim Overzier was een grote, zware man van 37 jaar. Haalboom zou Overzier eerst nog eigenhandig moeten hebben gewurgd, zonder hem te verwonden. Zie voor de onmogelijke reconstructie deze uitzending van Een Vandaag.

De alternatieve verklaring zou luiden dat Overzier een hartaanval kreeg op een nabijgelegen homo-ontmoetingsplaats. Hij zou zijn begraven door twee of drie andere bezoekers, die de plek graag geheim wilden houden. Volgens de CEAS ontbreekt daarvoor ieder bewijs. Hoe Haalboom zijn magische, welhaast bovenmenselijke krachttoer dan heeft kunnen verrichten, laat de Commissie in het midden, maar in het eindrapport is de tengere Haalboom opeens 1.80 m lang! Mijne heren van het CEAS, W.P.A. Korver, Th. A. de Roos en J. Wilzing, de heer Haalboom lijkt me hoogstens 1.75 lang.

Niemand heeft trouwens ooit kunnen ontdekken met welke imaginaire dame Pim Overzier zogenaamd een blind date had. Het is daarom niet uitgesloten dat Overzier inderdaad een stiekeme homo was. En hoe is het mogelijk dat het NFI in de achterbak van de auto van Haalboom bloed van Overzier aantrof, terwijl het lijk van Overzier geen enkele verwonding vertoonde? Maar hoe kwam in de Deventer moordzaak ook al weer dat bloedvlekje op de blouse van de weduwe? Iedere jurist kan begrijpen dat in elk geval in de Deventer moordzaak de rechtsgang niet klopte, want na een terug verwijzing door de Hoger Raad naar het Hof voor herziening van het vonnis, is nieuw bewijs niet toegestaan. Vandaar dat Ernest Louwes nogmaals in cassatie ging, maar de Hoge Raad greep niet in!

Maar als het aanbrengen van valse bewijzen nauwelijks tot niet wordt bestraft, wat let dan de dienders om wat sporen van de aarde uit het graf van Overzier aan te treffen in de auto en op de spade van Haalboom? We weten niet door wie Overzier werd begraven, maar als die drie mannen de pooiers waren van de minderjarige jongens op die ontmoetingsplek, dan reikt de pedo-criminele arm der wet wel erg ver…

Het tijdstip waarop dit CEAS-rapport werd vrijgegeven, was ook zo goed gekozen! Het lag in december al klaar, maar met een embargo tot 26 januari. Een dag voor de manifestatie op de Dam, waardoor publiciteit voor deze blunder van de CEAS wel verzekerd was. Een Vandaag zorgde voor een gulle reclame:

sitestat

Desondanks werd het een waardige manifestatie, zie bij voorbeeld ook deze reportage op BNN.

Na deze uitspraak vreesde ik het ergste voor Baybasin, wiens zaak al jaren op de burelen van Buruma lag, bij de Toegangscommissie van het CEAS, zeg maar de eerste drempel. Slechts zes dagen nadat het negatieve advies in de zaak Haalboom bekend werd, bracht men de verbijsterende en beschamende beslissing in de zaak Baybasin naar buiten. Het verzoek tot nader onderzoek werd afgewezen op grond van een ondeskundig rapport van prof. dr. B.P.F. Jacobs. De verklaring van X2, de Turkse tapvervalser, was niet voldoende. Niet bewezen werd namelijk geacht dat de door X-2 vervalste gesprekken inderdaad door het Hof zijn gebruikt:

De TCEAS is van oordeel dat niet vastgesteld is kunnen worden dat er gemanipuleerd is in de onderzochte gesprekken. Zelfs als wordt uitgegaan van manipulatie door X2 of enig ander, is uit de nu voorhanden gegevens onvoldoende op te maken hoe die manipulatie kan hebben geresulteerd in de door het Hof gebruikte opnamen.

Het tijdstip was weer goed gekozen, zo snel na de afwijzing in zaak Haalboom. De beslissing in de zaak Baybasin kreeg in de pers geen enkele aandacht. Zowel Haalboom als Baybasin zullen zich nu rechtstreeks richten tot de Hoge Raad met het verzoek om herziening op grond van nieuwe feiten. Dat gaat dan wel weer jaren duren… Maar let op de rode draad: In alle bovenstaande zaken mogen de ware daders niet worden opgespoord!

Professor mr. Y. Buruma, u begrijpt toch zelf ook wel dat dit niet langer kan? Valse taps, dat mag niet! Daar weet Robert Hörchner alles van. Ook in zijn zaak waren de bewijzen gemanipuleerd, daarom hebben Robert en Annelies jaren lang gevochten voor een kopie van die telefoontap. Ten slotte werd het OM door de rechter gedwongen om de tap vrij te geven voor analyse, maar juist op dat moment werd Hörchner overgeleverd aan Polen op grond van een gammel EAB. De Amsterdamse Rechtbank vond echter dat hij dat maar moest bewijzen in Polen! Het is Hörchner na 10 maanden zware celstraf gelukt om levend terug te komen uit die hel en om de ware dader aan te wijzen, maar wat raar… Jeroen van den O. uit Vught wordt door het OM nog altijd niet vervolgd.

Valse bewijzen, valse vonnissen, daar komen slachtoffers van! Op grond van de Hörchner-jurisprudentie werd ook dhr. Essen veroordeeld tot Polen. Sindsdien is hij voortvluchtig, net als sinds kort dhr. Disselkoen, die hetzelfde overkwam. Gisteren heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Kamervragen beantwoord die daarover zijn gesteld door de SP. De minister antwoordde dat … „Hij zal worden aangehouden en vervolgens worden overgeleverd aan de Poolse autoriteiten”. Maar dhr. Disselkoen blijft nog liever voortvluchtig… En Nederland wordt zo ook niet veiliger! Alleen die criminele Cranendonk woont nog veilig in Rotterdam.

Al deze zaken staan met elkaar in verband en hebben met elkaar te maken. Daarom tot slot nog dit: aanstaande zaterdag is er in Utrecht een bijeenkomst van Klokkenluider Online. Begint om 12 uur in het Emma-centrum, het adres en de route staan hier.

En die malle Kat moet op vrijdag 11 februari om 10 uur voorkomen voor de Rechtbank in Den Haag om zich te verantwoorden voor het feit dat hij tegen het secretariaat van Bilderberg heeft gespoten. Weliswaar mag een Kat niet vies doen, maar die onzindelijkheid bij Justitie is nog veel smeriger!

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

17 Reacties op “Alle zaken even net op een rijtje gezet…”

 • Patrick:

  Bou, ik wil eigenlijk weten wat je ervan vindt dat in de zaak Vaatstra het DNA van diverse betrokken verdachten,die bij klokkenluideronline worden genoemd, niet matchen bij het gevonden DNA op het lichaam van Marianne. Of je moet het OM ervan verdenken te manipuleren met DNA al dan niet in samenwerking met het NFI?
  Ik weet niet wat ik er van moet denken.

 • mr. drs. BOU:

  Patrick, dit is wat ik er van vind: Foei, wat een geknoei!

  Lees alles nog een rustig over en volg de links. Want hoe moeten wij geloven in een bloedspoor van Pim Overzier rond de achterbak van de auto van Henk Haalboom, als de medici zeggen dat er op het lichaam van Overzier geen sporen van geweld zijn aangetroffen?

  Ach, ik zal dat toch eerst nog eens vragen aan de Hart voor Haalboom-groep…

  Die speurhonden-fraude in de Deventer Moordzaak was trouwens ook wel een gotspe!

  Moet men het OM ervan verdenken te manipuleren met DNA al dan niet in samenwerking met het NFI? Ach, als het hen zo uitkomt… ik denk het wel, helaas!

 • Eheu:

  Inderdaad wordt er op instigatie van de Staat gemanipuleerd met forensisch materiaal (DNA-sporen e.d.). Mensen binnen de NFI die daar niet aan mee wensen te werken worden ‘geëlimineerd’. Eveneens is het zo dat vals ‘bwijsmateriaal’ door geheime diensten en -politie achter de rug van de verdachten en het publiek wordt ingebracht in ‘opgezette zaken’ om verdachten die ‘te veel weten’ (van staatsgeheimen e.d.) of die ‘lastig zijn voor het establishmet’ te elimineren middels valse processen. Het is de ‘staatsgevaarlijkheid’ van die mensen die zo behandeld worden die dat in de ogen van ‘de macht’legitimeert. Omdat ze een gevaar vormen voor de misdadige praktijken, o.a. wapenhandel, dugshandel, mensen-handel, sexuele uitbuiting van kinderen, extra-judiciele executies (ofwel ‘doodseskaders’) economische en financiele fraude en corruptie, illegale anti-grodwettelijke spionage activiteiten en chantage uit politieke motieven, waar de staatsmacht bij betrokken is, in een internationale kongsi van elkaar bestrijdende maar elkaar wat betreft hun misdadige mehoden en praktijken dekkende politieke en financieel economisch en maffia ‘machten’ (dwz: het ‘militair-industrieel complex’ om een vage maar niettemin globaal dekkende term te gebruiken).

  Ciao

  Eheu

 • Diever:

  Als ik het me goed herinner, heb ik op de website over Haalboom gelezen dat Overzier eens een kort bezoekje bracht aan Haalboom, waarbij hij bij de auto van Haalboom stond. Haalboom stond wijnflessen in of uit te laden en Overzier hielp toen mee en haalde zijn hand of vinger open, vandaar een bloedvlekje. Overzier zou hebben willen zien wie de (ex-)vriend van zijn collega was.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Diever,

  Omdat het OM en het NFI een bloedspoor ontdekten…

  Ik wil graag de hele tijdslijn weten en ik wil weten hoe het komt dat de medici geen verwondingen zagen aan het lijk van Overzier.

  Wat moet je dan in ’s hemelsnaam met een bloedspoor????

 • Patrick:

  Inderdaad bij de zaak Overzier zegt het bloedspoor niet zoveel: het schijnt een miniscuul druppeltje te zijn, dus het zegt niets. Bovendien was er met die spades ook vreemde dingen aan de hand.
  Ook bij de Vaatstra is het gedrag van verdachten opmerkelijk te noemen.
  Ik hoop dat de waarheid ooit naar buiten komt!

 • zdkdick:

  Bou

  Na je vorige EAB post. Kwam ik op mijn zoek tocht de volgende site tegen. http://www.europeesaanhoudingsbevel.nl

  Heb twee maal een mail gestuurd, maar geen reactie.
  Wie zit daar achter? Via Whois werd ik niet wijzer.

  Dick

 • Tom:

  Ik heb zelf meegemaakt dat politie tabverslagen manipuleert danwel vervalst zo ook getuigen manipuleerde en dit was 22 jaar geleden al,kijk houd je je niet aan de wet,oke moet je gestraft worden,maar dat geldt dan ook aan de kant van politie en justitie,alleen die denken dat ze boven de wet staan en alles kunnen doen omdat ze ermee wegkomen,voorlopig nog wel maar dit kan niet lang meer duren,let maar op de beerput gaat vroeg of laat open en dan zullen deze mensen in de rij staan om elkaar te veraden.

 • mr. drs. BOU:

  Beste mensen,
  Op Klokkenluider is een stukje verschenen waar ik helemaal niet blij mee ben. Men is met modder aan het smijten naar de advocate van Baybasin. Volgens mij volkomen ten onrechte!
  Daarom heb ik daar deze reactie geplaatst:

  Beste Micha en Wim,

  “ADELE VAN DER PLAS WAS GEWAARSCHUWD MAAR BLEEF VERTROUWEN OP MSM, YBO EN IVO”

  Volgens mij bleef mr. Adèle nergens op vertrouwen! Ik vind het dan ook heel vervelend dat zij op Klokkenluider in een kwaad daglicht wordt gesteld. Het zit me dwars!

  Wim, jij zegt dat mr. Adèle aan Micha en meneer Poot heeft beloofd dat ze die video’s met de verklaringen van Mustafa en Osman zou vrijgeven. Maar een advocaat kan dat helemaal niet beloven! Ze kan hoogstens beloven dat ze Mustafa en Osman zal vragen om toestemming om die video’s op Internet te plaatsen.

  Zou jij willen checken, bij voorbeeld bij meneer Poot, wat er werkelijk is afgesproken en/of beloofd?

  Zolang Mustafa en Osman niet expliciet hebben toegestemd in de openbaar maken van de video’s van hun verklaringen, mag mr. Adèle die video’s niet vrijgeven. Ik zou het haar zelfs kwalijk nemen als ze dat wel deed!

  En dan de veronderstelling dat mr. Adèle naïef zou zijn! Niemand heeft geloofd dat de CEAS in de zaak Baybasin met een positief advies zou komen. Maar de zaak Baybasin is pas ontvankelijk voor het EHRM wanneer in Nederland alle rechtsgangen zijn uitgeput. Het CEAS is een Nederlands onding, maar om in Luxemburg te komen, moet je eerst die hindernis nemen en dan daarna nog naar de Hoge Raad. Het CEAS heeft op een schrikbarende manier tijd lopen rekken, de Hoge Raad zal wellicht hetzelfde doen. Maar mr. Adèle MOET deze weg wel volgen om Baybasin vrij te krijgen.

  Het is hier geen Egypte, waar de bevolking de gevangenissen bestormt en open zet! Om Baybasin vrij te krijgen heeft mr. Adèle nog een lange weg te gaan. Het doet me verdriet dat zij, na de weerzinwekkende manier waarop de zaak Baybasin door het CEAS werd gerekt en niet werd afgehandeld, na afloop ook nog eens op Klokkenluider door het slijk wordt gehaald.

  Micha, je weet best dat Baybasin hier ook niet vrolijk van wordt. De man heeft het al moeilijk genoeg: onschuldig levenslang! Jouw onterechte beschuldigingen aan het adres van mr. Adèle gaan ten koste van mijn humeur, dus zeker ook van het zijne.

  De volgende stap is nu: herziening vragen bij de HR. Niet omdat we daar vertrouwen in hebben, maar omdat dit MOET, voor de zaak ontvankelijk is voor het EHRM. Kortom: nog zo’n zeven jaartjes wachten…. Zucht, het is niet anders.

  Geduld is een schone zaak!

  Tom, ik help je hopen dat de beerput open gaat. In elk geval zijn er in Friesland wel wat mensen KWAAD geworden. Wat dat betreft heeft KLOL zeer goed werk verricht!

  Maar in de zaak Haalboom begrijpt men volgens mij nog steeds niet waar Henk Haalboom het slachtoffer van is! En advocaat Knoops zal hen zeker niet wijzer maken!

  • Bonny:

   Beste Tom,

   Ik kom uit Friesland en was erg boos 16 jaar geleden.
   Inmiddels loopt er een onderzoek ben er van overtuigd
   dat er in Friesland nog veel “lijken” in de kast zitten.

 • petje:

  Het antwoord van Andre Vergeer op het doofpotrapport van het Leeuwarder OM inzake de moord op Marianne Vaatstra van afgelopen maandag:
  http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/tegenrapport.pdf

 • mr. drs. BOU:

  Dank je wel, Petje.
  Ik zit het net te lezen.
  Wat een overkill opeens van Justitie!

 • mr. drs. BOU:

  Vandaag zijn er in SPITS-nieuws twee artikelen verschenen over de zaak Baybasin en het CEAS:

  OM verprutst onderzoek Baybasin

  Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar mogelijke vervalsing van afgeluisterde telefoongesprekken verprutst. Twee experts die onafhankelijk van elkaar hun oordeel over dezelfde gesprekken moesten geven, hebben verschillende audiobestanden bestudeerd. Het OM wist hiervan, maar heeft ´uit kostenoverwegingen´ niet ingegrepen. Dit blijkt uit rapporten die vorige week openbaar zijn gemaakt.

  Reconstructie: de Baybasin-tapes
  (laatste allinea’s:)

  Ondanks deze tekortkomingen vindt Bek Tek LLC in twee gesprekken onverklaarbare geluiden, die wijzen op mogelijke manipulatie. Peller vindt nog veel meer aanwijzingen, in één gesprek zelfs wel tachtig. ,,Heel veel kleine smoking guns, dat vind ik nog belangrijker dan de paar aanwezige smoking cannons”, rapporteert hij.

  Als twee deskundigen onafhankelijk van elkaar aanwijzingen voor gerommel zien, dan moet er wel wat aan de hand zijn. Voor Van der Plas is het genoeg aanleiding om de zaak over te laten doen.

  Maar er gebeurt iets anders. De toelatingscommissie van de CEAS schrijft in haar slotrapport dat er weliswaar sprake is van ´enige grond tot twijfel´, maar dat dit niet voldoende is. De rapporten van Peller en Bek Tek LLC zijn te verschillend, is de conclusie.

  Van der Plas is daar boos over. ,,Vind je het gek dat die twee rapporten verschillend zijn, als ze verschillend bronmateriaal gebruiken? De files die de Amerikanen hadden, zijn eerst gecomprimeerd en daarna weer vergroot, waardoor data is verdwenen. Ik vraag me af of het OM wel wil dat de waarheid boven tafel komt.”

  Men kan op beide artikelen reageren.

 • pettjo:

  Gisteren besteedde Peter R. de Vries opnieuw aandacht aan een zaak die om meerdere redenen toch wel belangrijk is. Ik heb de uitzending niet gezien omdat ik de prsoon De Vries niet kan uitstaan.
  Het gaat om de zaak van de moordenaar, misbruiker en pedofiel Edwin ten W. (Winkel), een ex arts uit Nuenen, die door de rechtbank van Den Bosch tot 13 jaar gevangenis werd veroordeeld voor doodslag op zijn ex vrouw (een Filipijnse) en het bezit van kinderporno op zijn pc. Het lijk van de vrouw bleek te zijn gemetseld achter een muur in het huis van zijn broer. Deze psychopaat bleef beweren dat hij zo van haar hield dat hij haar altijd in zijn buurt wilde hebben. Vandaar die muur.. Ook voor de kinderporno had meneer de psychopaat een verklaring: voormalige Joegoslavische au pairs hadden deze op zijn pc achter gelaten.. Ook een huishoudster is vermist en waarschijnlijk door hem vermoord.
  Deze Ten Winkel misbruikte (en vermoorde?) meerdere Filipijnse vrouwen en minderjarige jonge meisjes.
  Het gekende fauduleuze gerechtshof van Den Bosch (de vrouw van Opstelten werkt er o.a. als ik het goed heb) sprak deze man in hoger beroep vrij wegens gebrek aan bewijs. Blijkbaar wist deze pedofiel van buitenlandse meisjes en misbruiker van buitenlandse vrouw vanuit het old boys netwerk de juiste snaar te raken bij het corrupte Bossche gerechtshof die hem vervolgens een herendienst bewezen..
  http://www.omroepbrabant.nl/?news/164562872/Oud-rechercheur+in+zaak+Nuenense+Bebe+Pa%C3%B1a+klapt+uit+de+biecht.aspx

 • mr. drs. Bou:

  Beste Pettjo,

  Bedankt voor de tip en de uitzending is nog even hier te bekijken:
  http://www.peterrdevries.nl/nieuws/zondag-in-de-uitzending/

  Het is inderdaad een bizarre zaak!

  De begeleidende tekst van PR:

  Vrijspraak Ten W. omgekeerde gerechtelijke dwaling?

  De Brabantse arts Edwin ten W. wordt in april 2007 na een aanvankelijke veroordeling in hoger beroep vrijgesproken van de moord op zijn vrouw Bebe Paña. Onterecht, meent oud-rechercheur Nanko Veenbrink die destijds deel uitmaakte van het rechercheteam dat de zaak onderzocht.

  Zelfmoord

  Bebe Paña verdwijnt in januari 2001. Jarenlang beweert Edwin ten W. dat zijn vrouw halsoverkop en in overspannen toestand naar haar vaderland de Filippijnen is vertrokken. In 2005 wordt Ten W. aangehouden. Hij bekent dan wat iedereen al dacht: dat Bebe niet meer leeft. Op zijn aanwijzing wordt het lichaam van Bebe ingemetseld in de woning van zijn tweelingbroer aangetroffen. Ten W. ontkent echter dat hij zijn vrouw heeft omgebracht; Bebe zou zelfmoord hebben gepleegd.

  Klokkenluider

  Oud-rechercheur Veenbrink is ervan overtuigd dat Edwin ten W. is weggekomen met de moord op zijn vrouw. En dat niet alleen. Naar de overtuiging van de rechercheur is Ten W. ook verantwoordelijk voor nóg een sterfgeval: de plotselinge dood van zijn au pair Beth Urbi.

  In een intrigerend tweeluik maakt Veenbrink duidelijk waarom hij ook na zijn pensioen beide zaken niet kan loslaten. Een ex-rechercheur als klokkenluider bij twee verdachte stefgevallen. Deel 2 van het tweeluik is zondag 20 november om 21.30 uur te zien bij SBS 6.

Laat een reactie achter